EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0443-20180517

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO 2 από ελαφρά οχήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/443/2018-05-17

02009R0443 — EL — 17.05.2018 — 005.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 443/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2009

σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 397/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Απριλίου 2013

  L 120

4

1.5.2013

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014

  L 103

15

5.4.2014

►M3

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014

  L 3

1

7.1.2015

►M4

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1502 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 2ας Ιουνίου 2017

  L 221

4

26.8.2017

►M5

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/649 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Ιανουαρίου 2018

  L 108

14

27.4.2018


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 105, 21.4.2016, σ.  24 (443/2009)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 443/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2009

σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από το στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g CO2/km κατά μέσον όρο. Ορίζει επίσης την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, και των καινοτόμων τεχνολογιών.

▼M2

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

▼B

Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10 g CO2/km στο πλαίσιο της κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ («επιβατικά αυτοκίνητα»), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός Κοινότητας («καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).

2.  Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει διενεργηθεί λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ταξινόμηση στην Κοινότητα.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για οχήματα ειδικού σκοπού κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α σημείο 5 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

▼M2

4.  Με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2012, το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για λιγότερα από 1 000 καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

▼B

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) ως «μέσες ειδικές εκπομπές CO2» νοείται, όσον αφορά κάποιον κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων είναι ο κατασκευαστής·

β) ως «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» νοείται το πιστοποιητικό του άρθρου 18 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

γ) ως «κατασκευαστής» νοείται το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης παραγωγής·

δ) ως «μάζα» νοείται η μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, όπως εμφαίνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται στο σημείο 2.6 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

ε) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο του μεταξονίου ενός οχήματος επί το μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται στο τμήμα 2.1 και 2.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

στ) ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 επιβατικού αυτοκινήτου, οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και καθορίζονται ως η μάζα εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 που μετρούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία μέτρησης όπως ορίζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 ή σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει η Επιτροπή για να ορίσει τις εν λόγω εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτά αυτοκίνητα·

ζ) ως «στόχος ειδικών εκπομπών» νοείται, όσον αφορά κάποιον κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 που επιτρέπονται σύμφωνα με το παράρτημα I για καθένα καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο του οποίου είναι ο κατασκευαστής ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11 των ειδικών στόχων εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «ομάδα συνδεδεμένων κατασκευαστών» νοείται ο κατασκευαστής και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές θεωρούνται «συνδεδεμένοι» εάν:

α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής έχει, άμεσα ή έμμεσα:

▼M2

 την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, ή

▼B

 την εξουσία να διορίζει πάνω από τα μισά από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την επιχείρηση ή

 το δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της επιχείρησης·

β) οι επιχειρήσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτουν, έναντι του κατασκευαστή, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·

γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση κατά το στοιχείο β) διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·

δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων ο κατασκευαστής, από κοινού με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α), β) ή γ), ή επί των οποίων δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·

ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού στον κατασκευαστή ή σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του κατά τα στοιχεία α) έως δ), και σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Άρθρο 4

Στόχοι ειδικών εκπομπών

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

▼M2

Για να καθοριστούν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψιν τα κατωτέρω ποσοστά των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κάθε κατασκευαστή τα οποία ταξινομούνται το συναφές έτος:

 65 % το 2012,

 75 % το 2013,

 80 % το 2014,

 100 % από το 2015 ως το 2019,

 95 % το 2020,

 100 % από το τέλος του 2020 και στο εξής.

▼B

Άρθρο 5

Υπερμόρια

Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:

 3,5 αυτοκίνητα το 2012,

 3,5 αυτοκίνητα το 2013,

 2,5 αυτοκίνητα το 2014,

 1,5 αυτοκίνητο το 2015,

 1 αυτοκίνητο από το 2016.

▼M2

Άρθρο 5α

Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g CO2/km

Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:

 2 επιβατικά αυτοκίνητα το 2020,

 1,67 επιβατικά αυτοκίνητα το 2021,

 1,33 επιβατικά αυτοκίνητα το 2022,

 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 2023,

για το έτος κατά το οποίο έχει ταξινομηθεί την περίοδο από το 2020 έως το 2022, με την προϋπόθεση θέσπισης ανώτατου ορίου 7,5 g CO2/km κατά την περίοδο αυτή για κάθε κατασκευαστή.

