EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A0126(01)-20170301

Consolidated text: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/45/2017-03-01

02005A0126(01) — EL — 01.03.2017 — 004.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

(ΕΕ L 023 της 26.1.2005, σ. 19)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2013 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ 2013/147/ΕΕ της 18ης Μαρτίου 2013

  L 82

60

22.3.2013

 M2

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ 2014/104/ΕΕ της 13ης Φεβρουαρίου 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M3

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2015 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ της 20ής Μαρτίου 2015

  L 88

16

1.4.2015

►M4

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2017 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ — ΕΛΒΕΤΊΑΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2017

  L 54

16

1.3.2017
▼B

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόνταΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Κοινότητα»,

και

Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, που στο εξής θα αναφέρεται ως «Ελβετία»,

που θα καλούνται

εφεξής από κοινού «συμβαλλόμενα μέρη»

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 και την κοινή δήλωση σχετικά με περαιτέρω διαπραγματεύσεις η οποία προσαρτάται στις τελικές πράξεις των συμφωνιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1999,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 — στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία» — πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου της Ουρουγουάης και να προσαρμοστεί ως προς τα καλυπτόμενα προϊόντα,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πρέπει να διατηρηθεί η ροή των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ελβετίας και των νέων κρατών μελών μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 17ης Μαρτίου 2000,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:Άρθρο 1

Η συμφωνία τροποποιείται ως εξής:

1. Το παράρτημα Ι της συμφωνίας αντικαθίσταται από το νέο παράρτημα Ι το οποίο προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία ως παράρτημα 1.

2. Το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας αντικαθίσταται από το νέο πρωτόκολλο αριθ. 2 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία ως παράρτημα 2.

Άρθρο 2

Οι ακόλουθες συμφωνίες καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

 συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 17ης Μαρτίου 2000,

 ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας σχετικά με τις ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας των διαφόρων μέτρων αντιστάθμισης τιμών που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετία και τα οποία επηρεάζουν το εμπόριο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το πρωτόκολλο αριθ. 2, της 29ης Νοεμβρίου 1988.

Άρθρο 3

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων και των προσαρτημάτων των πινάκων, καθώς και του προσαρτήματος στο πρωτόκολλο αριθ. 2, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.

Άρθρο 4

1.  Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη επί των οποίων εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Ελβετίας.

2.  Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται επίσης στο έδαφος του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η τελωνειακή ένωση με την Ελβετία.

Άρθρο 5

1.  Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες τους. Τίθεται σε ισχύ μία ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν σε αμοιβαία βάση την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

2.  Ενόσω εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία της υπογραφής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 θα εγκριθούν την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 6

1.  Η παρούσα συμφωνία καταρτίζεται σε δύο αντίγραφα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

2.  Η εγκυρότης του κειμένου στη μαλτέζικη γλώσσα θα βεβαιωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει ανταλλαγής επιστολών. Το κείμενο αυτό θα είναι εξίσου αυθεντικό με τα κείμενα στις γλώσσες που παρατίθενται στην παράγραφο 1.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο i) της συμφωνίας:

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

2905 43

– – Μαννιτόλη

2905 44

– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών· κόλλες καζεΐνης:

3501 10

– Καζεΐνες:

ex 3501 90

– Άλλα:

– Εκτός από κόλλες καζεΐνης

3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετράται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα της αλβουμίνης:

– Αυγοαλβουμίνη:

3502 11

– – Αποξηραμένα

3502 19

– – Άλλα

3502 20

– Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος

3505

Δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα)· κόλλες με βάση τα άμυλα, τις δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα άμυλα

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3809 10

– Με βάση αμυλώδεις ύλες

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό· λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες:

– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό:

3823 11

– – Στεατικό οξύ

3823 12

– – Ελαϊκό οξύ

3823 19

– – Άλλα

3823 70

– Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

3824 60

– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 44

5301

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, άλλα όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5302

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2

Σχετικά με ορισμενά μεταποιημενά γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

1.  Οι διατάξεις της συμφωνίας ισχύουν για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στους πίνακες I και II, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις στο παρόν πρωτόκολλο.

