EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0589-20130701

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/2013-07-01

2008R0589 — EL — 01.07.2013 — 005.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2008

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών

(ΕΕ L 163, 24.6.2008, p.6)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 598/2008 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2008

  L 164

14

25.6.2008

►M2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2010 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M3

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 342/2013 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2013

  L 107

4

17.4.2013

►M4

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 458/2013 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2013

  L 133

17

17.5.2013

►M5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2008

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγώνΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την 1η Ιουλίου 2008, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών ( 2 ) καταργείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)

Ορισμένες διατάξεις και υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 δεν περιελήφθησαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν αντίστοιχες διατάξεις και υποχρεώσεις στο πλαίσιο κανονισμού για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση και η εύρυθμη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς και ιδίως των κανόνων εμπορίας.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα αυγά προκειμένου να μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο στην Κοινότητα. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να καθοριστούν νέοι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 της Επιτροπής ( 3 ), που καθόρισε τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(5)

Είναι σκόπιμο να υπόκεινται τα αυγά στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων ( 4 ), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 5 ). Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει αναφορά, στο μέτρο του δυνατού, στους εν λόγω οριζόντιους κανονισμούς.

(6)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των αυγών της κατηγορίας Α, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αυγών που προορίζονται για απευθείας παράδοση στον τελικό καταναλωτή και να οριστούν τα κριτήρια των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες επιθεώρησης. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά ποιότητας πρέπει να βασίζονται στο πρότυπο αριθ. 42 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE) όσον αφορά τη διάθεση στο εμπόριο και τον έλεγχο της εμπορικής ποιότητας των αυγών με κέλυφος που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών της UN/ECE και προς τις χώρες αυτές.

(7)

Η φύλαξη κρύων αυγών σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να οδηγήσει σε συμπύκνωση υδρατμών, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη βακτηρίων στο κέλυφος και ενδεχομένως τη διείσδυσή τους στο αυγό. Για το λόγο αυτό, τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται κατά προτίμηση σε σταθερή θερμοκρασία και δεν πρέπει, κατά κανόνα, να ψύχονται πριν από την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή.

(8)

Κατά κανόνα, τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται διότι τέτοιου είδους πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κέλυφος του αυγού, το οποίο διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες και αποτελεί για το αυγό αποτελεσματικό φραγμό στη διείσδυση βακτηρίων. Ωστόσο, ορισμένες πρακτικές, όπως η επεξεργασία των αυγών με υπεριώδεις ακτίνες, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν μεθόδους καθαρισμού. Επιπλέον, τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να πλένονται λόγω της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στους φυσικούς φραγμούς, όπως η κελυφική μεμβράνη, κατά ή μετά την πλύση. Τέτοιου είδους βλάβη ενδέχεται να ευνοήσει τη βακτηριακή μόλυνση μέσω του κελύφους και την απώλεια υγρασίας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τους καταναλωτές, ιδίως εάν, στη συνέχεια, οι συνθήκες ξήρανσης και αποθήκευσης δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.

(9)

Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, συστήματα πλύσης αυγών που υπόκεινται σε έγκριση και εφαρμόζονται υπό αυστηρά ελεγχόμενους όρους. Σύμφωνα με τη γνώμη της επιστημονικής ομάδας «Βιολογικοί κίνδυνοι» της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά τους μικροβιολογικούς κινδύνους της πλύσης των επιτραπέζιων αυγών, η οποία διατυπώθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2005 ( 6 ), οι μέθοδοι πλύσης των αυγών που εφαρμόζονται σε ορισμένα κέντρα συσκευασίας δεν δημιουργούν πρόβλημα από άποψη υγιεινής και μπορούν επομένως να διατηρηθούν υπό την προϋπόθεση ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, ενός κώδικα ορθής πρακτικής για τα συστήματα πλύσης αυγών.

(10)

Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος τους, και προς το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστούν ένας περιορισμένος αριθμός κατηγοριών βάρους καθώς και αντίστοιχες σαφείς ενδείξεις ως ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης, οι οποίες δεν αποκλείουν την οικειοθελή πρόσθετη επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων ( 7 ).

(11)

Άδεια ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε κέντρα συσκευασίας τα οποία διαθέτουν εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό που ανταποκρίνονται στην έκταση και το είδος των δραστηριοτήτων τους και εξασφαλίζουν, συνεπώς, ικανοποιητικές συνθήκες χειρισμού των αυγών.

(12)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστες προθεσμίες για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη συσκευασία των αυγών καθώς και για τη σήμανση των συσκευασιών.

(13)

Εκτός από τη γενική υποχρέωση διασφάλισης, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και κάθε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωμάτωση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( 8 ), είναι σκόπιμο, για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων, να καθοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς αυγών και στα συνοδευτικά έγγραφα αυτών.

(14)

Στην περίπτωση των αυγών που παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, είναι απαραίτητη η σήμανση των αυγών με τον κωδικό παραγωγού στη μονάδα παραγωγής. Όσον αφορά ειδικότερα τα αυγά της κατηγορίας Β, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός παραγωγού από μόνος του δεν καθιστά δυνατή τη σαφή διάκριση μεταξύ ποιοτικών κατηγοριών, τα αυγά της κατηγορίας Β πρέπει να σημαίνονται με άλλη ένδειξη.

(15)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η σύνθεση του κωδικού παραγωγού που προβλέπεται στο παράρτημα XIV, A, III, σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι δυνατή η απαλλαγή από την απαίτηση σήμανσης με τον κωδικό παραγωγού εάν ο τεχνικός εξοπλισμός δεν επιτρέπει τη σήμανση των αυγών με ρωγμές ή ακαθαρσίες.

