Help Print this page 

Document 02004R0809-20130828

Title and reference
Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της επιτροπης της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2013-08-28
Multilingual display
Text

2004R0809 — EL — 28.08.2013 — 008.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

▼C1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

▼B

(ΕΕ L 149, 30.4.2004, p.3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1787/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2006

  L 337

17

5.12.2006

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 211/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Φεβρουαρίου 2007

  L 61

24

28.2.2007

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1289/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2008

  L 340

17

19.12.2008

►M4

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 311/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011

  L 103

13

13.4.2012

►M5

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 486/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Μαρτίου 2012

  L 150

1

9.6.2012

►M6

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 862/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Ιουνίου 2012

  L 256

4

22.9.2012

 M7

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 621/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Μαρτίου 2013

  L 177

14

28.6.2013

►M8

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 759/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Απριλίου 2013

  L 213

1

8.8.2013


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 215, 16.6.2004, σ. 3  (809/2004)
▼B

▼C1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο 7, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 8 και το άρθρο 15 παράγραφος 7,

Αφού ζήτησε την τεχνική γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) ( 2 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ καθορίζει τις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση των ενημερωτικών δελτίων. Οι αρχές αυτές πρέπει να συμπληρωθούν όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσής του, τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων.

(2)

Ανάλογα με το είδος του εκδότη και των κινητών αξιών, πρέπει να καθοριστεί μια τυπολογία ελάχιστων πληροφοριακών απαιτήσεων για τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην πράξη. Αυτά τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου πρέπει να βασίζονται στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται στα πρότυπα δημοσιότητας της IOSCO για διασυνοριακές προσφορές και αρχικές εισαγωγές σε χρηματιστήρια αξιών (disclosure standards for cross-border offering and initial listings (Part I)) και στα υφιστάμενα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται ( 3 ).

(3)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να υπόκεινται στις κοινοτικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.

(4)

Πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη των πληροφοριών στις περιπτώσεις στις οποίες το ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν χωριστά λεπτομερή πρότυπα ενημερωτικού δελτίου για το έγγραφο αναφοράς και το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο τύπο του σχετικού εκδότη και τίτλου, κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες κινητής αξίας.

(5)

Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να συμπεριλάβουν στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν εκείνων που παρέχονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος της σχετικής κινητής αξίας ή τη φύση του σχετικού εκδότη.

(6)

Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των εκδοτών, των ειδών κινητών αξιών, της ενδεχόμενης παρέμβασης τρίτου μέρους ως εγγυητή, της εισαγωγής ή μη σε χρηματιστήριο αξιών, ένα μόνο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου δεν μπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να παράσχει στους επενδυτές τις πληροφορίες που αυτοί χρειάζονται για να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι δυνατός ο συνδυασμός περισσοτέρων πρότυπων ενημερωτικού δελτίου. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προταθεί μη εξαντλητικός πίνακας διαφόρων συνδυασμών πρότυπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών για τις περισσότερες κατηγορίες κινητών αξιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι εκδότες στην κατάρτιση των ενημερωτικών τους δελτίων.

(7)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για έγγραφο αναφοράς για μετοχές πρέπει να εφαρμόζεται στις μετοχές και σε κινητές αξίες ισοδύναμες με μετοχές, αλλά επίσης σε άλλες κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο του εκδότη με μετατροπή ή ανταλλαγή. Στην τελευταία περίπτωση, αυτό το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι υποκείμενοι μετοχικοί τίτλοι που θα παραδοθούν έχουν ήδη εκδοθεί πριν από την έκδοση των κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο του εκδότη· ωστόσο αυτό το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι υποκείμενοι μετοχικοί τίτλοι που θα παραδοθούν έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εισαχθεί σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(8)

Η οικειοθελής γνωστοποίηση προβλέψεων κερδών στο έγγραφο αναφοράς μετοχών πρέπει να παρουσιάζεται με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο και να συνοδεύεται από δήλωση ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ της πληροφορίας αυτής και της γνωστοποίησης τάσεων ή άλλων πραγματολογικών στοιχείων που έχουν σημαντική επίπτωση στις προοπτικές του εκδότη. Επιπλέον, κατά τη συμπλήρωση του ενημερωτικού δελτίου ή την κατάρτιση νέου, πρέπει να εξηγείται κάθε μεταβολή στην πολιτική γνωστοποίησης των προβλέψεων κερδών.

(9)

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma είναι αναγκαίες σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην κατάσταση ενός εκδότη μετά από συγκεκριμένη συναλλαγή, όπως η μεταβολή κατά περισσότερο από 25 % ενός ή περισσοτέρων δεικτών της δραστηριότητάς του, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις.

(10)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα εκδιδόμενου μετοχικού τίτλου δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε κατηγορία μετοχών, εφόσον απαιτεί την παροχή πληροφοριών όπως η περιγραφή των ενσωματωμένων στους τίτλους δικαιωμάτων και της διαδικασίας για την άσκησή τους.

(11)

Ορισμένοι χρεωστικοί τίτλοι όπως τα διαρθρωμένα ομόλογα ενσωματώνουν στοιχεία παράγωγων μέσων και είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλεφθούν στο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για χρεωστικούς τίτλους συμπληρωματικές απαιτήσεις γνωστοποίησης για την παράγωγη συνιστώσα που υπεισέρχεται στην πληρωμή τόκων.

(12)

Το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών» για τις εγγυήσεις πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονται με οποιοδήποτε είδος κινητής αξίας.

(13)

Το έγγραφο αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις ενυπόθηκες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, και σε άλλα πλήρως εξασφαλισμένα ομόλογα. Το ίδιο ισχύει για το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών» για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία, το οποίο πρέπει να συνδυάζεται με το σημείωμα κινητής αξίας για χρεωστικούς τίτλους.

(14)

Οι μεγάλοι επενδυτές πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους βασιζόμενοι σε στοιχεία άλλα από εκείνα που προορίζονται για μικροεπενδυτές. Είναι συνεπώς σκόπιμο να διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων για τους χρεωστικούς τίτλους και τα παράγωγα μέσα που απευθύνονται σε επενδυτές που αγοράζουν χρεωστικούς τίτλους ή παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 ευρώ έκαστος ή, όταν οι τίτλοι αυτοί είναι εκφρασμένοι σε άλλο νόμισμα, ονομαστικής αξίας ισοδύναμης με τουλάχιστον 50 000 ευρώ έκαστος μετά τη μετατροπή σε ευρώ.

(15)

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών (depository receipts), πρέπει να δοθεί έμφαση στον εκδότη των παριστάμενων μετοχών και όχι στον εκδότη του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά του θεματοφύλακα για λόγους που δεν αφορούν τα καταπιστευτικά ή διαμεσολαβητικά του καθήκοντα, το σχετικό με τους παράγοντες κινδύνου τμήμα του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να περιέχει πλήρεις πληροφορίες για το γεγονός αυτό και για τις περιστάσεις αυτής της προσφυγής. Εάν το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται με μορφή εγγράφου με τρία μέρη (έγγραφο αναφοράς, σημείωμα κινητής αξίας, περιληπτικό σημείωμα), το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιορίζεται στις πληροφορίες σχετικά με το θεματοφύλακα.

(16)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τράπεζες πρέπει να εφαρμόζεται σε τράπεζες τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων ( 4 ), αλλά έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ.

(17)

Εάν ένας εκδότης ειδικού σκοπού (special purpose vehicle) εκδίδει χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που καλύπτονται από την εγγύηση τράπεζας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τράπεζες.

(18)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για το «σημείωμα κινητής αξίας για παράγωγα μέσα» πρέπει να εφαρμόζεται σε κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από τα άλλα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα άλλα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών. Το πεδίο εφαρμογής αυτού του πρότυπου ενημερωτικού δελτίου προσδιορίζεται κατ' αναφορά προς τις άλλες δύο γενικές κατηγορίες κινητών αξιών, τις μετοχές και τους χρεωστικούς τίτλους. Προκειμένου να παρασχεθούν στους επενδυτές σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αξία των επενδύσεών τους επηρεάζεται από την αξία του υποκείμενου μέσου, οι εκδότες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα παραδείγματα σε οικειοθελή βάση. Για ορισμένα ιδίως πολύπλοκα παράγωγα μέσα, η χρησιμοποίηση παραδειγμάτων αποτελεί ενδεχομένως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να εξηγηθεί η φύση αυτών των κινητών αξιών.

(19)

Το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών» για την υποκείμενη μετοχή ορισμένων μετοχικών κινητών αξιών πρέπει να προστίθεται στο σημείωμα κινητής αξίας για χρεωστικούς τίτλους ή να υποκαθιστά, στο σημείωμα κινητής αξίας για παράγωγα μέσα, το σημείο που αφορά τις «απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο μέσο», ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκδιδόμενων τίτλων.

(20)

Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές ή τοπικές τους διοικήσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Μπορούν ωστόσο να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι τρίτες χώρες που πραγματοποιούν εκδόσεις και οι περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και υποχρεούνται να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο εάν επιθυμούν να προβούν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Κοινότητα ή να ζητήσουν την εισαγωγή των κινητών τους αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά πρότυπα ενημερωτικού δελτίου για τις κινητές αξίες που εκδίδονται από τα κράτη, τις περιφερειακές ή τοπικές τους διοικήσεις και από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς.

(21)

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο και οι τελικοί του όροι πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως και το ενημερωτικό δελτίο. Όλες οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται στο ενημερωτικό δελτίο πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται επίσης και στους τελικούς όρους. Ωστόσο, εάν οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο δεν απαιτείται έγκριση τους από την αρμόδια αρχή.

(22)

Για ορισμένες κατηγορίες εκδοτών, η αρμόδια αρχή πρέπει να εξουσιοδοτείται να απαιτεί την παροχή προσαρμοσμένων πληροφοριών, επιπλέον εκείνων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα συμπληρωματικών πληροφοριών, λόγω της ειδικής φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν αυτοί οι εκδότες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει ακριβής και περιοριστικός κατάλογος εκδοτών για τους οποίους μπορεί να ζητηθούν προσαρμοσμένες πληροφορίες. Οι απαιτήσεις προσαρμοσμένης πληροφόρησης για κάθε κατηγορία εκδοτών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό πρέπει να είναι κατάλληλες και ανάλογες προς το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας. Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών θα μπορούσε να καταβάλει προσπάθειες για να επιτευχθεί η σύγκλιση αυτών των απαιτήσεων πληροφόρησης στην Κοινότητα. Η προσθήκη νέων κατηγοριών στον κατάλογο αυτό θα είναι δυνατή μόνον εάν αφορά περιπτώσεις που μπορούν να αιτιολογηθούν πλήρως.

(23)

Σε περίπτωση εντελώς νέων ειδών κινητών αξιών που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου ή από ένα συνδυασμό τους, ο εκδότης πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα να ζητά την έγκριση του ενημερωτικού του δελτίου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να μπορεί να συζητά με την αρμόδια αρχή το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα παρασχεθούν. Το ενημερωτικό δελτίο που θα εγκρίνει η αρμόδια αρχή στις περιστάσεις αυτές θα υπάγεται στο καθεστώς ενιαίου διαβατηρίου που καθιερώνει η 2003/71/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να αναζητεί ομοιότητες με υφιστάμενα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στο μέτρο του δυνατού να τα χρησιμοποιεί. Κάθε συμπληρωματική απαίτηση παροχής πληροφοριών πρέπει να είναι ανάλογη και προσαρμοσμένη στο σχετικό είδος κινητής αξίας.

(24)

Ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών ή από ισοδύναμες απαιτήσεις πληροφόρησης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο είδος κινητής αξίας και συνεπώς να μην μπορούν να εφαρμοστούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκδότης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραλείπει τις πληροφορίες αυτές.

(25)

Η μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχει ο συνδυασμός του βασικού ενημερωτικού δελτίου με τους τελικούς όρους του σε σύγκριση με ένα ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται μόνο μία φορά δεν πρέπει να εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση των επενδυτών στις σημαντικές πληροφορίες.

(26)

Στο βασικό ενημερωτικό δελτίο πρέπει να αναφέρεται σαφώς το είδος των πληροφοριών που πρέπει περιληφθούν στους τελικούς όρους. Η απαίτηση αυτή πρέπει να μπορεί να ικανοποιείται με διάφορους τρόπους· για παράδειγμα, το βασικό ενημερωτικό δελτίο θα μπορούσε να περιέχει είτε ασυμπλήρωτα σημεία για την προσθήκη ενδεχόμενων πληροφοριών στους τελικούς όρους, είτε κατάλογο ελλειπουσών πληροφοριών.

(27)

Εάν ένα μόνο έγγραφο περιέχει περισσότερα του ενός βασικά ενημερωτικά δελτία και εάν καθένα από αυτά τα βασικά ενημερωτικά δελτία πρέπει να εγκριθεί από αρμόδια αρχή διαφορετικής χώρας καταγωγής, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές πρέπει να συνεργάζονται και, εφόσον είναι αναγκαίο, να μεταβιβάζουν την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ώστε να επαρκεί η έγκριση μιας μόνο αρμόδιας αρχής για το σύνολο του εγγράφου.

(28)

Η παρουσίαση των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται από τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 5 ) ή με τα λογιστικά πρότυπα των κρατών μελών. Πρέπει ωστόσο να προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις για τους εκδότες τρίτων χωρών.

(29)

Για τη δημοσίευση του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, πρέπει να επιτρέπεται στους εκδότες να επιλέγουν τη μέθοδο που θεωρούν κατάλληλη μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας. Κατά την επιλογή της μεθόδου δημοσίευσης, οι εκδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το στόχο του εγγράφου και το γεγονός ότι πρέπει να επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν ταχεία και με εύλογο κόστος πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει.

(30)

Η ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, έχει ως σκοπό να απλουστεύσει την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου και να μειώσει το κόστος του. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου αυτού δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των άλλων συμφερόντων που αποσκοπεί να προστατεύσει το ενημερωτικό δελτίο. Για παράδειγμα, πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχονται κανονικά οι απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς και ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται με εύκολα κατανοητή μορφή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατύπωση που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, η οποία πρέπει να είναι συνεπής με εκείνη που χρησιμοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μπορούν να παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής μεταβολής της κατάστασης, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων.

(31)

Εάν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές εγγυήσεις, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της πληροφόρησης, να αποφεύγεται η διαστρέβλωση ή τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να αποφεύγεται η αλλοίωση του κατανοητού χαρακτήρα της και να προλαμβάνονται ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή, σε τρίτες χώρες, διαφορετικών προσεγγίσεων κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό.

(32)

Η εφημερίδα που επιλέγεται για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να διανέμεται σε ευρεία γεωγραφική ζώνη και έχει μεγάλη κυκλοφορία.

(33)

Κάθε κράτος μέλος καταγωγής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί τη δημοσίευση ανακοίνωσης που θα διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο το ενημερωτικό δελτίο τέθηκε στη διάθεση του κοινού και τους τόπους με στους οποίους το κοινό μπορεί να το προμηθευτεί. Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους απαιτεί τη δημοσίευση παρόμοιων ανακοινώσεων, το περιεχόμενό τους πρέπει να περιορίζεται στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή επανάληψη του περιληπτικού σημειώματος. Αυτά τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν τη δημοσίευση συμπληρωματικής ανακοίνωσης για τους τελικούς όρους του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(34)

Για να διευκολύνεται η κεντρική διάθεση χρήσιμων πληροφοριών στους επενδυτές, στον κατάλογο εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να γίνεται μνεία του τρόπου με τον οποίο το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε και των τόπων στους οποίους το κοινό μπορεί να το προμηθευτεί.

(35)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την πραγματική τήρηση των κανόνων διαφήμισης που εφαρμόζονται στις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών και στην εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Σε περίπτωση διασυνοριακών προσφορών ή διασυνοριακής εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(36)

Λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ως την επίτευξη ορισμένων από τα αποτελέσματά του, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών βαρών στους εκδότες και να τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσουν, σε εύλογο χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζουν και παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

(37)

Η υποχρέωση αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν καλύπτει κινητές αξίες ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 EUR εκάστη· κατά συνέπεια, οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις δεν είναι αναγκαίες για αυτές τις κινητές αξίες.