2.  Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, τα συμβαλλόμενα μέρη απαγορεύεται να επιβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών στοιχείων, καθώς επίσης και να καταβάλλουν επιστροφές κατά την εξαγωγή ή να χορηγούν οιαδήποτε επιστροφή, απαλλαγή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν επίσης στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

Άρθρο 2

Εφαρμογή μέτρων αντιστάθμισης των τιμών

1.  Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους των γεωργικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων που παρατίθενται στον πίνακα I, η συμφωνία δεν απαγορεύει την εφαρμογή μέτρων αντιστάθμισης των τιμών για τα εν λόγω προϊόντα· αυτά συνίστανται στην εφαρμογή γεωργικών στοιχείων κατά την εισαγωγή και στην καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή ή στη χορήγηση επιστροφών, απαλλαγών ή μη καταβολών, πλήρων ή μερικών, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος.

2.  Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόσει εσωτερικά μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής των πρώτων υλών για τις μεταποιητικές βιομηχανίες, τα εν λόγω μέτρα θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των ποσών αντιστάθμισης των τιμών.

Άρθρο 3

Μέτρα αντιστάθμισης των τιμών κατά τις εισαγωγές

1.  Τα βασικά ποσά της Ελβετίας για τις γεωργικές πρώτες ύλες, με βάση τα οποία υπολογίζονται τα γεωργικά στοιχεία στις εισαγωγές, δεν θα υπερβαίνουν, αφενός, τη διαφορά μεταξύ της εγχώριας τιμής αναφοράς της Ελβετίας και της εγχώριας τιμής αναφοράς της Κοινότητας για τις αντίστοιχες γεωργικές πρώτες ύλες και, αφετέρου, τους ελβετικούς εισαγωγικούς δασμούς που εφαρμόζονται για τις γεωργικές πρώτες ύλες κατά την εισαγωγή τους υπό αυτή τη μορφή.

2.  Το ελβετικό καθεστώς εισαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στον πίνακα I παρουσιάζεται στον πίνακα IV.

3.  Αν η εγχώρια τιμή αναφοράς της Ελβετίας είναι χαμηλότερη της εγχώριας τιμής αναφοράς της Κοινότητας, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα αντιστάθμισης των τιμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, δηλαδή την εφαρμογή γεωργικών στοιχείων κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1460/96 όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε.

Άρθρο 4

Μέτρα αντιστάθμισης των τιμών κατά τις εξαγωγές

1.  Οι ελβετικές επιστροφές κατά την εξαγωγή, καθώς επίσης και οι επιστροφές, απαλλαγές ή μη καταβολές, πλήρεις ή μερικές, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος για τις εξαγωγές προς την Κοινότητα προϊόντων που παρατίθενται στον πίνακα I, δεν θα υπερβαίνουν τη διαφορά μεταξύ της ελβετικής εγχώριας τιμής αναφοράς και της εγχώριας τιμής αναφοράς της Κοινότητας όσον αφορά τις γεωργικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των εν λόγω προϊόντων πολλαπλασιασμένη με τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται πραγματικά. Εάν η ελβετική εγχώρια τιμή αναφοράς είναι ίση ή χαμηλότερη από την εγχώρια τιμή αναφοράς της Κοινότητας, οι αντίστοιχες επιστροφές κατά την εξαγωγή ή οι επιστροφές, απαλλαγές ή μη καταβολές, πλήρεις ή μερικές, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος θα είναι μηδενικές.

2.  Εάν η εγχώρια τιμή αναφοράς της Ελβετίας είναι χαμηλότερη της εγχώριας τιμής αναφοράς της Κοινότητας, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα αντιστάθμισης των τιμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, δηλαδή τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε ή τη χορήγηση επιστροφών, απαλλαγών ή μη καταβολών, πλήρων ή μερικών, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος.

