Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — EL — 08.07.2015 — 016.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2008

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

(ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 537/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 19ης Ιουνίου 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 471/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 31ης Μαΐου 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 590/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Ιουνίου 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1084/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Οκτωβρίου 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1267/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 126/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Ιουνίου 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Αυγούστου 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 125/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Φεβρουαρίου 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 567/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Ιουνίου 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 586/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Ιουνίου 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Απριλίου 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 442/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Απριλίου 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 644/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Ιουνίου 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 829/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Ιουλίου 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1287/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/131 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Ιανουαρίου 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 17ης Ιουνίου 2015

  L 151

1

18.6.2015


Διορθώνεται από:

 C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 324, 7.12.2011, σ.  38 (590/2011)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 028, 4.2.2015, σ.  48 (1287/2014)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2008

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρεςΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2, το άρθρο 38 στοιχείο δ) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 περιέχουν γενικές διατάξεις για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Για να διασφαλισθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής τους.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από το 1992 και μετά σε θέματα εισαγωγής προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί στους φορείς και τις αρχές ελέγχου ένα σχετικά σύντομο χρονικό περιθώριο για να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Αντίθετα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εμπειρία άμεσης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για την παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, θα πρέπει να παραχωρηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους φορείς και τις αρχές ελέγχου που επιθυμούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στον κατάλογο που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την αποστολή και για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

(3)

Όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία. Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα υπόδειγμα των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων. Τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια διαδικασία με σκοπό το συντονισμό, σε κοινοτική κλίμακα, ορισμένων ελέγχων σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες προοριζόμενα να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας ως βιολογικά.

(4)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ( 2 ), η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Κόστα Ρίκα, η Ινδία, το Ισραήλ, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία καταχωρίστηκαν στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες μπορεί να εισαχθούν και να διατεθούν στην Κοινότητα προϊόντα ως βιολογικά. Η Επιτροπή επανεξέτασε την κατάσταση αυτών των χωρών βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, λαμβάνοντας υπόψη τους εφαρμοζόμενους κανόνες παραγωγής και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις εισαγωγές, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, βιολογικών προϊόντων από αυτές τις τρίτες χώρες. Από την επανεξέταση αυτή διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταχώρισης της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Κόστα Ρίκα, της Ινδίας, του Ισραήλ και της Νέας Ζηλανδίας στον κατάλογο τρίτων χωρών που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία συνήψαν συμφωνία σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων ( 3 ), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 4 ). Το παράρτημα 9 της συμφωνίας αυτής καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που παράγονται με μεθόδους βιολογικής παραγωγής και ορίζει ότι τα μέρη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εισαγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο των βιολογικών προϊόντων που πληρούν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου μέρους. Για λόγους σαφήνειας, στον κατάλογο των τρίτων χωρών που καταρτίζεται για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Ελβετία.

(6)

Οι αρχές των κρατών μελών έχουν αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παραχώρησης πρόσβασης στην επικράτεια της Κοινότητας για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Για τους σκοπούς της κατάρτισης και της ενημέρωσης των καταλόγων τρίτων χωρών και φορέων και αρχών ελέγχου, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία και να είναι σε θέση η Επιτροπή να συνεκτιμήσει τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και άλλοι εμπειρογνώμονες. Τα σχετικά καθήκοντα θα πρέπει να κατανέμονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

(7)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για τις αιτήσεις τρίτων χωρών που θα παραλάβει η Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(8)

Για να μη διαταραχθούν οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τους κανόνες που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 σε εκείνους που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, είναι απαραίτητο να παραταθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να παραχωρούν στους εισαγωγείς, κατά περίπτωση, άδειες εμπορικής διάθεσης προϊόντων στην αγορά της Κοινότητας έως ότου θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία των νέων κανόνων εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των φορέων και των αρχών ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, παράλληλα με την κατάρτιση του καταλόγου φορέων ελέγχου που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

(9)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να κατοχυρωθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τρίτων χωρών και των φορέων και αρχών ελέγχου.

(10)

Οι λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό αντικαθιστούν εκείνους που έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτροπής και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 605/2008 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ( 5 ). Οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει επομένως να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισαγωγές συμμορφούμενων προϊόντων και για τις εισαγωγές προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, όπως προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1. «πιστοποιητικό ελέγχου» το πιστοποιητικό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 το οποίο καλύπτει μία αποστολή·

2. «αποδεικτικά στοιχεία» το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής ( 6 ) και στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

3. «αποστολή» η ποσότητα προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, η οποία καλύπτεται από ένα ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και εισάγεται από την ίδια τρίτη χώρα·

4. «πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008·

5. «έλεγχος της αποστολής» νοείται ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πιστοποιητικό ελέγχου ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού και, εφόσον οι εν λόγω αρχές το κρίνουν σκόπιμο, στα προϊόντα, βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και του παρόντος κανονισμού·

6. «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών» οι τελωνειακές ή άλλες αρχές, που ορίζονται από τα κράτη μέλη·

7. «έκθεση αξιολόγησης» η έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η οποία καταρτίζεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17011 ή από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί επιτόπου στα γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων σε κρίσιμες τοποθεσίες, και τις άμεσες παρακολουθήσεις των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί βάσει ανάλυσης κινδύνων σε αντιπροσωπευτικές τρίτες χώρες.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 3

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα 4, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του κωδικού αριθμού·

β) τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα·

γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο·

ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίησης των επιχειρηματιών και οι υπόψη κατηγορίες προϊόντων καθώς και οι επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

▼M19

1.  Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα αναγνώρισης και καταχώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόλις παραλάβει από τον σχετικό αντιπρόσωπο του φορέα ή της αρχής ελέγχου την αίτηση καταχώρισης η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Μόνον οι αιτήσεις που είναι πλήρεις και έχουν παραληφθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2016 λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου.

