EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1032-20090206

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2006 για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1032/2009-02-06

2006R1032 — EL — 06.02.2009 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 186, 7.7.2006, p.27)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 30/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Ιανουαρίου 2009

  L 13

20

17.1.2009


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 153, 17.6.2009, σ. 29  (30/09)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας απαιτεί ασφαλείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης των πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών μέσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας απαιτεί αυτόματη ανταλλαγή των δεδομένων πτήσης μεταξύ των συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Μετά από εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στην Κοινότητα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι ικανοποιητικού επιπέδου και ότι χρειάζεται να βελτιωθούν. Είναι επομένως αναγκαίο να καθορισθούν απαιτήσεις για τα συστήματα επεξεργασίας των δεδομένων των πτήσεων, οι οποίες να αφορούν τη διαλειτουργικότητα, τις επιδόσεις και την ποιότητα υπηρεσίας των λειτουργιών ανταλλαγής δεδομένων πτήσης.

(2)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (εφεξής: Eurocontrol) έχει λάβει εντολή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 να εκπονήσει απαιτήσεις για τα αυτόματα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην έκθεση της 31ης Μαρτίου 2005 που συντάχθηκε με βάση την εν λόγω εντολή.

(3)

Το πρότυπο του Eurocontrol για την σε απευθείας σύνδεση ανταλλαγή δεδομένων προσαρτήθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2000, για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και την τροποποίηση της οδηγίας 97/15/ΕΚ για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ), και κατέστη έτσι υποχρεωτικό μέσα στην Κοινότητα σε περίπτωση δημιουργίας νέων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων πτήσης. Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 καταργήθηκε από τις 20 Οκτωβρίου 2005, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η κοινοτική νομοθεσία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

(4)

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

(5)

Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί, σε δήλωσή τους για στρατιωτικά θέματα που άπτονται του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ( 4 ), να συνεργάζονται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές στρατιωτικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως και ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη η αρχή της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου από όλους τους χρήστες του.

(6)

Η εφαρμογή της αρχής της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, απαιτεί την καθιέρωση συστημάτων έγκαιρης ανταλλαγής δεδομένων των πτήσεων μεταξύ των μονάδων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και των στρατιωτικών μονάδων ελέγχου.

(7)

Τα κέντρα ελέγχου περιοχής οφείλουν να εφαρμόζουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναγγελίας και αρχικού συντονισμού με σκοπό να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τις πτήσεις τόσο στις μονάδες που μεταβιβάζουν πτήσεις όσο και σε εκείνες που τις παραλαμβάνουν και να βοηθούν το συντονισμό της προγραμματισμένης μεταβίβασης πτήσεων. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί στα πρότυπα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 και πρέπει επομένως να τεθούν σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(8)

Οι πληροφορίες πτήσεων που διαβιβάζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικού συντονισμού πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται προοδευτικά έτσι ώστε να επιτρέπουν την αναθεώρηση των πληροφοριών, οι οποίες αφορούν πτήσεις που αποτέλεσαν προηγουμένως αντικείμενο διαδικασίας αρχικού συντονισμού ή ακύρωσης συντονισμού, όταν η πτήση δεν αφορά πλέον την αποδεχόμενη μονάδα.

(9)

Οι μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που δεν είναι κέντρα ελέγχου περιοχής θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών αναγγελίας, αρχικού συντονισμού, αναθεώρησης του συντονισμού και ακύρωσης του συντονισμού πτήσεων. Εάν επιλέξουν να τις εφαρμόσουν, η ανάγκη για διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (εφεξής: ΕΔΔΕΚ) επιβάλλει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τα κέντρα ελέγχου περιοχής.

(10)

Η έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων πτήσης μεταξύ μονάδων εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας και στρατιωτικών μονάδων ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην προοδευτική εφαρμογή των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Πρώτο στάδιο πρέπει να είναι η εισαγωγή της διαβίβασης βασικών δεδομένων των πτήσεων μεταξύ αυτών των πολιτικών και στρατιωτικών μονάδων, με δυνατότητα επικαιροποίησής τους, όταν απαιτείται.

(11)

Έχουν εντοπισθεί πρόσθετες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το συντονισμό μεταξύ των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή μεταξύ των μονάδων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και των στρατιωτικών μονάδων ελέγχου. Εφόσον εφαρμοσθούν πρόσθετες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η ανάγκη για διαλειτουργικότητα στο ΕΔΔΕΚ σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζουν εναρμονισμένες απαιτήσεις στις διαδικασίες αυτές.

(12)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να επιτρέπει περαιτέρω βελτίωση προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα διαλειτουργικότητας.

(13)

Με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση των υφισταμένων επιπέδων ασφάλειας των πτήσεων πρέπει τα κράτη μέλη να υποχρεωθούν να διασφαλίζουν τη διεξαγωγή από τα εμπλεκόμενα μέρη αξιολόγησης του κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες εντοπισμού του κινδύνου, αξιολόγησης και μείωσης της επικινδυνότητας. Η εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των διαδικασιών στα συστήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός απαιτεί τον προσδιορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων ασφαλείας για όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαλειτουργικότητα, τις επιδόσεις και την ποιότητα υπηρεσίας.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, οι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα πρέπει να περιγράφουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση είτε της συμμόρφωσης είτε της καταλληλότητας των συστατικών στοιχείων, καθώς και για την επαλήθευση των συστημάτων.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων μπορούν να ορισθούν από τους σχετικούς κανόνες για τη διαλειτουργικότητα.

(16)

Είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να αναπτύξουν νέα συστατικά στοιχεία και συστήματα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού που συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων πτήσης με σκοπό την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και για τους σκοπούς του συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα:

α) συστήματα επεξεργασίας δεδομένων πτήσης που εξυπηρετούν μονάδες, στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της γενικής αεροπορικής κυκλοφορίας·

β) συστήματα ανταλλαγής δεδομένων πτήσης που υποστηρίζουν τις συντονιστικές διαδικασίες μεταξύ υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και στρατιωτικών μονάδων ελέγχου.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην ανταλλαγή δεδομένων πτήσης μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που εξυπηρετούνται από τα προσδιοριζόμενα στην παράγραφο 2 συστήματα επεξεργασίας δεδομένων πτήσης, στα οποία τα δεδομένα πτήσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συγχρονίζονται μέσω κοινού συστήματος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

2.  Πέραν των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 νοούνται ως:

1) «αναγγελία», η διαβίβαση από τη μεταβιβάζουσα μονάδα δεδομένων με σκοπό την επικαιροποίηση του συστήματος της παραλαμβάνουσας μονάδας ενόψει προετοιμασίας του συντονισμού·

2) «συντονισμός», η συνεργασία μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την προγραμματισμένη διέλευση πτήσεων από κοινό όριο, με σκοπό την ασφάλεια των πτήσεων·

3) «μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» (εφεξής: «μονάδα ΕΕΚ»), κατά περίπτωση κέντρο ελέγχου περιοχής, μονάδα ελέγχου προσέγγισης ή ένας πύργος ελέγχου αεροδρομίου·