(38)

Για λόγους συνοχής, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(39)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

1. τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

2. τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

▼M5 —————

▼C1

4. τους τρόπους ενσωμάτωσης πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

5. τις μεθόδους δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου που εξασφαλίζουν τη διάθεσή του στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

6. τις μεθόδους διάδοσης των διαφημίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί, επιπλέον εκείνων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ:

1. «πρότυπο ενημερωτικού δελτίου»: κατάλογος ελάχιστων απαιτήσεων πληροφόρησης προσαρμοσμένων στην ειδική φύση των διαφόρων ειδών εκδοτών ή/και κινητών αξιών·

2. «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών»: κατάλογος συμπληρωματικών απαιτήσεων πληροφόρησης που δεν προβλέπονται σε πρότυπο ενημερωτικού δελτίου, οι οποίες πρέπει να προστεθούν σε ένα ή σε περισσότερα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του μέσου ή/και της συναλλαγής για την οποία καταρτίζεται ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο·

3. «παράγοντες κινδύνου»: κατάλογος κινδύνων που αφορούν ειδικά την κατάσταση του εκδότη ή/και των κινητών αξιών και είναι σημαντικοί για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων·

4. «εκδότης ειδικού σκοπού»: εκδότης που έχει ως κύριο σκοπό την έκδοση κινητών αξιών·

5. «τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία»: κινητές αξίες που:

α) αντιπροσωπεύουν ένα συμφέρον σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην εξασφάλιση της εξυπηρέτησής τους, ή την είσπραξη, από τους κατόχους των περιουσιακών στοιχείων, ποσών που οφείλονται για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, ή την τήρηση των προθεσμιών στις οποίες πρέπει να γίνουν οι πληρωμές των ποσών αυτών·

β) εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία και συνοδεύονται από όρους που προβλέπουν την πραγματοποίηση πληρωμών που σχετίζονται με πληρωμές ή με εύλογες προβλέψεις πληρωμών υπολογιζόμενες κατ’ αναφορά προς προσδιορισμένα ή δυνάμενα να προσδιοριστούν περιουσιακά στοιχεία·

6. «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλα»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που επενδύει σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων των οποίων το ενεργητικό αποτελείται από χωριστές κλάσεις ή είδη κινητών αξιών·

7. «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητα»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων με επενδυτικό σκοπό την απόκτηση μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε ακίνητα·

8. «διεθνής δημόσιος οργανισμός»: νομική οντότητα δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί με διεθνή συνθήκη μεταξύ κυρίαρχων κρατών και της οποίας είναι μέλος ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

9. «διαφημίσεις»: κάθε αναγγελία η οποία:

α) αφορά συγκεκριμένη προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

β) αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτησης αυτών των κινητών αξιών·

10. «πρόβλεψη κερδών»: διατύπωση που αναφέρει ρητά ή υποδεικνύει έμμεσα έναν αριθμό ή έναν κατώτατο ή ανώτατο αριθμό για το πιθανό επίπεδο των κερδών ή ζημιών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση ή/και τις επόμενες χρήσεις, ή που περιέχει δεδομένα βάσει των οποίων μπορούν να γίνουν υπολογισμοί μελλοντικών κερδών ή ζημιών, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός ή δεν χρησιμοποιείται ή λέξη «κέρδος»·

11. «εκτίμηση κερδών»: πρόβλεψη κέρδους κλεισθείσας διαχειριστικής χρήσης για την οποία τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί·

12. «ρυθμιζόμενες πληροφορίες»: κάθε πληροφορία την οποία ο εκδότης, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, οφείλει να γνωστοποιήσει βάσει της οδηγίας 20001/34/ΕΚ ή βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6

▼M5

13. «έκδοση δικαιωμάτων» κάθε έκδοση νόμιμων δικαιωμάτων προαγοράς, τα οποία επιτρέπουν την εγγραφή νέων μετοχών και απευθύνεται μόνο στους υφιστάμενους μετόχους. Στην έκδοση δικαιωμάτων περιλαμβάνονται, επίσης, έκδοση για την οποία τα νόμιμα δικαιώματα προαγοράς δεν ισχύουν και αντικαθίστανται από μέσο ή διάταξη που παρέχει σχεδόν παρόμοια δικαιώματα σε υφιστάμενους μετόχους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα δικαιώματα προσφέρονται στους μετόχους δωρεάν·

β) οι μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές σε αναλογία προς τις υφιστάμενες συμμετοχές τους ή, στην περίπτωση άλλων κινητών αξιών που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση μετοχών, σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στις υποκείμενες μετοχές·

γ) τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και μεταβιβάσιμα ή, εάν δεν είναι, οι μετοχές που προκύπτουν από τα δικαιώματα πωλούνται κατά τη λήξη της περιόδου προσφοράς προς όφελος των μετόχων εκείνων οι οποίοι δεν άσκησαν τα εν λόγω δικαιώματα·

δ) ο εκδότης είναι σε θέση, όσον αφορά τα δικαιώματα που αναφέρονται στο στοιχείο β), να επιβάλει όρια ή περιορισμούς ή εξαιρέσεις και να προβεί στις ρυθμίσεις που κρίνει σκόπιμες προκειμένου να χειριστεί ίδιες μετοχές, κλασματικά δικαιώματα, καθώς και απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία ή ρυθμιστική αρχή σε οιαδήποτε χώρα ή επικράτεια·

ε) η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία μπορούν να αποκτηθούν μετοχές είναι ίδια με την περίοδο άσκησης νόμιμων δικαιωμάτων προαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 7

στ) τα δικαιώματα αποσβέννυνται κατά τη λήξη της περιόδου άσκησης.

▼M5

Άρθρο 2α

Κατηγορίες πληροφοριών στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στους τελικούς όρους

1.  Οι κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα XX καθορίζουν τον βαθμό ευελιξίας με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στους τελικούς όρους. Οι κατηγορίες ορίζονται ως εξής:

α) «Κατηγορία Α» σημαίνει τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Ο χώρος για τις πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να αφεθεί κενός για να προστεθεί αργότερα στους τελικούς όρους·

β) «Κατηγορία Β» σημαίνει ότι το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις γενικές αρχές που συνδέονται με τις απαιτούμενες πληροφορίες και υπάρχει κενός χώρος μόνο για τις λεπτομέρειες που δεν είναι γνωστές κατά τη στιγμή της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να προστεθούν μεταγενέστερα στους τελικούς όρους·

γ) «Κατηγορία Γ» σημαίνει ότι το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να περιέχει ειδικό χώρο προς μεταγενέστερη συμπλήρωση για τις πληροφορίες που δεν ήταν γνωστές κατά τη στιγμή της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Ο εν λόγω πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς όρους.

2.  Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ απαιτείται συμπλήρωμα.

Εάν δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιεύει ανακοίνωση για την αλλαγή.

▼C1ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼M5

Άρθρο 3

Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας ένα ή συνδυασμό των προτύπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

▼M6

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII και στα παραρτήματα XX έως XXX ανάλογα με το είδος του εκδότη ή των εκδόσεων και την κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XVII ή στα παραρτήματα XX έως XXX.

▼M5

Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να απαιτήσει, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται, για καθένα από τα επιμέρους στοιχεία, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καλείται να περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα σε ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, κατά περίπτωση να απαιτήσει ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.

▼C1

Άρθρο 4

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για μετοχές

1.  Το έγγραφο αναφοράς για μετοχές περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος Ι.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εφαρμόζεται στις ακόλουθες κινητές αξίες:

1. μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές·

2. άλλες κινητές αξίες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μπορούν να μετατραπούν σε ή να ανταλλαγούν με μετοχές ή άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές, κατ’ επιλογή του εκδότη ή του επενδυτή, ή σύμφωνα με όρους που καθορίστηκαν τη στιγμή της έκδοσης, ή που παρέχουν, με κάθε άλλο τρόπο, τη δυνατότητα απόκτησης μετοχών ή άλλων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που ισοδυναμούν με μετοχές

και

β) εφόσον αυτές οι μετοχές ή άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από τον εκδότη αυτών των κινητών αξιών και, κατά τη στιγμή της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαπραγμάτευσή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη μη κοινοτική αγορά, και υπό τον όρο ότι οι υποκείμενες μετοχές ή λοιπές μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση.

▼M2

Άρθρο 4a

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για μετοχές στις περιπτώσεις σύνθετου χρηματοοικονομικού ιστορικού ή σημαντικής χρηματοοικονομικής δέσμευσης

1.  Εάν ο εκδότης κινητής αξίας που καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή εάν έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση και, κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση στο έγγραφο αναφοράς ορισμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάποια οντότητα διαφορετική από τον εκδότη είναι αναγκαία για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα εν λόγω στοιχεία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα λογίζεται ότι αναφέρονται στον εκδότη. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να αξιώνει από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση να συμπεριλάβουν αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία στο έγγραφο αναφοράς.

Τα εν λόγω πληροφοριακά χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι δυνατό να περιέχουν τις άτυπες (pro forma) πληροφορίες που προετοιμάζονται σύμφωνα με το παράρτημα II. Στο πλαίσιο αυτό, εάν ο εκδότης έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση κάθε ανάλογη άτυπη (pro forma) πληροφορία οφείλει να αντικατοπτρίζει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της συναλλαγής που ο εκδότης συμφώνησε να διενεργήσει και οι αναφορές στο παράρτημα II στη «συναλλαγή» θεωρείται ότι ισχύουν αντιστοίχως.

2.   ►M5  Η αρμόδια αρχή βασίζει κάθε αίτημα δυνάμει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 20.1 του παραρτήματος I, στο σημείο 15.1 του παραρτήματος XXIII, στο σημείο 20.1 του παραρτήματος XXV, στο σημείο 11.1 του παραρτήματος XXVII και στο σημείο 20.1 του παραρτήματος XXVIII όσον αφορά το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις εφαρμοστέες λογιστικές και ελεγκτικές αρχές, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης που είναι κατάλληλη, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κάποιος από τους ακόλουθους παράγοντες: ◄

α) η φύση των κινητών αξιών·

β) η φύση και το φάσμα των πληροφοριών που ήδη περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο καθώς και η ύπαρξη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε συνάρτηση με κάποια οντότητα διαφορετική από τον εκδότη, σε μορφή που ενδέχεται να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο χωρίς τροποποιήσεις·

γ) τα δεδομένα της περίπτωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η οικονομική ουσία των συναλλαγών μέσω των οποίων ο εκδότης έχει αγοράσει ή πωλήσει την εμπορική του επιχείρηση ή οποιοδήποτε μέρος της καθώς και η ειδική φύση της επιχείρησης αυτής·

δ) η ικανότητα του εκδότη να εξασφαλίζει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κάποια άλλη οντότητα, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες.

Εάν, σε μία μεμονωμένη περίπτωση, η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ δύναται να ικανοποιηθεί με περισσότερους του ενός τρόπους, πρέπει να προτιμάται ο τρόπος που είναι ο λιγότερο δαπανηρός ή επαχθής.

3.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης που φέρει κάθε άλλο πρόσωπο βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά φέρουν την ευθύνη της ενσωμάτωσης, στο έγγραφο αναφοράς, κάθε πληροφορίας που απαιτείται από την αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό, εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες περιπτώσεις:

▼M5

α) το σύνολο της εμπορικής επιχείρησής του δεν απεικονίζεται με ακρίβεια, κατά τη χρονική στιγμή της κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου, στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτείται να χορηγηθούν βάσει του σημείου 20.1 του παραρτήματος I, του σημείου 15.1 του παραρτήματος XXIII, του σημείου 20.1 του παραρτήματος XXV, του σημείου 11.1 του παραρτήματος XXVII και του σημείου 20.1 του παραρτήματος XXVΙΙΙ·

▼M2

β) η εν λόγω ανακρίβεια θα επηρεάσει την ικανότητα του επενδυτή να προβεί από θέση ενημέρωσης στην αξιολόγησή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και

γ) οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εμπορική επιχείρηση, οι οποίες είναι αναγκαίες για τον επενδυτή για να προβεί στη σχετική αξιολόγησή του, συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν κάποια άλλη οντότητα.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση εάν έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία να διενεργήσει μία συναλλαγή η οποία, κατά την ολοκλήρωσή της, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μεικτή μεταβολή.

Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι μια συμφωνία εξαρτά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από ρυθμιστική αρχή, δεν παρεμποδίζει να θεωρείται η συμφωνία αυτή δεσμευτική, εάν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι όροι αυτοί θα εκπληρωθούν.

Ειδικότερα, μια συμφωνία θεωρείται δεσμευτική, εάν εξαρτά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από την έκβαση της προσφοράς των κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού δελτίου ή, στην περίπτωση μίας προτεινόμενης εξαγοράς, εάν σκοπός της προσφοράς κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού δελτίου είναι η χρηματοδότηση της εξαγοράς αυτής.

▼M5

6.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και του σημείου 20.2 του παραρτήματος I, του σημείου 15.2 του παραρτήματος XXIII και του σημείου 20.2 του παραρτήματος XXV, ως σημαντική μεικτή μεταβολή νοείται η διακύμανση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 25 %, όσον αφορά έναν ή περισσότερους δείκτες σχετικούς με το μέγεθος της επιχείρησης του εκδότη, στην κατάσταση ενός εκδότη.

▼C1

Άρθρο 5

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών prο-forma

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες prο-forma περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπει το σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙ.

Πριν από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών pro forma πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε εισαγωγική επεξηγηματική παράγραφο ο σκοπός για τον οποίο οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Άρθρο 6

Πρότυπο ενημερωτικό δελτίο για σημείωμα μετοχικού τίτλου

1.  Το σημείωμα μετοχικού τίτλου περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικό σχέδιο εφαρμόζεται μόνο σε μετοχές και άλλες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές.

▼M8

3.  Σε περίπτωση που οι μετοχές με πιστοποιητικά επιλογής παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.

▼C1

Άρθρο 7

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος(-ο)

Το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 και είναι ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ έκαστος(-ο) ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, για κινητές αξίες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο κατά την έκδοση έναντι ποσού κατώτερου των ►M5  100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή αξία, περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος IV.

Άρθρο 8

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του σημειώματος κινητής αξίας για χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος

1.  Το σημείωμα κινητής αξίας για χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος V.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται στους χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους ο εκδότης αναλαμβάνει, κατά τη στιγμή της έκδοσης, την υποχρέωση να καταβάλει στον επενδυτή το 100 % της ονομαστικής αξίας, προσαυξημένη ενδεχομένως κατά το ποσό των τόκων.

▼M8

3.  Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 4.2.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XII.

4.  Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με μετοχές που εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη του χρεωστικού τίτλου ή από οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο και οι εν λόγω υποκείμενες μετοχές δεν έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών, σύμφωνα με τα σημεία 3.1 και 3.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα III ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αναλογικού προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XXIV.

5.  Σε περίπτωση που οι χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.

▼C1

Άρθρο 9

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τις εγγυήσεις

Για τις εγγυήσεις πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτήματος VI:

▼M5

Το σημείο 3 του παραρτήματος VI δεν εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος ενεργεί ως εγγυητής.

▼C1

Άρθρο 10

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία

Το έγγραφο αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος VII.

Άρθρο 11

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία

Το συμπληρωματικό σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για σημείωμα τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτήματος VIII:

Άρθρο 12

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος(-ο)

Το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 και είναι ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ έκαστος(-ο) ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, για κινητές αξίες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο κατά την έκδοση έναντι καταβολής τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή αξία, περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος IX.

Άρθρο 13

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για πιστοποιητικά παραστατικά κινητών αξιών

Για πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος X.

Άρθρο 14

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τράπεζες

1.  Για τις τράπεζες, το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα μέσα και τις κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XI.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του ορισμού αλλά έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ.

Εναλλακτικά, τα ιδρύματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου των εγγράφων αναφοράς που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 12.

Άρθρο 15

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα παράγωγου μέσου

1.  Το σημείωμα παράγωγου μέσου περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII.

▼M8

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε κινητές αξίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άλλων προτύπων ενημερωτικού δελτίου κινητών αξιών που αναφέρονται στα άρθρα 6, 8 και 16, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5 και στο άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 5. Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε ορισμένες κινητές αξίες για τις οποίες οι υποχρεώσεις πληρωμής και/ή παράδοσης συνδέονται με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

▼C1

Άρθρο 16

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα χρεωστικού τίτλου ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος

1.  Το σημείωμα χρεωστικού τίτλου ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XIII.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται στους χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους ο εκδότης αναλαμβάνει, κατά τη στιγμή της έκδοσης, την υποχρέωση να καταβάλει στον επενδυτή το 100 % της ονομαστικής αξίας, προσαυξημένη ενδεχομένως κατά το ποσό των τόκων.

▼M8

3.  Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 4.2.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XII.

4.  Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με μετοχές που εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη του χρεωστικού τίτλου ή από οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο και οι εν λόγω υποκείμενες μετοχές δεν έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών, σύμφωνα με τα σημεία 3.1 και 3.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα III ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αναλογικού προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XXIV.

