Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — EL — 01.04.2016 — 020.002


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1126/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Σεπτεμβρίου 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 565/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Ιουνίου 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 629/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 2ας Ιουλίου 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 105/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 165/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 420/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 29ης Απριλίου 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 19ης Αυγούστου 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 219/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 14ης Μαρτίου 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 594/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 5ης Ιουλίου 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1058/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Νοεμβρίου 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1067/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Οκτωβρίου 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 212/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Μαρτίου 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 9ης Απριλίου 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 488/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Μαΐου 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 696/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1327/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/704 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Απριλίου 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 25ης Ιουνίου 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 25ης Ιουνίου 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1125 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 10ης Ιουλίου 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1137 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Ιουλίου 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1933 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Οκτωβρίου 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1940 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Οκτωβρίου 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/239 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2016

  L 45

3

20.2.2016


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 211, 18.8.2011, σ.  35 (420/2011)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 095, 31.3.2012, σ.  14 (1259/2011)

 C3

Διορθωτικό, ΕΕ L 247, 13.9.2012, σ.  17 (835/2011)

 C4

Διορθωτικό, ΕΕ L 051, 23.2.2013, σ.  23 (835/2011)

►C5

Διορθωτικό, ΕΕ L 051, 23.2.2013, σ.  23 (594/2012)

►C6

Διορθωτικό, ΕΕ L 275, 12.10.2016, σ.  54 (696/2014)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Γενικοί κανόνες

1.  Τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα δεν διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν μια από τις ουσίες που τα επιμολύνουν και παρατίθενται στο παράρτημα σε επίπεδο που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα.

2.  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα εφαρμόζονται στο βρώσιμο μέρος των σχετικών τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Τρόφιμα που έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών

1.  Κατά την εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων που ορίζονται στο παράρτημα σε τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) οι αλλαγές που προκαλούνται από τη διαδικασία ξήρανσης ή αραίωσης στη συγκέντρωση των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα·

β) οι αλλαγές που προκαλούνται από τη μεταποίηση στη συγκέντρωση των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα·

γ) οι σχετικές αναλογίες των συστατικών στο προϊόν, και

δ) το αναλυτικό όριο του ποσοτικού προσδιορισμού.

2.  Οι συγκεκριμένοι συντελεστές συγκέντρωσης ή αραίωσης για την ξήρανση, την αραίωση, τη μεταποίηση ή/και την ανάμειξη ή για τα ξηρά, αραιωμένα, μεταποιημένα ή/και αποτελούμενα από διάφορα συστατικά τρόφιμα παρέχονται και αιτιολογούνται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων κατά τη διενέργεια επίσημου ελέγχου από την αρμόδια αρχή.

Εάν ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων δεν παρέχει τον αναγκαίο συντελεστή συγκέντρωσης ή αραίωσης ή εάν η αρμόδια αρχή κρίνει τον συντελεστή ακατάλληλο βάσει της δοθείσας αιτιολόγησης, η αρμόδια αρχή καθορίζει η ίδια αυτό το συντελεστή, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και με στόχο τη μέγιστη προστασία της υγείας του ανθρώπου.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται εφόσον δεν έχουν καθοριστεί μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα εν λόγω ξηρά, αραιωμένα, μεταποιημένα ή αποτελούμενα από διάφορα συστατικά τρόφιμα.

4.  Εφόσον η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν αυστηρότερα επίπεδα.

Άρθρο 3

Απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση, την ανάμειξη και την απομάκρυνση

1.  Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά τροφίμων.

2.  Τα τρόφιμα που συμμορφώνονται προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα δεν αναμειγνύονται με τρόφιμα τα οποία υπερβαίνουν τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα.

3.  Τα τρόφιμα που πρόκειται να υποβληθούν σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα επιμόλυνσης δεν αναμειγνύονται με τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή με τρόφιμα που προορίζονται για χρήση ως συστατικά τροφίμων.

4.  Τα τρόφιμα που περιέχουν ουσίες που τα επιμολύνουν οι οποίες παρατίθενται στο τμήμα 2 του παραρτήματος (Μυκοτοξίνες) δεν υφίστανται χημικές κατεργασίες με σκοπό την απομάκρυνση των ουσιών αυτών.

▼M5

Άρθρο 4

Ειδικές διατάξεις για τα αράπικα φιστίκια, τους ξηρούς καρπούς με κέλυφος, τα ξηρά φρούτα και τον αραβόσιτο

Τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες), οι άλλοι ελαιόσποροι, τα ακρόδρυα, οι ξηροί καρποί, το ρύζι και ο αραβόσιτος που δεν συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αφλατοξινών που καθορίζονται στα σημεία 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, της 2.1.10 και 2.1.11 του παραρτήματος μπορούν να διατεθούν στην αγορά υπό τον όρο ότι αυτά τα τρόφιμα:

α) δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικά τροφίμων·

β) συμμορφώνονται προς τα κατάλληλα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στα σημεία 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 και 2.1.12 του παραρτήματος·

γ) υποβάλλονται σε κατεργασία διαλογής ή σε άλλες φυσικές μεθόδους κατεργασίας και ότι, μετά την κατεργασία αυτή, δεν υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων που καθορίζονται στα σημεία 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 και 2.1.11 του παραρτήματος και η εν λόγω κατεργασία δεν δημιουργεί άλλα επιβλαβή κατάλοιπα·

δ) επισημαίνονται ευκρινώς, με αναγραφή της χρήσης για την οποία προορίζονται, και φέρουν την ένδειξη «προϊόν προοριζόμενο να υποστεί κατεργασία διαλογής ή άλλη φυσική κατεργασία προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο επιμόλυνσης από αφλατοξίνες πριν από κάθε κατανάλωση από τον άνθρωπο ή χρήση ως συστατικό τροφίμων». Η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στην επισήμανση κάθε επιμέρους σακούλας, κιβωτίου κ.λπ. ή στο πρωτότυπο έγγραφο που τα συνοδεύει. Ο κωδικός αναγνώρισης φορτίου/παρτίδας σημειώνεται ανεξίτηλα σε κάθε επιμέρους σακούλα, κιβώτιο κ.λπ. του φορτίου και στο πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις για τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες), άλλους ελαιοσπόρους, τα προϊόντα που παράγονται από αυτά και τα δημητριακά

Στην επισήμανση κάθε επιμέρους σακούλας, κιβωτίου κ.λπ. ή στο πρωτότυπο συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να περιέχεται σαφής ένδειξη της χρήσης για την οποία προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να συνδέεται σαφώς με το φορτίο, αναφέροντας τον κωδικό αναγνώρισης του φορτίου, ο οποίος υπάρχει σε κάθε επιμέρους σακούλα, κιβώτιο του φορτίου κ.λπ. Επιπλέον, η επιχειρηματική δραστηριότητα του παραλήπτη του φορτίου, η οποία αναγράφεται στο συνοδευτικό έγγραφο, πρέπει να είναι συμβατή με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η χρήση για την οποία προορίζονται δεν είναι η κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στα σημεία 2.1.5 και 2.1.11 του παραρτήματος ισχύουν για όλα τα αράπικα φιστίκια, για άλλους ελαιόσπορους τα προϊόντα που παράγονται από αυτά και για τα δημητριακά τα οποία διατίθενται στην αγορά.

Όσον αφορά τα εξαιρούμενα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και άλλους ελαιόσπορους που προορίζονται για σύνθλιψη και την εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπομένων επιπέδων που καθορίζονται στο σημείο 2.1.1 του παραρτήματος, η εξαίρεση ισχύει μόνο για φορτία που επισημαίνονται σαφώς με υπόδειξη της χρήσης τους και φέρουν την ένδειξη «προϊόν προοριζόμενο για σύνθλιψη για την παραγωγή εξευγενισμένου φυτικού ελαίου». Η ένδειξη θα αναφέρεται στην ετικέτα κάθε επιμέρους σακούλας, κιβωτίου κ.λπ. και στο(-α) συνοδευτικό(-ά) έγγραφο(-α). Ο τελικός προορισμός πρέπει να είναι εγκατάσταση σύνθλιψης.

▼B

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις για τα μαρούλια

Με εξαίρεση τα μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκαταστάσεις υπό κάλυψη («μαρούλια προστατευμένης καλλιέργειας») και για τα οποία επισημαίνεται αυτό το γεγονός, ισχύουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα για τα μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο («μαρούλια υπαίθριας καλλιέργειας»).

Άρθρο 7

▼M9

Παρεκκλίσεις

▼M8 —————

▼M9

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Λετονία να διαθέτουν στις αγορές τους σολομό ελεύθερης αλιείας (Salmo salar) και προϊόντα αυτού που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους με επίπεδα διοξινών και/ή παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και/ή μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις όσον αφορά τους περιορισμούς στην κατανάλωση σολομού ελεύθερης αλιείας από τη Βαλτική καθώς και των προϊόντων του από συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία.

Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λετονία εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι ο σολομός ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα αυτού που δεν συμμορφώνονται με το σημείο 5.3 του παραρτήματος δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.

Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λετονία υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την αποτελεσματική ενημέρωση των συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όσον αφορά τις διατροφικές συστάσεις και για να εξασφαλίζουν ότι ο σολομός ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα του που δεν συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα δεν διατίθενται στις αγορές άλλων κρατών μελών. Επιπλέον, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.