(16)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των άλλων ενδείξεων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση των αυγών της κατηγορίας Β, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIV, A, III, σημείο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(17)

Στην περίπτωση των αυγών που παραδίδονται απευθείας στη βιομηχανία τροφίμων για μεταποίηση και εφόσον υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς τον τελικό προορισμό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν απαλλαγές από την υποχρέωση σήμανσης στους επιχειρηματίες που το ζητούν.

(18)

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ θεσπίζει κανόνες γενικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στο σύνολο των τροφίμων που διατίθενται στο εμπόριο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν για τις συσκευασίες ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις σήμανσης.

(19)

Το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ορίζει ότι η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ενός τροφίμου είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως. Για λόγους σαφήνειας, η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί σε 28 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά την ημέρα ωοτοκίας.

(20)

Τα πωλούμενα αυγά πρέπει να φέρουν ένδειξη της ιδιαίτερης νωπότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης τέτοιου είδους ένδειξης.

(21)

Τα πωλούμενα αυγά πρέπει να φέρουν ένδειξη της ιδιαίτερης σύνθεσης της ζωοτροφής των ωοτόκων ορνίθων. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ένδειξη αυτή.

(22)

Όταν τα αυγά πωλούνται χύμα, ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που αναγράφονται συνήθως στη συσκευασία.

(23)

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία των τροφίμων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης ή μόλυνσης των αυγών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς. Οι σχετικές προδιαγραφές πρέπει να βασίζονται στο πρότυπο αριθ. 42 της UN/ECE.

(24)

Τα βιομηχανικά αυγά είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές ταινίες ή ετικέτες που να επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση των συσκευασιών που περιέχουν τέτοιου είδους αυγά.

(25)

Μόνο τα κέντρα συσκευασίας διαθέτουν τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την ανασυσκευασία των αυγών. Είναι επομένως σκόπιμο να περιοριστούν οι δραστηριότητες ανασυσκευασίας στα κέντρα συσκευασίας.

(26)

Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί για τους παραγωγούς, τα κέντρα συλλογής και τα κέντρα συσκευασίας υποχρέωση τήρησης ειδικών πρόσθετων μητρώων τα οποία να επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας από τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

(27)

Πρέπει να καθοριστούν μέθοδοι και κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων.

(28)

Κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται εάν μια παρτίδα ως σύνολο πληροί τις προδιαγραφές εμπορίας· η εμπορία μιας παρτίδας η οποία κρίνεται ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές πρέπει να απαγορεύεται εκτός και αν μπορεί να αποδειχτεί ότι η παρτίδα ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτές.

(29)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν όρια ανοχής για τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας. Τα όρια ανοχής πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και τα στάδια εμπορίας.

(30)

Στις τρίτες χώρες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες που ισχύουν στην Κοινότητα για την εμπορία των αυγών. Για τη διευκόλυνση των εξαγωγών, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι τα αυγά που συσκευάζονται και προορίζονται για εξαγωγή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές.

(31)

Πρέπει να καθοριστούν λεπτομέρειες όσον αφορά την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των προδιαγραφών εμπορίας των τρίτων χωρών με την κοινοτική νομοθεσία, αξιολόγηση την οποία θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος των χωρών αυτών. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη σήμανση και την επισήμανση των αυγών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(32)

Είναι χρήσιμο να διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταχωρισμένων μονάδων ωοτόκων ορνίθων.

(33)

Τα κράτη μέλη είναι απαραίτητο να κοινοποιούν τις σημαντικές παραβάσεις των προδιαγραφών εμπορίας, ώστε να προειδοποιούνται δεόντως τα άλλα ενδεχομένως θιγόμενα κράτη μέλη.

(34)

Η διάθεση στην αγορά αυγών προοριζόμενων για το λιανικό εμπόριο στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα εξαρτάται εν μέρει από τον εφοδιασμό των διαμερισμάτων αυτών σε αυγά από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Λόγω της διάρκειας της μεταφοράς και των κλιματικών συνθηκών, η συντήρηση των αυγών που μεταφέρονται προς τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα προϋποθέτει την τήρηση ειδικών όρων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής των αυγών υπό συνθήκες απλής ψύξης. Οι ειδικοί αυτοί όροι δικαιολογούνται λόγω της τρέχουσας έλλειψης επαρκών τοπικών ικανοτήτων παραγωγής αυγών. Οι σχετικές εξαιρετικές ρυθμίσεις πρέπει να παραταθούν για εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου αναπτυχθούν επιτόπου επαρκείς ικανότητες παραγωγής.

(35)

Σύμφωνα με το παράρτημα XIV, A, I, σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού την απευθείας πώληση αυγών από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες εμπορίας αυγών σε ορισμένες περιφέρειες της Φινλανδίας, είναι σκόπιμο να απαλλαγούν από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 οι πωλήσεις από παραγωγούς στα σημεία λιανικής πώλησης στις περιφέρειες αυτές.

(36)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι από 1ης Ιανουαρίου 2012 απαγορεύεται η εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε μη διευθετημένους «κλωβούς», σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων ( 9 ). Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να αξιολογήσει πριν από την ημερομηνία αυτή την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων όσον αφορά την εκούσια σήμανση σχετικά με τους διευθετημένους «κλωβούς» προκειμένου να εξακριβώσει εάν η σήμανση αυτή πρέπει να καταστεί υποχρεωτική.