▼B

Άρθρο 6

Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατασκευαστή προς το στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το άρθρο 4, οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε όχημα που έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να λειτουργεί με μείγμα βενζίνης με 85 % αιθανόλη («E85») που πληροί τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ή ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, μειώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κατά 5 % σε αναγνώριση της μεγαλύτερης τεχνολογικής ικανότητας και ικανότητας μείωσης των εκπομπών που παρέχει η κίνηση με βιοκαύσιμα. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν τουλάχιστον το 30 % των πρατηρίων καυσίμων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα παρέχει αυτό το είδος των εναλλακτικών καυσίμων που πληρούν τις κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα που ορίζονται στην οικεία κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 7

Σύμπραξη

1.  Οι κατασκευαστές, εκτός από εκείνους στους οποίους έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν σύμπραξη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του άρθρου 4.

2.  Η συμφωνία για το σχηματισμό σύμπραξης είναι δυνατόν να αφορά ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια κάθε συμφωνίας δεν υπερβαίνει τα πέντε ημερολογιακά έτη, πρέπει δε να τίθεται σε ισχύ στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του πρώτου ημερολογιακού έτους κατά το οποίο οι εκπομπές αποτελούν αντικείμενο σύμπραξης. Οι κατασκευαστές που σχηματίζουν σύμπραξη ενημερώνουν την Επιτροπή με σχετικό φάκελο, στον οποίο:

α) καθορίζονται οι κατασκευαστές που θα περιλαμβάνονται στη σύμπραξη·

β) κατονομάζεται κάποιος από τους κατασκευαστές ως επικεφαλής της σύμπραξης, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής για τη σύμπραξη και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν τιμήματος υπέρβασης εκπομπών επιβαλλόμενου στη σύμπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και

γ) παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο επικεφαλής της σύμπραξης θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το στοιχείο β).

3.  Εφόσον ο προταθείς επικεφαλής της σύμπραξης δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του να πληρώσει το τίμημα υπέρβασης εκπομπών που έχει επιβληθεί στη σύμπραξη η Επιτροπή ειδοποιεί σχετικά τους κατασκευαστές.

4.  Κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε σύμπραξη ενημερώνουν από κοινού την Επιτροπή για τυχόν αλλαγή ως προς τον επικεφαλής της σύμπραξης ή την οικονομική του κατάσταση στο μέτρο που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του να πληρώσει το τίμημα υπέρβασης εκπομπών που επιβάλλεται στη σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 9, καθώς και για τυχόν αλλαγές ως προς τα μέλη της σύμπραξης ή τη λύση της σύμπραξης.

5.  Οι κατασκευαστές δικαιούνται να συνάπτουν διακανονισμούς σύμπραξης με την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες τους συνάδουν με τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης και ότι επιτρέπουν την ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή, υπό εμπορικώς εύλογους όρους, οποιουδήποτε κατασκευαστή ζητήσει να γίνει μέλος της σύμπραξης. Χωρίς να θίγεται η γενική έκταση εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού έναντι των συμπράξεων αυτών, όλα τα μέλη της σύμπραξης διασφαλίζουν ειδικότερα ότι στο πλαίσιο των ρυθμίσεών τους που διέπουν τη σύμπραξη δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοχρησία δεδομένων ούτε ανταλλαγή πληροφοριών, εκτός από τις ακόλουθες:

α) μέσες ειδικές εκπομπές CO2·

β) στόχος ειδικών εκπομπών·

γ) συνολικός αριθμός ταξινομημένων οχημάτων.

6.  Η παράγραφος 5 δεν έχει εφαρμογή εφόσον όλοι οι κατασκευαστές που περιλαμβάνονται στη σύμπραξη είναι μέρος της ίδιας ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών.

7.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδοποίησης βάσει της παραγράφου 3, οι κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε σύμπραξη για την οποία ενημερώνουν την Επιτροπή με σχετικό φάκελο θεωρούνται ένας κατασκευαστής για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 4. Οι πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με μεμονωμένους κατασκευαστές και συμπράξεις θα καταγράφονται, θα αναφέρονται και θα είναι διαθέσιμες στα πλαίσια του κεντρικού μητρώου του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αναφορά μέσων εκπομπών

1.  Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2010 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά του, σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων ή των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι οργανισμοί που συντάσσουν αναφορές λειτουργούν με διαφάνεια. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 μετρούνται και καταγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

2.  Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2011, κάθε κράτος μέλος καθορίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με το μορφότυπο που ορίζεται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ.

