EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0376-20150921

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/376/2015-09-21

2008R0376 — EL — 21.09.2015 — 008.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2008

για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

(ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 9ης Ιουνίου 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 74/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 26ης Ιανουαρίου 2010

  L 23

28

27.1.2010

 M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 669/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Ιουλίου 2011

  L 183

4

13.7.2011

 M4

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1349/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2011

  L 338

26

21.12.2011

►M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 418/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Μαΐου 2012

  L 130

1

17.5.2012

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 907/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαρτίου 2014

  L 255

18

28.8.2014

►M8

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1538 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Ιουνίου 2015

  L 242

1

18.9.2015
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2008

για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

(Κωδικοποιημένη έκδοση)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4, και το άρθρο 18, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα ( 3 ) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θέσπισαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής ορίζουν ότι κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή κάθε εξαγωγή εκτός αυτής γεωργικών προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση αυτών των πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια, πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω πιστοποιητικών με τον αποκλεισμό των πράξεων που δεν αποτελούν εισαγωγές ή εξαγωγές με την αυστηρή έννοια.

(3)

Όταν τα προϊόντα καλύπτονται από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία είτε ως έχουν, είτε μετά από μεταποίηση. Στην περίπτωση αυτή, για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς, πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής για το προϊόν το οποίο ετέθη πράγματι σε κυκλοφορία. Ωστόσο, όταν το προϊόν που έχει πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία παρήχθη από βασικά προϊόντα που προέρχονται εν μέρει από τρίτες χώρες και εν μέρει από την κοινοτική αγορά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα βασικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή παράγονται από τη μεταποίηση βασικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

(4)

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης αγοράς. Ορισμένες πράξεις αφορούν μικρές ποσότητες και, για λόγους απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, φαίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού για τέτοιες πράξεις.

(5)

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής για ενέργειες εφοδιασμού των σκαφών και των αεροσκαφών στην Κοινότητα. Εφόσον η αιτιολόγηση είναι ίδια, η διάταξη αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις παραδόσεις που προορίζονται για τις εξέδρες και τα στρατιωτικά σκάφη, καθώς και στις επιχειρήσεις εφοδιασμού στις τρίτες χώρες. Για τους ίδιους λόγους, φαίνεται σκόπιμο να μην απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών για τις ενέργειες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών ( 4 ).

(6)

Όσον αφορά τις χρήσεις του διεθνούς εμπορίου των σχετικών προϊόντων ή εμπορευμάτων, πρέπει να γίνει αποδεκτή μία ορισμένη ανοχή σχετικά με την ποσότητα των εισαγομένων ή εξαγομένων προϊόντων σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

(7)

Για να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών πράξεων βάσει του ίδιου πιστοποιητικού, πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση αποσπασμάτων πιστοποιητικών τα οποία έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα πιστοποιητικά από τα οποία προέρχονται.

(8)

Η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση που αφορά τους διάφορους σχετικούς τομείς της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών ορίζει ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού ισχύουν για μία πράξη που πραγματοποιείται στην Κοινότητα. Ο κανόνας αυτός απαιτεί την έγκριση κοινών διατάξεων σχετικών με τους όρους κατάρτισης και χρησιμοποίησης αυτών των πιστοποιητικών, την καθιέρωση κοινοτικών εντύπων και την εφαρμογή μεθόδων διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

(9)

Η χρησιμοποίηση μηχανογραφημένων διαδικασιών στους διάφορους τομείς της διοικητικής δραστηριότητας αντικαθιστά προοδευτικά την χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων. Είναι, λοιπόν, επιθυμητό να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και οι μηχανογραφημένες διαδικασίες κατά την έκδοση και τη χρήση των πιστοποιητικών.

(10)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θέσπισαν τα εν λόγω πιστοποιητικά προβλέπουν ότι η έκδοση αυτών υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία εγγυάται την υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Πρέπει να καθοριστεί η στιγμή κατά την οποία εκπληρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής.

(11)

Το πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιείται και που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής καθορίζεται από τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος. Για ορισμένα μίγματα, ο καθορισμός του ποσοστού επιστροφής δεν εξαρτάται από τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος αλλά από ειδικούς κανόνες που προβλέπονται γι’ αυτό το σκοπό. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου το συστατικό βάσει του οποίου υπολογίζεται η επιστροφή που εφαρμόζεται για το μίγμα δεν αντιστοιχεί στη δασμολογική κατάταξη του μίγματος, πρέπει να προβλεφτεί ότι το εισαγόμενο ή εξαγόμενο μίγμα δεν δικαιούται προκαθορισμένου ποσοστού.

(12)

Ενίοτε χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για τη διαχείριση των ποσοτικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή. Η διαχείριση αυτή είναι δυνατή μόνον εφόσον είναι γνωστές οι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν βάσει των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν σε σχετικά σύντομες προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση των αποδείξεων της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών ζητείται μόνο στο πλαίσιο της ορθής διοικητικής διαχείρισης, αλλά γίνεται ουσιαστικό στοιχείο της διαχείρισης αυτών των ποσοτικών καθεστώτων. Η απόδειξη αυτή χορηγείται με την προσκόμιση του αντιτύπου 1 του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, με την προσκόμιση των αποσπασμάτων. Η απόδειξη αυτή είναι δυνατό να χορηγηθεί εντός μιας σχετικά σύντομης προθεσμίας. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μία τέτοια προθεσμία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναφέρεται σε αυτά η κοινοτική κανονιστική ρύθμιση που αφορά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ποσοτικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή.

(13)

Το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί για να ζητηθεί ένα πιστοποιητικό μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι ελάχιστο. Για να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το έργο των αρμόδιων διοικήσεων, πρέπει να μην απαιτείται εγγύηση σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

(14)

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, στην πράξη, ο χρήστης του πιστοποιητικού μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον δικαιούχο ή τον εκδοχέα του, πρέπει, για λόγους ασφάλειας του δικαίου και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, να διευκρινιστούν τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει, λοιπόν, να διαπιστώνεται ο αναγκαίος σύνδεσμος μεταξύ του δικαιούχου του τίτλου και του προσώπου που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση.

(15)

Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής ή εξαγωγής. Ως εκ τούτου πρέπει να υποβάλλεται κατά την αποδοχή της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(16)

Σε περίπτωση απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής ή εξαγωγής, υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση της προσκόμισης του πιστοποιητικού στις τελωνειακές υπηρεσίες όταν η προσκόμιση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων. Ωστόσο, ο εισαγωγέας ή ο εξαγωγέας πρέπει να έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(17)

Για λόγους απλούστευσης, είναι δυνατό να γίνει ελαστικότερη η υφιστάμενη κανονιστική ρύθμιση και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν μία απλουστευμένη διαδικασία, όσον αφορά το διοικητικό κύκλωμα των πιστοποιητικών, η οποία συνίσταται στη διατήρηση του πιστοποιητικού από τον οργανισμό έκδοσης ή, ενδεχομένως, τον οργανισμό πληρωμής, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής.

(18)

Για λόγους ορθής διοικητικής διαχείρισης, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα πιστοποιητικών δεν δύναται να τροποποιηθούν μετά από την έκδοσή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφιβολίας λόγω σφάλματος που πρέπει να καταλογιστεί στον οργανισμό έκδοσης ή έκδηλων ανακριβειών η οποία αφορά τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα, πρέπει να θεσπιστεί μία διαδικασία που να επιτρέπει να αποσύρονται τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που περιλαμβάνουν λάθη και να εκδίδονται διορθωμένα έγγραφα.

(19)

Όταν ένα προϊόν τίθεται υπό ένα από τα απλουστευμένα καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 5 ) ή στον τίτλο Χ κεφάλαιο Ι του προσαρτήματος Ι της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 σχετικά με ένα κοινό καθεστώς διαμετακόμισης, δεν πρέπει να τηρείται καμία διατύπωση στο τελωνείο του συνοριακού σταθμού σε περίπτωση που η διαμετακόμιση αρχίζει στο εσωτερικό της Κοινότητας και πρόκειται να καταλήξει εκτός αυτής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση ενός από αυτά τα καθεστώτα, φαίνεται σκόπιμο, για λόγους διοικητικής απλούστευσης, να προβλεφθούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την αποδέσμευση της εγγύησης.

(20)

Λόγω περιστάσεων που δεν είναι καταλογιστέες στον ενδιαφερόμενο, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αν και το προϊόν εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή έφθασε στον προορισμό του ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα ( 6 ). Μία τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι επιζήμια για το εμπόριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα άλλα έγγραφα.

(21)

Οι κοινοτικοί κανονισμοί που θεσπίζουν τα εν λόγω πιστοποιητικά ορίζουν ότι η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει αν, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, δεν εκτελείται η εισαγωγή ή η εξαγωγή ή εκτελείται εν μέρει. Πρέπει να προσδιοριστούν οι διατάξεις που εφαρμόζονται σχετικά, ιδίως σε περίπτωση μη εκτέλεσης, λόγω ανωτέρας βίας, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής μπορεί να θεωρηθεί άκυρη ή μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Ωστόσο, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη διαταραχή της διαχείρισης της αγοράς, η παράταση αυτή πρέπει να περιορισθεί σε κάθε περίπτωση σε μέγιστη περίοδο έξι μηνών που υπολογίζεται από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος.

(22)

Για λόγους διοικητικής απλούστευσης, φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται στο σύνολό της όταν το συνολικό ποσό που καταπίπτει για ένα πιστοποιητικό είναι αμελητέο.

(23)

Η αποδέσμευση της εγγύησης που έχει συσταθεί κατά την έκδοση των πιστοποιητικών υπόκειται στην προσκόμιση στους αρμόδιους οργανισμούς της απόδειξης ότι τα σχετικά εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εντός προθεσμίας εξήντα ημερών που υπολογίζονται από την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής.

(24)

Ενδέχεται να αποδεσμεύεται η εγγύηση για διάφορους λόγους χωρίς να έχει εκπληρωθεί πραγματικά η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επανασυστήνεται η αχρεωστήτως αποδεσμευθείσα εγγύηση.

(25)

Για να χρησιμοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν των επιστροφών, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να παροτρύνει τους εμπορευόμενους να παραδίδουν γρήγορα στον οργανισμό εκδόσεως τα πιστοποιητικά που δεν θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να παροτρύνει τους εμπορευόμενους να παραδίδουν γρήγορα τα πιστοποιητικά στον οργανισμό εκδόσεως μετά από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, ώστε οι ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

(26)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες ( 7 ), προβλέπει στο άρθρο 3 παράγραφος 4 ότι, αν η τελευταία μέρα μιας προθεσμίας είναι αργία, Κυριακή ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει κατά την εκπνοή της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η διάταξη αυτή έχει ως συνέπεια την παράταση της προθεσμίας της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο έχει ως σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των οικονομικών συνθηκών της πράξης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(27)

Σε ορισμένους τομείς της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται μόνον μετά από μία περίοδο εξέτασης. Η περίοδος αυτή πρέπει να επιτρέπει να εκτιμηθεί η κατάσταση της αγοράς και να ανασταλούν, ενδεχομένως, ιδίως σε περίπτωση δυσχερειών, οι αιτήσεις που εκκρεμούν, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτών των αιτήσεων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή η δυνατότητα αναστολής αφορά και τα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του άρθρου 47 του παρόντος κανονισμού και ότι, μόλις εκπνεύσει αυτή η προθεσμία εξέτασης, η αίτηση πιστοποιητικού δεν δύναται να αποτελέσει πλέον αντικείμενο νέου μέτρου αναστολής.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει στο άρθρο 844 παράγραφος 3 ότι στα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό την κάλυψη ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν το καθεστώς των επιστροφών μόνον εφόσον τηρούνται οι σχετικές με το πιστοποιητικό κοινοτικές διατάξεις. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών για τα προϊόντα που δικαιούνται της εφαρμογής των διατάξεων αυτού του καθεστώτος.

(29)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει στο άρθρο 896 ότι τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό την κάλυψη ενός πιστοποιητικού εισαγωγής ή προκαθορισμού γίνονται αποδεκτά για το ευεργέτημα του καθεστώτος των επιστροφών ή επιστροφής των εισαγωγικών δασμών μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να ακυρώσουν τα αποτελέσματα της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά το πιστοποιητικό.

(30)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει γενικά, στο άρθρο 880, ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 896, και ιδίως ότι οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση των πιστοποιητικών πρέπει να εκδίδουν μία βεβαίωση.

(31)

Πρέπει να θεσπιστεί στον παρόντα κανονισμό το σύνολο των λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου 896 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 χωρίς να υπάρξει προσφυγή στη χρήση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 880 του εν λόγω κανονισμού.

(32)

Όταν τα πιστοποιητικά εισαγωγής χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο προτιμησιακός δασμός κατα την εισαγωγή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων, υφίσταται κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν πλαστογραφημένα πιστοποιητικά στην περίπτωση κυρίως όπου η διαφορά μεταξύ του πλήρους δασμού και του μειωμένου ή μηδενικού δασμού είναι μεγάλη. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος απάτης, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου της γνησιότητας των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών.

(33)

Όταν ένα πιστοποιητικό εισαγωγής που εφαρμόζεται σε ένα γεωργικό προϊόν χρησιμοποιείται και για τη διαχείριση μιας δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία χορηγήθηκε προτιμησιακό καθεστώς, το εν λόγω καθεστώς χορηγείται στους εισαγωγείς βάσει του πιστοποιητικού το οποίο πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από ένα έγγραφο μιας τρίτης χώρας. Για να αποφευχθεί η υπέρβαση της ποσόστωσης, το προτιμησιακό καθεστώς πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι το ανώτατο όριο της ποσότητας για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η εισαγωγή, πρέπει να γίνει αποδεκτή η ανοχή που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, αλλά να διευκρινιστεί παράλληλα ότι το μέρος της ποσότητας το οποίο, λόγω της ανοχής, υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν επωφελείται από το προτιμησιακό καθεστώς και πρέπει να εισαχθεί με πλήρεις δασμούς.