(37)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και στο παράρτημα I σημεία 5 και 7.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «συσκευασία»: πρώτη συσκευασία που περιέχει αυγά της κατηγορίας Α ή Β, με εξαίρεση τις συσκευασίες μεταφοράς και τα κιβώτια για βιομηχανικά αυγά·

β) «πώληση χύμα»: η λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή αυγών τα οποία δεν περιέχονται σε συσκευασίες·

γ) «κέντρο συλλογής»: κάθε εγκατάσταση που είναι καταχωρισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, για τη συλλογή αυγών από έναν παραγωγό με προορισμό την παράδοσή τους σε κέντρο συσκευασίας, σε αγορά στην οποία προσέρχονται ως αγοραστές μόνον οι χονδρέμποροι των οποίων η επιχείρηση έχει εγκριθεί ως κέντρο συσκευασίας, ή στη βιομηχανία τροφίμων και το μη διατροφικό κλάδο·

δ) «οριακή ημερομηνία πώλησης»: η μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας τα αυγά πρέπει να παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα X κεφάλαιο Ι σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

ε) «βιομηχανία τροφίμων»: κάθε εγκατάσταση η οποία παράγει προϊόντα αυγών προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με εξαίρεση τις μονάδες ομαδικής εστίασης·

στ) «μη διατροφικός κλάδος»: κάθε επιχείρηση η οποία παράγει προϊόντα που περιέχουν αυγά μη προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση·

ζ) «μονάδα ομαδικής εστίασης»: οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ·

η) «βιομηχανικά αυγά»: τα αυγά που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

▼M4

θ) «παρτίδα»: τα αυγά σε συσκευασίες ή χύμα τα οποία προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής ή το ίδιο κέντρο συσκευασίας, βρίσκονται στο ίδιο μέρος, φέρουν την ίδια ημερομηνία ωοτοκίας ή ελάχιστης διατηρησιμότητας ή συσκευασίας, έχουν παραχθεί με την ίδια μέθοδο εκτροφής και, στην περίπτωση των ταξινομημένων αυγών, ανήκουν στην ίδια κατηγορία ποιότητας και βάρους·

▼B

ι) «ανασυσκευασία»: η φυσική μεταφορά αυγών σε άλλη συσκευασία ή η εκ νέου σήμανση συσκευασίας που περιέχει αυγά·

ια) «αυγά»: τα αυγά με κέλυφος —εξαιρουμένων των σπασμένων αυγών, των αυγών που έχουν υποστεί επώαση και των βρασμένων αυγών— που παράγονται από όρνιθες του είδους Gallus gallus και είναι κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για την παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά·

ιβ) «σπασμένα αυγά»: τα αυγά που παρουσιάζουν ρωγμές στο κέλυφος και στις μεμβράνες τους, οι οποίες οδηγούν σε έκθεση του περιεχομένου τους·

ιγ) «αυγά που έχουν υποστεί επώαση»: τα αυγά από τη στιγμή της τοποθέτησής τους στην εκκολαπτική μηχανή·

ιδ) «εμπορία»: η κατοχή αυγών προς πώληση, συμπεριλαμβανομένων της προσφοράς προς πώληση, της αποθήκευσης, της συσκευασίας, της επισήμανσης, της παράδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, δωρεάν ή όχι·

ιε) «επιχειρηματίας»: παραγωγός ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εμπορία αυγών·

ιστ) «μονάδα παραγωγής»: η επιχείρηση η οποία εκτρέφει όρνιθες ωοπαραγωγής και είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο σύμφωνα με την οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής ( 10

ιζ) «κέντρο συσκευασίας»: το κέντρο συσκευασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, το οποίο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, και όπου τα αυγά ταξινομούνται ανάλογα με την ποιότητα και το βάρος τους·

ιη) «τελικός καταναλωτής»: ο τελευταίος καταναλωτής τροφίμων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα τρόφιμα στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας μιας επιχείρησης τροφίμων·

ιθ) «κωδικός παραγωγού»: ο διακριτικός κωδικός της μονάδας παραγωγής σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4/ΕΚ.

Άρθρο 2

Χαρακτηριστικά ποιότητας των αυγών

1.  Τα αυγά της κατηγορίας Α έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας:

α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα·

β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 mm, σε κατάσταση ηρεμίας· για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm·

γ) κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση·

δ) ασπράδι: φωτεινό, διαυγές·

ε) βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη·

στ) ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται·

ζ) ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται.

2.  Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πλένονται ούτε καθαρίζονται, πριν ή μετά την ταξινόμησή τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3.

3.  Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία συντήρησης ούτε ψύχονται σε κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις όπου η θερμοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω από + 5 °C. Εντούτοις, αυγά τα οποία έχουν παραμείνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από + 5 °C κατά τη διάρκεια μεταφοράς για μέγιστη διάρκεια 24 ωρών ή στα σημεία λιανικής πώλησης για διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 72 ωρών δεν θεωρούνται αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη.

4.  Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ποιότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Αυγά της κατηγορίας Α τα οποία δεν παρουσιάζουν πλέον τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν στην κατηγορία Β.

Άρθρο 3

Πλυμένα αυγά

1.  Τα κράτη μέλη τα οποία την 1η Ιουνίου 2003 έχουν επιτρέψει σε κέντρα συσκευασίας την πλύση των αυγών μπορούν να συνεχίσουν να το επιτρέπουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κέντρα λειτουργούν σύμφωνα με τους εθνικούς οδηγούς περί συστημάτων πλύσης αυγών. Τα πλυμένα αυγά μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε κράτη μέλη τα οποία έχουν χορηγήσει σχετικές άδειες.

2.  Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενθαρρύνουν την εκπόνηση εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής για τα συστήματα πλύσης αυγών από επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Άρθρο 4

Ταξινόμηση των αυγών της κατηγορίας Α ανάλογα με το βάρος

1.  Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής:

α) XL — πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g·

β) L — μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g·

γ) M — μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g·

δ) S — μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g.