3.  Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν επίσης το πλήρες σύνολο δεδομένων που έχουν συλλέξει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.  Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με βάση το παρόν άρθρο, από δε τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2011, υπολογίζει προσωρινά για κάθε κατασκευαστή:

α) τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

β) το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και

γ) τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών εκπομπών για το εν λόγω έτος.

Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κατασκευαστή τον προσωρινό υπολογισμό της γι’ αυτόν. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δεδομένα ανά κράτος μέλος όσον αφορά το πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί και τις ειδικές τους εκπομπές CO2.

Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο.

5.  Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση του προσωρινού υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν γνωστοποιήσεις των κατασκευαστών και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είτε επιβεβαιώνει είτε τροποποιεί τους προσωρινούς υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 4.

6.  Σε περιπτώσεις που με βάση τους υπολογισμούς της παραγράφου 5, για το ημερολογιακό έτος 2010 ή 2011, η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή κατά το εν λόγω έτος υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών του για το εν λόγω έτος, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

▼C1

7.  Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή για τη συλλογή και τη διαβίβαση των δεδομένων παρακολούθησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ορισθείσα αρμόδια αρχή το αργότερο στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή ενημερώνει εν συνεχεία σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

▼B

8.  Για κάθε ημερολογιακό έτος για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 6, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το ποσοστό των πρατηρίων καυσίμων και με τα κριτήρια αειφορίας όσον αφορά το καύσιμο Ε85, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

▼M2

9.  Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής δεδομένων βάσει του παρόντος άρθρου και για την εφαρμογή του παραρτήματος II, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, με σκοπό την τροποποίηση των απαιτήσεων για τα δεδομένα και τις παραμέτρους δεδομένων του παραρτήματος II.

▼B

Άρθρο 9

Τίμημα υπέρβασης εκπομπών

1.  Όσον αφορά κάθε ημερολογιακό έτος από το 2012 και μετά, για όποιον κατασκευαστή διαπιστώθηκαν μέσες ειδικές εκπομπές CO2 που υπερέβησαν το στόχο ειδικών εκπομπών κατά το συγκεκριμένο έτος, η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον κατασκευαστή ή, στην περίπτωση σύμπραξης, στον επικεφαλής της σύμπραξης.

2.  Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 υπολογίζεται με τον τύπο:

α) Από το 2012 έως το 2018:

i) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 3 g CO2/km

[(Εκπομπές καθ' υπέρβαση — 3 g CO2/km) × 95 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 25 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km] × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

ii) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 2 g CO2/km αλλά λιγότερο από 3 g CO2/km:

[(Εκπομπές καθ' υπέρβαση — 2 g CO2/km) × 25 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km] × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

iii) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 1 g CO2/km αλλά λιγότερο από 2 g CO2/km:

[(Εκπομπές καθ' υπέρβαση — 1 g CO2/km] × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km) × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

iv) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά λιγότερο από 1 g CO2/km

(Εκπομπές καθ' υπέρβαση × 5 €/g CO2/km) αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

β) Από το 2019:

(Εκπομπές καθ' υπέρβαση × 95 €/g CO2/km) αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «υπέρβαση εκπομπών», εκτιμώμενη κατά το άρθρο 4, νοείται ο θετικός αριθμός γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο κατά το οποίο οι μέσες ειδικές εκπομπές του κατασκευαστή — λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων εκπομπών CO2 λόγω των εγκεκριμένων καινοτόμων τεχνολογιών — υπερβαίνουν το στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το ημερολογιακό έτος, στρογγυλευμένος στο πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο και ως «πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων» νοείται το πλήθος καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων είναι ο κατασκευαστής και τα οποία ταξινομήθηκαν κατά το εν λόγω έτος, σύμφωνα με τα κριτήρια σταδιακής εφαρμογής, ως εκτίθενται στο άρθρο 4.