4) «συντονισμός πολιτικών-στρατιωτικών υπηρεσιών», ο συντονισμός μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών εξουσιοδοτημένων να λαμβάνουν αποφάσεις και να συμφωνούν επί ενός τρόπου δράσης·

5) «σύστημα επεξεργασίας δεδομένων πτήσης», το τμήμα ενός συστήματος εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο παραλαμβάνει, επεξεργάζεται αυτόματα και διανέμει δεδομένα σχεδίων πτήσεων και σχετικά μηνύματα στις θέσεις εργασίας των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας·

6) «μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας», η στρατιωτική ή πολιτική μονάδα που είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας·

7) «στρατιωτική μονάδα ελέγχου», η σταθερή ή κινητή στρατιωτική μονάδα που χειρίζεται τη στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία ή/και ασκεί άλλες δραστηριότητες, οι οποίες λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους απαιτούν ενδεχομένως δέσμευση ή περιορισμό του εναέριου χώρου·

8) «μεταβιβάζουσα μονάδα», η μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη διαδικασία μεταβίβασης της αρμοδιότητάς της να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ένα αεροσκάφος στην επόμενη μονάδα ΕΕΚ κατά μήκος της διαδρομής της πτήσης·

9) «παραλαμβάνουσα μονάδα», η μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που παραλαμβάνει δεδομένα·

10) «όριο», το εγκάρσιο ή το κάθετο επίπεδο που οριοθετεί τον εναέριο χώρο, μέσα στον οποίο μια μονάδα ΕΕΚ παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας·

11) «κέντρο ελέγχου περιοχής» (εφεξής: «ΚΕΠ»), μια μονάδα που έχει ως αποστολή να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ελεγχόμενες πτήσεις στις περιοχές ελέγχου υπό την αρμοδιότητά της·

12) «θέση εργασίας», η επίπλωση και ο τεχνικός εξοπλισμός, στο περιβάλλον των οποίων ένα μέλος του προσωπικού των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας καθήκοντα σχετιζόμενα με το αντικείμενο της εργασίας του·

13) «σχέδιο πτήσης», οι προσδιορισμένες πληροφορίες που παρέχονται στις μονάδες εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας για μια σχεδιαζόμενη πτήση ή τμήμα πτήσης ενός αεροσκάφους·

14) «προειδοποίηση», το μήνυμα που εμφανίζεται σε μια θέση εργασίας όταν αποτύχει η αυτοματοποιημένη διαδικασία συντονισμού·

15) «κατ’ εκτίμηση δεδομένα», το σημείο συντονισμού, η προβλεπόμενη ώρα ενός αεροσκάφους και το αναμενόμενο επίπεδο πτήσης του αεροσκάφους στο σημείο συντονισμού·

16) «δευτερεύον ραντάρ επιτήρησης» (στο εξής «SSR»), το σύστημα επιτήρησης με ραντάρ, στο οποίο χρησιμοποιούνται πομποί ή δέκτες και αναμεταδότες·

17) «επιστολή συμφωνία», η συμφωνία μεταξύ δύο παρακείμενων μονάδων ΕΕΚ στην οποία περιγράφεται με ποιο τρόπο θα συντονίσουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους·

18) «σημείο μεταβίβασης ελέγχου», ένα σημείο του ίχνους του αεροσκάφους, στο οποίο μεταβιβάζεται από μια μονάδα ΕΕΚ στην επόμενη η αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο αεροσκάφος·

19) «δεδομένα συντονισμού», τα δεδομένα που ενδιαφέρουν το επιχειρησιακό προσωπικό σε σχέση με τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και με τη διαδικασία συντονισμού πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών·

20) «μεταβιβαζόμενο επίπεδο πτήσης», το επίπεδο πτήσης που συμφωνήθηκε κατά τη διαδικασία συντονισμού εάν το αεροσκάφος είναι σε οριζόντια πτήση, ή το εξουσιοδοτημένο επίπεδο πτήσης προς το οποίο κατευθύνεται ένα αεροσκάφος, εάν βρίσκεται σε στάδιο ανόδου ή καθόδου στο σημείο συντονισμού·

21) «αποδεχόμενη μονάδα», η επόμενη μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που αναλαμβάνει τον έλεγχο του αεροσκάφους·

22) «σημείο συντονισμού» (στο εξής «COP»), ένα σημείο επί του ορίου που χρησιμοποιούν οι μονάδες ΕΕΚ ή παρακείμενο σ’αυτό το οποίο μνημονεύεται στις διαδικασίες συντονισμού·

23) «κοινοποιηθείσα μονάδα», η μονάδα ΕΕΚ που έχει παραλάβει τις πληροφορίες αναγγελίας·

24) «συσχέτιση», η διαδικασία σύνδεσης των δεδομένων του σχεδίου πτήσης με το ίχνος της ίδιας πτήσης στο ραντάρ·

25) «αποδέσμευση», η άδεια του ελεγκτή που μεταβιβάζει ένα αεροσκάφος σε ελεγκτή της αποδεχόμενης μονάδας να εκδώσει οδηγίες ελέγχου προς το αεροσκάφος πριν τη διέλευσή του από το σημείο ελέγχου·

26) «διαθεσιμότητα», ο βαθμός στον οποίο είναι επιχειρησιακό και προσβάσιμο ένα σύστημα ή ένα συστατικό του στοιχείο, όταν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί·

27) «αξιοπιστία», η πιθανότητα να λειτουργεί η επίγεια εγκατάσταση εντός των προδιαγεγραμμένων ανοχών.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), και εξυπηρετούν ΚΕΠ, πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που προδιαγράφονται στο παράρτημα I, μέρη A και B.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι έχουν δηλώσει στην επιστολή συμφωνίας ότι θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες αναγγελίας, αρχικού συντονισμού, αναθεώρησης του συντονισμού, ακύρωσης του συντονισμού, των βασικών δεδομένων πτήσης ή αλλαγής των βασικών δεδομένων πτήσης μεταξύ των μονάδων ΕΕΚ, πλην των ΚΕΠ, εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που προδιαγράφονται στο παράρτημα I, μέρη A και B.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι έχουν δηλώσει στην γραπτή συμφωνία ότι θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης, της αλλαγής συχνότητας ή της χειροκίνητης ανάληψης επικοινωνίας, εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που προδιαγράφονται στο παράρτημα I, μέρη A και Γ.

▼M1

 

 ◄

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 29/2009, εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εξυπηρετούν κέντρα ελέγχου περιοχής, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρη A και Δ.

▼B

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που προδιαγράφονται στο παράρτημα I, μέρη A και B, αναφορικά με τα βασικά δεδομένα πτήσης και τις διαδικασίες αλλαγής των βασικών δεδομένων πτήσης.

5.  Όταν οι μονάδες εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και οι στρατιωτικές μονάδες ελέγχου έχουν θέσει σε εφαρμογή μεταξύ των συστημάτων τους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) τις διαδικασίες αναγγελίας της πρόθεσης διέλευσης, αίτησης εξουσιοδότησης διέλευσης, της αντιπρότασης διέλευσης ή της ακύρωσης διέλευσης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων που προδιαγράφονται στο παράρτημα I, μέρη A και Γ.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα υπηρεσίας που προδιαγράφονται στο παράρτημα II.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα υπηρεσίας που προδιαγράφονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 5

Συνδεόμενες διαδικασίες

1.  Όταν μια πτήση υπόκειται σε αρχικό συντονισμό, οι συμφωνηθέντες όροι μεταβίβασης είναι επιχειρησιακά δεσμευτικοί για αμφότερες τις μονάδες ΕΕΚ, εκτός εάν ο συντονισμός ακυρωθεί ή αναθεωρηθεί.