▼B

2.  Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3.  Η αίτηση συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για όλα τα βιολογικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα και συγκεκριμένα:

α) γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες και περιλαμβάνει εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και ένδειξη της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προέρχονται από την ή τις υπόψη τρίτες χώρες και προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

β) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι τίτλοι II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 στην υπόψη τρίτη χώρα ή σε καθεμία από τις υπόψη τρίτες χώρες·

γ) αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i) που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανότητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii) που να παρέχει εγγυήσεις ως προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφοι 2, 3, 5, 6 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

iii) που να διασφαλίζει ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου και προφύλαξης που καθορίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και

iv) που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητες ελέγχου όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους και απαιτήσεις·

δ) απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τις δραστηριότητές του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί τις νομικές απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας·

ε) τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησής τους, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού·

ζ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4.  Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας η περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων ή στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

5.  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 5

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

1.  Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόνο εφόσον εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή·

β) κάθε φορέας ή αρχή ελέγχου που έχει καταχωριστεί στον κατάλογο διαθέτει και γνωστοποιεί, με την πρώτη φορά που θα ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις οικείες δραστηριότητες ελέγχου στην τρίτη χώρα· παρέχει στους εμπειρογνώμονες που ορίζει η Επιτροπή πρόσβαση στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του·

γ) έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση· η ετήσια έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγχου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί αναγκαία·

δ) με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3· μπορεί επίσης να λάβει ανάλογη απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

ε) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, σε ιστότοπο στο Διαδίκτυο, συνεχώς ενημερωμένο κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

2.  Σε περίπτωση που ένας φορέας ή αρχή ελέγχου δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον οικείο τεχνικό φάκελο, σύστημα ελέγχου ή ενημερωμένο κατάλογο επιχειρηματιών και προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά, ή αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, ο συγκεκριμένος φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον κατάλογο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή συμμορφούμενων προϊόντων

Άρθρο 6

Αποδεικτικά στοιχεία

1.  Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή συμμορφούμενων προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτό το υπόδειγμα.

2.  Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία εκδίδονται από αρχή ή φορέα ελέγχου που έχει αναγνωριστεί για το σκοπό αυτό με απόφαση προβλεπόμενη στο άρθρο 4.

3.  Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει τα αποδεικτικά στοιχεία ακολουθεί τους κανόνες που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το υπόδειγμα, τις επεξηγηματικές σημειώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος αναγνωρισμένων τρίτων χωρών

Άρθρο 7

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου τρίτων χωρών

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η διαδικασία κατάρτισης και τροποποίησης του καταλόγου ορίζεται στα άρθρα 8 και 16 του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου κοινολογούνται μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε τρίτη χώρα, κάθε πληροφορία αναγκαία για την επαλήθευση κατά πόσο τα προϊόντα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ελέγχου της τρίτης χώρας η οποία έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α) τις εκάστοτε κατηγορίες προϊόντων·

β) την προέλευση των προϊόντων·

γ) αναφορά στα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα·

δ) την ονομασία και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, της αρχής της αρμόδιας για το σύστημα ελέγχου της τρίτης χώρας·

▼M7

ε) τις ονομασίες και τις διαδικτυακές διευθύνσεις της αρχής ή των αρχών ελέγχου ή του φορέα ή των φορέων ελέγχου που έχει αναγνωρίσει η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο δ) για τους σκοπούς της διενέργειας των ελέγχων·

στ) τις ονομασίες, τις διαδικτυακές διευθύνσεις και τους κωδικούς αριθμούς της αρχής ή των αρχών ή του φορέα ή των φορέων ελέγχου που είναι υπεύθυνοι στην τρίτη χώρα για την έκδοση των πιστοποιητικών με σκοπό την εισαγωγή προϊόντων στην Ένωση·

▼B

ζ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο.

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στον κατάλογο τρίτων χωρών

▼M14

1.  Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο καταχώρισης μιας τρίτης χώρας στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7 αμέσως μετά την παραλαβή σχετικής αίτησης, την οποία υποβάλλει η αντιπροσωπεία της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, υπό τον όρο ότι η αίτηση έχει υποβληθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2014.

▼B

2.  Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της μόνο τις αιτήσεις καταχώρισης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Η αίτηση καταχώρισης συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και ιδίως:

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της βιολογικής παραγωγής στην τρίτη χώρα, τα παραγόμενα προϊόντα, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις περιφέρειες παραγωγής, τον αριθμό παραγωγών και τις διεργασίες μεταποίησης τροφίμων·

β) αναφορά των προβλεπόμενων τύπων και ποσοτήτων βιολογικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα·

γ) τα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα, καθώς και εκτίμηση της ισοδυναμίας τους με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην Κοινότητα·

δ) το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην τρίτη χώρα, που συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές στην τρίτη χώρα, καθώς και αξιολόγηση της ισοδύναμης αποτελεσματικότητάς του σε σύγκριση με το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινότητα·

ε) τη διαδικτυακή ή άλλη διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου, καθώς και ένα σημείο επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς πιστοποίησης των επιχειρηματιών αυτών και τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων·

στ) τις πληροφορίες τις οποίες η τρίτη χώρα προτείνει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7·

ζ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 9·

η) κάθε άλλη πληροφορία την οποία κρίνει αναγκαία η τρίτη χώρα ή η Επιτροπή.

3.  Κατά την εξέταση αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο αναγνωρισμένων τρίτων χωρών, καθώς και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση τρίτης χώρας στον κατάλογο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε συμπληρωματικής πληροφορίας, και ιδίως μιας ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

▼M9

Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εμπειρογνώμονες από άλλες τρίτες χώρες που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για να παρακολουθήσουν επιτόπιους ελέγχους ως παρατηρητές.

▼M7

4.  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει την τρίτη χώρα στον κατάλογο για περίοδο τριών ετών. Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκτιμά ότι οι όροι που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό εξακολουθούν να τηρούνται, μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την καταχώριση της τρίτης χώρας μετά την εν λόγω τριετή περίοδο.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

▼B

Άρθρο 9

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου τρίτων χωρών

1.  Η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της αίτηση καταχώρισης μόνο εφόσον η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεσμεύεται να αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους:

α) η τρίτη χώρα ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με κάθε τροποποίηση που επέρχεται, μετά την καταχώρισή της στον κατάλογο, στα μέτρα που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή στην εφαρμογή τους, και ιδίως στο εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου. Στην Επιτροπή κοινοποιούνται επίσης οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν τρίτη χώρα και προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

β) η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 επικαιροποιεί τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που έχει αναπτύξει η αρμόδια αρχή στην τρίτη χώρα, τα σχετικά αποτελέσματα και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα·

γ) με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά την τρίτη χώρα και να αποφασίσει να αναστείλει την καταχώριση της χώρας αυτής στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7· ανάλογη απόφαση μπορεί επίσης να ληφθεί σε περίπτωση που τρίτη χώρα δεν έχει κοινοποιήσει τις πληροφορίες τις οποίες όφειλε να υποβάλει ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο.

2.  Εάν μια τρίτη χώρα δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τεχνικό της φάκελο ή το σύστημα ελέγχου της, ή εάν αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, η συγκεκριμένη τρίτη χώρα μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 10

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα 11, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α) την ονομασία, τον κωδικό αριθμό και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του φορέα ή της αρχής ελέγχου·

β) τις μη καταχωρισμένες στον κατάλογο του άρθρου 7 τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα·

γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο· και

▼M12

ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο επικαιροποιημένος κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, αναφέροντας την κατάσταση πιστοποίησης των επιχειρηματιών και τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων, καθώς και ένα σημείο επαφής στο οποίο διατίθενται πληροφορίες για τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης· και

▼M12

στ) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ολοκληρωμένη παρουσίαση των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται από τον οργανισμό ελέγχου ή την αρχή ελέγχου σε τρίτη χώρα.

