Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5357] (2007/756/ΕΚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — EL — 01.01.2014 — 003.003


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2007

για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5357]

(2007/756/ΕΚ)

(ΕΕ L 305 της 23.11.2007, σ. 30)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2011

  L 43

33

17.2.2011

►M2

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 14ης Νοεμβρίου 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 101, 4.4.2014, σ.  15 (2012/757/ΕΕ)
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2007

για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5357]

(2007/756/ΕΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5,

την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος ( 2 ) και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού, πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε κάθε όχημα χορηγείται αναγνωριστικός κωδικός. Αυτός ο κωδικός πρέπει, κατόπιν, να καταχωρίζεται σε εθνικό μητρώο οχημάτων (εφεξής «NVR»). Αυτό το μητρώο πρέπει να είναι προσπελάσιμο για ενημέρωση από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών. Τα διάφορα εθνικά μητρώα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των δεδομένων. Ως εκ τούτου, απαιτείται η θέσπιση των εν λόγω μητρώων βάσει κοινών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

(2)

Οι κοινές προδιαγραφές για το NVR θεσπίζονται βάσει του σχεδίου προδιαγραφών που συντάσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) (στο εξής «ο Οργανισμός»). Τα εν λόγω σχέδια προδιαγραφών πρέπει να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τον προσδιορισμό: του περιεχομένου, της λειτουργικής και τεχνικής αρχιτεκτονικής, της μορφής των δεδομένων, των τρόπων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων κανόνων εισαγωγής και ανάγνωσης δεδομένων.

(3)

Η παρούσα απόφαση εκπονήθηκε βάσει της σύστασης του Οργανισμού αριθ. ERA/REC/INT/01-2006 της 28ης Ιουλίου 2006.

Το NVR ενός κράτους μέλους πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εγκεκριμένα οχήματα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ωστόσο, τα φορτηγά οχήματα και τα οχήματα επιβατών πρέπει να είναι καταγεγραμμένα μόνο στο NVR του κράτους μέλους όπου κυκλοφορούν για πρώτη φορά.

(4)

Πρέπει να χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο για τους σκοπούς της εγγραφής των οχημάτων, της επιβεβαίωσης της εγγραφής, της μεταβολής στοιχείου(-ων) εγγραφής και της επιβεβαίωσης της αλλαγής(-ών).

(5)

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να δημιουργήσει ένα μηχανογραφημένο NVR. Όλα τα NVR πρέπει να συνδέονται σε ένα κεντρικό εικονικό μητρώο οχημάτων (εφεξής «VVR») το οποίο θα διαχειρίζεται ο Οργανισμός προκειμένου να δημιουργηθεί το μητρώο των εγγράφων διαλειτουργικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ). Το VVR πρέπει να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζήτηση σε όλα τα NVR μέσω μιας ενιαίας πύλης καθώς και να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών NVR. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, η σύνδεση με το VVR δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί άμεσα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη καλούνται να συνδέσουν τα οικεία NVR με το κεντρικό VVR μόλις τεθεί σε λειτουργία του VVR. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα.

(6)

Σύμφωνα με το σημείο 8 των πρακτικών της συνεδρίασης αρ. 40 της κανονιστικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, όλα τα υφιστάμενα οχήματα πρέπει να εγγραφούν στο NVR του κράτους μέλους όπου ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένα. Για τη μεταφορά των δεδομένων πρέπει να προβλέπεται επαρκής μεταβατική περίοδος και να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να είναι διαθέσιμα.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 96/48/ΕΚ και το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/16/ΕΚ το NVR τηρείται και ενημερώνεται από οργανισμό ανεξάρτητο από οιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά τον οργανισμό που έχουν ορίσει για το συγκεκριμένο σκοπό, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω οργανισμών.

(8)

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο με εύρος σιδηροτροχιών 1 520 mm, στο οποίο γίνεται χρήση στόλου οχημάτων που είναι κοινός με αυτόν των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα κοινό σύστημα εγγραφής το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας του δικτύου με εύρος σιδηροτροχιών 1 520 mm. Η συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να γίνει γνωστή και να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες για την αποφυγή αναντιστοιχιών σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που ισχύουν στην ΕΕ και στην ΚΑΚ για το ίδιο όχημα.

(9)

Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα P της ΤΠΔ (τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας) σχετικά με τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της κυκλοφορίας ισχύουν και για το σύστημα αρίθμησης των οχημάτων με στόχο την εγγραφή τους στο NVR. Ο Οργανισμός θα καταρτίσει έναν οδηγό για την εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των κανόνων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στη συγκεκριμένη οδηγία είναι σε συμφωνία με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Με την παρούσα εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ οι κοινές προδιαγραφές του εθνικού μητρώου οχημάτων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

▼M2

Άρθρο 1α

Το προσάρτημα 6 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

▼B

Άρθρο 2

Κατά την εγγραφή οχημάτων μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις κοινές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εγγράφουν τα υφιστάμενα οχήματα όπως προβλέπεται στο τμήμα 4 του παραρτήματος.

Άρθρο 4

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 96/48/ΕΚ και το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/16/ΕΚ τα κράτη μέλη ορίζουν έναν εθνικό οργανισμό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του εθνικού μητρώου οχημάτων. Αυτός ο οργανισμός μπορεί να είναι η εθνική αρχή για την ασφάλεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οργανισμοί συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση των αλλαγών στα δεδομένα.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, εντός ενός έτους από από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, σχετικά με τον οργανισμό που ορίστηκε βάσει της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

1.  Το τροχαίο υλικό που τέθηκε σε χρήση για πρώτη φορά στην Εσθονία, τη Λεττονία ή τη Λιθουανία και προορίζεται για χρήση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τμήμα του στόλου οχημάτων του κοινού σιδηροδρομικού συστήματος με εύρος σιδηροτροχιών 1 520 mm καταγράφεται τόσο στο NVR όσο και στη βάση δεδομένων του συμβουλίου σιδηροδρομικών μεταφορών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμόζεται το οκταψήφιο σύστημα αρίθμησης αντί του συστήματος αρίθμησης που ορίζεται στο παράρτημα.

2.  Το τροχαίο υλικό που τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα και προορίζεται για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τμήμα του στόλου οχημάτων του κοινού σιδηροδρομικού συστήματος με εύρος σιδηροτροχιών 1 520 mm δεν καταγράφεται στο VVR. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ πρέπει να είναι εφικτή η ανάκτηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχεία γ), δ) και ε) από τη βάση δεδομένων του συμβουλίου σιδηροδρομικών μεταφορών της ΚΑΚ.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο μορφότυπος των δεδομένων του εθνικού μητρώου οχημάτων (εφεξής «NVR») έχει ως εξής.

Η αρίθμηση των στοιχείων ακολουθεί τη λογική της προτεινόμενης τυποποιημένης μορφής εγγραφής στο προσάρτημα 4.

Επιπλέον, επιτρέπεται να προστίθεται(-νται) πεδίο(-α) για παρατηρήσεις, όπως σχόλια, ο αναγνωριστικός αριθμός των οχημάτων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας (βλέπε ενότητα 3.4), κ.λπ.1.

►M2  Αριθμητικός κωδικός ταυτοποίησης, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 6 ◄

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Αριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός όπως ορίζεται στο παράρτημα P της ΤΠΔ για τη «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» (εφεξής «OPE TSI») (1)

 

Μορφότυπος

1.1.  Αριθμός

12ψήφιος

1.2.  Προηγούμενος αριθμός (εφόσον υπάρχει, για όχημα στο οποίο έχει χορηγηθεί νέος αριθμός)

 

2.

Κράτος μέλος και εθνική αρχή ασφάλειας

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Αναγνωριστικός κωδικός του κράτους μέλους όπου έχει καταχωρισθεί το όχημα και της εθνικής αρχής ασφάλειας που ενέκρινε τη θέση του σε λειτουργία

 

Μορφότυπος

2.1.   ►M2  Αριθμητικός κωδικός του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 6 μέρος 4 ◄

διψήφιος κωδικός

2.2.  Ονομασία της εθνικής αρχής ασφάλειας

Κείμενο

3.

Έτος κατασκευής

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Το έτος κατά το οποίο το όχημα εξήλθε από το εργοστάσιο

 

Μορφότυπος

3.  Έτος κατασκευής

ΕΕΕΕ

4.

Παραπομπή ΕΚ

Υποχρεωτικό (όταν υπάρχει)

Περιεχόμενο

Παραπομπές στη δήλωση «ΕΚ» ελέγχου και στον φορέα έκδοσης (ο αιτών).

 

Μορφότυπος

4.1.  Ημερομηνία της δήλωσης

Ημερομηνία

4.2.  Παραπομπή ΕΚ

Κείμενο

4.3.  Ονομασία του φορέα έκδοσης (ο αιτών)

Κείμενο

4.4.  Αριθμός καταχώρισης επιχείρησης

Κείμενο

4.5.  Διεύθυνση του οργανισμού, οδός και αριθμός

Κείμενο

4.6.  Πόλη

Κείμενο

4.7.  Κωδικός χώρας

ISO (βλέπε προσάρτημα 2)

4.8.  Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικός κωδικός

5.

Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Εγκεκριμένων Τύπων Οχημάτων (ERATV)

Υποχρεωτικό (2)

Περιεχόμενο

Παραπομπή που καθιστά δυνατή την ανάκτηση των σχετικών τεχνικών δεδομένων από το ERATV (3). Η παραπομπή είναι υποχρεωτική εφόσον ο τύπος καθορίζεται στο ERATV.

