EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0617-20130701

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/2013-07-01

2008R0617 — EL — 01.07.2013 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 617/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουνίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος

(ΕΕ L 168, 28.6.2008, p.5)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 557/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 939/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Σεπτεμβρίου 2011

  L 248

1

24.9.2011

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 617/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουνίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνοςΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο στ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την 1η Ιουλίου 2008, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί παραγωγής και εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος ( 2 ) καταργείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)

Ορισμένες διατάξεις και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες κατάλληλες διατάξεις και υποχρεώσεις στο πλαίσιο κανονισμού για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ώστε να διασφαλισθούν η συνέχιση και η εύρυθμη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα αυγά προς επώαση και οι νεοσσοί πουλερικών ορνιθώνος ώστε να μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο εντός της Κοινότητας. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να οριστούν νέοι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις. Πρέπει επομένως να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπής ( 3 ) περί λεπτομερειών εφαρμογής τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θέσπισε ορισμένους κανόνες σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος. Η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων απαιτεί τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων οι οποίες θα έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να μην διατίθενται στο εμπόριο χωρίς ιδιαίτερο διακριτικό σήμα τα αυγά που αποσύρονται από την επωαστική μηχανή, να καθοριστούν οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται επί των αυγών και των συσκευασιών που περιέχουν αυγά προς επώαση και νεοσσούς, καθώς και να προβλεφθούν οι αναγκαίες κοινοποιήσεις.

(6)

Κρίνεται αναγκαίο να χορηγείται σε κάθε εγκατάσταση ένας διακριτικός αριθμός καταχώρισης, με βάση έναν κωδικό που θεσπίζεται σε κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ο τομέας δραστηριότητας της εγκατάστασης.

(7)

Πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα συλλογής δεδομένων σχετικά με το διακοινοτικό εμπόριο και την παραγωγή νεοσσών και αυγών προς επώαση, με την αναγκαία αυστηρότητα, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπόνηση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων όσον αφορά την παραγωγή. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1. Αυγά προς επώαση: τα αυγά πουλερικών ορνιθώνος, των διακρίσεων 0407 00 11 και 0407 00 19 της συνδυασμένης ονοματολογίας, που προορίζονται για την παραγωγή νεοσσών, διαφοροποιημένα ανάλογα με το είδος, την κατηγορία και τον τύπο και αναγνωριζόμενα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα οποία παράγονται στην Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτες χώρες.

2. Νεοσσοί: τα ζώντα πουλερικά ορνιθώνος, των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια, των διακρίσεων 0105 11 και 0105 19 της συνδυασμένης ονοματολογίας, που παράγονται στην Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτες χώρες, των ακόλουθων κατηγοριών:

α) νεοσσοί χρήσης: οι νεοσσοί των ακόλουθων τύπων:

i) νεοσσοί κρεατοπαραγωγής: νεοσσοί προοριζόμενοι για πάχυνση και σφαγή πριν τη γενετήσια ωρίμασή τους,

ii) νεοσσοί αυγοπαραγωγής: νεοσσοί προοριζόμενοι για εκτροφή προς παραγωγή αυγών κατανάλωσης,

iii) νεοσσοί μικτού προορισμού: νεοσσοί προοριζόμενοι είτε για αυγοπαραγωγή είτε για κρεατοπαραγωγή·

β) νεοσσοί πολλαπλασιασμού: νεοσσοί προοριζόμενοι για την παραγωγή νεοσσών χρήσης·

γ) νεοσσοί αναπαραγωγής: νεοσσοί προοριζόμενοι για την παραγωγή νεοσσών πολλαπλασιασμού.

3. Εγκατάσταση: εγκατάσταση ή το τμήμα μιας εγκατάστασης για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

α) εγκατάσταση επιλογής: εγκατάσταση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών προς επώαση, προοριζομένων για την παραγωγή νεοσσών αναπαραγωγής, πολλαπλασιασμού ή χρήσης·

β) εγκατάσταση πολλαπλασιασμού: εγκατάσταση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών προς επώαση, προοριζομένων για την παραγωγή νεοσσών χρήσης·

γ) εκκολαπτήριο: εγκατάσταση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στη θέση αυγών σε επώαση, στην εκκόλαψη αυγών και στην προμήθεια νεοσσών.