5.  Σε περίπτωση που οι χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.

▼C1

Άρθρο 17

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για την υποκείμενη μετοχή

1.  Στις συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποκείμενη μετοχή, η περιγραφή της υποκείμενης μετοχής πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρόσθετο σύνολο πληροφοριών του παραρτήματος XIV.

Επιπλέον, εάν ο εκδότης της υποκείμενης μετοχής είναι οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο, παρέχονται για την εκδότη αυτόν οι πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 4.

2.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται μόνο για κινητές αξίες που πληρούν τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. μπορούν να μετατραπούν σε και να ανταλλαγούν με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες ισοδύναμες με μετοχές, με πρωτοβουλία του εκδότη ή του επενδυτή, ή βάσει όρων που καθορίζονται κατά το χρόνο της έκδοσης, ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δυνατότητα απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ισοδύναμων με μετοχές

και

▼M8

2. υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μετοχές ή άλλες κινητές αξίες ισοδύναμες με μετοχές εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη της κινητής αξίας ή από οντότητα που ανήκει στον όμιλο του εκδότη αυτού ή από τρίτον και δεν έχουν ακόμη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά εκτός της Ένωσης κατά τον χρόνο της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που καλύπτει τις κινητές αξίες, και ότι οι υποκείμενες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες ισοδύναμες με μετοχές μπορούν να παραδοθούν με φυσικό διακανονισμό.

▼C1

Άρθρο 18

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου

1.  Εκτός των πληροφοριών που απαιτούνται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 του παραρτήματος I, το έγγραφο αναφοράς για τις κινητές αξίες που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XV.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου που κατέχει χαρτοφυλάκιο ενεργητικού για λογαριασμό των επενδυτών του, και ο οποίος:

1. είναι αναγνωρισμένος από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους σύστασής του ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·

ή

2. δεν αποκτά ή δεν επιδιώκει να αποκτήσει το νόμιμο έλεγχο ή τη διαχείριση οποιουδήποτε εκδότη των υποκείμενων επενδύσεών του. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του εκδότη (ή των εκδοτών) της υποκείμενης επένδυσης ή/και να συμμετάσχει στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα του εκδότη (ή των εκδοτών), μόνον εφόσον το γεγονός αυτό είναι συνακόλουθο του πρωταρχικού επενδυτικού στόχου και απαραίτητο για την προστασία των μετόχων, και εφόσον ο εν λόγω οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν ασκεί σημαντικό διαχειριστικό έλεγχο των πράξεων του εκδότη (ή των εκδοτών) αυτών των υποκείμενων επενδύσεων.

Άρθρο 19

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις

1.  Για το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XVI:

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε όλα τα είδη κινητών αξιών που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις.

Άρθρο 20

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και για εκδότες χρεωστικών τίτλων που καλύπτονται από την εγγύηση κράτους μέλους του ΟΟΣΑ

1.  Το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και για κινητές άξίες που καλύπτονται από την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση, βάση της εθνικής νομοθεσίας, κράτους μέρους του ΟΟΣΑ, περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XVII.

2.  Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται:

 σε όλα τα είδη κινητών αξιών που εκδίδονται από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς·

 στους χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται από την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση, βάση της εθνικής νομοθεσίας, κράτους μέρους του ΟΟΣΑ.

▼M6

Άρθρο 20α

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τη συναίνεση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα εξής:

α) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2Α του παραρτήματος XXX, όταν η συναίνεση παρέχεται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές·

β) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2Β του παραρτήματος XXX, όταν ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου επιλέγει να παρέχει συναίνεση σε όλους τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.

2.  Εάν χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής δεν πληροί τους όρους που συνοδεύουν τη συναίνεση, όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο, απαιτείται νέο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

▼C1

Άρθρο 21

Συνδυασμός πρότυπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών

1.  Η χρησιμοποίηση των συνδυασμών που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος XVIII είναι υποχρεωτική για την κατάρτιση ενημερωτικών δελτίων που αφορούν τις κατηγορίες κινητών αξιών που αναφέρονται στον πίνακα αυτό.

Ωστόσο, για κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από αυτούς τους συνδυασμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι συνδυασμοί.

2.  Το πληρέστερο και πλέον δεσμευτικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για έγγραφο αναφοράς, δηλαδή το πλέον απαιτητικό από την άποψη του αριθμού των πληροφοριακών στοιχείων και της λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις για την έκδοση κινητών αξιών για τις οποίες προβλέπεται λιγότερο πλήρες και λιγότερο δεσμευτικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για έγγραφο αναφοράς, με την ακόλουθη σειρά:

1. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για μετοχές·

2. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος·

3. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ έκαστος.

▼M5

3.  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δύναται να επιλέξει να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα αναλογικά πρότυπα ενημερωτικού δελτίου που ορίζονται στα παραρτήματα XXIII έως XXIX αντί των προτύπων που ορίζονται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ, ΙV, ΙΧ, Χ και ΧΙ, όπως περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 26α, 26β και 26γ.

Εάν o εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κάνει την επιλογή αυτή:

α) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα I θεωρείται ως παραπομπή στα παραρτήματα XXIII ή XXV·

β) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα III θεωρείται ως παραπομπή στο παράρτημα XXIV·

γ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα IV θεωρείται ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙ·

δ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα IX θεωρείται ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙΙ·

ε) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα X θεωρείται ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙΙΙ·

στ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα XI θεωρείται ως παραπομπή στο παράρτημα XXIX.

▼C1

Άρθρο 22

Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στους συναφείς τελικούς όρους του

▼M5

1.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας ένα από τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και σύνολα πρόσθετων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή έναν από τους συνδυασμούς τους που καθορίζονται στο παράρτημα XVIII για τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών.

▼M6

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII, στο παράρτημα XX και στα παραρτήματα ΧΧΙΙΙ έως XXX ανάλογα με το είδος του εκδότη και την κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών. Οι αρμόδιες αρχές δεν ζητούν να περιληφθούν σε βασικό ενημερωτικό δελτίο πληροφοριακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XVII, στο παράρτημα XX ή στα παραρτήματα XXIII έως XXX.

▼M5

Για να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να ζητήσει, κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που γνωστοποιεί ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να συμπληρωθούν για κάθε πληροφοριακό στοιχείο.

Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καλείται να συμπεριλάβει περιληπτικό σημείωμα στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, κατά περίπτωση, να απαιτήσει οι πληροφορίες που παρέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.

▼M5

1α.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να περιλαμβάνει τις επιλογές όσον αφορά τις πληροφορίες που κατηγοριοποιούνται ως Κατηγορία Α, Κατηγορία Β και Κατηγορία Γ, που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών, και ορίζονται στο παράρτημα XX. Οι τελικοί όροι καθορίζουν ποια από αυτές τις επιλογές εφαρμόζεται στη μεμονωμένη έκδοση, παραπέμποντας στις σχετικές ενότητες του βασικού ενημερωτικού δελτίου ή αναπαράγοντας αυτές τις πληροφορίες.

▼C1

2.  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να παραλείψει πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν είναι γνωστά κατά τη στιγμή της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου και μπορούν να καθοριστούν μόνον κατά τη στιγμή της έκδοσης.

3.  Η χρήση των συνδυασμών που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος XVIII είναι υποχρεωτική όταν καταρτίζονται βασικά ενημερωτικά δελτία για τις κατηγορίες κινητών αξιών στις οποίες αντιστοιχούν οι συνδυασμοί αυτοί σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα.

Πάντως, σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν καλύπτονται από αυτούς τους συνδυασμούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι συνδυασμοί.

▼M5

4.  Οι τελικοί όροι που αφορούν το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα:

α) στο πλαίσιο των διαφόρων προτύπων ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τα οποία έχει συνταχθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο, τα πληροφοριακά στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως Κατηγορίες Β και Γ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα XX. Όταν ένα στοιχείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το στοιχείο παρατίθεται στους τελικούς όρους με την ένδειξη «δεν ισχύει»·

β) σε εθελοντική βάση, τυχόν «πρόσθετες πληροφορίες» που ορίζονται στο παράρτημα ΧΧΙ·

γ) οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναφορά σε επιλογές που προβλέπονται ήδη στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, οι οποίες ισχύουν για τη μεμονωμένη έκδοση.

Οι τελικοί όροι δεν τροποποιούν ούτε αντικαθιστούν τις πληροφορίες του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

▼C1

5.  Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων 4 έως 20, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. τις πληροφορίες που θα περιληφθούν στους τελικούς όρους·

▼M5

1α. μια ενότητα που περιέχει ένα υπόδειγμα, τη «μορφή των τελικών όρων», που πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε επιμέρους έκδοση·

▼C1

2. τη μέθοδο δημοσίευσης των τελικών όρων· εάν, κατά τη στιγμή της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη μέθοδο δημοσίευσης των τελικών όρων, ο εν λόγω εκδότης διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίον το κοινό θα ενημερωθεί για την επιλεγείσα μέθοδο δημοσίευσης των τελικών όρων·

3. σε περίπτωση έκδοσης μη μετοχικών κινητών αξιών κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, γενική περιγραφή του προγράμματος.

6.  Σε βασικό ενημερωτικό δελτίο που καλύπτει εκδόσεις διαφόρων κατηγοριών κινητών αξιών και στους συναφείς τελικούς όρους του μπορούν να περιληφθούν μόνον οι ακόλουθες κατηγορίες κινητών αξιών:

1. τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία·

2. οι τίτλοι επιλογής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17·

3. οι μη μετοχικοί τίτλοι που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

4. όλοι οι άλλοι μη μετοχικοί τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2.

Στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά διαχωρίζει κατά τρόπο σαφή τις ειδικές πληροφορίες για κάθε κινητή αξία που εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

7.  Όταν ένα γεγονός που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου και της οριστικής λήξης της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, της έναρξης διαπραγμάτευσης αυτών των κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δημοσιεύει συμπλήρωμα πριν από την οριστική λήξη της προσφοράς ή την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση.

▼M5

Εάν ο εκδότης πρέπει να συντάξει συμπλήρωμα για πληροφορίες στο βασικό ενημερωτικό δελτίο που αφορούν μία μόνο ή περισσότερες συγκεκριμένες εκδόσεις, το δικαίωμα των επενδυτών να αποσύρουν την αποδοχή τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ισχύει μόνο για τις σχετικές εκδόσεις και όχι για άλλες εκδόσεις ενημερωτικών δελτίων στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

▼C1

Άρθρο 23

Προσαρμογές στις ελάχιστες πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου και του βασικού ενημερωτικού δελτίου

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 δεύτερη παράγραφος και του άρθρου 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, όταν οι δραστηριότητες του εκδότη εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες του παραρτήματος XIX, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των σχετικών δραστηριοτήτων, δύναται να ζητήσει προσαρμοσμένες πληροφορίες πλέον των περιλαμβανόμενων στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 20, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, μιας αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη ή άλλης συναφούς έκθεση εμπειρογνώμονα, προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Για να περιληφθεί μια νέα κατηγορία στο παράρτημα XIX, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί το σχετικό αίτημά του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό με τη διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

2.  Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, όταν υποβάλλεται προς έγκριση ένα ενημερωτικό δελτίο ή ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για κινητή αξία παρεμφερή αλλά όχι ίδια με τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών του πίνακα συνδυασμών του παραρτήματος XVIII, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ενσωματώνει στο επιλεγέν πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του σημειώματος κινητής αξίας τα κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία από άλλο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα κινητής αξίας, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 20. Η προσθήκη αυτή πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τα κύρια χαρακτηριστικά της κινητής αξίας που αποτελεί το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.  Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, όταν ένα ενημερωτικό δελτίο ή ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για νέα κατηγορία κινητής αξίας υποβάλλεται προς έγκριση, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή βασικού ενημερωτικού δελτίου.

Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, μετά από συνεννόηση με τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ποια πληροφοριακά στοιχεία θα περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο προκειμένου να ικανοποιείται η υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο στις εντελώς νέες κατηγορίες κινητών αξιών, δηλαδή σε εκείνες με χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες του παραρτήματος XVIII, και εφόσον τα νέα αυτά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δεν μπορούν να καλυφθούν από κανένα συνδυασμό πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων 4 έως 20.

4.  Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, μπορεί να παραλειφθεί κάθε πληροφοριακό στοιχείο που προβλέπεται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων 4 έως 20, ή κάθε ισοδύναμο πληροφοριακό στοιχείο, εφόσον το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται ότι είναι άνευ αντικειμένου για τον εκδότη, τον προσφέροντα ή τις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο.

▼M5

Άρθρο 24

Περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και της μεμονωμένης έκδοσης

1.  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθορίζει ο ίδιος το λεπτομερές περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

Το περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει τα καίρια πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XXII. Σε περίπτωση που ένα στοιχείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το εν λόγω στοιχείο παρατίθεται στο περιληπτικό σημείωμα, με την ένδειξη «δεν ισχύει». Το μέγεθος του περιληπτικού σημειώματος λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα του εκδότη και των προσφερόμενων τίτλων, αλλά δεν υπερβαίνει το 7 % του μεγέθους του ενημερωτικού δελτίου ή τις 15 σελίδες, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο. Δεν περιλαμβάνει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Η σειρά των ενοτήτων και των στοιχείων του παραρτήματος XXII είναι υποχρεωτική. Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται σε σαφή γλώσσα, παρουσιάζοντας τις βασικές πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο. Όταν ο εκδότης δεν έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει περιληπτικό σημείωμα σε ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, αλλά παρουσιάζει μια ενότητα ανασκόπησης στο ενημερωτικό δελτίο, η ενότητα αυτή δεν φέρει τον τίτλο «Περιληπτικό σημείωμα», εκτός εάν ο εκδότης συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα περιληπτικά σημειώματα που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο και στο παράρτημα XXII.

2.  Το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί στο βασικό ενημερωτικό δελτίο·

β) επιλογές για πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου και το (τα) πρόσθετο(-α) σύνολο(-α) πληροφοριών του·

γ) κενό χώρο για πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου και το (τα) πρόσθετο(-α) σύνολο(-α) πληροφοριών του και οι οποίες πρόκειται να προστεθούν μεταγενέστερα στους τελικούς όρους.

3.  Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης παρέχει τις βασικές πληροφορίες του περιληπτικού σημειώματος του βασικού ενημερωτικού δελτίου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μέρη των τελικών όρων. Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης περιέχει τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες του περιληπτικού σημειώματος του βασικού ενημερωτικού δελτίου οι οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη έκδοση·

β) τις επιλογές που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο οι οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη έκδοση·

γ) τις σχετικές πληροφορίες που δίνονται στους τελικούς όρους, για τις οποίες είχε αφεθεί κενός χώρος στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Σε περιπτώσεις που οι τελικοί όροι αφορούν αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένες ελάχιστες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, μπορεί να επισυνάπτεται ενιαίο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης για το σύνολο αυτών των κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές κινητές αξίες είναι σαφώς διαχωρισμένες.

Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις με τους τελικούς όρους και προσαρτάται σε αυτούς.

▼C1ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟ Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Y ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 25

Μορφή του ενημερωτικού δελτίου

1.  Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο, το ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από τα μέρη που αναφέρονται κατωτέρω με την ακόλουθη σειρά:

1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·

2. περιληπτικό σημείωμα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71//ΕΚ·,

3. παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη και τι είδος κινητής αξίας που καλύπτεται από την έκδοση·

4. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο·

2.  Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, τόσο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου όσο και το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνουν το καθένα τα ακόλουθα μέρη με την ακόλουθη σειρά:

1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·

2. κατά περίπτωση, παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη και το είδος της κινητής αξίας που καλύπτεται από την έκδοση·

3. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο.

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορεί να καθορίσει ελεύθερα τη σειρά παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο.

4.  Εάν η σειρά παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων δεν είναι ίδια με τη σειρά των πληροφοριών που περιέχονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη, τον προσφέρονται ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να παράσχει κατάλογο δια παραπομπών για τον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πριν την έγκρισή του. Ο κατάλογος απαριθμεί τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται κάθε πληροφοριακό στοιχείο στο ενημερωτικό δελτίο.

5.  Εάν το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αποφασίζει κατά περίπτωση εάν θα ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες στο αρχικό περιληπτικό σημείωμα με την κατάρτιση νέου περιληπτικού σημειώματος ή εάν θα προσθέσει συμπλήρωμα στο περιληπτικό σημείωμα.

Εάν οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στο αρχικό περιληπτικό σημείωμα, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι επενδυτές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις μεταβολές, ιδίως με επισημάνσεις σε υποσημειώσεις.