 

Μορφότυπος

5.  Παραπομπή που καθιστά δυνατή την ανάκτηση των σχετικών τεχνικών δεδομένων από το ERATV

Αλφαριθμητικός(οί) κωδικός(οί)

Σειρά

Προαιρετικό

Περιεχόμενο

Στοιχεία ταυτοποίησης της σειράς, εφόσον το όχημα ανήκει σε σειρά

 

5α  Σειρά

Κείμενο

6.

Περιορισμοί

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Τυχόν περιορισμοί σχετικά με τον τρόπο χρήσης του οχήματος

 

Μορφότυπος

6.1.  Κωδικοποιημένοι περιορισμοί

(βλέπε προσάρτημα 1)

Κωδικός

6.2.  Μη κωδικοποιημένοι περιορισμοί

Κείμενο

7.

Ιδιοκτήτης

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Στοιχεία ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη του οχήματος

 

Μορφότυπος

7.1.  Επωνυμία οργανισμού

Κείμενο

7.2.  Αριθμός καταχώρισης επιχείρησης

Κείμενο

7.3.  Διεύθυνση του οργανισμού, οδός και αριθμός

Κείμενο

7.4.  Πόλη

Κείμενο

7.5.  Κωδικός χώρας

ISO (βλέπε προσάρτημα 2)

7.6.  Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικός κωδικός

8.

Κάτοχος

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου του οχήματος

 

Μορφότυπος

8.1.  Επωνυμία οργανισμού

Κείμενο

8.2.  Αριθμός καταχώρισης επιχείρησης

Κείμενο

8.3.  Διεύθυνση του οργανισμού, οδός και αριθμός

Κείμενο

8.4.  Πόλη

Κείμενο

8.5.  Κωδικός χώρας

ISO (βλέπε προσάρτημα 2)

8.6.  Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικός κωδικός

8.7.  Σήμα κατόχου οχήματος (αν υπάρχει)

Αλφαριθμητικός κωδικός

9.

Αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Αναφορά του φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση

 

Μορφότυπος

9.1.  Αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας

Κείμενο

9.2.  Αριθμός καταχώρισης επιχείρησης

Κείμενο

9.3.  Διεύθυνση του φορέα, οδός και αριθμός

Κείμενο

9.4.  Πόλη

Κείμενο

9.5.  Κωδικός χώρας

ISO

9.6.  Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικός κωδικός

9.7.  Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

E-mail

10.

Απόσυρση

Υποχρεωτικό όταν εφαρμόζεται

Περιεχόμενο

Ημερομηνία επίσημης απόσυρσης ή/και άλλου διακανονισμού διάθεσης και κωδικός του τρόπου απόσυρσης

 

Μορφότυπος

10.1.  Τρόπος απόσυρσης

(βλέπε προσάρτημα 3)

διψήφιος κωδικός

10.2.  Ημερομηνία απόσυρσης

Ημερομηνία

11.

Κράτη μέλη όπου έχει εγκριθεί το όχημα

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Κατάλογος των κρατών μελών όπου το όχημα έχει εγκριθεί

 

Μορφότυπος

11.   ►M2  Αριθμητικός κωδικός του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 6 μέρος 4 ◄

Κατάλογος

12.

Αριθμός έγκρισης

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Εναρμονισμένος αριθμός έγκρισης θέσης σε λειτουργία, ο οποίος έχει χορηγηθεί από εθνική αρχή ασφάλειας.

 

Μορφότυπος

12.  Αριθμός έγκρισης

Για υπάρχοντα οχήματα: κείμενο

για νέα οχήματα: αλφαριθμητικός κωδικός βάσει του ευρωπαϊκού αριθμού αναγνώρισης (EIN), βλέπε προσάρτημα 2

13.

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Υποχρεωτικό

Περιεχόμενο

Ημερομηνία έγκρισης θέσης του οχήματος σε λειτουργία (4) και ισχύς της

 

Μορφότυπος

13.1.  Ημερομηνία έκδοσης άδειας

Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

13.2.  Έγκριση ισχύουσα έως (εφόσον έχει καθορισθεί)

Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

13.3.  Αναστολή της έγκρισης

Ναι/Όχι

(1)   Δεν χρησιμοποιείται.

(2)   Για τύπους οχημάτων εγκεκριμένων σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(3)   Το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(4)   Έγκριση που έχει χορηγηθεί σύμωνα με το κεφάλαιο V της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ή έγκριση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα καθεστώτα έγκρισης που υπήρχαν πριν από τη μεταφορά της οδηγίας 2008/57/ΕΚ στο δίκαιο των κρατών μελών.

2.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2.1.    Σύνδεσμοι με άλλα μητρώα

Συνεπεία εν μέρει του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος της ΕΕ, καταρτίζονται διάφορα μητρώα. Στον κάτωθι πίνακα συνοψίζονται τα μητρώα και οι βάσεις δεδομένων που ενδέχεται να έχουν συνδέσμους με το NVR εφόσον εφαρμόζονται.Μητρώο ή βάση δεδομένων

Αρμόδιος φορέας

Άλλοι φορείς που έχουν πρόσβαση

NVR

(οδηγία για τη διαλειτουργικότητα)

Φορέας μητρώου (RE) (1)/NSA

Άλλες NSA/RE/RU/IM/IB/RB/Κάτοχος/Ιδιοκτήτης/ERA/OTIF

ERATV

(οδηγία για τη διαλειτουργικότητα)

ΕΟΣ

Δημόσιο

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Κάτοχος

RU/IM/NSA/ERA/Κάτοχος/Συνεργεία

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Δεν έχει αποφασισθεί ακόμη

RU/IM/NSA/ERA/Κάτοχος/Συνεργεία/Χρήστης

Μητρώο σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (2) (συνθήκη του Cape Town)

Γραμματέας μητρώου

Δημόσιο

Μητρώο OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Αρμόδιες αρχές/RU/IM/IB/RB/Κάτοχος/Ιδιοκτήτης/ERA/κλ. OTIF

(1)   Φορέας μητρώου («RE») είναι ο φορέας που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/57/ΕΚ για την τήρηση και την επικαιροποίηση του NVR.

(2)   Όπως προβλέπεται στο Πρωτόκολλο του Λουξεμβούργου της σύμβασης σχετικά με τις διεθνείς ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 23 Φεβρουαρίου 2007.

Η υλοποίηση του NVR δεν είναι δυνατόν να αρχίσει μόνον εφόσον προηγουμένως είναι έτοιμα όλα τα μητρώα. Συνεπώς, η προδιαγραφή του NVR πρέπει να επιτρέπει τη μεταγενέστερη διασύνδεση με αυτά τα άλλα μητρώα. Προς τον σκοπό αυτό:

 ERATV: γίνεται σχετική μνεία στο NVR, όπου αναφέρεται ο τύπος του οχήματος. Το βασικό στοιχείο για τη σύνδεση των δυο μητρώων είναι το στοιχείο αρ. 5.

 RSRD: σε αυτό περιλαμβάνονται ορισμένα «διοικητικά» στοιχεία του NVR. Βάσει της προδιαγραφής των TAF TSI SEDP. Στο SEDP λαμβάνεται υπόψη η προδιαγραφή του NVR.

 WIMO: περιλαμβάνει δεδομένα από το RSRD και δεδομένα συντήρησης. Δεν προβλέπεται σύνδεσμος με το NVR.

▼M2

 VKMR: το μητρώο αυτό το διαχειρίζονται οι ΕΟΣ και OTIF σε συνεργασία (ο ΕΟΣ για την ΕΕ και ο OTIF για όλα τα κράτη του OTIF μη μέλη της ΕΕ). Ο κάτοχος καταχωρίζεται στο ΕΜΟ. Στο προσάρτημα 6 προσδιορίζονται άλλα γενικά κεντρικά μητρώα (όπως κωδικοί τύπου οχήματος, κωδικοί διαλειτουργικότητας, κωδικοί χωρών κ.λπ.) των οποίων τη διαχείριση θα έχει «κεντρικός φορέας» που θα προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ ΕΟΣ και OTIF.

▼M1

 Μητρώο σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (σύμβαση του Κέιπ Τάουν/ρωτόκολλο του Λουξεμβούργου): πρόκειται για μητρώο χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με τον κινητό εξοπλισμό. Δεν έχει καταρτισθεί ακόμη. Ο σύνδεσμος είναι δυνατός διότι το μητρώο UNIDROIT χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του. Το βασικό στοιχείο για τη σύνδεση μεταξύ των δυο μητρώων είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αριθμός οχήματος (EVN) που έχει αποδοθεί στο όχημα.

 Μητρώα OTIF: τα μητρώα OTIF καταρτίζονται με βάση τα μητρώα οχημάτων ΕΕ.

Η αρχιτεκτονική του όλου συστήματος, καθώς και των συνδέσμων μεταξύ του NVR και των άλλων μητρώων, θα καθορισθεί έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση των ζητούμενων πληροφοριών, εφόσον χρειάζεται.

2.2.    Η γενική αρχιτεκτονική NVR της ΕΕ

Τα μητρώα NVR υλοποιούνται μέσω αποκεντρωμένης εφαρμογής. Στόχος είναι η δημιουργία μηχανής αναζήτησης για διανεμόμενα δεδομένα, με τη χρήση κοινής εφαρμογής λογισμικού, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να ανακτούν δεδομένα από όλα τα τοπικά μητρώα (LR) στα κράτη μέλη.