2.  Όταν μια πτήση υπόκειται σε αναθεώρηση συντονισμού, οι συμφωνηθέντες όροι μεταβίβασης είναι επιχειρησιακά δεσμευτικοί για αμφότερες τις μονάδες ΕΕΚ, εκτός εάν ο συντονισμός ακυρωθεί ή αναθεωρηθούν περαιτέρω οι όροι.

3.  Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών αναθεώρησης του συντονισμού ή ακύρωσής του σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, η μεταβιβάζουσα μονάδα προβαίνει σε προφορικό συντονισμό.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις ασφαλείας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι πριν από κάθε αλλαγή στις υφιστάμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων πτήσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή εισαγωγή νέων διαδικασιών τα εμπλεκόμενα μέρη διεξάγουν αξιολόγηση της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες εντοπισμού των κινδύνων, αξιολόγησης και μείωσης της επικινδυνότητας.

Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας, λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 7

Συμμόρφωση ή καταλληλότητα προς χρήση των συστατικών στοιχείων

Πριν την έκδοση δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, οι κατασκευαστές συστατικών στοιχείων των συστημάτων που αναφέρονται άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), αξιολογούν τη συμμόρφωση ή την καταλληλότητα προς χρήση αυτών των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος A.

Άρθρο 8

Επαλήθευση των συστημάτων

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα V, διεξάγουν επαλήθευση των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV, μέρος B.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα V, αναθέτουν σε κοινοποιημένο οργανισμό την επαλήθευση των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η επαλήθευση αυτή διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV, μέρος Γ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι με την επαλήθευση των συστημάτων που αναφέρονται άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), αποδεικνύεται η συμμόρφωση των συστημάτων αυτών προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1.  Οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 εφαρμόζονται στα συστήματα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (εφεξής: ΕΔΔΕΚ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις διαδικασίες αναγγελίας και αρχικού συντονισμού.

Εφαρμόζονται στα συστήματα ΕΔΔΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 όσον αφορά τις διαδικασίες αναθεώρησης του συντονισμού, ακύρωσης του συντονισμού, των βασικών δεδομένων πτήσης και αλλαγής των βασικών δεδομένων πτήσης.

2.  Οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 εφαρμόζονται στα συστήματα ΕΔΔΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 από την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 σε όλα τα συστήματα ΕΔΔΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όσον αφορά τις διαδικασίες αναθεώρησης του συντονισμού, ακύρωσης του συντονισμού, των βασικών δεδομένων πτήσης και αλλαγής των βασικών δεδομένων πτήσης.

Εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε όλα τα συστήματα ΕΔΔΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων

(αναφέρεται στο άρθρο 3)

ΜΕΡΟΣ A:   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1. Το σύστημα παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την απεικόνιση, την επεξεργασία και τη συλλογή των πληροφοριών του συστήματος που ανταλλάσσονται με τις καθορισμένες διαδικασίες.

1.2. Το σύστημα μπορεί αυτόματα να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να εξάγει και να παρέχει προς απεικόνιση και να διαβιβάζει πληροφορίες πτήσεων σχετικές με τις διαδικασίες αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης και συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών.

1.3. Το σύστημα παρέχει προειδοποίηση όταν εντοπίζονται αστοχίες ή ανωμαλίες στις διευκολύνσεις ανταλλαγής πληροφοριών.

1.4. Το σύστημα μπορεί να παρέχει προειδοποιήσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών του συστήματος στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

1.5. Το σύστημα παρέχει στο προσωπικό ΕΕΚ τα μέσα να τροποποιεί τις πληροφορίες πτήσεων που έχουν σχέση με τις διαδικασίες.

1.6. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει στο προσωπικό ΕΕΚ πληροφορίες για την κατάσταση των συναφών διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών του συστήματος.

2.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1. Τα δεδομένα ανταλλαγής των πληροφοριών του συστήματος καταγράφονται από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τρόπο που επιτρέπει την ανάκτηση και την απεικόνιση των καταγραφόμενων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ B:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.   ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

1.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

1.1.1. Οι πληροφορίες που υπόκεινται στη διαδικασία αναγγελίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 ταυτότητα του αεροσκάφους,

 μέθοδος και κωδικός SSR (εφόσον υπάρχουν),

 αεροδρόμιο αναχώρησης,

 κατ’ εκτίμηση δεδομένα,

 αεροδρόμιο προορισμού,

 αριθμός και τύπος του αεροσκάφους,

 τύπος της πτήσης,

 δυνατότητες και κατάσταση του εξοπλισμού.

1.1.2. Στο περιεχόμενο των πληροφοριών για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα μειωμένα ελάχιστα κατακόρυφου διαχωρισμού (στο εξής «RVSM») και η ικανότητα 8,33 KHz.

1.1.3. Οι πληροφορίες για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία σύμφωνα με τις επιστολές συμφωνίας.

1.2.   Κανόνες εφαρμογής

1.2.1. Η διαδικασία αναγγελίας ακολουθείται τουλάχιστον μια φορά για κάθε πτήση που πληροί τις προϋποθέσεις και έχει προγραμματισθεί να διέλθει το όριο, εκτός εάν η πτήση υπόκειται σε διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης.

1.2.2. Τα κριτήρια επιλογής των πτήσεων για την αναγγελία διέλευσής τους από όριο θα καθορίζονται στις επιστολές συμφωνίας.

1.2.3. Όταν η διαδικασία αναγγελίας δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί εντός προσυμφωνημένου διμερώς χρόνου πριν τη διαδικασία αρχικού συντονισμού, τότε εντάσσεται στη διαδικασία αρχικού συντονισμού.

1.2.4. Όταν ακολουθείται διαδικασία αναγγελίας τότε αυτή προηγείται της διαδικασίας αρχικού συντονισμού.

1.2.5. Η διαδικασία αναγγελίας επαναλαμβάνεται κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα πριν την διαδικασία αρχικού συντονισμού:

 COP (σημείο συντονισμού),

 αναμενόμενος κωδικός SSR στο σημείο μεταβίβασης του ελέγχου,

 αεροδρόμιο προορισμού,

 τύπος του αεροσκάφους,

 δυνατότητες και κατάσταση του εξοπλισμού.

1.2.6. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των μεταβιβασθέντων δεδομένων και των αντίστοιχων δεδομένων που παρέλαβε το σύστημα, ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών μετά τη λήψη των δεδομένων αρχικού συντονισμού, η απόκλιση θα αναφέρεται σε μια κατάλληλη θέση προς επίλυση.

1.3.   Χρονικά κριτήρια για την έναρξη της διαδικασίας αναγγελίας

1.3.1. Η διαδικασία αναγγελίας αρχίζει έναν παραμετρικά καθοριζόμενο αριθμό λεπτών πριν από την προβλεπόμενη ώρα διέλευσης από το σημείο συντονισμού (COP).

