EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2005/5) (2005/327/ΕΚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — EL — 01.10.2008 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2005

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών

(ΕΚΤ/2005/5)

(2005/327/ΕΚ)

(ΕΕ L 109, 29.4.2005, p.81)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2006

  L 40

32

11.2.2006

►M2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 15ης Νοεμβρίου 2007

  L 311

49

29.11.2007

►M4

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008

  L 276

32

17.10.2008
▼B

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2005

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών

(ΕΚΤ/2005/5)

(2005/327/ΕΚ)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χρειάζεται πλήρη και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών.

(2)

Οι διαδικασίες που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δεν επηρεάζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες στο επίπεδο των κρατών μελών και της Κοινότητας.

(3)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατό, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(4)

Μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των στατιστικών απαιτήσεων του ΕΣΚΤ στον τομέα των δημοσίων οικονομικών καταρτίζεται από αρμόδιες εθνικές αρχές, εκτός των ΕθνΚΤ. Ως εκ τούτου, η διεκπεραίωση ορισμένων από τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής απαιτούν τη συνεργασία του ΕΣΚΤ με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 του καταστατικού και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ).

(5)

Η θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών εντός του ΕΣΚΤ είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη προμήθεια του ΕΣΚΤ με στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών που να ικανοποιούν τις ανάγκες του και η συμβατότητά τους με τις προβλέψεις που εκπονούν οι ΕθνΚΤ για τις ίδιες μεταβλητές, ανεξάρτητα από το εάν τα στατιστικά στοιχεία καταρτίζουν οι ΕθνΚΤ ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές.

(6)

Για λόγους συνέπειας, οι απαιτήσεις του ΕΣΚΤ στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατό περισσότερο στα κοινοτικά στατιστικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ( 2 ) (εφεξής «ΕΣΛ 95»).

(7)

Τα στοιχεία του πίνακα 2 («Κύρια μακροοικονομικά μεγέθη, δημόσιος τομέας») του προγράμματος διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασμών στο παράρτημα Β του ΕΣΛ 95, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα δύο φορές το χρόνο (με χρονική υστέρηση τριών και οκτώ μηνών από τη λήξη του τελευταίου καλυπτόμενου έτους), καλύπτουν τις περισσότερες από τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες. Οι υπόλοιπες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση συνόλων της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σχέση με τα έσοδα και τις δαπάνες αφορούν κυρίως συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη μέλη και τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

(8)

Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος και την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους καθίστανται διαθέσιμα δύο φορές το χρόνο, πριν από την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1993, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( 3 ). Τα στοιχεία του πίνακα 6 [«Χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί κατά θεσμικό τομέα (συναλλαγές)»] και του πίνακα 7 («Ισολογισμοί χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων») του προγράμματος διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασμών στο παράρτημα Β του ΕΣΛ 95, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της, καθίστανται διαθέσιμα μία φορά το χρόνο (με χρονική υστέρηση εννέα μηνών από τη λήξη του τελευταίου καλυπτόμενου έτους). Ωστόσο, οι πηγές αυτές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του ΕΣΚΤ από άποψη κάλυψης και προθεσμιών.

(9)

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος και την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους, το ΕΣΚΤ απαιτεί επίσης ορισμένα δεδομένα τα οποία δεν καθίστανται διαθέσιμα βάσει των προαναφερθέντων στατιστικών στοιχείων, ιδίως δεδομένα σχετικά με την ανάλυση του χρέους κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, κατά νόμισμα και τομέα κατόχου, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις λοιπές ροές που αφορούν τις συναλλαγές οι οποίες αποτιμώνται στην αγοραία αξία, σύμφωνα με το ΕΣΛ 95, και τις μεταβολές του δημόσιου χρέους στην ονομαστική αξία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93. Ως εκ τούτου, και παρά την ύπαρξη των προαναφερθεισών πηγών, απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(10)

Η ύπαρξη περιορισμών στα συστήματα συλλογής στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών και στους πόρους σημαίνει ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η χορήγηση παρεκκλίσεων από τις ρυθμίσεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

(11)

Η διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ λαμβάνει χώρα στην έκταση που απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Το καθεστώς εμπιστευτικότητας καθορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/ΝΡ28 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών ( 4 ).

(12)

Η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής είναι απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων. Στην εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να προτείνουν τις τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων μέσω της επιτροπής στατιστικής.

(13)

Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

1. με τον όρο «συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

2. με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονομική επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών και η ΕΚΤ·

3. με τον όρο «χρέος εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου» νοείται το χρέος που αντιστοιχεί στα χρηματοδοτικά μέσα, τα τοκομερίδια των οποίων δεν καταβάλλονται ως προκαθορισμένο ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου αλλά συναρτώνται προς κάποιο άλλο επιτόκιο ή συντελεστή απόδοσης ή προς κάποιον άλλο δείκτη·

4. με τον όρο «στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες» νοούνται τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 1Α, 1Β και 1Γ του παραρτήματος Ι·

5. με τον όρο «στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους» νοούνται τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 2Α και 2Β του παραρτήματος Ι·

6. με τον όρο «στατιστικά στοιχεία για το χρέος» νοούνται τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 3Α και 3Β του παραρτήματος Ι·

7. με τον όρο «πλήρης δέσμη στοιχείων» νοούνται όλες οι κατηγορίες που εμπίπτουν στα «στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες», στα «στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους» και στα «στατιστικά στοιχεία για το χρέος»·

8. με τους όρους «βασικές κατηγορίες» και «δευτερεύουσες κατηγορίες» νοούνται οι κατηγορίες που ορίζονται έτσι στο παράρτημα Ι·

9. με τον όρο «επιμέρους δέσμη στοιχείων» νοούνται όλες οι κατηγορίες ή οι βασικές κατηγορίες που εμπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα: «στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες», «στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους» ή «στατιστικά στοιχεία για το χρέος»·

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων

1.  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παράρτημα Ι, ετησίως και με βάση το ημερολογιακό έτος. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν προς τις αρχές και τους ορισμούς του ΕΣΛ 95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ.

▼M2

2.  Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 1995 έως το έτος το οποίο αφορά η διαβίβαση (έτος t-1).