(34)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

▼M1

Άρθρο 1

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τις παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με ορισμένα προϊόντα, ειδοκότερα για τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου ( 8 ) και στους κανόνες εφαρμογής του, τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται αντιστοίχως ως «άδειες» και «πιστοποιητικά»), καθεστώς το οποίο προβλέπεται από το μέρος III, κεφάλαια II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 9 ) και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου ( 10 ) ή το οποίο θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) σε περίπτωση εισαγωγής, όταν τα προϊόντα δηλώνονται για ελεύθερη κυκλοφορία:

i) προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι που εισάγονται υπό όλους τους όρους εκτός των δασμολογικών ποσοστώσεων, πλην αντιθέτων διατάξεων,

ii) προϊόντα εισαγόμενα με δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει μεθόδων άλλων από τη μέθοδο της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης», σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 11 ),

iii) προϊόντα που εισάγονται με δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει της μεθόδου της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, που αναφέρονται ειδικά στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του παρόντος κανονισμού·

β) σε περίπτωση εξαγωγής:

i) προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, μέρος II.

ii) προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για τα οποία έχει οριστεί επιστροφή κατά την εξαγωγή, ακόμη και μηδενική, ή φόρος εξαγωγής,

iii) προϊόντα εξαγόμενα στο πλαίσιο ποσοστώσεων για τα οποία απαιτείται η υποβολή άδειας εξαγωγής προς έγκριση για ποσόστωση τρίτης χώρας, η οποία ισχύει στη χώρα αυτή για εισαγόμενα κοινοτικά προϊόντα.

3.  Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο i), στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο iii) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο i), ισχύουν το ποσό της εγγύησης και η περίοδος ισχύος που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο ii), στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο ii), και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο iii), ισχύουν ειδικοί κανόνες εφαρμογής όσον αφορά την περίοδο ισχύος και το ποσό της εγγύησης που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με τα εν λόγω προϊόντα.

4.  Για την εφαρμογή του καθεστώτος έκδοσης αδειών εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε περίπτωση που έχει οριστεί επιστροφή για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ και ο εμπορευόμενος δεν υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή, τότε ο τελευταίος δεν υποχρεούται να προσκομίσει άδεια ή πιστοποιητικό για την εξαγωγή των συναφών προϊόντων.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Άρθρο 2

Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό για τα προϊόντα:

α) που δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα· ή

β) ως προς τα οποία η εξαγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο:

i) τελωνειακού καθεστώτος που επιτρέπει την εισαγωγή με αναστολή των εισαγωγικών δασμών, των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή

ii) του ειδικού καθεστώτος που επιτρέπει την εξαγωγή χωρίς είσπραξη των εξαγωγικών δασμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

1.  Σε περίπτωση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που βρίσκονται υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και δεν περιέχουν τα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής για το προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον το εν λόγω προϊόν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

2.  Σε περίπτωση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που υπάγονται σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχουν συγχρόνως:

α) ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που βρίσκονταν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, αλλά που δεν βρίσκονται πλέον σ’ αυτή, λόγω της ενσωματώσεώς τους στο προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία και

β) ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που δεν βρίσκονταν στις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης,

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στο στοιχείο β) και που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί, εφόσον αυτά υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

Εντούτοις, το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν πρέπει να προσκομίζεται, όταν το προϊόν που πράγματι τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

3.  Το ή τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προσκομίζονται κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προκαθορισμό.

4.  Κατά την εξαγωγή προϊόντος που υπάγεται σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχει ένα ή περισσότερα προϊόντα βάσεως που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα βάσεως, εφόσον αυτά υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού.

Εντούτοις, δεν πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής, εφόσον το προϊόν που πράγματι εξάγεται δεν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τον προκαθορισμό της επιστροφής που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο.

Κατά την εξαγωγή σύνθετων προϊόντων που απολαύουν επιστροφής κατά την εξαγωγή, η οποία προκαθορίζεται βάσει ενός ή περισσότερων από τα συστατικά τους, η τελωνειακή κατάσταση κάθε ενός από τα συστατικά αυτά είναι η μόνη που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του καθεστώτος των πιστοποιητικών.

Άρθρο 4

1.  Δεν απαιτείται και δεν δύναται να προσκομίζεται πιστοποιητικό για την πραγματοποίηση των πράξεων:

α) που αναφέρονται στα άρθρα 36, 40, 44, 45 και 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999· ή

β) που στερούνται εμπορικού χαρακτήρα· ή

γ) που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83· ή

δ) που αφορούν ποσότητες οι οποίες είναι μικρότερες ή ίσες από τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό, όταν η εισαγωγή ή η εξαγωγή διενεργείται στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος και το ευεργέτημα παρέχεται μέσω πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και, ιδίως, όταν μία μόνο πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής καλύπτεται τεχνητά από πολλές διασαφήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής οι οποίες στερούνται έκδηλα κάθε οικονομικής ή άλλης δικαιολογίας.

2.  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, νοούνται ως πράξεις που στερούνται εμπορικού χαρακτήρα:

α) κατά την εισαγωγή, οι πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ιδιώτες ή, σε περίπτωση αποστολών, εκείνες που προορίζονται για ιδιώτες και οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται από τις προκαταρκτικές διατάξεις του τίτλου ΙΙ γράμμα Δ σημείο 2 της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β) κατά την εξαγωγή, οι πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ιδιώτες και ανταποκρίνονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο α).

3.  Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην απαιτούν το ή τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις αποστολές προϊόντων ή/και εμπορευμάτων που πραγματοποιούν ιδιώτες ή ενώσεις ιδιωτών, ενόψει της δωρεάν διανομής τους για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε τρίτες χώρες, όταν τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

α) δεν ζητείται καμία επιστροφή από τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή·

β) οι αποστολές αυτές είναι περιστασιακού χαρακτήρα, αποτελούνται από ποικιλία προϊόντων ή/και εμπορευμάτων και δεν υπερβαίνουν συνολική μάζα 30 000 χιλιόγραμμων ανά μεταφορικό μέσο· και

γ) οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τον προορισμό των προϊόντων ή/και εμπορευμάτων για την ορθή ολοκλήρωση της ενέργειας.

Η παρακάτω ένδειξη τίθεται στο τετραγωνίδιο 44 της διασάφησης εξαγωγής: «Καμία επιστροφή — άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008».

Άρθρο 5

Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 σχετικά με το λεγόμενο καθεστώς των επανεισαγομένων.

Άρθρο 6

1.  Δεν απαιτείται και δεν μπορεί να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής κατά την αποδοχή της διασάφησης επανεξαγωγής προϊόντων, για τα οποία ο εξαγωγέας αποδεικνύει ότι έχει ληφθεί απόφαση υπέρ της επιστροφής ή της διαγραφής εισαγωγικών δασμών έναντι των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του τίτλου VII κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2.  Όταν τα προϊόντα υπόκεινται κατά την εξαγωγή τους στην υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής και οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται τη διασάφηση επανεξαγωγής πριν αποφασίσουν για την αίτηση επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής ή της εισφοράς κατά την εξαγωγή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤΜΗΜΑ 1

Ισχύς των πιστοποιητικών και των αποσπασμάτων πιστοποιητικών

Άρθρο 7

1.  Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής εγκρίνει και δημιουργεί αντίστοιχα την υποχρέωση να εισαχθεί ή να εξαχθεί, βάσει του πιστοποιητικού και, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, η συγκεκριμένη ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ή/και εμπορεύματος.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο συνιστούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής ( 12 ).

2.  Το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, δημιουργεί την υποχρέωση να εξαχθεί, βάσει του εν λόγω πιστοποιητικού και, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, η προσδιοριζόμενη ποσότητα των σχετικών προϊόντων.

Εάν η εξαγωγή των προϊόντων υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, καθορίζει το δικαίωμα εξαγωγής και το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής.

Εάν η εξαγωγή των προϊόντων δεν υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, το πιστοποιητικό εξαγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής, καθορίζει μόνο το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

3.  Τα πιστοποιητικά υποχρεώνουν την εισαγωγή από τη χώρα ή από την ομάδα χωρών ή την εξαγωγή προς τη χώρα ή την ομάδα χωρών που κατονομάζονται στο πιστοποιητικό, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 47 και στις περιπτώσεις όπου η υποχρέωση αυτή προβλέπεται στους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για κάθε τομέα προϊόντων.

4.  Όταν η εισαχθείσα ή εξαχθείσα ποσότητα υπερβαίνει κατά 5 % το πολύ την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, θεωρείται ως εισαχθείσα ή εξαχθείσα βάσει του πιστοποιητικού αυτού.

5.  Όταν η εισαχθείσα ή η εξαχθείσα ποσότητα είναι κατώτερη κατά 5 % το πολύ από την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής θεωρείται εκπληρωθείσα.

6.  Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5, αν το πιστοποιητικό εκδίδεται ανά κεφαλή, το αποτέλεσμα του υπολογισμού που προκύπτει από το αναφερόμενο 5 % στρογγυλεύεται, κατά περίπτωση, στον αμέσως ανώτερο ακέραιο αριθμό κεφαλών.

7.  Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71, ένα πιστοποιητικό το οποίο προκαθορίζει την εισφορά κατά την εξαγωγή ή την επιστροφή κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την τελευταία ημέρα της περιόδου της κανονικής ισχύος του, το εν λόγω πιστοποιητικό θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της περιόδου της κανονικής ισχύος του όσον αφορά τα ποσά που έχουν προκαθορισθεί.

▼M1

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, η περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και των πιστοποιητικών προκαθορισμού είναι αυτή που ορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά στο παράρτημα II.

▼B

Άρθρο 8

1.  Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά είναι μεταβιβάσιμα από τον δικαιούχο του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια της ισχύος του. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνον υπέρ ενός εκδοχέως ανά πιστοποιητικό και ανά απόσπασμα πιστοποιητικού. Η μεταβίβαση αφορά τις ποσότητες που δεν έχουν ακόμη καταλογιστεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα.

2.  Ο εκδοχέας δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμά του, αλλά μπορεί να το εκχωρήσει εκ νέου στο δικαιούχο. Η επανεκχώρηση αφορά την ποσότητα που δεν έχει ακόμη καταλογισθεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο εκδίδων οργανισμός αναγράφει στη θέση 6 της άδειας ή του πιστοποιητικού μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α.

3.  Σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση από το δικαιούχο ή της επανεκχώρησης από τον εκδοχέα, ο εκδίδων οργανισμός ή ο (οι) οργανισμός(-οί) που ορίζεται(-ονται) από κάθε κράτος μέλος εγγράφει(-ουν) στο πιστοποιητικό ή, κατά περίπτωση, στο απόσπασμα:

α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εκδοχέα ή τη μνεία που προβλέπεται στην παράγραφο 2·

β) την ημερομηνία αυτής της εγγραφής που πιστοποιείται από τη σφραγίδα του.

4.  Η μεταβίβαση ή η επανεκχώρηση αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής.

Άρθρο 9

Τα αποσπάσματα έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τα πιστοποιητικά από τα οποία προέρχονται, μέσα στα όρια της ποσότητας για την οποία τα αποσπάσματα αυτά έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 10

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, καθώς και οι μνείες και θεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρχές κράτους μέλους έχουν σε κάθε ένα από τα άλλα κράτη μέλη τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τα έγγραφα που εκδίδονται καθώς και με τις μνείες και θεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

Άρθρο 11

1.  Όταν ένα πιστοποιητικό το οποίο περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή μείγματος, δεν ισχύει για το εξαγόμενο μείγμα το προκαθορισμένο ύψος επιστροφής, στην περίπτωση κατά την οποία η δασμολογική κατάταξη του συστατικού, με βάση το οποίο υπολογίζεται η εφαρμοζόμενη στο μείγμα επιστροφή, δεν αντιστοιχεί σε εκείνη του μείγματος.

2.  Όταν ένα πιστοποιητικό που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συνδυασμού προϊόντων, το προκαθορισθέν ύψος επιστροφής εφαρμόζεται μόνο στο συστατικό που έχει την ίδια δασμολογική κατάταξη με τον συνδυασμό.ΤΜΗΜΑ 2

Αίτηση και έκδοση των πιστοποιητικών

Άρθρο 12

1.  Οι αιτήσεις πιστοποιητικών απευθύνονται ή κατατίθενται στον αρμόδιο οργανισμό σε έντυπα που έχουν τυπωθεί ή συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, επί ποινή απαραδέκτου.

Εντούτοις, ο αρμόδιος οργανισμός δύναται να θεωρήσει ότι είναι παραδεκτή μία αίτηση που υποβάλλεται με τη μορφή γραπτής τηλεπικοινωνίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος, υπό τον όρο ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να εμφαίνονται στο έντυπο σε περίπτωση χρησιμοποίησής του. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να ακολουθείται αμέσως η γραπτή τηλεπικοινωνία ή/και το ηλεκτρονικό μήνυμα από την αποστολή ή κατάθεση στον αρμόδιο οργανισμό αίτησης σε έντυπο τυπωμένο ή συμπληρωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να θεωρείται ως ημέρα υποβολής, η ημερομηνία παραλαβής από τον αρμόδιο οργανισμό της γραπτής τηλεπικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την εγκυρότητα της αίτησης με γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικού κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικής οδού, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καθορίζουν τις λεπτομέρειες αντικατάστασης της υπογραφής με μία άλλη τεχνική, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να βασίζεται στη χρησιμοποίηση κωδικών.

2.  Η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να ανακληθεί μόνον με επιστολή, με γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα που παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το αργότερο έως τις 13:00, την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 13

1.  Η αίτηση πιστοποιητικού στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 16 τον κωδικό του προϊόντος με δώδεκα ψηφία της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

Ωστόσο, εάν το ύψος της επιστροφής είναι το αυτό για περισσότερους κωδικούς οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, που θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στα αντίστοιχα άρθρα των άλλων κανονισμών για κοινή οργάνωση αγοράς, οι κωδικοί αυτοί δύνανται να αναφερθούν μαζί στις αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά.

2.  Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της επιστροφής διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, η χώρα προορισμού ή, ενδεχομένως, η περιοχή προορισμού, πρέπει να αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 7 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού.

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, στην περίπτωση κατά την οποία μια ομάδα προϊόντων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, οι κωδικοί των προϊόντων που ανήκουν στην ομάδα μπορούν να καταχωρηθούν στην αίτηση πιστοποιητικού και στο ίδιο το πιστοποιητικό στη θέση 22 με προηγούμενη αναγραφή της φράσης: «ομάδα προϊόντων, άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999».