1.3.2. Η (οι) παράμετρος(-οι) αναγγελίας περιλαμβάνεται(-ονται) στις επιστολές συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μονάδων ΕΕΚ.

1.3.3. Η (οι) παράμετρος(-οι) αναγγελίας μπορεί(-ούν) να καθορίζεται(-ονται) χωριστά για κάθε σημείο συντονισμού.

2.   ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

2.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

2.1.1. Στις πληροφορίες που υπόκεινται στη διαδικασία αρχικού συντονισμού περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 ταυτότητα του αεροσκάφους,

 μέθοδος και κωδικός SSR (εφόσον υπάρχουν),

 αεροδρόμιο αναχώρησης,

 κατ’ εκτίμηση δεδομένα,

 αεροδρόμιο προορισμού,

 αριθμός και τύπος του αεροσκάφους,

 τύπος της πτήσης,

 δυνατότητες και κατάσταση του εξοπλισμού.

2.1.2. Στο περιεχόμενο των πληροφοριών για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» περιλαμβάνονται τουλάχιστον το RVSM και η ικανότητα 8,33 KHz.

2.1.3. Οι πληροφορίες για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα θέματα σύμφωνα με τις γραπτές συμφωνίες.

2.2.   Κανόνες εφαρμογής

2.2.1. Η διαδικασία αρχικού συντονισμού ακολουθείται για όλες τις πτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προγραμματισθεί να διέλθουν τα όρια.

2.2.2. Τα κριτήρια επιλογής των πτήσεων για αρχικό συντονισμό διέλευσής τους από όριο καθορίζονται στις επιστολές συμφωνίας.

2.2.3. Η διαδικασία αρχικού συντονισμού, εάν δεν έχει ήδη αρχίσει χειροκίνητα, κινείται αυτόματα σε:

 διμερώς συμφωνημένη χρονική περίοδο παραμετρικά καθοριζόμενου χρόνου πριν την προβλεπόμενη ώρα διέλευσης από το σημείο συντονισμού· ή

 ώρα στην οποία η πτήση βρίσκεται σε διμερώς συμφωνημένη απόσταση από το σημείο συντονισμού,

ανάλογα με τις επιστολές συμφωνίας.

2.2.4. Η διαδικασία αρχικού συντονισμού ακολουθείται μόνον μια φορά, εκτός εάν κινηθεί διαδικασία της ακύρωσης συντονισμού.

2.2.5. Μετά την ακύρωση διαδικασίας συντονισμού, η διαδικασία αρχικού συντονισμού μπορεί να κινηθεί και πάλι με την ίδια μονάδα.

2.2.6. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικού συντονισμού και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στην μεταβιβάζουσα μονάδα· τότε η πτήση θεωρείται «συντονισμένη».

2.2.7. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αρχικού συντονισμού, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στη θέση εργασίας που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της πτήσης μέσα στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

2.2.8. Οι πληροφορίες αρχικού συντονισμού είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της παραλαμβάνουσας μονάδας.

3.   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

3.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

3.1.1. Η διαδικασία της αναθεώρησης συντονισμού εξασφαλίζει τη συσχέτιση με την πτήση που συντονίσθηκε προηγουμένως.

3.1.2. Η αναθεώρηση του συντονισμού παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες πτήσης, εφόσον αυτές έχουν αλλάξει:

 μέθοδο και κωδικό SSR,

 υπολογιζόμενη ώρα και επίπεδο της πτήσης,

 δυνατότητες και κατάσταση του εξοπλισμού.

3.1.3. Εφόσον συμφωνηθεί διμερώς, η αναθεώρηση των δεδομένων συντονισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα σε περίπτωση αλλαγής τους:

 σημείο συντονισμού,

 διαδρομή.

3.2.   Κανόνες εφαρμογής

3.2.1. Διαδικασία της αναθεώρησης συντονισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ή περισσότερες φορές με τη μονάδα που εκείνη τη στιγμή έχει το συντονισμό της πτήσης.

3.2.2. Διαδικασία της αναθεώρησης συντονισμού πραγματοποιείται όταν:

 η υπολογιζόμενη ώρα διέλευσης της πτήσης από το σημείο συντονισμού διαφέρει από εκείνη που έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως κατά τιμή μεγαλύτερη από τη διμερώς συμφωνημένη,

 το (τα) επίπεδο(-α) μεταβίβασης, ο κωδικός SSR ή οι δυνατότητες και η κατάσταση του εξοπλισμού διαφέρουν από τα προηγουμένως κοινοποιηθέντα.

3.2.3. Εφόσον συμφωνηθεί διμερώς, αναθεώρηση της διαδικασίας συντονισμού πραγματοποιείται όταν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή:

 του σημείου συντονισμού,

 της διαδρομής.

3.2.4. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναθεώρησης συντονισμού και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

3.2.5. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αναθεώρησης συντονισμού, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στη θέση εργασίας που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της πτήσης μέσα στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

3.2.6. Η διαδικασία της αναθεώρησης συντονισμού πραγματοποιείται αμέσως μετά την εισαγωγή συναφών πληροφοριών ή την επικαιροποίησή τους.

3.2.7. Η διαδικασία της αναθεώρησης συντονισμού δεν είναι πλέον δυνατή αφότου η πτήση βρίσκεται σε διμερώς προσυμφωνημένο χρόνο/απόσταση από το σημείο μεταβίβασης του ελέγχου ανάλογα με τις επιστολές συμφωνίας.

3.2.8. Οι πληροφορίες αναθεώρησης του συντονισμού είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της παραλαμβάνουσας μονάδας.

4.   ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

4.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

4.1.1. Η διαδικασία της ακύρωσης συντονισμού εξασφαλίζει τη συσχέτιση με την προηγηθείσα διαδικασία αναγγελίας ή συντονισμού που ακυρώνεται.

4.2.   Κανόνες εφαρμογής

4.2.1. Διαδικασία της ακύρωσης συντονισμού πραγματοποιείται με μια μονάδα για μια συντονισμένη πτήση όταν:

 η μονάδα δεν είναι πλέον η επόμενη στην ακολουθία συντονισμού,

 ακυρώνεται το σχέδιο πτήσης στη διαβιβάζουσα μονάδα και επομένως εκπίπτει ο συντονισμός της πτήσης,

 παραληφθεί πληροφορία ακύρωσης συντονισμού από την προηγούμενη μονάδα για την αντίστοιχη πτήση.

4.2.2. Διαδικασία της ακύρωσης συντονισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί για μια αναγγελθείσα πτήση όταν:

 η μονάδα δεν είναι πλέον η επόμενη στην ακολουθία συντονισμού,

 ακυρώνεται το σχέδιο πτήσης στη διαβιβάζουσα μονάδα και επομένως εκπίπτει ο συντονισμός της πτήσης,

 παραληφθεί πληροφορία ακύρωσης συντονισμού από την προηγούμενη μονάδα για την αντίστοιχη πτήση,

 η πτήση καθυστερεί καθοδόν και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αναθεωρημένη πρόβλεψη αυτόματα.