▼B

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες καταχωρισμένες στον κατάλογο των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών που προβλέπεται στο άρθρο 7, και τα οποία υπάγονται σε κατηγορία μη προβλεπόμενη στον εν λόγω κατάλογο, μπορούν να καταχωρίζονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 11

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

▼M19

1.  Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα καταχώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10 μόλις παραλάβει από τον σχετικό αντιπρόσωπο του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου την αίτηση καταχώρισης η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Μόνον οι αιτήσεις που είναι πλήρεις λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή του καταλόγου.

▼B

2.  Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3.  Η αίτηση καταχώρισης συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και συγκεκριμένα:

α) γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες, και ιδίως εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

β) περιγραφή των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης της ισοδυναμίας αυτών των προτύπων και μέτρων με τις διατάξεις των τίτλων III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με τους αντίστοιχους κανόνες εφαρμογής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008·

γ) αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i) που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανότητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii) που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητές του/της όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους· και

iii) που να αποδεικνύει και να επιβεβαιώνει την ισοδυναμία των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ) απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις αρχές καθεμίας από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες τις δραστηριότητές του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί τις νομικές απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές αυτές·

ε) τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων, καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προιόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 12·

ζ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4.  Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

5.  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 12

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

1.  Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10 μόνο εφόσον εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφοριών που αφορούν φορέα ή αρχή ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή·

β) έως τις ►M12  28 Φεβρουαρίου ◄ κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγχου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί αναγκαία·

γ) με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10· μπορεί επίσης να λάβει ανάλογη απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

δ) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, με ηλεκτρονικά μέσα, συνεχώς ενημερούμενο κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

▼M5

2.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ένας φορέας ή μια αρχή ελέγχου ή μια αναφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος ή σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά τον εν λόγω φορέα ή την αρχή ελέγχου μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν δεν έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή έως τις ►M12  28 Φεβρουαρίου ◄ η ετήσια έκθεσή του/της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β) εάν δεν κοινοποιεί στην Επιτροπή σε εύθετο χρόνο τις αλλαγές στον οικείο τεχνικό φάκελο·

γ) εάν δεν παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια των ερευνών περίπτωσης παρατυπίας·

δ) εάν δεν λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των παρατυπιών και των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν·

ε) εάν αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος έχει αρνητικά αποτελέσματα λόγω συστηματικής δυσλειτουργίας των μέτρων ελέγχου·

στ) σε κάθε άλλη κατάσταση όπου υπάρχει κίνδυνος για τον καταναλωτή να παραπλανηθεί όσον αφορά την πραγματική φύση των προϊόντων που πιστοποιούνται από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον κατάλογο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η απόφαση απόσυρσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον τροποποιημένο κατάλογο το συντομότερο δυνατό με κάθε κατάλληλο τεχνικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 13

Πιστοποιητικό ελέγχου

1.  Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα μιας αποστολής προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού, προϋποθέτει:

α) την υποβολή πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και

β) τον έλεγχο της αποστολής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

2.  Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 3 έως 7 του παρόντος άρθρου, βάσει του υποδείγματος και των επεξηγηματικών σημειώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα V. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις του υποδείγματος και οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων που προβλέπεται στο άρθρο 17.

3.  Για να γίνει δεκτό, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από:

α) την αρχή ή το φορέα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και έχει εγκριθεί ως αρμόδια/ος για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου από τρίτη χώρα αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4, ή

β) την αρχή ή το φορέα ελέγχου της τρίτης χώρας που παρατίθεται στον κατάλογο για την τρίτη αυτή χώρα και έχει αναγνωρισθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5.

4.  Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου και θεωρεί τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 15 του πιστοποιητικού, μόνον

α) αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν ιδίως το πρόγραμμα παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα και

β) αφού διενεργήσει φυσικό έλεγχο στη σχετική αποστολή ή λάβει ρητή δήλωση του εξαγωγέα που δηλώνει ότι η συγκεκριμένη αποστολή έχει παραχθεί ή/και προπαρασκευασθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· επαληθεύει την αξιοπιστία αυτής της δήλωσης βάσει εκτίμησης κινδύνων και

▼M9

γ) αφού εξακριβώσει, για τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και, στην περίπτωση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα και ζωοτροφές, όλα τα βιολογικά συστατικά των προϊόντων αυτών έχουν πιστοποιηθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου τρίτης χώρας που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού ή από αρχή ή φορέα ελέγχου που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού ή έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί στην Ένωση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Μετά από αίτηση της Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, η αρχή ή ο φορέας καθιστά άμεσα διαθέσιμο τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων της αλυσίδας βιολογικής παραγωγής και των αρμόδιων αρχών ή φορέων ελέγχου υπό τον έλεγχο των οποίων οι επιχειρήσεις έθεσαν τις δραστηριότητές τους.

▼B

Επιπλέον, η εν λόγω αρχή ή φορέας ελέγχου δίδει αύξοντα αριθμό σε κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό και τηρεί χρονολογικό αρχείο των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί.

5.  Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και τις υπογραφές, είτε εξολοκλήρου με κεφαλαίους είτε εξολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού. Εφόσον απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού ελέγχου σε μία από τις επίσημες γλώσσες των εν λόγω κρατών μελών.

Μη επικυρωμένες διορθώσεις ή αλλοιώσεις καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.

6.  Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.

Ο πρώτος παραλήπτης ή, ενδεχομένως, ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει αντίγραφο με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

7.  Για τα προϊόντα που εισάγονται βάσει των μεταβατικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού ισχύουν τα ακόλουθα:

α) το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), τη στιγμή που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 16, τη δήλωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19·

β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την άδεια μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα για τη δήλωση του τετραγωνιδίου 16 στην αρχή ή το φορέα ελέγχου που ελέγχει τον εισαγωγέα σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου που καθορίζονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις αρχές που έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους·

γ) η δήλωση στο τετραγωνίδιο 16 δεν απαιτείται:

i) εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίσει πρωτότυπο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, και με το οποίο αποδεικνύεται ότι η αποστολή καλύπτεται από την εν λόγω άδεια, ή

ii) εφόσον η αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράσχει άμεσα στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αποστολής, ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η αποστολή καλύπτεται από την εν λόγω άδεια. Η διαδικασία αυτή της άμεσης ενημέρωσης είναι προαιρετική για το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια·

δ) το έγγραφο με το οποίο παρέχονται οι αποδείξεις που απαιτούνται στο στοιχείο γ) σημεία i) και ii), πρέπει να περιλαμβάνει:

i) τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία λήξης της άδειας εισαγωγής·

ii) το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα·

iii) την τρίτη χώρα προέλευσης·

iv) τα λεπτομερή στοιχεία του εκδίδοντος φορέα ή αρχής και, εφόσον διαφέρουν, τα λεπτομερή στοιχεία του φορέα ή της αρχής ελέγχου της τρίτης χώρας·

v) τις ονομασίες των συγκεκριμένων προϊόντων.