▼M9

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στη Φινλανδία και τη Σουηδία να εγκρίνουν τη διάθεση στις αγορές τους ρέγγας (Clupea harengus) μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, σαλβελίνου (Salvelinus spp), λάμπρενας (Lampetra fluviatilis) και πέστροφας (Salmo trutta) ελεύθερης αλιείας, καθώς και προϊόντων αυτών των ψαριών, που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους, με επίπεδα διοξινών και/ή παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και/ή μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις όσον αφορά τους περιορισμούς στην κατανάλωση ρέγγας μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, σαλβελίνου, λάμπρενας και πέστροφας ελεύθερης αλιείας από τη Βαλτική καθώς και των προϊόντων τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι η ρέγγα μεγέθους άνω των 17 εκατοστών, ο σαλβελίνος, η λάμπρενα και η πέστροφα ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα αυτών των ψαριών που δεν συμμορφώνονται με το σημείο 5.3 του παραρτήματος δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν για την αποτελεσματική ενημέρωση των αναγνωρισμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις και για να εξασφαλίζουν ότι τα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών που δεν συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα δεν διατίθενται στις αγορές άλλων κρατών μελών. Επιπλέον, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.

▼M18

6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να διαθέτουν στην αγορά καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας, τα οποία έχουν καπνιστεί και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους με επιτρεπτά επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 6.1.4 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που ίσχυαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή 5,0 μg/kg για το βενζο[a]πυρένιο και 30,0 μg/kg για το άθροισμα βενζο[a]πυρένιου, βενζο[a]ανθρακένιου, βενζο[b]φλουορανθένιου και χρυσένιου.

Τα εν λόγω κράτη μέλη συνεχίζουν να παρακολουθούν την παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας και καταρτίζουν προγράμματα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών κάπνισης, όπου είναι δυνατόν, εφόσον είναι οικονομικώς εφικτό και δυνατό, χωρίς απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων.

Εντός τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η κατάσταση επανεξετάζεται με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος καπνιστών κρεάτων και καπνιστών προϊόντων με βάση το κρέας, για τα οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει η παρέκκλιση για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση χωρίς χρονικό περιορισμό.

7.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, επιτρέπεται στην Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να διαθέτουν στην αγορά καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο ψάρια και προϊόντα αλιείας, τα οποία έχουν καπνιστεί και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους με επιτρεπτά επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 6.1.5 του παραρτήματος, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω καπνιστά προϊόντα συμμορφώνονται με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που ίσχυαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή 5,0 μg/kg για το βενζο[a]πυρένιο και 30,0 μg/kg για το άθροισμα βενζο[a]πυρένιου, βενζο[a]ανθρακένιου, βενζο[b]φλουορανθένιου και το χρυσένιου.

Τα εν λόγω κράτη μέλη συνεχίζουν να παρακολουθούν την παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο ψάρια και προϊόντα αλιείας και καταρτίζουν προγράμματα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών κάπνισης, όπου είναι δυνατόν, εφόσον είναι οικονομικώς εφικτό και δυνατό, χωρίς απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων.

Εντός τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η κατάσταση επανεξετάζεται με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος καπνιστών ψαριών και καπνιστών προϊόντων αλιείας, για τα οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει η παρέκκλιση για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση χωρίς χρονικό περιορισμό.

▼B

Άρθρο 8

Δειγματοληψία και ανάλυση

Η δειγματοληψία και ανάλυση για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων που καθορίζονται στο παράρτημα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1882/2006 ( 1 ), (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ( 2 ) και (ΕΚ) αριθ. 1883/2006 ( 3 ) και τις οδηγίες της Επιτροπής 2001/22/ΕΚ ( 4 ), 2004/16/ΕΚ ( 5 ) και 2005/10/ΕΚ ( 6 ).

▼M25

Άρθρο 9

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα επίπεδα νιτρικών στα λαχανικά που ενδέχεται να περιέχουν νιτρικά σε σημαντικά επίπεδα, ιδίως στα λαχανικά με πράσινα φύλλα, και κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην EFSA τακτικά.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα ευρήματα για τις αφλατοξίνες στα οποία κατέληξαν σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής ( 7 ) και τα επιμέρους στοιχεία εμφάνισης αναφέρονται στην EFSA από τα κράτη μέλη.

3.  Τα κράτη μέλη και οι επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν και την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της επιμόλυνσης με δεσοξυνιβαλενόλη, ζεαραλενόνη, φουμονισίνη B1 και B2 και τοξίνη T-2 και HT-2. Η Επιτροπή θέτει τα αποτελέσματα αυτά στη διάθεση των κρατών μελών. Τα συναφή στοιχεία εμφάνισης αναφέρονται στην EFSA.

4.  Συνιστάται στα κράτη μέλη και τις επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων να παρακολουθούν την παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας στα δημητριακά και τα προϊόντα δημητριακών.

Τα κράτη μέλη και οι επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων ενθαρρύνονται να υποβάλλουν στην EFSA τα ευρήματά τους σχετικά με τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση και ειδικές πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ της παρουσίας σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και το επίπεδο των μεμονωμένων αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας.

Η Επιτροπή θέτει τα ευρήματα αυτά στη διάθεση των κρατών μελών.

5.  Τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση άλλων μολυσματικών προσμείξεων εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών, μπορούν να υποβάλλονται στην EFSA.

6.  Τα στοιχεία εμφάνισης παρέχονται στην EFSA με το μορφότυπο υποβολής δεδομένων της EFSA σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA σχετικά με την Τυπική Περιγραφή Δείγματος (SSD) για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ( 8 ) και τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της EFSA για συγκεκριμένες μολυσματικές προσμείξεις. Τα δεδομένα εμφάνισης από επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να διαβιβαστούν στην EFSA, κατά περίπτωση, σε απλουστευμένη μορφή υποβολής δεδομένων, όπως ορίζεται από την EFSA.

▼B

Άρθρο 10

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

Μεταβατικά μέτρα

▼M11

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται κατά την αντίστοιχη ημερομηνία:

▼B

α) 1η Ιουλίου 2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τη δεσοξυνιβαλενόλη και τη ζεαραλενόνη τα οποία καθορίζονται στα σημεία 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 και 2.5.7 του παραρτήματος·

▼M1

β) 1η Οκτωβρίου 2007 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τη δεσοξυνιβαλενόλη και την ζεαραλενόνη τα οποία καθορίζονται στα σημεία 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 και 2.5.10 του παραρτήματος·

▼B

γ) 1η Οκτωβρίου 2007 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τη φουμονισίνη B1 και B2 τα οποία καθορίζονται στο σημείο 2.6 του παραρτήματος·

δ) 4η Νοεμβρίου 2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB τα οποία καθορίζονται στο τμήμα 5 του παραρτήματος·

▼M11

ε) 1η Ιανουαρίου 2012 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, για τα μη παρόμοια με τις διοξίνες PCB τα οποία καθορίζονται στο τμήμα 5 του παραρτήματος·

στ) 1η Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για την ωχρατοξίνη Α στο Capsicum spp. τα οποία καθορίζονται στο σημείο 2.2.11. του παραρτήματος.

▼B

Το βάρος της απόδειξης σχετικά με το πότε διατέθηκαν τα προϊόντα στην αγορά φέρουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (17) Τμήμα 1:  Νιτρικά

Τρόφιμα (9)

Μέγιστα επίπεδα (mg NO3/kg)

1.1

Νωπό σπανάκι (Spinacia oleracea) (10)

 

3 500

1.2

Σπανάκι συντηρημένο, βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένο

 

2 000

1.3

Νωπά μαρούλια (Lactuca sativa L.) (μαρούλια προστατευόμενης και υπαίθριας καλλιέργειας) εξαιρουμένου του μαρουλιού που αναφέρεται στο σημείο 1.4

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου:

 

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

5 000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

4 000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

 

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

4 000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

3 000

1.4

Μαρούλια τύπου «Iceberg»

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη

2 500

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο

2 000

1.5

Ρόκα (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου:

7 000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

6 000

1.6

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (12)

 

200

▼BΤμήμα 2:  Μυκοτοξίνες

Τρόφιμα (9)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (μg/kg)

▼M5

2.1.

Αφλατοξίνες

B1

Άθροισμα της αφλατοξίνης B1, B2, G1 και G2

M1

2.1.1.

Τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και άλλοι ελαιόσποροι (43), που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα

με εξαίρεση:

— τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και τους άλλους ελαιόσπορους για σύνθλιψη για την παραγωγή εξευγενισμένου φυτικού ελαίου

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2.

Αμύγδαλα, φυστίκια και πυρήνες βερίκοκων που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3.

Φουντούκια και καρύδια Βραζιλίας, που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4.

Ακρόδρυα, εκτός από τα ακρόδρυα που αναφέρονται στα σημεία 2.1.2 και 2.1.3, που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5.

Τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και οι άλλοι ελαιόσποροι (43) και τα επεξεργασμένα προϊόντα αυτών που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα,

με εξαίρεση:

— τα ακατέργαστα φυτικά έλαια που προορίζονται για εξευγενισμό

— τα εξευγενισμένα φυτικά έλαια

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6.

Αμύγδαλα, φυστίκια και πυρήνες βερίκοκων, προοριζόμενοι για την άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7.

Φουντούκια και καρύδια Βραζιλίας, προοριζόμενα για την άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8.

Ακρόδρυα, εκτός από τα ακρόδρυα που αναφέρονται στα σημεία 2.1.6 και 2.1.7, και μεταποιημένα προϊόντα αυτών, που προορίζονται για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9.

Ξηρά φρούτα, εκτός από τα ξηρά σύκα, που υφίστανται κατεργασία διαλογής ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα.

5,0

10,0

2.1.10.

Ξηρά φρούτα, εκτός από τα ξηρά σύκα, και μεταποιημένα προϊόντα τους που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα.

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Όλα τα δημητριακά και όλα τα παράγωγα προϊόντα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων δημητριακών, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.1.12, 2.1.15 και 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Ο αραβόσιτος και το ρύζι που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα.

5,0

10,0

2.1.13.

Νωπό γάλα (14), γάλα που υφίσταται θερμική επεξεργασία και γάλα για την παρασκευή προϊόντων με βάση το γάλα

0,050

2.1.14.