4.2.3. Η ολοκλήρωση της ακύρωσης της διαδικασίας συντονισμού και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

4.2.4. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ακύρωσης της αναθεώρησης της διαδικασίας συντονισμού, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα προειδοποίηση στη θέση εργασίας που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της πτήσης μέσα στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

4.2.5. Η πληροφορία ακύρωσης συντονισμού παρέχεται στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της κοινοποιηθείσας μονάδας ή στη μονάδα με την οποία ακυρώθηκε ο συντονισμός.

5.   ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΣΗΣ

5.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

5.1.1. Στις πληροφορίες που εντάσσονται στη διαδικασία βασικών δεδομένων πτήσης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 ταυτότητα του αεροσκάφους,

 μέθοδος και κωδικός SSR.

5.1.2. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες παρεχόμενες με τη διαδικασία βασικών δεδομένων υπόκεινται σε διμερή συμφωνία.

5.2.   Κανόνες εφαρμογής

5.2.1. Η διαδικασία βασικών δεδομένων πτήσης θα ακολουθείται για κάθε πτήση που πληροί τις προϋποθέσεις.

5.2.2. Τα κριτήρια επιλογής των βασικών δεδομένων πτήσης καθορίζονται στις επιστολές συμφωνίας.

5.2.3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας βασικών δεδομένων πτήσης και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στην μεταβιβάζουσα μονάδα.

5.2.4. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας βασικών δεδομένων πτήσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας μέσα στην μεταβιβάζουσα μονάδα.

6.   ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ

6.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

6.1.1. Η διαδικασία της αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης εξασφαλίζει τη σύνδεση με την πτήση που έχει υποβληθεί προηγουμένως σε διαδικασία βασικών δεδομένων πτήσης.

6.1.2. Κάθε άλλη πληροφορία υποκείμενη στη διαδικασία αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης και κάθε σχετικό κριτήριο παροχής της υπόκειται σε διμερή συμφωνία.

6.2.   Κανόνες εφαρμογής

6.2.1. Διαδικασία αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης πραγματοποιείται μόνον για πτήση που έχει αναγγελθεί προηγουμένως μέσω διαδικασίας βασικών δεδομένων πτήσης.

6.2.2. Η διαδικασία της αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης κινείται αυτόματα σύμφωνα με διμερώς συμφωνημένα κριτήρια.

6.2.3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στην μεταβιβάζουσα μονάδα.

6.2.4. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης αλλαγής της διαδικασίας βασικών δεδομένων πτήσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας μέσα στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

6.2.5. Η πληροφορία αλλαγής βασικών δεδομένων πτήσης παρέχεται στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της παραλαμβάνουσας μονάδας.

ΜΕΡΟΣ Γ:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.   ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

1.1.1. Στις πληροφορίες που υπόκεινται σε διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

 ταυτότητα του αεροσκάφους,

 μέθοδος και κωδικός SSR (εφόσον υπάρχουν),

 αεροδρόμιο αναχώρησης,

 προβλεπόμενη ώρα απογείωσης ή κατ’ εκτίμηση δεδομένα, όπως έχει συμφωνηθεί διμερώς,

 αεροδρόμιο προορισμού,

 αριθμός και τύπος του αεροσκάφους.

1.1.2. Οι πληροφορίες που υπόκεινται σε διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης από μια μονάδα ελέγχου τερματικής περιοχής (TMA) ή ένα ΚΕΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 το είδος της πτήσης,

 τις δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού.

1.1.3. Το περιεχόμενο των πληροφοριών για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» περιλαμβάνουν τουλάχιστον το RVSM και την ικανότητα 8,33 KHz.

1.1.4. Οι πληροφορίες για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα θέματα σύμφωνα με τις επιστολές συμφωνίας.

1.2.   Κανόνες εφαρμογής

1.2.1. Η διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης πραγματοποιείται μια ή περισσότερες φορές για κάθε πτήση που πληροί τις προϋποθέσεις και έχει προγραμματισθεί να διέλθει τα όρια, εφόσον ο χρόνος πτήσης από το σημείο αναχώρησης έως το σημείο συντονισμού δεν επαρκεί για την εκτέλεση των διαδικασιών αρχικού συντονισμού ή αναγγελίας.

1.2.2. Τα κριτήρια επιλογής των πτήσεων για αναγγελία και συντονισμό προ αναχώρησης που θα διέλθουν από τα όρια, καθορίζονται στις επιστολές συμφωνίας.

1.2.3. Η διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης ακολουθείται και πάλι κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σε κάποιο στοιχείο των δεδομένων που υπόκεινται στην προηγούμενη διαδικασία αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης πριν την αναχώρηση.

1.2.4. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στην μεταβιβάζουσα μονάδα.

1.2.5. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στη θέση εργασίας που είναι υπεύθυνη για την αναγγελία/το συντονισμό μέσα στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

1.2.6. Οι πληροφορίες της αναγγελίας και συντονισμού προ αναχώρησης είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της κοινοποιηθείσας μονάδας.

2.   ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

2.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

2.1.1. Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία αλλαγής συχνότητας περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 την ταυτότητα του αεροσκάφους.

2.1.2. Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία αλλαγής συχνότητας περιλαμβάνουν οιαδήποτε από τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν:

 ένδειξη αποδέσμευσης,

 εξουσιοδοτημένο επίπεδο πτήσης,

 εκχωρημένη πορεία/ίχνος ή κατευθείαν εξουσιοδότηση,

 εκχωρημένη ταχύτητα,

 εκχωρημένος βαθμός ανόδου/καθόδου.

2.1.3. Εφόσον συμφωνηθεί διμερώς, τα δεδομένα της αλλαγής συχνότητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 τρέχουσα θέση ίχνους,

 υποδειχθείσα συχνότητα.

2.2.   Κανόνες εφαρμογής

2.2.1. Η διαδικασία αλλαγής συχνότητας αρχίζει χειροκίνητα από τον μεταβιβάζοντα ελεγκτή.

2.2.2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής συχνότητας και η επιβεβαίωσή της θα κοινοποιείται από την παραλαμβάνουσα μονάδα στην μεταβιβάζουσα μονάδα ΕΕΚ.

2.2.3. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής συχνότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της μεταβιβάζουσας μονάδας ΕΕΚ.

2.2.4. Οι πληροφορίες για την αλλαγή συχνότητας είναι διαθέσιμες στον παραλαμβάνοντα ελεγκτή χωρίς καθυστέρηση.

3.   ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

3.1.1. Οι πληροφορίες για τη διαδικασία χειροκίνητης ανάληψης επικοινωνιών περιλαμβάνει τουλάχιστον την ταυτότητα του αεροσκάφους.

3.2.   Κανόνες εφαρμογής

3.2.1. Η διαδικασία χειροκίνητης ανάληψης επικοινωνιών κινείται από την αποδεχόμενη μονάδα μετά την αποκατάσταση επικοινωνίας.

3.2.2. Η ολοκλήρωση της χειροκίνητης διαδικασίας ανάληψης επικοινωνιών και η επιβεβαίωσή της κοινοποιείται από τη μεταβιβάζουσα μονάδα στην αποδεχόμενη μονάδα ΕΕΚ.