▼M2

3.  Η Επιτροπή ορίζει τα μέσα για την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

▼B

4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Δημοσίευση επιδόσεων των κατασκευαστών

1.  Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2011, η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο, στον οποίο εμφαίνονται για κάθε κατασκευαστή:

α) ο στόχος ειδικών εκπομπών του για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

β) οι μέσες του ειδικές εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

γ) η διαφορά μεταξύ των μέσων του ειδικών εκπομπών CO2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και του στόχου ειδικών εκπομπών του κατά το εν λόγω έτος·

δ) οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 για όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην Κοινότητα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και

ε) η μέση μάζα για όλα τα νέα επιβατικά οχήματα στην Κοινότητα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2.  Από τις 31 Οκτωβρίου 2013 στον κατάλογο που δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 μνημονεύεται επίσης εάν ο κατασκευαστής τήρησε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ως προς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 11

Παρεκκλίσεις για ορισμένους κατασκευαστές

1.  Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται να υποβάλλει κατασκευαστής ο οποίος κατασκευάζει λιγότερα από 10 000 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος και:

α) δεν είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών ή

β) είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών, η οποία είναι υπεύθυνη συνολικώς για λιγότερα από 10 000 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος ή

γ) είναι μέλος ομάδας συνδεδεμένων κατασκευαστών αλλά χρησιμοποιεί τις δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και κέντρο σχεδιασμού.

2.  Η παρέκκλιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 μπορεί να χορηγηθεί για πέντε ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο. Υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:

α) επωνυμία και πρόσωπο επαφής για τον κατασκευαστή·

β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατασκευαστής δικαιούται να υποβάλει αίτηση παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1·

γ) λεπτομερή στοιχεία για τα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζει, συμπεριλαμβανομένων της μάζας και των ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω επιβατικών αυτοκινήτων και

δ) στόχο ειδικών εκπομπών ανταποκρινόμενο στις δυνατότητές του για μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζομένου οχήματος.

3.  Όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατασκευαστής δικαιούται την παρέκκλιση που ζήτησε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο προτεινόμενος από τον κατασκευαστή στόχος ειδικών εκπομπών ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών του εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζομένου οχήματος, η Επιτροπή παραχωρεί στον κατασκευαστή παρέκκλιση. ►M2  ————— ◄

4.  Αίτηση παρέκκλισης από το στόχο ειδικών εκπομπών που υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I δικαιούται να υποβάλει κατασκευαστής ο οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του, για 10 000 έως 300 000 επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται κάθε ημερολογιακό έτος στην Κοινότητα.

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από τον κατασκευή για λογαριασμό του ή για λογαριασμό του μαζί με τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις του. Υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή και περιλαμβάνει:

α) όλες τις πληροφορίες κατά την παράγραφο 2, στοιχεία α) και γ), ανωτέρω, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών για τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις·

▼M2

β) εάν η αίτηση σχετίζεται με το παράρτημα I σημείο 1 στοιχεία α) και β), στόχο που συνιστά μείωση κατά 25 % των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2007 ή, εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση από ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μείωση κατά 25 % του μέσου όρου των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω επιχειρήσεων το 2007.

▼M2

γ) εάν η αίτηση σχετίζεται με το στοιχείο γ) του σημείου 1 του παραρτήματος I, στόχο που συνιστά μείωση κατά 45 % των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 το 2007 ή, εφόσον υποβάλλεται ενιαία αίτηση από ορισμένες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μείωση κατά 45 % του μέσου όρου των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των εν λόγω επιχειρήσεων το 2007.

▼B

Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή για το έτος 2007, η Επιτροπή καθορίζει ισοδύναμο στόχο μείωσης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών CO2 που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιβατικά αυτοκίνητα συγκρίσιμης μάζας και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζόμενου οχήματος. Ο στόχος αυτός χρησιμοποιείται από τον αιτούντα για τους σκοπούς του στοιχείου β).

Η Επιτροπή χορηγεί παρέκκλιση στον κατασκευαστή, όταν αποδεδειγμένως τα κριτήρια παρέκκλισης της παρούσας παραγράφου έχουν τηρηθεί.

5.  Κατασκευαστής υποκείμενος σε παρέκκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταβολή που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωμά του για παρέκκλιση.