▼B

3.  Τα στοιχεία για το έλλειμμα/πλεόνασμα, το χρέος, τα έσοδα, τις δαπάνες ή το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) συνοδεύονται από αιτιολογίες αναθεωρήσεων, όταν το μέγεθος της μεταβολής που προκαλείται στο έλλειμμα/πλεόνασμα από αναθεωρήσεις αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 0,3 % του ΑΕΠ ή όταν το μέγεθος της μεταβολής που προκαλείται στο χρέος, τα έσοδα, τις δαπάνες ή το ονομαστικό ΑΕΠ από αναθεωρήσεις αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 0,5 % του ΑΕΠ.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων

1.  Βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ διαχειρίζεται τη «βάση δεδομένων στατιστικής δημοσίων οικονομικών», η οποία θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ. Η ΕΚΤ μεταδίδει στις ΕθνΚΤ αυτή τη βάση δεδομένων.

2.  Στα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν, οι ΕθνΚΤ επισημαίνουν σε ποιους μπορούν να διατίθενται αυτά. Κατά τη μετάδοση της βάσης δεδομένων στατιστικής δημοσίων οικονομικών η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη της την ανωτέρω επισήμανση.

Άρθρο 4

Προθεσμίες

▼M1

1.  Δύο φορές το χρόνο, πριν από τις 15 Απριλίου και τις 15 Οκτωβρίου, οι ΕθνΚΤ παρέχουν πλήρεις δέσμες στοιχείων.

▼B

2.  Όταν στο μεσοδιάστημα των ημερομηνιών της παραγράφου 1 καθίστανται διαθέσιμα νέα στοιχεία, με δική τους πρωτοβουλία οι ΕθνΚΤ παρέχουν επιμέρους δέσμες στοιχείων. Κατά την παροχή ορισμένης επιμέρους δέσμης στοιχείων που καλύπτει μόνο βασικές κατηγορίες οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν εκτιμήσεις και για τις δευτερεύουσες κατηγορίες.

3.  Η ΕΚΤ μεταδίδει στις ΕθνΚΤ τη βάση δεδομένων στατιστικής δημοσίων οικονομικών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, το αργότερο την επομένη (εργάσιμη για την ΕΚΤ) της οριστικοποίησης των στοιχείων από την ίδια ενόψει δημοσίευσής τους.

Άρθρο 5

Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές

1.  Στις περιπτώσεις που μέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου 2 προέρχεται από αρμόδιες εθνικές αρχές, εκτός των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ επιδιώκουν τη θέσπιση των κατάλληλων όρων συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα διαρκές σύστημα διαβίβασης στοιχείων που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις απαιτήσεις του ΕΣΚΤ, εκτός εάν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ήδη με βάση την εθνική νομοθεσία.

2.  Όταν κατά την παραπάνω συνεργασία ορισμένη ΕθνΚΤ αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τους όρους των άρθρων 2 και 4 λόγω του ότι η αρμόδια εθνική αρχή δεν της παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, η ΕΚΤ και η ΕθνΚΤ εξετάζουν με την εν λόγω αρχή τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν οι πληροφορίες.

Άρθρο 6

Πρότυπα διαβίβασης και κωδικοποίησης στοιχείων

Για τη διαβίβαση και κωδικοποίηση των στοιχείων των άρθρων 2 και 3 οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ χρησιμοποιούν τα πρότυπα που ειδικότερα προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει τη χρήση άλλων μέσων διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που συμφωνούνται ως εφεδρική λύση.

Άρθρο 7

Ποιότητα

1.  Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και ενισχύουν την ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται στην ΕΚΤ.

2.  Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έκθεση σχετικά με την ποιότητα των ετήσιων στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών.

3.  Στο ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνονται η κάλυψη των στοιχείων, ο βαθμός συμμόρφωσής τους με τους προβλεπόμενους ορισμούς και το μέγεθος των αναθεωρήσεων.

Άρθρο 8

Παρεκκλίσεις

1.  Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ χορηγεί παρεκκλίσεις στις ΕθνΚΤ που αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τους όρους του άρθρου 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 1. Οι χορηγούμενες παρεκκλίσεις αναφέρονται στο παράρτημα IV.

2.  Η ΕθνΚΤ, στην οποία χορηγήθηκε παρέκκλιση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενημερώνει ετησίως την ΕΚΤ σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ επανεξετάζει ετησίως τις παρεκκλίσεις.

Άρθρο 9

Απλοποιημένη διαδικασία τρoπoπoίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες μετά την έκδοσή της.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

▼M4
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η πλήρης δέσμη στοιχείων περιλαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες (πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ), τα στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους (πίνακες 2Α και 2Β) και τα στατιστικά στοιχεία για το χρέος (πίνακες 3Α και 3Β). Οι βασικές κατηγορίες παρουσιάζονται με έντονους χαρακτήρες, οι δε υπόλοιπες είναι δευτερεύουσες. Οι επιμέρους δέσμες στοιχείων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις βασικές κατηγορίες των στατιστικών στοιχείων για τα έσοδα και τις δαπάνες, των στατιστικών στοιχείων για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους ή των στατιστικών στοιχείων για το χρέος. Οι κατηγορίες αναφέρονται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΠίνακας 1Α

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) κεντρικής διοίκησης

2

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) διοίκησης ομόσπονδων κρατιδίων