Άρθρο 14

1.  Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν όρους μη προβλεπόμενους από τους κοινοτικούς κανόνες απορρίπτονται.

▼M1

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, το ποσό της εγγύησης που εφαρμόζεται σε άδειες και πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται για εισαγωγές και εξαγωγές καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Είναι δυνατή η εφαρμογή επιπλέον εγγύησης σε περίπτωση καθορισμού φόρου εξαγωγής.

Καμία αίτηση για έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθεί η προσήκουσα εγγύηση στον αρμόδιο οργανισμό το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης.

▼B

3.  Όταν, για ένα πιστοποιητικό, το συνολικό ποσό της εγγύησης είναι μικρότερο ή ίσο από 100 ευρώ ή όταν το πιστοποιητικό συντάσσεται στο όνομα ενός οργανισμού παρέμβασης, δεν απαιτείται εγγύηση.

4.  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, το ποσό της εγγύησης ζητείται κατά τη λήξη της προθεσμίας δύο μηνών μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.

5.  Δεν απαιτείται εγγύηση για τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο μη κοινοτικών ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας οι οποίες πραγματοποιούνται από φιλανθρωπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από το κράτος μέλος εξαγωγής. Το κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή τους αναγνωρισμένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

6.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 15

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά τα οποία περιλαμβάνουν ή όχι προκαθορισμό της επιστροφής και καταρτίζονται για την υλοποίηση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης περιλαμβάνουν στο σημείο 20 τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β του παρόντος κανονισμού.

Στη θέση 7 εμφαίνεται η ένδειξη της χώρας προορισμού. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για μία εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εν λόγω πλαίσιο μιας επισιτιστικής βοήθειας.

Άρθρο 16

1.  Ως ημέρα υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού νοείται η ημέρα κατά την οποία ο αρμόδιος οργανισμός παραλαμβάνει την αίτηση (υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται πριν από τις 13:00), είτε η αίτηση κατατίθεται απευθείας στον αρμόδιο οργανισμό είτε αποστέλλεται με επιστολή ή γραπτή τηλεπικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

2.  Οι αιτήσεις πιστοποιητικού που φθάνουν στον αρμόδιο οργανισμό Σάββατο, Κυριακή ή αργία ή μία εργάσιμη ημέρα αλλά μετά τις 13:00, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας της πραγματικής παραλαβής τους.

3.  Όταν προβλέπεται μία συγκεκριμένη περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών, εκφραζόμενη σε αριθμό ημερών και η τελευταία ημέρα αυτής της περιόδου συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η περίοδος αυτή λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί, στις 13:00.

Ωστόσο, η παράταση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών που καθορίζονται από το πιστοποιητικό ή για τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος του.

4.  Τα χρονικά όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται σε τοπική ώρα Βελγίου.

Άρθρο 17

1.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 18 παράγραφος 1, οι αιτήσεις πιστοποιητικών, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αποσπάσματα πιστοποιητικών συντάσσονται σε έντυπα που ανταποκρίνονται στα υποδείγματα που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα και με τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις για κάθε τομέα προϊόντων.

2.  Τα έντυπα των πιστοποιητικών παρουσιάζονται υπό μορφή δέσμης φύλλων που αποτελείται, κατά σειρά, από το αντίτυπο αριθ. 1, το αντίτυπο αριθ. 2 και την αίτηση, καθώς και από τα τυχόν συμπληρωματικά αντίτυπα του πιστοποιητικού.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι αιτούντες συμπληρώνουν μόνο τις αιτήσεις αντί για τις δέσμες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Στην περίπτωση που, δυνάμει κοινοτικής διάταξης, η ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μπορεί να είναι κατώτερη από την ποσότητα που έχει ζητηθεί αρχικά, η αιτούμενη ποσότητα και το ποσό της σχετικής εγγύησης πρέπει να αναφέρονται μόνο στην αίτηση πιστοποιητικού.

Τα έντυπα αποσπασμάτων των πιστοποιητικών παρουσιάζονται υπό μορφή δέσμης φύλλων που αποτελείται, κατά σειρά, από το αντίτυπο αριθ. 1 και το αντίτυπο αριθ. 2.

3.  Τα έντυπα, περιλαμβανομένων των προσθηκών, εκτυπώνονται επί λευκού χάρτου χωρίς μηχανικό χαρτοπολτό, κολλαρισμένου για γραφή και βάρους τουλάχιστον 40 γραμμαρίων κατά τετραγωνικό μέτρο. Το σχήμα τους είναι 210 × 297 χιλιοστά με αποδεκτή ανώτατη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο ή 8 χιλιοστών περισσότερο όσον αφορά το μήκος- το δακτυλογραφικό διάστιχο είναι 4,24 χιλιοστά (1/6 της ίντσας)· η διάταξη των εντύπων τηρείται αυστηρά. Οι δύο όψεις των αντιτύπων αριθ. 1, καθώς και η όψη των προσθηκών, στην οποία εγγράφονται οι καταχωρήσεις, πρέπει να φέρουν εκτυπωμένες σύμπλεκτες γραμμές που καθιστούν εμφανείς όλες τις παραποιήσεις με μηχανικά ή χημικά μέσα. Η εκτύπωση συμπλέκτων γραμμών έχει χρώμα πράσινο για τα έντυπα εισαγωγής και χρώμα μελανόφαιο για τα έντυπα εξαγωγής.

4.  Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προβούν στην εκτύπωση των εντύπων. Τα έντυπα μπορούν επίσης να εκτυπώνονται από τυπογραφεία τα οποία έχουν λάβει την έγκριση του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα. Στην τελευταία περίπτωση, σε κάθε έντυπο πρέπει να υπάρχει αναφορά σ’ αυτή την έγκριση. Κάθε έντυπο πρέπει να φέρει μνεία η οποία να αναφέρει το επώνυμο και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα διακριτικό σήμα το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωσή του καθώς και, εκτός από την αίτηση και τις προσθήκες, αύξοντα αριθμό που προορίζεται να το εξατομικεύσει. Του αριθμού προηγούνται τα ακόλουθα γράμματα ανάλογα με την χώρα έκδοσης του εγγράφου: «ΑΤ» για την Αυστρία, «ΒΕ» για το Βέλγιο, «BG» για τη Βουλγαρία, «CZ» για την Τσεχική Δημοκρατία, «CY» για την Κύπρο, «DE» για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, «DK» για τη Δανία, «EE» για την Εσθονία, «EL» για την Ελλάδα, «ES» για την Ισπανία, «FI» για τη Φινλανδία, «FR» για τη Γαλλία, ►M6  «HR» για την Κροατία, ◄ «HU» για την Ουγγαρία, «IE» για την Ιρλανδία, «IT» για την Ιταλία, «LU» για το Λουξεμβούργο, «LT» για τη Λιθουανία, «LV» για τη Λεττονία, «MT» για τη Μάλτα, «NL» για τις Κάτω Χώρες, «PL» για την Πολωνία, «PT» για την Πορτογαλία, «RO» για τη Ρουμανία, «SE» για τη Σουηδία, «SI» για τη Σλοβενία, «SK» για τη Σλοβακία, «UK» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την έκδοσή τους, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα μπορούν να φέρουν αριθμό εκδόσεως που χορηγείται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

5.  Οι αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα συμπληρώνονται στη μηχανή ή με τη βοήθεια μηχανογραφημένης διαδικασίας. Εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εκδίδει το πιστοποιητικό. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αιτούντες να συμπληρώνουν μόνο τις αιτήσεις χειρογράφως με μελάνη και κεφαλαία γράμματα.

6.  Τα αποτυπώματα των σφραγίδων των εκδιδόντων οργανισμών και των αρχών καταχωρήσεως επιτίθενται με μεταλλική σφραγίδα, κατά προτίμηση χαλύβδινη. Εντούτοις, η σφραγίδα των εκδιδόντων οργανισμών δύναται να αντικατασταθεί από τυπωμένο χαρτόσημο με συνδυασμούς διάτρητων γραμμάτων και αριθμών.

7.  Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών μπορούν να απαιτούν τη μετάφραση των πιστοποιητικών καθώς και των αποσπασμάτων τους στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες τους.

Άρθρο 18

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται και να χρησιμοποιούνται με τη χρήση μηχανογραφικών συστημάτων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Τα πιστοποιητικά αυτά καλούνται στο εξής «ηλεκτρονικά πιστοποιητικά».

Όσον αφορά το περιεχόμενό του, το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι όμοιο με το πιστοποιητικό σε χαρτί.

2.  Όταν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας του πιστοποιητικού έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης, ζητά απόσπασμα.

Το απόσπασμα αυτό εκδίδεται, αμελλητί και χωρίς συμπληρωματική δαπάνη, με τη μορφή του υποδείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 17.

Η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση του αποσπάσματος αυτού σε ένα κράτος μέλος που είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα εκδόσεως γίνεται με τη μορφή του αποσπάσματος σε χαρτί.

Άρθρο 19

1.  Όταν τα ποσά, τα οποία προκύπτουν από τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα ποσών εκφρασμένων σε Ευρώ που πρέπει να αναγραφούν στα έντυπα πιστοποιητικού, περιλαμβάνουν τρεις δεκαδικούς ή περισσότερους, αναφέρονται μόνον οι δύο πρώτοι δεκαδικοί. Στην περίπτωση αυτή, ο δεύτερος δεκαδικός στρογγυλοποιείται στον ανώτερο αριθμό, όταν ο τρίτος δεκαδικός είναι ίσος ή ανώτερος του πέντε, ή διατηρείται όταν ο τρίτος δεκαδικός είναι κατώτερος του πέντε.

2.  Εντούτοις, όταν η μετατροπή ποσών εκφρασμένων σε Ευρώ γίνεται σε λίρες στερλίνες, το όριο των δύο πρώτων δεκαδικών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από το όριο των τεσσάρων πρώτων δεκαδικών. Στην περίπτωση αυτή, ο τέταρτος δεκαδικός στρογγυλοποιείται στον ανώτερο αριθμό, όταν ο πέμπτος δεκαδικός είναι ίσος ή ανώτερος του πέντε, ή διατηρείται όταν ο πέμπτος δεκαδικός είναι κατώτερος του πέντε.

Άρθρο 20

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 για τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, τα πιστοποιητικά συντάσσονται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον δικαιούχο» και φέρει τον αριθμό 1, χορηγείται αμέσως στον αιτούντα και το δεύτερο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον εκδίδοντα οργανισμό» και φέρει τον αριθμό 2, φυλάσσεται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

2.  Όταν το πιστοποιητικό εκδίδεται για ποσότητα κατώτερη από την αιτούμενη ποσότητα, ο εκδίδων οργανισμός αναφέρει:

α) στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού, την ποσότητα για την οποία χορηγείται το πιστοποιητικό·

β) στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, το ποσό της αντίστοιχης εγγύησης.

Η εγγύηση σχετικά με την ποσότητα για την οποία δεν έχει ικανοποιηθεί σχετική αίτηση αποδεσμεύεται αμέσως.

Άρθρο 21

1.  Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του πιστοποιητικού ή του εκδοχέως και αφού προσκομισθεί το αντίτυπο αριθ. 1 του τίτλου, είναι δυνατόν να εκδοθούν ένα ή περισσότερα αποσπάσματα αυτού του εγγράφου από τον οργανισμό έκδοσης ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος.

Τα αποσπάσματα συντάσσονται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον δικαιούχο» και φέρει τον αριθμό 1, παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα και το δεύτερο, το οποίο καλείται «αντίτυπο για τον εκδίδοντα οργανισμό» και φέρει τον αριθμό 2, φυλάσσεται από τον εκδίδοντα οργανισμό.

Στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού καταχωρείται, από τον οργανισμό που εκδίδει το απόσπασμα, η ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί αυτό το απόσπασμα, προσαυξημένη κατά την ανοχή. Στην περίπτωση αυτή, δίπλα στην ποσότητα που καταχωρείται στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού τίθεται η ένδειξη «απόσπασμα».

2.  Κανένα άλλο απόσπασμα δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί από το απόσπασμα πιστοποιητικού.

3.  Τα αντίτυπα αριθ. 1 των αποσπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και εκείνων τα οποία έχουν λήξει παραδίδονται από τον δικαιούχο στον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό μαζί με το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού από το οποίο προέρχονται, για να διορθώσει ο οργανισμός αυτός τις καταχωρήσεις που εμφαίνονται στο αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού σύμφωνα με εκείνες που εμφαίνονται στα αντίτυπα αριθ. 1 των αποσπασμάτων.

Άρθρο 22

1.  Για τον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος τους, τα πιστοποιητικά θεωρούνται ότι εκδίδονται την ημέρα υποβολής της αίτησης· η ημέρα αυτή υπολογίζεται μέσα στην προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού. Ωστόσο, το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από την πραγματική έκδοσή του.

2.  Εντούτοις, μπορεί να προβλεφθεί ότι η ισχύς του πιστοποιητικού αρχίζει από την ημερομηνία της πραγματικής εκδόσεώς του· στην περίπτωση αυτή, η ημέρα της πραγματικής εκδόσεως υπολογίζεται μέσα στην προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού.ΤΜΗΜΑ 3

Χρήση πιστοποιητικών

Άρθρο 23

1.  Το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού προσκομίζεται στο τελωνείο όπου γίνεται αποδεκτή:

α) στην περίπτωση πιστοποιητικού εισαγωγής, η δήλωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β) στην περίπτωση πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού της επιστροφής, η διασάφηση σχετικά με την εξαγωγή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελωνειακή διασάφηση πρέπει να γίνεται από το δικαιούχο ή, ενδεχομένως, από τον εκδοχέα του πιστοποιητικού ή από τον αντιπρόσωπό τους κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2.  Το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού προσκομίζεται ή βρίσκεται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών κατά την αποδοχή της διασάφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3.  Μετά την καταχώρηση και τη θεώρηση από το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν ή να δεχτούν ο ενδιαφερόμενος να καταχωρεί το πιστοποιητικό· η καταχώρηση αυτή εξακριβώνεται και θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις από το αρμόδιο τελωνείο.