2.  Η κατηγορία βάρους δηλώνεται με τα γράμματα ή τους αντίστοιχους όρους της παραγράφου 1, ή με συνδυασμό αυτών, ένδειξη που μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη της αντίστοιχης περιοχής τιμών. Άλλες πρόσθετες ενδείξεις είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συγχέονται με τα γράμματα ή τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και ότι είναι σύμφωνες με την οδηγία 2000/13/ΕΚ.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν συσκευάζονται στην ίδια συσκευασία αυγά της κατηγορίας Α διαφορετικού μεγέθους, το ελάχιστο καθαρό βάρος των αυγών αναφέρεται σε γραμμάρια και η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» ή αντίστοιχοι όροι αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.

Άρθρο 5

Κέντρα συσκευασίας

1.  Μόνο τα κέντρα συσκευασίας ταξινομούν και συσκευάζουν τα αυγά και επισημαίνουν τις συσκευασίες αυτών.

Εγκρίνονται ως κέντρα συσκευασίας μόνον οι επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί τα κέντρα συσκευασίας να ταξινομούν τα αυγά και αποδίδει έναν κωδικό κέντρου συσκευασίας σε κάθε επιχειρηματία που διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ταξινόμηση των αυγών ανά ποιότητα και βάρος. Τα κέντρα συσκευασίας που εργάζονται αποκλειστικά για τη βιομηχανία τροφίμων και το μη διατροφικό κλάδο δεν οφείλουν να διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό για την ταξινόμηση των αυγών ανά κατηγορία βάρους.

Η αρμόδια αρχή αποδίδει στο κέντρο συσκευασίας έναν κωδικό κέντρου συσκευασίας ο οποίος αρχίζει με τον κωδικό ταυτοποίησης του σχετικού κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4/ΕΚ.

3.  Τα κέντρα συσκευασίας διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών. Αυτός περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση:

α) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, αυτόματο ή χειριζόμενο από προσωπικό σε συνεχή βάση, ο οποίος να επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά, ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό·

β) διατάξεις μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου·

γ) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους·

δ) έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους ζυγούς για τη ζύγιση των αυγών·

ε) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών.

4.  Η έγκριση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή εάν παύσουν να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 6

Προθεσμίες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας των αυγών και σήμανσης των συσκευασιών

1.  Τα αυγά ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας.

2.  Τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 14 ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας.

3.  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αποτυπώνεται κατά τη συσκευασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

Άρθρο 7

Πληροφορίες που αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, κάθε συσκευασία μεταφοράς που περιέχει αυγά ταυτοποιείται στη μονάδα παραγωγής από τον παραγωγό με:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού·

β) τον κωδικό παραγωγού·

γ) τον αριθμό των αυγών ή/και το βάρος τους·

δ) την ημέρα ή τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας·

ε) την ημερομηνία αποστολής.

Όταν τα κέντρα συσκευασίας εφοδιάζονται με μη συσκευασμένα αυγά από δικές τους μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στον ίδιο τόπο, η ταυτοποίηση των συσκευασιών μεταφοράς μπορεί να γίνεται στο κέντρο συσκευασίας.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον παράγραφο 1 αναγράφονται στις συσκευασίες μεταφοράς και περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Αντίγραφο των εγγράφων αυτών τηρεί κάθε επιχειρηματίας στον οποίο παραδίδονται τα αυγά. Τα πρωτότυπα των συνοδευτικών εγγράφων φυλάσσονται στο κέντρο συσκευασίας που ταξινομεί τα αυγά.

Όταν οι παρτίδες που λαμβάνονται από ένα κέντρο συλλογής κατανέμονται για παράδοση σε περισσότερους από έναν επιχειρηματίες, τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να αντικαθίστανται με κατάλληλες ετικέτες που τοποθετούνται επάνω στα κιβώτια μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τις συσκευασίες μεταφοράς δεν τροποποιούνται και παραμένουν στις εν λόγω συσκευασίες μέχρι την απομάκρυνση των αυγών για την άμεση ταξινόμηση, σήμανση, συσκευασία ή περαιτέρω μεταποίησή τους.

Άρθρο 8

Σήμανση των αυγών που προορίζονται για διασυνοριακή παράδοση

1.  Τα αυγά που παραδίδονται από μονάδα παραγωγής σε κέντρο συλλογής, σε κέντρο συσκευασίας ή σε επιχείρηση του μη διατροφικού κλάδου, που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού πριν εγκαταλείψουν τη μονάδα παραγωγής.

2.  Ένα κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη μια μονάδα παραγωγής μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από την απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όταν ο παραγωγός έχει υπογράψει σύμβαση παράδοσης με κέντρο συσκευασίας εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, το οποίο απαιτεί τη σήμανση σύμφωνα τον παρόντα κανονισμό. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των δύο ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και με την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το κέντρο συσκευασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίγραφο της σύμβασης παράδοσης συνοδεύει την αποστολή.

3.  Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης παράδοσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

4.  Οι υπηρεσίες επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 24, του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και κάθε κράτους μέλους διαμετακόμισης ενημερώνονται πριν από τη χορήγηση της απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Τα αυγά της κατηγορίας Β τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος σημαίνονται σύμφωνα με το παράρτημα XIV, A, III, σημείο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και, κατά περίπτωση, φέρουν ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη διάκρισή τους από τα αυγά της κατηγορίας Α.

Άρθρο 9

Κωδικός παραγωγού

1.  Ο κωδικός παραγωγού απαρτίζεται από τους κωδικούς και τα γράμματα που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 2002/4/ΕΚ. Πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα και να έχει ελάχιστο ύψος 2 mm.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος XIV, A, III, σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όταν δεν είναι δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η σήμανση αυγών με ρωγμές ή ακαθαρσίες, η σήμανση με το κωδικό παραγωγού δεν είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 10

Ενδείξεις στα αυγά της κατηγορίας Β

Η ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα XIV, A, III, σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 είναι ένας κύκλος ελάχιστης διαμέτρου 12 mm, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το κεφαλαίο γράμμα «B» με ελάχιστο ύψος 5 mm, ή μια ευκρινής χρωματική κηλίδα ελάχιστης διαμέτρου 5 mm.