3.  Όσον αφορά τη ζάχαρη (κλάση ΕΣ 1701 , 1702 , 1703 ) που χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή των προϊόντων που παρατίθενται στον πίνακα I και στον πίνακα ΙΙ, τα συμβαλλόμενα μέρη απαγορεύεται να χορηγήσουν οιεσδήποτε επιστροφές κατά την εξαγωγή ή επιστροφές, απαλλαγές ή μη καταβολές, πλήρεις ή μερικές, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος.

Άρθρο 5

Τιμές αναφοράς

1.  Οι εγχώριες τιμές αναφοράς της Κοινότητας και της Ελβετίας για τις γεωργικές πρώτες ύλες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 παρατίθενται στον πίνακα III.

2.  Σε περιοδικά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν στη μεικτή επιτροπή τις εγχώριες τιμές αναφοράς όλων των πρώτων υλών για τις οποίες εφαρμόζονται μέτρα αντιστάθμισης των τιμών. Οι υποβληθείσες εγχώριες τιμές αναφοράς αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση των τιμών στην επικράτεια του συμβαλλόμενου μέρους. Πρόκειται για τις τιμές που, υπό κανονικές συνθήκες, ισχύουν κατά τη χονδρική πώληση ή κατά το στάδιο παραγωγής από τις μεταποιητικές βιομηχανίες. Εάν κάποια γεωργική πρώτη ύλη διατίθεται στη μεταποιητική βιομηχανία ή μέρος αυτής σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που επικρατεί στην εγχώρια αγορά, οι εγχώριες τιμές αναφοράς προσαρμόζονται ανάλογα.

3.  Εάν κριθεί απαραίτητο, η μεικτή επιτροπή καθορίζει τις εγχώριες τιμές αναφοράς και τις διαφορές των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών που παρατίθενται στον πίνακα III με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας. Εάν κριθεί αναγκαίο για τη διατήρηση των προτιμησιακών περιθωρίων, τα βασικά ποσά των γεωργικών πρώτων υλών που παρατίθενται στον πίνακα IV θα προσαρμοστούν.

4.  Πριν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η μεικτή επιτροπή θα επανεξετάσει τις εγχώριες τιμές για τις γεωργικές πρώτες ύλες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και παρατίθενται στον πίνακα III.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία παρατίθενται στο προσάρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις

Η μεικτή επιτροπή δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει τους πίνακες, τα προσαρτήματα των πινάκων και το προσάρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Προϊόντα που υπόκεινται σε μέτρα αντιστάθμισης των τιμώνΚλάση ΕΣ

Περιγραφή των προϊόντων

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάου:

.10

– Γιαούρτια:

ex .10

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάου

.90

– Άλλα:

ex .90

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάου

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα· γαλακτοκομικοί πολτοί για επάλειψη:

.20

– Γαλακτοκομικοί πολτοί για επάλειψη:

ex .20

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή μεγαλύτερης του 39 % και μικρότερης του 75 %

1517

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 :

.10

– Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:

ex .10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

.90

– Άλλα:

ex .90

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

1901

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα διατροφής από άλευρα, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε κ.β. περιεκτικότητα μικρότερη από 40 % επί προϊόντος πλήρως αποβουτυρωμένου, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 , που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε κ.β. περιεκτικότητα μικρότερη από 5 % επί προϊόντος πλήρως αποβουτυρωμένου, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1902

Ζυμαρικά, έστω και ψημένα ή γεμισμένα (με κρέας ή άλλα υλικά) ή αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγκέτι, μακαρόνια, μακαρόνια πλακέ, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, κουσκούς, έστω και παρασκευασμένο

1904

Προϊόντα με βάση τα σιτηρά, λαμβανόμενα με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. corn flakes) σιτηρά (άλλα πλην αραβοσίτου) σε σπόρους ή σε νιφάδες ή σε άλλη μεταποιημένη μορφή των σπόρων (εξαιρούνται αλεύρι, πλιγούρι και σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 :

.10

– Πατάτες:

ex .10

– – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 :

.20

– Πατάτες:

ex .20

– Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

– Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:

.11

– – Αράπικα φυστίκια:

ex .11

– – – Βούτυρο αράπικων φυστικιών

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ· κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