▼M5

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται νέα υποβολή τελικών όρων και επισυναπτόμενου περιληπτικού σημειώματος της συγκεκριμένης έκδοσης που αντιστοιχούν στις προσφορές που γίνονται πριν από την εκπόνηση νέου περιληπτικού σημειώματος ή συμπληρώματος περιληπτικού σημειώματος.

▼C1

Άρθρο 26

Μορφή του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων του

1.  Εάν εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο, το βασικό ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από τα μέρη που αναφέρονται κατωτέρω με την ακόλουθη σειρά:

1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·

2. περιληπτικό σημείωμα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71//ΕΚ·

3. παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη και τον τύπο της κινητής αξίας που καλύπτεται από την έκδοση/τις εκδόσεις)·

4. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορεί να καθορίσει ελεύθερα τη σειρά παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες κινητές αξίες που καλύπτει το βασικό ενημερωτικό δελτίο διαχωρίζονται με σαφή τρόπο.

3.  Εάν η σειρά παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων δεν είναι ίδια με τη σειρά των πληροφοριών που περιέχονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη, τον προσφέρονται ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να παράσχει κατάλογο δια παραπομπών για τον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πριν την έγκρισή του. Ο κατάλογος απαριθμεί τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται κάθε πληροφοριακό στοιχείο στο ενημερωτικό δελτίο.

4.  Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει ήδη υποβάλει έγγραφο αναφοράς για συγκεκριμένο είδος κινητής αξίας και, σε μεταγενέστερο στάδιο, επιλέγει να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει:

1. τις πληροφορίες που περιέχονταν στο προηγουμένως ή ταυτόχρονα υποβληθέν και εγκριθέν έγγραφο αναφοράς, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού·

2. τις πληροφορίες που διαφορετικά θα περιέχονταν στο σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, με την εξαίρεση των τελικών όρων εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

▼M5

5.  Οι τελικοί όροι υποβάλλονται υπό μορφή χωριστού εγγράφου ή με ενσωμάτωση στο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Οι τελικοί όροι διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανάλυση και την κατανόησή τους.

Τα στοιχεία των σχετικών προτύπων ενημερωτικού δελτίου και τα πρόσθετα σύνολα πληροφοριών τους, τα οποία ενσωματώνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, δεν αναπαράγονται στους τελικούς όρους.

Ο εκδότης ή ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να συμπεριλάβει στους τελικούς όρους οποιεσδήποτε από τις πρόσθετες πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα XXI.

Στους τελικούς όρους προστίθεται σαφής και εμφανής δήλωση, που αναφέρει:

α) ότι οι τελικοί όροι έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και πρέπει να εκλαμβάνονται σε συνάρτηση με το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το (τα) συμπλήρωμά(-τά) του·

β) πού έχουν δημοσιευθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το (τα) συμπλήρωμά(-τά) του σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

γ) ότι για την πλήρη ενημέρωση απαιτείται η συνδυασμένη ανάγνωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων·

δ) ότι το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης προσαρτάται στους τελικούς όρους.

Οι τελικοί όροι δύνανται να περιλαμβάνουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του εκδότη ή του προσώπου που είναι αρμόδιο για το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ή την υπογραφή αμφοτέρων.

5α.  Οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης συντάσσονται στην ίδια γλώσσα, αντιστοίχως, με αυτή της εγκεκριμένης έκδοσης του εντύπου των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του περιληπτικού σημειώματος του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

Όταν οι τελικοί όροι γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή σε περίπτωση πλειόνων κρατών υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, στους τελικούς όρους και στο επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γλωσσικοί κανόνες:

α) εφόσον το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου πρέπει να μεταφραστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης που επισυνάπτεται στους τελικούς όρους υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις μετάφρασης όπως και το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου·

β) εφόσον το βασικό ενημερωτικό δελτίο πρέπει να μεταφραστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, οι τελικοί όροι, και το επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης, υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις μετάφρασης όπως και το βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Ο εκδότης γνωστοποιεί τις εν λόγω μεταφράσεις, μαζί με τους τελικούς όρους, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, ή σε περίπτωση πλειόνων κρατών υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής.

▼C1

6.  Εάν το βασικό ενημερωτικό δελτίο αφορά διαφορετικές κινητές αξίες, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ενσωματώνει στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ενιαίο περιληπτικό σημείωμα για όλες τις κινητές αξίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες κινητές αξίες που καλύπτει το περιληπτικό σημείωμα διαχωρίζονται με σαφή τρόπο.

7.  Εάν το περιληπτικό σημείωμα ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αποφασίζει κατά περίπτωση εάν θα ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες στην αρχική περίληψη με την κατάρτιση νέου περιληπτικού σημειώματος ή με την κατάρτιση συμπληρώματος στο περιληπτικό σημείωμα.

Εάν οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στο αρχικό περιληπτικό σημείωμα, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι επενδυτές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις μεταβολές, ιδίως με επισημάνσεις σε υποσημειώσεις.

8.  Οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να συμπεριλάβουν σε ένα μόνο έγγραφο δύο ή περισσότερα διαφορετικά βασικά ενημερωτικά δελτία.

▼M5ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 26α

Αναλογικό πρότυπο για εκδόσεις δικαιωμάτων

1.  Τα αναλογικά πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα XXIII και XXIV εφαρμόζονται στις εκδόσεις δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι ο εκδότης έχει μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 8 ).

2.  Οι εκδότες των οποίων οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης μπορούν να κάνουν χρήση μόνο του προτύπου που ορίζεται στα παραρτήματα XXIII και XXIV, όταν οι κανόνες του εν λόγω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης περιέχουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι εκδότες απαιτείται να δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις λογιστικού ελέγχου εντός έξι μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους, και εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 1 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·

β) οι εκδότες απαιτείται να δημοσιοποιούν τις εκθέσεις και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), με ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες τους·

γ) διατάξεις που αποτρέπουν την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς, σύμφωνα με την οδηγία 2003/6/ΕΚ.

3.  Δήλωση στην εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η έκδοση δικαιωμάτων απευθύνεται στους μετόχους του εκδότη και ότι το επίπεδο γνωστοποίησης του ενημερωτικού δελτίου είναι ανάλογο προς το συγκεκριμένο είδος έκδοσης.

Άρθρο 26β

Αναλογικά πρότυπα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία

Τα αναλογικά πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα XXV έως XXVIII εφαρμόζονται όταν κινητές αξίες που εκδίδονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος.

Ωστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία είναι δυνατόν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I έως XVII και XX έως XXIV.

Άρθρο 26γ

Αναλογικές απαιτήσεις για εκδόσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα οποία καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, δύνανται να επιλέξουν να συμπεριλάβουν στο ενημερωτικό δελτίο τους τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καλύπτουν μόνο το τελευταίο οικονομικό έτος ή κάθε μικρότερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το παράρτημα XXIX του παρόντος κανονισμού.

▼C1ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

▼M5 —————

▼C1

Άρθρο 28

Διατάξεις για την ενσωμάτωση μέσω παραπομπής

1.  Στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες μέσω παραπομπής, ιδίως όταν οι πληροφορίες αυτές περιέχονται σε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. στις ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

2. στα έγγραφα που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο ειδικής πράξης, όπως μια συγχώνευση ή απόσχιση·

3. στις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου ή στις οικονομικές καταστάσεις·

4. στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό·

5. σε προηγουμένως εγκριθέντα και δημοσιευθέντα ενημερωτικά δελτία ή/και βασικά ενημερωτικά δελτία·

6. σε ρυθμιζόμενα πληροφοριακά στοιχεία·

7. σε εγκυκλίους προς τους κατόχους των κινητών αξιών.

2.  Τα έγγραφα με πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής σε ενημερωτικό δελτίο, σε βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στα έγγραφα που το απαρτίζουν συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

3.  Όταν ένα έγγραφο που μπορεί να ενσωματωθεί μέσω παραπομπής περιέχει πληροφορίες που εν τω μεταξύ μεταβλήθηκαν σημαντικά, το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζει κατά τρόπο σαφή το γεγονός αυτό και παρέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες.

4.  Ο εκδότης, προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να ενσωματώνει πληροφορίες σε ενημερωτικό δελτίο ή σε βασικό ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής σε ορισμένα μόνο τμήματα ενός εγγράφου, εφόσον διευκρινίζει ότι τα μη ενσωματωθέντα τμήματα αυτού του εγγράφου είναι, είτε άνευ αντικειμένου για τον επενδυτή, είτε περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο του ενημερωτικού δελτίου.

5.  Όταν ενσωματώνουν πληροφορίες μέσω παραπομπής, οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνούν να μην υπονομευθεί η προστασία των επενδυτών από την άποψη της δυνατότητας κατανόησης των πληροφοριών και της πρόσβασης σε αυτές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Άρθρο29

Δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή

1.  Η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σύμφωνα με τα στοιχεία γ), δ) και ε) του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, είτε ως συμπληρωματικό μέσο για την ενημέρωση του κοινού, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο κατά την είσοδο στο δικτυακό τόπο πρέπει να είναι ευχερής·

2. ο μορφότυπος αρχείου είναι τέτοιος ώστε το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο να μην μπορεί να τροποποιηθεί·

3. το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο δεν περιέχει υπερσυνδέσμους, εκτός από τους συνδέσμους με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής·

4. οι επενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηλεφορτώσουν και να εκτυπώσουν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σημείο 3 του πρώτου εδαφίου ισχύει μόνο για τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής· τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα με εύκολα και άμεσα τεχνικά μέσα.

2.  Εάν ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό τίθεται στη διάθεση του κοινού στους δικτυακούς τόπους των εκδοτών, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων ή των ρυθμιζόμενων αγορών, αυτοί λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αυτή η δημοσίευση δεν απευθύνεται σε κατοίκους κρατών μελών ή τρίτων χωρών τις οποίες δεν καλύπτει η προσφορά κινητών αξιών στο κοινό, όπως η ενσωμάτωση δήλωσης που θα διευκρινίζει τους αποδέκτες της προσφοράς.

Άρθρο 30

Δημοσίευση σε εφημερίδες

1.  Για να συμμορφωθεί με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου γίνεται σε εφημερίδες γενικού περιεχομένου ή σε οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή υπερπεριφερειακής κυκλοφορίας.

2.  Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η εφημερίδα που έχει επιλεγεί για τη δημοσίευση δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ορίζει μια εφημερίδα της οποίας η κυκλοφορία θεωρείται κατάλληλη για το σκοπό αυτό λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την καλυπτόμενη γεωγραφική περιοχή, τον αριθμό των κατοίκων και τις αναγνωστικές συνήθειες σε κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 31

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

1.  Εάν κράτος μέλος κάνει χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ να απαιτεί τη δημοσίευση ανακοίνωσης η οποία δηλώνει με ποια μορφή κατέστη διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο και αναφέρει τον τόπο στον οποίο μπορεί να το προμηθευθεί το κοινό, η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε εφημερίδα που πληροί τις σχετικές με τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων απαιτήσεις του άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού.

Εάν η ανακοίνωση αφορά ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται με αποκλειστικό σκοπό την εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία έχουν ήδη εισαχθεί κινητές αξίες της ιδίας κλάσης, η ανακοίνωση μπορεί εναλλακτικά να δημοσιευτεί στο δελτίο ανακοινώσεων της ρυθμιζόμενης αγοράς, ανεξάρτητα από το εάν το δελτίο αυτό δημοσιεύεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.  Η ανακοίνωση δημοσιεύεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

3.  Η ανακοίνωση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. ταυτότητα του εκδότη·

2. τύπος, κλάση, κατηγορία και ποσότητα κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά κατά το χρόνο της δημοσίευσης της ανακοίνωσης·

3. προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς/εισαγωγής σε διαπραγμάτευση·

4. δήλωση ότι το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε και τόπος στον οποίο το κοινό μπορεί να το προμηθευτεί·

5. εάν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή, διευθύνσεις στις οποίες και περίοδος κατά την οποία το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τη δημοσίευση σε έντυπη μορφή·

6. εάν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, διευθύνσεις στις οποίες οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν έντυπο αντίγραφο·

7. ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Άρθρο 32

Κατάλογος εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων

Ο κατάλογος εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων και βασικών ενημερωτικών δελτίων που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, πρέπει να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο τα ενημερωτικά δελτία τέθηκαν στη διάθεση του κοινού και τους τόπους στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν.

Άρθρο 33

Δημοσίευση των οριστικών όρων των βασικών ενημερωτικών δελτίων

Η μέθοδος δημοσίευσης των οριστικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται για το ίδιο το βασικό ενημερωτικό δελτίο εφόσον για τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιείται μια από τις μεθόδους που αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Άρθρο 34

Διάδοση των διαφημίσεων

Οι διαφημίσεις που αφορούν προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγή σε διαπραγμάτευση μπορούν να διαδίδονται στο κοινό από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς που συμμετέχουν στην τοποθέτηση ή/και την αναδοχή των κινητών αξιών, ιδίως με ένα από τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας:

1. έντυπα με ή χωρίς παραλήπτη·

2. ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται μέσω κινητού τηλεφώνου ή τηλεειδοποίησης·

3. τυποποιημένες επιστολές·

4. διαφημιστικά έντυπα με ή χωρίς στέλεχος παραγγελίας·

5. κατάλογοι·

6. τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

7. σεμινάρια και παρουσιάσεις·

8. ραδιόφωνο·

9. τηλέφωνο με εικόνα·

10. βιντεοτέξ·

11. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο·

12. φαξ·

13. τηλεόραση·

14. ανακοίνωση·

15. διαφημιστικό πανό·

16. διαφημιστική αφίσα·

17. φυλλάδιο·

18. δημοσίευση ή στο δημοσίευση, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πανό (banners).

▼M5

Εάν δεν απαιτείται ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, οι διαφημίσεις περιλαμβάνουν προειδοποίηση σχετικά με το γεγονός αυτό, εκτός εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνο με την οδηγία 2003/71/ΕΚ και τον παρόντα κανονισμό.

▼C1ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

1.  Η υποχρέωση των κοινοτικών εκδοτών για αναδιατύπωση των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι σημείο 20.1, στο παράρτημα IV σημείο 13.1, στο παράρτημα VII σημείο 8.2, στο παράρτημα X σημείο 20.1 και στο παράρτημα XI σημείο 11.1, δεν εφαρμόζεται σε καμία περίοδο προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2004 ή, εάν οι κινητές αξίες ενός εκδότη είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την 1η Ιουλίου 2005, μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων ετήσιων ενοποιημένων λογαριασμών αυτού του εκδότη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1606/2002.

2.  Όταν ένας κοινοτικός εκδότης υπόκειται σε εθνικές μεταβατικές διατάξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η υποχρέωση για αναδιατύπωση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ένα ενημερωτικό δελτίο δεν εφαρμόζεται σε καμία περίοδο προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2006 ή, εάν οι κινητές αξίες ενός εκδότη είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την 1η Ιουλίου 2005, μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων ετήσιων ενοποιημένων λογαριασμών αυτού του εκδότη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1606/2002.

3.  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 η υποχρέωση για αναδιατύπωση ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι σημείο 20.1, στο παράρτημα IV σημείο 13.1, στο παράρτημα VII σημείο 8.2, στο παράρτημα X σημείο 20.1 και στο παράρτημα XI σημείο 11.1 δεν εφαρμόζεται σε εκδότες από τρίτες χώρες:

1. των οποίων οι κινητές αξίες είναι, την 1η Ιανουαρίου 2007, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

2. οι οποίοι έχουν καταρτίσει και παρουσιάσει ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνοδεύονται από λεπτομερέστερες ή/και πρόσθετες πληροφορίες εφόσον οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ενημερωτικού δελτίου δεν παρέχουν μία πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του εκδότη, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελεσμάτων του.

4.  Οι εκδότες τρίτων χωρών που έχουν καταρτίσει ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο υποβάλλουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, χωρίς να έχουν υποχρέωση επαναδιατύπωσης αυτών των πληροφοριών.

▼M3

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι εκδότες τρίτων χωρών παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα:

α) διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

β) διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, υπό τον όρο ότι οι σημειώσεις στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς με βάση το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων·

γ) γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Ιαπωνίας·

δ) γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

▼M4

Επιπλέον των προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, από την 1η Ιανουαρίου 2012 οι εκδότες τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

α) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

β) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές του Καναδά·

γ) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας.