4.  Αν η εισαγόμενη ή η εξαγόμενη ποσότητα δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα που καταχωρήθηκε στο πιστοποιητικό, η καταχώρηση του πιστοποιητικού διορθώνεται, ώστε να ληφθεί υπόψη η ποσότητα που πράγματι εισήχθη ή εξήχθη, εντός του ορίου της ποσότητας για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

Άρθρο 24

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τα ακόλουθα όσον αφορά το πιστοποιητικό:

α) να κατατεθεί στην εκδίδουσα αρχή ή στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής·

β) στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 18, να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της εκδίδουσας αρχής ή της αρχής που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής.

2.  Το κράτος μέλος καθορίζει τις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 και τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τον ενδιαφερόμενο για να μπορέσει να επωφεληθεί από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εξάλλου, οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση για όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στην Κοινότητα.

3.  Το κράτος μέλος καθορίζει την αρμόδια αρχή για την εγγραφή και θεώρηση του πιστοποιητικού.

Εντούτοις, η καταχώριση και η επικύρωση και θεώρηση του πιστοποιητικού θεωρείται επίσης ότι έχουν πραγματοποιηθεί εάν:

α) έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή έγγραφο στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι εξαγόμενες ποσότητες· το έντυπο αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό και ταξινομείται με αυτό·

β) οι εξαγόμενες ποσότητες έχουν καταχωριστεί σε επίσημη ηλεκτρονική βάση δεδομένων του σχετικού κράτους μέλους και υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των πληροφοριών αυτών και του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού· τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την αρχειοθέτηση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιώντας έντυπες εκδόσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία καταχώρισης είναι η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

4.  Κατά την αποδοχή της διασάφησης στο τελωνείο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει ιδίως, στο έγγραφο της διασάφησης, ότι κάνει χρήση των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

5.  Σε περίπτωση ενός πιστοποιητικού που επιτρέπει την εισαγωγή ή που επιτρέπει την εξαγωγή, η εντολή παραλαβής του εμπορεύματος δύναται να δοθεί μόνον εφόσον το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 έλαβε την πληροφορία σύμφωνα με την οποία το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο τελωνειακό έγγραφο ισχύει για το εν λόγω προϊόν και έχει καταχωρηθεί.

6.  Στις περιπτώσεις όπου τα εξαγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εξαγωγής αλλά για τα οποία καθορίστηκε η επιστροφή με την βοήθεια ενός πιστοποιητικού εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, αν, λόγω λάθους, το έγγραφο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή για να χορηγηθεί η επιστροφή δεν περιλαμβάνει καμία μνεία στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή/και στον αριθμό του πιστοποιητικού ή αν η πληροφορία είναι λανθασμένη, είναι δυνατό να ρυθμιστεί η πράξη, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την πληρωμή της επιστροφής έχει στη διάθεσή της ένα πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής για το εν λόγω προϊόν, το οποίο ισχύει κατά την ημέρα αποδοχής της διασάφησης·

β) επαρκείς αποδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της εξαγόμενης ποσότητας και του πιστοποιητικού που καλύπτει την εξαγωγή.

Άρθρο 25

1.  Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και στα αποσπάσματα πιστοποιητικών δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την έκδοσή τους.

2.  Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια των ενδείξεων που εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμα, το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα επιστρέφονται στον εκδίδοντα οργανισμό με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Αν ο εκδίδων οργανισμός κρίνει ότι συντρέχουν οι όροι για διόρθωση, προβαίνει στην ανάκληση είτε του αποσπάσματος είτε του πιστοποιητικού, καθώς και των αποσπασμάτων που έχουν προηγουμένως εκδοθεί, και εκδίδει αμελλητί είτε διορθωμένο απόσπασμα είτε πιστοποιητικό και αντίστοιχα αποσπάσματα διορθωμένα. Σ’ αυτά τα νέα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν την ένδειξη «πιστοποιητικό διορθωμένο την…» ή «απόσπασμα διορθωμένο την…» σε κάθε αντίτυπο, αναγράφονται πάλι, κατά περίπτωση, οι προηγούμενες καταχωρήσεις.

Αν ο εκδίδων οργανισμός δεν κρίνει αναγκαία τη διόρθωση του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος, θέτει σ’ αυτό την ένδειξη «ελέγχθηκε την… κατά το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008», καθώς και τη σφραγίδα του.

Άρθρο 26

1.  Ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει το πιστοποιητικό και τα αποσπάσματα στον εκδίδοντα οργανισμό, κατόπιν αιτήσεως του οργανισμού αυτού.

2.  Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν ή κρατούν το αμφισβητούμενο έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 25, οι υπηρεσίες αυτές δίδουν απόδειξη παραλαβής στον ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεώς του.

Άρθρο 27

Στις περιπτώσεις που κρίνεται ανεπαρκής ο χώρος που προορίζεται για τις καταχωρήσεις στα πιστοποιητικά ή στα αποσπάσματά τους, οι αρχές καταχωρήσεως μπορούν να επικολλήσουν μία ή περισσότερες προσθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα τετραγωνίδια καταχωρήσεως που προβλέπονται στο οπίσθιο μέρος του αντιτύπου αριθ. 1 των πιστοποιητικών ή των αποσπασμάτων τους. Οι αρχές καταχωρήσεως επιθέτουν τη σφραγίδα τους κατά το ήμισυ στα πιστοποιητικά ή στα αποσπάσματά τους και κατά το ήμισυ στην προσθήκη και, σε περίπτωση περισσοτέρων προσθηκών, κατά το ήμισυ σε κάθε μία από τις διάφορες προσθήκες.

Άρθρο 28

1.  Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού, του αποσπάσματος πιστοποιητικού ή των ενδείξεων και θεωρήσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν το αμφισβητούμενο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού στις ενδιαφερόμενες αρχές για έλεγχο.

Το ίδιο είναι δυνατόν να συμβεί δειγματοληπτικά· στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται μόνο φωτοαντίγραφο του τίτλου.

2.  Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες επιστρέφουν το αμφισβητούμενο έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, οι υπηρεσίες αυτές παραδίδουν σ' αυτόν απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 29

1.  Εφόσον είναι αναγκαίο για την καλή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν αμοιβαία τις πληροφορίες για τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα καθώς και για τις παρατυπίες και τις παραβάσεις που τα αφορούν.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις παρατυπίες και τις παραβάσεις που αφορούν τον παρόντα κανονισμό, μόλις αυτές υποπέσουν στην αντίληψή τους.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τις διευθύνσεις των οργανισμών εκδόσεως των πιστοποιητικών και αποσπασμάτων, εισπράξεως των εισφορών κατά την εξαγωγή και πληρωμής των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή τα αποτυπώματα των επισήμων σφραγίδων και, κατά περίπτωση, των τυπωμένων χαρτοσήμων των αρχών που καλούνται να παρέμβουν. Η Επιτροπή πληροφορεί αμέσως τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.ΤΜΗΜΑ 4

Αποδέσμευση της εγγύησης

Άρθρο 30

Ως προς τη διάρκεια της ισχύος των πιστοποιητικών:

α) η υποχρέωση εισαγωγής θεωρείται ως εκπληρωθείσα και το δικαίωμα εισαγωγής βάσει του πιστοποιητικού ως χρησιμοποιηθέν την ημέρα αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α), με την επιφύλαξη της πραγματικής θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος·

β) η υποχρέωση εξαγωγής θεωρείται ως εκπληρωθείσα και το δικαίωμα εξαγωγής βάσει του πιστοποιητικού ως χρησιμοποιηθέν την ημέρα αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 31

Θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μια πρωτογενής απαίτηση όταν προσκομίζεται η απόδειξη:

α) όσον αφορά τις εισαγωγές, της αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) και αφορά το σχετικό προϊόν·

β) όσον αφορά τις εξαγωγές, της αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και αφορά το σχετικό προϊόν· επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη:

i) αν πρόκειται είτε για εξαγωγή είτε για παραδόσεις που εξομοιώνονται με εξαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ότι σε προθεσμία 60 ημερών από την ημέρα της αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, εκτός από αδυναμία λόγω ανωτέρας βίας, το προϊόν είτε έχει φθάσει στον προορισμό του στην περίπτωση παραδόσεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές είτε έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στις άλλες περιπτώσεις· για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι παραδόσεις των προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά να καταναλωθούν επάνω σε εξέδρες άντλησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας ή στο εσωτερικό της υφαλοκρηπίδας του μη ευρωπαϊκού τμήματος της Κοινότητας, πέρα όμως από ζώνη τριών μιλίων από τη γραμμή βάσεως που χρησιμεύει για τη μέτρηση του πλάτους των χωρικών υδάτων κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

ii) αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της αποθήκης ανεφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ότι τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για τη θέση υπό το σχετικό καθεστώς, εκτός από περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

Ωστόσο, εφόσον σημειώνεται υπέρβαση της προθεσμίας των 60 ημερών η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i) ή της προθεσμίας των 30 ημερών η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii), αποδεσμεύεται η εγγύηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Δεν καταπίπτει η εγγύηση βάσει του δευτέρου εδαφίου για τις ποσότητες για τις οποίες εφαρμόζεται μείωση της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 λόγω αθέτησης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 32

1.  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 31 αποδείξεις παρέχονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο:

α) στις περιπτώσεις του άρθρου 31 στοιχείο α), η απόδειξη παρέχεται με την προσκόμιση του αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού και, κατά περίπτωση, του αντιτύπου αριθ. 1 του ή των αποσπασμάτων των πιστοποιητικών που αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ή του άρθρου 24·

β) στις περιπτώσεις του άρθρου 31 στοιχείο β), η απόδειξη παρέχεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, με την προσκόμιση του αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού και, κατά περίπτωση, του αντιτύπου αριθ. 1 του ή των αποσπασμάτων των πιστοποιητικών που αναφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ή του άρθρου 24.

2.  Εξάλλου, αν πρόκειται για εξαγωγή από την Κοινότητα ή παράδοση σε τόπο προορισμού κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή για θέση υπό το καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 40 του ιδίου κανονισμού, απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής αποδείξεως.

Η συμπληρωματική αυτή απόδειξη παρέχεται ως ακολούθως:

α) εναπόκειται στην επιλογή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους στις περιπτώσεις που:

i) το πιστοποιητικό εκδίδεται,

ii) η διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού γίνεται αποδεκτή, και

iii) το προϊόν:

 εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας· για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι παραδόσεις των προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά να καταναλωθούν σε εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής υφαλοκρηπίδας ή στο εσωτερικό της υφαλοκρηπίδας του μη ευρωπαϊκού τμήματος της Κοινότητας, πέρα όμως από ζώνη τριών μιλίων από τη γραμμή βάσεως που χρησιμεύει για τη μέτρηση του πλάτους των χωρικών υδάτων κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

 παραδίδεται σε ένα από τους προορισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ή

 τοποθετείται σε αποθήκη ανεφοδιασμού που ορίζεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, στο ίδιο κράτος μέλος·

β) παρέχεται στις άλλες περιπτώσεις:

i) από το ή τα αντίτυπα ελέγχου Τ5 που αναφέρονται στο άρθρο 912α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή από επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του ή των αντιτύπων ελέγχου Τ5, ή

ii) από βεβαίωση που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό για την καταβολή των επιστροφών και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, ή

iii) από ισοδύναμη απόδειξη όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που το αντίτυπο ελέγχου Τ5 έχει μοναδικό σκοπό να καταστήσει δυνατή την αποδέσμευση της εγγύησης, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 φέρει στη θέση 106 μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, αν χρησιμοποιείται απόσπασμα πιστοποιητικού, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, η ένδειξη συμπληρώνεται με τον αριθμό του αρχικού πιστοποιητικού καθώς και με την ονομασία και τη διεύθυνση του εκδίδοντος οργανισμού.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) του στοιχείου β) αποστέλλονται στον εκδίδοντα οργανισμό δια της διοικητικής οδού.

3.  Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β), το προϊόν τίθεται σε ένα από τα απλουστευμένα καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 412 έως 442α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ή στον τίτλο Χ κεφάλαιο Ι του προσαρτήματος Ι της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 σχετικά με το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης, για να κατευθυνθεί προς σταθμό προορισμού ή παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το απαιτούμενο κατά την παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αντίτυπο ελέγχου Τ5 αποστέλλεται στον εκδίδοντα οργανισμό διά της διοικητικής οδού. Στο τμήμα «J» του αντιτύπου ελέγχου Τ5 αναγράφεται, κάτω από τον τίτλο «Παρατηρήσεις», μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Δ του παρόντος κανονισμού.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το τελωνείο αναχωρήσεως επιτρέπει τροποποίηση της συμβάσεως μεταφοράς η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της μεταφοράς στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον αν αποδειχθεί:

α) ότι η εγγύηση έχει εκ νέου συσταθεί στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη αποδεσμευτεί· ή

β) ότι όλα τα μέτρα έχουν ληφθεί από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για να μην αποδεσμευτεί η εγγύηση σχετικά με το εν λόγω προϊόν.

Αν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί και το προϊόν δεν έχει εξαχθεί, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα.

4.  Όταν το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 στοιχείο β) αντίτυπο ελέγχου Τ5 δεν προσκομίζεται σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοσή του εξ αιτίας περιστάσεων που δεν μπορούν να καταλογισθούν στον ενδιαφερόμενο, αυτός μπορεί να απευθύνει στον αρμόδιο οργανισμό αιτιολογημένη αίτηση ισοτιμίας συνοδευόμενη από δικαιολογητικά στοιχεία.

Τα προσκομιζόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά στοιχεία είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Άρθρο 33

Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η τελευταία ημέρα του μήνα θεωρείται ως ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 34

1.  Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του τίτλου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποδεσμεύσουν την εγγύηση τμηματικά ανάλογα με τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία προσκομίζονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 31 αποδείξεις και εφόσον προσκομίζεται απόδειξη ότι εισάγεται ή εξάγεται ποσότητα ίση με το 5 % της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας.

2.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 47, όταν δεν εκπληρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει για ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ:

α) του 95 % της ποσότητας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό και

β) της ποσότητας η οποία πράγματι εισάγεται ή εξάγεται.

Αν το πιστοποιητικό εκδίδεται ανά κεφαλή, το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 95 % στρογγυλεύεται, κατά περίπτωση, στον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό κεφαλών.

Εντούτοις, αν η εισαγόμενη ή εξαγόμενη ποσότητα ανέρχεται σε λιγότερο από το 5 % της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας, η εγγύηση καταπίπτει στο σύνολό της.