.12

– – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα με βάση τον καφέ:

ex .12

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 1,5 % ή περισσότερο λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, 2,5 % ή περισσότερο πρωτεΐνες γάλακτος, 5 % ή περισσότερο ζάχαρη, ή 5 % ή περισσότερο άμυλο

.20

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:

ex .20

– Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλο, ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, από 2,5 % πρωτεϊνες γάλακτος, από 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, από 5 % γλυκόζη ή άμυλο

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα· αλεύρι και σιμιγδάλι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

.20

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

.90

– Άλλα:

ex .90

– – Εκτός από τσάτνυ (μάνγκο) υγρό

2104

Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς· παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα ομογενοποιημένα

2105

Παγωτά, έστω και με κακάο

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

.10

– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

ex .10

– – Περιεκτικότητας μεγαλύτερης από 1 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, 1 % σε άλλες λιπαρές ουσίες ή περισσότερο από 5 % σε ζάχαρα

.90

– Άλλα

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.· αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:

ex .90

– Εκτός από αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol και άλλα εκτός από συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών με προσθήκη αλκοόλης

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών· κόλλες καζεΐνης

.10

– Καζεΐνες

.90

– Άλλα:

ex .90

– – Εκτός από κόλλες καζεΐνης

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Προϊόντα ελεύθερων συναλλαγώνΚλάση ΕΣ

Περιγραφή των προϊόντων

0501

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου, ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες· απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

0502

Τρίχες χονδρές χοίρου ή αγριόχοιρου· τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία· απορρίμματα των τριχών αυτών

0503

Χονδρότριχες αλόγου και απορρίμματα χονδρότριχας αλόγου, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα) και πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους· σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μερών φτερών

10

– Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα, πούπουλα

ex 90

– Άλλα (για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς)

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα· σκόνες και απορρίμματα των προϊόντων αυτών

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα· σκόνες και απορρίμματα των προϊόντων αυτών

0508

Κοράλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα· κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους:

ex 00

– Εκτός από αυτά που προορίζονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς

0509

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

0510

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος· κανθαρίδες· χολή, έστω και αποξηραμένη· αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

0710

Λαχανικά, κατεψυγμένα:

40

– Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0711

Λαχανικά προσωρινώς διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, νερό στο οποίο έχει προστεθεί θείο ή άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για προσωρινή διατήρησή τους), ακατάλληλα όμως για κατανάλωση ως έχουν:

90

– Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:

ex 90

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη· κελύφη και φλούδες καφέ· υποκατάστατα του καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

0903

Ματέ

1212

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη· κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum) που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

ex 20

– Φύκια (για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς)

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· άγαρ-άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας)

1402

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπόκ, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες

1403

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών (π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, ιστλ) έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες

1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

10

– Φυτικές πρώτες ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη

20

– Χνούδι σπόρων βαμβακιού (Cotton linters)

ex 90

– Άλλα (για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς)

1505

Εριόλιπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό (συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης):

ex 00

– Εκτός από αυτά που προορίζονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

20

– Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:

ex 20

– – Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opal-wax»

1517

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 :

90

– Άλλα:

ex 90

– – Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

1518

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516 · μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

ex 00

– Λινοξύνη

1520

Γλυκερίνη, ακατέργαστη· γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

1522

Λάδια δερμάτων· υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών· υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι· καραμέλα:

50

– Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

90

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη

ex 90

– – Μαλτόζη χημικώς καθαρή (για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς)

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1804

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξίδι ή σε οξικό οξύ:

90

– Άλλα:

ex 90

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)· καρδιές φοινίκων· ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών της κλάσης 0714

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 :

90

– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

ex 90

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 :

80

– Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, σαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):

ex 00

– Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων που λαμβάνονται με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

– Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:

11

– – Αράπικα φιστίκια:

ex 11

– – – Αράπικα φιστίκια καβουρδισμένα

– Άλλα, περιλαμβανομένων μειγμάτων άλλων από εκείνα της κλάσης 2008 19 :