8.  Κατά τον έλεγχο αποστολής, το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο τετραγωνίδιο 17 και επιστρέφεται στο πρόσωπο που υπέβαλε το πιστοποιητικό.

9.  Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πρώτος παραλήπτης συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει εν συνεχεία το πρωτότυπο του πιστοποιητικού στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, με σκοπό την τήρηση της απαίτησης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εκτός εάν το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την αποστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

10.  Το πιστοποιητικό ελέγχου μπορεί να καταρτίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση της μεθόδου που διατίθεται στις αρχές και τους φορείς ελέγχου από το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύονται τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προϋποθέσεων όπως εκείνων που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως ορίζεται στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής ( 8 ).

Άρθρο 14

Ειδικές τελωνειακές διαδικασίες

1.  Εφόσον μια αποστολή προϊόντων προερχόμενη από τρίτη χώρα υπάγεται σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 9 ), και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αποστολή αυτή υπόκειται, πριν από την πρώτη παρασκευαστική διαδικασία, στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Η παρασκευαστική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως:

α) συσκευασία ή επανασυσκευασία, ή

β) σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής παραγωγής.

Μετά την παρασκευή αυτή το θεωρημένο πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει την αποστολή και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία ελέγχει την αποστολή ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Μετά τη διαδικασία αυτή, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται, εφόσον απαιτείται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

2.  Όταν, στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος αναστολής κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, μια αποστολή προϊόντων που προέρχεται από τρίτη χώρα προορίζεται να υποβληθεί σε ένα κράτος μέλος, πριν να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, σε διαίρεση σε πολλές τμηματικές παρτίδες, η αποστολή αποτελεί, πριν από την εν λόγω διαίρεσή της, το αντικείμενο των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από την εν λόγω διαίρεση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ένα απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VI. Το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο τετραγωνίδιο 14.

Αντίγραφο κάθε θεωρημένου αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου από το άτομο που αναγνωρίζεται ως ο αρχικός εισαγωγέας της αποστολής και αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού ελέγχου. Το εν λόγω αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Μετά τη διαίρεση της αποστολής, το θεωρημένο πρωτότυπο κάθε αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει τη συγκεκριμένη παρτίδα και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία θα ελέγξει τη συγκεκριμένη παρτίδα ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας πρέπει να συμπληρώνει, κατά την παραλαβή, το τετραγωνίδιο 15 του πρωτοτύπου του αποσπάσματος πιστοποιητικού ελέγχου, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας θέτει το απόσπασμα πιστοποιητικού ελέγχου στη διάθεση των αρχών ή/και φορέων ελέγχου τουλάχιστον επί δύο έτη.

3.  Οι εργασίες παρασκευής και διαίρεσης της αποστολής που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

▼M5

Άρθρο 15

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

1.  Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και/ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προϋποθέτει την αφαίρεση των ενδείξεων των σχετικών με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής από τη σήμανση, τη διαφήμιση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

2.   ►M9  Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, σε περίπτωση υπόνοιας για παραβάσεις και παρατυπίες όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων από αναγνωρισμένες τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων που έχουν ελεγχθεί από αρχές ή φορείς ελέγχου που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, ο εισαγωγέας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. ◄

Ο εισαγωγέας και η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εξέδωσε το πιστοποιητικό ελέγχου όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν αμελλητί τους φορείς και τις αρχές ελέγχου και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών στον βιολογικό τρόπο παραγωγής των σχετικών προϊόντων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την Επιτροπή. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου μπορεί να ζητήσει να μην τεθεί το προϊόν στην αγορά με τις ενδείξεις που αναφέρονται στον βιολογικό τρόπο παραγωγής έως ότου βεβαιωθεί από τις πληροφορίες που έλαβε από τον επιχειρηματία ή άλλες πηγές, ότι η υπόνοια δεν υφίσταται πλέον.

▼M9

3.  Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, όταν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας έχει βάσιμη υπόνοια παράβασης ή παρατυπιών όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων από αναγνωρισμένες τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων που έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένες αρχές ή φορείς ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και ενημερώνει αμελλητί τους φορείς και τις αρχές ελέγχου και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών στον βιολογικό τρόπο παραγωγής των σχετικών προϊόντων, καθώς και την Επιτροπή.

▼M9

4.  Όταν η αρμόδια αρχή αναγνωρισμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή η αναγνωρισμένη αρχή ή φορέας ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού ενημερωθούν από την Επιτροπή η οποία έχει λάβει κοινοποίηση από κράτος μέλος ότι υπάρχει βάσιμη υπόνοια παράβασης ή παρατυπιών όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού ή του παρόντος κανονισμού, διενεργεί έρευνα σχετικά με την προέλευση της εικαζόμενης παρατυπίας ή παράβασης και ενημερώνει την Επιτροπή και το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που ελήφθησαν. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αρχικής κοινοποίησης στην Επιτροπή.

Το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον είναι αναγκαία, τα οποία αποστέλλονται στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος μέλος. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παραλαβή απάντησης ή συμπληρωματικών πληροφοριών, το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση πραγματοποιεί τις αναγκαίες καταχωρίσεις και επικαιροποιήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

▼BΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 16

Αξιολόγηση των αιτήσεων και δημοσίευση των καταλόγων

1.  Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με τα άρθρα 4, 8 και 11 με τη βοήθεια της επιτροπής βιολογικής παραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (στο εξής «επιτροπή»). Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Η Επιτροπή προβαίνει σε σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων, απαρτιζόμενης από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα την επικουρεί στο έργο της εξέτασης των αιτήσεων και της διαχείρισης και αναθεώρησης των καταλόγων.

2.  Για κάθε αίτηση που λαμβάνει, και κατόπιν κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ιδιαίτερους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες, η Επιτροπή ορίζει δύο κράτη μέλη ως συνεισηγητές. Η Επιτροπή κατανέμει τις αιτήσεις μεταξύ των κρατών μελών αναλογικά προς τον αριθμό ψήφων που διαθέτει το καθένα στο πλαίσιο της επιτροπής βιολογικής παραγωγής. Τα κράτη μέλη-συνεισηγητές εξετάζουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που συνδέονται με την αίτηση, όπως προβλέπονται στα άρθρα 4, 8 και 11, και καταρτίζουν έκθεση. Για τους σκοπούς της διαχείρισης και της αναθεώρησης των καταλόγων, εξετάζουν επίσης τις ετήσιες εκθέσεις και τις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 9 και 12 σε σχέση με τις καταχωρίσεις στους καταλόγους.