▼M1

Άρθρο 11

Σήμανση των αυγών που παραδίδονται απευθείας στη βιομηχανία τροφίμων

1.  Πλην αντιθέτων διατάξεων της υγειονομικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες, κατόπιν αιτήματός τους, από τις υποχρεώσεις σήμανσης που προβλέπονται στο παράρτημα XIV μέρος A σημείο III. 1 και στο παράρτημα XIV μέρος A σημείο IV. 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όταν τα αυγά παραδίδονται απευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο:

α) τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκεται η μονάδα παραγωγής ενημερώνουν καταλλήλως τις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από τις απαιτήσεις σήμανσης πριν από την παράδοση·

β) όταν η απαλλαγή αφορά προμηθευτή ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, τα αυγά παραδίδονται στη βιομηχανία υπό τον όρο ότι ο τελικός τους προορισμός για τη μεταποίησή τους έχει ελεγχτεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί την απαλλαγή·

γ) την ευθύνη της παράδοσης φέρει εξ ολοκλήρου ο φορέας της βιομηχανίας τροφίμων, ο οποίος δεσμεύεται κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσει τα αυγά μόνο για μεταποίηση.

▼B

Άρθρο 12

Σήμανση των συσκευασιών

1.  Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινώς και ευανάγνωστα τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας·

β) την κατηγορία ποιότητας· οι συσκευασίες ταυτοποιούνται είτε με τις λέξεις «κατηγορία Α» είτε με το γράμμα «Α», σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη «φρέσκα»·

γ) την κατηγορία βάρους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

δ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού·

ε) τον όρο «πλυμένα αυγά», προκειμένου για αυγά που έχουν πλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

στ) ως ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, ένδειξη με την οποία συνιστάται στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά.

2.  Επιπλέον των ενδείξεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινή και ευανάγνωστη ένδειξη της μεθόδου εκτροφής.

Για την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής, χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθοι όροι:

α) προκειμένου για προϊόντα συμβατικής εκτροφής, οι όροι που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος I, αλλά μόνο εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

β) προκειμένου για προϊόντα βιολογικής εκτροφής, οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου ( 11 ).

Η έννοια του κωδικού παραγωγού διευκρινίζεται στην εξωτερική ή την εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.

Όταν οι ωοτόκες όρνιθες εκτρέφονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, η ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής μπορεί να συμπληρώνεται με μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

3.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών μέτρων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος II, τα οποία ισχύουν μόνον για τους παραγωγούς του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι αυτά συμφωνούν με το κοινοτικό δίκαιο.

4.  Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Β φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια ευκρινώς και ευανάγνωστα τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας·

β) την κατηγορία ποιότητας· οι συσκευασίες ταυτοποιούνται είτε με τις λέξεις «κατηγορία Β» είτε με το γράμμα «Β»·

γ) την ημερομηνία συσκευασίας.

5.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν για τις συσκευασίες αυγών που παράγονται στο έδαφός τους να φέρουν ετικέτες τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να σκίζονται όταν ανοίγει η συσκευασία.

Άρθρο 13

Ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ορίζεται σε 28 μέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά την ωοτοκία. Όταν αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθορίζεται αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα αυτής της περιόδου.

Άρθρο 14

Συσκευασίες που φέρουν την ένδειξη «εξαιρετικά»

1.  Οι εκφράσεις «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη ένδειξη ποιότητας στις συσκευασίες αυγών της κατηγορίας Α έως την ένατη ημέρα μετά την ωοτοκία.

2.  Όταν χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ημερομηνία ωοτοκίας και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των εννέα ημερών αναγράφονται στη συσκευασία με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο.

Άρθρο 15

Ένδειξη του τρόπου διατροφής των ωοτόκων ορνίθων

Όταν χρησιμοποιείται ένδειξη του τρόπου διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α) η αναγραφή των σιτηρών ως συστατικού των ζωοτροφών επιτρέπεται μόνο όταν η αναλογία τους κατά βάρος ανέρχεται σε 60 % τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής, εκ του οποίου το πολύ 15 % επιτρέπεται να είναι παραπροϊόντα σιτηρών·

β) με την επιφύλαξη της ελάχιστης τιμής του 60 % που αναφέρεται στο στοιχείο α), σε περίπτωση που αναφέρεται ένα συγκεκριμένο σιτηρό, το σιτηρό αυτό πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον 30 % της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής. Σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότερα από ένα σιτηρά, καθένα από αυτά πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον 5 % της χρησιμοποιούμενης ζωοτροφής.

Άρθρο 16

Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται για πωλήσεις αυγών χύμα

Για πωλήσεις αυγών χύμα, είναι σκόπιμο να παρέχονται στον καταναλωτή με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η κατηγορία ποιότητας·

β) η κατηγορία βάρους σύμφωνα με το άρθρο 4·

γ) ένδειξη της μεθόδου εκτροφής ισοδύναμη προς εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

δ) διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού·

ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Άρθρο 17

Ποιότητα των συσκευασιών

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα II κεφάλαιο X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, οι συσκευασίες πρέπει να είναι ανθεκτικές σε κρούσεις, στεγνές, σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης και καθαριότητας, και κατασκευασμένες από υλικά ικανά να προφυλάσσουν τα αυγά από ξένες οσμές και από κινδύνους αλλοίωσης της ποιότητάς τους.