91

– – Καρδιές φοινίκων

99

– – Άλλα:

ex 99

– – – Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή, με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ· κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

11

– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα

12

– – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα με βάση τον καφέ:

ex 12

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλο ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, 5 % γλυκόζη ή άμυλο

20

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:

ex 20

– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζάχαρη ή άμυλο ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, 5 % ζάχαρη ή 5 % άμυλο

30

– Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002 )· σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

ex 10

– Ζύμες ενεργές (με εξαίρεση τις ζύμες αρτοποίησης και εκείνες που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφικούς σκοπούς)

ex 20

– Αδρανείς ζύμες· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (εκτός από εκείνους που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφικούς σκοπούς)

30

– Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα· αλεύρι και σιμιγδάλι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

10

– Σάλτσα σόγιας

30

– Αλεύρι και σιμιγδάλι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

ex 30

– – Αλεύρι από σινάπι για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς· μουστάρδα παρασκευασμένη

90

– Άλλα:

ex 90

– – Τσάτνυ (μάνγκο) υγρό

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

10

– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

ex 10

– – Εκτός από αυτά που περιέχουν περισσότερο από 1 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από γάλα, 1 % άλλες λιπαρές ουσίες ή περισσότερο από 5 % ζάχαρα

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, πάγος και χιόνι

▼M4

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 :

.10

–  Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

.91

–  Μπίρα χωρίς αλκοόλ

.99

–  Άλλα:

ex.99

– –  Εκτός από χυμούς λαχανικών ή φρούτων των κλάσεων αριθ. 2002 και αριθ. 2009 και τα μείγματα αυτών, αεριούχους/-α ή αραιωμένους/-α με νερό ή με υδατικά εκχυλίσματα τσαγιού, βοτάνων, καφέ ή ματέ, και εκτός από εκείνους/-α που περιέχουν συστατικά γάλακτος των κλάσεων 0401 και 0402

▼B

2203

Μπίρα από βύνη

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol. ή παραπάνω· αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.· αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:

20

– Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα

30

– Ουίσκι

40

– Ρούμι και τάφια

50

– Τζιν και τζινέβρα

60

– Βότκα

70

– Λικέρ

2209

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ

▼M4

ΠΊΝΑΚΑΣ III

Εγχώριες τιμές αναφοράς της ΕΕ και της ΕλβετίαςΓεωργική πρώτη ύλη

Εγχώρια ελβετική τιμή αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Εγχώρια ενωσιακή τιμή αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά

Διαφορά τιμών αναφοράς Ελβετίας/ΕΕ

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ

Διαφορά τιμών αναφοράς Ελβετίας/ΕΕ

EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

52,10

18,37

33,75

0,00

Σκληρός σίτος

1,20

0,00

Σίκαλη

42,75

16,35

26,40

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

90,40

40,20

50,20

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

585,00

261,37

323,65

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

396,20

195,08

201,10

0,00

Βούτυρο

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Λευκή ζάχαρη

Αβγά

38,00

0,00

Νωπές πατάτες

43,25

17,66

25,60

0,00

Φυτικό λίπος

170,00

0,00

▼B

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

Καθεστώς εισαγωγών στην Ελβετία

α) Οι δασμοί για τα προϊόντα που παρατίθενται στο προσάρτημα του παρόντος πίνακα συνιστούν γεωργικό στοιχείο που υπολογίζεται με βάση την καθαρή μάζα. Οι τυποποιημένες συνταγές προσδιορίζονται στο προσάρτημα.