6.  Όποτε η Επιτροπή θεωρεί, είτε με βάση γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 είτε αλλιώς, ότι κάποιος κατασκευαστής δεν έχει πλέον δικαίωμα παρέκκλισης, ανακαλεί την παρέκκλιση με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επομένου ημερολογιακού έτους και ενημερώνει τον κατασκευαστή.

7.  Όταν ο κατασκευαστής δεν επιτυγχάνει τον ειδικό στόχο εκπομπών του επιβάλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών στον κατασκευαστή όπως ορίζει το άρθρο 9.

▼M2

8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, οι οποίες ορίζουν κανόνες για τη συμπλήρωση των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας για παρεκκλίσεις, το περιεχόμενο των αιτήσεων και το περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2.

▼B

9.  Η αίτηση παρέκκλισης η οποία περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές πληροφορίες, καθώς και κάθε κοινοποίηση κατά την παράγραφο 5, κάθε ανάκληση κατά την παράγραφο 6 και κάθε επιβολή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών κατά την παράγραφο 7, καθώς και τα μέτρα που εκδίδονται κατά την παράγραφο 8, είναι διαθέσιμα στο κοινό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 1 ).

Άρθρο 12

Οικολογική καινοτομία

▼M2

1.  Κατόπιν αιτήσεως προμηθευτή ή κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών («δέσμες καινοτόμων τεχνολογιών»).

Οι τεχνολογίες αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν η μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται είναι σε θέση να παρέχει επαληθεύσιμα, επαναλαμβανόμενα και συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών στη μείωση του στόχου ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο.

▼B

2.   ►M2  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς διατάξεις για διαδικασία έγκρισης των καινοτόμων τεχνολογιών ή των δεσμών καινοτόμων τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. ◄ Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις βασίζονται στα κατωτέρω κριτήρια για καινοτόμες τεχνολογίες:

α) ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εξοικονόμηση CO2 που επιτυγχάνεται διά της χρήσεως καινοτόμων τεχνολογιών·

β) οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να έχουν επαληθευμένη συμβολή στη μείωση του CO2·

γ) οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν στον πρότυπο κύκλο δοκιμών για τη μέτρηση του CO2 ή σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικά δυνάμει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.

▼M2

3.  Προμηθευτής ή κατασκευαστής που ζητά την έγκριση μέτρου ως καινοτόμου τεχνολογίας ή ως δέσμης καινοτόμου τεχνολογίας υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης εξακρίβωσης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ του μέτρου και άλλης καινοτόμου τεχνολογίας ή δέσμης καινοτόμων τεχνολογιών που έχει ήδη εγκριθεί, η έκθεση σημειώνει αυτή την αλληλεπίδραση και η έκθεση εξακρίβωσης αξιολογεί σε ποιο βαθμό η εν λόγω αλληλεπίδραση τροποποιεί τη μείωση που επιτυγχάνεται με κάθε μέτρο.

▼B

4.  Η επιτευχθείσα μείωση πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2.

Άρθρο 13

Εξέταση και υποβολή έκθεσης

1.  Το 2010, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία θα εξετάζεται η συντελούμενη πρόοδος εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα.

2.  Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και εν συνεχεία ανά τριετία, εγκρίνονται μέτρα για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι προσαρμόζοντας την τιμή M0 που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα στη μέση μάζα των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2016 και εν συνεχεία ανά τριετία.

▼M2

Η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θεσπίζει τα μέτρα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 14α.

▼B

3.  Από το 2012, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου να επανεξετάσει έως το 2014, κατά το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τις διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στην πραγματική συμπεριφορά των εκπομπών CO2των αυτοκινήτων και για να περιληφθούν οι εγκεκριμένες καινοτόμες τεχνολογίες, κατά την έννοια του άρθρου 4, οι οποίες θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο δοκιμών. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες αναθεωρούνται στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα.

▼M2 —————

▼B

4.  Μέχρι το 2010, η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία 2007/46/ΕΚ, έτσι ώστε κάθε τύπος/έκδοση/παραλλαγή να αντιστοιχεί σε ενιαία σειρά καινοτόμων τεχνολογιών.