Άρθρο 18

Βιομηχανικά αυγά

Τα βιομηχανικά αυγά διατίθενται στο εμπόριο σε συσκευασίες οι οποίες φέρουν κόκκινη ταινία ή ετικέτα.

Στις ταινίες και ετικέτες αναγράφονται:

α) το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία για τον οποίο προορίζονται τα αυγά·

β) το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία ο οποίος αποστέλλει τα αυγά·

γ) η ένδειξη «βιομηχανικά αυγά» με κεφαλαία γράμματα ύψους 2 cm, και η ένδειξη «ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση» με γράμματα ελάχιστου ύψους 8 mm.

Άρθρο 19

Ανασυσκευασία

Τα συσκευασμένα αυγά της κατηγορίας Α ανασυσκευάζονται μόνο από κέντρα συσκευασίας. Κάθε συσκευασία περιέχει αυγά μίας μόνο παρτίδας.

Άρθρο 20

Μητρώα που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί

1.  Οι παραγωγοί καταχωρίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής, διευκρινίζοντας για κάθε μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε:

α) την ημερομηνία εισόδου στη μονάδα, την ηλικία κατά την είσοδο στη μονάδα, και τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων·

β) την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό ορνίθων που θανατώνονται·

γ) την ημερήσια παραγωγή αυγών·

δ) τον αριθμό ή/και το βάρος των αυγών που πωλούνται ή παραδίδονται με άλλο τρόπο σε ημερήσια βάση·

ε) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αγοραστών.

2.  Όταν αναφέρεται η μέθοδος εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, οι παραγωγοί, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος A.III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, καταχωρίζουν σε μητρώο τις ακόλουθες πληροφορίες, διευκρινίζοντας για κάθε μέθοδο εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε:

α) την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που παραδίδονται ή αναμειγνύονται επιτόπου·

β) την ημερομηνία παράδοσης των ζωοτροφών.

3.  Όταν ένας παραγωγός εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους εκτροφής στην ίδια μονάδα παραγωγής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταγράφονται ανά ορνιθώνα.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 21

Μητρώα που πρέπει να τηρούν τα κέντρα συλλογής

1.  Τα κέντρα συλλογής καταχωρίζουν σε χωριστά μητρώα, ανά μέθοδο εκτροφής και σε ημερήσια βάση:

α) την ποσότητα των αυγών που συλλέγουν, κατανεμημένη ανά παραγωγό, αναφέροντας όνομα, διεύθυνση και κωδικό παραγωγού καθώς και ημερομηνία ή διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας·

β) την ποσότητα μη ταξινομημένων αυγών που παραδίδουν στα αντίστοιχα κέντρα συσκευασίας, κατανεμημένη ανά παραγωγό, αναφέροντας όνομα, διεύθυνση, κωδικό του κέντρου συσκευασίας και την ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κέντρα συλλογής δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 22

Μητρώα που πρέπει να τηρούν τα κέντρα συσκευασίας

1.  Τα κέντρα συσκευασίας καταχωρίζουν σε χωριστά μητρώα, ανά μέθοδο εκτροφής και σε ημερήσια βάση:

α) τις ποσότητες μη ταξινομημένων αυγών που παραλαμβάνουν, κατανεμημένες ανά παραγωγό, αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνση και τον κωδικό παραγωγού, καθώς και την ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας·

β) μετά την ταξινόμηση των αυγών, τις ποσότητες ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους·

γ) τις ποσότητες ταξινομημένων αυγών που παραλαμβάνουν οι οποίες προέρχονται από άλλα κέντρα συσκευασίας, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας·

δ) τις ποσότητες μη ταξινομημένων αυγών που παραδίδουν σε άλλα κέντρα συσκευασίας, κατανεμημένες ανά παραγωγό, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ή τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας·

ε) τον αριθμό ή/και το βάρος των παραδιδόμενων αυγών, κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους, την ημερομηνία συσκευασίας για τα αυγά της κατηγορίας Β ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας για τα αυγά της κατηγορίας Α, και κατά αγοραστή, αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου.

Τα κέντρα συσκευασίας επικαιροποιούν τις καταστάσεις φυσικών αποθεμάτων σε εβδομαδιαία βάση.

2.  Όταν σε αυγά της κατηγορίας Α και στις συσκευασίες αυτών αναγράφεται ο τρόπος διατροφής των ωοτόκων ορνίθων, σύμφωνα με το άρθρο 15, τα κέντρα συσκευασίας που χρησιμοποιούν αυτές τις ενδείξεις τις καταχωρίζουν σε χωριστό μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κέντρα συσκευασίας δύνανται, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης επί των οποίων αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 23

Διάρκεια φύλαξης των μητρώων

Τα μητρώα και οι φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στα άρθρα 20, 21 και 22 φυλάσσονται επί δώδεκα μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία της δημιουργίας τους.

Άρθρο 24

Έλεγχοι

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις υπηρεσίες επιθεώρησης που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

▼M3

2.  Οι υπηρεσίες επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγχουν τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισμός στα διάφορα στάδια της εμπορίας, κατά περίπτωση. Εκτός της τυχαίας δειγματοληψίας, οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη δυναμικότητα της σχετικής επιχείρησης, καθώς και το καταγραφέν ιστορικό του παραγωγού όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

▼B

3.  Για τα αυγά της κατηγορίας Α που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό και πριν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τα αυγά της κατηγορίας Β που εισάγονται από τρίτες χώρες τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο εφόσον εξακριβωθεί, κατά τον εκτελωνισμό τους, ότι τελικός τους προορισμός είναι η βιομηχανία μεταποίησης.