3.2.3. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της χειροκίνητης διαδικασίας ανάληψης επικοινωνιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αποδεχόμενης μονάδας ΕΕΚ.

3.2.4. Οι πληροφορίες για τη διαδικασία χειροκίνητης ανάληψης επικοινωνιών υποβάλλονται αμέσως στον ελεγκτή στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

4.   ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

4.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

4.1.1. Οι πληροφορίες της αναγγελίας πρόθεσης διέλευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

 ταυτότητα αεροσκάφους,

 μέθοδο και κωδικό SSR,

 αριθμό και τύπο του αεροσκάφους,

 αναγνωριστικό του αρμοδίου τομέα,

 διαδρομή διέλευσης, καθώς και προβλεπόμενη ώρα και επίπεδο πτήσης για κάθε σημείο της διαδρομής.

4.2.   Κανόνες εφαρμογής

4.2.1. Η διαδικασία αναγγελίας πρόθεσης διέλευσης κινείται χειροκίνητα από τον ελεγκτή, ή αυτόματα όπως περιγράφεται στις επιστολές συμφωνίας.

4.2.2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας πρόθεσης διέλευσης και η επιβεβαίωσή της κοινοποιείται από την κοινοποιηθείσα μονάδα στην αναγγέλλουσα μονάδα.

4.2.3. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας πρόθεσης διέλευσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στην κοινοποιούσα μονάδα.

4.2.4. Οι πληροφορίες για τη αναγγελία πρόθεσης διέλευσης είναι διαθέσιμες αμέσως στην ενδεδειγμένη θέση εργασία της κοινοποιούσας μονάδας.

5.   ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

5.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

5.1.1. Οι πληροφορίες για την αίτηση εξουσιοδότησης διέλευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 ταυτότητα αεροσκάφους,

 μέθοδο και κωδικό SSR,

 αριθμό και τύπο αεροσκάφους,

 αναγνωριστικό αρμοδίου τομέα,

 διαδρομή διέλευσης, καθώς και προβλεπόμενη ώρα και επίπεδο πτήσης για κάθε σημείο της διαδρομής.

5.1.2. Η αίτηση εξουσιοδότησης διέλευσης, εφόσον συμφωνηθεί διμερώς, περιλαμβάνει την ικανότητα και την κατάσταση του εξοπλισμού.

5.1.3. Στο περιεχόμενο των πληροφοριών για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» περιλαμβάνεται τουλάχιστον η ικανότητα RVSM.

5.1.4. Οι πληροφορίες για τις «δυνατότητες και την κατάσταση του εξοπλισμού» επιτρέπεται να περιλαμβάνουν και άλλα θέματα όπως έχει συμφωνηθεί διμερώς.

5.2.   Κανόνες εφαρμογής

5.2.1. Η διαδικασία αίτησης εξουσιοδότησης διέλευσης κινείται κατά τη διακριτική ευχέρεια του ελεγκτή, σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται στις επιστολές συμφωνίας.

5.2.2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης εξουσιοδότησης διέλευσης και η επιβεβαίωσή της κοινοποιείται από την μονάδα που παραλαμβάνει την αίτηση στην αιτούσα μονάδα.

5.2.3. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης εξουσιοδότησης διέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αιτούσας μονάδας.

5.2.4. Οι πληροφορίες για την αίτηση εξουσιοδότησης διέλευσης είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της μονάδας που παραλαμβάνει την αίτηση.

5.3.   Επιχειρησιακή απάντηση

5.3.1. Οι περιπτώσεις απάντησης σε αίτηση εξουσιοδότησης διέλευσης είναι:

 αποδοχή των προτεινόμενων στοιχείων διαδρομής/διέλευσης του εναερίου χώρου, ή

 αντιπρόταση με διαφορετικά στοιχεία διαδρομής/διέλευσης του εναερίου χώρου, όπως προδιαγράφεται στο σημείο 6 στη συνέχεια, ή

 απόρριψη των προτεινόμενων στοιχείων διαδρομής/διέλευσης του εναερίου χώρου.

5.3.2. Εφόσον δεν ληφθεί επιχειρησιακή απάντηση εντός του προκαθορισμένου διμερώς χρόνου, εκδίδεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αιτούσας μονάδας.

6.   ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

6.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

6.1.1. Η διαδικασία αντιπρότασης διέλευσης εξασφαλίζει τη συσχέτιση με την πτήση που υπόκειτο προηγουμένως σε διαδικασία συντονισμού.

6.1.2. Οι πληροφορίες για τη διαδικασία αντιπρότασης διέλευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 ταυτότητα του αεροσκάφους,

 διαδρομή διέλευσης που περιλαμβάνει υπολογιζόμενη ώρα και επίπεδα πτήσης για κάθε σημείο της διαδρομής.

6.2.   Κανόνες εφαρμογής

6.2.1. Η αντιπρόταση περιλαμβάνει νέο προτεινόμενο επίπεδο πτήσης ή/και διαδρομή.

6.2.2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιπρότασης διέλευσης και η επιβεβαίωσή της κοινοποιείται από την αρχικά αιτούσα μονάδα στην αντιπροτείνουσα μονάδα.

6.2.3. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιπρότασης διέλευσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αντιπροτείνουσας μονάδας.

6.2.4. Οι πληροφορίες για την αντιπρόταση διέλευσης είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αρχικά αιτούσας μονάδας.

6.3.   Επιχειρησιακή απάντηση

6.3.1. Η επιβεβαίωση της επιτυχούς επεξεργασίας των πληροφοριών της αντιπρότασης διέλευσης στην αρχικά αιτούσα μονάδα ακολουθείται από επιχειρησιακή απάντηση της αρχικά αιτούσας μονάδας.

6.3.2. Η επιχειρησιακή απάντηση σε αντιπρόταση διέλευσης είναι αποδοχή ή απόρριψή της, αναλόγως.

6.3.3. Εάν δεν παραληφθεί επιχειρησιακή απάντηση εντός του προκαθορισμένου διμερώς χρόνου, εκδίδεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της αντιπροτείνουσας μονάδας.

7.   ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

7.1.   Σχετιζόμενες πληροφορίες πτήσης

7.1.1. Η διαδικασία ακύρωσης της διέλευσης εξασφαλίζει τη συσχέτιση με την προηγούμενη διαδικασία αναγγελίας ή συντονισμού που ακυρώνεται.

7.2.   Κανόνες εφαρμογής

7.2.1. Η διαδικασία ακύρωσης της διέλευσης κινείται από τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για την πτήση όταν συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:

 η πτήση που αναγγέλθηκε προηγουμένως με διαδικασία βασικών δεδομένων πτήσης δεν θα εισέλθει πλέον στον εναέριο χώρο της κοινοποιηθείσας μονάδας ή δεν ενδιαφέρει πλέον την κοινοποιηθείσα μονάδα,

 η διέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί στη διαδρομή που περιγράφεται στις πληροφορίες αναγγελίας διέλευσης,

 η διέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους υπό διαπραγμάτευση όρους ή σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν κατόπιν διαλόγου για τη διέλευση του εναερίου χώρου.

7.2.2. Η διαδικασία ακύρωσης της διέλευσης κινείται αυτόματα ή χειροκίνητα από ελεγκτή σύμφωνα με τις επιστολές συμφωνίας.