Εξάλλου, αν το συνολικό ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταπέσει είναι μικρότερο ή ίσο με 100 ευρώ για συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το κράτος μέλος μπορεί να αποδεσμεύσει εξ ολοκλήρου την εγγύηση.

Αν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί αχρεωστήτως εν όλω ή εν μέρει, πρέπει να συσταθεί εκ νέου ανάλογα με τις σχετικές ποσότητες, στον οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Ωστόσο, η ανασύσταση της αποδεσμευθείσας εγγύησης δεν μπορεί να ζητηθεί πέραν μιας περιόδου τεσσάρων ετών που υπολογίζεται από την αποδέσμευσή της, εφόσον ο συναλλασσόμενος ενήργησε καλή τη πίστει.

3.  Όσον αφορά το πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο περιλαμβάνεται προκαθορισμός της επιστροφής:

α) εάν το πιστοποιητικό ή ένα απόσπασμα πιστοποιητικού επιστραφεί στον οργανισμό έκδοσής του στη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της διάρκειας ισχύος του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει μειώνεται κατά 40 %. Για το σκοπό αυτό, κάθε τμήμα μιας ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα·

β) εάν το πιστοποιητικό ή ένα απόσπασμα πιστοποιητικού επιστραφεί στον οργανισμό έκδοσής του στη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στο τελευταίο τρίτο της διάρκειας ισχύος του ή κατά τη διάρκεια του μήνα που έπεται της ημέρας λήξεως της ισχύος του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει μειώνεται κατά 25 %.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο στα πιστοποιητικά και στα αποσπάσματα πιστοποιητικών που επιστρέφονται στον οργανισμό έκδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου GATT για την οποία εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά και εφόσον επιστραφούν άνω των 30 ημερών πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ενδεχομένου μέτρου αναστολής της εφαρμογής του. Στην περίπτωση αυξήσεως της επιστροφής για ένα ή περισσότερα προϊόντα, η Επιτροπή, αποφασίζοντας με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή σε άλλα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως των αγορών, δύναται να αναστείλει την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από την αύξηση της επιστροφής και δεν επεστράφησαν στον οργανισμό εκδόσεως έως την προηγουμένη της αυξήσεως της επιστροφής.

Τα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 24 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι έφθασαν στον οργανισμό εκδόσεως κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο οργανισμός εκδόσεως παραλαμβάνει αίτηση του δικαιούχου του πιστοποιητικού για να προβεί στην αποδέσμευση της εγγύησης.

4.  Η απόδειξη χρήσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 πρέπει να προσκομίζεται εντός δύο μηνών μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, με εξαίρεση την περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

5.  H απόδειξη εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή παράδοσης σε προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ή της υπαγωγής του στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 40 του εν λόγω κανονισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πρέπει να προσκομίζεται εντός δώδεκα μηνών μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, με εξαίρεση την περίπτωση αδυναμίας λόγω ανωτέρας βίας.

▼M7 —————

▼B

8.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάξουν από την υποχρέωση προσκόμισης των αποδείξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5, όταν έχουν ήδη στην κατοχή τους τα αναγκαία στοιχεία.

9.  Εφόσον προβλέπεται από μία κοινοτική διάταξη με αναφορά στην παρούσα παράγραφο ότι η υποχρέωση πληρούται με την προσκόμιση της απόδειξης ότι το προϊόν έχει φθάσει σε συγκεκριμένο προορισμό, η εν λόγω απόδειξη πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και η μη προσκόμιση αυτής της απόδειξης συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης του πιστοποιητικού για τη σχετική ποσότητα.

Η απόδειξη αυτή πρέπει επίσης να προσκομίζεται σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού. Εντούτοις, εφόσον τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, μολονότι ο εξαγωγέας επέδειξε προθυμία για να τα προσκομίσει μέσα στις εν λόγω προθεσμίες, είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση για την προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων.

10.  Όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία προβλέπεται, από κοινοτική διάταξη, η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 4 έως 8, η απόδειξη χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να προσκομισθεί εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος του πιστοποιητικού, εκτός από περίπτωση αδυναμίας οφειλομένης σε ανωτέρα βία.

Όταν η απόδειξη της χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού, που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α), προσκομίζεται μετά την προβλεπόμενη προθεσμία:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό έχει χρησιμοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρότερη ανοχή, εντός της προθεσμίας ισχύος του, η εγγύηση καταπίπτει μέχρι ποσού ίσου με το 15 % του συνολικού ποσού της εγγυήσεως που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, ως κατ’ αποκοπή μείωση·

β) στην περίπτωση που το πιστοποιητικό χρησιμοποιήθηκε εν μέρει εντός της προθεσμίας ισχύος του, η εγγύηση καταπίπτει για ποσό ίσο προς:

i) τη διαφορά μεταξύ του 95 % της ποσότητας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και της ποσότητας που πράγματι έχει εισαχθεί, συν

ii) 15 % του ποσού της εναπομένουσας εγγύησης που προκύπτει μετά την αφαίρεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του σημείου i), ως κατ’ αποκοπή μείωση, συν

iii) 3 %, για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας προσκόμισης της απόδειξης, του ποσού της εγγύησης που απομένει μετά την αφαίρεση που γίνεται σύμφωνα με τα σημεία i) και ii).ΤΜΗΜΑ 5

Απώλεια πιστοποιητικού

Άρθρο 35

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που περιέχει προκαθορισμό επιστροφής ύψους ανώτερου του μηδενός.

2.  Ο οργανισμός εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου ή του εκδοχέως σε περίπτωση εκχώρησης του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να αρνηθούν την έκδοση πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως, όταν:

α) ο αιτών δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου· σε κάθε κράτος μέλος, η ευχέρεια αυτή ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σ’ αυτό αρχές όσον αφορά την ίση μεταχείριση των αιτούντων και την ελεύθερη διεξαγωγή του εμπορίου και της βιομηχανίας·

β) ο αιτών δεν έχει αποδείξει ότι έλαβε τις εύλογες προφυλάξεις προς αποφυγή της απώλειας του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος.

3.  Η επιστροφή που καθορίζεται στο πλαίσιο διαγωνισμού αποτελεί προκαθορισμένη επιστροφή.

4.  Το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως φέρει τις ενδείξεις και τις μνείες που αναφέρονται στο έγγραφο που αντικαθιστά. Εκδίδεται για ποσότητα προϊόντων η οποία, προσαυξημένη κατά τα όρια ανοχής, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ποσότητα που εμφαίνεται στο απολεσθέν έγγραφο. Ο αιτών αναφέρει εγγράφως τη διαθέσιμη αυτή ποσότητα. Εφόσον οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκδίδων οργανισμός αποδεικνύουν ότι η διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται από τον αιτούντα είναι πολύ μεγάλη, η διαθέσιμη ποσότητα μειούται αναλόγως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο.

Το πιστοποιητικό, η άδεια αντικαταστάσεως, ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως πρέπει να αναφέρει επιπλέον, στο σημείο 22, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ε υπογραμμισμένη με κόκκινο.

5.  Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως απολεσθεί, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί άλλο νέο πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικαταστάσεως.

6.  Η έκδοση πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως υπόκειται στη σύσταση εγγύησης. Το ποσό της εγγύησης αυτής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας:

α) το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής ή, κατά περίπτωση, το ανώτερο ύψος που ισχύει για τους εν λόγω προορισμούς, προσαυξημένο κατά 20 % επί

β) την ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής.

Η προσαύξηση της εγγύησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 3 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους. Τα σχετικά με την εγγύηση δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οργανισμό εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού.

7.  Αν η εξαχθείσα ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό και πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή από απόσπασμα και απόσπασμα αντικαταστάσεως είναι ανώτερη από την ποσότητα προϊόντων που είναι δυνατόν να εξαχθεί υπό την κάλυψη του εν λόγω πιστοποιητικού ή αποσπάσματος, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και αντιστοιχεί στην πλεονάζουσα ποσότητα καταπίπτει ως απόδοση της επιστροφής.

8.  Επιπλέον, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7, όταν εφαρμόζεται εισφορά κατά την εξαγωγή κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) για την πλεονασματική ποσότητα, πρέπει να εισπραχθεί η εισφορά κατά την εξαγωγή που ισχύει την ημερομηνία αυτή.

Η πλεονασματική ποσότητα:

α) καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7·

β) είναι εκείνη για την οποία η διασάφηση έγινε τελευταία αποδεκτή υπό την κάλυψη αρχικού πιστοποιητικού, αποσπάσματος του αρχικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού αντικαταστάσεως ή αποσπάσματος αντικαταστάσεως. Στην περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα την οποία αφορά η τελευταία εξαγωγή είναι κατώτερη από την πλεονασματική ποσότητα, λαμβάνεται υπόψη, μέχρις εξαντλήσεως της πλεονασματικής ποσότητας, η αμέσως προηγούμενη εξαγωγή ή εξαγωγές.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 120/89 της Επιτροπής ( 13 ) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

9.  Εφόσον η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 δεν καταπίπτει δυνάμει της παραγράφου 7, αποδεσμεύεται 15 μήνες μετά τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.

10.  Σε περίπτωση που το απωλεσθέν πιστοποιητικό ή απόσπασμα επανευρεθεί, το εν λόγω έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος αντικαταστάσεως. Στην περίπτωση αυτή, αν η διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται στο αρχικό πιστοποιητικό ή απόσπασμα είναι ανώτερη ή ίση προς την ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή το απόσπασμα αντικαταστάσεως, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 αποδεσμεύεται αμέσως.

Εντούτοις, αν η διαθέσιμη ποσότητα είναι ανώτερη, εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, απόσπασμα για ποσότητα η οποία, προσαυξημένη κατά το όριο ανοχής, είναι ίση προς την ποσότητα που μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί.

11.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν μεταξύ τους τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που οι αρχές χρησιμοποιούν, προς υποστήριξη των πληροφοριών, το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που αναφέρεται στο άρθρο 912α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και εκδίδεται για να αποδειχθεί η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αναγράφεται ο αριθμός του αρχικού πιστοποιητικού στη θέση 105 του αντιτύπου ελέγχου Τ5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται απόσπασμα πιστοποιητικού, πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως, αναγράφεται ο αριθμός του αρχικού πιστοποιητικού στη θέση 106 του αντιτύπου ελέγχου Τ5.

Άρθρο 36

1.  Η αίτηση ενός πιστοποιητικού αντικατάστασης ή ενός αποσπάσματος αντικατάστασης για ένα προϊόν είναι απαράδεκτη, αν η έκδοση του πιστοποιητικού έχει ανασταλεί για το σχετικό προϊόν ή αν η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο ποσόστωσης εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.  Όταν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας πιστοποιητικού εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού, προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές επαρκή απόδειξη ότι το πιστοποιητικό ή απόσπασμα, αφενός, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ή εν μέρει και, αφετέρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως λόγω της ολικής ή μερικής καταστροφής του, εκδίδεται από τον οργανισμό εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως για ποσότητα προϊόντων η οποία, επαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το όριο ανοχής, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ποσότητα. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 4 πρώτη φράση.

▼M2

Άρθρο 37

Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αντικατάστασης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή:

α) τον αύξοντα αριθμό των πιστοποιητικών ή των αποσπασμάτων αντικατάστασης που εκδόθηκαν και τον αύξοντα αριθμό των πιστοποιητικών ή των αποσπασμάτων που αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36·

β) τη φύση και την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, το προκαθορισμένο ύψος της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή της εισφοράς κατά την εξαγωγή.

Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετικώς.

▼B

Άρθρο 38

1.  Σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού ή αποσπάσματος πιστοποιητικού, και εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει, οι εκδίδοντες οργανισμοί μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να χορηγήσουν στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο των εγγράφων αυτών που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί όπως και τα πρωτότυπα έγγραφα και το οποίο περιλαμβάνει εμφανώς την ένδειξη «αντίγραφο» σε κάθε αντίτυπο.

2.  Τα αντίγραφα δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται με σκοπό την πραγματοποίηση πράξεων εισαγωγής ή εξαγωγής.

3.  Το αντίγραφο προσκομίζεται στο τελωνείο στο οποίο έχει γίνει αποδεκτή η διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 23 υπό την κάλυψη του απολεσθέντος πιστοποιητικού ή αποσπάσματος, ή σε άλλη αρμόδια αρχή που έχει οριστεί από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το τελωνείο.

4.  Η αρμόδια αρχή καταχωρεί και θεωρεί τα αντίγραφα.

5.  Τα θεωρημένα κατ’ αυτόν τον τρόπο αντίγραφα αποτελούν απόδειξη για την αποδέσμευση της εγγύησης αντί του απολεσθέντος αντιτύπου αριθ. 1 του πιστοποιητικού ή του αποσπάσματος.ΤΜΗΜΑ 6

Ανωτέρα βία

Άρθρο 39

1.  Εφόσον η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού λόγω περιστατικού, το οποίο ο εμπορευόμενος θεωρεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας, ο δικαιούχος του πιστοποιητικού ζητά από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εκδόσεως του πιστοποιητικού είτε την παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού είτε την ακύρωσή του. Προσκομίζει την απόδειξη των περιστάσεων που θεωρεί ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των αποδείξεων αυτών μέσα στην εν λόγω προθεσμία, μολονότι ο εμπορευόμενος έχει φροντίσει να τις προμηθευτεί και να τις διαβιβάσει, μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματική προθεσμία.

2.  Δεν είναι παραδεκτή αίτηση για παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού που έχει κατατεθεί μετά από περισσότερες από 30 ημέρες από τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

3.  Εφόσον επικαλεσθεί κάποιος περίσταση που θεωρείται περίπτωση ανωτέρας βίας και έχει σχέση με τη χώρα προελεύσεως ή/και καταγωγής, όταν πρόκειται για εισαγωγή, ή με τη χώρα προορισμού, όταν πρόκειται για εξαγωγή, η περίσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνον εάν οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν ορισθεί εγκαίρως και γραπτώς στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού ή σε άλλον επίσημο οργανισμό του ιδίου κράτους μέλους.