Τα δεδομένα NVR θα αποθηκεύονται σε εθνικό επίπεδο και θα είναι προσβάσιμα με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής (με τη δική της διαδικτυακή διεύθυνση).

Το ευρωπαϊκό κεντροποιημένο εικονικό μητρώο οχημάτων (EC VVR) απαρτίζεται από δύο υποσυστήματα:

 το εικονικό μητρώο οχημάτων (VVR), το οποίο αποτελεί την κεντρική μηχανή αναζήτησης στον ΕΟΣ,

 το (τα) εθνικό(-ά) μητρώο(-α) οχημάτων (NVR), το (τα) οποίο(-α) είναι τα τοπικά μητρώα των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το τυποποιημένο NVR (sNVR) που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός ή να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές σύμφωνα με την προδιαγραφή αυτή. Στην τελευταία περίπτωση, για την επικοινωνία του NVR με το VVR, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν τη μηχανή μετάφρασης (TE) του Οργανισμού.

Εικόνα 1

Αρχιτεκτονική EC VVR (MS = κράτος μέλος)

image

Η αρχιτεκτονική αυτή βασίζεται σε δυο συμπληρωματικά υποσυστήματα, τα οποία επιτρέπουν την αναζήτηση των δεδομένων που αποθηκεύονται τοπικά σε όλα τα κράτη μέλη. Η αρχιτεκτονική:

 καθιερώνει μηχανογραφημένα μητρώα σε εθνικό επίπεδο, ανοικτά στην αναζήτηση των δεδομένων τους από άλλα κράτη μέλη,

 αντικαθιστά τα έντυπα μητρώα με μηχανογραφημένα αρχεία, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαχειρίζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη,

 επιτρέπει συνδέσεις μεταξύ των NVR και του VVR, με τη χρήση κοινών προτύπων και ορολογίας.

Οι βασικές αρχές αυτής της αρχιτεκτονικής είναι οι εξής:

 όλα τα NVR θα αποτελούν μέρος του μηχανογραφημένου δικτυακού συστήματος,

 όλα τα κράτη μέλη, όταν αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα, θα βλέπουν τα κοινά δεδομένα,

 από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί το VVR, θα αποφεύγονται η διπλή καταχώριση δεδομένων και τα σχετικά πιθανά σφάλματα,

 επικαιροποίηση των δεδομένων.

Ο Οργανισμός θα διαθέσει στους RE τα κάτωθι αρχεία και έγγραφα εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του sNVR και του TE και για τη σύνδεσή τους με το κεντρικό VVR:

 Αρχεία εγκατάστασης:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files

 Έγγραφα:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1.    Χρήση του NVR

Το NVR θα χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 έγκριση καταχώρισης,

 καταχώριση του EVN που αποδίδεται στα οχήματα,

 αναζήτηση συνοπτικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα συγκεκριμένο όχημα,

 παρακολούθηση νομικών πτυχών, όπως υποχρεώσεις και νομικές πληροφορίες,

 ανάκτηση πληροφοριών σχετικών με ελέγχους που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και τη συντήρηση,

 δυνατότητα επαφής με τον ιδιοκτήτη και τον κάτοχο,

 διασταυρούμενο έλεγχο ορισμένων απαιτήσεων ασφαλείας πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας,

 παρακολούθηση συγκεκριμένου οχήματος.

3.2.    Έντυπα αιτήσεων

3.2.1.    Αίτηση καταχώρισης

Το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται παρατίθεται στο προσάρτημα 4.

Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση για καταχώριση οχήματος σημειώνει το τετραγωνίδιο «νέα καταχώριση». Κατόπιν, συμπληρώνει το πρώτο μέρος του εντύπου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα στοιχεία 2 έως 9 και 11 και, στη συνέχεια, το διαβιβάζει στον:

 RE του κράτους μέλους όπου ζητείται η καταχώριση,

 RE του πρώτου κράτους μέλους όπου πρόκειται να τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία όχημα προερχόμενο από τρίτη χώρα.

3.2.2.    Καταχώριση οχήματος και έκδοση ευρωπαϊκού αριθμού οχήματος (EVN).

Εφόσον πρόκειται για πρώτη καταχώριση, ο ενδιαφερόμενος RE αποδίδει τον ευρωπαϊκό αριθμό οχήματος.

Είναι δυνατόν να υπάρχει χωριστό έντυπο καταχώρισης ανά όχημα ή ένα και μόνον έντυπο για σύνολο οχημάτων της ιδίας σειράς ή τάξης, με συνημμένο κατάλογο των αντίστοιχων αριθμών των οχημάτων.

Ο RE προβαίνει σε σκόπιμες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων που καταχωρίζει στο NVR. Προς το σκοπό αυτό, ο RE μπορεί να ζητεί πληροφορίες από άλλους RE, ιδιαίτερα όταν ο φορέας που υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης σε κράτος μέλος δεν έχει την έδρα του σε αυτό το κράτος μέλος.

3.2.3.    Αλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων της καταχώρισης

Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση αλλαγής στοιχείου(-ων) καταχώρισης οχήματος:

 σημειώνει το τετραγωνίδιο «Τροποποίηση»,

 συμπληρώνει τον τρέχοντα ευρωπαϊκό αριθμό οχήματος (στοιχείο αριθ. 0),

 σημειώνει το (τα) τετραγωνίδιο(-α) που αφορά το (α) τροποποιημένο(-α) στοιχείο(-α),

 εισάγει το νέο περιεχόμενο του (των) τροποιούμενου(-ων) στοιχείου(-ων) και, κατόπιν, διαβιβάζει το έντυπο στους RE όλων των κρατών μελών όπου έχει καταχωρισθεί το όχημα.

Η χρήση του τυποποιημένου εντύπου ενδέχεται να μην αρκεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν χρειάζεται, ο ενδιαφερόμενος RE επιτρέπεται να υποβάλει πρόσθετα έντυπα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Κάτοχος του οχήματος θεωρείται ο «κάτοχος της καταχώρισης» υπό την έννοια του άρθρου 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται άλλως στα έγγραφα της καταχώρισης.

Σε περίπτωση αλλαγής κατόχου, ο εκάστοτε καταχωρισμένος κάτοχος φέρει την ευθύνη να ενημερώσει τον RE και ο RE να κοινοποιήσει στον νέο κάτοχο την αλλαγή καταχώρισης. Ο πρώην κάτοχος διαγράφεται από το NVR και απαλλάσσεται των ευθυνών του μόνον εφόσον ο νέος κάτοχος αποδεχτεί την ιδιότητα του κατόχου. Εφόσον κατά την ημερομηνία διαγραφής του καταχωρισμένου κατόχου κανένας νέος κάτοχος δεν αποδεχθεί την ιδιότητα αυτή, αναστέλλεται η καταχώριση του οχήματος.

Σε περιπτώσεις που, σύμφωνα με την OPE TSI, λόγω τεχνικών μεταβολών, πρέπει να αποδοθεί νέος EVN στο όχημα, ο κάτοχος της καταχώρισης ενημερώνει τον RE του κράτους μέλους όπου είναι καταχωρισμένο το όχημα για τις εν λόγω μεταβολές και, εάν χρειάζεται, για νέα έγκριση θέσης σε λειτουργία. Ο εν λόγω RE αποδίδει νέο EVN στο όχημα.

3.2.4.    Ανάκληση καταχώρισης

Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της καταχώρισης οχήματος σημειώνει το τετραγωνίδιο «ανάκληση». Κατόπιν, συμπληρώνει το στοιχείο αριθ. 10 και διαβιβάζει το έντυπο στους RE όλων των κρατών μελών όπου είναι καταχωρισμένο το όχημα.

Ο RE χορηγεί την ανάκληση της καταχώρισης συμπληρώνοντας την ημερομηνία της απόσυρσης και βεβαιώνοντας την απόσυρση έναντι του φορέα.

3.2.5.    Έγκριση σε διαφορετικά κράτη μέλη

1. Σε περίπτωση που όχημα, εξοπλισμένο με θάλαμο οδήγησης και ήδη εγκεκριμένο και καταχωρισμένο σε κράτος μέλος, εγκρίνεται σε άλλο κράτος μέλος, καταχωρίζεται στο NVR του τελευταίου κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, καταχωρίζονται μόνον τα δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία 1, 2, 6, 11, 12 και 13 και, αναλόγως, τα δεδομένα που αφορούν τα πεδία που έχουν προστεθεί στο NVR από το τελευταίο κράτος μέλος, καθώς τα δεδομένα αυτά αφορούν το τελευταίο κράτος μέλος.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για όσο διάστημα το VVR και ο σύνδεσμος με όλα τα σχετικά NVR δεν είναι πλήρως λειτουργικά, κατά τη διάρκεια δε της περιόδου αυτής οι ενδιαφερόμενοι RE ανταλλάσσουν πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι ακριβή τα δεδομένα που αφορούν το ίδιο όχημα.

2. Οχήματα μη εξοπλισμένα με θάλαμο οδήγησης, όπως φορτηγά οχήματα, οχήματα επιβατών και ορισμένα ειδικά οχήματα, καταχωρίζονται μόνον στο NVR του κράτους μέλους όπου τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά.