7.2.3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ακύρωσης της διέλευσης και η επιβεβαίωσή της κοινοποιείται από την κοινοποιηθείσα/αιτούσα μονάδα στην μονάδα που ακυρώνει τη διέλευση.

7.2.4. Αποτυχία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωση της διαδικασίας ακύρωσης της διέλευσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, συνεπάγεται προειδοποίηση στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της μονάδας που ακυρώνει τη διέλευση.

7.2.5. Οι πληροφορίες για την ακύρωση της διέλευσης θα είναι διαθέσιμες στην ενδεδειγμένη θέση εργασίας της κοινοποιηθείσας/αιτούσας μονάδας.

▼M1

ΜΕΡΟΣ Δ:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (logon forward)

1.1.

Σχετικές πληροφορίες πτήσης

1.1.1.

Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία σύνδεσης αναγγελίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 ταυτοποίηση του αεροσκάφους,

 το αεροδρόμιο αναχώρησης,

 το αεροδρόμιο προορισμού,

 τον τύπο σύνδεσης (logon),

 τις παραμέτρους σύνδεσης (logon).

1.2.

Εκτελεστικοί κανόνες

1.2.1.

Διαδικασία προώθησης σύνδεσης εκτελείται για κάθε πτήση που ταυτοποιείται μέσω ζεύξης δεδομένων, η οποία έχει προγραμματισθεί να διασχίσει τα σύνορα.

1.2.2.

Η διαδικασία προώθησης σύνδεσης αρχίζει στον καθορισμένο χρόνο ή, το συντομότερο δυνατόν, μετά τον καθορισμένο χρόνο που υπολογίζεται ως εξής:

 έναν παραμετρικά καθοριζόμενο αριθμό λεπτών πριν από την προβλεπόμενη ώρα διέλευσης από το σημείο συντονισμού,

 ώρα στην οποία η πτήση βρίσκεται σε διμερώς συμφωνημένη απόσταση από το σημείο συντονισμού,

ανάλογα με τις επιστολές συμφωνίας.

1.2.3.

Τα κριτήρια επιλογής για τη διαδικασία προώθησης σύνδεσης καθορίζονται στις επιστολές συμφωνίας.

1.2.4.

Οι πληροφορίες προώθησης σύνδεσης περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες πληροφορίες πτήσης στην παραλαμβάνουσα μονάδα.

1.2.5.

Η κατάσταση προώθησης σύνδεσης της πτήσης μπορεί να απεικονίζεται στην κατάλληλη θέση εργασίας της παραλαμβάνουσας μονάδας.

1.2.6.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προώθησης σύνδεσης και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα κοινοποιείται στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

1.2.7.

Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας προώθησης σύνδεσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ζητείται από το αεροσκάφος επαφή με ζεύξη δεδομένων αέρος-εδάφους.

2.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

2.1.

Σχετικές πληροφορίες πτήσης

2.1.1.

Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

 ταυτοποίηση του αεροσκάφους,

 το αεροδρόμιο αναχώρησης,

 το αεροδρόμιο προορισμού.

2.2.

Εκτελεστικοί κανόνες

2.2.1.

Η διαδικασία γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή εκτελείται για κάθε επιλέξιμη πτήση που διασχίζει τα σύνορα.

2.2.2.

Η διαδικασία γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή ενεργοποιείται μόλις αναγνωρισθεί από το σύστημα του αεροσκάφους το αίτημα της επόμενης αρχής.

2.2.3.

Μετά την επιτυχή επεξεργασία γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή, η παραλαμβάνουσα μονάδα ζητεί από το αεροσκάφος την έναρξη ζεύξης δεδομένων ελεγκτή-χειριστή (CPDLC).

2.2.4.

Εφόσον η επόμενη αρχή δεν παραλάβει τις εν λόγω πληροφορίες εντός διμερώς συμφωνημένου παραμετρικά καθοριζόμενου χρόνου, η παραλαμβάνουσα μονάδα εφαρμόζει τοπικές διαδικασίες για την έναρξη επικοινωνίας ζεύξης δεδομένων με το αεροσκάφος.

2.2.5.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή και η σχετική επιβεβαίωση από την παραλαμβάνουσα μονάδα ανακοινώνεται στη μεταβιβάζουσα μονάδα.

2.2.6.

Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μεταβιβάζουσα μονάδα ενεργοποιεί τοπικές διαδικασίες.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας

(αναφέρεται στο άρθρο 4)

1.   Διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων

1.1. Οι ευκολίες ανταλλαγής δεδομένων του συστήματος είναι διαθέσιμες κατά την επιχειρησιακή διάρκεια λειτουργίας της μονάδας.

1.2. Οι τυχόν προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας συμφωνούνται διμερώς μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων μονάδων.

1.3. Ο βαθμός αξιοπιστίας της ζεύξης ανταλλαγής δεδομένων ενός συστήματος είναι τουλάχιστον 99,86 %.

1.4. Η ακεραιότητα και η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται με τη χρήση ευκολιών ανταλλαγής δεδομένων του συστήματος εξασφαλίζεται στο ενδεδειγμένο επίπεδο σύμφωνα με αναγνωρισμένες πρακτικές.

2.   Χρόνοι επεξεργασίας

2.1. Ο χρόνος επεξεργασίας αντιπροσωπεύει το διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας έως τη στιγμή διάθεσης της απαιτούμενης επιβεβαίωσης στη μονάδα που κίνησε τη διαδικασία.

2.2. Στους χρόνους επεξεργασίας δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρησιακές απαντήσεις, όταν αυτές απαιτούνται.

2.3. Ο μέγιστος χρόνος επεξεργασίας πριν την εκπομπή προειδοποίησης συμφωνείται διμερώς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Απαιτήσεις ασφαλείας

(αναφέρεται στο άρθρο 6)

1. Η υλοποίηση συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών του συστήματος και ζεύξεων φωνητικής επικοινωνίας εδάφους-εδάφους αποκλείει, στο μέτρο του εφικτού, την πιθανότητα ταυτόχρονης αστοχίας.

▼M1

2. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, οι οποίες καθορίζονται στις παραγράφους 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 και 6.2.4 του παραρτήματος I μέρος B και 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 και 2.2.6 του παραρτήματος I μέρος Δ, θεωρούνται επίσης απαιτήσεις ασφαλείας.

3. Για την αναθεώρηση των διαδικασιών συντονισμού, ακύρωσης του συντονισμού, βασικών δεδομένων πτήσης και αλλαγής των βασικών δεδομένων πτήσης, προώθησης σύνδεσης και γνωστοποίησης στην επόμενη αρχή, θεωρούνται επίσης απαιτήσεις ασφαλείας οι απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας που καθορίζονται στο παράρτημα II.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ A:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

1. Η συμμόρφωση των συστατικών στοιχείων προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού ή η καταλληλότητα προς χρήση τους αποδεικνύεται με επαλήθευση ενόσω τα εν λόγω συστατικά στοιχεία είναι σε λειτουργία σε περιβάλλον δοκιμής.