4. Δυναμικότητα: ο μέγιστος αριθμός αυγών προς επώαση που είναι δυνατόν να τοποθετηθούν συγχρόνως εντός των επωαστικών μηχανών, εξαιρουμένων των εκκολαπτικών μηχανών.

Άρθρο 2

Καταχώριση εγκαταστάσεων

1.  Κάθε εγκατάσταση καταχωρείται, κατόπιν αιτήσεώς της, από τον αρμόδιο οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος και λαμβάνει ένα διακριτικό αριθμό.

Ο διακριτικός αριθμός δύναται να αφαιρεθεί από τις εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι αιτήσεις καταχώρισης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απευθύνονται στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση. Ο εν λόγω οργανισμός χορηγεί στην καταχωρισμένη εγκατάσταση έναν διακριτικό αριθμό ο οποίος απαρτίζεται από έναν από τους κωδικούς που αναγράφονται στο παράρτημα I και από έναν αριθμό αναγνώρισης ο οποίος χορηγείται προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ο τομέας δραστηριότητας της εγκατάστασης.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 3

Σήμανση των αυγών προς επώαση και των συσκευασιών τους

1.  Τα αυγά προς επώαση που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νεοσσών σημαίνονται ανά τεμάχιο.

2.  Η ατομική σήμανση των προς επώαση αυγών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νεοσσών πραγματοποιείται στην εγκατάσταση παραγωγής, η οποία τυπώνει πάνω στα αυγά τον διακριτικό της αριθμό. Τα γράμματα και οι αριθμοί αναγράφονται με ανεξίτηλη μαύρη μελάνη· έχουν τουλάχιστον 2 χιλιοστά ύψος και 1 χιλιοστό πλάτος.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν κατά παρέκκλιση να επιτρέψουν τη σήμανση των προς επώαση αυγών σύμφωνα με άλλους λεπτομερείς κανόνες εκτός αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 2, υπό τον όρο ότι η σήμανση πραγματοποιείται με ανεξίτηλη μαύρη μελάνη, είναι ευκρινής και καλύπτει τουλάχιστον 10 τετραγωνικά χιλιοστά. Η εν λόγω σήμανση πρέπει να γίνεται πριν από την τοποθέτηση στην επωαστική μηχανή, είτε σε εγκατάσταση παραγωγής, είτε σε εκκολαπτήριο. Το κράτος μέλος που κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, και τους κοινοποιεί τις διατάξεις που θέσπισε για το σκοπό αυτό.

4.  Τα αυγά προς επώαση μεταφέρονται εντός συσκευασιών άψογης καθαριότητας, που περιέχουν αποκλειστικά αυγά προς επώαση του αυτού είδους, της αυτής κατηγορίας και του αυτού τύπου πουλερικών, προέρχονται από μία και την αυτή εγκατάσταση και φέρουν μία από τις ενδείξεις του παραρτήματος II.

5.  Για να είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις που ισχύουν σε ορισμένες τρίτες χώρες εισαγωγής, τα αυγά προς επώαση τα προοριζόμενα για εξαγωγή και οι συσκευασίες τους είναι δυνατόν να φέρουν ενδείξεις διαφορετικές από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει σύγχυση με τις τελευταίες καθώς και με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 άρθρο 121 στοιχείο δ) και από τους εκτελεστικούς του κανονισμούς.

6.  Οι συσκευασίες ή άλλα δοχεία παντός είδους εντός των οποίων μεταφέρονται αυτά τα αυγά φέρουν τον διακριτικό αριθμό της εγκατάστασης παραγωγής.

7.  Μόνο τα αυγά προς επώαση που φέρουν σήμανση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να μεταφέρονται ή να διατίθενται στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

8.  Τα αυγά προς επώαση που προέρχονται από τρίτες χώρες μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν σε αυτά αναγράφεται, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον 3 χιλιοστών, το όνομα της χώρας καταγωγής και τυπωμένη η ένδειξη «à couver», ►M3  «valenje», ◄ «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς επώαση», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie»,«за люпене» ή «incubare». Οι συσκευασίες τους πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά αυγά προς επώαση του ιδίου είδους, της ίδιας κατηγορίας και του ιδίου τύπου πουλερικών, της ίδιας χώρας καταγωγής και του ιδίου αποστολέα και να φέρουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) τις ενδείξεις που αναγράφονται πάνω στα αυγά·

β) το είδος πουλερικών από το οποίο προέρχονται τα αυγά·

γ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του αποστολέα.

