Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1178-20120101

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών (κωδικοποιημένο κείμενο)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/2012-01-01

2010R1178 — EL — 01.01.2012 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2010

σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών

(κωδικοποιημένο κείμενο)

(ΕΕ L 328, 14.12.2010, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2011

  L 343

20

23.12.2011
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2010

σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών

(κωδικοποιημένο κείμενο)Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 161 παράγραφος 3, το άρθρο 170 και το άρθρο 192 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών ( 2 ), έχει επανειλημμένα ( 3 ) τροποποιηθεί και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών και να οριστεί, ειδικότερα, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 4 ).

(3)

Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής πρέπει να καθορισθεί το ύψος της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Επειδή στο καθεστώς για τον τομέα των αυγών είναι εγγενής ο κίνδυνος κερδοσκοπίας πρέπει να απαγορευθεί η μεταβίβαση των πιστοποιητικών εξαγωγής και η πρόσβαση των επιχειρηματιών στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις.

(4)

Το άρθρο 169 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ως προς τις εξαγόμενες ποσότητες διασφαλίζεται βάσει των πιστοποιητικών εξαγωγής. Πρέπει, επομένως, να καθοριστεί ένα ακριβές σχήμα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών.

(5)

Επιπλέον, η ανακοίνωση των αποφάσεων επί των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής πρέπει να γίνεται μετά την πάροδο προθεσμίας εξέτασης. Η προθεσμία αυτή θα επιτρέπει στην Επιτροπή να εκτιμά τις αιτούμενες ποσότητες καθώς και τις σχετικές δαπάνες και να προβλέπει, εφόσον απαιτείται, τη λήψη ειδικών μέτρων που θα εφαρμοστούν ιδίως για τις υπό εξέταση αιτήσεις. Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης για το πιστοποιητικό μετά τον καθορισμό του συντελεστή αποδοχής.

(6)

Για τη διαχείριση του καθεστώτος αυτού, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και τη χρήση των εκδοθέντων πιστοποιητικών. Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου ( 5 ).

(7)

Πρέπει να επιτραπεί, στην περίπτωση αιτήσεων για ποσότητες ίσες ή μικρότερες των 25 τόνων, και κατόπιν αιτήσεως του επιχειρηματία, η άμεση έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής. Εντούτοις, πρέπει να περιοριστούν τα πιστοποιητικά αυτά σε βραχυπρόθεσμες εμπορικές δραστηριότητες, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του μηχανισμού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η επακριβής διαχείριση των προς εξαγωγή ποσοτήτων, πρέπει να επιτραπεί παρέκκλιση από τα όρια ανοχής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008.

(9)

Το άρθρο 167 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι για τα αυγά προς επώαση, η επιστροφή κατά την εξαγωγή μπορεί να χορηγείται βάσει «εκ των υστέρων» πιστοποιητικού εξαγωγής. Πρέπει, επομένως, να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής ενός τέτοιου καθεστώτος, που θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Ωστόσο, δεν φαίνεται αναγκαίο να απαιτείται εγγύηση για τα πιστοποιητικά για τα οποία υποβάλλεται αίτηση μετά την εξαγωγή.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Για κάθε εξαγωγή προϊόντων στον τομέα των αυγών για την οποία υποβάλλεται αίτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, με εξαίρεση τα αυγά προς επώαση που υπάγονται ►M1  στους κωδικούς ΣΟ 0407 11 00, 0407 19 11 και 0407 19 19 ◄ , πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο προκαθορίζεται η επιστροφή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 8.

Άρθρο 2

1.  Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν 90 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.

2.  Στις αιτήσεις για τα πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 15 η ονομασία του προϊόντος και, στο τετραγωνίδιο 16, ο δωδεκαψήφιος κωδικός του προϊόντος της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

3.  Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 καθώς και το ύψος της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής, καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

4.  Στις αιτήσεις για τα πιστοποιητικά και στα πιστοποιητικά αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 20 μία τουλάχιστον από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

1.  Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδομάδας.

2.  Ο αιτών πιστοποιητικό εξαγωγής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των αυγών για δώδεκα τουλάχιστον μήνες. Ωστόσο, ο λιανοπωλητής ή ο εστιάτορας ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στον τελικό καταναλωτή δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση.