Τα εξής είδη καρυκευμάτων:

Capsicum spp (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν και της πάπρικας)

Piper spp (καρποί, συμπεριλαμβανομένου του λευκού και του μαύρου πιπεριού)

Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο)

Zingiber officinale (ζιγγίβερη)

Curcuma longa (κούρκουμα)

Μείγμα καρυκευμάτων που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα καρυκεύματα

5,0

10,0

2.1.15.

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

0,10

2.1.16.

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος για βρέφη και του γάλακτος δεύτερης βρεφικής ηλικίας (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17.

Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ►M20   (11)  ◄  (16) που προορίζονται ειδικά για βρέφη

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Ξηρά σύκα

6,0

10,0

▼B

2.2

Ωχρατοξίνη A

 

2.2.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά

5,0

▼M11

2.2.2.

Όλα τα προϊόντα που παράγονται από ανεπεξέργαστα σιτηρά, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και των σιτηρών που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.2.9, 2.2.10 και 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Σταφίδες (κορινθιακή, ξανθή σταφίδα και σουλτανίνα)

10,0

2.2.4

Φρυγμένοι κόκκοι καφέ και φρυγμένος και αλεσμένος καφές, εξαιρουμένου του διαλυτού καφέ

5,0

2.2.5

Διαλυτός καφές (στιγμιαίος καφές)

10,0

2.2.6

Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων, εξαιρουμένων των οίνων λικέρ και των οίνων με αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 15 % vol) και ποτά που προέρχονται από ζύμωση φρούτων (17)

2,0  (18)

2.2.7

Αρωματισμένοι οίνοι, αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (19)

2,0  (18)

2.2.8

Χυμός σταφυλιών, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών, όπως αυτός ανασυστάθηκε, νέκταρ σταφυλιών, γλεύκος σταφυλιών και συμπυκνωμένος γλεύκος σταφυλιών όπως αυτός ανασυστάθηκε, οι οποίοι προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (20)

2,0  (18)

2.2.9

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

0,50

2.2.10

Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ►M20   (11)  ◄  (16) που προορίζονται ειδικά για βρέφη

0,50

▼M23

2.2.11.

Καρυκεύματα, συμπεριλαμβανομένων των αποξηραμένων καρυκευμάτων

 

Piper spp. (καρποί, συμπεριλαμβανομένου του λευκού και του μαύρου πιπεριού)

Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο)

Zingiber officinale (ζιγγίβερη)

Curcuma longa (κούρκουμα)

15 μg/kg

Capsicum spp. (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν και της πάπρικας)

20 μg/kg

Μείγματα καρυκευμάτων που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα καρυκεύματα

15 μg/kg

▼M4

2.2.12.

Γλυκύρριζα (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate και άλλα είδη)

 

2.2.12.1.

Ρίζα γλυκύρριζας, συστατικό για φυτικό αφέψημα

20 μg/kg

2.2.12.2.

Εκχύλισμα γλυκύρριζας (45), για χρήση στα τρόφιμα ιδίως στα ποτά και στη ζαχαροπλαστική

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Γλουτένη σίτου που δεν πωλείται απευθείας στον καταναλωτή

8,0

▼B

2.3

Πατουλίνη

 

2.3.1

Χυμοί φρούτων, συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων όπως αυτοί ανασυστάθηκαν και νέκταρ φρούτων (20)

50

2.3.2

Αλκοολούχα ποτά (21), μηλίτης και άλλα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και προέρχονται από μήλα ή περιέχουν χυμό μήλων

50

2.3.3

Στερεά προϊόντα από μήλο, συμπεριλαμβανομένων της κομπόστας και του πολτού μήλου, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.3.4 και 2.3.5

25

2.3.4

Χυμός μήλων και στερεά προϊόντα από μήλο, συμπεριλαμβανομένης της κομπόστας και του πολτού μήλου, για βρέφη και μικρά παιδιά (22), τα οποία επισημαίνονται και πωλούνται ως τέτοια (12)

10,0

2.3.5

Βρεφικές τροφές, εκτός των μεταποιημένων τροφίμων με βάση τα δημητριακά για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (12)

10,0

▼M1

2.4

Δεσοξυνιβαλενόλη (23)

 

2.4.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (24) (25) εκτός του σκληρού σίτου, της βρώμης και του αραβοσίτου

1 250

2.4.2

Μη μεταποιημένος σκληρός σίτος και βρώμη (24) (25)

1 750

2.4.3

Μη μεταποιημένος αραβόσιτος (24), εξαιρουμένου του μη μεταποιημένου αραβόσιτου που προορίζεται προς επεξεργασία με υγρή άλεση (40)

1 750  (26)

2.4.4

Δημητριακά που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, άλευρα δημητριακών, πίτουρα και φύτρα ως τελικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.4.7, 2.4.8 και 2.4.9

750

2.4.5

Ζυμαρικά (ξηρά) (27)

750

2.4.6

Ψωμί (συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρτοσκευασμάτων), τσουρέκια, μπισκότα, σνακ δημητριακών και δημητριακά για πρωινό

500

2.4.7

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

200

2.4.8

Κλάσματα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1103 13 ή 1103 20 40 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Κλάσματα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρόμετρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1102 20 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρομόρια που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Ζεαραλενόνη (23)

 

2.5.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (24) (25), εκτός του αραβοσίτου

100

2.5.2

Μη μεταποιημένος αραβόσιτος (24), εξαιρουμένου του μη μεταποιημένου αραβόσιτου που προορίζεται προς επεξεργασία με υγρή άλεση (40)

350  (26)

2.5.3

Δημητριακά που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, άλευρα δημητριακών, πίτουρα και φύτρα ως τελικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 και 2.5.10

75

2.5.4

Ραφιναρισμένο αραβοσιτέλαιο

400  (26)

2.5.5

Ψωμί (συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρτοσκευασμάτων), τσουρέκια, μπισκότα, σνακ δημητριακών και δημητριακά για πρωινό, εξαιρουμένων των σνακ αραβοσίτου και των δημητριακών για πρωινό με βάση τον αραβόσιτο

50

2.5.6

Αραβόσιτος που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, σνακ αραβοσίτου και δημητριακά για πρωινό με βάση τον αραβόσιτο

100  (26)

2.5.7

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά (εξαιρουμένων των μεταποιημένων τροφίμων με βάση τον αραβόσιτο) και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

20

2.5.8

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τον αραβόσιτο για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Κλάσματα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1103 13 ή 1103 20 40 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Κλάσματα αλεσμάτων αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρομόρια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1102 20 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρομόρια που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

300  (26)

2.6

Φουμονισίνες

άθροισμα της B1 και B2

2.6.1

Μη μεταποιημένος αραβόσιτος (24), εξαιρουμένου του μη μεταποιημένου αραβόσιτου που προορίζεται για επεξεργασία με υγρή άλεση (40)

4 000  (28)

2.6.2

Αραβόσιτος που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εξαιρουμένων των τροφίμων που παρατίθενται στα σημεία 2.6.3 και 2.6.4

1 000  (28)

2.6.3

Δημητριακά για πρωινό με βάση τον αραβόσιτο και σνακ με βάση τον αραβόσιτο

800  (28)

2.6.4

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τον αραβόσιτο και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Κλάσματα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1103 13 ή 1103 20 40 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων > 500 μικρόμετρα που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Κλάσματα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρόμετρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1102 20 και άλλα προϊόντα άλεσης αραβοσίτου με μέγεθος σωματιδίων ≤ 500 μικρόμετρα που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

Τοξίνη T-2 και ΗΤ-217 (23)

Άθροισμα της τοξίνης T-2 και HT-2

2.7.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (24) και προϊόντα με βάση τα δημητριακά

 

▼M14

2.8

Κιτρινίνη

 

2.8.1

Πρόσθετα τροφίμων με βάση το ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση με τον ερυθρό μύκητα Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9

Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας

 

2.9.1.

Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας

 

2.9.1.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (24) εκτός του αραβοσίτου και του ρυζιού

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας˛ (4)

 

2.9.2.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (24) εκτός του αραβοσίτου και του ρυζιού

— (5)

2.9.2.2

Προϊόντα άλεσης δημητριακών, εκτός από προϊόντα άλεσης αραβοσίτου και ρυζιού

— (5)

2.9.2.3

Ψωμί (συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρτοσκευασμάτων), τσουρέκια, μπισκότα, σνακ δημητριακών, δημητριακά για πρωινό και ζυμαρικά

— (5)

2.9.2.4

Τρόφιμα με βάση τα δημητριακά για βρέφη και μικρά παιδιά

— (5)

▼BΤμήμα 3:  Μέταλλα

Τρόφιμα (9)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα

(mg/kg νωπού προϊόντος)

▼M20

3.1

Μόλυβδος

 

3.1.1

Νωπό γάλα (14), γάλα που υφίσταται θερμική επεξεργασία και γάλα για την παρασκευή προϊόντων με βάση το γάλα

0,020

3.1.2

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

 

 

που διατίθενται στο εμπόριο σε μορφή σκόνης (11) (33)

0,050

 

που διατίθενται στο εμπόριο σε υγρή μορφή (11) (33)

0,010

3.1.3

Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (33) εκτός από τα προϊόντα του σημείου 3.1.5

0,050

3.1.4

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (11) που προορίζονται ειδικά για βρέφη και μικρά παιδιά

 

 

που διατίθενται στο εμπόριο σε μορφή σκόνης (33)

0,050

 

που διατίθενται στο εμπόριο σε υγρή μορφή (33)

0,010

3.1.5

Ποτά για βρέφη και μικρά παιδιά, τα οποία επισημαίνονται και πωλούνται ως τέτοια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 3.1.2 και 3.1.4

 

 

που διατίθενται στο εμπόριο ως υγρά ή που πρέπει να ανασυσταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των χυμών φρούτων (12)

0,030

 

που πρέπει να παρασκευαστούν με εκχύλιση ή αφέψηση (33)

1,50

3.1.6

Κρέας (εξαιρουμένων των εντοσθίων) βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών (14)

0,10

3.1.7

Εντόσθια βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών (14)