▼M2

5.  Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει τους στόχους ειδικών εκπομπών και τις εκεί καθοριζόμενες λεπτομέρειες καθώς και άλλες πτυχές του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων κατά πόσον χρειάζεται ακόμη η παράμετρος χρηστικότητας και ποια από τις δύο παραμέτρους χρηστικότητας, η μάζα ή το αποτύπωμα, είναι περισσότερο βιώσιμη, προκειμένου να καθορίσει τους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα για την περίοδο μετά το 2020. Ως προς αυτό, η αξιολόγηση του απαραίτητου ποσοστού μείωσης θα γίνει σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Ένωσης και τις συνέπειες για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου καθορισμού ενός ρεαλιστικού και εφικτού στόχου, βάσει συνολικής αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα εξετάζει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συναφών βιομηχανιών. Κατά την εκπόνηση των προτάσεων αυτών, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερες από άποψη ανταγωνισμού και είναι κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες.

▼B

6.  Μέχρι το 2014, η Επιτροπή, κατόπιν αξιολογήσεως των επιπτώσεων, δημοσιεύει έκθεση για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του αποτυπώματος και της χρήσης του ως παραμέτρου για τον καθορισμό των στόχων ειδικών εκπομπών και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι.

▼M2

7.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις απαραίτητες παραμέτρους συσχέτισης προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση των ειδικών εκπομπών CO2 που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για να προσαρμόζει τους τύπους του παραρτήματος I, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε δυνάμει του πρώτου εδαφίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κατασκευαστές και τα οχήματα διαφορετικής χρηστικότητας θα υπόκεινται βάσει της παλαιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών σε απαιτήσεις μείωσης οι οποίες θα είναι ανάλογης αυστηρότητας.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών μεταβολών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν η επιτροπή δεν εκδίδει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 182/2001.

▼M2

Άρθρο 14α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από τις 8 Απριλίου 2014. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 11 παράγραφος 8, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 11 παράγραφος 8, το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 13 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο αρχίζουν να ισχύουν μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼B

Άρθρο 15

Κατάργηση

Η απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Ωστόσο, τα άρθρα 4, 9 και 10 της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα δεδομένα της παρακολούθησης για το ημερολογιακό έτος 2009.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

1.

Οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται, προς τον σκοπό των υπολογισμών στο παρόν Παράρτημα, με τον τύπο:

α) Από το 2012 έως το 2015:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)

Όπου:

M

=

μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0

=

1 372,0

a

=

0,0457

▼M3

β) Από το 2016:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)

Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0 = 1 392,4

a = 0,0457

▼M5

βα) Από το 2019:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)

όπου:

M

=

μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0457

▼M2

γ) Από το 2020:

image

Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

▼M5

M0 = 1 379,88

▼M2

a = 0,0333

▼B

2.

Ο στόχος ειδικών εκπομπών για ένα κατασκευαστή σε δεδομένο ημερολογιακό έτος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο ταξινομηθέν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, του οποίου είναι κατασκευαστής κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος.

▼M4

3.

Ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για ένα κατασκευαστή το 2021 υπολογίζεται ως εξής:

image

Όπου:

image

είναι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 το 2020 καθοριζόμενες σύμφωνα με το παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής ( 4 ) και υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο έκτη περίπτωση του παρόντος κανονισμού, χωρίς να συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση CO2 που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 5α και 12 του παρόντος κανονισμού·

image

είναι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 το 2020 καθοριζόμενες σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής ( 5 ) και υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο έκτη περίπτωση του παρόντος κανονισμού, χωρίς να συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση CO2 που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 5α και 12 του παρόντος κανονισμού·

NEDC2020target

είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών για το 2020 υπολογιζόμενος σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο γ) του παρόντος παραρτήματος.

4.

Από το 2021 και μετά, ο στόχος ειδικών εκπομπών για ένα κατασκευαστή υπολογίζεται ως εξής:

Στόχος ειδικών εκπομπών = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

Όπου:

WLTPreference target

είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 υπολογιζόμενος σύμφωνα με το σημείο 3·

a

είναι ως ορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο γ)·

είναι η μέση μάζα (M), όπως ορίζεται στο σημείο 1, των καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων κατά το έτος-στόχο σε χιλιόγραμμα (kg)·

M0

είναι ως ορίζεται στο σημείο 1·

M2020

είναι η μέση μάζα (M) όπως ορίζεται στο σημείο 1 των καινούργιων ταξινομημένων οχημάτων το 2020 σε χιλιόγραμμα (kg)·

M0,2020

είναι η εφαρμοστέα κατά το έτος αναφοράς 2020 τιμή M0.