4.  Πέραν των τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων, οι επιχειρηματίες υποβάλλονται σε ελέγχους με συχνότητα την οποία καθορίζουν οι υπηρεσίες επιθεώρησης βάσει ανάλυσης κινδύνου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη:

α) τα αποτελέσματα προηγουμένων ελέγχων·

β) την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων εμπορίας των αυγών·

γ) το βαθμό καταμερισμού στη μονάδα παραγωγής ή στη μονάδα συσκευασίας·

δ) τις ποσότητες των αυγών που παράγονται ή συσκευάζονται·

ε) τις ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των αυγών που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή στον τρόπο εμπορίας σε σχέση με προηγούμενα έτη.

5.  Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και αιφνιδιαστικά. Τα μητρώα που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 τίθενται στη διάθεση των υπηρεσιών επιθεώρησης αμέσως μόλις τα ζητήσουν.

Άρθρο 25

Αποφάσεις σχετικά με τη μη συμμόρφωση

1.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, η οποία διαπιστώνεται κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 24, οι αποφάσεις των υπηρεσιών επιθεώρησης αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο της ελεγχθείσας παρτίδας.

2.  Σε περίπτωση που η ελεγχθείσα παρτίδα κριθεί ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η υπηρεσία επιθεώρησης απαγορεύει την εμπορία της ή την εισαγωγή της αν η παρτίδα προέρχεται από τρίτη χώρα, εκτός αν και μέχρις ότου αποδειχθεί ότι η παρτίδα κατέστη σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό.

3.  Η υπηρεσία επιθεώρησης που διενήργησε τον έλεγχο επαληθεύει εάν η απορριφθείσα παρτίδα κατέστη σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό ή εάν η διαδικασία για την επίτευξη του στόχου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άρθρο 26

Ανοχή όσον αφορά την ελαττωματική ποιότητα

1.  Κατά τον έλεγχο παρτίδας αυγών της κατηγορίας Α γίνονται δεκτά τα ακόλουθα όρια ανοχής:

α) στο κέντρο συσκευασίας, αμέσως πριν από την αποστολή: 5 % αυγά ελαττωματικής ποιότητας·

β) στα άλλα στάδια εμπορίας: 7 % αυγά ελαττωματικής ποιότητας.

2.  Για τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα», τα όρια ανοχής ως προς το ύψος του αεροθαλάμου είναι μηδενικά κατά τους ελέγχους που αφορούν τη συσκευασία ή εκείνους που διενεργούνται κατά την εισαγωγή.

3.  Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται όταν η ελεγχόμενη παρτίδα αριθμεί λιγότερα από 180 αυγά.

Άρθρο 27

Ανοχή όσον αφορά το βάρος των αυγών

1.  Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, κατά τον έλεγχο παρτίδας αυγών της κατηγορίας Α υπάρχει ανοχή όσον αφορά το βάρος ανά αυγό. Μια τέτοια παρτίδα μπορεί να περιέχει το πολύ 10 % αυγών από κατηγορίες βάρους παραπλήσιες εκείνων που αναγράφονται στη συσκευασία, όχι όμως πάνω από 5 % αυγών της αμέσως κατώτερης κατηγορίας βάρους.

2.  Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται όταν η ελεγχόμενη παρτίδα αριθμεί λιγότερα από 180 αυγά.

Άρθρο 28

Ανοχή όσον αφορά τη σήμανση των αυγών

Κατά τον έλεγχο των παρτίδων και των συσκευασιών επιτρέπεται όριο ανοχής 20 % αυγών με δυσανάγνωστη σήμανση.

Άρθρο 29

Αυγά προοριζόμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες

Τα αυγά που συσκευάζονται και προορίζονται για εξαγωγή είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις άλλες από εκείνες του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ποιότητα, τη σήμανση και την επισήμανση, ή σε πρόσθετες απαιτήσεις.

Άρθρο 30

Εισαγόμενα αυγά

1.  Κάθε αξιολόγηση της ισοδυναμίας των κανόνων, που αναφέρεται στο παράρτημα XIV, A, IV, σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, περιλαμβάνει αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό από τους επιχειρηματίες της σχετικής τρίτης χώρας. Επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα αυγά που εισάγονται από τρίτες χώρες σημαίνονται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τον κωδικό χώρας ISO 3166.

3.  Εάν δεν παρασχεθούν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ισοδυναμία των κανόνων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV, A, IV, σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά εισαγόμενα από τις σχετικές χώρες φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο:

α) ένδειξη της χώρας καταγωγής·

β) την ένδειξη «μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα της ΕΚ» για τη μέθοδο εκτροφής.

Άρθρο 31

Υποβολή εκθέσεων

Το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή τον αριθμό των μονάδων παραγωγής, κατανεμημένων ανά μέθοδο εκτροφής, διευκρινίζοντας τη μέγιστη δυναμικότητα κάθε μονάδας σε αριθμό ταυτοχρόνως παρόντων πτηνών.

Άρθρο 32

Κοινοποίηση των παραβάσεων

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα και εντός πέντε εργάσιμων ημερών, κάθε παράβαση που διαπιστώνουν οι υπηρεσίες επιθεώρησης, ή κάθε σοβαρή υπόνοια παράβασης, που είναι δυνατόν να θίξει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των αυγών. Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές θεωρείται ότι θίγονται ιδίως στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο αυγά τα οποία προορίζονται προς πώληση σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 33

Εξαιρέσεις για τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 3, τα αυγά που προορίζονται για λιανική πώληση στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα μπορούν να αποστέλλονται στα εν λόγω διαμερίσματα διατηρημένα με απλή ψύξη. Στην περίπτωση αυτή, η οριακή ημερομηνία πώλησης παρατείνεται σε 33 ημέρες.

2.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιπλέον των στοιχείων που απαιτούνται από τα άρθρα 12 και 16, στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας αναγράφονται η ένδειξη «αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη» και πληροφορίες που αφορούν τη ψύξη.