3

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) τοπικής αυτοδιοίκησης

4

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

5

Πρωτογενές έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

6 = 1 + 26

Συνολικά έσοδα

7 = 9 + 31

Συνολικές δαπάνες

8 = 21 + 33

Τρέχοντα έσοδα

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Άμεσοι φόροι

10

εκ των οποίων πληρωτέοι από εταιρείες

11

εκ των οποίων πληρωτέοι από νοικοκυριά

12

Έμμεσοι φόροι

13

εκ των οποίων φόρος προστιθέμενης αξίας

14

Κοινωνικές εισφορές

15

εκ των οποίων πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών

16

εκ των οποίων κοινωνικές εισφορές εργαζομένων

17

Λοιπά τρέχοντα έσοδα

18

εκ των οποίων εισπρακτέοι τόκοι

19

Πωλήσεις

20

Τρέχουσες δαπάνες

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Τρέχουσες μεταβιβάσεις

22 = 23 + 24 + 25

Κοινωνικές πληρωμές

23

Πληρωτέες επιδοτήσεις

24

Λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις

25

Πληρωτέοι τόκοι

26

Αμοιβές εργαζομένων

27

εκ των οποίων μισθοί και ημερομίσθια

28

Ενδιάμεση κατανάλωση

29

Ακαθάριστες αποταμιεύσεις

30 = 9 – 21

Έσοδα κεφαλαίου

31

εκ των οποίων φόροι κεφαλαίου

32

Κεφαλαιακές δαπάνες

33 = 34 + 35 + 36

Επενδύσεις

34

Λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

35

Πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

36

Πληροφοριακά στοιχεία

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

37

Πληρωτέοι τόκοι στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

38

Έσοδα από την πώληση αδειών UMTS

39

Πραγματικές κοινωνικές εισφορές

40

Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

41

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

42

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές

43

Δημόσιες επενδύσεις σε σταθερές τιμές

44Πίνακας 1B

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Αποδόσεις του κράτους μέλους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Έμμεσοι φόροι εισπρακτέοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

2

εκ των οποίων ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

3

Τρέχουσα διεθνής συνεργασία πληρωτέα από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ

4

Διάφορες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ

5

εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος της ΕΕ

6

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ

7

Δαπάνες ΕΕ στο κράτος μέλος

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Επιδοτήσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

9

Τρέχουσες μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση

10

Τρέχουσες μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

11

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση

12

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

13

Καθαρές απολήψεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές –)

14 = 8 – 1

Πληροφοριακό στοιχείο

Κόστος είσπραξης ιδίων πόρων

15Πίνακας 1Γ

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Τελική καταναλωτική δαπάνη

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Ατομική καταναλωτική δαπάνη

2

Συλλογική καταναλωτική δαπάνη

3

Αμοιβές εργαζομένων

4 = [1A.27] (1)

Ενδιάμεση κατανάλωση

5 = [1A.29]

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που παρέχονται μέσω παραγωγών εμπορεύσιμου προϊόντος

6

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

7

Φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν

8

Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα

9

Πωλήσεις

10 = [1A.20]

Πληροφοριακό στοιχείο

Τελική καταναλωτική δαπάνη σε σταθερές τιμές

11

(1)   [χ.ψ]: παραπέμπει στην υπ’ αριθ. ψ κατηγορία του πίνακα χ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ-ΧΡΕΟΥΣΠίνακας 2A

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

1 = [1A.1]

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

2 = 1 – 3

Καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού

3 = 4 – 15

Συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (ενοποιημένες)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων

5

Συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές — βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

6

Συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων

7

Συναλλαγές δανείων

8

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων

9

Ιδιωτικοποιήσεις

10

Εισφορές μετοχικού κεφαλαίου

11

Λοιπά

12

Συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

13

εκ των οποίων δεδουλευμένοι φόροι μείον τις εισπράξεις φόρων

14

Συναλλαγές στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων

16

Συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές — βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

17

Συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές — μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

18

Συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων

19

Συναλλαγές δανείων

20

εκ των οποίων δάνεια χορηγούμενα από την κεντρική τράπεζα

21

Συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού

22

Συναλλαγές τίτλων χρέους (ενοποιημένες)

= δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Συναλλαγές μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους

24

Συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων στο εθνικό νόμισμα

25

Συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα χώρας που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ (1)

26

Συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα χώρας που δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ

27

Λοιπές ροές

28 = 29 + 32

Αποτελέσματα αποτίμησης στο χρέος

29 = 30 + 31

Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

30

Λοιπά αποτελέσματα αποτίμησης — ονομαστική αξία

31

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

32

Μεταβολή του χρέους

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Παρέχεται για τα έτη κατά τα οποία το κράτος μέλος δεν ήταν συμμετέχον κράτος μέλος.Πίνακας 2B

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Συναλλαγές τίτλων χρέους - μη ενοποιημένες

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) — μη ενοποιημένες

2

Συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) — μη ενοποιημένες

3

Συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) — μη ενοποιημένες

4

Συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από την κεντρική τράπεζα

5

Συναλλαγές λοιπών δανείων (στοιχεία του παθητικού) — μη ενοποιημένες

6

Συναλλαγές ενοποίησης

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Συναλλαγές ενοποίησης — μετρητά και καταθέσεις

8 = 2 – [2A.16]

Συναλλαγές ενοποίησης — βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

9 = 3 – [2A.17]

Συναλλαγές ενοποίησης — μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

10 = 4 – [2A.18]

Συναλλαγές ενοποίησης — δάνεια

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣΠίνακας 3A

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Χρέος

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Χρέος — μετρητά και καταθέσεις (στοιχεία του παθητικού)

2

Χρέος — βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού)

3

Χρέος — μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού)

4

Χρέος — δάνεια χορηγούμενα από την κεντρική τράπεζα (στοιχεία του παθητικού)

5

Χρέος — λοιπά δάνεια (στοιχεία του παθητικού)

6

Χρέος που διακρατείται από κατοίκους του κράτους μέλους

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Χρέος που διακρατείται από την κεντρική τράπεζα

8

Χρέος που διακρατείται από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

9

Χρέος που διακρατείται από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

10

Χρέος που διακρατείται από λοιπούς κατοίκους του κράτους μέλους

11

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους του κράτους μέλους

12

Χρέος εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα

13

Χρέος εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα χώρας που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ

14

Χρέος εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα χώρας που δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ

15

Βραχυπρόθεσμο χρέος

16

Μακροπρόθεσμο χρέος

17

εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

18

Χρέος με εναπομένουσα διάρκεια έως ενός έτος

19

Χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη

20

εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

21

Χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών

22

εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

23

Χρέος της κεντρικής διοίκησης

24 = [3B.7] – [3B.15]

Χρέος της διοίκησης ομόσπονδων κρατιδίων

25 = [3B.9] – [3B.16]

Χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης

26 = [3B.11] – [3B.17]

Χρέος των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

27 = [3B.13] – [3B.18]

