EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0100-20161006

Consolidated text: Οδηγία 2009/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/2016-10-06

02009L0100 — EL — 06.10.2016 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΊΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009

περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 259 της 2.10.2009, σ. 8)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/1629 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

  L 252

118

16.9.2016
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009

περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)▼M1

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε εσωτερικές πλωτές οδούς, συνολικού νεκρού βάρους 20 τόνων και άνω που έχουν:

α) μήκος λιγότερο από 20 μέτρα· και

β) γινόμενο μήκους (L) × πλάτος (Β) × βύθισμα (Τ) λιγότερο από 100 κυβικά μέτρα.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις του κανονισμού επιθεώρησης σκαφών του Ρήνου και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN).

▼B

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη πρέπει, κατά το μέτρο που απαιτείται, να καθορίσουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Κάθε κράτος μέλος δύναται πάντως να εξαιρέσει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα πλοία τα οποία δεν εγκαταλείπουν τις εσωτερικές πλωτές οδούς αυτού.

2.  Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο το πλοίο είναι εγγεγραμμένο ή στο οποίο ευρίσκεται ο λιμήν νηολογήσεώς του, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το κράτος μέλος στο οποίο ο πλοιοκτήτης έχει τον τόπο διαμονής του. Κάθε κράτος μέλος δύναται να ζητά από άλλο κράτος μέλος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι του πρώτου. Τα κράτη μέλη δύνανται να μεταβιβάσουν τις εξουσίες τους σε επίσημα αναγνωρισμένα πρόσωπα ή οργανισμούς.

3.  Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν το σύστημα αριθμήσεως και περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 6, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για πλεύση στις εσωτερικές πλωτές οδούς του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 2, και επί της ιδίας βάσεως, ως εάν τα πιστοποιητικά είχαν εκδοθεί από αυτό.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο αν το πιστοποιητικό εκδόθηκε ή παρατάθηκε εντός των προηγουμένων πέντε ετών και δεν έχει ακόμη λήξει.

Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται βάσει του κανονισμού περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, γίνεται δεκτό σαν απόδειξη, κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 5, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στον κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου. Δύνανται δε να ζητούν σαν απόδειξη το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

▼M1

4.  Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα κατά την έννοια της ADN να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία. Ως σχετική απόδειξη, δύνανται να απαιτούν να επιδεικνύεται η άδεια που προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία.

▼B

5.  Πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον κανονισμό περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, επιτρέπεται να πλέουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητος. Η συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

▼M1

Οι ειδικοί όροι για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων θεωρείται ότι εκπληρούνται σε όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας, αν τα πλοία πληρούν τις απαιτήσεις της ADN. Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να παρέχεται με την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

▼B

6.  Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν, στις λωρίδες θαλασσίας ναυσιπλοΐας, την εκπλήρωση προσθέτων όρων ισοδυνάμων με εκείνους οι οποίοι απαιτούνται για τα πλοία τους. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή περί αυτών των οδών θαλασσίας ναυσιπλοΐας, ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται από την Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να ανακαλεί το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει.

2.  Κάθε κράτος μέλος, όταν μετά από έλεγχο διαπιστώνεται ότι το πλοίο ευρίσκεται σε κατάσταση η οποία σαφώς αποτελεί κίνδυνο για τη γύρω περιοχή, δύναται να διακόπτει τη διέλευση του πλοίου, μέχρις ότου επισκευασθούν οι βλάβες. Το ίδιο επίσης πράττει το κράτος μέλος, αν μετά από έλεγχο, διαπιστώνεται ότι το πλοίο ή ο εξοπλισμός του δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή σε άλλα έγγραφα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3, κατά περίπτωση.

3.  Το κράτος μέλος το οποίο διέκοψε τη διέλευση ενός πλοίου ή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να πράξει τούτο σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθούν οι βλάβες, ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, το οποίο έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, τους λόγους για τους οποίους έλαβε ή πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.

4.  Όλες οι αποφάσεις για τη διακοπή της διελεύσεως ενός πλοίου που ελήφθησαν σύμφωνα με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αναφέρουν λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζονται. Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο πληροφορείται ταυτόχρονα τα ένδικα μέσα που παρέχονται από τη νομοθεσία που ισχύει στα κράτη μέλη, και τις προθεσμίες που ορίζονται για την άσκηση αυτών των μέσων.

Άρθρο 5

Η οδηγία 76/135/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

(κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3)

Οι πληροφορίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

υποχρεωτικές

:

(χωρίς ειδικό σημείο)

αναγκαίες, αν επιβάλλονται

:

(x)

χρήσιμες αλλά προαιρετικές

:

(+)

1. Όνομα της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το έγγραφο

2.

 

α) Τίτλος εγγράφου

β) (+) Αριθμός εγγράφου

3. Εκδούσα χώρα

4. Όνομα και κατοικία του πλοιοκτήτου

5. Όνομα πλοίου

6. (x) Τόπος και αριθμός νηολογήσεως

7. (x) Λιμήν νηολογήσεως

8. (+) Τύπος πλοίου

9. (+) Χρήση

10. Κύρια χαρακτηριστικά:

α) ολικό μήκος σε μέτρα

β) ολικό πλάτος σε μέτρα

γ) μέγιστο βύθισμα σε μέτρα

11. (x) Νεκρό βάρος σε μετρικούς τόνους ή εκτόπισμα σε κυβικά μέτρα κατά το μέγιστο βύθισμα

12. (x) Ένδειξη σημείων φορτώσεως (βυθίσματος)

13. (x) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών

14. (x) Συνολική ισχύς ωστηρίων μηχανών σε ιπποδύναμη (HP) ή κιλοβάτ (kW)

15. Ελάχιστο ύψος εξάλων σε εκατοστά μέτρου

16.

 

α) Δήλωση: Βεβαιώνεται ότι το πλοίο που περιγράφεται ανωτέρω είναι κατάλληλο για ναυσιπλοΐα

β) (x) Με την επιφύλαξη των ακολούθων όρων

γ) (x) Ένδειξη των περιορισμών ναυσιπλοΐας

17.

 

α) Χρονολογία λήξεως

β) Χρονολογία εκδόσεως

18. Σφραγίδα και υπογραφή της αρχής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ ΑΚαταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία 76/135/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 21 της 29.1.1976, σ. 10).

Οδηγία 78/1016/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 349 της 13.12.1978, σ. 31).

ΜΕΡΟΣ BΚατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

76/135/ΕΟΚ

19η Ιανουαρίου 1977

78/1016/ΕΟΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 76/135/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 εισαγωγικές λέξεις και στοιχείο α)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 τελευταία περίοδος

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρα 2 έως 4

Άρθρα 2 έως 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Top