EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0126-20190726

Consolidated text: Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/2019-07-26

02009L0126 — EL — 26.07.2019 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

(ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΙΑ 2014/99/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2014

  L 304

89

23.10.2014

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1243 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμωνΆρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με στόχο τη μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

1)

«βενζίνη» : η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 94/63/ΕΚ·

2)

«ατμοί βενζίνης» : κάθε αέρια ένωση που εξατμίζεται από τη βενζίνη·

3)

«πρατήριο καυσίμων» : σταθμός διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 94/63/ΕΚ·

4)

«υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων» : πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012·

5)

«νέο πρατήριο καυσίμων» : πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή·

6)

«σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης» : εξοπλισμός ο οποίος αποσκοπεί στην ανάκτηση των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων μηχανοκίνητου οχήματος, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σε πρατήριο καυσίμων, και ο οποίος διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζίνης σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων ή τους επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για επαναπώληση·

7)

«απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης» : η ποσότητα ατμών βενζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης συγκρινόμενη προς την ποσότητα ατμών βενζίνης που θα εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, ελλείψει τέτοιου συστήματος, εκφραζόμενη ως ποσοστό·

8)

«λόγος ατμών/βενζίνης» : ο λόγος μεταξύ του όγκου ατμών βενζίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης προς τον όγκο της διανεμηθείσας βενζίνης·

9)

«διακίνηση» : η συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης που εκφορτώνεται από κινητές δεξαμενές σε πρατήριο καυσίμων.

Άρθρο 3

Πρατήρια καυσίμων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, εάν

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως· ή

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση, εάν:

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως· ή

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3 000  m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

4.  Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της κατασκευής και της παράδοσης νέων μηχανοκίνητων οχημάτων.

Άρθρο 4

Ελάχιστο επίπεδο ανάκτησης ατμών βενζίνης

▼M1

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης καθίστανται υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των συστημάτων αυτών είναι όχι μικρότερη από 85 % με βάση την πιστοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-1:2013.

▼B

2.  Από την ημέρα κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης στα οποία οι ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέρονται σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95 αλλά δεν υπερβαίνει το 1,05.

Άρθρο 5

Περιοδικοί έλεγχοι και πληροφόρηση των καταναλωτών

▼M1

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013.

▼B

2.  Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης παρακολούθησης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης ελέγχεται τουλάχιστον κάθε τριετία. Οιοδήποτε τέτοιο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει αυτομάτως τις βλάβες λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και του ιδίου του συστήματος αυτόματης παρακολούθησης, υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή του πρατηρίου καυσίμων και διακόπτει αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον ελαττωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός επτά ημερών.

3.  Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο πρατήριο αναρτάται ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη κοινοποίηση, επάνω ή κοντά στην αντλία βενζίνης, που ενημερώνει τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2012 και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα:

α) το όριο των 100 m3 που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/63/ΕΚ·

β) το ιστορικό συμμόρφωσης εν λειτουργία των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης· και

γ) την ανάγκη για εξοπλισμό αυτόματης παρακολούθησης.

Υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενα, αν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.

▼M2

Άρθρο 8

Τεχνικές προσαρμογές

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5, ώστε να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο, όταν είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται συνέπεια προς συναφές πρότυπο που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για την απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που καθορίζονται στο άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο άρθρο 5.

▼M2

Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 26 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ( 1 ).

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼M2 —————

▼B

Άρθρο 10

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.( 1 ) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Top