5.

Για κατασκευαστή στον οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση όσον αφορά στόχο ειδικών εκπομπών βάσει του NEDC το 2021, ο κατά παρέκκλιση στόχος βάσει της WLTP υπολογίζεται ως εξής:

image

Όπου:

image

είναι ως ορίζεται στο σημείο 3·

image

είναι ως ορίζεται στο σημείο 3·

NEDC2021target

είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών για το 2021 που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α —    Συλλογή δεδομένων για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και καθορισμός των πληροφοριών παρακολούθησης των εκπομπών CO2

▼M4

1. Για κάθε ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα λεπτομερή δεδομένα για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται στην επικράτειά τους:

α) κατασκευαστής·

β) αριθμός έγκρισης τύπου με την απόληξή του·

γ) τύπος, παραλλαγή και έκδοση (εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση)·

δ) μάρκα και εμπορική ονομασία·

ε) κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος·

στ) συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων·

ζ) μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας·

η) ειδικές εκπομπές CO2 (NEDC και WLTP)

θ) αποτύπωμα: μεταξόνιο, μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης και μετατρόχιο άλλου άξονα·

ι) τύπος καυσίμου και τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο·

ια) κυβισμός κινητήρα·

ιβ) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·

ιγ) κωδικός της καινοτόμου τεχνολογίας ή ομάδας καινοτόμων τεχνολογιών και συνακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας (NEDC και WLTP)·

ιδ) μέγιστη καθαρή ισχύς·

ιε) αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος·

ιστ) μάζα δοκιμής WLTP·

ιζ) συντελεστές απόκλισης και επαλήθευσης που προβλέπονται στο σημείο 3.2.8 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153·

ιη) κατηγορία ταξινομημένου οχήματος.

Ωστόσο, για το ημερολογιακό έτος 2017, τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) σχετικά με τις τιμές εκπομπών CO2 βάσει της WLTP και στο στοιχείο ιβ) σχετικά με τις εξοικονομήσεις λόγω οικολογικής καινοτομίας βάσει της WLTP, καθώς και τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία ιδ), ιε) και ιζ) μπορούν να καταγραφούν σε προαιρετική βάση.

Από το ημερολογιακό έτος 2018 και μετά, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8, όλες τις παραμέτρους που απαριθμούνται στο παρόν σημείο όπως ορίζεται στο μορφότυπο του μέρους Γ τμήμα 2.

Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) για τα ημερολογιακά έτη 2017 και 2018.

▼M1

2. Τα λεπτομερή δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1 λαμβάνονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εκάστοτε επιβατικού αυτοκινήτου ή συμφωνούν με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή για το εκάστοτε επιβατικό αυτοκίνητο. Εάν δεν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ακρίβεια της διαδικασίας παρακολούθησης. Όταν για επιβατικό αυτοκίνητο καθορίζονται τόσο ελάχιστη όσο και μέγιστη τιμή της μάζας ή του αποτυπώματος που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο θ), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνο τη μέγιστη αριθμητική τιμή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτοκινήτων διπλής τροφοδοσίας (βενζίνης-αερίου), στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οποίων σημειώνονται οι ειδικές εκπομπές CO2 και για τη βενζίνη και για το αέριο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνον τη μετρηθείσα τιμή κατά την ανάλωση αερίου.

3. Για κάθε ημερολογιακό έτος τα κράτη μέλη προσδιορίζουν:

α) τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των λεπτομερών δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 1·

β) τον συνολικό αριθμό των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που υπόκεινται σε έγκριση ΕΚ τύπου·

γ) τον συνολικό αριθμό των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έλαβαν επιμέρους έγκριση·

δ) τον συνολικό αριθμό των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έλαβαν εθνική έγκριση σε μικρές σειρές·

ε) το ποσοστό όλων των πρατηρίων καυσίμων στην επικράτειά τους που παρέχουν E85.

ΜΕΡΟΣ B —    Μεθοδολογία καθορισμού των πληροφοριών για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Οι πληροφορίες παρακολούθησης που απαιτείται να αναφέρει το κράτος μέλος σύμφωνα με τα σημεία 1 και 3 του μέρους Α, προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν μέρος.