3.  Τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την Τετάρτη που έπεται της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή κανένα από τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

4.  Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής οδηγήσει ή ενδέχεται να οδηγήσει στην υπέρβαση του διαθέσιμου ποσού του προϋπολογισμού ή στην εξάντληση των ανωτάτων ποσοτήτων που μπορούν να εξαχθούν με επιστροφή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, λαμβανομένων υπόψη των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 169 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ή σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών δεν επιτρέπει την εξασφάλιση της συνέχισης των εξαγωγών κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή μπορεί:

α) να καθορίσει ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτούμενες ποσότητες·

β) να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής·

γ) να αναστείλει την κατάθεση των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για πέντε εργάσιμες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής για μεγαλύτερη περίοδο που θα αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο αναστολής δεν γίνονται δεκτές.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να ληφθούν ή να διαφοροποιηθούν ανά κατηγορία προϊόντος και ανά προορισμό.

5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 μπορούν να ληφθούν όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες κανονικής διάθεσης για έναν προορισμό και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών εμπεριέχει κίνδυνο κερδοσκοπίας, στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορευομένων ή διατάραξη των σχετικών συναλλαγών ή της εσωτερικής αγοράς.

6.  Στις περιπτώσεις όπου οι αιτούμενες ποσότητες απορρίπτονται ή μειώνονται, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως για κάθε ποσότητα για την οποία δεν έγινε δεκτή η αίτηση.

7.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση που καθορίζεται ενιαίο ποσοστό αποδοχής χαμηλότερο του 80 %, το πιστοποιητικό εκδίδεται το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα που έπεται της δημοσίευσης του εν λόγω ποσοστού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός των δέκα εργάσιμων ημερών που έπονται της εν λόγω δημοσίευσης, ο επιχειρηματίας δύναται:

 είτε να αποσύρει την αίτησή του, οπότε η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως,

 είτε να ζητηθεί η άμεση έκδοση του πιστοποιητικού, οπότε ο αρμόδιος οργανισμός το εκδίδει αμελλητί, το νωρίτερο την κανονική ημέρα έκδοσης για την εν λόγω εβδομάδα.

8.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει άλλη ημέρα πλην της Τετάρτης για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής εφόσον δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η εν λόγω ημέρα.

Άρθρο 4

1.  Μετά από αίτηση του επιχειρηματία, οι αιτήσεις για την έγκριση πιστοποιητικών που αφορούν ποσότητα μικρότερη ή ίση με 25 τόνους προϊόντος δεν υπάγονται στα ενδεχόμενα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και τα αιτούμενα πιστοποιητικά εκδίδονται αμέσως.

Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών περιορίζεται σε πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναγράφουν στο τετραγωνίδιο 20 μία από τις ενδείξεις του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.  Η Επιτροπή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να αναστείλει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά εξαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 6

1.  Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο του ορίου ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 δεν παρέχει δικαίωμα καταβολής της επιστροφής.

2.  Στο τετραγωνίδιο 22 του πιστοποιητικού, αναγράφεται τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

1.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε εβδομάδα έως την Παρασκευή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 1 που υποβάλλονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας, αναφέροντας κατά πόσο αυτές εμπίπτουν ή όχι στο άρθρο 4·

β) τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εξαγωγής την προηγούμενη Τετάρτη εκτός των πιστοποιητικών που εκδίδονται αμέσως βάσει του άρθρου 4·

γ) τις ποσότητες για τις οποίες οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αποσύρθηκαν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

2.  Στην ανακοίνωση των αιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) προσδιορίζεται:

α) η ποσότητα σε βάρος του προϊόντος για κάθε κατηγορία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 3·

β) η κατανομή ανά τόπο προορισμού της ποσότητας για κάθε κατηγορία εφόσον το ποσοστό επιστροφής διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό·

γ) το εφαρμοζόμενο ποσοστό επιστροφής·

δ) το συνολικό ποσό της επιστροφής σε ευρώ που προκαθορίζεται ανά κατηγορία.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μήνα μετά τη λήξη της ισχύος των πιστοποιητικών, την ποσότητα πιστοποιητικών εξαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Άρθρο 8

1.  Για τα αυγά προς επώαση που εμπίπτουν ►M1  στους κωδικούς ΣΟ 0407 11 00, 0407 19 11 και 0407 19 19 ◄ οι επιχειρηματίες δηλώνουν με την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής ότι έχουν την πρόθεση να ζητήσουν επιστροφή κατά την εξαγωγή.

2.  Οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την εξαγωγή, την αίτηση για «εκ των υστέρων» πιστοποιητικά εξαγωγής για τα εξαγχθέντα αυγά προς επώαση. Η αίτηση για το πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 20 την ένδειξη «εκ των υστέρων» και το τελωνείο όπου πραγματοποιήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς επίσης και την ημέρα εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής ( 6 ).