2. Ο κατασκευαστής διαχειρίζεται τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ιδίως:

 καθορίζει το κατάλληλο περιβάλλον δοκιμής,

 επαληθεύει ότι το σχέδιο δοκιμής καλύπτει τα συστατικά στοιχεία στο περιβάλλον δοκιμής,

 επαληθεύει ότι το σχέδιο δοκιμής παρέχει πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που ισχύουν,

 εξασφαλίζει τη συνοχή και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμής,

 προγραμματίζει την οργάνωση της δοκιμής, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του πλαισίου δοκιμής,

 εκτελεί επιθεωρήσεις και δοκιμές, όπως προδιαγράφεται στο σχέδιο δοκιμής,

 συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και των δοκιμών.

3. Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα συστατικά στοιχεία υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον δοκιμής πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

4. Μετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση της επαλήθευσης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας προς χρήση, ο κατασκευαστής συντάσσει υπ’ ευθύνη του δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση, στην οποία προδιαγράφονται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που πληρούνται από το συστατικό στοιχείο, καθώς και οι σχετικοί όροι χρήσης του σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 3 του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα.

ΜΕΡΟΣ B:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η συμμόρφωση των συστημάτων αυτών προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού αποδεικνύεται με επαλήθευσή τους σε προσομοιωμένο περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

2. Η επαλήθευση των συστημάτων υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, εκτελείται σύμφωνα με ενδεδειγμένες και αναγνωρισμένες πρακτικές δοκιμών.

3. Τα εργαλεία δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των συστημάτων που υλοποιούν την ανταλλαγή πληροφοριών, με την οποία υποστηρίζεται η διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και η διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, θα διαθέτουν κατάλληλες λειτουργικές δυνατότητες.

4. Από την επαλήθευση των συστημάτων υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που απαιτείται από το παράρτημα IV παράγραφος 3 του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα και τα ακόλουθα στοιχεία:

 περιγραφή της υλοποίησης,

 έκθεση των επιθεωρήσεων και των δοκιμών που εκτελέσθηκαν πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα.

5. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαχειρίζεται τις δραστηριότητες επαλήθευσης και ιδίως:

 προσδιορίζει το κατάλληλο προσομοιωμένο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον,

 επαληθεύει εάν το σχέδιο δοκιμής περιγράφει την ενσωμάτωση των ανταλλαγών πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης των πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στο υπό δοκιμή σύστημα σε προσομοιωμένο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον,

 επαληθεύει ότι το σχέδιο δοκιμής καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού,

 εξασφαλίζει τη συνοχή και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμής,

 προγραμματίζει την οργάνωση της δοκιμής, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του πλαισίου δοκιμής,

 εκτελεί επιθεωρήσεις και δοκιμές, όπως προδιαγράφεται στο σχέδιο δοκιμής,

 συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και των δοκιμών.

6. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των ανταλλαγών πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης των πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε συστήματα που λειτουργούν σε προσομοιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

7. Μετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση της επαλήθευσης της συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα συντάσσουν δήλωση ΕΚ επαλήθευσης του συστήματος και την υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή μαζί με τον τεχνικό φάκελο, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα.

ΜΕΡΟΣ Γ:   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. Η συμμόρφωση των συστημάτων αυτών προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού αποδεικνύεται με επαλήθευση σε προσομοιωμένο περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

2. Η επαλήθευση των συστημάτων υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, εκτελείται σύμφωνα με ενδεδειγμένες και αναγνωρισμένες πρακτικές δοκιμών.

3. Τα εργαλεία δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των συστημάτων που εφαρμόζουν ανταλλαγή πληροφοριών, με την οποία υποστηρίζεται η διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και η διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, διαθέτουν ενδεδειγμένες λειτουργικές δυνατότητες.

4. Από την επαλήθευση των συστημάτων υλοποίησης της ανταλλαγής πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που απαιτείται από το παράρτημα IV παράγραφος 3 του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα και τα ακόλουθα στοιχεία:

 περιγραφή της υλοποίησης,

 έκθεση των επιθεωρήσεων και των δοκιμών που εκτελέσθηκαν πριν τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το σύστημα.

5. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσδιορίζει το κατάλληλο προσομοιωμένο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον και αναθέτει σε αναγνωρισμένο οργανισμό τις δραστηριότητες της επαλήθευσης.

6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χειρίζεται τις δραστηριότητες επαλήθευσης και ιδίως:

 επαληθεύει εάν το σχέδιο δοκιμής περιγράφει την ενσωμάτωση των ανταλλαγών πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης των πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στο υπό δοκιμή σύστημα σε προσομοιωμένο επιχειρησιακό και τεχνικό περιβάλλον,

 επαληθεύει ότι το σχέδιο δοκιμής καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού,

 εξασφαλίζει τη συνοχή και την ποιότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης και του σχεδίου δοκιμής,

 προγραμματίζει την οργάνωση της δοκιμής, το προσωπικό, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του πλαισίου δοκιμών,

 εκτελεί επιθεωρήσεις και δοκιμές, όπως προδιαγράφεται στο σχέδιο δοκιμής,

 συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και των δοκιμών.

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των ανταλλαγών πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγγελίας, συντονισμού και μεταβίβασης των πτήσεων και τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε συστήματα που λειτουργούν σε προσομοιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και επιδόσεων, ποιότητας υπηρεσίας και ασφάλειας του παρόντος κανονισμού.

8. Μετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση της επαλήθευσης, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας συντάσσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχετικά με τα καθήκοντα που έφερε σε πέρας.

9. Στη συνέχεια, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας συντάσσει δήλωση ΕΚ επαλήθευσης του συστήματος και την υποβάλλει στην εθνική εποπτική αρχή μαζί με τον τεχνικό φάκελο, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Όροι μνημονευόμενοι στο άρθρο 8

1. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλει να διαθέτει μεθόδους υποβολής αναφορών, οι οποίες εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία κρίσης στις δραστηριότητες επαλήθευσης.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που μετέχει σε διαδικασίες επαλήθευσης επιδεικνύει κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων τη μέγιστη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τη μέγιστη δυνατή τεχνική επάρκεια και ότι δεν ενδίδει σε πιέσεις ή σε κίνητρα, οικονομικής φύσεως ιδίως, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του ή τα αποτελέσματα των ελέγχων του, κυρίως από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων άμεσα ενδιαφερόμενα από τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που μετέχει σε διαδικασίες επαλήθευσης έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό που του επιτρέπει ορθή διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων.

4. Ο φορέας παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών οφείλει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που μετέχει σε διαδικασίες ελέγχου διαθέτει άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων για τις επαληθεύσεις που διεξάγει, κατάλληλη πείρα σε τέτοιες δραστηριότητες και την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει δηλώσεις, καταγραφές και εκθέσεις προς απόδειξη της διεξαγωγής των επαληθεύσεων.

5. Ο φορέας παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών οφείλει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που μετέχει σε διαδικασίες επαλήθευσης είναι ικανό να εκτελεί τους ελέγχους με αμεροληψία. Η αμοιβή του προσωπικού δεν πρέπει να εξαρτάται από τον αριθμό των εκτελούμενων ελέγχων ή από τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων αυτών.( 1 ) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.

( 2 ) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1.

( 4 ) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 9.

Top