▼M5

5α.  Εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται, βάσει του παραρτήματος I σημείο 20.1, του παραρτήματος IV σημείο 13.1, του παραρτήματος VII σημείο 8.2, του παραρτήματος X σημείο 20.1, του παραρτήματος XI σημείο 11.1, του παραρτήματος XXIII σημείο 15.1, του παραρτήματος XXV σημείο 20.1, του παραρτήματος XXVI σημείο 13.1, του παραρτήματος XXVIII σημείο 20.1 ή του παραρτήματος XXIX σημείο 11, σε υποχρέωση αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση, που προβλέπεται στο παράρτημα VII σημείο 8.2.α, στο παράρτημα IX σημείο 11.1, στο παράρτημα X σημείο 20.1.α, στο παράρτημα XXVII σημείο 11.1, στο παράρτημα XXVIII σημείο 20.1, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και στις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές όσον αφορά τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή αργότερα, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Δημοκρατίας της Ινδίας.

▼M3 —————

▼C1

6.  Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται επίσης στο παράρτημα VI, σημείο 3.

Άρθρο 36

Θέση σε ισχύ

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τον παρόντα κανονισμό την εικοστή πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παραρτήματα I έως XVII: Πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και σύνολα πρόσθετων πληροφοριών

Παράρτημα XVIII: Πίνακας του συνδυασμού πρότυπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών

Παράρτημα XIX: Κατάλογος «ειδικών» εκδοτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.   ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση, σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου», των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.   Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

5.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.   Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς·

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό) και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

6.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.   Κυριότερες δραστηριότητες

6.1.1.

Περιγράφεται η φύση των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη - καθώς και οι σχετικοί παράγοντες-κλειδιά - αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες· και

6.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που προωθήθηκε στην αγορά και, στο βαθμό που έχει ήδη διαφημιστεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αναφορά του σταδίου στο οποίο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη.

6.2.   Κυριότερες αγορές

Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης, όπου θα αναφέρεται και η κατανομή του συνολικού ποσού των εσόδων του ανά είδος δραστηριότητας και ανά γεωγραφική αγορά, για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

7.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία τους, τη χώρα σύστασης ή εγκατάστασης τους καθώς και το ποσοστό του κεφαλαίου και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτές ο εκδότης.

8.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1.

Πληροφορίες για κάθε υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη σημαντική ενσώματη ακινητοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων ακινήτων, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντικά εμπράγματα βάρη επί αυτών.

8.2.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρεάσει την χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του εκδότη.

9.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9.1.   Χρηματοοικονομική κατάσταση

Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα του εγγράφου αναφοράς, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση και ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των λόγων αυτών γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατανόηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.   Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέροντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδα αυτά.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι αυτών των μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, φορολογικού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.   ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1.

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του εκδότη (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

10.2.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών του εκδότη και περιγραφή αυτών των ταμειακών ροών.

10.3.

Πληροφορίες για τις δανειακές ανάγκες και την κεφαλαιακή διάρθρωση του εκδότη.

10.4.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.5.

Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 5.2.3. και 8.1.

11.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.

12.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης από την λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

13.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 13.1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.

Στη δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6

13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.

Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:

α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·

β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1

13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών καταρτίζεται σε βάση συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρει εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς και, εφόσον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγήσει τους λόγους αυτής της αλλαγής.

14.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας·

γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί πενταετία,

και

δ) κάθε γενικός διευθυντής που είναι αρμόδιος να βεβαιώσει ότι ο εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα για τον χειρισμό των υποθέσεών του.

Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ οποιουδήποτε των προσώπων αυτών.

Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα ανωτέρω στοιχεία β) και δ) παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης καθώς και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·

β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·

γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενεργούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·

δ) λεπτομέρειες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, υποβάλλεται σχετική δήλωση.

14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών.

Περιγράφονται με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, υποβάλλεται σχετική δήλωση.

Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο σημείο 14.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος.

Να αναφερθούν λεπτομέρειες για κάθε περιορισμό αποδεκτό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 14.1 και ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του εκδότη που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά.

15.   ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (δ) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1. να αναφερθεί για ολόκληρη την τελευταία χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός εάν η χώρα καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε ατομική βάση και οι πληροφορίες αυτές δεν γνωστοποιούνται με άλλο τρόπο από τον εκδότη.

15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις, αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.   ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο (α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1.:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται, και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και η επιτροπή καθορισμού αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτροπών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λειτουργούν οι επιτροπές αυτές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην χώρα καταγωγής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των υφιστάμενων υπαλλήλων στο τέλος της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή ο μέσος αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς (καθώς και οι μεταβολές σε αυτούς τους αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των υπαλλήλων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή. Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών υπαλλήλων, να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρινών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.

17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους (stock options)

Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (δ) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1.παρατίθενται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα πληροφοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών αυτού του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων στο κεφάλαιο του εκδότη.

18.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη, παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη (οι οποίες, για το σκοπό αυτό, είναι εκείνες που καθορίζονται στα πρότυπα που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002) τις οποίες διενήργησε ο εκδότης κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, γνωστοποιούνται σύμφωνα με το οικείο πρότυπο που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1606/2002, εφόσον το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες - σε μεμονωμένη βάση ή στο σύνολό τους - είναι σημαντικές για τον εκδότη. Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση ποσό.

β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.

20.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

20.1.   Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ισολογισμό·

β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους ιδιοκτήτες·

δ) κατάσταση ταμειακών ροών·

ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.

20.2.   Άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συνολικής κατάστασης, να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγή θα είχε επηρεάσει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα του εκδότη, εάν η συναλλαγή αυτή λάμβανε χώρα στην αρχή της περιόδου που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή την αναφερόμενη ημερομηνία. Η υποχρέωση αυτή ικανοποιείται συνήθως με την συμπερίληψη άτυπων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Αυτές οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται όπως ορίζει το παράρτημα II και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα αυτό.

Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνοδεύονται από έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές.

20.3.   Οικονομικές καταστάσεις

Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

20.4.   Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.4.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.

20.4.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

20.4.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.5.   Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.5.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη:

α) των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·

ή

β) των 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.6.   Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.6.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό να αναφερθεί.

20.6.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ενδεχομένως μη ελεγμένες (γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί), οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης.

Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

20.7.   Μερισματική πολιτική

Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.7.1.

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προαναφερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

20.8.   Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

20.9.   Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

21.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.   Μετοχικό κεφάλαιο

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες:

21.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετοχών:

α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·

β) ο αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί καθώς και εκείνων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν πλήρως καταβληθεί·

γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία,

και

δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσοστό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περιουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

21.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να αναφερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

21.1.3.

Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από θυγατρικές του εταιρείες.

21.1.4.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), αναφέροντας τους όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.

21.1.5.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

21.1.6.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

21.1.7.

Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπογραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.

21.2.   Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

21.2.1.

Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.

21.2.2.

Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.

21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχετικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό, την διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονισμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

22.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του εγγράφου αναφοράς, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

23.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης προσδιορίζει την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

24.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.

25.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελεσμάτων του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών pro forma

1.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της συναλλαγής, των σχετικών επιχειρήσεων ή οντοτήτων και της περιόδου την οποία αφορούν οι πληροφορίες, και να διευκρινίζουν σαφώς:

α) το σκοπό για τον οποίο καταρτίστηκαν·

β) το γεγονός ότι καταρτίστηκαν μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς,

και

γ) το γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma αφορούν μια υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας ή τα πραγματικά αποτελέσματά της.

2.

Στην παρουσίαση των πληροφοριών pro forma μπορεί να περιληφθεί ισολογισμός και λογαριασμός κερδών και ζημιών, καθώς και συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις.

3.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει κανονικά να παρουσιάζονται σε στήλες, με την ακόλουθη διάταξη:

α) μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες·

β) προσαρμογές pro forma,

και

γ) χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές στην τελευταία στήλη.

Πρέπει να προσδιορίζονται οι πηγές των χρηματοοικονομικών πληροφοριών pro forma και, κατά περίπτωση, οι οικονομικές καταστάσεις των αποκτώμενων επιχειρήσεων ή οντοτήτων πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

4.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο συνεπή με τις λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε ο εκδότης στις τελευταίες ή τις επόμενες οικονομικές καταστάσεις του και να αναφέρουν ιδίως:

α) τη βάση στην οποία καταρτίστηκαν·

β) την πηγή κάθε πληροφορίας που παρέχεται και κάθε προσαρμογής που γίνεται.

5.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma δημοσιεύονται μόνο για:

α) την τρέχουσα χρήση·

β) την πλέον πρόσφατη κλεισθείσα χρήση,

ή/και

γ) την πλέον πρόσφατη ενδιάμεση περίοδο για την οποία δημοσιεύθηκαν, θα δημοσιευθούν ή δημοσιεύονται σχετικές μη προσαρμοσμένες πληροφορίες στο ίδιο έγγραφο.

6.

Οι προσαρμογές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει:

α) να παρουσιάζονται με σαφήνεια και να εξηγούνται·

β) να αφορούν άμεσα τη συναλλαγή·

γ) να μπορούν να υποστηριχθούν με πραγματολογικά στοιχεία.

Επιπλέον, εάν αφορούν λογαριασμό κερδών και ζημιών ή κατάσταση ταμειακών ροών pro forma, πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των προσαρμογών που αναμένεται να έχουν παρατεταμένη επίπτωση στον εκδότη και εκείνων που δεν αναμένεται να έχουν παρόμοια επίπτωση.

7.

Η έκθεση των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών πρέπει να πιστοποιεί ότι κατά την κρίση τους:

α) οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma καταρτίστηκαν ορθά στη βάση που δηλώθηκε·

β) η βάση αυτή είναι συνεπής και τις λογιστικές πολιτικές του εκδότη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα μετοχικών τίτλων (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

▼M6

3.   ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼C1

3.1.   Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

Δήλωση του εκδότη ότι, κατά την άποψή του, το κεφάλαιο κίνησής του επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του ή, εάν όχι, διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο προτείνει να εισφέρει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που είναι αναγκαίο.

3.2.   Ίδια κεφάλαια και χρέος

Δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους (με διάκριση των οφειλών σε καλυπτόμενες ή μη από εγγυήσεις και σε καλυπτόμενες ή μη από ασφάλειες) σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από 90 ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου. Στο χρέος συνυπολογίζονται επίσης οι έμμεσες και οι ενδεχόμενες οφειλές.

3.3.   Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.4.   Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων

Λόγοι της προσφοράς και, κατά περίπτωση, του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραιότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ιδίως εάν αυτά χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της συνήθους δραστηριότητας, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξαγορά χρεών.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN (International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

 Δικαίωμα μερίσματος:

 

 σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία(.ες) γεννάται το δικαίωμα,

 χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο που ωφελείται από την παραγραφή,

 περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατόχους μη κατοίκους,

 ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.

 Δικαιώματα ψήφου.

 Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατηγορίας.

 Δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη.

 Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης.

 Ρήτρες εξαγοράς.

 Ρήτρες μετατροπής.

4.6.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.7.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.8.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.9.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών.

4.10.

Αναφορά των δημόσιων προσφορών τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. Πρέπει να αναφέρεται η τιμή και οι όροι ανταλλαγής των προσφορών αυτών, καθώς και η έκβασή τους.

4.11.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση:

 πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισοδημάτων από τις κινητές αξίες,

 διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης των φόρων στην πηγή.

5.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.   Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς, με διάκριση μεταξύ των τίτλων που προσφέρονται για πώληση και εκείνων που προσφέρονται για εγγραφή· εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού ποσού της προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της, κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Να διευκρινιστεί εάν και σε ποιες περιστάσεις είναι δυνατή η ανάκληση ή η αναστολή της προσφοράς και εάν η ανάκληση είναι δυνατή μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

5.1.5.

Περιγραφή της δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρόπου επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από τους εγγραφέντες.

5.1.6.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

5.1.7.

Να διευκρινιστεί η περίοδος εντός της οποίας μπορεί να αποσυρθεί η αίτηση εγγραφής, εφόσον επιτρέπεται στους επενδυτές να αποσύρουν την αίτησή τους.

5.1.8.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.9.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

5.1.10.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμησης, εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντιμετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

5.2.   Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

5.2.2.

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών του οργάνων του προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5 % της προσφοράς.

5.2.3.

Γνωστοποιήσεις πριν την κατανομή:

α) Διαίρεση της προσφοράς σε τμήματα που προορίζονται για τους θεσμικούς επενδυτές, για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους του εκδότη, και κάθε άλλο τμήμα της.

β) Όροι άσκησης του δικαιώματος ανάκτησης (claw back), ανώτατη δυνατή ανάκτηση και ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης για επιμέρους τμήματα της προσφοράς.

γ) Μέθοδος ή μέθοδοι κατανομής που εφαρμόζονται στα τμήματα που προορίζονται για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους του εκδότη σε περίπτωση υπερκάλυψης της εγγραφής αυτών των τμημάτων.

δ) Περιγραφή κάθε προκαθορισμένης προτιμησιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή κατηγοριών προσώπων που συνδέονται με τον εκδότη (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν φίλους ή μέλη της οικογενείας), ποσοστό της προσφοράς που προορίζεται για αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση και κριτήρια ένταξης στις σχετικές ομάδες ή κατηγορίες.

ε) Να διευκρινιστεί εάν στην κατανομή η αντιμετώπιση των εγγραφών ή των αιτήσεων εγγραφής μπορεί να εξαρτάται από την επιχείρηση μέσω της οποίας γίνονται οι εγγραφές ή υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής.

στ) Να διευκρινιστεί εάν στο τμήμα που προορίζεται για μικροεπενδυτές προβλέπεται ελάχιστο ποσό-στόχος ανά εγγραφόμενο.

ζ) Όροι κλεισίματος της προσφοράς και ημερομηνία του νωρίτερου δυνατού κλεισίματος της προσφοράς.

η) Να διευκρινιστεί εάν επιτρέπονται ή όχι πολλαπλές εγγραφές και, εάν δεν επιτρέπονται, πώς θα γίνει η επεξεργασία ενδεχόμενων πολλαπλών εγγραφών.

5.2.4.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

5.2.5.

Κατανομή πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες (οver-allotment) και δικαίωμα κάλυψής της από τους αναδόχους (green shoe):

α) Ύπαρξη και έκταση τυχόν διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες ή/και διευκόλυνσης κάλυψής της από τους αναδόχους.

β) Ενδεχόμενη περίοδος χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.

γ) Ενδεχόμενοι όροι χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.

5.3.   Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

Τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες. Εάν η τιμή δεν είναι γνωστή ή εάν δεν υπάρχει καθιερωμένη ή/και ρευστή αγορά για τις κινητές αξίες, να αναφερθεί η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής προσφοράς και να περιληφθεί δήλωση που να αναφέρει το πρόσωπο που όρισε τα κριτήρια καθορισμού της τιμής ή είναι τυπικά υπεύθυνο για τον καθορισμό της τιμής. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγοραστή.

5.3.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης της τιμής της προσφοράς.

5.3.3.

Εάν οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων του εκδότη έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή και το δικαίωμα αυτό περιορίζεται ή καταργείται, να διευκρινιστεί η βάση υπολογισμού της τιμής της έκδοσης εάν η πληρωμή των κινητών αξιών της γίνεται τοις μετρητοίς, καθώς και οι λόγοι και οι δικαιούχοι αυτού του περιορισμού ή αυτής της απόσυρσης.

5.3.4.

Εάν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής της δημόσιας προσφοράς και του κόστους σε μετρητά που βαρύνει πραγματικά μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή διευθυντικά στελέχη, ή συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, για κινητές αξίες τις οποίες απέκτησαν με συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο έτος, ή τις οποίες έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν, να περιληφθεί μια σύγκριση μεταξύ της συνεισφοράς του κοινού στην προτεινόμενη δημόσια προσφορά και της πραγματικής εισφοράς διαθεσίμων εκ μέρους των προσώπων αυτών.

5.4.   Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών του συνόλου της έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού ποσού της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο επιτεύχθηκε ή θα επιτευχθεί η συμφωνία αναδοχής.

6.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.3.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των κινητών αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγράφονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας ή εάν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών δημιουργούνται για δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, να διευκρινιστεί η φύση αυτών των πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των σχετικών κινητών αξιών.

6.4.

Λεπτομερής περιγραφή των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

6.5.

Σταθεροποίηση: εάν ένας εκδότης ή ένας μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει έχει παράσχει δικαίωμα αγοράς πρόσθετων κινητών αξιών σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς (οver-allotment option), ή εάν με άλλο τρόπο προτείνεται η διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης της τιμής σε σχέση με μια προσφορά:

6.5.1.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορεί να μην διενεργηθούν, ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα διενεργηθούν πραγματικά και ότι μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.