0,50

3.1.8

Σάρκα ψαριών (29) (30)

0,30

3.1.9

Κεφαλόποδα (55)

0,30

3.1.10

Μαλακόστρακα (31) (47)

0,50

3.1.11

Δίθυρα μαλάκια (31)

1,50

3.1.12

Δημητριακά και όσπρια

0,20

3.1.13

Λαχανικά εκτός από φυλλώδεις κράμβες, λαγόχορτο, φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά, μανιτάρια, φύκια και καρποφόρα λαχανικά (32) (56)

0,10

3.1.14

Φυλλώδεις κράμβες, λαγόχορτο, φυλλώδη λαχανικά εκτός από τα νωπά αρωματικά φυτά και τα εξής μανιτάρια: Agaricus bisporus (κοινό μανιτάρι), Pleurotus ostreatus (πλευρωτός ο οστρεώδης), Lentinula edodes (μανιτάρι shiitake) (32)

0,30

3.1.15

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

γλυκό καλαμπόκι (32)

0,10

 

διαφορετικά από το γλυκό καλαμπόκι (32)

0,05

3.1.16

Φρούτα, εκτός από τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα, τους καρπούς της κουφοξυλιάς και τους καρπούς της κουμαριάς (32)

0,10

3.1.17

Μύρτιλλα μακρόκαρπα, φραγκοστάφυλα, καρποί της κουφοξυλιάς και καρποί της κουμαριάς (32)

0,20

3.1.18

Λίπη και έλαια, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών του γάλακτος

0,10

3.1.19

Χυμοί φρούτων, συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων όπως έχουν ανασυσταθεί και νέκταρ φρούτων

 

 

αποκλειστικά από μούρα και άλλα μικρά φρούτα (20)

0,05

 

από άλλα φρούτα πλην των μούρων και των άλλων μικρών φρούτων (20)

0,03

3.1.20

Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων, εξαιρουμένων των οίνων λικέρ), μηλίτης, απιδίτης και οίνοι από φρούτα (17)

 

 

προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή φρούτων 2001 έως τη συγκομιδή φρούτων 2015

0,20

 

προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή φρούτων 2016 και μετά

0,15

3.1.21

Αρωματισμένοι οίνοι, αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (19)

 

 

προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή φρούτων 2001 έως τη συγκομιδή φρούτων 2015

0,20

 

προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή φρούτων 2016 και μετά

0,15

3.1.22

Συμπληρώματα διατροφής (42)

3,0

3.1.23

Μέλι

0,10

▼M16

3.2

Κάδμιο

 

3.2.1

Λαχανικά και φρούτα, εξαιρουμένων των ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών, των φυλλωδών λαχανικών, των νωπών αρωματικών φυτών, των φυλλωδών κραμβών, των λαχανικών με στέλεχος, των μανιταριών και των φυκιών (32)

0,050

3.2.2

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά (εξαιρουμένων του ραπανοσέλινου, της παστινάκης, του λαγόχορτου και του χρένου), στελεχώδη λαχανικά (εξαιρουμένου του σέλινου) (32). Στην περίπτωση της πατάτας, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για την αποφλοιωμένη πατάτα

0,10

3.2.3

Φυλλώδη λαχανικά, νωπά αρωματικά φυτά, φυλλώδης κράμβη, σέλινο, σελινόριζα, παστινάκη, λαγόχορτο, χρένο και τα εξής μανιτάρια (32): Agaricus bisporus (κοινό μανιτάρι), Pleurotus ostreatus (πλευρωτός ο οστρεώδης), Lentinula edodes (μανιτάρι shiitake)

0,20

3.2.4

Μανιτάρια, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.3 (32)

1,0

3.2.5

Σπόροι δημητριακών εκτός του σίτου και του ρυζιού

0,10

3.2.6

— Σπόροι σίτου, κόκκοι ρυζιού

— Πίτουρο σίτου και φύτρα σίτου για άμεση κατανάλωση

— Σπόροι σόγιας

0,20

3.2.7

Συγκεκριμένα προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως παρατίθενται κατωτέρω (52)

 

—  Σοκολάτα γάλακτος με < 30 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,10 από την 1η Ιανουαρίου 2019

—  Σοκολάτα με < 50 % ολικά ξηρά στερεά κακάο· σοκολάτα γάλακτος με ≥ 30 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,30 από την 1η Ιανουαρίου 2019

—  Σοκολάτα με ≥ 50 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,80 από την 1η Ιανουαρίου 2019

—  Σκόνη κακάο που πωλείται στον τελικό καταναλωτή ή ως συστατικό σε ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη που πωλείται στον τελικό καταναλωτή (ρόφημα σοκολάτας)

0,60 από την 1η Ιανουαρίου 2019

3.2.8

Κρέας (εξαιρουμένων των εντοσθίων) βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών (14)

0,050

3.2.9

Κρέας ίππων, εξαιρουμένων των εντοσθίων (14)

0,20

3.2.10

Ήπαρ βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (14)

0,50

3.2.11

Νεφροί βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (14)

1,0

3.2.12

Σάρκα ψαριών (29) (30), εξαιρουμένων των ειδών που παρατίθενται στα σημεία 3.2.13, 3.2.14 και 3.2.15

0,050

3.2.13

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (29) (30):

σκουμπρί (Scomber species), τόνος (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), bichique (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Σάρκα του ακόλουθου ψαριού (29) (30):

κοπάνι (Auxis species)

0,15

3.2.15

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (29) (30):

γαύρος (Engraulis species)

ξιφίας (Xiphias gladius)

σαρδέλα (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Μαλακόστρακα (31): σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (47). Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura), σάρκα από αποφύσεις

0,50

3.2.17

Δίθυρα μαλάκια (31)

1,0

3.2.18

Κεφαλόποδα (χωρίς εντόσθια) (31)

1,0

3.2.19

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  παρασκευάσματα σε μορφή σκόνης από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος ή από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

0,010 από την 1η Ιανουαρίου 2015

—  παρασκευάσματα σε υγρή μορφή από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος ή από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

0,005 από την 1η Ιανουαρίου 2015

—  παρασκευάσματα σε μορφή σκόνης από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας μόνες ή σε μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος

0,020 από την 1η Ιανουαρίου 2015

—  παρασκευάσματα σε υγρή μορφή από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας μόνες ή σε μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος

0,010 από την 1η Ιανουαρίου 2015

3.2.20

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (33)

0,040 από την 1η Ιανουαρίου 2015

3.2.21

Συμπληρώματα διατροφής (42) εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.22

1,0

3.2.22

Συμπληρώματα διατροφής (42) που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από ξηρά φύκια, προϊόντα που προέρχονται από φύκια ή από ξηρά δίθυρα μαλάκια

3,0

▼B

3.3

Υδράργυρος

 

▼M6

3.3.1

Προϊόντα αλιείας (31) και σάρκα ψαριών (29) (30), εκτός από τα είδη που παρατίθενται στο σημείο 3.3.2. Το μέγιστο επίπεδο για τα μαλακόστρακα εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (47). ►C1  Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura) εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις. ◄

0,50

▼M3

3.3.2

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (29) (30):

βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα (Lophius species)

λυκόψαρο του Ατλαντικού (Anarchicas lupus)

παλαμίδα (Sarda sarda)

χέλι (Anguilla species)

καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού, καθρεπτόψαρο (Hoplostethus species)

γρεναδιέρος (Coryphaenoides rupestris)

ιππόγλωσσος ο κοινός (Hippoglossus hippoglossus)

οφίδιο του ακρωτηρίου (Genypterus capensis)

μάρλιν (Makaira species)

ζαγκέτες (Lepidorhombus spp.)

μουλίδες (Mullus species)

κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

τούρνα (Esox lucius)

κοπάνι (Orcynopsis unicolor)

σύκο της Μεσογείου (Trisopterus minutus)

πορτογαλικό σκυλόψαρο (Centroscymnus coelolepis)

σελάχι (Raja species)

κοκκινόψαρο (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

ιστιοφόρος του Ειρηνικού (Istiophorus platypterus)

σπαθόψαρο (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

κεφαλάς, λιθρίνι (Pagellus species)

καρχαρίας (όλα τα είδη)

τζεμπιλίδες, μαυρόψαρο (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

στουριόνια (Acipenser spp.)

ξιφίας (Xiphias gladius)

τόνος (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Συμπληρώματα διατροφής (42)

0,10

▼B

3.4

Κασσίτερος (ανόργανος)

 

3.4.1

Κονσερβοποιημένα τρόφιμα εκτός από ποτά

200

3.4.2

Κονσερβοποιημένα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των χυμών φρούτων και των χυμών λαχανικών

100

3.4.3

Κονσερβοποιημένα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, εκτός από τα ξηρά προϊόντα και τα προϊόντα σε σκόνη (11) (33)

50

3.4.4

Κονσερβοποιημένα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, εκτός από τα ξηρά προϊόντα και τα προϊόντα σε σκόνη ►M20   (11)  ◄  (33)

50

3.4.5

Κονσερβοποιημένα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ►M20   (11)  ◄  (33) που προορίζονται ειδικά για βρέφη, εκτός από τα ξηρά προϊόντα και τα προϊόντα σε σκόνη

50

▼M21

3.5

Αρσενικό (ανόργανο) (53) (54)

 

3.5.1

Λευκασμένο ρύζι μη επεξεργασμένο με βραστό νερό(non-parboiled) (στιλβωμένο ή λευκό ρύζι)

0,20

3.5.2

Ρύζι επεξεργασμένο με βραστό νερό και ρύζι αποφλοιωμένο

0,25

3.5.3

Γαλέτες ρυζιού, γκοφρέτες ρυζιού, κράκερ ρυζιού και μπισκότα ρυζιού

0,30

3.5.4

Το ρύζι που προορίζεται για την παραγωγή τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά (11)

0,10

▼BΤμήμα 4:  3-μονοχλωροπροπανο-1,2-διόλη (3-MCPD)

