Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — EL — 01.01.2017 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες

(ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 91)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 113/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2008

  L 33

5

7.2.2008

 M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 637/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Ιουνίου 2014

  L 175

20

14.6.2014

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2244 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2016

  L 339

4

14.12.2016
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρεςΆρθρο 1

Άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων και εφαρμοζόμενοι δασμοί

1.  Ανοίγουν δασμολογικές ποσοστώσεις για εισαγωγές στην Κοινότητα μανιταριών του γένους Agaricus σε κονσέρβα των κωδικών ΣΟ 0711 51 00 , 2003 10 20 και 2003 10 30 (εφεξής «κονσέρβες μανιταριών»), σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η περίοδος εφαρμογής κάθε δασμολογικής ποσόστωσης προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.  Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται είναι 12 % ad valorem στην περίπτωση προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0711 51 00 και 23 % στην περίπτωση προϊόντων των κωδικών ΣΟ 2003 10 20 και 2003 10 30 .

Άρθρο 2

Εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται ο φορέας ή οι φορείς που έχει υποδείξει το κράτος μέλος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ποσότητα αναφοράς» νοείται η μέγιστη ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) μανιταριών σε κονσέρβα που εισήχθη ανά ημερολογιακό έτος από παραδοσιακό εισαγωγέα στη διάρκεια ενός από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη.

Οι εισαγωγές κονσερβών μανιταριών καταγωγής κρατών μελών της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ή Βουλγαρίας και Ρουμανίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς.

Οι ποσότητες κονσερβών μανιταριών που υπάγονται στις δασμολογικές ποσοστώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και οι οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης λόγω ανωτέρας βίας πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς.

Άρθρο 4

Κατηγορίες εισαγωγέων

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ως «παραδοσιακοί εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς που μπορούν να αποδείξουν ότι:

α) έχουν εισαγάγει κονσέρβες μανιταριών στην Κοινότητα τουλάχιστον κατά τα δύο από τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη·

β) έχουν εισαγάγει στην Κοινότητα τουλάχιστον 100 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της αίτησής τους.

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ως «νέοι εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που έχουν εισαγάγει στην Κοινότητα τουλάχιστον 50 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, κατά τη διάρκεια ενός εκάστου των προηγούμενων δύο ημερολογιακών ετών.

3.  Οι παραδοσιακοί και οι νέοι εισαγωγείς υποβάλλουν στοιχεία για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 1 ή 2 κατά την πρώτη αίτηση για μια συγκεκριμένη περίοδο εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ.

Η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης.

Άρθρο 5

Αιτήσεις πιστοποιητικών και πιστοποιητικά

1.  Τα πιστοποιητικά εισαγωγής (εφεξής «τα πιστοποιητικά») ισχύουν από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

2.  Το ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά τόνο (στραγγισμένο καθαρό βάρος).

3.  Η χώρα καταγωγής αναγράφεται στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού, ενώ η λέξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για εισαγωγές προερχόμενες από την αναφερόμενη σε αυτό χώρα.

4.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 6

Κατανομή των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων

1.  Η συνολική ποσότητα που διατίθεται στην Κίνα και σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, κατανέμεται ως ακολούθως:

α) 95 % σε παραδοσιακούς εισαγωγείς·

β) 5 % σε νέους εισαγωγείς.

2.  Εάν η ποσότητα που διατίθεται στην Κίνα και σε άλλες τρίτες χώρες δεν έχει πλήρως εξαντληθεί από μία κατηγορία εισαγωγέων, το υπόλοιπο κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.

3.  Στη θέση 20 των αιτήσεων πιστοποιητικών αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, «παραδοσιακός εισαγωγέας» ή «νέος εισαγωγέας».

Άρθρο 7

Περιορισμοί που ισχύουν για τις αιτήσεις

1.  Η συνολική ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) που αναφέρεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών για την εισαγωγή στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών που υποβάλλονται από παραδοσιακό εισαγωγέα δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσότητα που υπερβαίνει το 150 % της ποσότητας αναφοράς.

2.  Η συνολική ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) που αναφέρεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών για την εισαγωγή στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών που υποβάλλονται από νέο εισαγωγέα για μια συγκεκριμένη καταγωγή δεν πρέπει υπερβαίνει το 1 % της συνολικής ποσότητας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι για την καταγωγή αυτή.

Άρθρο 8

Υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών από εισαγωγείς

1.  Οι εισαγωγείς υποβάλλουν τις αιτήσεις πιστοποιητικών κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου.

2.  Όταν νέοι εισαγωγείς έχουν λάβει πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 ή του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, πρέπει επίσης να παράσχουν απόδειξη ότι τουλάχιστον το 50 % της ποσότητας που τους διατέθηκε έχει όντως τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Άρθρο 9

Κοινοποιήσεις των αιτήσεων πιστοποιητικών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις πιστοποιητικών.

Οι κοινοποιήσεις κατανέμονται ανά κωδικό ΣΟ και ανά καταγωγή και παρέχουν επίσης χωριστά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες εκάστου προϊόντος για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση από παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς, αντιστοίχως.

Άρθρο 10

Έκδοση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της προθεσμίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 12

Διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την αμοιβαία διοικητική συνεργασία με σκοπό την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Μεταβατικά μέτρα για τα έτη 2007 και 2008

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, για τα έτη 2007 και 2008, και μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) Ως «παραδοσιακοί εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι:

α) έχουν εισαγάγει κονσέρβες μανιταριών κατά τα δύο τουλάχιστον από τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη·

β) έχουν εισαγάγει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος τουλάχιστον 100 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96·

γ) οι εισαγωγές που αναφέρονται στα σημεία α) και β) πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία όπου ο υπόψη εισαγωγέας έχει την έδρα του.

2) Ως «νέοι εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο 1, οι οποίοι έχουν εισαγάγει στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία τουλάχιστον 50 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, σε καθένα από τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 14

Κατάργηση κανονισμών

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Το άρθρο 13 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος), αύξοντες αριθμοί και περίοδος εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1Χώρα καταγωγής

Αύξοντες αριθμοί

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Κίνα

Παραδοσιακοί εισαγωγείς: 09.4157

30 400

Νέοι εισαγωγείς 09.4193

Άλλες τρίτες χώρες

Παραδοσιακοί εισαγωγείς: 09.4158

5 030

Νέοι εισαγωγείς 09.4194

▼M1 —————

Top