3. Για οποιοδήποτε όχημα, το NVR της πρώτης καταχώρισης περιέχει τα δεδομένα των στοιχείων 2, 6, 12 και 13 για καθένα από τα κράτη μέλη όπου έχει χορηγηθεί έγκριση θέσης σε λειτουργία για το συγκεκριμένο όχημα.

3.3.    Δικαιώματα πρόσβασης

Τα δικαιώματα πρόσβασης συγκεκριμένου κράτους μέλους «XX» σε δεδομένα ενός NVR παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, όπου οι κωδικοί πρόσβασης καθορίζονται ως εξής:Κωδικός πρόσβασης

Τύπος πρόσβασης

0.

Απαγορεύεται η πρόσβαση

1.

Περιορισμένη δυνατότητα ανάγνωσης (όροι στη στήλη «Δικαιώματα ανάγνωσης»)

2.

Απεριόριστη δυνατότητα ανάγνωσης

3.

Περιορισμένη δυνατότητα ανάγνωσης και επικαιροποίησης

4.

Απεριόριστη δυνατότητα ανάγνωσης και επικαιροποίησηςΦορέας

Ορισμός

Δικαιώματα ανάγνωσης

Δικαιώματα επικαιροποίησης

Στοιχείο αρ. 7

Λοιπά στοιχεία

RE/NSA «XX»

RE/NSA στο κράτος μέλος «XX»

Όλα τα δεδομένα

Όλα τα δεδομένα

4

4

Λοιπά NSA/RE

Άλλες NSA ή/και άλλοι RE

Όλα τα δεδομένα

Κανένα

2

2

ERA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Όλα τα δεδομένα

Κανένα

2

2

Κάτοχοι

Κάτοχος οχήματος

Όλα τα δεδομένα οχημάτων των οποίων είναι κάτοχος

Κανένα

1

1

Διαχειριστές στόλου

Διαχειριστές οχημάτων, όπως έχουν οριστεί από τον κάτοχο

Οχήματα για τα οποία έχει οριστεί διαχειριστής από τον κάτοχο

Κανένα

1

1

Ιδιοκτήτες

Ιδιοκτήτης του οχήματος

Όλα τα δεδομένα οχημάτων των οποίων είναι ιδιοκτήτες

Κανένα

1

1

RU

Φορέας εκμετάλλευσης του τρένου

Όλα τα δεδομένα βάσει του αριθμού οχήματος

Κανένα

0

1

IM

Διαχειριστής υποδομής

Όλα τα δεδομένα βάσει του αριθμού οχήματος

Κανένα

0

1

IB και RB

Φορείς ελέγχου κοινοποιημένοι από τα κράτη μέλη

Όλα τα δεδομένα των ελεγχόμενων οχημάτων

Κανένα

2

2

Άλλοι νόμιμοι χρήστες

Όλοι οι συνήθεις χρήστες που αναγνωρίζονται από NSA ή ERA

Καθορίζονται αναλόγως, με ενδεχομένως περιορισμένη διάρκεια

Κανένα

0

1

3.4.    Παρελθούσες εγγραφές

Όλα τα δεδομένα του οχήματος στο NVR πρέπει να τηρούνται επί δέκα έτη από την ημερομηνία απόσυρσης. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά επί τουλάχιστον τα πρώτα τρία έτη. Μετά από τρία έτη, τα δεδομένα επιτρέπεται να τηρούνται ηλεκτρονικά, σε έντυπη μορφή ή σε άλλο σύστημα αρχειοθέτησης. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου, αρχίσει έρευνα για όχημα ή οχήματα, τα δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω οχήματα πρέπει να τηρούνται πέραν της 10ετούς περιόδου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Μετά την ανάκληση καταχώρισης οχήματος, δεν αποδίδεται σε άλλο όχημα επί 100 έτη από την ημερομηνία απόσυρσης του οχήματος κανένας από τους αριθμούς καταχώρισης που έχει αποδοθεί στο όχημα.

Τυχόν αλλαγές στο NVR καταγράφονται. Επιτρέπεται μηχανογραφημένη διαχείριση των μεταβολών των εγγραφών.

4.   ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

4.1.    Περιεχόμενο δεδομένων

Παρατίθενται στη συνέχεια τα σχετικά δεκατρία στοιχεία δεδομένων και επισημαίνεται ποια είναι υποχρεωτικά και ποια όχι.

4.1.1.    Στοιχείο αρ. 1 — Ευρωπαϊκός αριθμός οχήματος (υποχρεωτικό)

α)   Οχήματα στα οποία έχει ήδη αποδοθεί 12ψήφιος αριθμός

Χώρες όπου υπάρχει μοναδικός κωδικός χώρας:

τα οχήματα διατηρούν τον τρέχοντα αριθμό τους. Ο 12ψήφιος αριθμός πρέπει να καταχωρίζεται ως έχει χωρίς καμιά τροποποίηση.

Χώρες όπου υπάρχει κύριος κωδικός χώρας και ειδικός κωδικός που έχει χορηγηθεί προγενέστερα:

 η Γερμανία, με κύριο κωδικό χώρας 80 και ειδικό κωδικό 68 για AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 η Ελβετία, με κύριο κωδικό χώρας 85 και ειδικό κωδικό 63 για BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 η Ιταλία, με κύριο κωδικό χώρας 83 και ειδικό κωδικό 64 για FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 η Ουγγαρία, με κύριο κωδικό χώρας 55 και ειδικό κωδικό 43 για GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Τα οχήματα αυτά διατηρούν τον τρέχοντα αριθμό τους. Ο 12ψήφιος αριθμός πρέπει να καταχωρίζεται ως έχει χωρίς καμιά τροποποίηση ( 4 ).

Στο μηχανογραφικό σύστημα λαμβάνονται υπόψη και οι δύο κωδικοί (κύριος κωδικός χώρας και ειδικός κωδικός) που σχετίζονται με την ίδια χώρα.

β)   Οχήματα χωρίς 12ψήφιο αριθμό

Εφαρμόζεται διαδικασία δύο σταδίων:

 Αποδίδεται 12ψήφιος αριθμός NVR (σύμφωνα με την OPE TSI), ο οποίος καθορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Το μηχανογραφημένο σύστημα πρέπει να συνδέει αυτόν τον καταχωρισμένο αριθμό με τον τρέχοντα αριθμό οχήματος.

 Για οχήματα που χρησιμοποιούνται σε διεθνή κυκλοφορία, εξαιρουμένων όσων είναι ιστορικής χρήσης: ο 12ψήφιος αριθμός αναγράφεται επί του ίδιου του οχήματος εντός περιόδου έξι ετών μετά την απόδοση στο NVR. Για οχήματα που χρησιμοποιούνται στην εγχώρια κυκλοφορία, εξαιρουμένων όσων είναι ιστορικής χρήσης: είναι προαιρετική η αναγραφή του 12ψήφιου αριθμού επί του οχήματος.

4.1.2.    Στοιχείο αριθ. 2 — Κράτη μέλη και ΕΑΑ (υποχρεωτικό)

Στο στοιχείο «κράτος μέλος» πρέπει πάντα να αναφέρεται το κράτος μέλος, στο NVR του οποίου είναι καταχωρισμένο το όχημα. Για οχήματα τρίτων χωρών, στο στοιχείο αυτό αναφέρεται το πρώτο κράτος μέλος όπου εγκρίθηκε η θέση του οχήματος σε λειτουργία στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο στοιχείο «NSA» NSA ο φορέας που χορήγησε την έγκριση θέσης του οχήματος σε λειτουργία.

4.1.3.    Στοιχείο αριθ. 3 — Έτος κατασκευής

Εφόσον δεν είναι γνωστό το ακριβές έτος κατασκευής, εγγράφεται κατά προσέγγιση.

4.1.4.    Στοιχείο αριθ. 4 — Παραπομπή ΕΚ

Κατά κανόνα, η παραπομπή αυτή δεν υπάρχει για τα υπάρχοντα οχήματα, εκτός από ένα μικρό πλήθος τροχαίου υλικού μεγάλης ταχύτητας (HS RS). Καταχωρίζεται εφόσον υπάρχει.

4.1.5.    Στοιχείο αριθ. 5 — Παραπομπή στο ERATV

Καταγράφεται μόνο εάν υπάρχει.

Μέχρι να καταρτισθεί το ERATV, γίνεται παραπομπή στο μητρώο τροχαίου υλικού (άρθρο 22α της οδηγίας 96/48/ΕΚ ( 5 ) του Συμβουλίου και άρθρο 24 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 6 ).

4.1.6.    Στοιχείο αριθ. 6 — Περιορισμοί

Καταγράφεται μόνο εάν υπάρχει.

4.1.7.    Στοιχείο αριθ. 7 — Ιδιοκτήτης (Υποχρεωτικό)

Υποχρεωτικό και συνήθως διαθέσιμο στοιχείο.

4.1.8.    Στοιχείο αριθ. 8 — Κάτοχος (Υποχρεωτικό)

Υποχρεωτικό και συνήθως διαθέσιμο. Ο VKM (ο μοναδικός κωδικός που περιέχει το μητρώο VKM) καταγράφεται εφόσον τον έχει ο κάτοχος.

4.1.9.    Στοιχείο αριθ. 9 — Ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας (Υποχρεωτικό)

Αυτό το στοιχείο είναι υποχρεωτικό.

4.1.10.    Στοιχείο αριθ. 10 — Απόσυρση

Συμπληρώνεται αναλόγως.

