EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20201216

Consolidated text: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας και της μετακίνησης πτηνών συντροφιάς που συνοδεύουν τον κάτοχό τους στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6958] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/25/ΕΚ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2020-12-16

02007D0025 — EL — 16.12.2020 — 011.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας και της μετακίνησης πτηνών συντροφιάς που συνοδεύουν τον κάτοχό τους στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6958]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/25/ΕΚ)

(ΕΕ L 008 της 13.1.2007, σ. 29)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2007

  L 344

50

28.12.2007

 M2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2010

  L 316

10

2.12.2010

 M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2012

  L 123

42

9.5.2012

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2013

  L 293

40

5.11.2013

 M8

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2225 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015

  L 316

14

2.12.2015

►M9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017

  L 342

13

21.12.2017

 M10

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2018/1687 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Νοεμβρίου 2018

  L 279

36

9.11.2018

 M11

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2214 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2019

  L 332

166

23.12.2019

►M12

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2107 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2020

  L 425

103

16.12.2020
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας και της μετακίνησης πτηνών συντροφιάς που συνοδεύουν τον κάτοχό τους στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6958]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/25/ΕΚ)Άρθρο 1

Μετακινήσεις από τρίτες χώρες

1.  

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μετακίνηση ζώντων πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες μόνον όταν το φορτίο αποτελείται από πέντε πτηνά κατ’ ανώτατο όριο και:

α) 

τα πτηνά προέρχονται από χώρα μέλος του Π.Ο.Υ.Ζ. που ανήκει στην αρμοδιότητα μιας από τις περιφερειακές επιτροπές του καταλόγου που παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι· ή

β) 

τα πτηνά προέρχονται από χώρα μέλος του Π.Ο.Υ.Ζ. που ανήκει στην αρμοδιότητα μιας από τις περιφερειακές επιτροπές του καταλόγου που παρατίθεται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι υπό την προϋπόθεση ότι:

▼M4

i) 

έχουν υποβληθεί σε απομόνωση για 30 ημέρες πριν από την εξαγωγή στον τόπο αναχώρησης της τρίτης χώρας που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I ή στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής ( 1 ), ή

▼M9

ii) 

έχουν υποβληθεί σε απομόνωση διάρκειας 30 ημερών, μετά την εισαγωγή στο κράτος μέλος προορισμού, σε σταθμούς απομόνωσης εγκεκριμένους σύμφωνα με το άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής ( 2 ), ή

iii) 

έχουν εμβολιαστεί, και μία φορά τουλάχιστον επανεμβολιαστεί, εντός των τελευταίων 6 μηνών και το αργότερο 60 ημέρες πριν από την αποστολή από την τρίτη χώρα, κατά της γρίπης των πτηνών των υποτύπων H5 και H7· το/τα εμβόλιο/-α που χρησιμοποιείται/-ούνται πρέπει να έχει/έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο είδος πτηνού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ή

iv) 

έχουν απομονωθεί για 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξαγωγή και έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία για την ανίχνευση του αντιγόνου ή γονιδιώματος H5 και H7, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο για τη γρίπη των πτηνών του εγχειριδίου διαγνωστικών δοκιμασιών και εμβολίων για χερσαία ζώα, όπως επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα από τον Π.Ο.Υ.Ζ., η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα που ελήφθη μετά την τρίτη ημέρα της απομόνωσης, και

▼M9

v) 

μεταφέρονται σε οικία ή άλλη κατοικία εντός της Ένωσης και δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε παραστάσεις, εμπορικές εκθέσεις, επιδείξεις ή άλλες συναθροίσεις πτηνών για διάστημα 30 ημερών μετά την είσοδό τους στην Ένωση, με εξαίρεση τις μετακινήσεις σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης μετά την εισαγωγή τους στην Ένωση, όπως αναφέρεται στο σημείο ii).

▼B

2.  
Η συμμόρφωση με τους όρους της παραγράφου 1 πιστοποιείται από επίσημο κτηνίατρο, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο ii) βάσει δήλωσης του κατόχου, στην τρίτη χώρα αποστολής σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.
3.  
Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό συνοδεύεται από δήλωση του κατόχου ή αντιπροσώπου του κατόχου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 2

Κτηνιατρικοί έλεγχοι

1.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα πτηνά συντροφιάς που μετακινούνται στο έδαφος της Κοινότητας από τρίτη χώρα υπόκεινται σε έλεγχο εγγράφων και έλεγχο ταυτότητας από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των ταξιδιωτών στο έδαφος της Κοινότητας.
2.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους ελέγχους και άμεση σχετική ενημέρωση της Επιτροπής.
3.  
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των σημείων εσόδου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

▼M9

4.  
Εάν από τους ελέγχους αυτούς προκύψει ότι τα ζώα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

▼B

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για τη μετακίνηση προς το έδαφος της Κοινότητας πτηνών που συνοδεύουν τον κάτοχό τους από την Ανδόρρα, την ►M6  ————— ◄ τις νήσους Φερόες, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, το Σαν Μαρίνο, την Ελβετία και το Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αμέσως και δημοσιεύουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 5

Η απόφαση 2005/759/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις ►M12  31 Δεκεμβρίου 2021 ◄ .

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ A

Χώρες μέλη του Π.Ο.Υ.Ζ. που ανήκουν στην αρμοδιότητα μιας από τις περιφερειακές επιτροπές του Π.Ο.Υ.Ζ. που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α):

ΜΕΡΟΣ B

Χώρες μέλη του Π.Ο.Υ.Ζ. που ανήκουν στην αρμοδιότητα μιας από τις περιφερειακές επιτροπές του Π.Ο.Υ.Ζ. που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β):

— 
Αφρική,
— 
Αμερικανική Ήπειρος,
— 
Ασία, Άπω Ανατολή και Ωκεανία,
— 
Ευρώπης, και
— 
Μέσης Ανατολής

▼M4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II