3.  Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης των κρατών μελών-συνεισηγητών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ως προς την αναγνώριση τρίτων χωρών, φορέων ελέγχου ή αρχών ελέγχου, την καταχώρισή τους στους καταλόγους ή την τροποποίηση των καταλόγων, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης κωδικού αριθμού σε αυτούς τους φορείς και αρχές. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους με κάθε κατάλληλο τεχνικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Άρθρο 17

Επικοινωνία

1.  Όταν διαβιβάζουν στην Επιτροπή ή στα κράτη μέλη τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, οι αρχές ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης. Όταν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα διαβίβασης από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη τότε χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν επίσης τα συστήματα αυτά για να υποβάλουν μεταξύ τους τα σχετικά έγγραφα.

2.  Όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή εκδίδει, κατά περίπτωση, κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα και ερωτηματολόγια και τα θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει και επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα και ερωτηματολόγια, αφού ενημερώσει σχετικά τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, καθώς και τις αρχές και φορείς ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να καθιστά δυνατή τη συλλογή των αιτήσεων, εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται κατά περίπτωση στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που παραχωρούνται δυνάμει του άρθρου 19.

4.  Οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών και οι αρχές ή φορείς ελέγχου τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως στα άρθρα 4, 8 και 11 αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά το έτος διενέργειας των ελέγχων ή έκδοσης των πιστοποιητικών ελέγχου και των αποδεικτικών στοιχείων.

5.  Όταν για έγγραφο ή διαδικασία, προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού, απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ή η σύμφωνη γνώμη ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας, τα ηλεκτρονικά συστήματα που διατίθενται για τη διαβίβαση των εγγράφων πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα μονοσήμαντης ταυτοποίησης κάθε προσώπου και να παρέχουν λογικές εγγυήσεις για τη μη αλλοίωση του περιεχομένου των εγγράφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως την απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής.ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18

Μεταβατικοί κανόνες σχετικά με τον κατάλογο των τρίτων χωρών

Οι αιτήσεις καταχώρισης που υποβάλλονται από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 θεωρούνται ως υποβληθείσες δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

Ο πρώτος κατάλογος αναγνωρισμένων χωρών συμπεριλαμβάνει την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. Δεν περιέχει τους κωδικούς αριθμούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί θα προστεθούν πριν από την 1η Ιουλίου 2010 με επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Μεταβατικοί κανόνες για τις ισοδύναμες εισαγωγές προϊόντων μη προερχόμενων από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο τρίτες χώρες

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να παραχωρεί σε εισαγωγείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους, εφόσον αυτοί έχουν κοινοποιήσει τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού, την άδεια να θέσουν στην αγορά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες μη καταχωρισμένες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας προσκομίζει επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του αυτού κανονισμού. ►M7  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί επίσης να χορηγεί τις άδειες αυτές σύμφωνα με τους ίδιους όρους για προϊόντα που εισάγονται από τρίτη χώρα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εάν τα σχετικά εισαγόμενα προϊόντα είναι εμπορεύματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις κατηγορίες ή/και την προέλευση που προβλέπονται για τη χώρα αυτή. ◄

Εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον αυτοί οι όροι, αποσύρει την άδεια, αφού δώσει τη δυνατότητα στον εισαγωγέα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

▼M5

Η ισχύς των σχετικών αδειών λήγει το αργότερο 12 μήνες μετά τη χορήγησή τους, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από την 1η Ιουλίου 2012. ►M7  Οι άδειες που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2012 λήγουν την 1η Ιουλίου 2014 το αργότερο. ◄

▼B

Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 13, το οποίο έχει εκδοθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου, αναγνωρισμένο για τους σκοπούς της έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παραχωρεί τις άδειες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού συνοδεύει τα εμπορεύματα, μέχρι τις εγκαταστάσεις του πρώτου παραλήπτη. Εν συνεχεία ο εισαγωγέας πρέπει να τηρεί το πιστοποιητικό στη διάθεση του φορέα ελέγχου και, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

▼M9

2.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και το σύστημα ελέγχου, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

▼B

3.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η επιτροπή βιολογικής παραγωγής εξετάζει τις άδειες που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου. Εάν από την εξέταση αυτή προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η Επιτροπή καλεί το κράτος μέλος που παραχώρησε την άδεια να την αποσύρει.

▼M5

4.  Από την 1η Ιουλίου 2013 τα κράτη μέλη δεν χορηγούν πλέον τις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν:

 τα υπόψη εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν εμπορεύματα για τα οποία η βιολογική παραγωγή στην τρίτη χώρα έχει ελεγχθεί από φορείς ή αρχές ελέγχου μη καταχωρισμένους στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10, ή

 τα υπόψη εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν εμπορεύματα για τα οποία η βιολογική παραγωγή στην τρίτη χώρα έχει ελεγχθεί από φορείς ή αρχές ελέγχου καταχωρισμένους στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 αλλά τα εμπορεύματα δεν υπάγονται σε καμία από τις κατηγορίες προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV σχετικά με τον φορέα ή την αρχή ελέγχου για την εν λόγω τρίτη χώρα.

▼B

5.  Από ►M5  1ης Ιουλίου 2014 ◄ τα κράτη μέλη παύουν να χορηγούν τις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

▼M7 —————

▼B

Άρθρο 20

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 345/2008 και (ΕΚ) αριθ. 605/2008 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό κατά τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

image

▼M7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 7

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

B

Με εξαίρεση τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Με εξαίρεση τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται ο οίνος και οι ζύμες.

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α, Β και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στην Αργεντινή.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica».

4.

Αρμόδια Αρχή : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-003

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται ο οίνος και οι ζύμες.

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στην Αυστραλία.

3.

Πρότυπα παραγωγής : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Αρμόδια αρχή : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

AR-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

ΚΑΝΑΔΑΣ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα

A

 

Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

B

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (1)

Δ

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές

E

 

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνεται ο οίνος

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α, Β και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ και Ε που έχουν παραχθεί στον Καναδά.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Organic Products Regulation.

4.

Αρμόδια Αρχή : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

▼M15

7.

Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης : μη καθορισμένη.

▼M7

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Μόνο μεταποιημένα φυτικά προϊόντα

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται ο οίνος και οι ζύμες.

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στην Κόστα Ρίκα.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Αρμόδια Αρχή : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διευθυνση Διαδικτύου

AR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

▼M9

ΙΝΔΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Ινδία.

▼M7

3.

Πρότυπα παραγωγής : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Αρμόδια Αρχή : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

ΙΣΡΑΗΛ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται ο οίνος και οι ζύμες.