Τρόφιμα (9)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα

(μg/kg)

4.1

Υδρολυμένες φυτικές πρωτεΐνες (34)

20

4.2

Σάλτσα σόγιας (34)

20

▼M9Τμήμα 5:  Διοξίνες και PCB (35)

Τρόφιμα

Μεγιστα επιτρεπτα επιπεδα

Αθροισμα διοξινων (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Αθροισμα διοξινων και παρομοιων με διοξινεσ PCB (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Αθροισμα των PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 και PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας (εξαιρουμένων των βρώσιμων εντοσθίων) των ακόλουθων ζώων (14):

 

 

 

—  βοοειδή και πρόβατα

2,5 pg/g λίπους (37)

4,0 pg/g λίπους (37)

40 ng/g λίπους (37)

—  πουλερικά

1,75 pg/g λίπους (37)

3,0 pg/g λίπους (37)

40 ng/g λίπους (37)

—  χοίροι

1,0 pg/g λίπους (37)

1,25 pg/g λίπους (37)

40 ng/g λίπους (37)

▼M13

5.2

Ήπαρ χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο σημείο 5.1 με εξαίρεση τα πρόβατα και τα παράγωγα προϊόντα τους

0,30 pg/g νωπού βάρους

0,50 pg/g νωπού βάρους

3,0 ng/g νωπού βάρους

 

Ήπαρ προβάτων και τα παράγωγα προϊόντα του

1,25 pg/g νωπού βάρους

2,00 pg/g νωπού βάρους

3,0 ng/g νωπού βάρους

▼M19

5.3

Σάρκα ψαριών και προϊόντα αλιείας και παράγωγα προϊόντα (30) (38), με εξαίρεση:

— χέλια ελεύθερης αλιείας

— σκυλόψαρα (Squalus acanthias) ελεύθερης αλιείας

— ψάρια του γλυκού νερού ελεύθερης αλιείας, εξαιρουμένων διάδρομων ψαριών που αλιεύονται σε γλυκό νερό

— ήπαρ ψαριών και παράγωγα προϊόντα

— έλαια θαλάσσιας προέλευσης

Το μέγιστο επίπεδο για τα μαλακόστρακα εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (47). Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακόστρακων (Brachyura και Anomura) εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις.

3,5 pg/g υγρού βάρους

6,5 pg/g υγρού βάρους

75 ng/g υγρού βάρους

▼M9

5.4

Σάρκα ψαριών του γλυκού νερού ελεύθερης αλιείας, εξαιρουμένων διάδρομων ψαριών που αλιεύονται σε γλυκό νερό και των προϊόντων τους (30)

3,5 pg/g υγρού βάρους

6,5 pg/g υγρού βάρους

125 ng/g υγρού βάρους

▼M19

5.4α

Σάρκα σκυλόψαρων (Squalus acanthias) ελεύθερης αλιείας και παράγωγα προϊόντα (38)

3,5 pg/g υγρού βάρους

6,5 pg/g υγρού βάρους

200 ng/g υγρού βάρους

▼M9

5.5

Σάρκα χελιών (Anguilla anguilla) ελεύθερης αλιείας και τα προϊόντα τους

3,5 pg/g υγρού βάρους

10,0 pg/g υγρού βάρους

300 ng/g υγρού βάρους

5.6

Ήπαρ ψαριών και παράγωγα προϊόντα με εξαίρεση τα ιχθυέλαια που αναφέρονται στο σημείο 5.7

20,0 pg/g υγρού βάρους (41)

200 ng/g υγρού βάρους (41)

5.7

Έλαια θαλάσσιων οργανισμών (λάδι από το σώμα ψαριών, λάδι από το ήπαρ ψαριών και έλαια άλλων θαλάσσιων οργανισμών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο)

1,75 pg/g λίπους

6,0 pg/g λίπους

200 ng/g λίπους

5.8

Νωπό γάλα (14) και γαλακτοκομικά προϊόντα (14), συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών του βουτύρου

2,5 pg/g λίπους (37)

5,5 pg/g λίπους (37)

►C2  40 ng/g λίπους ◄  (37)

5.9

Αβγά κότας και προϊόντα με βάση τα αβγά (14)

2,5 pg/g λίπους (37)

5,0 pg/g λίπους (37)

►C2  40 ng/g λίπους ◄  (37)

5.10

Λίπος των ακόλουθων ζώων:

 

 

 

—  βοοειδή και πρόβατα

2,5 pg/g λίπους

4,0 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

—  πουλερικά

1,75 pg/g λίπους

3,0 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

—  χοίροι

1,0 pg/g λίπους

1,25 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.11

Ανάμεικτα ζωικά λίπη

1,5 pg/g λίπους

2,50 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.12

Φυτικά έλαια και λίπη

0,75 pg/g λίπους

1,25 pg/g λίπους

40 ng/g λίπους

5.13

Τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά (12)

0,1 pg/g υγρού βάρους

0,2 pg/g υγρού βάρους

1,0 ng/g υγρού βάρους

▼M22Τμήμα 6:  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Τρόφιμα

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (μg/kg)

6.1

Βενζο[a]πυρένιο, βενζο[a]ανθρακένιο, βενζο[b]φλουορανθένιο και χρυσένιο

Βενζο[a]πυρένιο

Άθροισμα βενζο[a]πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, βενζο[b]φλουορανθενίου και χρυσενίου (48)

6.1.1

Έλαια και λίπη (εξαιρουμένου του βουτύρου κακάο και του ελαίου κοκοφοίνικα) που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Κόκκοι κακάου και παράγωγα προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 6.1.11

5,0 μg/kg λίπος από την 1.4.2013

35,0 μg/kg από την 1.4.2013 έως τις 31.3.2015

30,0 μg/kg λίπος από την 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Το έλαιο κοκοφοίνικα δεν προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικό τροφίμων

2,0

20,0

6.1.4

Καπνιστά κρέατα και καπνιστά προϊόντα με βάση το κρέας

5,0 έως 31.8.2014

2,0 από 1.9.2014

30,0 από την 1.9.2012 έως τις 31.8.2014

12,0 από 1.9.2014

6.1.5

Σάρκα καπνιστών ψαριών και καπνιστά προϊόντα αλιείας (30) (39), εξαιρουμένων των δίθυρων μαλακίων που απαριθμούνται στα σημεία 6.1.6 και 6.1.7. Το μέγιστο επίπεδο για τα καπνιστά μαλακόστρακα εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (47). Στην περίπτωση καπνιστών καβουριών και καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura) εφαρμόζεται στη σάρκα ψαριών από αποφύσεις.

5,0 έως 31.8.2014

2,0 από 1.9.2014

30,0 από την 1.9.2012 έως τις 31.8.2014

12,0 από 1.9.2014

6.1.6

Καπνιστές σαρδελόρεκγες και κονσερβοποιημένες καπνιστές σαρδελόρεγκες (30) (50) (Sprattus sprattus)· Καπνιστή ρέγκα Βαλτικής μήκους ≤ 14 cm και κονσερβοποιημένη καπνιστή ρέγκα Βαλτικής μήκους ≤ 14 cm (30) (50) (Clupea harengus membras)· Katsuobushi (αποξηραμένο κοπάνι, Katsuwonus pelamis)· δίθυρα μαλάκια (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα) (31)· κρέας που έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία (49) τα οποία πωλούνται στον τελικό καταναλωτή

5,0

30,0

6.1.7

Δίθυρα μαλάκια (39) (καπνιστά)

6,0

35,0

6.1.8

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος για βρέφη και του γάλακτος δεύτερης βρεφικής ηλικίας ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ►M20   (11)  ◄  (33) που προορίζονται ειδικά για βρέφη

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Ίνες κακάου και προϊόντα που προέρχονται από ίνες κακάου, που προορίζονται για χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα

3,0

15,0

6.1.12

Τσιπς μπανάνας

2,0

20,0

6.1.13

Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν βότανα και τα παρασκευάσματά τους (42) (7) (8)

Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν πρόπολη, βασιλικό πολτό, σπιρουλίνα ή τα παρασκευάσματά τους (42)

10,0

50,0

6.1.14

Αποξηραμένα βότανα

10,0

50,0

6.1.15

Αποξηραμένα μπαχαρικά, με εξαίρεση το κάρδαμο και το καπνιστό Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M11Τμήμα 7:  Μελαμίνη και τα δομικά ανάλογά της

Τρόφιμα

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα

[mg/kg]

7.1.

Μελαμίνη

 

7.1.1.

Τρόφιμα εκτός των παρασκευασμάτων για βρέφη και των τροφών δεύτερης βρεφικής ηλικίας (51)

2,5

7.1.2.

Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

1

▼M17Τμήμα 8:  Εγγενείς φυτικές τοξίνες

Τρόφιμα (9)

►C6  Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (g/kg) ◄

8.1

Ερουκικό οξύ

 

8.1.1

Φυτικά έλαια και λίπη

50 (2)

8.1.2

Τρόφιμα με προσθήκη φυτικών ελαίων και λιπών, με εξαίρεση τα τρόφιμα που αναφέρονται στο σημείο 8.1.3

50 (2)

8.1.3

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Τρόφιμα (9)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (μg/kg)

8.2

Αλκαλοειδή τροπανίου (6)

 

 

Ατροπίνη

Σκοπολαμίνη

8.2.1

Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, οι οποίες περιέχουν κεχρί, σόργο, φαγόπυρο ή παράγωγα προϊόντα τους (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Το μέγιστο επίπεδο θα επανεξεταστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 υπό το φως πληροφοριών για την έκθεση σε κιτρινίνη από άλλα τρόφιμα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την τοξικότητα της κιτρινίνης, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα καρκινογένεσης και τη γονιδιοτοξικότητα.

(2)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται στο επίπεδο του ερουκικού οξέος, το οποίο υπολογίζεται για το συνολικό επίπεδο λιπαρών οξέων στα λιπαρά συστατικά των τροφίμων.

(

3

)   Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το σημείο B του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12).