Άρθρο 4

Σήμανση των συσκευασιών που περιέχουν νεοσσούς

1.  Οι νεοσσοί συσκευάζονται κατ' είδος, τύπο και κατηγορία πουλερικών.

2.  Τα κιβώτια περιέχουν αποκλειστικά τους νεοσσούς ενός και του αυτού εκκολαπτηρίου και φέρουν τουλάχιστον την ένδειξη του διακριτικού αριθμού του εκκολαπτηρίου.

3.  Οι νεοσσοί που προέρχονται από τρίτες χώρες μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν είναι συσκευασμένοι σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κιβώτια πρέπει να περιέχουν αποκλειστικά νεοσσούς μιας και της αυτής χώρας καταγωγής και του αυτού αποστολέα, και να φέρουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) το όνομα της χώρας καταγωγής·

β) το είδος πουλερικών στο οποίο ανήκουν οι νεοσσοί·

γ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του αποστολέα.

Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες τυπώνονται με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη, με χαρακτήρες τουλάχιστον 20 χιλιοστών ύψους και 10 χιλιοστών πλάτους, και γραμμές πάχους 1 χιλιοστού.

Άρθρο 5

Συνοδευτικά έγγραφα

1.  Συντάσσεται συνοδευτικό έγγραφο που περιλαμβάνει, για κάθε αποστελλόμενη παρτίδα αυγών προς επώαση ή νεοσσών, τις ακόλουθες τουλάχιστον ενδείξεις:

α) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης, καθώς και τον διακριτικό της αριθμό·

β) τον αριθμό των αυγών προς επώαση ή των νεοσσών, κατ' είδος, κατηγορία και τύπο πουλερικών·

γ) την ημερομηνία αποστολής·

δ) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.

2.  Για τις παρτίδες των αυγών προς επώαση και των νεοσσών που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο διακριτικός αριθμός της εγκατάστασης πρέπει να αντικαθίσταται με το όνομα της χώρας καταγωγής.

Άρθρο 6

Καταχωρίσεις

Κάθε εκκολαπτήριο καταχωρίζει ανά είδος, ανά κατηγορία (επιλογή, αναπαραγωγή ή χρήση) και ανά τύπο (κρεατοπαραγωγή, αυγοπαραγωγή ή μικτού προορισμού):

α) την ημερομηνία της θέσης σε επώαση και τον αριθμό των αυγών προς επώαση τα οποία τέθηκαν σε επώαση και τον διακριτικό αριθμό της εγκατάστασης όπου παρήχθησαν τα προς επώαση αυγά·

β) την ημερομηνία εκκόλαψης και τον αριθμό των εκκολαφθέντων νεοσσών που πρόκειται πραγματικά να χρησιμοποιηθούν·

γ) τον αριθμό των επωασθέντων αυγών που αποσύρθηκαν από την επωαστική μηχανή και την ταυτότητα του αγοραστή.

Άρθρο 7

Χρήσεις των αυγών που αποσύρονται από την επωαστική μηχανή

Τα επωασθέντα αυγά που αποσύρονται από την επωαστική μηχανή πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικά αυγά κατά την έννοια του άρθρου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ( 4 ).

Άρθρο 8

Ανακοινώσεις

1.  Κάθε εκκολαπτήριο ανακοινώνει κάθε μήνα στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους, ανά είδος, κατηγορία και τύπο, τον αριθμό των αυγών προς επώαση που τέθηκαν σε επώαση και τον αριθμό των εκκολαφθέντων νεοσσών που πρόκειται στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν.

2.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο των πουλερικών επιλογής και πολλαπλασιασμού ζητούνται, εφόσον χρειαστεί, από άλλες εγκαταστάσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες και τους όρους που θεσπίστηκαν βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα στην Επιτροπή, μετά την παραλαβή και την ανάλυση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συγκεντρωτικό δελτίο συντασσόμενο με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα.

Στο συγκεντρωτικό δελτίο που υποβάλλεται από το κράτος μέλος εμφαίνεται επιπλέον ο αριθμός των εισαχθέντων και εξαχθέντων νεοσσών κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, ανά είδος, κατηγορία και τύπο πουλερικών.