Το διακριτικό σήμα για «αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη» είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς τουλάχιστον 10 mm.

Άρθρο 34

Εξαιρέσεις για ορισμένες περιφέρειες της Φινλανδίας

Τα αυγά που πωλούνται απευθείας από τον παραγωγό σε σημεία λιανικής πώλησης στις περιφέρειες που αριθμούνται στο παράρτημα III εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, η μέθοδος εκτροφής πρέπει να προσδιορίζεται δεόντως, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 35

Αξιολόγηση των πρακτικών σχετικά με την προαιρετική επισήμανση

Η Επιτροπή προβαίνει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε αξιολόγηση της χρήσης της προαιρετικής επισήμανσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο, ώστε, αν χρειάζεται, να καταστήσει την επισήμανση αυτή υποχρεωτική.

Άρθρο 36

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

▼M2

Άρθρο 37

Ανακοινώσεις

1.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι ανακοινώσεις στην Επιτροπή που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 12 ).

▼B

Άρθρο 38

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 καταργείται από την 1η Ιουλίου 2008.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, κατά τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Το άρθρο 33 εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΜΕΡΟΣ A

Όροι που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Κωδικός γλώσσας

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cage»

▼M5

HR

«Jaja iz slobodnog uzgoja»

«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja»

«Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja»

▼B

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»ΜΕΡΟΣ B

Όροι που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Κωδικός γλώσσας

 

BG

«Уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

▼M5

HR

«Obogaćeni kavezi»

▼B

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα παραγωγής για τις διάφορες μεθόδους εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

1. Τα «αυγά ελεύθερης βοσκής» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.

Πρέπει να πληρούνται ιδίως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι όρνιθες πρέπει να έχουν αδιαλείπτως πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας· ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους παραγωγούς να περιορίζουν την πρόσβαση των ορνίθων σε υπαίθριους χώρους για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις συνήθεις ορθές γεωργικές πρακτικές, και ιδίως τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές·

σε περίπτωση άλλων περιορισμών της πρόσβασης των ορνίθων σε υπαίθριους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών περιορισμών που επιβάλλονται βάσει του κοινοτικού δικαίου για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, η εμπορία των αυγών ως «αυγών ελεύθερης βοσκής» μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του περιορισμού, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα εβδομάδες·

β) ο υπαίθριος χώρος που διατίθεται για τις όρνιθες καλύπτεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, με βλάστηση και δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και βοσκοτόπους, εάν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές·

γ) η πυκνότητα των ορνίθων στον υπαίθριο χώρο δεν επιτρέπεται σε καμία στιγμή να υπερβαίνει τις 2 500 όρνιθες ανά διαθέσιμο εκτάριο για τις όρνιθες ή τη μία όρνιθα ανά 4 m2· εντούτοις, όταν υπάρχει ελάχιστη διαθέσιμη επιφάνεια 10 m2 ανά όρνιθα, εφαρμόζεται η εκ περιτροπής πρακτική και οι όρνιθες έχουν όλο το χώρο στη διάθεσή τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής στον ορνιθώνα, κάθε περίφρακτος χώρος που χρησιμοποιείται πρέπει ανά πάσα στιγμή να εγγυάται τουλάχιστον 2,5 m2 ανά όρνιθα·

δ) ο υπαίθριος χώρος δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν μιας ακτίνας 150 μέτρων από το πλησιέστερο άνοιγμα του κτιρίου· εντούτοις, επιτρέπεται επέκταση μέχρι 350 μέτρα από το πλησιέστερο άνοιγμα του κτιρίου υπό τον όρο ότι υπάρχουν αρκετά προστατευτικά υπόστεγα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, κατανεμημένα ομοιόμορφα σε ολόκληρη την έκταση του υπαίθριου χώρου με τέσσερα τουλάχιστον υπόστεγα ανά εκτάριο.

2. Τα «αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.

3. Τα «αυγά κλωβοστοιχίας» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής οι οποίες πληρούν τουλάχιστον:

α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011· ή

β) τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ.

4. Για εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοτόκους όρνιθες ή για εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται ωοτόκες όρνιθες αναπαραγωγής, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τα σημεία 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο δ) δεύτερη πρόταση, σημείο 1 στοιχείο ε), σημείο 2, σημείο 3 στοιχείο α) σημείο i) και σημείο 3 στοιχείο β) σημείο i), της οδηγίας 1999/74/ΕΚ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Περιφέρειες της Φινλανδίας τις οποίες αφορά το άρθρο 34

Οι επαρχίες:

 Lappi,

 Oulu,

 οι περιφέρεις Βόρεια Καρελία και Βόρεια Savolax της επαρχίας της ανατολικής Φινλανδίας,

 Åland.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΠίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1028/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως ι)

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως ι)

Άρθρο 2 σημεία 1 έως 9

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία ια) έως ιθ)

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Άρθρο 7

Άρθρο 24 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 24

Άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Άρθρο 8

Άρθρο 36

Άρθρο 9

Άρθρο 37

Άρθρο 36

Άρθρο 38

Άρθρο 37

Άρθρο 39

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα IV

Παράρτημα V( 1 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

( 2 ) ΕΕ L 186 της 7.7.2006, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 132 της 24.5.2007, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1336/2007 (ΕΕ L 298 της 16.11.2007, σ. 3).

( 4 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1· διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

( 5 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 8).

( 6 The EFSA Journal αριθ. 269, 2005, σ. 1.

( 7 ) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 310 της 28.11.2007, σ. 11).

( 8 ) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 202/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 17).

( 9 ) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

( 10 ) ΕΕ L 30 της 31.1.2002, σ. 44.

( 11 ) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.

( 12 ) ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.

Top