▼M4

β) Τα βασικά ποσά για τις γεωργικές πρώτες ύλες στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός των γεωργικών στοιχείων:Γεωργική πρώτη ύλη

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ

Άρθρο 4 παράγραφος 2

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

27,20

0,00

Σκληρός σίτος

1,00

0,00

Σίκαλη

20,95

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

40,90

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

262,65

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

163,90

0,00

Βούτυρο

523,90

0,00

Λευκή ζάχαρη

Αβγά

30,95

0,00

Νωπές πατάτες

19,90

0,00

Φυτικό λίπος

138,55

0,00

▼B

γ) Οι δασμοί που ισχύουν για τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα είναι μηδενικοί.Δασμολογική κλάση της Ελβετίας

Παρατηρήσεις

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Με εξαίρεση το τσάτνυ (μάνγκο), υγρό

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

δ) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί για τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα μειώνονται στο μηδέν σε τρία ίσα ετήσια στάδια.Δασμολογική κλάση της Ελβετίας

Δασμός που εφαρμόζεται με την έναρξη ισχύος

Δασμός που εφαρμόζεται ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος

Δασμός που εφαρμόζεται δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος

CHF ανά 100 kg μεικτού βάρους

CHF ανά 100 kg μεικτού βάρους

CHF ανά 100 kg μεικτού βάρους

2208.9021

27,30

13,70

Μηδέν

2208.9022

46,70

23,30

Μηδέν

ε) Οι δασμολογικές κλάσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα πίνακα αντιστοιχούν σε αυτές που εφαρμόζονται στην Ελβετία από την 1η Ιανουαρίου 2002. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12α της συμφωνίας, οι όροι του παρόντος πίνακα δεν επηρεάζονται από οιεσδήποτε αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν στην ονοματολογία του δασμολογίου.

Προσάρτημα του πίνακα IV

Τυποποιημένες συνταγές της Ελβετίας

Οι τυποποιημένες συνταγές που αναφέρονται στον πίνακα IV στοιχείο α) (καθεστώς εισαγωγών στην Ελβετία) και χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό των γεωργικών στοιχείων ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.Δασμολογική κλάση της Ελβετίας

Παρατηρήσεις

Σίτος μαλακός

Σκληρός σίτος

Σίκαλη

Βρόμη

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σιταριού

Πλήρες γάλα σε σκόνη

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Βούτυρο

Ζάχαρη

Αυγά

Πατάτες νωπές

Φυτικό λίπος

kg πρώτης ύλης ανά 100 kg καθαρού βάρους του τελικού προϊόντος

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή μεγαλύτερης του 39 % και μικρότερης του 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή μεγαλύτερης του 39 % και μικρότερης του 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 2 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 2 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 2 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 8 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 2 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 12 %

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 12 %

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 12 %

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Δεν περιλαμβάνεται το μαλακό σιτάρι, η σίκαλη, η βρόμη, ο αραβόσιτος και οι πατάτες· για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Άλλα

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Δεν περιλαμβάνεται το μαλακό σιτάρι, η σίκαλη, η βρόμη, ο αραβόσιτος και οι πατάτες· για μη κτηνοτροφικούς σκοπούς

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Άλλα

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Για ανθρώπινη κατανάλωση

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Άλλα

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Τριμμένη κόρα ψωμιού

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Εκτός από την τριμμένη κόρα ψωμιού

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Τριμμένη κόρα ψωμιού

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Εκτός από την τριμμένη κόρα ψωμιού

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Περιεκτικότητας κατά βάρος ίσης ή μεγαλύτερης του 1,5 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ίσης ή μεγαλύτερης του 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος, ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε ζάχαρη ή ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε άμυλα

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Περιεκτικότητας κατά βάρος ίσης ή μεγαλύτερης του 1,5 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ίσης ή μεγαλύτερης του 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος, ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε ζάχαρη ή ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε άμυλα

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Περιεκτικότητας κατά βάρος ίσης ή μεγαλύτερης του 1,5 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ίσης ή μεγαλύτερης του 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος, ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε ζάχαρη ή ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε άμυλα

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Περιεκτικότητας κατά βάρος ίσης ή μεγαλύτερης του 1,5 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ίσης ή μεγαλύτερης του 2,5 % σε πρωτεΐνες γάλακτος, ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε ζάχαρη ή ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % σε άμυλα