Η ένδειξη της χώρας προελεύσεως, καταγωγής ή προορισμού θεωρείται ότι έχει ανακοινωθεί εγκαίρως εάν, τη στιγμή της ανακοινώσεως, η εκδήλωση της προβαλλόμενης περιπτώσεως ανωτέρας βίας δεν ήταν ακόμη δυνατό να προβλεφθεί από τον αιτούντα.

4.  Ο αρμόδιος οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει αν η προβαλλόμενη περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

Άρθρο 40

1.  Εφόσον η προβαλλόμενη περίσταση αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας, ο αρμόδιος οργανισμός του κράτους μέλους που εκδίδει το πιστοποιητικό αποφασίζει είτε ότι ακυρώνεται η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής και αποδεσμεύεται η εγγύηση είτε ότι η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού παρατείνεται κατά το διάστημα που κρίνεται αναγκαίο λόγω όλων των περιστάσεων της εν λόγω περιπτώσεως, χωρίς να είναι δυνατό να υπάρξει υπέρβαση προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού. Η παράταση μπορεί να επέλθει μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

2.  Η απόφαση του αρμοδίου οργανισμού μπορεί να είναι διαφορετική από την απόφαση την οποία έχει ζητήσει ο δικαιούχος του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος ζητά την ακύρωση του πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό, ακόμη και αν η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί περισσότερο από 30 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, ο αρμόδιος οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, εφόσον το ύψος που έχει προκαθορισθεί μαζί με τις ενδεχόμενες προσαρμογές είναι κατώτερο από το εκάστοτε ισχύον ύψος όταν πρόκειται για ποσό που πρέπει να χορηγηθεί, ή ανώτερο από το εκάστοτε ισχύον ύψος όταν πρόκειται για ποσό που πρέπει να εισπραχθεί.

3.  Η απόφαση ακύρωσης ή παράτασης περιορίζεται στην ποσότητα του προϊόντος που δεν ήταν δυνατόν να εισαχθεί ή να εξαχθεί λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

4.  Η παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού αποτελεί αντικείμενο, όσον αφορά τον εκδίδοντα οργανισμό, θεώρησης που πραγματοποιείται στο πιστοποιητικό και στα αποσπάσματά του καθώς και των αναγκαίων προσαρμογών.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1, σε περίπτωση παράτασης της περιόδου ισχύος ενός πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό, τα δικαιώματα που απορρέουν από το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται. Εντούτοις, όταν οι περιστάσεις της εν λόγω περιπτώσεως το δικαιολογούν, επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτή, όταν ζητείται συγχρόνως με την αίτηση παρατάσεως.

▼M2

6.  Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την περίπτωση ανωτέρας βίας που έχει αναγνωρίσει, παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: τη φύση του σχετικού προϊόντος και τον κωδικό ΣΟ, την πράξη (εισαγωγή ή εξαγωγή), τις σχετικές ποσότητες και, κατά περίπτωση, την ακύρωση του πιστοποιητικού ή την παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, καθώς και την ένδειξη της διάρκειας ισχύος του.

Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετικώς.

▼B

Άρθρο 41

1.  Όταν ο εμπορευόμενος έχει ζητήσει την παράταση, λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας, της περιόδου ισχύος πιστοποιητικού που περιλαμβάνει προκαθορισμό της εισφοράς κατά την εξαγωγή ή της επιστροφής κατά την εξαγωγή και όταν ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την εν λόγω αίτηση, ο συναλλασσόμενος μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό αυτό ένα δεύτερο πιστοποιητικό. Το δεύτερο αυτό πιστοποιητικό εκδίδεται με τους όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της αιτήσεως αυτής, εξαιρουμένου του ότι:

α) εκδίδεται κατ’ ανώτατο όριο για τη μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα του πρώτου πιστοποιητικού για το οποίο έχει ζητηθεί η παράταση·

β) στο σημείο 20 του οποίου αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος ΣΤ.

2.  Όταν ο αρμόδιος οργανισμός έχει λάβει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με την παράταση της περιόδου ισχύος του πρώτου πιστοποιητικού:

α) στο πρώτο πιστοποιητικό καταχωρούνται οι ποσότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο πιστοποιητικό και εφόσον:

i) η χρησιμοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον εμπορευόμενο που δικαιούται να χρησιμοποιήσει το πρώτο πιστοποιητικό και

ii) η χρησιμοποίηση αυτή έγινε κατά την παραταθείσα περίοδο ισχύος·

β) η εγγύηση του δεύτερου πιστοποιητικού η σχετική με την ποσότητα που αναφέρεται στο στοιχείο α) αποδεσμεύεται·

γ) κατά περίπτωση, ο οργανισμός έκδοσης των πιστοποιητικών ενημερώνει τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους όπου χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο πιστοποιητικό, προκειμένου να διορθωθεί το ποσό που έχει εισπραχθεί ή χορηγηθεί.

3.  Στις περιπτώσεις που ο αρμόδιος οργανισμός συνάγει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, ότι πρέπει να ακυρώσει το πρώτο πιστοποιητικό, διατηρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το δεύτερο πιστοποιητικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

1.  Τα προϊόντα που υπόκεινται σε καθεστώς πιστοποιητικών εξαγωγής ή που είναι δυνατόν να επωφεληθούν από καθεστώς προκαθορισμού των επιστροφών ή των άλλων ποσών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή, δεν υπάγονται στο καθεστώς των επανεισαγομένων που προβλέπεται στον τίτλο VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 παρά εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) στην περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως του δελτίου πληροφοριών INF 3 που αναφέρεται στο άρθρο 850 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αυτό το τελευταίο πρέπει να περιλαμβάνει, στο τμήμα Α, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ζ του παρόντος κανονισμού·

β) σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43.

2.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα επανεισαγόμενα προϊόντα επανεισάγονται:

α) από τελωνείο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος εξαγωγής, η απόδειξη ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) παρέχεται με το δελτίο πληροφοριών INF 3 που αναφέρεται στο άρθρο 850 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

β) από τελωνείο που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, η απόδειξη ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) έχουν τηρηθεί, παρέχεται με τους τρόπους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους.

3.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 43

1.  Αν δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση εξαγωγής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

α) σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει λήξει την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την πρόθεσή του να υπαχθεί στο καθεστώς των «επανεισαγομένων» του άρθρου 42:

i) η καταχώρηση του πιστοποιητικού σχετικά με την εν λόγω εξαγωγή πρέπει να ακυρωθεί,

ii) η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό δεν πρέπει να αποδεσμευθεί βάσει της εν λόγω εξαγωγής ή, αν η εγγύηση έχει αποδεσμευθεί, πρέπει να συσταθεί εκ νέου αναλογικά προς τις εν λόγω ποσότητες υπέρ του οργανισμού έκδοσης του πιστοποιητικού, και

iii) το πιστοποιητικό εξαγωγής ή προκαθορισμού επιστρέφεται στο δικαιούχο του πιστοποιητικού·

β) σε περίπτωση που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού έχει λήξει την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την πρόθεσή του να υπαχθεί στο καθεστώς επανεισαγομένων του άρθρου 42:

i) αν η σχετική με το πιστοποιητικό εγγύηση δεν έχει αποδεσμευθεί βάσει της εν λόγω εξαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται σχετικά,

ii) αν η σχετική με το πιστοποιητικό εγγύηση έχει αποδεσμευθεί, ο δικαιούχος του πιστοποιητικού πρέπει να συστήσει εκ νέου την εγγύηση αναλογικά προς τις εν λόγω ποσότητες υπέρ του οργανισμού έκδοσης του πιστοποιητικού· η εγγύηση αυτή καταπίπτει λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται σχετικά.

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία η επανεισαγωγή πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 44

1.  Εφόσον η επανεισαγωγή των προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος «των επανεισαγομένων» συνοδεύεται από εξαγωγή ισοδυνάμων προϊόντων που υπάγονται στην ίδια διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας και η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που έχουν επανεισαχθεί πρέπει να καταπέσει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43, αυτή η εγγύηση αποδεσμεύεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

2.  Πρέπει να πρόκειται για εξαγωγή:

α) για την οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση:

i) το αργότερο σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα αποδοχής της διασάφησης επανεισαγωγής των επανεισαγόμενων προϊόντων και

ii) βάσει νέου πιστοποιητικού εξαγωγής στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς του αρχικού πιστοποιητικού εξαγωγής έχει λήξει κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των ισοδυνάμων προϊόντων·

β) που αφορά:

i) την ίδια ποσότητα προϊόντων και

ii) προϊόντα που απευθύνονται στον ίδιο παραλήπτη με αυτόν που σημειώνεται στην αρχική εξαγωγή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 844 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Ο εξαγωγέας πρέπει να προσκομίσει, παρέχοντας ικανοποιητική απόδειξη στο τελωνείο εξαγωγής, τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον προορισμό του.

3.  Η εγγύηση αποδεσμεύεται με την προσκόμιση της αποδείξεως, στον οργανισμό εκδόσεως του πιστοποιητικού, ότι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τηρηθεί. Αυτή η απόδειξη γίνεται με την προσκόμιση:

α) της διασάφησης εξαγωγής των ισοδυνάμων προϊόντων ή του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου της, επικυρωμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που φέρει μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Η· το γνήσιο της ενδείξεως αυτής επικυρώνεται με τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, που τίθεται πρωτοτύπως στο έγγραφο που χρησιμεύει ως δικαιολογητικό·

β) ενός εγγράφου που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας.

Άρθρο 45

1.  Για την εφαρμογή του άρθρου 896 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, το αποδεικτικό ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα για να γίνει δυνατή η ενδεχόμενη ακύρωση των αποτελεσμάτων της πράξεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παρέχεται από την αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας δηλώνει στην αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό:

α) το όνομα και τη διεύθυνση της τελωνειακής αρχής που αποφασίζει, που αναφέρεται στο άρθρο 877 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, στην οποία πρέπει να σταλεί το αποδεικτικό·

β) την ποσότητα, τη φύση των σχετικών προϊόντων, την ημερομηνία εισαγωγής και τον αριθμό του εν λόγω πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό δεν έχει ήδη παραδοθεί στην αρχή εκδόσεως, ο εισαγωγέας οφείλει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στην αρχή αυτή.

Προτού αποσταλεί το αποδεικτικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

α) η εγγύηση σχετικά με την εν λόγω ποσότητα δεν έχει αποδεσμευτεί και δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί· ή

β) εάν η εγγύηση έχει αποδεσμευτεί, ότι έχει συσταθεί εκ νέου για τις εν λόγω ποσότητες.

Εντούτοις, η εγγύηση δεν συστήνεται εκ νέου για τις ποσότητες που υπερβαίνουν το όριο πέρα από το οποίο η υποχρέωση προς εισαγωγή θεωρείται εκπληρωθείσα.

Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

2.  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εγκρίνεται η επιστροφή ή η διαγραφή των εισαγωγικών δασμών, η αρχή που αποφασίζει πληροφορεί σχετικά την αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό. Η εγγύηση η σχετική με την εν λόγω ποσότητα αποδεσμεύεται.

3.  Στην περίπτωση κατά την οποία εγκρίνεται η επιστροφή ή η διαγραφή των δασμών, η καταχώρηση στο πιστοποιητικό για την εν λόγω ποσότητα ακυρώνεται, ακόμη και εάν η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού έχει λήξει. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποσταλεί από τον ενδιαφερόμενο στον εκδίδοντα οργανισμό, αμέσως μόλις λήξει η περίοδος ισχύος του. Η εγγύηση η σχετική με την εν λόγω ποσότητα καταπίπτει, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται στον τομέα.

4.  Οι διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) εφόσον, συνεπεία περιπτώσεως ανωτέρας βίας, είναι απαραίτητο να επανεξαχθούν τα προϊόντα, να καταστραφούν ή να τοποθετηθούν σε τελωνειακή αποθήκη ή σε ελευθέρα ζώνη· ή

β) εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 900 παράγραφος 1 στοιχείο ν) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93· ή

γ) εφόσον το πιστοποιητικό στο οποίο έχει γίνει καταχώρηση της εισαχθείσας ποσότητας δεν έχει ακόμα παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο κατά τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως για την επιστροφή ή την διαγραφή των δασμών.

5.  Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτη φράση:

α) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β)·

β) εφαρμόζονται αποκλειστικά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α).

Άρθρο 46

1.  Όταν έχουν ακυρωθεί οι επιπτώσεις μιας πράξης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την εισαγωγή των προϊόντων πρέπει να καταπέσει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45, η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, εφόσον τηρούνται οι όροι που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει, προς ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών, ότι σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εισαγωγής, η ίδια ποσότητα ισοδύναμων προϊόντων που υπάγονται στην ίδια διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας έχει εισαχθεί από τον ίδιο εισαγωγέα και προέρχεται από τον ίδιο προμηθευτή, βάσει της αντικαταστάσεως των προϊόντων για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις του άρθρου 238 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 47

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή και τα οποία ζητούνται για διαγωνισμό που προκηρύσσεται σε τρίτη χώρα εισαγωγής.

Θεωρούνται ως διαγωνισμοί οι προσκλήσεις, οι οποίες δεν είναι εμπιστευτικές και προέρχονται από δημόσιους οργανισμούς τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, προς υποβολή, σε καθορισμένη προθεσμία, υποψηφιοτήτων ως προς την αποδοχή των οποίων αποφασίζουν οι εν λόγω οργανισμοί.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι ένοπλες δυνάμεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 θεωρούνται ως χώρα εισαγωγής.

2.  Ο εξαγωγέας που έχει συμμετάσχει ή επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ζητήσει, αν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, τα οποία χορηγούνται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί υπέρ αυτού η κατακύρωση.

3.  Ο διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνον εάν στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) διαγωνισμό·

β) η προθεσμία υποβολής των προσφορών για το διαγωνισμό·

γ) η καθορισμένη ποσότητα προϊόντων την οποία αφορά η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ανακοινώσει τις ενδείξεις αυτές στον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η αίτηση ή οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν περισσότερο από 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, αλλά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 13:00 την ημέρα που λήγει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.

Η ποσότητα για την οποία ζητούνται το ή τα πιστοποιητικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα όρια ανοχής ή οι δυνατότητες επιλογής που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2, η σύσταση της εγγύησης δεν πρέπει να γίνει τη στιγμή της υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού.