4.  Το υπόδειγμα του συγκεντρωτικού δελτίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 παρατίθεται στο παράρτημα III. Το εν λόγω συγκεντρωτικό δελτίο διαβιβάζεται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή για κάθε μήνα του ημερολογιακού έτους, το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά τον σχετικό μήνα.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του συγκεντρωτικού δελτίου (μέρος I) που παρατίθεται στο παράρτημα III για τη συλλογή από τα εκκολαπτήρια των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 5 να συντάσσεται για τους νεοσσούς σε πολλά αντίγραφα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου διαβιβάζεται στον αρμόδιο οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή, καθώς και κατά τις διακοινοτικές συναλλαγές.

7.  Τα κράτη μέλη που προσφεύγουν στη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 6 ενημερώνουν σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

▼M1

Άρθρο 9

Οργανισμοί ελέγχου

Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού διενεργείται από οργανισμούς που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος.

▼B

Άρθρο 10

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των κανονισμών σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία αυγών προς επώαση και νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

Άρθρο 11

Εκθέσεις

Πριν από τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια στατιστική κατάσταση σχετικά με τη δομή και τη δραστηριότητα των εκκολαπτηρίων, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV.

▼M1

Άρθρο 11α

Εφαρμογή της υποχρέωσης κοινοποίησης

Οι κοινοποιήσεις στην Επιτροπή που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 5 ).

▼B

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2008.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΚωδικοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2

BE

για το Βέλγιο

BG

για τη Βουλγαρία

CZ

για την Τσεχική Δημοκρατία

DK

για τη Δανία

DE

για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

EE

για την Εσθονία

IE

για την Ιρλανδία

EL

για την Ελλάδα

ES

για την Ισπανία

FR

για τη Γαλλία

▼M3

HR

για την Κροατία

▼B

IT

για την Ιταλία

CY

για την Κύπρο

LV

για τη Λεττονία

LT

για τη Λιθουανία

LU

για το Λουξεμβούργο,

HU

για την Ουγγαρία

MT

για τη Μάλτα

NL

για τις Κάτω Χώρες

AT

για την Αυστρία

PL

για την Πολωνία

PT

για την Πορτογαλία

RO

για τη Ρουμανία

SI

για τη Σλοβενία

SK

για τη Σλοβακία

FI

για τη Φινλανδία

SE

για τη Σουηδία

UK

για το Ηνωμένο Βασίλειο

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ένδειξη για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 4

στα βουλγαρικά

:

яйца за люпене

στα ισπανικά

:

huevos para incubar

στα τσεχικά

:

násadová vejce

στα δανικά

:

Rugeæg

στα γερμανικά

:

Bruteier

στα εσθονικά

:

Haudemunad

στα ελληνικά

:

αυγά προς εκκόλαψιν

στα αγγλικά

:

eggs for hatching

στα γαλλικά

:

œufs à couver

▼M3

στην κροατική γλώσσα

:

jaja za valenje

▼M2

στα ιταλικά

:

uova da cova

στα λεττονικά

:

inkubējamas olas

στα λιθουανικά

:

perinti skirti kiaušiniai

στα ουγγρικά

:

keltetőtojás

στα μαλτεζικά

:

bajd tat-tifqis

στα ολλανδικά

:

broedeieren

στα πολωνικά

:

jaja wylęgowe

στα πορτογαλικά

:

ovos para incubação

στα ρουμανικά

:

ouă puse la incubat

στα σλοβακικά

:

násadové vajcia

στα σλοβενικά

:

valilna jajca

στα φινλανδικά

:

munia haudottavaksi

στα σουηδικά

:

kläckägg

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

▼M1

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝΟΣ ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

ΜΕΡΟΣ IΧώρα:

Έτος:

1 000 μονάδεςΠεριγραφή

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

A.  Αυγά προς επώαση που τέθηκαν σε επώαση

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήση

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήση

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

Χρήση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Χρήση των νεοσσών

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θηλυκά προοριζόμενα για αυγοπαραγωγή

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

Αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Αρσενικοί νεοσσοί μετά το διαχωρισμό το φύλου

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝΟΣ

ΜΕΡΟΣ IIΧώρα:

Έτος:

1 000 μονάδεςΕνδοκοινοτικό εμπόριο

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

Νεοσσοί: προορισμός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

Νεοσσοί: προορισμός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εισαγωγές από … και εξαγωγές προς τρίτες χώρες