1. Αριθμός ταξινομηθέντων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον αριθμό των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην επικράτειά τους κατά το αντίστοιχο έτος παρακολούθησης, υποδιαιρούμενων σε οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΚ, οχήματα που έλαβαν επιμέρους έγκριση και οχήματα που έλαβαν εθνική έγκριση σε μικρές σειρές.

2. Κατανομή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ανά παραλλαγή

Για κάθε παραλλαγή κάθε έκδοσης κάθε τύπου καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, καταγράφεται ο αριθμός των ταξινομηθέντων για πρώτη φορά επιβατικών αυτοκινήτων και τα λεπτομερή δεδομένα που προβλέπονται στο μέρος Α σημείο 1.

3. Τα ανά την επικράτεια πρατήρια ανεφοδιασμού με καύσιμο E85 δηλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής ( 6 ).

▼M4

ΜΕΡΟΣ Γ —    Μορφότυπο για τη διαβίβαση των δεδομένων

Για κάθε έτος, τα κράτη μέλη αναφέρουν με τα ακόλουθα μορφότυπα τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος Α σημεία 1 και 3:

Τμήμα 1 — Συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησηςΚράτος μέλος (1)

 

Έτος

 

Πηγή δεδομένων

 

Συνολικός αριθμός των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που υπόκεινται σε έγκριση ΕΚ τύπου

 

Συνολικός αριθμός των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που εγκρίθηκαν μεμονωμένα

 

Συνολικός αριθμός των νέων ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που έλαβαν εθνική έγκριση σε μικρές σειρές

 

(1)   Κωδικοί ISO 3166 alpha-2, με εξαίρεση την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη για τα οποία ισχύουν αντιστοίχως οι κωδικοί «EL» και «UK».

Τμήμα 2 — Λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης — καταγραφή για ένα όχημαΑναφορά στο μέρος Α σημείο 1

Λεπτομερή δεδομένα κατά ταξινομούμενο όχημα

α)

Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ

Επωνυμία κατασκευαστή με βάση τη δήλωση ΚΑΕ

Επωνυμία κατασκευαστή με βάση το μητρώο του κράτους μέλους (1)

β)

Αριθμός έγκρισης τύπου με την απόληξή του

γ)

Τύπος

Παραλλαγή

Έκδοση

δ)

Μάρκα και εμπορική ονομασία

ε)

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

στ)

Συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων (για το 2017 και το 2018)

ζ)

Μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας

η)

Ειδικές εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος)

Τιμή βάσει του NEDC

Ειδικές εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος)

Τιμή βάσει της WLTP (από το 2019)

θ)

Μεταξόνιο

Μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης (Άξονας 1)

Μετατρόχιο άλλου άξονα (Άξονας 2)

ι)

Τύπος καυσίμου

Τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο

ια)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

ιβ)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km)

ιγ)

Κωδικός της καινοτόμου τεχνολογίας ή των καινοτόμων τεχνολογιών

Σύνολο εξοικονομήσεων εκπομπών CO2 μέσω καινοτόμων τεχνολογιών βάσει του NEDC

Σύνολο εξοικονομήσεων εκπομπών CO2 μέσω καινοτόμων τεχνολογιών βάσει της WLTP (από το 2019)

ιδ)

Μέγιστη καθαρή ισχύς

ιε)

Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (από το 2019)

ιστ)

Μάζα δοκιμής WLTP (από το 2019)

ιζ)

Συντελεστής απόκλισης De (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Συντελεστής επαλήθευσης (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

ιη)

Κατηγορία ταξινομημένου οχήματος

(1)   Στην περίπτωση των εθνικών εγκρίσεων σε μικρές σειρές (NSS) ή των μεμονωμένων εγκρίσεων (IVA), η επωνυμία του κατασκευαστή παρέχεται στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή με βάση το μητρώο του κράτους μέλους», ενώ στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ» αναφέρεται, κατά περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: «AA-NSS» ή «AA-IVA».( 1 ) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

( 2 ) Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

( 5 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για τη θέσπιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό των παραμέτρων συσχέτισης που είναι αναγκαίες ώστε να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία δοκιμής, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 679).

( 6 ) ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 15.

Top