Η ανάλυση διενεργείται με μικροσκοπική εξέταση.

(4)   Σύνολο 12 αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας: εργοκριστίνη/εργοκριστινίνη· εργοταμίνη/εργοταμινίνη· εργοκρυπτίνη/εργοκρυπτινίνη· εργομετρίνη/εργομετρινίνη· εργοσίνη/εργοσινίνη· εργοκορνίνη/εργοκορνινίνη.

(5)   Κατάλληλα και εφικτά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας θα εξεταστούν για τις σχετικές κατηγορίες τροφίμων πριν από την 1η Ιουλίου 2017.

(6)   Τα αναφερόμενα αλκαλοειδή τροπανίου είναι η ατροπίνη και η σκοπολαμίνη. Η ατροπίνη είναι το ρακεμικό μείγμα της (-)-υοσκυαμίνης και της (+)-υοσκυαμίνης, εκ των οποίων μόνο το εναντιομερές της (-)-υοσκυαμίνης εμφανίζει αντιχολινεργική δράση. Καθώς, για αναλυτικούς λόγους, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να γίνεται διάκριση μεταξύ των εναντιομερών της υοσκυαμίνης, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα καθορίζονται για την ατροπίνη και τη σκοπολαμίνη.

(7)   Τα παρασκευάσματα βοτάνων είναι παρασκευάσματα που λαμβάνονται από φυτικά προϊόντα (π.χ. ολόκληρα φυτά, μέρη φυτών, τεμαχισμένα ή κομμένα φυτά) με διάφορες διεργασίες (π.χ. έκθλιψη, σύνθλιψη, εκχύλιση, κλασμάτωση, απόσταξη, συγκέντρωση, ξήρανση και ζύμωση). Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει θρυμματισμένα ή σε σκόνη φυτά, μέρη φυτών, φύκη, μύκητες, λειχήνες, βάμματα, εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια (πλην των φυτικών ελαίων τα οποία αναφέρονται στο σημείο 6.1.1.), χυμούς που προέρχονται από έκθλιψη και μεταποιημένα εξιδρώματα.

(8)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν εφαρμόζεται σε συμπληρώματα τροφίμων που περιέχουν φυτικά έλαια. Φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε συμπληρώματα τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που καθορίζεται στο σημείο 6.1.1.

(9)   Όσον αφορά τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, γίνεται παραπομπή στα τρόφιμα που απαριθμούνται στη σχετική κατηγορία όπως καθορίζεται στο σχετικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2006 (ΕΕ L 29 της 2.2.2006, σ. 3). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το φαγόπυρο (Fagopyrum sp) συμπεριλαμβάνεται στα «δημητριακά» και τα προϊόντα με βάση το φαγόπυρο συμπεριλαμβάνονται στα «προϊόντα δημητριακών». ►M3  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για φρούτα δεν ισχύει για τους καρπούς με κέλυφος. ◄

(10)   Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα δεν ισχύουν για το νωπό σπανάκι που υφίσταται μεταποίηση και το οποίο μεταφέρεται χύμα απευθείας από τον αγρό στη μονάδα μεταποίησης.

(11)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ' αυτή την κατηγορία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(12)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται σε προϊόντα έτοιμα προς χρήση (τα οποία διατίθενται στην αγορά ως έχουν ή κατόπιν ανασύστασης βάσει των οδηγιών του παρασκευαστή).

(13)    ►M5  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αναφέρονται στο βρώσιμο μέρος των αράπικων φιστικιών (αραχίδων) και των ακροδρύων. Εάν τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και τα ακρόδρυα «στο κέλυφος» αναλυθούν, κατά τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνη θεωρείται ότι το σύνολο της μόλυνσης βρίσκεται στο εδώδιμο μέρος, εκτός από την περίπτωση των καρυδιών Βραζιλίας. ◄

(14)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22).

(15)   Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αναφέρονται στην ξηρή ύλη. Η ξηρή ύλη ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006.

(16)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται, στην περίπτωση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στα προϊόντα που είναι έτοιμα προς χρήση (τα οποία διατίθενται στην αγορά ως έχουν ή αφού ανασυσταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή) και, στην περίπτωση προϊόντων πλην του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στην ξηρή ύλη. Η ξηρή ύλη ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006.

(17)   Οίνοι και αφρώδεις οίνοι, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(18)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή 2005 και μετά.

(

19

)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ' αυτή την κατηγορία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για την ΟΤΑ που εφαρμόζεται στα ποτά αυτά εξαρτάται από την αναλογία οίνου και/ή γλεύκους σταφυλιών που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

(20)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, τις 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58).

(21)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(22)   Βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(23)   Για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τη δεσοξυνιβαλενόλη, τη ζεαραλενόνη, και την τοξίνη T-2 και HT-2 που ορίζονται στα σημεία 2.4, 2.5 και 2.7, το ρύζι δεν περιλαμβάνεται στα «δημητριακά» και τα προϊόντα με βάση το ρύζι δεν περιλαμβάνονται στα «προϊόντα δημητριακών».

(

24

)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά που διατίθεται στην αγορά για πρώτη μεταποίηση.

«Πρώτη μεταποίηση»: κάθε φυσική ή θερμική κατεργασία, εκτός της ξήρανσης, ολόκληρου του κόκκου ή της επιφάνειας του κόκκου. Καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πλυσίματος, διαλογής και ξήρανσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν «πρώτη μεταποίηση» εφόσον ολόκληρος ο κόκκος παραμένει ανέπαφος μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή.

«Αποφλοίωση»: ο καθαρισμός δημητριακών με βούρτσισμα και/ή με δυναμικό τρίψιμο.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται αποφλοίωση παρουσία σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας, τα δημητριακά πρέπει να υποβάλλονται σε ένα πρώτο στάδιο καθαρισμού πριν από την αποφλοίωση. Η αποφλοίωση, που εκτελείται σε συνδυασμό με αναρρόφηση σκόνης, ακολουθείται από χρωματική διαλογή πριν από το άλεσμα.

«Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης»: συστήματα σύμφωνα με την οποία όλες οι εισερχόμενες παρτίδες δημητριακών καθαρίζονται, διαλογή και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ίδια εγκατάσταση. Σε τέτοια ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης, το μέγιστο επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή αλλά πριν από την πρώτη μεταποίηση.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση μέσω της διαδικασίας HACCP, με την οποία καταρτίζεται μια αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμόζεται σε αυτό το κρίσιμο σημείο ελέγχου.

(25)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα δημητριακά που υφίστανται συγκομιδή και ισχύουν, από το έτος εμπορίας 2005/2006, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης δημητριακών από οργανισμούς παρέμβασης καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

(26)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2007.

(27)   Ζυμαρικά (ξηρά) σημαίνει ζυμαρικά με περιεκτικότητα σε νερό περίπου 12 %.

(28)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2007.

(29)   Ψάρια που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στην κατηγορία (α), με εξαίρεση το ήπαρ ψαριών που υπόκειται στον κωδικό ΣΟ 0302 70 00 , του καταλόγου του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33). Στην περίπτωση των τροφίμων που έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή/και έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών, ισχύει το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2.

(30)   Όταν το ψάρι πρόκειται να καταναλωθεί ολόκληρο, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για ολόκληρο το ψάρι.

(31)   Τα τρόφιμα που υπάγονται στις κατηγορίες γ) και θ) του καταλόγου του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1), κατά περίπτωση (είδη όπως απαριθμούνται στην αντίστοιχη καταχώριση). Στην περίπτωση των τροφίμων που έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή/και έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών, ισχύει το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2. Στην περίπτωση των οστράκων Pecten maximus, το μέγιστο όριο ισχύει για μόνο τον προσαγωγό μυ και τη γονάδα.

(32)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εφαρμόζεται μετά το πλύσιμο των φρούτων ή των λαχανικών και το διαχωρισμό του βρώσιμου μέρους.

(33)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται στο προϊόν, όπως πωλείται.

(34)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δίνεται για το υγρό προϊόν που περιέχει 40 % ξηρή ύλη, που αντιστοιχεί σε μέγιστη τιμή 50 mg/kg στην ξηρή ύλη. Το επιτρεπτό επίπεδο πρέπει να αναπροσαρμοστεί αναλογικά σύμφωνα με το περιεχόμενο ξηρής ύλης των προϊόντων.

(

35

)   

►M9

 Διοξίνες [άθροισμα πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με βάση τους συντελεστές ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ (WHO-TEF)] και άθροισμα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [άθροισμα PCDD, PCDF και πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ με βάση τους WHO-TEF)]. Οι WHO-TEF για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο βασίζονται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Προγράμματος για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που διεξήχθη στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2005 [

Martin van den Berg et al.

, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]Ομοειδής ουσία

Τιμή TEF

Διβενζο-παρα-διοξίνες («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Διβενζοφουράνια («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

«Παρόμοια με τις διοξίνες» PCB Μη-ορθο PCB + Μονο-ορθο PCB

Μη-ορθο-PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Μονο-ορθο-PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: «T» = τετρα· «Pe» = πεντα· «Hx» = εξα· «Hp» = επτα· «O» = οκτα· «CDD» = χλωροδιβενζοδιοξίνη· «CDF» = χλωροδιβενζοφουράνιο· «CB» = χλωροδιφαινύλιο.

 ◄

(36)   Ανώτατα όρια συγκέντρωσης: τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης υπολογίζονται με την υπόθεση ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ομοειδών ουσιών κάτω από το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού ισούνται με το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού.

(

37

)   

►M9

 Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών δεν ισχύει για τρόφιμα που περιέχουν < 2 % λιπαρά. Για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά, το μέγιστο επίπεδο που ισχύει είναι το επίπεδο βάσει προϊόντος και που αντιστοιχεί στο επίπεδο βάσει προϊόντος για τα τρόφιμα που περιέχουν 2 % λιπαρά, υπολογιζόμενο από το μέγιστο επίπεδο που καθορίστηκε βάσει του λίπους με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

Μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο βάσει του προϊόντος για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά = μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο επί του λίπους για το εν λόγω τρόφιμο × 0,02.