Πληροφοριακά στοιχεία

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

28

Χρέος — ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

29Πίνακας 3B

Κατηγορία

Αριθ. και γραμμική σχέση

Χρέος (μη ενοποιημένο)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Στοιχεία προς ενοποίηση

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Στοιχεία προς ενοποίηση — μετρητά και καταθέσεις

3

Στοιχεία προς ενοποίηση — βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Στοιχεία προς ενοποίηση — μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

5

Στοιχεία προς ενοποίηση — δάνεια

6

Χρέος που έχει εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση

7

εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

8

Χρέος που έχει εκδοθεί από τη διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

9

εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

10

Χρέος που έχει εκδοθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση

11

εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

12

Χρέος που έχει εκδοθεί από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

13

εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

14

Πληροφοριακά στοιχεία

Χρέος που διακρατείται από την κεντρική διοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης

15

Χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης

16

Χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης

17

Χρέος που διακρατείται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης

18
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.   Μεθοδολογικές αναφορές

Ο ορισμός των κατηγοριών που παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι παραπέμπει κατά βάση στο παράρτημα Α του ΕΣΛ 1995 ή/και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1993, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( 5 ) Συμπληρωματικοί μεθοδολογικοί ορισμοί περιέχονται στο άρθρο 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Ειδικά οι κωδικοί που αναφέρονται στους τομείς και υποτομείς παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.Τομείς και υποτομείς στο ΕΣΛ 95

 
 

Δημόσιοι

Εθνικοί ιδιωτικοί

Ελεγχόμενοι από την αλλοδαπή

Συνολική οικονομία

S.1

 
 
 

Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Χρηματοπιστωτικές εταιρείες

S.12

 
 
 

Κεντρική τράπεζα

S.121

 
 
 

Λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Γενική κυβέρνηση

S.13

 
 
 

Κεντρική διοίκηση

S.1311

 
 
 

Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων

S.1312

 
 
 

Τοπική αυτοδιοίκηση

S.1313

 
 
 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

S.1314

 
 
 

Νοικοκυριά

S.14

 
 
 

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

S.15

 
 
 

Αλλοδαπή

S.2

 
 
 

ΕΕ

S.21

 
 
 

Κράτη μέλη της ΕΕ

S.211

 
 
 

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

S.212

 
 
 

Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί

S.22

 
 
 

2.   Ορισμός των κατηγοριών ( 6 )

Πίνακας 1Α

1. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) [1Α.1] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων (Β.9) του S.13.

2. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής διοίκησης [1Α.2] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων (Β.9) του S.1311.

3. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδων κρατιδίων [1Α.3] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων (Β.9) του S.1312.

4. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1Α.4] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων (Β.9) του S.1313.

5. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1Α.5] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων (Β.9) του S.1314.

6. Το πρωτογενές έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) [1Α.6) ισούται με το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) [1Α.1] συν τους πληρωτέους τόκους [1Α.26].

7. Τα συνολικά έσοδα [1Α.7] ισούνται με τα τρέχοντα έσοδα [1Α.9] συν τα έσοδα κεφαλαίου [1Α.31].

8. Οι συνολικές δαπάνες [1Α.8] ισούνται με τις τρέχουσες δαπάνες [1Α.21] συν τις κεφαλαιακές δαπάνες [1Α.33].

9. Τα τρέχοντα έσοδα [1Α.9] ισούνται με τους άμεσους φόρους [1Α.10], συν τους έμμεσους φόρους [1Α.13], συν τις κοινωνικές εισφορές [1Α.15], συν τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1Α.18], συν τις πωλήσεις [1Α.20].

10. Οι άμεσοι φόροι [1Α.10] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

11. Οι άμεσοι φόροι εκ των οποίων πληρωτέοι από εταιρείες [1Α.11] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) που καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.11 και του S.12.

12. Οι άμεσοι φόροι εκ των οποίων πληρωτέοι από νοικοκυριά [1Α.12] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) που καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.14.

13. Οι έμμεσοι φόροι [1Α.13] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) που καταγράφονται στους πόρους του S.13, συν τους έμμεσους φόρους τους εισπρακτέους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1Β.2].

14. Οι έμμεσοι φόροι εκ των οποίων ΦΠΑ [1Α.14] ισούνται με τους φόρους τύπου φόρου προστιθέμενης αξίας (D.211) που καταγράφονται στους πόρους του S.13 και του S.212.

15. Οι κοινωνικές εισφορές [1Α.15] ισούνται με τις κοινωνικές εισφορές (D.61) που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

16. Οι κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών [1Α.16] ισούνται με τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών (D.6111) που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

17. Οι κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων κοινωνικές εισφορές εργαζομένων [1Α.17] ισούνται με τις κοινωνικές εισφορές εργαζομένων (D.6112) που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

18. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.18] ισούνται με το εισόδημα περιουσίας (D.4), τις απαιτήσεις από ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής (D.72), την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) και τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75), που καταγράφονται στους πόρους του S.13, εκτός από τους πόρους του S.13 από τόκους (D.41) που είναι επίσης χρήσεις του S.13, συν τις εισπράξεις από λοιπές επιδοτήσεις επί της παραγωγής (D.39), που είναι χρήσεις του S.13, μείον τις τρέχουσες μεταβιβάσεις τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.10], συν τις καθαρές απολήψεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.14], εάν είναι θετικές.

19. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων εισπρακτέοι τόκοι [1A.19] ισούνται με τους τόκους (D.41) που καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις όλων των τομέων εκτός του S.13.

20. Οι πωλήσεις [1A.20] ισούνται με το εμπορεύσιμο προϊόν (P.11), συν το προϊόν για ίδια τελική χρήση (P.12), συν τις πληρωμές για το λοιπό μη εμπορεύσιμο προϊόν (P.131), που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

21. Οι τρέχουσες δαπάνες [1A.21] ισούνται με τις τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.22], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.26], συν τις αμοιβές εργαζομένων [1A.27], συν την ενδιάμεση κατανάλωση [1A.29].

22. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.22] ισούνται με τις κοινωνικές πληρωμές [1A.23], συν τις επιδοτήσεις [1A.24], συν τις λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.25].