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Μηδενικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ή περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που δεν υπερβαίνει το 3 %, μηδενικής περιεκτικότητας σε άλλες λιπαρές ουσίες ή περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλλες λιπαρές ουσίες, που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Μηδενικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ή περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που δεν υπερβαίνει το 3 %, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλλες λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Μηδενικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ή περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που δεν υπερβαίνει το 3 %, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άλλες λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 7 %

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 7 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 20 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 35 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 20 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 35 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 6 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 12 %

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 12 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 40 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 25 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 25 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 40 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 5 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, που υπερβαίνει το 5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Εκτός από κόλλες καζεΐνης

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Εκτός από κόλλες καζεΐνης

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Εκτός από κόλλες καζεΐνης

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Εκτός από κόλλες καζεΐνης

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Προσάρτημα στο πρωτόκολλο αριθ. 2

Διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία έχει θεμελιώδη σημασία για την εφαρμογή και τον έλεγχο προτιμήσεων που χορηγούνται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των στρεβλώσεων και της απάτης σε τελωνειακά ζητήματα και σε σχετικά θέματα.

2. Στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, την έλλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας ή/και στρεβλώσεις ή απάτη στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή αντιμετώπιση του σχετικού προϊόντος ή των σχετικών προϊόντων σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος προσαρτήματος, ως έλλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) επανειλημμένη αθέτηση των υποχρεώσεων επαλήθευσης του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου προϊόντος/των αντίστοιχων προϊόντων·

β) επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά τη διενέργεια επακόλουθης επαλήθευσης του χαρακτήρα καταγωγής ή/και όσον αφορά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης·

γ) επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την εξασφάλιση έγκρισης για την πραγματοποίηση αποστολών διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την επαλήθευση της αυθεντικότητας εγγράφων ή της ακρίβειας πληροφοριών που αφορούν τη χορήγηση της εν λόγω προτιμησιακής αντιμετώπισης.

Για τους σκοπούς του παρόντος προσαρτήματος μπορεί να γίνει διαπίστωση στρεβλώσεων ή απάτης, μεταξύ άλλων, όταν υπάρχει ταχεία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, των εισαγωγών εμπορευμάτων που υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγής και τη συνήθη εξαγωγική δυναμικότητα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, που συνδέεται με αντικειμενικές πληροφορίες που αφορούν στρεβλώσεις ή απάτη.

4. Η εφαρμογή της προσωρινής αναστολής υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) το συμβαλλόμενο μέρος που διαπίστωσε, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, την έλλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας ή/και την ύπαρξη στρεβλώσεων ή απάτης σε τελωνειακά ζητήματα και σχετικά θέματα, κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στη μεικτή επιτροπή τη διαπίστωσή του μαζί με τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις εντός της μεικτής επιτροπής, με βάση όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αντικειμενικά ευρήματα, με σκοπό την επίτευξη λύσης αποδεκτής και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη·

β) εάν τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις εντός της μεικτής επιτροπής όπως ορίζεται ανωτέρω και δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή αντιμετώπιση του σχετικού προϊόντος ή των σχετικών προϊόντων. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται στη μεικτή επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

γ) οι προσωρινές αναστολές στο πλαίσιο του παρόντος προσαρτήματος περιορίζονται σε αυτές που είναι απαραίτητες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν περίοδο των έξι μηνών, που μπορεί να ανανεωθεί. Οι προσωρινές αναστολές κοινοποιούνται στη μεικτή επιτροπή αμέσως μετά τη θέσπισή τους. Υπόκεινται σε περιοδικές διαβουλεύσεις εντός της μεικτής επιτροπής με σκοπό ιδίως την παύση τους εφόσον παύσουν να υφίστανται οι όροι για την εφαρμογή τους·

5. Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος προσαρτήματος, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα του μια ειδοποίηση για τους εισαγωγείς. Η ειδοποίηση για τους εισαγωγείς θα πρέπει να αναφέρει, όσον αφορά το σχετικό προϊόν, ότι υπήρξε διαπίστωση, με βάση αντικειμενικές πληροφορίες, μη παροχής διοικητικής συνεργασίας ή/και στρεβλώσεων ή απάτης.

Top