 ◄

(38)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στις κατηγορίες α), β), γ), ε) και στ) του καταλόγου του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, με εξαίρεση το ήπαρ ψαριών που αναφέρεται στο σημείο 5.11.

(39)   Τρόφιμα που απαριθμούνται σε αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στις κατηγορίες β), γ) και θ) του καταλόγου του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

(40)   Η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο στον αραβόσιτο για τον οποίο καθίσταται σαφές π.χ. μέσω της επισήμανσης, της προβλεπόμενης χρήσης, ότι προορίζεται αποκλειστικά για επεξεργασία με τη διαδικασία της υγρής άλεσης (παραγωγή αμύλου).

(41)   Στην περίπτωση κονσερβοποιημένου ήπατος ψαριών, το ανώτατο επίπεδο ισχύει για το συνολικό βρώσιμο περιεχόμενο της κονσέρβας.

(42)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής, όπως πωλούνται.

(43)   Ελαιόσποροι που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 και παράγωγα προϊόντα ΣΟ 1208 οι σπόροι πεπονιού εμπίπτουν στον κωδικό ex 1207 99 .

(44)   Σε περίπτωση που τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα αυτών παράγονται/υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από τα υπόψη ακρόδρυα, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα όπως ισχύουν για τα αντίστοιχα ακρόδρυα ισχύουν επίσης και για τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα.Στις άλλες περιπτώσεις, το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 2 παράγραφος 2 ισχύουν για τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα.

(45)   Το μέγιστο επίπεδο εφαρμόζεται στο καθαρό εκχύλισμα χωρίς αραίωση, όταν 1 kg εκχυλίσματος λαμβάνεται από 3 έως 4 kg ρίζας γλυκύρριζας.

(46)   Το μέγιστο επίπεδο για τα φυλλώδη λαχανικά δεν εφαρμόζεται στα νωπά αρωματικά φυτά [που υπάγονται στο κωδικό 0256000 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005].

(47)   Σάρκα από αποφύσεις και κοιλία. Από τον ορισμό αυτόν εξαιρείται ο κεφαλοθώρακας των μαλακοστράκων. Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura): Σάρκα από αποφύσεις.

(48)   Τα κατώτερα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται με την παραδοχή ότι οι τιμές των τεσσάρων ουσιών κάτω από το όριο της ποσοτικοποίησης είναι μηδέν.

(49)   Το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ΠΑΥ, δηλαδή μόνο ψήσιμο και μπάρμπεκιου.

(50)   Για το κονσερβοποιημένο προϊόν η ανάλυση πραγματοποιείται στο συνολικό περιεχόμενο της κονσέρβας. Όσον αφορά το μέγιστο επίπεδο για το συνολικό σύνθετο προϊόν ισχύουν το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 2 παράγραφος 2.

(51)    ►C5  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι το επίπεδο μελαμίνης που είναι υψηλότερο των 2,5 mg/kg είναι συνέπεια της εγκεκριμένης χρήσης κυρομαζίνης ως εντομοκτόνου. ◄ Το επίπεδο μελαμίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο της κυρομαζίνης.

(52)   Για τα συγκεκριμένα προϊόντα κακάο και σοκολάτας ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στα στοιχεία Α. 2, 3 και 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19).

(53)   Σύνολο As(III) και As(V).

(54)   Ρύζι, ρύζι αποφλοιωμένο, ρύζι λευκασμένο και ρύζι επεξεργασμένο με βραστό νερό, όπως ορίζεται στο πρότυπο Codex 198-1995.

(55)   Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για το ζώο όπως πωλείται χωρίς εντόσθια.

(56)   Στην περίπτωση της πατάτας, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για την αποφλοιωμένη πατάτα.( 1 ) Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 2 ) ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12.

( 3 ) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 4 ) ΕΕ L 77 της 16.3.2001, σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/4/ΕΚ (ΕΕ L 19 της 21.1.2005, σ. 50).

( 5 ) ΕΕ L 42 της 13.2.2004, σ. 16.

( 6 ) ΕΕ L 34 της 8.2.2005, σ. 15.

( 7 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 9 ) Το μέγιστο επίπεδο θα επανεξεταστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 υπό το φως πληροφοριών για την έκθεση σε κιτρινίνη από άλλα τρόφιμα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την τοξικότητα της κιτρινίνης, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα καρκινογένεσης και τη γονιδιοτοξικότητα.

( 10 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται στο επίπεδο του ερουκικού οξέος, το οποίο υπολογίζεται για το συνολικό επίπεδο λιπαρών οξέων στα λιπαρά συστατικά των τροφίμων.

( 11 ) Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το σημείο B του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12).

Η ανάλυση διενεργείται με μικροσκοπική εξέταση.

( 12 ) Σύνολο 12 αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας: εργοκριστίνη/εργοκριστινίνη· εργοταμίνη/εργοταμινίνη· εργοκρυπτίνη/εργοκρυπτινίνη· εργομετρίνη/εργομετρινίνη· εργοσίνη/εργοσινίνη· εργοκορνίνη/εργοκορνινίνη.

( 13 ) Κατάλληλα και εφικτά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας θα εξεταστούν για τις σχετικές κατηγορίες τροφίμων πριν από την 1η Ιουλίου 2017.

( 14 ) Τα αναφερόμενα αλκαλοειδή τροπανίου είναι η ατροπίνη και η σκοπολαμίνη. Η ατροπίνη είναι το ρακεμικό μείγμα της (-)-υοσκυαμίνης και της (+)-υοσκυαμίνης, εκ των οποίων μόνο το εναντιομερές της (-)-υοσκυαμίνης εμφανίζει αντιχολινεργική δράση. Καθώς, για αναλυτικούς λόγους, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να γίνεται διάκριση μεταξύ των εναντιομερών της υοσκυαμίνης, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα καθορίζονται για την ατροπίνη και τη σκοπολαμίνη.

( 15 ) Τα παρασκευάσματα βοτάνων είναι παρασκευάσματα που λαμβάνονται από φυτικά προϊόντα (π.χ. ολόκληρα φυτά, μέρη φυτών, τεμαχισμένα ή κομμένα φυτά) με διάφορες διεργασίες (π.χ. έκθλιψη, σύνθλιψη, εκχύλιση, κλασμάτωση, απόσταξη, συγκέντρωση, ξήρανση και ζύμωση). Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει θρυμματισμένα ή σε σκόνη φυτά, μέρη φυτών, φύκη, μύκητες, λειχήνες, βάμματα, εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια (πλην των φυτικών ελαίων τα οποία αναφέρονται στο σημείο 6.1.1.), χυμούς που προέρχονται από έκθλιψη και μεταποιημένα εξιδρώματα.

( 16 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν εφαρμόζεται σε συμπληρώματα τροφίμων που περιέχουν φυτικά έλαια. Φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε συμπληρώματα τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που καθορίζεται στο σημείο 6.1.1.

( 17 ) Όσον αφορά τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, γίνεται παραπομπή στα τρόφιμα που απαριθμούνται στη σχετική κατηγορία όπως καθορίζεται στο σχετικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2006 (ΕΕ L 29 της 2.2.2006, σ. 3). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το φαγόπυρο (Fagopyrum sp) συμπεριλαμβάνεται στα «δημητριακά» και τα προϊόντα με βάση το φαγόπυρο συμπεριλαμβάνονται στα «προϊόντα δημητριακών». ►M3  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για φρούτα δεν ισχύει για τους καρπούς με κέλυφος. ◄

( 18 ) Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα δεν ισχύουν για το νωπό σπανάκι που υφίσταται μεταποίηση και το οποίο μεταφέρεται χύμα απευθείας από τον αγρό στη μονάδα μεταποίησης.

( 19 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ' αυτή την κατηγορία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

( 20 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται σε προϊόντα έτοιμα προς χρήση (τα οποία διατίθενται στην αγορά ως έχουν ή κατόπιν ανασύστασης βάσει των οδηγιών του παρασκευαστή).

( 21 ►M5  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αναφέρονται στο βρώσιμο μέρος των αράπικων φιστικιών (αραχίδων) και των ακροδρύων. Εάν τα αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και τα ακρόδρυα «στο κέλυφος» αναλυθούν, κατά τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνη θεωρείται ότι το σύνολο της μόλυνσης βρίσκεται στο εδώδιμο μέρος, εκτός από την περίπτωση των καρυδιών Βραζιλίας. ◄

( 22 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22).

( 23 ) Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αναφέρονται στην ξηρή ύλη. Η ξηρή ύλη ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006.

( 24 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται, στην περίπτωση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στα προϊόντα που είναι έτοιμα προς χρήση (τα οποία διατίθενται στην αγορά ως έχουν ή αφού ανασυσταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή) και, στην περίπτωση προϊόντων πλην του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στην ξηρή ύλη. Η ξηρή ύλη ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006.

( 25 ) Οίνοι και αφρώδεις οίνοι, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

( 26 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα προϊόντα που παράγονται από τη συγκομιδή 2005 και μετά.

( 27 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ' αυτή την κατηγορία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για την ΟΤΑ που εφαρμόζεται στα ποτά αυτά εξαρτάται από την αναλογία οίνου και/ή γλεύκους σταφυλιών που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

( 28 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, τις 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58).

( 29 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

( 30 ) Βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

( 31 ) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τη δεσοξυνιβαλενόλη, τη ζεαραλενόνη, και την τοξίνη T-2 και HT-2 που ορίζονται στα σημεία 2.4, 2.5 και 2.7, το ρύζι δεν περιλαμβάνεται στα «δημητριακά» και τα προϊόντα με βάση το ρύζι δεν περιλαμβάνονται στα «προϊόντα δημητριακών».

( 32 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά που διατίθεται στην αγορά για πρώτη μεταποίηση.