6.5.2.

Να διευκρινιστεί η αρχή και το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορούν να διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης.

6.5.3.

Να διευκρινιστεί η ταυτότητα του υπευθύνου για τη σταθεροποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, εκτός εάν δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο της δημοσίευσης.

6.5.4.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση στην αγορά τιμής υψηλότερης από εκείνη που θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά.

7.   ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

7.1.

Όνομα και επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου ή της οντότητας που προσφέρει να πωλήσει τις κινητές αξίες, με διευκρίνιση της φύσης κάθε καθήκοντος ή άλλης σημαντικής σχέσης που είχαν τα τελευταία τρία χρόνια τα πρόσωπα που πωλούν τις κινητές αξίες με τον εκδότη ή με έναν οποιοδήποτε από τους προκατόχους του ή με συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα.

7.2.

Αριθμός και κατηγορία των κινητών αξιών που προσφέρονται από καθέναν από τους κατόχους που πωλούν τις κινητές αξίες.

7.3.

Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης:

ενδιαφερόμενα μέρη·

περιεχόμενο των συμφωνιών και εξαιρέσεις·

περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης.

8.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.1.

Συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/προσφοράς. και εκτίμηση των συνολικών δαπανών της.

9.   ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)

9.1.

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά.

9.2.

Εάν η προσφορά εγγραφής γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μεταβολής της μετοχικής συμμετοχής τους εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν τη νέα προσφορά.

10.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέονται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

10.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

10.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος κινητής αξίας.

10.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Να προσδιοριστεί επίσης η (οι) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα (πρότυπο ενημερωτικό δελτίο)

(Χρεωστικοί τίτλοι και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄  EUR έκαστος)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές λεπτομέρειες γνωστοποιούνται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.   ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

5.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.   Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη:

5.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα.

5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη.

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας).

5.1.5.

κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

5.2.   Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

5.2.2.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

5.2.3.

Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 5.2.2.

6.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.   Κυριότερες δραστηριότητες:

6.1.1.

Περιγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη, αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν· και

6.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και δραστηριότητας.

6.2.   Κυριότερες αγορές

Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης.

6.3.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

7.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινισθεί αυτή η εξάρτηση.

8.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

8.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.

Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

8.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

9.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 9.1 και 9.2:

9.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.

Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6

9.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.

Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:

α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·

β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1

9.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

10.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

10.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

10.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότητας οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 10.1 και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική δήλωση.

11.   ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1.

Λεπτομέρειες για την ελεγκτική επιτροπή που λειτουργεί στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών της εν λόγω επιτροπής και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας αυτή λειτουργεί.

11.2.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς ή τα καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στην χώρα καταγωγής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

12.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

12.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

12.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

13.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

13.1.   Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ισολογισμό

β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

γ) κατάσταση ταμειακών ροών

δ) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.

13.2.   Οικονομικές καταστάσεις

Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

13.3.   Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

13.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.

13.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

13.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

13.4.   Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

13.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.

13.5.   Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

13.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

13.5.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης. Εάν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

13.6.   Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

13.7.   Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

14.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14.1.   Μετοχικό κεφάλαιο

14.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, ο αριθμός και οι κατηγορίες μετοχών από τις οποίες απαρτίζεται και τα κύρια χαρακτηριστικά τους· αναφέρεται το μέρος του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που απομένει προς καταβολή, με μνεία του αριθμού ή της συνολικής ονομαστικής αξίας καθώς και του είδους των μετοχών που δεν έχουν ακόμη πλήρως καταβληθεί, κατανεμημένων, ενδεχομένως, ανάλογα με το μέτρο στο οποίο έχουν καταβληθεί.

14.2.   Ιδρυτική πράξη και καταστατικό.

14.2.1.

Αναφέρεται το μητρώο και ο αριθμός μητρώου, ενδεχομένως, και περιγράφεται ο εταιρικός σκοπός του εκδότη, με μνεία του σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο παρουσιάζεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.

15.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των κατόχων των εκδοθέντων τίτλων.

16.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

16.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

16.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

17.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ελάχιστες υποχρεώσεις γνωστοποίησης για σημείωμα χρεωστικών τίτλων (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

(χρεωστικοί τίτλοι ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5  100 000 ◄ EUR έκαστος)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

▼M6

3.   ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼C1

3.1.   Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.2.   Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων

Λόγοι της προσφοράς, εάν αυτοί δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους ή η αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων. Κατά περίπτωση, γνωστοποίηση των εκτιμώμενων συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφοράς και του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων. Αυτά τα έξοδα και έσοδα αναλύονται ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραιότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.5.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδότη.

4.6.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

▼M5

4.7.

Ονομαστικό επιτόκιο και διατάξεις σχετικά με την πληρωμή των τόκων:

 η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και η ημερομηνία πληρωμής των τόκων,

 η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων ως προς τους τόκους και το κεφάλαιο.

Εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, δήλωση που αναφέρει το είδος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, και την περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζεται και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη συσχέτισή του υποκειμένου περιουσιακού στοιχείου και του επιτοκίου και αναφορά στην πηγή από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και για τη μεταβλητότητά του.

 Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο,

 κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο,

 ονομασία του φορέα υπολογισμού.

Εάν η πληρωμή των τόκων που παράγει η κινητή αξία συνδέεται με παράγωγο(-α) μέσο(-α), να δοθούν σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που να επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αξία της επένδυσής τους επηρεάζεται από την αξία του ή των υποκείμενων μέσων, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες οι κίνδυνοι είναι περισσότερο εμφανείς.

▼C1

4.8.

Ημερομηνία λήξης και τρόπος απόσβεσης του δανείου, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με πρωτοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να αναφερθούν οι σχετικοί όροι.

4.9.

Απόδοση. Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού της απόδοσης.

4.10.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των κατόχων χρεωστικών τίτλων, και ιδίως η επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπεί τους επενδυτές και οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκπροσώπηση αυτή. Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις που διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.

4.11.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.12.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.13.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.14.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση:

 πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισοδημάτων από τις κινητές αξίες·

 διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης των φόρων στην πηγή.

5.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.   Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς· εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού ποσού της προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της, κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Περιγραφή της δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρόπου επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από τους εγγραφέντες.

5.1.5.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

5.1.6.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.7.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

5.1.8.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμησης, εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντιμετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

5.2.   Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

5.3.   Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες ή η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η διαδικασία γνωστοποίησής της. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους αγοραστές.

5.4.   Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκόσμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού ποσού της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία αναδοχής.

6.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

7.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέονται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Να προσδιοριστεί επίσης η (οι) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

7.5.

Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν στον εκδότη ή στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης. Εάν οι βαθμοί αυτοί έχουν ήδη δημοσιευθεί από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, να εξηγηθεί εν συντομία η σημασία τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις εγγυήσεις

(σύνολο πρόσθετων πληροφοριών)

1.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Περιγραφή των διακανονισμών οι οποίοι αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την έκδοση, είτε αυτοί έχουν μορφή εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών, συμφωνιών «keep well», ασφαλιστήριων συμβολαίων με τιτλοποίηση απαιτήσεων ή άλλων ισοδύναμων δεσμεύσεων (εφεξής «εγγυήσεις», των οποίων ο πάροχος ονομάζεται εφεξής για λόγους ευκολίας «ο εγγυητής»).

Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανωτέρω απαίτησης, οι εν λόγω διακανονισμοί περιλαμβάνουν κάθε δέσμευση που εξασφαλίζει την τήρηση από τον οφειλέτη της υποχρέωσής του να εξοφλήσει ένα χρεωστικό τίτλο ή/και να πληρώσει έναν τόκο. Η περιγραφή πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διακανονισμοί αυτοί εξασφαλίζουν την πραγματική εξόφληση των εγγυημένων πληρωμών.

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Λεπτομερείς διευκρινίσεις για τους όρους και το αντικείμενο της εγγύησης. Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανωτέρω απαίτησης, οι διευκρινίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους εφαρμογής της εγγύησης στις περιπτώσεις υπερημερίας που προβλέπει η σύμβαση εμπράγματης ασφάλειας και οι σχετικοί όροι του ασφαλιστήριου συμβολαίου με τιτλοποίηση απαιτήσεων ή της συμφωνίας keep well μεταξύ του εκδότη και του εγγυητή. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί επίσης εάν ο εγγυητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων του κατόχου κινητών αξιών, το οποίο προβλέπεται συχνά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τιτλοποίηση απαιτήσεων.

3.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ

Ο εγγυητής πρέπει να γνωστοποιεί για τον εαυτό του τις ίδιες πληροφορίες που θα όφειλε να γνωστοποιήσει εάν ήταν ο εκδότης της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της εγγύησης.

4.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις σημαντικές συμβάσεις και τα άλλα έγγραφα που αφορούν την εγγύηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

3.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με τον εκδότη και τον τομέα δραστηριότητάς του.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συστάθηκε ως οντότητα ή όχημα ειδικού σκοπού για την έκδοση τίτλων εγγυημένων με περιουσιακά στοιχεία (asset backed securities).

4.2.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη.

4.3.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα.

4.4.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη.

4.5.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας).

4.6.

Αναφορά του ύψους του εγκεκριμένου και εγγεγραμμένου κεφαλαίου του εκδότη καθώς και του ποσού οποιουδήποτε κεφαλαίου του οποίου η έκδοση έχει αποφασισθεί· αριθμός και κατηγορίες τίτλων από τους οποίους αυτό απαρτίζεται.

5.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Περιγράφονται εν συντομία οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη.

5.2.

Παρέχεται συνολική εικόνα των μερών του προγράμματος τιτλοποίησης, παραθέτοντας στοιχεία για τους υφιστάμενους δεσμούς άμεσης(ου) ή έμμεσης(ου) ιδιοκτησίας ή ελέγχου μεταξύ αυτών των μερών.

6.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

6.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

7.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

7.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

8.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

8.1.

Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης δεν έχει αρχίσει δραστηριότητες και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, αναφέρει το γεγονός αυτό στο έγγραφο αναφοράς.

8.2.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης έχει αρχίσει δραστηριότητες και έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις, το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και την έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους, εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή πρέπει να έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

και

γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.

8.2.α.

Η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκδόσεις εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία τίτλων ονομαστικής αξίας ανά μονάδα τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄  EUR.

Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης έχει αρχίσει δραστηριότητες και έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις, το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και την έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους, εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περιγραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων.

Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη όσον αφορά τη λογιστική νομοθεσία, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν·

β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

8.3.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

8.4.

Σημαντική αρνητική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη

Όταν ο εκδότης έχει καταρτίσει τις οικονομικές του καταστάσεις, δηλώνει στο έγγραφο αναφοράς ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν έχει επέλθει στην χρηματοοικονομική του κατάσταση ή στις προοπτικές του από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει την μεταβολή αυτή στο έγγραφο αναφοράς.

9.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

9.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

9.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

10.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

10.1.

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για το σύνολο πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (asset backed securities)

1.   ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

1.1.

Ελάχιστη ονομαστική αξία της έκδοσης.

1.2.

Εάν γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με μια επιχείρηση/υπόχρεο που δεν συμμετέχει στην έκδοση, να πιστοποιηθεί ότι οι πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση/τον υπόχρεο αναπαράγουν πιστά πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρεος. Να διευκρινιστεί ότι εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και μπορεί να βεβαιώσει από τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρεος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν παραπλανητικές τις αναπαραγόμενες πληροφορίες.

Επιπλέον, να αναφερθεί η πηγή ή οι πηγές των πληροφοριών στο σημείωμα κινητής αξίας οι οποίες αναπαράγουν πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει μια επιχείρηση/ένας υπόχρεος.

2.   ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.

Βεβαίωση ότι τα τιτλοποιημένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία της έκδοσης έχουν χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παράγουν τις αναγκαίες ροές διαθεσίμων για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνονται σε σχέση με τις κινητές αξίες.

2.2.

Εάν η έκδοση εξασφαλίζεται από ομαδοποιημένα διακριτά περιουσιακά στοιχεία:

2.2.1.

Νομικό καθεστώς που διέπει τα ομαδοποιημένα περιουσιακά στοιχεία:

2.2.2.

α) σε περίπτωση μικρού αριθμού υπόχρεων που μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα, γενική περιγραφή κάθε υπόχρεου·

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, περιγραφή i) των γενικών χαρακτηριστικών των υπόχρεων και ii) του οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και όλων των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

2.2.3.

Νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων.

2.2.4.

Ημερομηνία(-ες) ή προθεσμία(-ες) κατά την οποία ή τις οποίες τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία καθίστανται ληξιπρόθεσμα ή απαιτητά.

2.2.5.

Ποσό των περιουσιακών στοιχείων.

2.2.6.

Δείκτης δάνειο/αξία, η επίπεδο εξασφάλισης.

2.2.7.

Μέθοδος σύστασης ή δημιουργίας των περιουσιακών στοιχείων και, για δάνεια και συμφωνίες παροχής πιστώσεων, κυριότερα κριτήρια δανεισμού με ένδειξη των δανείων που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά καθώς και κάθε δικαιώματος ή υποχρέωσης περαιτέρω εισφορών.

2.2.8.

Αναφορά των σημαντικών εγγυήσεων και ασφαλειών που παρασχέθηκαν στον εκδότη σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία.

2.2.9.

Ενδεχόμενα δικαιώματα υποκατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, με περιγραφή του τρόπου υποκατάστασης και του είδους των στοιχείων που μπορούν να υποκατασταθούν· εάν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης των περιουσιακών στοιχείων με στοιχεία διαφορετικού είδους ή διαφορετικής ποιότητας, να δοθεί κάθε αναγκαία διευκρίνιση σχετικά και να περιγραφεί η επίπτωση αυτής της υποκατάστασης.

2.2.10.

Περιγραφή κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου σχετιζόμενου με τα περιουσιακά στοιχεία. Τυχόν συγκέντρωση της ασφαλιστικής κάλυψης σε έναν μόνο ασφαλιστή πρέπει να γνωστοποιείται εάν έχει ουσιώδη σημασία για τη συναλλαγή.

2.2.11.

Εάν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υποχρεώσεις 5 ή λιγότερων υπόχρεων που είναι νομικά πρόσωπα ή εάν ένας υπόχρεος αντιπροσωπεύει 20 % ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων, ή εάν ένας υπόχρεος αντιπροσωπεύει σημαντική αναλογία των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον ο εκδότης γνωρίζει ή/και είναι σε θέση να βεβαιώσει από πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι, να αναφερθούν:

α) για κάθε υπόχρεο, οι πληροφορίες που θα απαιτούνταν εάν αυτός ήταν εκδότης που καταρτίζει έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους ή παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄  EUR

ή

β) εάν οι κινητές αξίες ενός υπόχρεου ή εγγυητή είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά ή εάν οι ομολογίες είναι εγγυημένες ή ασφαλισμένες από οντότητα εισηγμένη σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, το όνομα του υπόχρεου ή εγγυητή, τη διεύθυνσή του, τη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και το όνομα της αγοράς στη οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.

2.2.12.

Εάν υπάρχει σημαντική για την έκδοση σχέση μεταξύ του εκδότη, του εγγυητή και του υπόχρεου, λεπτομερή αναφορά των κυριότερων όρων της σχέσης αυτής.

2.2.13.

Εάν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, περιγραφή των κυριότερων όρων και προϋποθέσεων που συνδέονται με τις υποχρεώσεις αυτές.

2.2.14.

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, να δοθούν τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των μετοχικών τίτλων

και

β) περιγραφή της αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχικοί τίτλοι, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας ίδρυσής της, του τρόπου δημοσίευσης των πληροφοριών για τις τιμές, των καθημερινών όγκων συναλλαγών, του ρόλου της αγοράς στη σχετική χώρα με αναφορά του ονόματος της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής της αγοράς·

γ) περιγραφή της συχνότητας με την οποία δημοσιεύονται οι τιμές των μετοχικών τίτλων.

2.2.15.

Εάν περισσότερο από το δέκα τοις εκατό των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων είναι μετοχικοί τίτλοι που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, περιγραφή των μετοχικών τίτλων και πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς για καθέναν από τους εκδότες των μετοχικών τίτλων.

2.2.16.

Εάν σημαντικό τμήμα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων είναι εξασφαλισμένα με ή καλύπτονται από ακίνητα, παρατίθεται έκθεση αποτίμησης των ακινήτων στην οποία προσδιορίζονται η αξία των ακινήτων και οι σχετικές ροές διαθεσίμων/εισοδημάτων.