23. Οι κοινωνικές πληρωμές [1Α.23] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62) συν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος, τις σχετικές με δαπάνες για προϊόντα που παρέχονται σε νοικοκυριά μέσω παραγωγών εμπορεύσιμου προϊόντος (D.6311 + D.63121 + D.63131), που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους του S.15.

24. Οι πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.24] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) που καταγράφονται στους πόρους του S.13, συν τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επιδοτήσεις [1B.9] σε κατοίκους εσωτερικού.

25. Οι λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.25] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5), τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29), το εισόδημα περιουσίας (D.4) εκτός των τόκων (D.41), τα καθαρά ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής (D.71), την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74), που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, και τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και τους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.15, μείον τις τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.74 και D.75) τις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.4 και 1Β.5], μείον τις καθαρές απολήψεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.14], εάν είναι αρνητικές.

26. Οι πληρωτέοι τόκοι [1A.26] ισούνται με τους τόκους (D.41) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

27. Οι αμοιβές εργαζομένων [1A.27] ισούνται με τις αμοιβές εργαζομένων (D.1) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

28. Οι αμοιβές εργαζομένων εκ των οποίων μισθοί και ημερομίσθια [1A.28] ισούνται με τους μισθούς και τα ημερομίσθια (D.11) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

29. Η ενδιάμεση κατανάλωση [1A.29] ισούται με την ενδιάμεση κατανάλωση (P.2) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

30. Οι ακαθάριστες αποταμιεύσεις [1A.30] ισούνται με τα τρέχοντα έσοδα [1A.9] μείον τις τρέχουσες δαπάνες [1A.21].

31. Τα έσοδα κεφαλαίου [1A.31] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από όλους τους τομείς εκτός του S.13, μείον τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.12].

32. Τα έσοδα κεφαλαίου εκ των οποίων φόροι κεφαλαίου [1A.32] ισούνται με τους φόρους κεφαλαίου (D.91) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

33. Οι κεφαλαιακές δαπάνες [1A.33] ισούνται με τις επενδύσεις [1A.34], συν τις λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [1A.35], συν τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.36].

34. Οι επενδύσεις [1A.34] ισούνται με τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (P.51) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.

35. Οι λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [1A.35] ισούνται με την αύξηση των αποθεμάτων (P.52), την καθαρή απόκτηση τιμαλφών (P.53) και την καθαρή απόκτηση μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων στοιχείων του ενεργητικού (K.2) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.

36. Οι πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.36] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και καταγράφονται ως εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από όλους τους τομείς εκτός του S.13, συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13], μείον τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις τις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7].

37. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος [1A.37] ισούται με την καθαρή λήψη (-)/καθαρή χορήγηση (+) δανείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (EDPB.9) του S.13.

38. Οι πληρωτέοι τόκοι στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος [1A.38] ισούνται με τους τόκους στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (EDPD.41) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

39. Τα έσοδα από την πώληση αδειών UMTS (universal mobile telecommunication systems) [1A.39] ισούνται με τα έσοδα από την πώληση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς που καταγράφονται ως διάθεση μη χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σύμφωνα με την απόφαση της Eurostat σχετικά με τη χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας.

40. Οι πραγματικές κοινωνικές εισφορές [1A.40] ισούνται με τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές (D.611) που καταγράφονται στους πόρους του S.13.

41. Οι κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος [1A.41] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

42. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν [1A.42] ισούται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (B.1*g) σε τιμές αγοράς.

43. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές [1A.43] ισούται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (B.1*g) σε σταθερές τιμές.

44. Οι δημόσιες επενδύσεις σε σταθερές τιμές [1A.44] ισούνται με τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (P.51) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, σε σταθερές τιμές.

Πίνακας 1Β

1. Οι αποδόσεις του κράτους μέλους στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.1] ισούνται με τους έμμεσους φόρους τους εισπρακτέους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συν την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) την πληρωτέα από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1Β.4], συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) τις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.5], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) τις πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7].

2. Οι έμμεσοι φόροι οι εισπρακτέοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.2] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) που καταγράφονται στους πόρους του S.212.

3. Οι έμμεσοι φόροι εκ των οποίων ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.3] ισούνται με τους φόρους τύπου φόρου προστιθέμενης αξίας (D.211) που καταγράφονται στους πόρους του S.212.

4. Η τρέχουσα διεθνής συνεργασία η πληρωτέα από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.4] ισούται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) που καταγράφεται στους πόρους του S.212 και στις χρήσεις του S.13.

5. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.5] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) που καταγράφονται στους πόρους του S.212 και στις χρήσεις του S.13.

6. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος της ΕΕ [1B.6] ισούνται με τον τέταρτο ίδιο πόρο με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) (ΕΣΛ 95 παράγραφος 4 138) που καταγράφεται ως διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) στους πόρους του S.212 και στις χρήσεις του S.13.

7. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9), που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και καταγράφονται ως κεφαλαιακή μεταβίβαση εισπρακτέα από τον S.212.

8. Οι δαπάνες ΕΕ στο κράτος μέλος [1B.8] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1Β.9], συν τις τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1Β.10], συν τις τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1Β.11], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1Β.12], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) τις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1Β.13].

9. Οι επιδοτήσεις οι πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.9] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) που καταγράφονται στους πόρους του S.212.

10. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.10] ισούνται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) και τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) που καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.212.

11. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.212 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

12. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.12] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.212.

13. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.212 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

14. Οι καθαρές απολήψεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.14] ισούνται με τις καθαρές απολήψεις της γενικής κυβέρνησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συν τις καθαρές απολήψεις των μονάδων που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

15. Το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων [1B.15] είναι το μέρος του εμπορεύσιμου προϊόντος (P.11) που καταγράφεται στους πόρους του S.13 και αποτελεί το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πίνακας 1Γ

1. Η τελική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.1] ισούται με την τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

2. Η ατομική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.2] ισούται με την ατομική καταναλωτική δαπάνη (P.31) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

3. Η συλλογική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.3] ισούται με τη συλλογική καταναλωτική δαπάνη (P.32) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

4. Οι αμοιβές εργαζομένων [1Γ.4] ισούνται με το [1A.27].

5. Η ενδιάμεση κατανάλωση [1Γ.5] ισούται με το [1A.29].

6. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που παρέχονται μέσω παραγωγών εμπορεύσιμου προϊόντος [1Γ.6] ισούνται με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος, τις σχετικές με δαπάνες για προϊόντα που παρέχονται σε νοικοκυριά μέσω παραγωγών εμπορεύσιμου προϊόντος (D.6311 + D.63121 + D.63131), που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

7. Η ανάλωση παγίου κεφαλαίου [1Γ.7] ισούνται με την ανάλωση παγίου κεφαλαίου (K.1) που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

8. Οι φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν [1Γ.8] ισούνται με τις πληρωμές λοιπών φόρων επί της παραγωγής (D.29) που καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, μείον την είσπραξη λοιπών επιδοτήσεων παραγωγής (D.39) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

9. Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα [1Γ.9] ισούται με το λειτουργικό πλεόνασμα, καθαρό (B.2n), του S.13.

10. Οι πωλήσεις [1Γ.10] ισούνται με το [1A.20].

11. Η τελική καταναλωτική δαπάνη σε σταθερές τιμές [1Γ.11] ισούται με την τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) που καταγράφεται στις χρήσεις του S.13 σε σταθερές τιμές.

Πίνακας 2Α

1. Το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) [2A.1] ισούται με το [1A.1].

2. Η προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών [2A.2] ισούται με το έλλειμμα (-) ή πλεόνασμα (+) [2A.1], μείον τις καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού [2A.3].

3. Οι καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού [2A.3] ισούνται με τις συναλλαγές καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.4], μείον τις συναλλαγές που οδηγούν σε καθαρή αύξηση των στοιχείων του παθητικού [2A.15].

4. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.4] ισούνται με τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.5], τις συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές (F.33) [2A.6], τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων (F.34) [2A.7], τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2A.8], τις συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (F.5) [2A.9] και τις συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13], που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

5. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του ενεργητικού) [2A.5] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

6. Οι συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του ενεργητικού) [2A.6] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων (F.33), που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

7. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων (στοιχεία του ενεργητικού) [2A.7] ισούνται με τις καθαρές πληρωμές που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα (F.34) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

8. Οι συναλλαγές δανείων (στοιχεία του ενεργητικού) [2A.8] ισούνται με τα χορηγούμενα από τη γενική κυβέρνηση νέα δάνεια (F.4), χωρίς τις αποπληρωμές στη γενική κυβέρνηση, που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

9. Οι συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (στοιχεία του ενεργητικού) [2A.9] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.

10. Η ιδιωτικοποίηση (καθαρή) [2A.10] ισούται με τις συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου (ΕΣΛ 95 παράγραφος 2.26) ( 7 ) της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13· τις παραπάνω συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιήσει ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα ή με άλλη πιστώτρια μονάδα.

11. Οι εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές) [2A.11] ισούνται με τις συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και τις οποίες πραγματοποιεί ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα.

12. Το μέσο «λοιπά» [2A.12] ισούται με τις συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11, του S.12 ή του S.14, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και τις οποίες δεν πραγματοποιεί ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα, αλλά με άλλη πιστώτρια μονάδα.

13. Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13] ισούνται με την καθαρή απόκτηση νομισματικού χρυσού και ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (F.1) που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, την καθαρή απόκτηση τεχνικών ασφαλιστικών αποθεματικών (F.6) και τους λοιπούς εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς (F.7) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

14. Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού εκ των οποίων δεδουλευμένοι φόροι μείον τις εισπράξεις φόρων [2A.14] ισούνται με το μέρος των λοιπών εισπρακτέων/πληρωτέων λογαριασμών (F.7, στοιχεία του ενεργητικού) που σχετίζεται με τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο D2, το D5, το D6 και το D91, μείον τα ποσά των φόρων που πραγματικά εισπράττονται, και το οποίο καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

15. Οι συναλλαγές στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.15] ισούνται με τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2Α.16], τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (F.331) [2Α.17], τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (F.332) [2Α.18], τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων (F.34) [2Α.19], τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2Α.20] και τις συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2Α.22], που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

16. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) [2A.16] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

17. Οι συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού) [2A.17] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων, των οποίων η αρχική διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος (F.331), που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

18. Οι συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού) [2A.18] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων, των οποίων η αρχική διάρκεια ξεπερνά το ένα έτος (F.332), που καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

19. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων (στοιχεία του παθητικού) [2A.19] ισούνται με τις καθαρές απολήψεις που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα (F.34) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

20. Οι συναλλαγές δανείων (στοιχεία του παθητικού) [2A.20] ισούνται με τα νέα δάνεια (F.4) που λαμβάνονται, χωρίς τις αποπληρωμές των υφιστάμενων δανείων, και τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

21. Οι συναλλαγές δανείων εκ των οποίων δάνεια χορηγούμενα από την κεντρική τράπεζα [2A.21] ισούνται με τις συναλλαγές δανείων (F.4) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.121.

22. Οι συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2A.22] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά (F.6) και πληρωτέους λογαριασμούς (F.7) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

23. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους (ενοποιημένες) [2A.23] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε μετρητά και καταθέσεις (F.2) [2A.16], χρεόγραφα εκτός από μετοχές εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων [2Α.17 και 2Α.18] (F.33) και δάνεια (F.4) [2A.20]. Η εν λόγω κατηγορία ονομάζεται επίσης «δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης».

24. Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους [2A.24] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε τίτλους χρέους [2Α.23] των οποίων η αρχική διάρκεια ξεπερνά τον ένα χρόνο.

25. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων στο εθνικό νόμισμα [2A.25] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε τίτλους χρέους [2A.23] εκφρασμένους σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.

26. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα χώρας που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ [2A.26] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε τίτλους χρέους [2Α.23] εκφρασμένους σε Ecu, συν τους εκφρασμένους σε ευρώ τίτλους χρέους πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από το κράτος μέλος, συν τους τίτλους χρέους που εκφράζονται στο νόμισμα που αποτελούσε το νόμιμο χρήμα συμμετέχοντος κράτους μέλους πριν αυτό γίνει συμμετέχον κράτος μέλος. Δεν περιλαμβάνεται το εθνικό νόμισμα [2Α.25].

27. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα χώρας που δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ [2A.27] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων σε τίτλους χρέους [2Α.23] που δεν περιλαμβάνεται στο [2Α.25] ή στο [2Α.26].

28. Οι λοιπές ροές [2A.28] ισούνται με τα αποτελέσματα αποτίμησης στο χρέος [2A.29] συν τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.32].

29. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος [2A.29] ισούνται με τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.30] συν τα λοιπά αποτελέσματα αποτίμησης – ονομαστική αξία [2A.31].

30. Τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.30] ισούνται με τα ονομαστικά κέρδη/ονομαστικές ζημίες από την αποτίμηση (K.11) του χρέους [3A.1] του οποίου η αξία μεταβάλλεται κατά τη μετατροπή στο εθνικό νόμισμα λόγω των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων.

31. Τα λοιπά αποτελέσματα αποτίμησης – ονομαστική αξία [2A.31] ισούνται με τη μεταβολή του χρέους [2A.33], μείον τις συναλλαγές τίτλων χρέους [2A.23], μείον τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2Α.30], μείον τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.32].

32. Οι λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.32] ισούνται με τις λοιπές μεταβολές του όγκου (K.7, K.8, K.10 και K.12) των στοιχείων του παθητικού που ταξινομούνται ως μετρητά και καταθέσεις (ΑF.2), ως χρεόγραφα εκτός από μετοχές εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων (AF.33) ή ως δάνεια (AF.4) και δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.13.

33. Η μεταβολή του χρέους [2A.33] ισούται με το χρέος [3A.1] στο έτος t, μείον το χρέος [3A.1] στο έτος t-1.

Πίνακας 2Β

1. Οι συναλλαγές τίτλων χρέους – μη ενοποιημένες [2B.1] ισούνται με τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.2], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.3], τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.4], συν τις συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από την κεντρική τράπεζα [2B.5], συν τις συναλλαγές λοιπών δανείων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.6].

2. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.2] ισούνται με τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

3. Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.3] ισούνται με τις συναλλαγές σε χρεόγραφα εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων (F.33), των οποίων η αρχική διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος, και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

4. Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.4] ισούνται με τις συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων (F.33), των οποίων η αρχική διάρκεια ξεπερνά το ένα έτος, και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

5. Οι συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από την κεντρική τράπεζα [2B.5] ισούνται με τις συναλλαγές δανείων (F.4) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.121.

6. Οι συναλλαγές λοιπών δανείων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.6] ισούνται με τις συναλλαγές δανείων (F.4) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.121.

7. Οι συναλλαγές ενοποίησης [2B.7] ισούνται με τις συναλλαγές τίτλων χρέους – μη ενοποιημένες [2B.1], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές τίτλων χρέους [2A.23].

8. Οι συναλλαγές ενοποίησης – μετρητά και καταθέσεις [2B.8] ισούνται με τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.2], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (στοιχεία του παθητικού) [2A.16].

9. Οι συναλλαγές ενοποίησης – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.9] ισούνται με τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.3], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) [2A.17].

10. Οι συναλλαγές ενοποίησης – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.10] ισούνται με τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.4], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (στοιχεία του παθητικού) [2A.18].

11. Οι συναλλαγές ενοποίησης – δάνεια [2B.11] ισούνται με τις συναλλαγές λοιπών δανείων (στοιχεία του παθητικού) – μη ενοποιημένες [2B.6], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές δανείων (στοιχεία του παθητικού) [2A.20], μείον τις συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από την κεντρική τράπεζα [2A.21].

Πίνακας 3Α

1. Το χρέος [3A.1] ισούται με το χρέος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93.

2. Το χρέος – μετρητά και καταθέσεις (στοιχεία του παθητικού) [3A.2] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» (AF.2).

3. Το χρέος – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού) [3A.3] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «χρεόγραφα εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων» (AF.33), των οποίων η αρχική διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος.

4. Το χρέος – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (στοιχεία του παθητικού) [3A.4] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «χρεόγραφα εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων» (AF.33), των οποίων η αρχική διάρκεια ξεπερνά το ένα έτος.

5. Το χρέος – δάνεια χορηγούμενα από την κεντρική τράπεζα [3A.5] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «δάνεια» (AF.4) που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

6. Το χρέος – λοιπά δάνεια (στοιχεία του παθητικού) [3A.6] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «δάνεια» (AF.4) το οποίο δεν συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

7. Το χρέος που διακρατείται από κατοίκους του κράτους μέλους [3A.7] ισούται με το χρέος που διακρατείται από την κεντρική τράπεζα [3A.8], το χρέος που διακρατείται από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα [3A.9], το χρέος που διακρατείται από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα [3A.10] και το χρέος που διακρατείται από λοιπούς κατοίκους του κράτους μέλους [3A.11].

8. Το χρέος που διακρατείται από την κεντρική τράπεζα [3A.8] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

9. Το χρέος που διακρατείται από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα [3A.9] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.122.

10. Το χρέος που διακρατείται από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα [3A.10] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.123, του S.124 ή του S.125.

11. Το χρέος που διακρατείται από λοιπούς κατοίκους του κράτους μέλους [3A.11] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.11, του S.14 ή του S.15.

12. Το χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους του κράτους μέλους [3A.12] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.2.

13. Το χρέος που είναι εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα [3A.13] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που είναι εκφρασμένο στο νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.

14. Το χρέος που είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα χώρας που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ [3A.14] ισούται –πριν το κράτος μέλος γίνει συμμετέχον κράτος μέλος– με το μέρος του χρέους [3A.1] που είναι εκφρασμένο σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα ενός από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη (εκτός του εθνικού νομίσματος [3A.13]), συν το χρέος που είναι εκφρασμένο σε Ecu ή ευρώ.

15. Το χρέος που είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα χώρας που δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ [3A.15] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] που δεν περιλαμβάνεται στο [3A.13] ή στο [3A.14].

16. Το βραχυπρόθεσμο χρέος [3A.16] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος.

17. Το μακροπρόθεσμο χρέος [3A.17] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια ξεπερνά το ένα έτος.