4.1.11.    Στοιχείο αριθ. 11 — κράτη μέλη όπου το όχημα έχει εγκριθεί

Κατά κανόνα, φορτηγά οχήματα RIV, οχήματα RIC και οχήματα βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών καταχωρίζονται ως έχουν. Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, καταγράφονται αναλόγως.

4.1.12.    Στοιχείο αριθ. 12 — Αριθμός έγκρισης

Καταγράφεται μόνο εφόσον διατίθεται.

4.1.13.    Στοιχείο αριθ. 13 — Θέση σε λειτουργία (υποχρεωτικό)

Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία θέσης σε λειτουργία, καταγράφεται το κατά προσέγγιση έτος θέσης σε λειτουργία.

4.2.    Διαδικασία

Ο φορέας ο οποίος ήταν προηγουμένως αρμόδιος για την καταχώριση του οχήματος καθιστά διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες στην NSA ή RE της χώρας όπου βρίσκεται.

Τα υπάρχοντα φορτηγά οχήματα και οχήματα επιβατών καταχωρίζονται μόνο στο NVR του κράτους μέλους όπου βρισκόταν ο προηγούμενος φορέας καταχώρισης.

Εάν υπάρχον όχημα έχει εγκριθεί σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο RE που καταχωρίζει το όχημα αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα στους RE των λοιπών ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Η NSA ή ο RE συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες στο δικό του NVR.

Η NSA ή ο RE ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των πληροφοριών. Ενημερώνονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι φορείς:

 ο φορέας ο οποίος ήταν προηγουμένως υπεύθυνος για την καταχώριση του οχήματος,

 ο κάτοχος,

 ο ERA.
Προσάρτημα 1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

1.   ΑΡΧΕΣ

Οι περιορισμοί (τεχνικά χαρακτηριστικά) που έχουν ήδη καταχωρισθεί σε άλλα μητρώα στα οποία έχουν πρόσβαση οι NSA, δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνονται στο NVR.

Η αποδοχή στη διασυνοριακή κυκλοφορία βασίζεται:

 στις κωδικοποιημένες στον αριθμό του οχήματος πληροφορίες,

 στην αλφαβητική κωδικοποίηση, και

 στη σήμανση του οχήματος.

Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται στο NVR.

2.   ΔΟΜΗ

Οι κωδικοί διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα:

 1ο επίπεδο: Κατηγορία περιορισμού

 2ο επίπεδο: Τύπος περιορισμού

 3ο επίπεδο: Τιμή ή προδιαγραφή.Κωδικοποίηση περιορισμών

Κατ.

Τύπος

Τιμή

Ονομασία

1

 

 

Τεχνικός περιορισμός σχετικός με την κατασκευή

 

1

Αριθμητική (3)

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας σε μέτρα

 

2

Περιορισμοί κυκλώματος γραμμής

 

3

Αριθμητική (3)

Περιορισμοί ταχύτητας σε km/h (αναγράφεται σε φορτηγά οχήματα και οχήματα επιβατών, αλλά όχι σε μηχανές έλξης)

2

 

 

Γεωγραφικός περιορισμός

 

1

Αλφαριθμητική (3)

Κινηματικό περιτύπωμα (κωδικοποίηση ΤΠΔ WAG παράρτημα Γ)

 

2

Κωδικοποιημένος κατάλογος

Περιτύπωμα συγκροτήματος άξονα-τροχού

 

 

1

Μεταβλητό εύρος 1435/1520

 

 

2

Μεταβλητό εύρος 1435/1668

 

3

Όχημα χωρίς CCS (έλεγχος, χειρισμός, σηματοδότηση)

 

4

Όχημα με ERTMS A (ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας)

 

5

Αριθμητική (3)

Όχημα με σύστημα B (1)

3

 

 

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

 

1

Κωδικοποιημένος κατάλογος

Κλιματική ζώνη EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Περιορισμοί χρήσης περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό έγκρισης

 

1

Βάσει του χρόνου

 

2

Βάσει όρων (διανυθείσα απόσταση, φθορά κ.λπ.)

(1)   Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με περισσότερα από ένα συστήματα B, εγγράφεται ιδιαίτερος κωδικός για κάθε σύστημα. — 1xx χρησιμοποιείται για όχημα εξοπλισμένο με σύστημα σηματοδότησης — 2xx χρησιμοποιείται για όχημα εξοπλισμένο με ασύρματο
Προσάρτημα 2

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ EIN

Κωδικός για το εναρμονισμένο σύστημα αρίθμησης, γνωστός ως ευρωπαϊκός αριθμός αναγνώρισης (EIN), για πιστοποιητικά ασφάλειας και άλλα έγγραφα

Παράδειγμα:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Κωδικός χώρας

(2 χαρακτήρες)

Τύπος εγγράφου

(2 ψηφία)

Έτος έκδοσης

(4 ψηφία)

Αύξων αριθμός

(4 ψηφία)

Πεδίο 1

Πεδίο 2

Πεδίο 3

Πεδίο 4

ΠΕΔΙΟ 1 —   ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ (2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

▼M3

Οι κωδικοί είναι αυτοί που δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται επίσημα στον ευρωπαϊκό δικτυακό τόπο στο Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)ΚΡΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυστρία

AT

Βέλγιο

BE

Βουλγαρία

BG

Κροατία

HR

Κύπρος

CY

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

Δανία

DK

Εσθονία

EE

Φινλανδία

FI

Γαλλία

FR

Γερμανία

DE

Ελλάδα

EL

Ουγγαρία

HU

Ισλανδία

IS

Ιρλανδία

IE

Ιταλία

IT

Λετονία

LV

Λιχτενστάιν

LI

Λιθουανία

LT

Λουξεμβούργο

LU

Νορβηγία

NO

Μάλτα

MT

Κάτω Χώρες

NL

Πολωνία

PL

Πορτογαλία

PT

Ρουμανία

RO

Σλοβακική Δημοκρατία

SK

Σλοβενία

SI

Ισπανία

ES

Σουηδία

SE

Ελβετία

CH

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Ο κωδικός για τις πολυεθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να συντίθεται κατά τον ίδιο τρόπο. Επί του παρόντος υπάρχει μόνο μια αρχή: Η Channel Tunnel Safety Authority. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος κωδικός:ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Channel Tunnel Safety Authority

CT

▼M1

ΠΕΔΙΟ 2 —   ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΔΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

Τα δύο ψηφία επιτρέπουν την ταυτοποίηση του τύπου του εγγράφου:

 το πρώτο ψηφίο προσδιορίζει τη γενική κατάταξη του εγγράφου,

 το δεύτερο ψηφίο προσδιορίζει τον υποτύπο του εγγράφου.

Επιτρέπεται η επέκταση του εν λόγω συστήματος αρίθμησης εφόσον χρειάζονται και άλλοι κωδικοί. Προτείνεται ο κάτωθι κατάλογος γνωστών και πιθανών συνδυασμών διψήφιων αριθμών, καθώς και συνδυασμοί έγκρισης θέσης των οχημάτων σε λειτουργία:Συνδυασμός αριθμών για το πεδίο 2

Τύπος εγγράφου

Υποτύπος εγγράφου

[0 1]

Άδειες

Άδειες για RU

[0 x]

Άδειες

Λοιπές

[1 1]

Πιστοποιητικό ασφάλειας

Μέρος Α

[1 2]

Πιστοποιητικό ασφάλειας

Μέρος Β

[1 x]

Δεσμευμένο

Δεσμευμένο

[2 1]

Έγκριση ασφάλειας

 

[2 2]

Δεσμευμένο

Δεσμευμένο

[2 x]

Δεσμευμένο

Δεσμευμένο

[3 x]

Δεσμευμένο, π.χ. για συντήρηση τροχαίου υλικού, υποδομή ή άλλα

 

[4 x]

Δεσμευμένο για κοινοποιημένους οργανισμούς

π.χ. τα διάφορα είδη κοινοποιημένων οργανισμών

[5 1] και [5 5] (1)

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Οχήματα έλξης

[5 2] και [5 6] (1)

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Ελκόμενες επιβατάμαξες

[5 3] και [5 7] (1)

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Φορτάμαξες

[5 4] και [5 8] (1)

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Ειδικά οχήματα

[5 9] (2)

Έγκριση τύπου του οχήματος

 

[6 0]

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Συγκρότημα παρατρόχιων υποσυστημάτων υποδομής ενέργειας και ελέγχου χειρισμού

[6 1]

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Υποσύστημα υποδομής

[6 2]

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Υποσύστημα υποδομής

[6 3]

Έγκριση θέσης σε λειτουργία

Συγκρότημα παρατρόχιου υποσυστήματος ελέγχου χειρισμού

[7 1]

Άδεια μηχανοδηγού

Αρίθμηση έως και το 9 999

[7 2]

Άδεια μηχανοδηγού

Αρίθμηση από 10 000 έως και 19 000

[7 3]

Άδεια μηχανοδηγού

Αρίθμηση από 20 000 έως και 29 000

[8 x] … [9 x]

Δεσμευμένο (2 τύποι εγγράφων)

Δεσμευμένο (10 υποτύποι το καθένα]

(1)   Εάν τα 4 ψηφία που προβλέπονται για το πεδίο «Αύξων αριθμός» χρησιμοποιηθούν πλήρως εντός ενός έτους, τα δύο πρώτα ψηφία του πεδίου 2 μεταβάλλονται αναλόγως από το: — [5 1] σε [5 5] για οχήματα έλξης. — [5 2] σε [5 6] για ελκόμενες επιβατάμαξης, — [5 3] σε [5 7] για φορτάμαξες, — [5 4] σε [5 8] για ειδικά οχήματα.