2.

Προέλευση :

προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στο Ισραήλ ή έχουν εισαχθεί στο Ισραήλ:

 είτε από την Ένωση,

 είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

▼M17

3.

Πρότυπα παραγωγής : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

▼M7

4.

Αρμόδια Αρχή : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

ΙΑΠΩΝΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνεται ο οίνος.

▼M9

2.

Προέλευση :

προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στην Ιαπωνία ή έχουν εισαχθεί στην Ιαπωνία:

 είτε από την Ένωση,

 ή από τρίτη χώρα για την οποία η Ιαπωνία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η ιαπωνική νομοθεσία.

▼M7

3.

Πρότυπα παραγωγής : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Αρμόδιες αρχές : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

▼M12

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

▼M7

ΕΛΒΕΤΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

Με εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής

Ζώντα ζώα και μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

B

Με εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα

Δ

Με εξαίρεση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικό γεωργικής προέλευσης που έχει παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές

E

Με εξαίρεση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικό γεωργικής προέλευσης που έχει παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

2.

Προέλευση :

προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ και Ε τα οποία έχουν παραχθεί στην Ελβετία ή έχουν εισαχθεί στην Ελβετία:

 είτε από την Ένωση,

 είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Ελβετία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η ελβετική νομοθεσία.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Αρμόδια Αρχή : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

ΤΥΝΗΣΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται ο οίνος και οι ζύμες.

2.

Προέλευση : προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στην Τυνησία.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Νόμος αριθ. 99-30 της 5ης Απριλίου σχετικά με τη βιολογική γεωργία· διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας της 28ης Φεβρουαρίου 2001, για την έγκριση των πρότυπων προδιαγραφών για την παραγωγή της καλλιέργειας σύμφωνα με τη βιολογική μέθοδο.

4.

Αρμόδια Αρχή : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), www.agriportail.tn

▼M17

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

▼M19

7.

Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης : αόριστη.

▼M7

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα

A

Στην περίπτωση των μήλων και των αχλαδιών, οι εισαγωγές υπόκεινται στην υποβολή ειδικού πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου που βεβαιώνει ότι δεν χορηγήθηκε αγωγή με αντιβιοτικά για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος (όπως τετρακυκλίνη και στρεπτομυκίνη) κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

B

 

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (1)

Δ

Στην περίπτωση των μεταποιημένων μήλων και αχλαδιών, οι εισαγωγές υπόκεινται στην υποβολή ειδικού πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου που βεβαιώνει ότι δεν χορηγήθηκε αγωγή με αντιβιοτικά για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος (όπως τετρακυκλίνη και στρεπτομυκίνη) κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές

E

 

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Περιλαμβάνεται ο οίνος από την 1η Αυγούστου 2012.

▼M12

2.

Προελευση :

προϊόντα της κατηγορίας Α, Β και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων των κατηγοριών Δ και Ε τα οποία:

 έχουν παραχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ή

 έχουν εισαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν μεταποιηθεί ή συσκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ·

▼M7

3.

Πρότυπα παραγωγής : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Αρμόδια Αρχή : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών : όπως στο σημείο 5.

▼M19

7.

Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης : αόριστη.

▼M7

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1.

Κατηγορίες προϊόντων :Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα (1)

A

 

Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

B

Με εξαίρεση τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (2)

Δ

Με εξαίρεση τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή

Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

ΣΤ

 

(1)   Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια.

(2)   Δεν περιλαμβάνονται οι ζύμες.

2.

Προέλευση :

προϊόντα της κατηγορίας Α, Β και ΣΤ και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία ή έχουν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία:

 ή από την Ένωση,

 ή από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

 ή από τρίτη χώρα, της οποίας οι κανόνες παραγωγής και ελέγχου έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμοι με το επίσημο πρόγραμμα διασφάλισης βιολογικά παραγόμενων τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Νέας Ζηλανδίας (MAF) με βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή της εν λόγω χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το εν λόγω Υπουργείο και με την προϋπόθεση ότι εισάγονται μόνο βιολογικά παραχθέντα συστατικά που προορίζονται να ενσωματωθούν, σε ένα ποσοστό έως και 5 % κατ’ ανώτατο όριο των προϊόντων γεωργικής προέλευσης, σε προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν παρασκευαστεί στη Νέα Ζηλανδία.

3.

Πρότυπα παραγωγής : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Αρμόδιααρχή :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Φορείς ελέγχου :Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Οργανισμοί έκδοσης πιστοποιητικών : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Χρόνος λήξης της καταχώρισης : μη καθορισμένος.

▼M18

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

1.

Κατηγορίες προϊόντων

:Κατηγορία προϊόντων

Περιγραφή της κατηγορίας σύμφωνα με το παράρτημα IV

Περιορισμοί

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα

Δ

 

2.

Προέλευση

:

βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας ή έχουν εισαχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας:

 είτε από την Ένωση

 είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Δημοκρατία της Κορέας έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κορέας.

3.

Πρότυπα παραγωγής : Νόμος για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και αλιείας και για τη διαχείριση και στήριξη των βιολογικών τροφίμων (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

▼M19

4.

Αρμόδια αρχή : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Φορείς ελέγχου

:Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικώ : όπως στο σημείο 5.

7.

Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης : 31 Ιανουαρίου 2018

▼M7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 10

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι κατηγορίες προϊόντων προσδιορίζονται με τους ακόλουθους κωδικούς:

A : Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα

B : Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

Γ : Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια

Δ : Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ( 10 )

E : Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές (10) 

ΣΤ : Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια

Ο διαδικτυακός τόπος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στον οποίο διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατόν να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης, διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 2 για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, εκτός αν ορίζεται άλλως.

▼M9

«Abcert AG»

1. Διεύθυνση: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Γερμανία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.abcert.de

▼M13

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

▼M19

Αλβανία

AL-BIO-137

x

x

Αρμενία

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Αζερμπαϊτζάν

AZ-BIO-137

x

x

Λευκορωσία

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Γεωργία

GE-BIO-137

x

x

Ιράν

IR-BIO-137

x

x

Καζακστάν

KZ-BIO-137

x

▼M19

Κοσσυφοπέδιο  ()

XK-BIO-137

x

x

Κιργιζία

KG -BIO-137

x

x

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Μολδαβία

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Μαυροβούνιο

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Ρωσία

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Σερβία

RS-BIO-137

x

x

Τατζικιστάν

TJ-BIO-137

x

x

Τουρκμενιστάν

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ουκρανία

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Ουζμπεκιστάν

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

▼M9

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M9

«Afrisco Certified Organic, CC»

▼M13

1. Διεύθυνση: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Νότια Αφρική

▼M9

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ανγκόλα

AO-BIO-155

x

Μποτσουάνα

BW-BIO-155

x

Λεσόθο

LS-BIO-155

x

 

Μαλάουι

MW-BIO-155

x

 

Μοζαμβίκη

MZ-BIO-155

x

x

Ναμίμπια

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Νότια Αφρική

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Σουαζιλάνδη

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Ζάμπια

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Ζιμπάμπουε

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής

▼M9

5. Διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο: Έως τις 30 Ιουνίου 2016.