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

Νεοσσοί: προορισμός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλα

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

αυγοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: θηλυκοί προγεννήτορες και γεννήτορες

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νεοσσοί: προορισμός

κρεατοπαραγωγή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μεικτού προορισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάπιες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χήνες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλοπούλες

Νεοσσοί: προορισμός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φραγκόκοτες

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

▼M1

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (4)

▼B

Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα εκκολαπτήρια που λειτουργούσαν κατά το προηγούμενο έτοςΤα εκκολαπτήρια πολλαπλής δραστηριότητας πρέπει να μνημονεύονται για κάθε είδος πουλερικών που πραγματικά παρήχθηΧώρα:Περιφέρεια (1): …Έτος:Τάξη μεγέθουςΔυναμικότηταΠετεινάρια, όρνιθες, κοτόπουλααριθμόςδυναμικότητα (2)χρήση (3)1 001 έως 10 00010 001 έως 20 00020 001 έως 50 00050 001 έως 100 000100 001 έως 200 000200 001 έως 500 000500 001 και άνωαυγοπαραγωγήΚρεατοπαραγωγήμεικτού προορισμούΣύνολοΠάπιεςΧήνεςαριθμόςδυναμικότητα (2)χρήση (3)αριθμόςδυναμικότητα (2)χρήση (3)1 001 έως 10 00010 001 έως 20 00020 001 έως 50 00050 001 έως 100 000100 001 έως 200 000200 001 έως 500 000500 001 και άνωΣύνολοΤάξη μεγέθουςΔυναμικότηταΓαλοπούλεςΦραγκόκοτεςαριθμόςδυναμικότητα (2)χρήση (3)αριθμόςδυναμικότητα (2)χρήση (3)1 001 έως 10 00010 001 έως 20 00020 001 έως 50 00050 001 έως 100 000100 001 έως 200 000200 001 έως 500 000500 001 και άνωΣύνολο

(1) Βέλγιο: μία μόνο περιφέρειαΒουλγαρία: μία μόνο περιφέρειαΤσεχική Δημοκρατία: μία μόνο περιφέρειαΔανία: μία μόνο περιφέρειαΓερμανία: BundesländerΕσθονία: μία μόνο περιφέρειαΙρλανδία: μία μόνο περιφέρειαΕλλάδα: μία μόνο περιφέρειαΙσπανία: ένδεκα επαρχίεςΓαλλία: περιφέρειες προγράμματοςΙταλία: regioniΚύπρος: μία μόνο περιφέρειαΛεττονία: μία μόνο περιφέρειαΛιθουανία: μία μόνο περιφέρειαΛουξεμβούργο: μία μόνο περιφέρειαΟυγγαρία: μία μόνο περιφέρειαΜάλτα: μία μόνο περιφέρειαΚάτω Χώρες: μία μόνο περιφέρειαΑυστρία: μία μόνο περιφέρειαΠολωνία: μία μόνο περιφέρειαΠορτογαλία: μία μόνο περιφέρειαΡουμανία: μία μόνο περιφέρειαΣλοβενία: μία μόνο περιφέρειαΣλοβακία: μία μόνο περιφέρειαΦινλανδία: μία μόνο περιφέρειαΣουηδία: μία μόνο περιφέρειαΗνωμένο Βασίλειο: ένδεκα διοικητικές περιφέρειες(2) Σε χιλιάδες μονάδες.(3) Αυγά που τέθηκαν σε επώαση το προηγούμενο έτος σε χιλιάδες μονάδες.Παραλήπτες: 1. Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles·2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg

►(2) M1  

►(2) M3  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 και παράρτημα I

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4 και παράρτημα II

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 6

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 11

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 7

Άρθρο 16

Άρθρο 9

Άρθρο 5

Άρθρο 10

Άρθρο 6

Άρθρο 11

Άρθρο 7

Άρθρο 12 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8

Άρθρο 13

Παράρτημα I

Παράρτημα III

Παράρτημα II

Παράρτημα IV( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

( 2 ) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 100. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

( 3 ) ΕΕ L 209 της 17.8.1977, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 (ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1).

( 4 ) ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6.

( 5 ) ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.

( 6 ) Διαβιβάζεται από τα κράτη μέλη με ηλεκτρονική μορφή ή τηλεφορτώνεται ηλεκτρονικά στο ενιαίο σημείο εισόδου στοιχείων της Eurostat, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η Επιτροπή (Eurostat)

Top