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, δεν απαιτείται καμία εγγύηση.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε εβδομάδα έως την Παρασκευή, τον αριθμό των εκ των υστέρων πιστοποιητικών εξαγωγής που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, περιλαμβανομένων και των ανακοινώσεων «ουδέν». Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, τα λεπτομερή στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

4.  Τα «εκ των υστέρων» πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την επόμενη Τετάρτη, εφόσον κανένα από τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή μετά από την εν λόγω εξαγωγή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ήδη πραγματοποιηθείσες εξαγωγές υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα.

Το πιστοποιητικό αυτό δίδει δικαίωμα για πληρωμή της επιστροφής που εφαρμόζεται την ημέρα της εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009.

5.  Το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 δεν εφαρμόζεται στα «εκ των υστέρων» πιστοποιητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την πληρωμή της επιστροφής κατά την εξαγωγή. Ο οργανισμός αυτός προβαίνει σε σχετικό καταλογισμό και θεωρεί το πιστοποιητικό.

Άρθρο 9

Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένων και των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009.

Άρθρο 10

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΚωδικός του προϊόντος της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή (1)

Κατηγορία

Εγγύηση

(σε ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

(2)

(3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)   Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), μέρος 8.

(2)   Για τους προορισμούς που εμφαίνονται στο παράρτημα V.

(3)   Άλλοι προορισμοί.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4

Στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

Στα ισπανικά

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

Στα τσεχικά

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

Στα δανικά

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

Στα γερμανικά

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

Στα εσθονικά

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

Στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2010

Στα αγγλικά

:

Regulation (EU) No 1178/2010

Στα γαλλικά

:

Règlement (UE) no 1178/2010

Στα ιταλικά

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

Στα λεττονικά

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

Στα λιθουανικά

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

Στα ουγγρικά

:

1178/2010/EU rendelet

Στα μαλτέζικα

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

Στα ολλανδικά

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

Στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

Στα πορτογαλικά

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

Στα ρουμανικά

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

Στα σλοβακικά

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

Στα σλοβενικά

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

Στα φινλανδικά

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

Στα σουηδικά

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, валидна пет работни дни

Στα ισπανικά

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

Στα τσεχικά

:

Licence platná pět pracovních dní

Στα δανικά

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

Στα γερμανικά

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

Στα εσθονικά

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

Στα αγγλικά

:

Licence valid for five working days

Στα γαλλικά

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

Στα ιταλικά

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

Στα λεττονικά

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

Στα λιθουανικά

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

Στα ουγγρικά

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

Στα μαλτέζικα

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

Στα ολλανδικά

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

Στα πολωνικά

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

Στα πορτογαλικά

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

Στα ρουμανικά

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

Στα σλοβακικά

:

Licencia platí päť pracovných dní

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

Στα φινλανδικά

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

Στα σουηδικά

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2

Στα βουλγαρικά

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

Στα ισπανικά

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

Στα τσεχικά

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

Στα δανικά

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

Στα γερμανικά

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

Στα εσθονικά

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

Στα ελληνικά

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

Στα αγγλικά

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

Στα γαλλικά

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

Στα ιταλικά

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

Στα λεττονικά

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

Στα λιθουανικά

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

Στα ουγγρικά

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

Στα μαλτέζικα

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

Στα ολλανδικά

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

Στα πολωνικά

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

Στα πορτογαλικά

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

Στα ρουμανικά

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

Στα σλοβακικά

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

Στα σλοβενικά

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

Στα φινλανδικά

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

Στα σουηδικά

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αίγυπτος

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιαπωνία

Κατάρ

Νότιος Κορέα

Κουβέιτ

Μαλαισία

Μπαχρέιν

Ομάν

Ρωσία

Ταϊβάν

Ταϊλάνδη

Υεμένη

Φιλιππίνες

Χονγκ Κονγκ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΚαταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 της Επιτροπής

(EE L 94 της 31.3.2004, σ. 33)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1475/2004 της Επιτροπής

(EE L 271 της 19.8.2004, σ. 31)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 της Επιτροπής

(EE L 321 της 21.11.2006, σ. 11)

Μόνο το άρθρο 14

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2010 της Επιτροπής

(EE L 159 της 25.6.2010, σ. 13)

Μόνο το άρθρο 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΠίνακας Αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 4, πρώτη έως ενδέκατη περίπτωση

Παράρτημα ΙΙ

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4α

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρα 4 και 5

Άρθρα 4 και 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2, πρώτη έως ενδέκατη περίπτωση

Παράρτημα ΙV

Άρθρα 7 και 8

Άρθρα 7 και 8

Άρθρο 8α

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ια

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα V

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 33.

( 3 ) Βλ. παράρτημα VI.

( 4 ) ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

( 5 ) ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.

( 6 ) ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1.

Top