«Πρώτη μεταποίηση»: κάθε φυσική ή θερμική κατεργασία, εκτός της ξήρανσης, ολόκληρου του κόκκου ή της επιφάνειας του κόκκου. Καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πλυσίματος, διαλογής και ξήρανσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν «πρώτη μεταποίηση» εφόσον ολόκληρος ο κόκκος παραμένει ανέπαφος μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή.

«Αποφλοίωση»: ο καθαρισμός δημητριακών με βούρτσισμα και/ή με δυναμικό τρίψιμο.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται αποφλοίωση παρουσία σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας, τα δημητριακά πρέπει να υποβάλλονται σε ένα πρώτο στάδιο καθαρισμού πριν από την αποφλοίωση. Η αποφλοίωση, που εκτελείται σε συνδυασμό με αναρρόφηση σκόνης, ακολουθείται από χρωματική διαλογή πριν από το άλεσμα.

«Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης»: συστήματα σύμφωνα με την οποία όλες οι εισερχόμενες παρτίδες δημητριακών καθαρίζονται, διαλογή και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ίδια εγκατάσταση. Σε τέτοια ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης, το μέγιστο επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή αλλά πριν από την πρώτη μεταποίηση.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση μέσω της διαδικασίας HACCP, με την οποία καταρτίζεται μια αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμόζεται σε αυτό το κρίσιμο σημείο ελέγχου.

( 33 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα δημητριακά που υφίστανται συγκομιδή και ισχύουν, από το έτος εμπορίας 2005/2006, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης δημητριακών από οργανισμούς παρέμβασης καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

( 34 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2007.

( 35 ) Ζυμαρικά (ξηρά) σημαίνει ζυμαρικά με περιεκτικότητα σε νερό περίπου 12 %.

( 36 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2007.

( 37 ) Ψάρια που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στην κατηγορία (α), με εξαίρεση το ήπαρ ψαριών που υπόκειται στον κωδικό ΣΟ 0302 70 00 , του καταλόγου του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33). Στην περίπτωση των τροφίμων που έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή/και έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών, ισχύει το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2.

( 38 ) Όταν το ψάρι πρόκειται να καταναλωθεί ολόκληρο, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για ολόκληρο το ψάρι.

( 39 ) Τα τρόφιμα που υπάγονται στις κατηγορίες γ) και θ) του καταλόγου του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1), κατά περίπτωση (είδη όπως απαριθμούνται στην αντίστοιχη καταχώριση). Στην περίπτωση των τροφίμων που έχουν υποστεί ξήρανση, αραίωση, μεταποίηση ή/και έχουν προκύψει από συνδυασμό περισσότερων του ενός συστατικών, ισχύει το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2. Στην περίπτωση των οστράκων Pecten maximus, το μέγιστο όριο ισχύει για μόνο τον προσαγωγό μυ και τη γονάδα.

( 40 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εφαρμόζεται μετά το πλύσιμο των φρούτων ή των λαχανικών και το διαχωρισμό του βρώσιμου μέρους.

( 41 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο αναφέρεται στο προϊόν, όπως πωλείται.

( 42 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δίνεται για το υγρό προϊόν που περιέχει 40 % ξηρή ύλη, που αντιστοιχεί σε μέγιστη τιμή 50 mg/kg στην ξηρή ύλη. Το επιτρεπτό επίπεδο πρέπει να αναπροσαρμοστεί αναλογικά σύμφωνα με το περιεχόμενο ξηρής ύλης των προϊόντων.

( 43 ) Διοξίνες [άθροισμα πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με βάση τους συντελεστές ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ (WHO-TEF)] και άθροισμα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [άθροισμα PCDD, PCDF και πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ με βάση τους WHO-TEF)]. Οι WHO-TEF για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο βασίζονται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Προγράμματος για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που διεξήχθη στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Διοξίνες [άθροισμα πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με βάση τους συντελεστές ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ (WHO-TEF)] και άθροισμα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [άθροισμα PCDD, PCDF και πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB), εκφρασμένο ως συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας της ΠΟΥ με βάση τους WHO-TEF)]. Οι WHO-TEF για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο βασίζονται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Προγράμματος για την ασφάλεια των χημικών ουσιών (IPCS) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που διεξήχθη στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2005 [

Martin van den Berg et al.

, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]Ομοειδής ουσία

Τιμή TEF

Διβενζο-παρα-διοξίνες («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Διβενζοφουράνια («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

«Παρόμοια με τις διοξίνες» PCB Μη-ορθο PCB + Μονο-ορθο PCB

Μη-ορθο-PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Μονο-ορθο-PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν: «T» = τετρα· «Pe» = πεντα· «Hx» = εξα· «Hp» = επτα· «O» = οκτα· «CDD» = χλωροδιβενζοδιοξίνη· «CDF» = χλωροδιβενζοφουράνιο· «CB» = χλωροδιφαινύλιο.

 ◄

( 44 ) Ανώτατα όρια συγκέντρωσης: τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης υπολογίζονται με την υπόθεση ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ομοειδών ουσιών κάτω από το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού ισούνται με το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού.

( 45 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών δεν ισχύει για τρόφιμα που περιέχουν < 2 % λιπαρά. Για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά, το μέγιστο επίπεδο που ισχύει είναι το επίπεδο βάσει προϊόντος και που αντιστοιχεί στο επίπεδο βάσει προϊόντος για τα τρόφιμα που περιέχουν 2 % λιπαρά, υπολογιζόμενο από το μέγιστο επίπεδο που καθορίστηκε βάσει του λίπους με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών δεν ισχύει για τρόφιμα που περιέχουν < 2 % λιπαρά. Για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά, το μέγιστο επίπεδο που ισχύει είναι το επίπεδο βάσει προϊόντος και που αντιστοιχεί στο επίπεδο βάσει προϊόντος για τα τρόφιμα που περιέχουν 2 % λιπαρά, υπολογιζόμενο από το μέγιστο επίπεδο που καθορίστηκε βάσει του λίπους με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

Μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο βάσει του προϊόντος για τρόφιμα που περιέχουν λιγότερο από 2 % λιπαρά = μέγιστο επίπεδο εκφραζόμενο επί του λίπους για το εν λόγω τρόφιμο × 0,02.

 ◄

( 46 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στις κατηγορίες α), β), γ), ε) και στ) του καταλόγου του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, με εξαίρεση το ήπαρ ψαριών που αναφέρεται στο σημείο 5.11.

( 47 ) Τρόφιμα που απαριθμούνται σε αυτή την κατηγορία όπως καθορίζεται στις κατηγορίες β), γ) και θ) του καταλόγου του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

( 48 ) Η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο στον αραβόσιτο για τον οποίο καθίσταται σαφές π.χ. μέσω της επισήμανσης, της προβλεπόμενης χρήσης, ότι προορίζεται αποκλειστικά για επεξεργασία με τη διαδικασία της υγρής άλεσης (παραγωγή αμύλου).

( 49 ) Στην περίπτωση κονσερβοποιημένου ήπατος ψαριών, το ανώτατο επίπεδο ισχύει για το συνολικό βρώσιμο περιεχόμενο της κονσέρβας.

( 50 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής, όπως πωλούνται.

( 51 ) Ελαιόσποροι που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 και παράγωγα προϊόντα ΣΟ 1208 οι σπόροι πεπονιού εμπίπτουν στον κωδικό ex 1207 99 .

( 52 ) Σε περίπτωση που τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα αυτών παράγονται/υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από τα υπόψη ακρόδρυα, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα όπως ισχύουν για τα αντίστοιχα ακρόδρυα ισχύουν επίσης και για τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα.Στις άλλες περιπτώσεις, το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 2 παράγραφος 2 ισχύουν για τα παράγωγα/επεξεργασμένα προϊόντα.

( 53 ) Το μέγιστο επίπεδο εφαρμόζεται στο καθαρό εκχύλισμα χωρίς αραίωση, όταν 1 kg εκχυλίσματος λαμβάνεται από 3 έως 4 kg ρίζας γλυκύρριζας.

( 54 ) Το μέγιστο επίπεδο για τα φυλλώδη λαχανικά δεν εφαρμόζεται στα νωπά αρωματικά φυτά [που υπάγονται στο κωδικό 0256000 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005].

( 55 ) Σάρκα από αποφύσεις και κοιλία. Από τον ορισμό αυτόν εξαιρείται ο κεφαλοθώρακας των μαλακοστράκων. Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura): Σάρκα από αποφύσεις.

( 56 ) Τα κατώτερα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται με την παραδοχή ότι οι τιμές των τεσσάρων ουσιών κάτω από το όριο της ποσοτικοποίησης είναι μηδέν.

( 57 ) Το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ΠΑΥ, δηλαδή μόνο ψήσιμο και μπάρμπεκιου.

( 58 ) Για το κονσερβοποιημένο προϊόν η ανάλυση πραγματοποιείται στο συνολικό περιεχόμενο της κονσέρβας. Όσον αφορά το μέγιστο επίπεδο για το συνολικό σύνθετο προϊόν ισχύουν το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 2 παράγραφος 2.

( 59 ►C5  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι το επίπεδο μελαμίνης που είναι υψηλότερο των 2,5 mg/kg είναι συνέπεια της εγκεκριμένης χρήσης κυρομαζίνης ως εντομοκτόνου. ◄ Το επίπεδο μελαμίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο της κυρομαζίνης.

( 60 ) Για τα συγκεκριμένα προϊόντα κακάο και σοκολάτας ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στα στοιχεία Α. 2, 3 και 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19).

( 61 ) Σύνολο As(III) και As(V).

( 62 ) Ρύζι, ρύζι αποφλοιωμένο, ρύζι λευκασμένο και ρύζι επεξεργασμένο με βραστό νερό, όπως ορίζεται στο πρότυπο Codex 198-1995.

( 63 ) Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για το ζώο όπως πωλείται χωρίς εντόσθια.

( 64 ) Στην περίπτωση της πατάτας, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για την αποφλοιωμένη πατάτα.

Top