(2)   Τα αποδοθέντα ψηφία στο πεδίο 4 είναι: — Από 1 000 έως 1 999 για οχήματα έλξης — Από 2 000 έως 2 999 για ελκόμενα επιβατικά οχήματα — Από 3 000 έως 3 999 για βαγόνια — Από 4 000 έως 4 999 για ειδικά οχήματα.

ΠΕΔΙΟ 3 —   ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (4ΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

Στο πεδίο αυτό αναφέρεται το έτος (στον προκαθορισμένο μορφότυπο εεεε, δηλαδή, 4 ψηφία) κατά το οποίο εκδόθηκε η έγκριση.

ΠΕΔΙΟ 4 —   ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο αύξων αριθμός είναι αριθμός που αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά που εκδίδεται ένα έγγραφο, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για νέα, ανανεωμένη ή επικαιροποιημένη/τροποποιημένη έγκριση. Ο αριθμός ανακαλούμενου πιστοποιητικού ή αναστελλόμενης έγκρισης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Κάθε χρόνο, ο αύξων αριθμός αρχίζει και πάλι από το μηδέν.
Προσάρτημα 3

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣΚωδικός

Τρόπος απόσυρσης

Περιγραφή

00

Κανένας

Το όχημα διαθέτει έγκυρη καταχώριση.

10

Καταχώριση ανασταλείσα

Δεν προσδιορίστηκε αιτία

Η καταχώριση του οχήματος αναστέλλεται μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου ή μετά από απόφαση της NSA ή του RE.

11

Καταχώριση ανασταλείσα

Το όχημα προορίζεται για αποθήκευση σε κατάσταση λειτουργίας ως ανενεργό ή στρατηγικό απόθεμα.

20

Μεταβιβασθείσα καταχώριση

Το όχημα πρόκειται να καταχωρισθεί εκ νέου με διαφορετικό αριθμό ή από διαφορετικό NVR, για συνέχιση της χρήσης του στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο (όλο ή μέρος αυτού).

30

Απόσυρση

Δεν προσδιορίστηκε αιτία

Η καταχώριση του οχήματος για λειτουργία στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει λήξει χωρίς να είναι γνωστή η εκ νέου καταχώρισή του.

31

Απόσυρση

Το όχημα προορίζεται για συνέχιση της χρήσης του ως σιδηροδρομικό όχημα, εκτός του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

32

Απόσυρση

Το όχημα προορίζεται για την ανάκτηση μειζόνων διαλειτουργικών στοιχείων/δομοστοιχείων/ανταλλακτικών ή για μείζονα ανακατασκευή

33

Απόσυρση

Το όχημα προορίζεται για διάλυση και διάθεση υλικών (συμπεριλαμβανομένων των μειζόνων ανταλλακτικών) για ανακύκλωση.

34

Απόσυρση

Το όχημα προορίζεται για χρήση ως «ιστορικό διατηρηταίο τροχαίο υλικό» για λειτουργία σε χωριστό δίκτυο ή για στατική έκθεσή του, εκτός του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Χρήση κωδικών

 Εάν δεν προσδιορίζεται η αιτία της απόσυρσης, οι κωδικοί 10, 20 & 30 χρησιμοποιούνται για να υποδειχθεί η μεταβολή του καθεστώτος καταχώρισης.

 Εάν είναι διαθέσιμη η αιτία της απόσυρσης, οι κωδικοί 11, 31, 32, 33 & 34 είναι δυνατόν να επιλέγονται στη βάση δεδομένων του NVR. Οι κωδικοί αυτοί βασίζονται μόνον στις πληροφορίες που παρέχει στον RE ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος.

Ζητήματα καταχώρισης

 Όχημα, του οποίου η καταχώριση έχει ανασταλεί ή ανακληθεί, δεν επιτρέπεται να λειτουργεί στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο βάσει της καταγεγραμμένης καταχώρισης.

 Για την επανενεργοποίηση καταχώρισης μετά από αναστολή της απαιτείται έλεγχος από τον φορέα καταχώρισης των όρων που οδήγησαν στην αναστολή.

 Η μεταβίβαση καταχώρισης βάσει των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 1β της απόφασης 2006/920/ΕΚ ( 7 ) της Επιτροπής και στο άρθρο 1β της απόφασης 2008/231/ΕΚ ( 8 ) της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί από την απόφαση 2010/640/ΕΕ ( 9 ), συνεπάγεται νέα καταχώριση του οχήματος και στη συνέχεια ανάκληση της παλαιάς.
Προσάρτημα 4

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

image

image

image
Προσάρτημα 5ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Συντομογραφία

Ορισμός

CCS

Έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση

CIS

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

COTIF

Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές

CR

Συμβατικός σιδηρόδρομος (σύστημα)

DB

Βάση δεδομένων

EC

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

EC VVR

Ευρωπαϊκό κεντρικοποιημένο εικονικό μητρώο οχημάτων

EIN

Ευρωπαϊκός αριθμός αναγνώρισης

EN

Ευρωπαϊκό πρότυπο (ευρώ Norm)

EVN

Ευρωπαϊκός Αριθμός Οχήματος

ERA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, αναφερόμενος και ως «Οργανισμός»

ERATV

Ευρωπαϊκό Μητρώο Εγκεκριμένων Τύπων Οχημάτων

ERTMS

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

HS

Υψηλή ταχύτητα (σύστημα)

IB

Φορεάς έρευνας

ISO

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

IM

Διαχειριστής υποδομής

INF

Υποδομή

IT

Τεχνολογία της πληροφορίας

LR

Τοπικό μητρώο

NoBo

Κοινοποιημένος οργανισμός

NSA

Εθνική αρχή ασφάλειας

NVR

Εθνικό μητρώο οχημάτων

OPE (TSI)

Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας (ΤΠΔ)

OTIF

Διακυβερνητικός Οργανισμός Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών

RE

Φορέας μητρώου, ήτοι ο φορεάς που είναι αρμόδιος για την τήρηση και την επικαιροποίηση του NVR

RB

Ρυθμιστικός φορέας

RIC

Κανονισμοί που διέπουν την αμοιβαία χρήση οχημάτων και αμαξιδίων πέδησης σε διεθνείς μεταφορές

RIV

Κανονισμοί που διέπουν την αμοιβαία χρήση φορταμαξών σε διεθνείς μεταφορές

RS ή RST

Τροχαίο υλικό

RSRD (TAF)

Βάση δεδομένων αναφοράς τροχαίου υλικού (TAF)

RU

Σιδηροδρομική επιχείρηση

SEDP (TAF)

Στρατηγικό σχέδιο ευρωπαϊκής ανάπτυξης (TAF)

TAF (TSI)

Εφαρμογές τηλεματικής για εμπορεύματα (ΤΠΔ)

TSI

Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

VKM

Σήμανση κατόχου οχήματος

VKMR

Μητρώο σήμανσης κατόχου οχήματος

VVR

Εικονικό μητρώο οχημάτων

WAG (TSI)

Φορτάμαξα (ΤΠΔ)

WIMO (TAF)

Επιχειρησιακή βάση δεδομένων φορταμαξών και διατροπικών μονάδων (TAF)

▼M2
Προσάρτημα 6

ΜΕΡΟΣ «0»    ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις

Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Οχήματος και τη σχετική σήμανση που τίθεται κατά τρόπο εμφανή επί του οχήματος, με σκοπό να ταυτοποιείται το όχημα μονοσήμαντα και με τρόπο μόνιμο κατά τη λειτουργία. Δεν περιγράφει άλλους αριθμούς ή σημάνσεις που ενδεχομένως έχουν εγχαραχθεί ή στερεωθεί κατά μόνιμο τρόπο στο πλαίσιο ή στα κύρια συστατικά μέρη του οχήματος κατά την κατασκευή του.

Ευρωπαϊκός αριθμός οχήματος και σχετικές συντομογραφίες

Σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα απονέμεται αριθμός αποτελούμενος από 12 ψηφία [ο οποίος ονομάζεται Ευρωπαϊκός Αριθμός Οχήματος (ΕΑΟ — EVN)], με την ακόλουθη δομή:Ομάδα τροχαίου υλικού

Διαλειτουργική ικανότητα και τύπος οχήματος

[2 ψηφία]

Χώρα όπου το όχημα έχει ταξινομηθεί

[2 ψηφία]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[4 ψηφία]

Αριθμός σειράς

[3 ψηφία]

Ψηφίο ελέγχου

[1 ψηφίο]

Φορτάμαξες

00 έως 09

10 έως 19

20 έως 29

30 έως 39

40 έως 49

80 έως 89

[Λεπτομέρειες στο μέρος 6]

01 έως 99

[Λεπτομέρειες στο μέρος 4]

0000 έως 9999

[Λεπτομέρειες στο μέρος 9]

000 έως 999

0 έως 9

[Λεπτομέρειες στο μέρος 3]

Ελκόμενα οχήματα επιβατών

50 έως 59

60 έως 69

70 έως 79

[Λεπτομέρειες στο μέρος 7]

0000 έως 9999

[Λεπτομέρειες στο μέρος 10]

000 έως 999

Ελκτικό τροχαίο υλικό και κινητήριες μονάδες συρμών σταθερής ή προκαθορισμένης σύνθεσης

90 έως 99

[Λεπτομέρειες στο μέρος 8]

0000000 έως 8999999

[η σημασία αυτών των ψηφίων καθορίζεται από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως με διμερή ή πολυμερή συμφωνία]

Ειδικά οχήματα

9000 έως 9999

[Λεπτομέρειες στο μέρος 11]

000 έως 999

Σε δεδομένη χώρα, τα 7 ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και ο αριθμός σειράς αρκούν για τη μονοσήμαντη ταυτοποίηση οχήματος σε κάθε ομάδα ελκόμενων επιβατικών οχημάτων και ειδικών οχημάτων ( 10 ).