▼M7

«Agreco R.F. Göderz GmbH»

1. Διεύθυνση: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αζερμπαϊτζάν

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Βολιβία

BO-BIO-151

x

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

BA-BIO-151

x

Μπουρκίνα Φάσο

BF-BIO-151

x

x

Καμπότζη

KH-BIO-151

x

▼M13

Καμερούν

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Πράσινο Ακρωτήριο

CV-BIO-151

x

Κολομβία

CO-BIO-151

x

x

Κούβα

CU-BIO-151

x

x

Δομινικανή Δημοκρατία

DO-BIO-151

x

Ισημερινός

EC-BIO-151

x

Αίγυπτος

EG-BIO-151

x

Αιθιοπία

ET-BIO-151

x

x

Φίτζι

FJ-BIO-151

x

Γεωργία

GE-BIO-151

x

▼M13

Γκάνα

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Γουατεμάλα

GT-BIO-151

x

x

Ονδούρα

HN-BIO-151

x

x

Ινδονησία

ID-BIO-151

x

Ιράν

IR-BIO-151

x

Καζαχστάν

KZ-BIO-151

x

Κένυα

KE-BIO-151

x

x

Κιργιζία

KG-BIO-151

x

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK-BIO-151

x

Μαδαγασκάρη

MG-BIO-151

x

Μάλι

ML-BIO-151

x

x

Μεξικό

MX-BIO-151

x

▼M13

Μολδαβία

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Μαυροβούνιο

ME-BIO-151

x

▼M13

Μαρόκο

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Νεπάλ

NP-BIO-151

x

x

Νικαράγουα

NI-BIO-151

x

x

Νιγηρία

NG-BIO-151

x

x

Παπουασία — Νέα Γουινέα

PG-BIO-151

x

x

Παραγουάη

PY-BIO-151

x

x

Περού

PE-BIO-151

x

Φιλιππίνες

PH-BIO-151

x

x

Ελ Σαλβαδόρ

SV-BIO-151

x

Σαμόα

WS-BIO-151

x

Σενεγάλη

SN-BIO-151

x

x

Σερβία

RS-BIO-151

x

Νήσοι Σολομώντος

SB-BIO-151

x

Νότια Αφρική

ZA-BIO-151

x

x

Σρι Λάνκα

LK-BIO-151

x

x

Σουρινάμ

SR-BIO-151

x

x

Τανζανία

TZ-BIO-151

x

Ταϊλάνδη

TH-BIO-151

x

Τόγκο

TG-BIO-151

x

Τόνγκα

TO-BIO-151

x

Τουρκμενιστάν

TM-BIO-151

x

Τουβαλού

TV-BIO-151

x

x

Ουγκάντα

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ουκρανία

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Ουρουγουάη

UY-BIO-151

x

Ουζμπεκιστάν

UZ-BIO-151

x

Βενεζουέλα

VE-BIO-151

x

Βιετνάμ

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M12

«Albinspekt»

1. Διεύθυνση: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Αλβανία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.albinspekt.com

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αλβανία

AL-BIO-139

x

x

x

Κοσσυφοπέδιο (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

4. Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M12

«ARGENCERT SA»

1. Διεύθυνση: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Αργεντινή

AR-BIO-138

x

Χιλή

CL-BIO-138

x

x

Παραγουάη

PY-BIO-138

x

x

Ουρουγουάη

UY-BIO-138

x

x

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M12

«AsureQuality Limited»

1. Διεύθυνση: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Νέα Ζηλανδία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.organiccertification.co.nz

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Νέα Ζηλανδία

NZ-BIO-156

x

x

Νήσοι Κουκ

CK-BIO-156

x

4. Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής που καλύπτονται από το παράρτημα III

5. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2016.

▼M9

«Australian Certified Organic»

▼M13

1. Διεύθυνση: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Αυστραλία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αυστραλία

AU-BIO-107

x

x

x

Κίνα

CN-BIO-107

x

x

Νήσοι Κουκ

CK-BIO-107

x

Νήσοι Φίτζι

FJ-BIO-107

x

x

Νήσοι Φόκλαντ

FK-BIO-107

x

Χονγκ Κονγκ

HK-BIO-107

x

x

Ινδονησία

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Μαδαγασκάρη

MG-BIO-107

x

x

Μιανμάρ/Βιρμανία

MM-BIO-107

x

x

Μαλαισία

MY-BIO-107

x

x

Παπουασία — Νέα Γουινέα

PG-BIO-107

x

x

Σιγκαπούρη

SG-BIO-107

x

x

Ταϊβάν

TW-BIO-107

x

x

Ταϊλάνδη

TH-BIO-107

x

x

Τόνγκα

TO-BIO-107

x

x

Βανουάτου

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M19 —————

▼M9

«Balkan Biocert Skopje»

▼M13

1. Διεύθυνση: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

▼M9

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.balkanbiocert.mk

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK-BIO-157

x

x

x

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

5. Διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο: Έως τις 30 Ιουνίου 2016.

▼M19 —————

▼M9

«Bio Latina Certificadora»

▼M17

1. Διεύθυνση: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Peru

▼M9

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Βολιβία

BO-BIO-118

x

x

x

Κολομβία

CO-BIO-118

x

x

Γουατεμάλα

GT-BIO-118

x

x

Ονδούρα

HN-BIO-118

x

x

Μεξικό

MX-BIO-118

x

x

Νικαράγουα

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Παναμάς

PA-BIO-118

x

x

Περού

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  — ◄

x

Ελ Σαλβαδόρ

SV-BIO-118

x

x

Βενεζουέλα

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M9

«Bioagricert S.r.l.»