5.  Σε προθεσμία 21 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο αιτών πληροφορεί τον οργανισμό έκδοσης με επιστολή ή με γραπτή τηλεπικοινωνία. Η πληροφορία αυτή πρέπει να περιέλθει στον οργανισμό έκδοσης το αργότερο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας των 21 ημερών και πρέπει να αναφέρει:

α) ότι έχει κηρυχθεί ο ίδιος υπερθεματιστής· ή

β) ότι δεν έχει κηρυχθεί υπερθεματιστής· ή

γ) ότι δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό· ή

δ) ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία αυτή για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος.

6.  Δεν δίδεται συνέχεια στις αιτήσεις πιστοποιητικών όταν, στη διάρκεια της προθεσμίας έκδοσης που έχει επιβληθεί για τις αιτήσεις πιστοποιητικών που αφορούν ορισμένα προϊόντα, έχει ληφθεί ειδικό μέτρο που εμποδίζει την έκδοση των πιστοποιητικών.

Κανένα ειδικό μέτρο που έχει ληφθεί μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας δεν μπορεί να εμποδίσει την έκδοση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών για τον σχετικό διαγωνισμό, εφόσον ο αιτών έχει τηρήσει τους ακόλουθους όρους:

α) για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά·

β) προσκομίζεται από τον αιτούντα αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητάς του ως υπερθεματιστή·

γ) έχει συσταθεί η απαιτούμενη εγγύηση για την έκδοση του πιστοποιητικού· και

δ) υποβάλλεται η σύμβαση· ή

ε) εφόσον δικαιολογημένα δεν υπάρχει σύμβαση, υποβάλλονται τα έγγραφα τα αποδεικτικά των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με τον αντισυμβαλλόμενο ή τους αντισυμβαλλόμενους, μαζί με επιβεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το άνοιγμα αμετάκλητης ενέγγυας πίστωσης η οποία χορηγείται από το χρηματοδοτικό φορέα του αγοραστή για τη συμφωνημένη παράδοση.

Το ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο για τη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και περιλαμβάνουν αναφορά του διαγωνισμού αυτού.

Η συνολική ποσότητα για την οποία εκδίδονται το ή τα πιστοποιητικά είναι ίση με τη συνολική ποσότητα για την οποία ο αιτών έχει ανακηρυχθεί υπερθεματιστής και έχει υποβάλει τη σύμβαση ή τα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)· η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αιτούμενη ποσότητα.

Εξάλλου, στην περίπτωση που ζητούνται περισσότερα πιστοποιητικά, η ποσότητα για την οποία εκδίδονται το ή τα πιστοποιητικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχικώς ζητηθείσα ποσότητα για κάθε πιστοποιητικό.

Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 1.

Κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για την ποσότητα ως προς την οποία ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί υπερθεματιστής ή δεν έχει τηρήσει έναν από τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) ή α), β), γ) και ε) του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την απόδοση κάθε επιστροφής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως εφόσον αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται βάσει συμβάσεως ή μια από τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε), που δεν αντιστοιχεί στον διαγωνισμό ο οποίος έχει προκηρυχθεί από την τρίτη χώρα.

7.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία β), γ) και δ), κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται μετά από αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

8.  Στην περίπτωση που ο αιτών το πιστοποιητικό δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεν εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό.

Ωστόσο, όταν ο αιτών προσκομίζει, στον εκδίδοντα οργανισμό, την απόδειξη για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

α) κατά δέκα ημέρες το πολύ, η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει και η προθεσμία των 21 ημερών για την ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 υπολογίζεται από την ημέρα της έναρξης της νέας προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών·

β) κατά περισσότερες από δέκα ημέρες, η αίτηση παύει πλέον να ισχύει.

9.  Οι παρακάτω όροι ισχύουν όσον αφορά την αποδέσμευση της εγγύησης:

α) αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει απόδειξη, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό έχει καταγγείλει τη σύμβαση για λόγους για τους οποίους ο υπερθεματιστής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίοι δεν θεωρούνται λόγοι ανωτέρας βίας, η αρμόδια αρχή αποδεσμεύει την εγγύηση στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού·

β) αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει απόδειξη, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό έχει επιφέρει αλλαγές στη σύμβαση για λόγους για τους οποίους ο υπερθεματιστής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίοι δεν θεωρούνται λόγοι ανωτέρας βίας, η αρμόδια αρχή μπορεί:

 στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, να αποδεσμεύσει την εγγύηση για το υπόλοιπο της ποσότητας που δεν έχει ακόμη εξαχθεί,

 στην περίπτωση που το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι κατώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, να παρατείνει την ισχύ του πιστοποιητικού κατά το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, όταν ειδική ρύθμιση για ορισμένα προϊόντα προβλέπει ότι η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού που εκδίδεται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη συνήθη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αυτού και ο υπερθεματιστής βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση, ο εκδίδων οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη διάρκεια ισχύος που επιτρέπεται από τη ρύθμιση αυτή·

γ) αν ο υπερθεματιστής προσκομίσει την απόδειξη ότι, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη σύμβαση που έχει συνάψει μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, προβλέπονται όρια ανοχής ή δυνατότητα επιλογής προς τα κάτω μεγαλύτερα του 5 % και ότι ο οργανισμός που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό επικαλείται τη ρήτρα αυτή, η υποχρέωση εξαγωγής θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν η εξαγόμενη ποσότητα είναι κατώτερη κατά 10 % το πολύ από την ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, εφόσον το ύψος της προκαθορισμένης επιστροφής είναι ανώτερο ή ίσο με το ύψος της επιστροφής που ισχύει κατά την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό 95 % που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ποσοστό 90 %·

δ) για τη σύγκριση μεταξύ του ύψους της προκαθορισμένης επιστροφής και του ύψους της επιστροφής που ισχύει την τελευταία ημέρα της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, άλλα ποσά που προβλέπονται από την κοινοτική ρύθμιση.

10.  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ληφθούν μέτρα που εισάγουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως των αγορών.

Άρθρο 48

1.  Όταν η εισαγωγή ενός προϊόντος υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται επίσης για να καθοριστεί το δικαίωμα υπαγωγής σε προτιμησιακό καθεστώς, οι εισαχθείσες ποσότητες οι οποίες λόγω της ανοχής υπερβαίνουν την ποσότητα που κατονομάζεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής, δεν επωφελούνται του προτιμησιακού καθεστώτος.

Εκτός από τις περιπτώσεις που η νομοθεσία ενός τομέα προβλέπει μια ιδιαίτερη ένδειξη, στο σημείο 24 του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Θ.

2.  Όταν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται επιπλέον για τη διαχείριση κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο εφαρμογής ποσόστωσης.

3.  Όταν το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να εισαχθεί εκτός της ποσόστωσης, ή όταν η έκδοση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής για το εν λόγω προϊόν υπόκειται σε ειδικούς όρους, το πιστοποιητικό εισαγωγης δεν περιλαμβάνει ανοχή προς τα άνω.

Ο αριθμός μηδέν «0» πρέπει να προστεθεί στη θέση 19 του πιστοποιητικού.

4.  Όταν η εισαγωγή ενός προϊόντος δεν υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής και όταν πιστοποιητικό εισαγωγής χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ενός προτιμησιακού καθεστώτος του προϊόντος αυτού, αυτό το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν περιλαμβάνει ανοχή προς τα άνω.

Ο αριθμός μηδέν «0» πρέπει να προστεθεί στη θέση 19 του πιστοποιητικού.

5.  Το τελωνείο που αποδέχεται τη δήλωση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, διατηρεί αντίγραφο ή απόσπασμα αντιγράφου του προσκομιζόμενου πιστοποιητικού που παρέχει το δικαίωμα να απολαύει προτιμησιακού καθεστώτος. Με βάση μια ανάλυση κινδύνου, ποσοστό τουλάχιστον 1 % των προσκομισθέντων πιστοποιητικών με ελάχιστο αριθμό δύο πιστοποιητικά ανά έτος και ανά τελωνείο πρέπει να αποστέλλονται, με τη μορφή αντιγράφου, στον εκδώσαντα οργανισμό που εμφαίνεται στο πιστοποιητικό προς έλεγχο γνησιότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής μορφής καθώς και στα πιστοποιητικά για τα οποία οι κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπουν άλλο τρόπο ελέγχου.

▼M2

Άρθρο 48α

Οι κοινοποιήσεις στην Επιτροπή που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, στο άρθρο 29 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 37, στο άρθρο 40 παράγραφος 6 και στο άρθρο 47 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 14 ).

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 50

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ — ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) και ανώτατα όρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)Α.  Σιτηρά [Παράρτημα Ι μέρος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1001 19 00

Σιτάρι σκληρό, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Όλυρα (σπέλτα), μαλακό σιτάρι και σμιγάδι άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

5 000 kg

1003 90 00

Κριθάρι, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

5 000 kg

1005 90 00

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

5 000 kg

1007 90 00

Σόργο σε κόκκους, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

5 000 kg

1101 00 15

Αλεύρια σιταριού μαλακού και όλυρας

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

2303 10

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

2303 30 00

Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Υπολείμματα πολτών εσπεριδοειδών

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

2309 90 20

Προϊόντα που καλύπτονται από τη συμπληρωματική σημείωση 5 του κεφαλαίου 23 της συνδυασμένης ονοματολογίας

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.B.  Ρύζι [Παράρτημα Ι μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun), περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

30 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

30 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

1006 40 00

Θραύσματα ρυζιού, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

1 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

1 000 kg

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.

▼M8Γ.  Ζάχαρη [Παράρτημα I μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1701

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων (2)

20 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(2)   Με εξαίρεση τις εισαγωγές προτιμησιακής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 99 10 καταγωγής Δημοκρατίας της Μολδαβίας που αναφέρονται στην απόφαση 2014/492/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 260 της 30.8.2014, σ. 1) και τις προτιμησιακές εισαγωγές ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 καταγωγής Γεωργίας που αναφέρονται στην απόφαση 2014/494/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 261 της 30.8.2014, σ. 1).

(—)  Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

▼M5Δ.  Σπόροι για σπορά [Παράρτημα Ι μέρος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex 1207 99 20

Σπέρματα ποικιλιών κάνναβης που προορίζονται για σπορά

 (2)

Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, πλην διαφορετικών διατάξεων των κρατών μελών

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(2)   Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλ. άλλους όρους στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 507/2008.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.Ε.  Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές [Παράρτημα Ι μέρος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex 0709 92 90

Ελιές, νωπές, για παραγωγή λαδιού

100 ευρώ/τόνο

60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

100 kg

0711 20 90

Ελιές διατηρημένες προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, για τη παραγωγή ελαίου, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

100 ευρώ/τόνο

60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

100 kg

2306 90 19

Πίτες και άλλα υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

100 ευρώ/τόνο

60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

100 kg

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.ΣΤ.  Λίνος και κάνναβη [Παράρτημα Ι μέρος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

5302 10 00

Καννάβι, ακατέργαστο ή μουσκεμένο

 (2)

Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, πλην διαφορετικών διατάξεων των κρατών μελών

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(2)   Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλ. άλλους όρους στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 507/2008.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.Ζ.  Οπωροκηπευτικά [Παράρτημα Ι μέρος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό της εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

ex 0703 90 00

Άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.H.  Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά [Παράρτημα Ι μέρος X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex 0710 80 95

Σκόρδα (2) και Allium ampeloprasum (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

ex 0710 90 00

Μείγματα λαχανικών που περιέχουν σκόρδο (2) και/ή Allium ampeloprasum (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

ex 0711 90 80

Σκόρδα (2) και Allium ampeloprasum διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

ex 0711 90 90

Μείγματα λαχανικών που περιέχουν σκόρδο (2) ή/και Allium ampeloprasum, προσωρινώς διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

ex 0712 90 90

Ξερά σκόρδα (2) και Allium ampeloprasum και μείγματα ξερών λαχανικών που περιέχουν σκόρδο (2) ή/και Allium ampeloprasum, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii)

50 ευρώ/τόνο

3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις

(2)   Περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα για τα οποία ο όρος «garlic» («σκόρδο») αποτελεί μέρος μόνο της περιγραφής, όπως, μεταξύ άλλων, «solo garlic», «elephant garlic», «single clove garlic» ή «great-headed garlic» (ασιατικό σκόρδο, αμπελόπρασο).

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.Θ.  Βόειο κρέας [Παράρτημα Ι μέρος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex 0102 29 10 έως ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Όλα τα προϊόντα κατοικίδιων που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων

5 ευρώ ανά ζώο

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0201 και 0202

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων

12 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0206 10 95 και 0206 29 91

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων

12 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 και 1602 50 95

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων

12 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

1602 90 61 και 1602 90 69

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων

12 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.Ι.  Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα [Παράρτημα Ι μέρος XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex Κεφάλαια 04, 17, 21 και 23

Όλα τα γάλατα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που εισάγονται βάσει προτιμησιακών όρων άλλων από τις δασμολογικές ποσοστώσεις, με εξαίρεση τα τυριά και το πηγμένο γάλα για τυρί (κωδικός ΣΟ 0406 ) καταγωγής Ελβετίας που εισάγονται χωρίς πιστοποιητικό, ως ακολούθως:

 

 

 

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0403 10 11 έως 0403 10 39

0403 90 11 έως 0403 90 69

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί, με εξαίρεση τα τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί καταγωγής Ελβετίας, που εισάγονται χωρίς πιστοποιητικό.

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

2106 90 51

Σιρόπι λακτόζης, αρωματισμένο ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

Παρασκευάσματα και ζωοτροφές που περιέχουν προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, άμεσα ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1667/2006, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και ζωοτροφές τα οποία εμπίπτουν στο μέρος Ι του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού.