18. Το μακροπρόθεσμο χρέος εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.18] ισούται με το μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους [3A.17] του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

19. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος [3A.19] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] με εναπομένουσα διάρκεια που δεν ξεπερνά το ένα έτος.

20. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.22] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη.

21. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.21] ισούται με το μέρος του χρέους [3Α.1] με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20], του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

22. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών.

23. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.23] ισούται με το μέρος του χρέους με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22], του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

24. Το χρέος της κεντρικής διοίκησης [3A.24] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, μείον τα στοιχεία του ενεργητικού του S.1311 που συνιστούν στοιχεία του παθητικού του S.13, πλην του S.1311 [3Β.15].

25. Το χρέος της διοίκησης ομόσπονδων κρατιδίων [3A.25] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, μείον τα στοιχεία του ενεργητικού του S.1312 που συνιστούν στοιχεία του παθητικού του S.13, πλην του S.1312 [3Β.16].

26. Το χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης [3A.26] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, μείον τα στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 που συνιστούν στοιχεία του παθητικού του S.13, πλην του S.1313 [3Β.17].

27. Το χρέος των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [3A.27] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, μείον τα στοιχεία του ενεργητικού του S.1314 που συνιστούν στοιχεία του παθητικού του S.13, πλην του S.1314 [3Β.18].

28. Η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους [3A.28] ισούται με τη μέση εναπομένουσα διάρκεια σταθμισμένη με βάση τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκφρασμένη σε έτη.

29. Το χρέος – ομολογίες άνευ τοκομεριδίων [3A.29] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] με τη μορφή ομολογιών άνευ τοκομεριδίων, δηλαδή ομολογιών χωρίς πληρωμές τοκομεριδίων, των οποίων ο τόκος βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής εξόφλησης και της τιμής έκδοσης.

Πίνακας 3Β

1. Το χρέος – μη ενοποιημένο [3B.1] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.13, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.13, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

2. Τα στοιχεία προς ενοποίηση [3B.2] ισούνται με τα στοιχεία του παθητικού του S.13 που συνιστούν συγχρόνως στοιχεία του ενεργητικού του S.13, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

3. Τα στοιχεία προς ενοποίηση – μετρητά και καταθέσεις [3B.3] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» (F.2).

4. Τα στοιχεία προς ενοποίηση – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.4] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «χρεόγραφα εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων» (F.33), των οποίων η αρχική διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος.

5. Τα στοιχεία προς ενοποίηση – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.5] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «χρεόγραφα εκτός από μετοχές, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων» (F.33), των οποίων η αρχική διάρκεια ξεπερνά το ένα έτος.

6. Τα στοιχεία προς ενοποίηση – δάνεια [3B.6] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «δάνεια» (F.4).

7. Το χρέος που έχει εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση [3B.7] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

8. Το χρέος που έχει εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση εκ του οποίου το διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.8] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

9. Το χρέος που έχει εκδοθεί από τη διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων [3B.9] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

10. Το χρέος που έχει εκδοθεί από τη διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων εκ του οποίου το διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.10] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

11. Το χρέος που έχει εκδοθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση [3B.11] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

12. Το χρέος που έχει εκδοθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση εκ του οποίου το διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.12] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

13. Το χρέος που έχει εκδοθεί από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης [3B.13] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 που δε συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

14. Το χρέος που έχει εκδοθεί από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης εκ του οποίου το διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.14] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

15. Το χρέος που διακρατείται από την κεντρική διοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.15] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314, που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

16. Το χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.16] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314, που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

17. Το χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.17] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314, που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

18. Το χρέος που διακρατείται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.18] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313, που συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών των άρθρων 2 και 3 οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ χρησιμοποιούν τη δυνατότητα την οποία τους παρέχει το ΕΣΚΤ και η οποία βασίζεται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net». Το μορφότυπο μηνύματος που έχει σχεδιαστεί για την εν λόγω ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών είναι το «GESMES/ΤS». Κάθε χρονοσειρά κωδικοποιείται με χρήση της οικογένειας κλειδών στατιστικής δημοσίων οικονομικών που παρατίθενται στη συνέχεια.Οικογένεια κλειδών στατιστικής δημοσίων οικονομικών

Αριθμός

Ονομασία

Περιγραφή

Κατάλογος κωδικών

1

Συχνότητα

Συχνότητα της αναγγελλόμενης χρονοσειράς

CL_FREQ

2

Περιοχή αναφοράς

Αλφαριθμητικός διψήφιος κωδικός ISO της αναγγέλλουσας χώρας ή του μεγέθους

CL_AREA_EE

3

Δείκτης διόρθωσης

Η διάσταση δηλώνει εάν έχουν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε διορθώσεις επί της χρονοσειράς, όπως εποχικές διορθώσεις ή/και διορθώσεις σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες

CL_ADJUSTMENT

4

Τομέας χρήσης ή πιστωτή/στοιχείου του ενεργητικού

Τομέας για τον οποίο η κατηγορία συνιστά χρήση/μεταβολή των στοιχείων του ενεργητικού

CL_SECTOR_ESA

5

Στοιχείο

Κατηγορία της χρονοσειράς

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Τομέας πόρου ή οφειλέτη/στοιχείου του παθητικού

Τομέας για τον οποίο η κατηγορία συνιστά πόρο/μεταβολή των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης

CL_SECTOR_ESA

7

Αποτίμηση

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποτίμησης

CL_GOVNT_VALUATION

8

Μονάδα σειράς

Μονάδα της αναγγελλόμενης κατηγορίας και λοιπά χαρακτηριστικά

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

( 2 ) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

( 3 ) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 351/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 23).

( 4 ) Δημοσιεύτηκε στην EE L 55 της 24.2.2001, σ. 72, ως παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2000/12, της 10ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη δημοσίευση ορισμένων νομικών πράξεων και κειμένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

( 5 ) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7.

( 6 ) [χ.ψ]: παραπέμπει στην υπ’ αριθ. ψ κατηγορία του πίνακα χ.

( 7 ) Με αποτέλεσμα την αναταξινόμηση της οφειλέτριας μονάδας από τον υποτομέα S.11001 ή S.12x01στον υποτομέα S.11002/3 ή S.12x02/3 ή αντιστρόφως.

Top