Τον αριθμό συμπληρώνουν αλφαβητικές σημάνσεις:

α) συντομογραφία της χώρας στην οποία έχει ταξινομηθεί το όχημα (λεπτομέρειες στο μέρος 4)·

β) Σήμα Κατόχου Οχήματος (λεπτομέρειες στο μέρος 1)·

γ) συντομογραφίες των τεχνικών χαρακτηριστικών (λεπτομέρειες στο μέρος 12 για τις φορτάμαξες, στο μέρος 13 για τα ελκόμενα επιβατικά οχήματα).

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Οχήματος τροποποιείται όταν δεν αντιστοιχεί στη διαλειτουργική ικανότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παρόν προσάρτημα λόγω τεχνικών μετατροπών στο όχημα. Λόγω αυτών των τεχνικών μετατροπών μπορεί να απαιτηθεί νέα θέση σε χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 25 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 1 —   ΣΗΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.    Ορισμός του σήματος κατόχου οχήματος (ΣΚΟ)

Το σήμα κατόχου οχήματος (ΣΚΟ) είναι αλφαβητικός κωδικός αποτελούμενος από 2 έως 5 χαρακτήρες ( 11 ). Το ΣΚΟ αναγράφεται σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα, πλησίον του ευρωπαϊκού αριθμού οχήματος. Το ΣΚΟ ταυτοποιεί τον κάτοχο οχήματος κατά την καταχώρισή του στο μητρώο τροχαίου υλικού.

Το ΣΚΟ είναι μοναδικό και ισχύει σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την παρούσα ΤΠΔ και σε όλες τις χώρες που συνάπτουν συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος αρίθμησης οχημάτων και του ΣΚΟ όπως ορίζει η παρούσα ΤΠΔ.

2.    Μορφότυπο του σήματος κατόχου οχήματος

Το ΣΚΟ αποτελεί αναπαράσταση του πλήρους ονόματος του κατόχου οχήματος ή συντομογραφίας, ει δυνατόν με αναγνωρίσιμο τρόπο. Επιτρέπεται η χρήση και των 26 χαρακτήρων του λατινικού αλφαβήτου. Στο ΣΚΟ οι χαρακτήρες αναγράφονται κεφαλαίοι. Χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν στους πρώτους χαρακτήρες των λέξεων του ονόματος του κατόχου επιτρέπεται να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. Για τον έλεγχο της μοναδικότητας, οι πεζοί χαρακτήρες θεωρούνται κεφαλαίοι.

Οι χαρακτήρες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν διακριτικά σημεία ( 12 ). Για τον έλεγχο της μοναδικότητας αγνοούνται τα χρησιμοποιούμενα διακριτικά σύμβολα.

Για οχήματα κατόχων εγκαταστημένων σε χώρα η οποία δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, επιτρέπεται να αναγράφεται μετάφραση του ΣΚΟ στο αλφάβητο της χώρας αυτής πίσω από το ΣΚΟ, χωριζόμενη από το ΣΚΟ με το σήμα της καθέτου («/»). Κατά την επεξεργασία δεδομένων, το μεταφρασμένο ΣΚΟ αγνοείται.

3.    Διατάξεις σχετικές με την απονομή σημάτων κατόχων οχημάτων

Για κάτοχο οχήματος είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων του ενός ΣΚΟ, σε περίπτωση που:

 ο κάτοχος οχήματος διαθέτει επίσημη ονομασία σε περισσότερες από μία γλώσσες,

 ο κάτοχος οχήματος έχει σοβαρό λόγο να γίνεται διάκριση μεταξύ ξεχωριστών στόλων οχημάτων εντός του οργανισμού του,

ένα μοναδικό ΣΚΟ είναι δυνατόν να εκδίδεται για όμιλο επιχειρήσεων:

 που ανήκει σε ενιαίο εταιρικό συγκρότημα (π.χ. συμμετοχικό συγκρότημα),

 που ανήκει σε ενιαίο εταιρικό συγκρότημα το οποίο έχει ορίσει και εντολοδοτήσει στο πλαίσιο αυτού του συγκροτήματος έναν οργανισμό που χειρίζεται όλα τα θέματα για λογαριασμό όλων των υπολοίπων,

 που έχει δώσει εντολή σε χωριστή και μοναδική νομική οντότητα για τον χειρισμό όλων των θεμάτων για λογαριασμό τους, οπότε ο κάτοχος είναι η νομική οντότητα.

4.    Μητρώο σημάτων κατόχων οχημάτων και διαδικασία απονομής ΣΚΟ

Το μητρώο ΣΚΟ είναι δημοσίως προσβάσιμο και επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Αίτηση για ΣΚΟ κατατίθεται στην αρμόδια εθνική αρχή του αιτούντος και προωθείται στον ERA. Το ΣΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ΕΟΣ.

Όταν ο κάτοχος ΣΚΟ παύει να χρησιμοποιεί το ΣΚΟ, ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή και η αρμόδια εθνική αρχή διαβιβάζει την πληροφορία στον ΕΟΣ. Στη συνέχεια το ΣΚΟ ανακαλείται μόλις ο κάτοχος αποδείξει ότι η σήμανση έχει τροποποιηθεί σε όλα τα οχήματα. Δεν επανεκδίδεται το ίδιο ΣΚΟ προτού παρέλθουν 10 έτη, εκτός εάν χορηγηθεί πάλι στον αρχικό κάτοχο ή σε άλλο κάτοχο με αίτησή του.

Το ΣΚΟ είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί σε άλλον κάτοχο, ο οποίος είναι ο νόμιμος διάδοχος του αρχικού κατόχου. Το ΣΚΟ παραμένει σε ισχύ όταν ο κάτοχος τροποποιήσει την ονομασία του σε ονομασία που δεν ομοιάζει με το ΣΚΟ.

Σε περίπτωση αλλαγής κατόχου η οποία συνεπάγεται αλλαγή ΣΚΟ, τα νέα οχήματα πρέπει να έχουν τεθεί στις φορτάμαξες εντός τριών μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της αλλαγής κατόχου στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ του ΣΚΟ που έχει τεθεί στο όχημα και των δεδομένων που έχουν εγγραφεί στο ΕΜΟ, υπερτερεί η εγγραφή στο ΕΜΟ.

ΜΕΡΟΣ 2

δεν χρησιμοποιείται

ΜΕΡΟΣ 3 —   ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΗΦΙΟ 12)

Το ψηφίο ελέγχου προσδιορίζεται ως εξής:

 τα ψηφία των άρτιων θέσεων του βασικού αριθμού (έναρξη αρίθμησης από τα δεξιά) λαμβάνονται με την αριθμητική τους αξία,

 τα ψηφία των περιττών θέσεων του βασικού αριθμού (αρίθμηση από δεξιά) πολλαπλασιάζονται επί 2,

 κατόπιν υπολογίζεται το άθροισμα που σχηματίζεται από τα ψηφία των άρτιων θέσεων και από όλα τα ψηφία τα οποία αποτελούν τα μερικά γινόμενα που έχουν προκύψει για τις περιττές θέσεις,

 κρατείται το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού,

 το ψηφίο ελέγχου είναι το συμπλήρωμα του εν λόγω ψηφίου μονάδων έως το 10. Σε περίπτωση που το εν λόγω ψηφίο μονάδων είναι μηδέν, το ψηφίο ελέγχου θα είναι και αυτό μηδέν.

Παραδείγματα

1 —

 Έστω βασικός αριθμός

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Άθροισμα: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Το ψηφίο μονάδων αυτού του αθροίσματος είναι 2.

Συνεπώς, το ψηφίο ελέγχου είναι 8 και ο βασικός αριθμός γίνεται ο αριθμός απογραφής 33 84 4796 100 — 8.

2 —

 Έστω βασικός αριθμός

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Άθροισμα: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Το ψηφίο μονάδων αυτού του αθροίσματος είναι 0.

Συνεπώς, το ψηφίο ελέγχου είναι 0 και ο βασικός αριθμός γίνεται ο αριθμός απογραφής 31 51 3320 198 — 0.