Η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική εάν πρόκειται για έκδοση κινητών αξιών που καλύπτονται από ενυπόθηκα δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί προσαρμογή της αξίας των ακινήτων ενόψει της έκδοσης και είναι σαφές ότι οι αξίες που λαμβάνονται υπόψη στην αποτίμηση είναι οι αξίες κατά την ημερομηνία του αρχικού ενυπόθηκου δανείου.

2.3.

Εάν η έκδοση καλύπτεται από ομαδοποιημένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης:

2.3.1.

Να παρασχεθούν ισοδύναμες πληροφορίες με εκείνες που περιέχονται στα σημεία 2.1 και 2.2, οι οποίες να επιτρέπουν την εκτίμηση του είδους, της ποιότητας, της επάρκειας και της ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων που συναποτελούν το χαρτοφυλάκιο με το οποίο εξασφαλίζεται η έκδοση.

2.3.2.

Να παρασχεθούν οι παράμετροι εντός των οποίων μπορούν να γίνουν επενδύσεις, το όνομα και περιγραφή της οντότητας που ευθύνεται για τη διαχείριση των επενδύσεων, περιλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης και της πείρας της οντότητας αυτής, περίληψη των διατάξεων που αφορούν τον τερματισμό των καθηκόντων που ανατέθηκαν στην οντότητα αυτή και το διορισμό άλλου διαχειριστή, καθώς και περιγραφή της σχέσης της οντότητας αυτής με οποιοδήποτε από τα άλλα μέρη της έκδοσης.

2.4.

Να διευκρινιστεί με ευδιάκριτο τρόπο εάν ένας εκδότης προτείνει να εκδώσει άλλες κινητές αξίες που καλύπτονται από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία και, εκτός εάν αυτές οι κινητές αξίες είναι εναλλάξιμες με ή είναι κατώτερης τάξης εξασφάλισης από τις άλλες κατηγορίες υφιστάμενου χρέους, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα ενημερωθούν σχετικά οι κάτοχοι κινητών αξιών αυτής της τάξης.

3.   ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3.1.

Περιγραφή της διάρθρωσης της συναλλαγής περιλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, διαγραμματικής απεικόνισής της.

3.2.

Περιγραφή των οντοτήτων που συμμετέχουν στην έκδοση και των λειτουργιών που επιτελούν.

3.3.

Περιγραφή της μεθόδου και της ημερομηνίας πώλησης, μεταβίβασης, ανανέωσης ή εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε δικαιώματος ή/και υποχρέωσης του εκδότη επί των περιουσιακών στοιχείων ή, κατά περίπτωση, του τρόπου και της περιόδου εντός της οποίας τα έσοδα της έκδοσης θα επενδυθούν πλήρως από τον εκδότη.

3.4.

Εξήγηση των ροών διαθεσίμων, και ιδίως:

3.4.1.

Του τρόπου με τον οποίο οι ροές διαθεσίμων από τα περιουσιακά στοιχεία θα καλύψουν τις υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των κατόχων των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο, χρονοδιαγράμματος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων αυτών και περιγραφής των υποθέσεων που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτισή του.

3.4.2.

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες συμπληρωματικές εξασφαλίσεις πιστώσεων, διευκρίνιση εάν μπορούν να υπάρξουν δυνητικά σημαντικοί περιορισμοί ρευστότητας και εάν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισής τους και αναφορά των διακανονισμών για την αντιστάθμιση των κινδύνων αδυναμίας εξυπηρέτησης τόκων/κεφαλαίου.

3.4.3.

Με την επιφύλαξη του σημείου 3.4.2, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.

3.4.4.

Διευκρίνιση των παραμέτρων για την επένδυση προσωρινών πλεονασμάτων ρευστότητας και περιγραφή των μερών που είναι υπεύθυνα για τις επενδύσεις αυτές.

3.4.5.

Τρόπος είσπραξης των πληρωμών που σχετίζονται με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

3.4.6.

Σειρά προτεραιότητας των πληρωμών που πραγματοποιεί ο εκδότης στους κατόχους της εν λόγω κατηγορίας κινητών αξιών.

3.4.7.

Λεπτομερής περιγραφή των άλλων διακανονισμών για τις πληρωμές τόκων και κεφαλαίου στους επενδυτές.

3.5.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των προσώπων που παρέχουν τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

3.6.

Εάν η απόδοση ή/και εξόφληση της κινητής αξίας συνδέεται με την εξυπηρέτηση ή την πιστωτική κάλυψη άλλων περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν στον εκδότη, οι πληροφορίες των σημείων 2.2. και 2.3. είναι απαραίτητες.

3.7.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του διαχειριστή, του φορέα υπολογισμού ή κάθε άλλου προσώπου που εκτελεί αντίστοιχα καθήκοντα, συνοδευόμενα από συνοπτική παρουσίαση των ευθυνών του διαχειριστή/φορέα υπολογισμού, της σχέσης του με την οντότητα· που παρέχει ή δημιουργεί τα περιουσιακά στοιχεία και των διακανονισμών για τον τερματισμό των καθηκόντων του διαχειριστή/φορέα υπολογισμού και το διορισμό άλλου διαχειριστή/φορέα υπολογισμού.

3.8.

Ονόματα, διευθύνσεις και σύντομη περιγραφή:

α) των αντισυμβαλλομένων σε συμφωνίες ανταλλαγής και των προσώπων που παρέχουν άλλες σημαντικές μορφές συμπληρωματικής πιστωτικής εξασφάλισης/ρευστότητας·

β) των τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι κυριότεροι λογαριασμοί που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

4.   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

4.1.

Να διευκρινιστεί στο ενημερωτικό δελτίο εάν ο εκδότης προτίθεται ή όχι να παράσχει μετά την έκδοση πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που εισάγονται σε διαπραγμάτευση και με την εξυπηρέτηση των υποκείμενων ασφαλειών. Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει ότι προτίθεται να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, να αναφερθούν στο ενημερωτικό δελτίο οι πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται, τα σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές και η συχνότητα με την οποία θα γνωστοποιούνται οι πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

(Χρεωστικοί τίτλοι και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ EUR έκαστος)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες γνωστοποιούνται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.   Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

4.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

4.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

4.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

4.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας)·

4.1.5.

κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

5.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Κυριότερες δραστηριότητες

5.1.1.

Περιγράφονται εν συντομία οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη, αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν·

5.1.2.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη στο έγγραφο αναφοράς σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

6.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

6.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

6.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινισθεί αυτή η εξάρτηση.

7.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.

Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

8.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία 8.1 και 8.2:

8.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.

Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

8.2.

Κάθε πρόβλεψη κέρδους στο έγγραφο αναφοράς πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση ότι η εν λόγω πρόβλεψη καταρτίστηκε με βάση τις δηλωθείσες υποθέσεις και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε είναι σύμφωνη με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.

8.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

9.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

9.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

9.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότητας οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 9.1 και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική δήλωση.

10.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

10.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

10.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

11.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

11.1.   Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περιγραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων.

Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν·

β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

11.2.   Οικονομικές καταστάσεις

Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

11.3.   Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.

11.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

11.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ο εκδότης οφείλει να αναφέρει την πηγή προέλευσής τους και να διευκρινίσει ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

11.4.   Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.

11.5.   Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

11.6.   Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

12.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των κατόχων των εκδοθέντων τίτλων.

13.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

13.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

13.2.

Πληροφορίες από τρίτους

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης προσδιορίζει την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

14.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται εφόσον είναι σημαντικές.

3.   ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

4.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.   Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη.

5.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.   Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου·

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό) και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

6.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.   Κυριότερες δραστηριότητες

6.1.1.

Περιγράφεται η φύση των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη - καθώς και οι σχετικοί παράγοντες-κλειδιά - αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

6.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που προωθήθηκε στην αγορά και, στο βαθμό που έχει ήδη διαφημιστεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αναφορά του σταδίου στο οποίο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη.

6.2.   Κυριότερες αγορές

Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης, όπου θα αναφέρεται και η κατανομή του συνολικού ποσού των εσόδων του ανά είδος δραστηριότητας και ανά γεωγραφική αγορά, για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες, να αναφερθεί το γεγονός αυτό.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

7.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία τους, τη χώρα σύστασης ή εγκατάστασης τους καθώς και το ποσοστό του κεφαλαίου και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτές ο εκδότης.

8.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1.

Πληροφορίες για κάθε υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη σημαντική ενσώματη ακινητοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων ακινήτων, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντικά εμπράγματα βάρη επί αυτών.

8.2.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρεάσει την χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του εκδότη.

9.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9.1.   Χρηματοοικονομική κατάσταση

Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση και ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των λόγων αυτών γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατανόηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.   Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέροντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδα αυτά.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι αυτών των μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, φορολογικού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.   ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1.

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του εκδότη (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

10.2.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών του εκδότη και περιγραφή αυτών των ταμειακών ροών·

10.3.

Πληροφορίες για τις δανειακές ανάγκες και την κεφαλαιακή διάρθρωση του εκδότη.

10.4.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.5.

Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 5.2.3. και 8.1.

11.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.

12.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης από την λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

13.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία 13.1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.

Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6

13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.

Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:

α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·

β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1

13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρεται εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου και, εφόσον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγήσει τους λόγους αυτής της αλλαγής.

14.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α)  μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας·

γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί πενταετία·

δ) κάθε γενικός διευθυντής που είναι αρμόδιος να βεβαιώσει ότι ο εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα για τον χειρισμό των υποθέσεών του.

Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ αυτών των προσώπων.

Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα παραπάνω στοιχεία (β) και (δ) παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης καθώς και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·

β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·

γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενεργούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·

δ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε απαγγελθείσα δημόσια κατηγορία ή/και επιβληθείσα κύρωση κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, προσαρτάται σχετική δήλωση.

14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών

Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών του συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική δήλωση.

Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του σημείου 14.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος.

15.   ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1, να παρατεθεί για ολόκληρη την τελευταία χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός εάν η χώρα καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε ατομική βάση και οι πληροφορίες αυτές δεν γνωστοποιούνται με άλλο τρόπο από τον εκδότη.

15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις, αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.   ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται, και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και η επιτροπή καθορισμού αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτροπών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λειτουργούν οι επιτροπές αυτές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς ή τα καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στη χώρα καταγωγής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των υφιστάμενων υπαλλήλων στο τέλος της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή ο μέσος αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου (καθώς και οι μεταβολές σε αυτούς τους αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των υπαλλήλων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή. Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών υπαλλήλων, να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρινών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.

17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους (stock options)

Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1, παρατίθενται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα πληροφοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών αυτού του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων στο κεφάλαιο του εκδότη.

18.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη, παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη [οι οποίες, για το σκοπό αυτό, είναι εκείνες που καθορίζονται στα πρότυπα που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002] τις οποίες διενήργησε ο εκδότης κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, γνωστοποιούνται σύμφωνα με το οικείο πρότυπο που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, εφόσον το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες -σε μεμονωμένη βάση ή στο σύνολό τους- είναι σημαντικές για τον εκδότη. Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση ποσό·

β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.

20.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

20.1.   Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους ιδιοκτήτες·

δ) την κατάσταση ταμειακών ροών·

ε) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.

20.1.α.   Η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκδόσεις πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄  EUR έκαστο.

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περιγραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων.

Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη όσον αφορά τη λογιστική νομοθεσία, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους ιδιοκτήτες·

δ) την κατάσταση ταμειακών ροών·

ε) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του το ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν·

β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

20.2.   Οικονομικές καταστάσεις

Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

20.3.   Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.

20.3.2.

Να αναφερθούν, στο ενημερωτικό δελτίο, οι άλλες πληροφορίες που ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

20.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.4.   Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των:

α) 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο δελτίο αυτό ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·

β) 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο δελτίο αυτό μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.5.   Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

20.5.2.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης. Εάν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

20.6.   Μερισματική πολιτική

Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.6.1.

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προαναφερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

20.7.   Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

20.8.   Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

21.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.   Μετοχικό κεφάλαιο

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες:

21.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετοχών:

α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·

β) ο αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί καθώς και εκείνων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν πλήρως καταβληθεί·

γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία·

δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσοστό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περιουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

21.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να αναφερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

21.1.3.

Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από θυγατρικές του εταιρείες.

21.1.4.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), αναφέροντας τους όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.

21.1.5.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

21.1.6.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

21.1.7.

Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπογραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.

21.2.   Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

21.2.1.

Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.

21.2.2.

Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.

21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχετικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό, την διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονισμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

22.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου.

23.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του ενημερωτικού δελτίου.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

24.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.

25.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25.1.

Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελεσμάτων του.

26.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26.1.

Επωνυμία, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

26.2.

Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη, αν δεν είναι αόριστη·

26.3.

Νομοθεσία υπό την οποία λειτουργεί ο εκδότης και νομική μορφή του βάσει της νομοθεσίας αυτής.

27.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

27.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των παριστώμενων μετοχών, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

27.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι παριστώμενες μετοχές.

27.3.

Να αναφερθεί εάν οι παριστώμενες μετοχές είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση της οντότητας που είναι επιφορτισμένη με την τήρηση των αρχείων.

27.4.

Νόμισμα των παριστώμενων μετοχών.

27.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις μετοχές, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα αυτά, και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

27.6.

Δικαιώματα μερίσματος:

 σταθερή(-ες) ημερομηνία(-ες) κατά την (τις) οποία(-ες) γεννάται το δικαίωμα μερίσματος·

 χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και αναφορά του προσώπου που ωφελείται από την παραγραφή·

 περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατόχους μη κατοίκους·

 ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.

27.7.

Δικαιώματα ψήφου.

Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε προσφορές για εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατηγορίας.

Δικαίωμα στη διανομή των κερδών.

Δικαίωμα στο υπόλοιπο από την εκκαθάριση.

Ρήτρες εξόφλησης.

Ρήτρες μετατροπής.

27.8.

Ημερομηνία έκδοσης των παριστώμενων μετοχών εάν δημιουργούνται νέες μετοχές για την έκδοση των παραστατικών πιστοποιητικών και δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της έκδοσης των πιστοποιητικών.

27.9.

Εάν δημιουργούνται νέες παριστώμενες μετοχές για την έκδοση των παραστατικών πιστοποιητικών να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων οι μετοχές δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν.

27.10.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των παριστώμενων μετοχών.

27.11.

Για τη χώρα καταγωγής του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η έκδοση ή ζητείται ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση:

 να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την παρακράτηση στην πηγή φόρων επί εισοδημάτων από τις παριστώμενες μετοχές·

 διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρακράτηση των φόρων στην πηγή.

27.12.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών.

27.13.

Αναφορά των δημόσιων προσφορών τρίτων για την εξαγορά του κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. Τιμή ή όροι ανταλλαγής στις προσφορές αυτές και έκβασή τους.

27.14.

Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης:

 ενδιαφερόμενα μέρη·

 περιεχόμενο της συμφωνίας και εξαιρέσεις

 και

 περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης.

27.15.

Πληροφορίες για τυχόν μετόχους που πωλούν παριστώμενες μετοχές

27.15.1.

Όνομα και επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου ή της οντότητας που προσφέρει να πωλήσει παριστώμενες μετοχές, με διευκρίνιση της φύσης κάθε καθήκοντος ή άλλης σημαντικής σχέσης που είχαν τα τελευταία τρία χρόνια τα πρόσωπα που πωλούν τις μετοχές με τον εκδότη ή με έναν οποιοδήποτε από τους προκατόχους του ή με συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα.

27.16.

Μεταβολή της διασποράς (dilution)

27.16.1.

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά.

27.16.2.

Εάν η προσφορά εγγραφής των παραστατικών πιστοποιητικών γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν τη νέα προσφορά.

27.17.

Συμπληρωματικές πληροφορίες εάν υπάρχει ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη προσφορά ή εισαγωγή σε διαπραγμάτευση παριστώμενων μετοχών της ιδίας κατηγορίας με τις παριστώμενες μετοχές για τις οποίες εκδίδονται παραστατικά πιστοποιητικά.

27.17.1.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των παραστατικών πιστοποιητικών για τα οποία ζητείται εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγράφονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση παριστώμενες μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνη για την οποία εκδίδονται τα παραστατικά πιστοποιητικά, να αναφερθούν λεπτομερώς η φύση αυτών των πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των παριστώμενων μετοχών που αυτές αφορούν.

27.17.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη παριστώμενες μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες εκδίδονται, προσφέρονται ή εισάγονται σε διαπραγμάτευση τα παραστατικά πιστοποιητικά.

27.17.3.

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη των παραστατικών πιστοποιητικών, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι μέτοχοι, μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5 % της προσφοράς.

28.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

28.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των παραστατικών πιστοποιητικών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση.

28.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν τα παραστατικά πιστοποιητικά.

28.3.