10 ευρώ/100 kg

Μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.ΙΑ.  Άλλα προϊόντα [Παράρτημα Ι μέρος XXI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1207 99 91

Σπέρματα κάνναβης άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

 (2)

Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά τον μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, πλην αντιθέτων διατάξεων των κρατών μελών

(—)

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(2)   Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλ. άλλους όρους στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 507/2008.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.ΙΒ.  Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης [Παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

ex 2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

1 ευρώ ανά εκατόλιτρο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

100 εκατόλιτρα

ex 2207 20 00

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδήποτε τίτλου που παράγονται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

1 ευρώ ανά εκατόλιτρο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

100 εκατόλιτρα

ex 2208 90 91

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

1 ευρώ ανά εκατόλιτρο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

100 εκατόλιτρα

ex 2208 90 99

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης

1 ευρώ ανά εκατόλιτρο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

100 εκατόλιτρα

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και ανώτατα όρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)Α.  Δημητριακά [Παράρτημα Ι μέρος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (2)

1001 19 00

Σιτάρι σκληρό, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Όλυρα (σπέλτα), μαλακό σιτάρι και σμιγάδι άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

1002 90 00

Σίκαλη, εκτός από αυτή που προορίζεται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

1003 90 00

Κριθάρι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

1004 90 00

Βρώμη, εκτός από αυτή που προορίζεται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

1005 90 00

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

5 000 kg

1101 00 15

Αλεύρια σιταριού μαλακού και όλυρας

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

500 kg

(1)   Πλην αντιθέτων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003.

(2)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές υπό προτιμησιακούς όρους, με δασμολογικές ποσοστώσεις ή εφόσον έχει καθοριστεί εξαγωγικός δασμός.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.B.  Ρύζι [Παράρτημα Ι μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

500 kg

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

3 ευρώ/τόνο

Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1

500 kg

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.Γ.  Ζάχαρη [Παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσό εγγύησης

Περίοδος ισχύος

Καθαρές ποσότητες (1)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

11 ευρώ/100 kg

— Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

— Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά τον μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Άλλα ζάχαρα σε στερεά μορφή και σιρόπια από ζάχαρα, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουμένων της λακτόζης και της γλυκόζης, της μαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης

4,2 ευρώ/100 kg

— Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

— Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά τον μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 (2)

2 000 kg

2106 90 59

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών, με εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης

4,2 ευρώ/100 kg

— Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2

— Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 τόνους, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά τον μήνα της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 (2)

2 000 kg

(1)   Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή με δασμολογικές ποσοστώσεις.

(2)   Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 τόνους, το ενδιαφερόμενο μέρος δεν χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα πιστοποιητικά για την ίδια εξαγωγή.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)Περιγραφή, κωδικοί ΣΟ και κωδικοί ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή

Καθαρή ποσότητα (1)

Α.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

5 000 kg

με εξαίρεση τις διακρίσεις

 

—  0714 20 10 και 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  ΡΥΖΙ:

Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

500 kg

Γ.  ΖΑΧΑΡΗ:

Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

2 000 kg

Δ.  ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

150 kg

Ε.  ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ:

Για τα ζώντα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

Ένα ζώο

Για τα κρέατα που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

200 kg

Ζ.  ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ:

Κωδικοί ΣΟ, ως ακολούθως:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ:

Κωδικοί ΣΟ και κωδικοί ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή, ως ακολούθως:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 νεοσσοί

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 νεοσσοί

0207

250 kg

Θ.  ΑΥΓΑ:

Κωδικοί ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή, ως ακολούθως:

 

0407 19 11 9000

2 000 αυγά

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 αυγά

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές υπό προτιμησιακούς όρους, με δασμολογικές ποσοστώσεις ή εφόσον έχει καθοριστεί εξαγωγικός δασμός.

(—)  Πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε ποσότητα.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μέρος Α

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

Στα ισπανικά

:

Retrocesión al titular el …

Στα τσεχικά

:

Zpětný převod držiteli dne …

Στα δανικά

:

tilbageføring til indehaveren den …

Στα γερμανικά

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

Στα εσθονικά

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

Στα ελληνικά

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

Στα αγγλικά

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

Στα γαλλικά

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

▼B

Στα ιταλικά

:

retrocessione al titolare in data …

Στα λεττονικά

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

Στα λιθουανικά

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

Στα ουγγρικά

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

Στα μαλτέζικα

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

Στα ολλανδικά

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

Στα πολωνικά

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

Στα πορτογαλικά

:

retrocessão ao titular em …

Στα ρουμανικά

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

Στα σλοβακικά

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

Στα σλοβενικά

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

Στα φινλανδικά

:

palautus todistuksenhaltijalle …

Στα σουηδικά

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Μέρος Β

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

Στα ισπανικά

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

Στα τσεχικά

:

Licence GATT — potravinová pomoc

Στα δανικά

:

GATT-licens — fødevarehjælp

Στα γερμανικά

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

Στα εσθονικά

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

Στα αγγλικά

:

Licence under GATT — food aid

Στα γαλλικά

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani

▼B

Στα ιταλικά

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

Στα λεττονικά

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

Στα λιθουανικά

:

GATT licencija — pagalba maistu

Στα ουγγρικά

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

Στα μαλτέζικα

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

Στα ολλανδικά

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

Στα πολωνικά

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

Στα πορτογαλικά

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

Στα ρουμανικά

:

Licență GATT — ajutor alimentar

Στα σλοβακικά

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

Στα σλοβενικά

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

Στα φινλανδικά

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

Στα σουηδικά

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Μέρος Γ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

Στα ισπανικά

:

Se utilizará para liberar la garantía

Στα τσεχικά

:

K použití pro uvolnění jistoty

Στα δανικά

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

Στα γερμανικά

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

Στα εσθονικά

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

Στα ελληνικά

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

Στα αγγλικά

:

To be used to release the security

Στα γαλλικά

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

Στα ιταλικά

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

Στα λεττονικά

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

Στα λιθουανικά

:

Naudotinas užstatui grąžinti

Στα ουγγρικά

:

A biztosíték feloldására használandó

Στα μαλτέζικα

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

Στα ολλανδικά

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

Στα πολωνικά

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

Στα πορτογαλικά

:

A utilizar para liberar a garantia

Στα ρουμανικά

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

Στα σλοβακικά

:

Použiť na uvoľnenie záruky

Στα σλοβενικά

:

Uporabiti za sprostitev varščine

Στα φινλανδικά

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

Στα σουηδικά

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Μέρος Δ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

Στα ισπανικά

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

Στα τσεχικά

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

Στα δανικά

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

Στα γερμανικά

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

Στα εσθονικά

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

Στα ελληνικά

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

Στα αγγλικά

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

Στα γαλλικά

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

Στα ιταλικά

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

Στα λεττονικά

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

Στα λιθουανικά

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

Στα ουγγρικά

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

Στα μαλτέζικα

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

Στα ολλανδικά

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

Στα πολωνικά

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

Στα πορτογαλικά

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

Στα ρουμανικά

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

Στα σλοβακικά

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

Στα σλοβενικά

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

Στα φινλανδικά

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

Στα σουηδικά

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Μέρος Ε

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

Στα ισπανικά

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

Στα τσεχικά

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

Στα δανικά

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

Στα γερμανικά

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

Στα εσθονικά

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Στα αγγλικά

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

Στα γαλλικά

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

Στα ιταλικά

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

Στα λεττονικά

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

Στα λιθουανικά

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

Στα ουγγρικά

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

Στα ολλανδικά

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

Στα πολωνικά

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

Στα πορτογαλικά

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

Στα ρουμανικά

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

Στα σλοβακικά

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

Στα σλοβενικά

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

Στα φινλανδικά

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

Στα σουηδικά

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Μέρος ΣΤ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο β):

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

Στα ισπανικά

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

Στα τσεχικά

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

Στα δανικά

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

Στα γερμανικά

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

Στα εσθονικά

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

Στα ελληνικά

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Στα αγγλικά

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

Στα γαλλικά

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

Στα ιταλικά

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

Στα λεττονικά

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (ΕΚ) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

Στα λιθουανικά

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

Στα ουγγρικά

:

Az 376/2008/ΕΚ rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

Στα ολλανδικά

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

Στα πολωνικά

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

Στα πορτογαλικά

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

Στα ρουμανικά

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

Στα σλοβακικά

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

Στα φινλανδικά

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

Στα σουηδικά

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Μέρος Ζ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α):

Στα βουλγαρικά

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

Στα ισπανικά

:

Exportación realizada sin certificado

Στα τσεχικά

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

Στα δανικά

:

Udførsel uden licens/attest

Στα γερμανικά

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

Στα εσθονικά

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

Στα ελληνικά

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

Στα αγγλικά

:

Exported without licence or certificate

Στα γαλλικά

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

Στα ιταλικά

:

Esportazione realizzata senza titolo

Στα λεττονικά

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

Στα λιθουανικά

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

Στα ουγγρικά

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

Στα μαλτέζικα

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

Στα ολλανδικά

:

Uitvoer zonder certificaat

Στα πολωνικά

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

Στα πορτογαλικά

:

Exportação efectuada sem certificado

Στα ρουμανικά

:

Exportat fără licență sau certificat

Στα σλοβακικά

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

Στα σλοβενικά

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

Στα φινλανδικά

:

Viety ilman todistusta

Στα σουηδικά

:

Exporterad utan licens

Μέρος Η

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχείο α):

Στα βουλγαρικά

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

Στα ισπανικά

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

Στα τσεχικά

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

Στα δανικά

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

Στα γερμανικά

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

Στα εσθονικά

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

Στα ελληνικά

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

Στα αγγλικά

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

Στα γαλλικά

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

Στα ιταλικά

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

Στα λεττονικά

:

Regulas (ΕΚ) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

Στα λιθουανικά

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

Στα ουγγρικά

:

Az 376/2008/ΕΚ rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

Στα μαλτέζικα

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

Στα ολλανδικά

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

Στα πολωνικά

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

Στα πορτογαλικά

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

Στα ρουμανικά

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

Στα σλοβακικά

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

Στα σλοβενικά

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

Στα φινλανδικά

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

Στα σουηδικά

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Μέρος Θ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο:

Στα βουλγαρικά

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

Στα ισπανικά

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

Στα τσεχικά

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

Στα δανικά

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

Στα γερμανικά

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

Στα εσθονικά

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

Στα ελληνικά

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

Στα αγγλικά

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

Στα γαλλικά

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

Στην κροατική γλώσσα

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

Στα ιταλικά

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

Στα λεττονικά

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

Στα λιθουανικά

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

Στα ουγγρικά

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

Στα μαλτέζικα

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

Στα ολλανδικά

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

Στα πολωνικά

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

Στα πορτογαλικά

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

Στα ρουμανικά

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

Στα σλοβακικά

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

Στα σλοβενικά

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

Στα φινλανδικά

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

Στα σουηδικά

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΚαταργούμενος κανονισμός και ο κατάλογος των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής

(EE L 152 της 24.6.2000, σ. 1)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2299/2001

(EE L 308 της 27.11.2001, σ. 19)

Μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 325/2003

(EE L 47 της 21.2.2003, σ. 21)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/2004

(EE L 58 της 26.2.2004, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2004

(EE L 100 της 6.4.2004, σ. 25)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1741/2004

(EE L 311 της 8.10.2004, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1856/2005

(EE L 297 της 15.11.2005, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 410/2006

(EE L 71 της 10.3.2006, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1713/2006

(ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11)

Μόνον το άρθρο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2006

(ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 21)

Μόνον το άρθρο 4 και το παράρτημα ΙV

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2006

(ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52)

Μόνον το άρθρο 23

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1423/2007

(ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36)

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο β), σημείο i)

Άρθρο 2 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο β), σημείο ii)

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 8 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 9 παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 14 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 22

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 26

Άρθρο 28

Άρθρο 27

Άρθρο 29

Άρθρο 28

Άρθρο 30

Άρθρο 29

Άρθρο 31

Άρθρο 30

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 31

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 33 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 4

Άρθρο 32 παράγραφος 4

Άρθρο 34

Άρθρο 33

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 35 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 4

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 5

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο β), τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο δ)

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 34 παράγραφος 7

Άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 34 παράγραφος 8

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 34 παράγραφος 9

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 34 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 34 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 3

Άρθρο 35 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 6

Άρθρο 35 παράγραφος 7

Άρθρο 36 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 36 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 35 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 36 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 8

Άρθρο 35 παράγραφος 9

Άρθρο 36 παράγραφος 9

Άρθρο 35 παράγραφος 10

Άρθρο 36 παράγραφος 10

Άρθρο 35 παράγραφος 11

Άρθρο 37

Άρθρο 36

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 38 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 37 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 38 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 37 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 39

Άρθρο 38

Άρθρο 40

Άρθρο 39

Άρθρο41

Άρθρο 40

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 41 παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 41 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 42 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 41 παράγραφος 3

Άρθρο 43

Άρθρο 42

Άρθρο 44 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), τρίτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β), εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 44 παράγραφος 2

Άρθρο 43 παράγραφος 2

Άρθρο 45 παράγραφος 1

Άρθρο 44 παράγραφος 1

Άρθρο 45 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 44 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 3

Άρθρο 44 παράγραφος 3

Άρθρο 46 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 46 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 46 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 45 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 46 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση

Άρθρο 45 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση

Άρθρο 46 παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 46 παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 47

Άρθρο 46

Άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 47 παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 49 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 47 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 49 παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 47 παράγραφος δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 47 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 49 παράγραφος 6 τρίτο έως όγδοο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 6 τρίτο έως όγδοο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 7

Άρθρο 47 παράγραφος 7

Άρθρο 49 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 47 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 49 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 47 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 47 παράγραφος 9, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 49 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 47 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 49 παράγραφος 10

Άρθρο 47 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 50

Άρθρο 48

Άρθρο 51

Άρθρο 49

Άρθρο 52 παράγραφος 1

Άρθρο 50

Άρθρο 52 παράγραφος 2

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ια

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α

Παράρτημα Ιβ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β

Παράρτημα Ιγ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Γ

Παράρτημα Ιδ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Δ

Παράρτημα Ιε

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Ε

Παράρτημα Ιστ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος ΣΤ

Παράρτημα Ιζ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Ζ

Παράρτημα Ιη

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Η

Παράρτημα Ιθ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Θ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρη Α έως Θ

Παράρτημα ΙΙ, μέρη Α έως Θ

Παράρτημα ΙΙΙ, μέρη ΙΑ έως ΙΔ

Παράρτημα ΙΙ, μέρη Ι έως ΙΓ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V( 1 ) EE L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 6). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1) από την 1η Ιουλίου 2008.

( 2 ) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/2007 (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36).

( 3 ) Βλέπε παράρτημα IV.

( 4 ) EE L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 274/2008 (ΕΕ L 85 της 27.3.2008, σ. 1).

( 5 ) EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

( 6 ) EE L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 159/2008 (ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 19).

( 7 ) EE L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

( 8 ) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.

( 9 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 10 ) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

( 11 ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

( 12 ) EE L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

( 13 ) EE L 16 της 20.1.1989, σ. 19.

( 14 ) ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.

Top