ΜΕΡΟΣ 4 —   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΨΗΦΙΑ 3-4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

Οι πληροφορίες σχετικά με τρίτες χώρες δίδονται μόνον για λόγους ενημέρωσης.Χώρες

Αλφαβητικός κωδικός χώρας (1)

Αριθμητικός κωδικός χώρας

Αλβανία

AL

41

Αλγερία

DZ

92

Αρμενία

AM

58

Αυστρία

A

81

Αζερμπαϊτζάν

AZ

57

Λευκορωσία

BY

21

Βέλγιο

B

88

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BIH

49

Βουλγαρία

BG

52

Κίνα

RC

33

Κροατία

HR

78

Κούβα

CU (1)

40

Κύπρος

CY

 

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

54

Δανία

DK

86

Αίγυπτος

ET

90

Εσθονία

EST

26

Φινλανδία

FIN

10

Γαλλία

F

87

Γεωργία

GE

28

Γερμανία

D

80

Ελλάδα

GR

73

Ουγγαρία

H

55

Ιράν

IR

96

Ιράκ

IRQ (1)

99

Ιρλανδία

IRL

60

Ισραήλ

IL

95

Ιταλία

I

83

Ιαπωνία

J

42

Καζαχστάν

KZ

27

Κιργισία

KS

59

Λετονία

LV

25

Λίβανος

RL

98

Λιχτενστάιν

FL

 

Λιθουανία

LT

24

Λουξεμβούργο

L

82

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK

65

Μάλτα

M

 

Μολδαβία

MD (1)

23

Μονακό

MC

 

Μογγολία

MGL

31

Μαυροβούνιο

MNE

62

Μαρόκο

MA

93

Κάτω Χώρες

NL

84

Βόρεια Κορέα

PRK (1)

30

Νορβηγία

N

76

Πολωνία

PL

51

Πορτογαλία

P

94

Ρουμανία

RO

53

Ρωσία

RUS

20

Σερβία

SRB

72

Σλοβακία

SK

56

Σλοβενία

SLO

79

Νότια Κορέα

ROK

61

Ισπανία

E

71

▼C1

Σουηδία

S

74

▼M2

Ελβετία

CH

85

Συρία

SYR

97

Τατζικιστάν

TJ

66

Τυνησία

TN

91

Τουρκία

TR

75

Τουρκμενιστάν

TM

67

Ουκρανία

UA

22

Ηνωμένο Βασίλειο

GB

70

Ουζμπεκιστάν

UZ

29

Βιετνάμ

VN (1)

32

(1)   Με βάση το αλφαβητικό σύστημα κωδικοποίησης που περιγράφεται στο παράρτημα 4 της σύμβασης του 1949 και στο άρθρο 45 παράγραφος 4 της σύμβασης του 1968 για την οδική κυκλοφορία.

ΜΕΡΟΣ 5

δεν χρησιμοποιείται

ΜΕΡΟΣ 6 —   ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ (ΨΗΦΙΑ 1-2) 

2ο ψηφίο1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2ο ψηφίο1ο ψηφίο

 

 

Εύρος τροχιάς

σταθερό ή μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό ή μεταβλητό

Εύρος τροχιάς

 

Αμαξοστοιχίες σύμφωνες προς την ΤΠΔ WAG () συμπεριλαμβανομένων του τμήματος 7.1.2 και όλων των όρων του προσαρτήματος Γ

0

με άξονες

Να μην χρησιμοποιούνται

αμαξοστοιχίες

να μη χρησιμοποιούνται ()

Φορτάμαξες PPV/PPW

(μεταβλητό εύρος)

με άξονες

0

1

με φορεία

με φορεία

1

2

με άξονες

αμαξοστοιχίες

Φορτάμαξες PPV/PPW

(σταθερό εύρος)

με άξονες

2

3

με φορεία

με φορεία

3

Άλλες φορτάμαξες

4

με άξονες ()

Φορτάμαξες σχετικές με τη συντήρηση

Άλλες φορτάμαξες

Φορτάμαξες με ειδική αρίθμηση για τεχνικά χαρακτηριστικά οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός της ΕΕ

με άξονες ()

4

8

με φορεία ()

με φορεία ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1ο ψηφίο2ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1ο ψηφίο2ο ψηφίο

(1)   Κανονισμός της Επιτροπής [ΤΠΔ WAG όπως εγκρίθηκε μετά την αναθεώρηση].

(2)   Εύρος σταθερό ή μεταβλητό.

(3)   Με εξαίρεση φορτάμαξες κατηγορίας I (φορτάμαξες ελεγχόμενης θερμοκρασίας), δεν χρησιμοποιούνται για νέα αδειοδοτημένα οχήματα που τίθενται σε χρήση.

ΜΕΡΟΣ 7 —   ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΨΗΦΙΑ 1-2) 

Εγχώρια κυκλοφορία

ΤΕΝ () ή/και COTIF () ή/και PPV/PPW

Εγχώρια ή διεθνής κυκλοφορία με ειδική συμφωνία

ΤΕΝ () ή/και COTIF ()

PPV/PPW

2ο ψηφίο1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Οχήματα για εγχώρια κίνηση

Μη κλιματιζόμενα οχήματα σταθερού εύρους (περιλαμβανόμενων φορταμαξών μεταφοράς αυτοκινήτων)

Μη κλιματιζόμενα οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520)

Να μην χρησιμοποιούνται

Μη κλιματιζόμενα οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668)

Ιστορικά οχήματα

Να μη χρησιμοποιούνται ()

Οχήματα σταθερού εύρους

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με αλλαγή φορείων

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με άξονες ρυθμιζόμενου εύρους

6

Υπηρεσιακά οχήματα

Κλιματιζόμενα οχήματα σταθερού εύρους

Μη κλιματιζόμενα οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520)

Υπηρεσιακά οχήματα

Μη κλιματιζόμενα οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668)

Φορτάμαξες μεταφοράς επιβατικών αυτοκινήτων

Να μη χρησιμοποιούνται ()

7

Κλιματιζόμενα και πιεσοστεγή οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Κλιματιζόμενα οχήματα πιεσοστεγή σταθερού εύρους

Να μην χρησιμοποιούνται

Άλλα οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

(1)   Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες ΤΠΔ, βλέπε προσάρτημα ΙΣΤ μέρος 5.

(2)   Συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα τα οποία βάσει κανονισμών φέρουν τα ψηφία που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα. COTIF: όχημα σύμφωνο προς τον κανονισμό COTIF ο οποίος ισχύει κατά το χρόνο θέσης σε χρήση.

(3)   Με εξαίρεση τις ήδη σε χρήση επιβατάμαξες με σταθερό εύρος (56) και ρυθμιζόμενο εύρος (66), να μη χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα.

ΜΕΡΟΣ 8 —   ΤΥΠΟΙ ΕΛΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

Το πρώτο ψηφίο είναι το «9».

Εάν το δεύτερο ψηφίο περιγράφει τον τύπο τροχαίου υλικού, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη κωδικοποίηση:Κωδικός

Γενικός τύπος οχήματος

0

Διάφορα

1

Μηχανή ηλεκτρική

2

Πετρελαιοκίνητη μηχανή

3

Πολυμερής σύνθεση ηλεκτρική (υψηλή ταχύτητα) [κινητήρια άμαξα ή ελκόμενο]

4

Πολυμερής σύνδεση ηλεκτρική (πλην υψηλής ταχύτητας) [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

5

Πολυμερής σύνδεση ντίζελ [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

6

Εξειδικευμένο ελκόμενο

7

Μηχανή ελιγμών ηλεκτρική

8

Ντιζελομηχανή ελιγμών

9

Ειδικό όχημα

ΜΕΡΟΣ 9 —   ΤΥΠΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ (ΨΗΦΙΑ 5 ΕΩΣ 8)

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η αριθμητική σήμανση που αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της φορτάμαξας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο απογραφής (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ) και αποστέλλεται στον ΕΟΣ. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA

ΜΕΡΟΣ 10 —   ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΨΗΦΙΑ 5-6)

Το μέρος 10 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΟΣ (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο απογραφής (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ) και αποστέλλεται στον ΕΟΣ. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA

ΜΕΡΟΣ 11 —   ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΨΗΦΙΑ 6 ΕΩΣ 8)

Το μέρος 11 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΟΣ (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο απογραφής (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ) και αποστέλλεται στον ΕΟΣ. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA

ΜΕΡΟΣ 12 —   ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ, ΠΛΗΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ

Το μέρος 12 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΟΣ (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο απογραφής (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ) και αποστέλλεται στον ΕΟΣ. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA

ΜΕΡΟΣ 13 —   ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Το μέρος 13 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΟΣ (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο απογραφής (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ) και αποστέλλεται στον ΕΟΣ. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.( 1 ) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 63).

( 2 ) ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/32/ΕΚ.

( 3 ) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 3.

( 4 ) Ωστόσο, για νέα οχήματα που τέθηκαν σε χρήση για AAE, BLS, FNME και GySEV/RoeEE, αποδίδεται ο συνήθης κωδικός χώρας.

( 5 ) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

( 6 ) ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ.1.

( 7 ) ΕΕ L 359 της 18.12.2006, σ. 1.

( 8 ) ΕΕ L 84 της 26.3.2008, σ. 1.

( 9 ) ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 29.

( 10 ) Σε δεδομένη χώρα, ο αριθμός ειδικού οχήματος πρέπει να είναι μοναδικός με το πρώτο ψηφίο και τα 5 τελευταία ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και του αριθμού σειράς.

( 11 ) Για τους σιδηροδρόμους NMBS/SNCB επιτρέπεται η χρήση του μόνου χαρακτήρα B εγγεγραμμένου σε κύκλο.

( 12 ) Τα διακριτικά σημεία είναι «σημεία τονιζόμενα» όπως À, Ç, Ö, Č, Ž κ.λπ. Ειδικά γράμματα όπως Ø και Æ θα αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο γράμμα. Στους ελέγχους μοναδικότητας το Ø λαμβάνεται ως O και το Æ ως A.

Top