Διευκρίνιση εάν τα παραστατικά πιστοποιητικά είναι ονομαστικά ή στον κομιστή, ενσώματα ή άυλα. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

28.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα τα παραστατικά πιστοποιητικά.

28.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στα παραστατικά πιστοποιητικά, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα αυτά, και διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων.

28.6.

Εάν τα δικαιώματα μερίσματος που παρέχουν τα παραστατικά πιστοποιητικά είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα μερίσματος που γνωστοποιούνται σχετικά με τις παριστώμενες μετοχές, να αναφερθούν τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιώματα μερίσματος:

α) σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία γεννάται το δικαίωμα·

β) χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο που ωφελείται από την παραγραφή·

γ) περιορισμοί όσον αφορά το μέρισμα και διαδικασίες για κατόχους μη κατοίκους·

δ) ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.

28.7.

Εάν τα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν τα παραστατικά πιστοποιητικά είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα ψήφου που γνωστοποιούνται σχετικά με τις παριστώμενες μετοχές, να αναφερθούν τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου:

 δικαιώματα ψήφου·

 δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατηγορίας·

 δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη·

 δικαίωμα στο πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης·

 ρήτρες εξαγοράς·

 ρήτρες μετατροπής.

28.8.

Περιγραφή του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις παριστώμενες μετοχές και τα οφέλη που απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου, τους όρους με τους οποίους ο εκδότης των παραστατικών πιστοποιητικών μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά και τα μέτρα που προβλέπονται για τη λήψη των σχετικών εντολών των κατόχων παραστατικών πιστοποιητικών, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και σε τυχόν πλεόνασμα εκκαθάρισης που δεν έχουν αποδοθεί στον κάτοχο του παραστατικού πιστοποιητικού.

28.9.

Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών πιστοποιητικών.

28.10.

Περιγραφή των ενδεχόμενων περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των παραστατικών πιστοποιητικών.

28.11.

Για τη χώρα καταγωγής του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση:

α) πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισοδημάτων από παραστατικά πιστοποιητικά·

β) διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης των φόρων στην πηγή.

28.12.

Τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις που προσαρτώνται στα παραστατικά πιστοποιητικά και έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκδότη.

28.13.

Δυνατότητα παράδοσης των παραστατικών πιστοποιητικών υπό μορφή πρωτότυπων μετοχών και διαδικασία για την παράδοση αυτή.

29.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29.1.   Στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία εγγραφής στην προσφορά

29.1.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς, με διάκριση μεταξύ των κινητών αξιών που προσφέρονται για πώληση και εκείνων που προσφέρονται για εγγραφή· εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού ποσού της προσφοράς.

29.1.2.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων αλλαγών, κατά την οποία η προσφοράς θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

29.1.3.

Διευκρίνιση εάν, και σε ποιες περιστάσεις, είναι δυνατή η ανάκληση ή η αναστολή της προσφοράς και εάν η ανάκλησή της είναι δυνατή μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

29.1.4.

Περιγραφή κάθε δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρόπου επιστροφής κάθε υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από τους εγγραφέντες.

29.1.5.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

29.1.6.

Περίοδος εντός της οποίας μπορεί να αποσυρθεί η αίτηση, εάν επιτρέπεται στους επενδυτές να αποσύρουν την αίτησή τους.

29.1.7.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

29.1.8.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

29.1.9.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμησης, εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντιμετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

29.2.   Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

29.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

29.2.2.

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών του οργάνων του προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5% της προσφοράς.

29.2.3.

Γνωστοποιήσεις πριν την κατανομή:

29.2.3.1.

Διαίρεση της προσφοράς σε τμήματα που προορίζονται για τους θεσμικούς επενδυτές, για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους του εκδότη, και κάθε άλλο τμήμα της.

29.2.3.2.

Όροι άσκησης του δικαιώματος ανάκτησης (claw back), ανώτατη δυνατή ανάκτηση και ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης για επιμέρους τμήματα της προσφοράς.

29.2.3.3.

Μέθοδος ή μέθοδοι κατανομής που εφαρμόζονται στα τμήματα που προορίζονται για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους του εκδότη σε περίπτωση υπερκάλυψης της εγγραφής αυτών των τμημάτων.

29.2.3.4.

Περιγραφή κάθε προκαθορισμένης προτιμησιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή κατηγοριών προσώπων που συνδέονται με τον εκδότη (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν φίλους ή μέλη της οικογενείας), ποσοστό της προσφοράς που προορίζεται για αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση και κριτήρια ένταξης στις σχετικές ομάδες ή κατηγορίες.

29.2.3.5.

Να διευκρινιστεί εάν, στην κατανομή, η αντιμετώπιση των εγγραφών ή των αιτήσεων εγγραφής μπορεί να εξαρτάται από την επιχείρηση μέσω της οποίας γίνονται οι εγγραφές ή υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής.

29.2.3.6.

Να διευκρινιστεί εάν στην κατανομή των κινητών αξιών του τμήματος που προορίζεται για μικροεπενδυτές προβλέπεται ελάχιστο ποσό ανά εγγραφόμενο.

29.2.3.7.

Όροι κλεισίματος της προσφοράς και ημερομηνία του νωρίτερου δυνατού κλεισίματος της προσφοράς.

29.2.3.8.

Να διευκρινιστεί εάν επιτρέπονται ή όχι πολλαπλές εγγραφές και, εάν δεν επιτρέπονται, πώς θα γίνει η επεξεργασία ενδεχόμενων πολλαπλών εγγραφών.

29.2.3.9.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

29.2.4.

Κατανομή πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες (οver-allotment) και δικαίωμα κάλυψής της από τους αναδόχους (green shoe):

29.2.4.1.

Ύπαρξη και έκταση τυχόν διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες ή/και διευκόλυνσης κάλυψής της από τους αναδόχους.

29.2.4.2.

Ενδεχόμενη περίοδος χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.

29.2.4.3.

Ενδεχόμενοι όροι χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.

29.3.   Καθορισμός της τιμής

29.3.1.

Τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες. Εάν η τιμή δεν είναι γνωστή ή εάν δεν υπάρχει καθιερωμένη ή/και ρευστή αγορά για τις κινητές αξίες, να αναφερθεί η μέθοδος καθορισμού της τιμής προσφοράς και το πρόσωπο που καθόρισε ή είναι τυπικά υπεύθυνο για τον καθορισμό των σχετικών κριτηρίων. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγοραστή.

29.3.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης της τιμής της προσφοράς.

29.3.3.

Εάν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής της δημόσιας προσφοράς και του κόστους σε μετρητά που βαρύνει πραγματικά μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή διευθυντικά στελέχη, ή συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, για κινητές αξίες τις οποίες απέκτησαν με συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο έτος, ή τις οποίες έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν, να περιληφθεί μια σύγκριση μεταξύ της συνεισφοράς του κοινού στην προτεινόμενη δημόσια προσφορά και της πραγματικής εισφοράς διαθεσίμων εκ μέρους των προσώπων αυτών.

29.4.   Τοποθέτηση και αναδοχή

29.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκόσμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

29.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

29.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού ποσού της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

29.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία αναδοχής.

30.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

30.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε διαπραγμάτευση.

30.3.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των κινητών αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγράφονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας ή εάν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών δημιουργούνται για δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς η φύση αυτών των πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των κινητών αξιών που αφορούν.

30.4.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

30.5.

Σταθεροποίηση: εάν ένας εκδότης ή ένας μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει έχει παράσχει δικαίωμα αγοράς πρόσθετων κινητών αξιών σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς (οver-allotment option), ή εάν με άλλο τρόπο προτείνεται η διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης της τιμής σε σχέση με μια προσφορά.

30.6.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορεί να μην διενεργηθούν, ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα διενεργηθούν πραγματικά και ότι μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.

30.7.

Να διευκρινιστεί η αρχή και το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορούν να διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης.

30.8.

Να διευκρινιστεί η ταυτότητα του υπευθύνου για τη σταθεροποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, εκτός εάν δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο της δημοσίευσης.

30.9.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση στην αγορά τιμής υψηλότερης από εκείνη που θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά.

▼M6

31.   ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

▼C1

31.1.   Λόγοι της προσφοράς και χρησιμοποίηση των εσόδων

31.1.1.

Λόγοι της προσφοράς και, κατά περίπτωση, του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραιότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Πρέπει να αναφερθεί λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ιδίως εάν αυτά χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της συνήθους δραστηριότητας, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξαγορά χρεών.

31.2.   Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

31.2.1.

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

31.3.   Παράγοντες κινδύνου

31.3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου», των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

32.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

32.1.

Συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/προσφοράς. και εκτίμηση των συνολικών δαπανών της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για τράπεζες (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιηθούν, εφόσον είναι σημαντικές.

3.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.   Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη:

4.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

4.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

4.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

4.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας)·

4.1.5.

κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

5.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Κυριότερες δραστηριότητες:

5.1.1.

Περιγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη, αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν·

5.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και δραστηριότητας·

5.1.3.

Κυριότερες αγορές·

Σύντομη περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης.

5.1.4.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη, στο έγγραφο αναφοράς, σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

6.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

6.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

6.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινισθεί αυτή η εξάρτηση.

7.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.

Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

7.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

8.   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 8.1 και 8.2:

8.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.

Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6

8.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.

Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:

α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·

β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·

γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1

8.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

9.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

9.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη:

α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·

β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

9.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότητας οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 9.1 και των ιδιωτικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική δήλωση.

10.   ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

10.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

10.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

11.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

11.1.   Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2  Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.

Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ισολογισμό·

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·

γ) σε περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατάσταση ταμειακών ροών·

δ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.

11.2.   Οικονομικές καταστάσεις

Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

11.3.   Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.

11.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

11.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

11.4.   Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.

11.5.   Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

11.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

11.5.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης. Εάν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

11.6.   Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες

Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

11.7.   Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

12.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των κατόχων των εκδοθέντων τίτλων.

13.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

13.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

13.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

14.   ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:

α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο·

γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.

Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα κινητής αξίας που αφορά παράγωγα μέσα κινητών αξιών (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποίηση προς τους επενδυτές για τον κίνδυνο απώλειας της αξίας όλης της επένδυσής τους ή μέρους αυτής, κατά περίπτωση, ή/και, εάν η υποχρέωση του επενδυτή δεν περιορίζεται στην αξία της επένδυσής του, αναφορά του γεγονότος αυτού και περιγραφή των περιστάσεων στις οποίες γεννάται η εν λόγω πρόσθετη υποχρέωση καθώς και των πιθανών χρηματοοικονομικών επιπτώσεων.

▼M6

3.   ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼C1

3.1.   Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.2.   Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων όταν αυτοί δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους ή/και η αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων.

Εάν γνωστοποιούνται οι λόγοι της προσφοράς και η χρήση των εσόδων, να αναφερθούν τα συνολικά καθαρά έσοδα και οι εκτιμώμενες συνολικές δαπάνες της έκδοσης/προσφοράς.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.   Πληροφορίες για τις κινητές αξίες

4.1.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.1.2.

Στους επενδυτές παρέχονται σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αξία της επένδυσής τους επηρεάζεται από την αξία του ή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στις περιστάσεις στις οποίες οι κίνδυνοι είναι περισσότερο εμφανείς, εκτός εάν η ανά μονάδα ονομαστική αξία των κινητών αξιών είναι τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ ή η τιμή κτήσής τους είναι τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή αξία.

4.1.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.1.4.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτλων ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.1.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.1.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδότη.

4.1.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.1.8.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.1.9.

Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.1.10.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.1.11.

 Ημερομηνία ή προθεσμία κατά την οποία τα παράγωγα μέσα κινητών αξιών καθίστανται ληξιπρόθεσμα ή απαιτητά

 Ημερομηνία άσκησης ή τελική ημερομηνία αναφοράς

4.1.12.

Περιγραφή της διαδικασίας διακανονισμού των παράγωγων μέσων κινητών αξιών.

4.1.13.

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται ενδεχόμενη απόδοση επί των παράγωγων μέσων κινητών αξιών, αναφορά της ημερομηνίας πληρωμής ή παράδοσης, και αναφορά του τρόπου υπολογισμού της.

4.1.14.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση:

α) πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισοδημάτων από τις κινητές αξίες·

β) διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης των φόρων στην πηγή.

4.2.   Πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο

4.2.1.

Ημερομηνία άσκησης ή τελική τιμή αναφοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

4.2.2.

Αναφορά του είδους του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και λεπτομέρειες για τα σημεία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο:

 αναφορά της πηγής στην οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου καθώς και για τη μεταβλητότητά του,

 εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι κινητή αξία, να αναφερθεί:

 

 η επωνυμία του εκδότη της κινητής αξίας,

 ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) ή άλλος τέτοιος κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών,

▼M6

 εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι δείκτης, να αναφερθεί:

 

 η ονομασία του δείκτη,

 περιγραφή του δείκτη, εάν καταρτίζεται από τον εκδότη ή από οποιαδήποτε νομική οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο,

 περιγραφή του δείκτη που παρέχεται από νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί σε συνδυασμό με τον εκδότη ή εξ ονόματός του, εκτός εάν το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις:

 

 το πλήρες σύνολο των κανόνων του δείκτη και οι πληροφορίες σχετικά με την επίδοση του δείκτη είναι δωρεάν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του εκδότη ή του παρόχου του δείκτη,

 και

 οι ισχύοντες κανόνες (συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολογίας του δείκτη για την επιλογή και την επανεξισορρόπηση του συνιστωσών του δείκτη, περιγραφής συμβάντων διαταραχής της αγοράς και κανόνων προσαρμογής) βασίζονται σε προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

 Εάν ο δείκτης δεν έχει καταρτιστεί από τον εκδότη, αναφέρονται τα σημεία στα οποία μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τον δείκτη.

▼C1

 εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι επιτόκιο, να περιγραφεί:

 

 το επιτόκιο,

 άλλα:

 

 Όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, το σημείωμα κινητής αξίας πρέπει να περιέχει ισοδύναμες πληροφορίες.

 όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι καλάθι υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, να γνωστοποιηθούν:

 

 τους συντελεστές στάθμισης του κάθε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που περιλαμβάνεται στο καλάθι.

4.2.3.

Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

4.2.4.

Κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

5.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.   Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς·εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του ποσού της προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της, κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

5.1.5.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.6.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

5.2.   Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

5.3.   Καθορισμός της τιμής

Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες ή η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η διαδικασία γνωστοποίησής της. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους αγοραστές.

5.4.   Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκόσμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Αναφορά των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία αναδοχής.

5.4.5.

Ονομασία και διεύθυνση του φορέα υπολογισμού.

6.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε διαπραγμάτευση.

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

7.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέονται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

7.5.

Ο εκδότης διευκρινίζει στο ενημερωτικό δελτίο εάν προτίθεται ή όχι να παράσχει μετά την έκδοση πληροφορίες. Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει ότι προτίθεται να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, να διευκρινίσει στο ενημερωτικό δελτίο ποιες πληροφορίες θα γνωστοποιούνται και τα σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα κινητής αξίας που αφορά χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5  100 000 ◄  EUR έκαστος

(πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)

1.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

▼M6

3.   ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼C1

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Συνολικό ποσό των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση.

4.2.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.4.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτλων ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδότη.

4.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

▼M5

4.8.

Ονομαστικό επιτόκιο και διατάξεις σχετικά με την πληρωμή των τόκων:

 Η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και η ημερομηνία πληρωμής των τόκων.

 Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων ως προς τους τόκους και το κεφάλαιο.

Εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, δήλωση που αναφέρει το είδος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζεται και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη συσχέτισή του υποκειμένου περιουσιακού στοιχείου και του επιτοκίου.

 Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

 Κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

 Ονομασία του φορέα υπολογισμού.

▼C1

4.9.

Ημερομηνία λήξης και τρόπος απόσβεσης του δανείου, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με πρωτοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να αναφερθούν οι σχετικοί όροι.

4.10.

Απόδοση.

4.11.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των κατόχων χρεωστικών τίτλων, και ιδίως η επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπεί τους επενδυτές και οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκπροσώπηση αυτή. Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συμβάσεις που διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.

4.12.

Να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή/και εκδόθηκαν οι κινητές αξίες.

4.13.

Ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.14.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

5.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

5.1.

Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται οι κινητές αξίες για τις οποίες εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

5.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

6.   ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση.

7.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(ονται) η (οι) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

7.5.

Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν στον εκδότη ή στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

▼M8

Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για την υποκείμενη μετοχή

▼C1

1.

Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών

1.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας μετοχών.

1.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν οι μετοχές.