1. Διεύθυνση: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Ιταλία

▼M12

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Βραζιλία

BR-BIO-132

x

x

Καμπότζη

KH-BIO-132

x

x

Κίνα

CN-BIO-132

x

x

Ισημερινός

EC-BIO-132

x

x

Γαλλική Πολυνησία

PF-BIO-132

x

x

Ινδία

IN-BIO-132

x

▼M19

Ιράν

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Λάος

LA-BIO-132

x

x

Νεπάλ

NP-BIO-132

x

x

Μεξικό

MX-BIO-132

x

x

x

Μαρόκο

MA-BIO-132

x

x

Μιανμάρ/Βιρμανία

MM-BIO-132

x

x

Άγιος Μαρίνος

SM-BIO-132

x

Σερβία

RS-BIO-132

x

x

►M18  Δη-μοκρατία της Κορέας ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Ταϊλάνδη

TH-BIO-132

x

x

x

Τόγκο

TG-BIO-132

x

x

Τουρκία

TR-BIO-132

x

x

Ουκρανία

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Βιετνάμ

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής, οίνος και προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M9

«BioGro New Zealand Limited»

1. Διεύθυνση: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Νέα Ζηλανδία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Νήσοι Φίτζι

FJ-BIO-130

x

x

Μαλαισία

MY-BIO-130

x

Νιούε

NU-BIO-130

x

x

Σαμόα

WS-BIO-130

x

x

Βανουάτου

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M9

«Bio.inspecta AG»

1. Διεύθυνση: Ackerstrasse, 5070 Frick, Ελβετία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αρμενία

AM-BIO-161

x

x

Αλβανία

AL-BIO-161

x

x

Αζερμπαϊτζάν

AZ-BIO-161

x

x

Μπενίν

BJ-BIO-161

x

Βραζιλία

BR-BIO-161

x

x

Μπουρκίνα Φάσο

BF-BIO-161

x

Κούβα

CU-BIO-161

x

x

Δομινικανή Δημοκρατία

DO-BIO-161

x

x

Αιθιοπία

ET-BIO-161

x

x

Γεωργία

GE-BIO-161

x

x

Γκάνα

GH-BIO-161

x

x

Ινδονησία

ID-BIO-161

x

x

Ιράν

IR-BIO-161

x

x

Καζακστάν

KZ-BIO-161

x

x

Κένυα

KE-BIO-161

x

x

Κοσσυφοπέδιο (1)

XK-BIO-161

x

x

Κιργιζία

KZ-BIO-161

x

x

Λίβανος

LB-BIO-161

x

x

Μολδαβία

MD-BIO-161

x

x

Φιλιππίνες

PH-BIO-161

x

x

Ρωσία

RU-BIO-161

x

x

Σενεγάλη

SN-BIO-161

x

x

Νότια Αφρική

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Δη-μοκρατία της Κορέας ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Τανζανία

TZ-BIO-161

x

x

Τατζικιστάν

TJ-BIO-161

x

x

Τουρκία

TR-BIO-161

x

x

Ουκρανία

UA-BIO-161

x

x

Ουζμπεκιστάν

UZ-BIO-161

x

x

Βιετνάμ

VN-BIO-161

x

x

(1)   Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

▼M9

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

5. Διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο: Έως τις 30 Ιουνίου 2016.

▼M7

«Bolicert Ltd»

1. Διεύθυνση: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Βολιβία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.bolicert.org

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Βολιβία

BO-BIO-126

x

x

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M7

«Caucacert Ltd»

▼M15

1. Διεύθυνση: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

▼M7

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.caucascert.ge

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Γεωργία

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M7

«CCOF Certification Services»

1. Διεύθυνση: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, ΗΠΑ

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ccof.org

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Καναδάς

CA-BIO-105

x

x

Μεξικό

MX-BIO-105

x

x

x

4. Εξαιρέσεις: Προϊόντα μετατροπής, οίνος και προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M7

«CCPB Srl»

▼M19

1. Διεύθυνση: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

▼M7

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Κίνα

CN-BIO-102

x

x

Αίγυπτος

EG-BIO-102

x

x

x

Ιράκ

IQ-BIO-102

x

x

Λίβανος

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Μάλι

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Μαρόκο

MA-BIO-102

x

x

x

Φιλιππίνες

PH-BIO-102

x

x

Άγιος Μαρίνος

SM-BIO-102

x

x

x

Συρία

SY-BIO-102

x

x

Τυνησία

TN-BIO-102

x

Τουρκία

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής, οίνος και προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα III

▼M19

5. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.

▼M13 —————

▼M9

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

1. Διεύθυνση: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Γερμανία

2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:Τρίτη χώρα

Κωδικός

Κατηγορία προϊόντων

 

 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αλβανία

AL-BIO-140

x

x

x

Αζερμπαϊτζάν

AZ-BIO-140

x

x

Μπενίν

BJ-BIO-140

x

x

Βολιβία

BO-BIO-140

x

x

x

Μπουρκίνα Φάσο

BF-BIO-140

x

x

Μπουτάν

BT-BIO-140

x

x

Βραζιλία

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Καμπότζη

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Χιλή

CL-BIO-140

x

x

x

Κίνα

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Κολομβία

CO-BIO-140

x

x

x

Δομινικανή Δημοκρατία

DO-BIO-140

x

x

x

Ισημερινός

EC-BIO-140

x

x

x

Αίγυπτος

EG-BIO-140

x

x

x

Αιθιοπία

ET-BIO-140

x

x

x

Γκάνα

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Γρενάδα

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Γουατεμάλα

GT-BIO-140

x

x

Ονδούρα

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Ινδονησία

ID-BIO-140

x

x

x

Ιράν

IR-BIO-140

x

x

Τζαμάικα

JM-BIO-140

x

x

x

Καζακστάν

KZ-BIO-140

x

x

Κένυα

KE-BIO-140

x

x

x

Κιργιζία

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Λάος

LA-BIO-140

x

x

▼M17

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Μαδαγασκάρη

MG-BIO-140

x

x

Μαλαισία

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Μάλι

ML-BIO-140

x

x

Μεξικό

MX-BIO-140

x

x

x

Μολδαβία

MD-BIO-140

x

x

x

Μαρόκο

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Μοζαμβίκη

MZ-BIO-140

x

x

Μιανμάρ/Βιρμανία

MM-BIO-140

x

x

x

Ναμίμπια

NA-BIO-140

x

x

Νικαράγουα

NI-BIO-140

x

x

Παναμάς

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Παπουασία — Νέα Γουινέα

PG-BIO-140

x

x

x

Παραγουάη

PY-BIO-140

x

x

x

Περού

PE-BIO-140

x

x

x

Φιλιππίνες

PH-BIO-140

x

x

x

Ρωσία

RU-BIO-140

x

x

x

Ρουάντα

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Ελ Σαλβαδόρ

SV-BIO-140

x

x

Σαμόα

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Σαουδική Αραβία

SA-BIO-140

x

x

x

Σενεγάλη

SN-BIO-140

x

x

Σερβία

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Σιγκαπούρη

SG-BIO-140

x

x

x

Νότια Αφρική

ZA-BIO-140

x

x

x

Αγία Λουκία

LC-BIO-140

x

x

x

Ταϊβάν

TW-BIO-140

x

x

x

Τανζανία

TZ-BIO-140

x

x

x

Ταϊλάνδη

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Ανατολικό Τιμόρ

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Τουρκία

TR-BIO-140

x

x

x

Τόγκο

TG-BIO-140

x

x

Ουγκάντα

UG-BIO-140

x

x

x

Ουκρανία

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

AE-BIO-140

x

Ουρουγουάη

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Ουζμπεκιστάν

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Βενεζουέλα

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Βιετνάμ

VN-BIO-140

x

x

x