EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0753-20080101

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2004 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2004 για εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/753/2008-01-01

2004R0753 — EL — 01.01.2008 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 753/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2004

για εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 118, 23.4.2004, p.23)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 973/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Αυγούστου 2007

  L 216

10

21.8.2007
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 753/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2004

για εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία ( 1 ) και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα για την εφαρμογή των επιμέρους στατιστικών δράσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ. Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκπόνιση κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτοτομία.

(2)

Το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα αποτελεί το πλαίσιο για την παραγωγή όλων των κοινοτικών στατιστικών και η απόφαση αριθ. 2367/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2003-2007 ( 2 ) καθόρισε ειδικά το πρόγραμμα εργασίας για την παραγωγή και τη βελτίωση των στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία για την περίοδο 2003 έως 2007.

(3)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία με άλλα διεθνή πρότυπα, λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

(4)

Κατά την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ, όταν θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στις διοικητικές πηγές και το στατιστικό απόρρητο είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές ( 3 ).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Άρθρο 2

1.  Ο παρών κανονισμός καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

α) στατιστικές για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη·

β) στατιστικές σχετικά με τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ (GBAORD)·

γ) στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία (ΑΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών σχετικά με το φύλο, στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στατιστικές για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση και άλλες στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Για τους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι κατάλογοι των στατιστικών μεταβλητών, οι δραστηριότητες και οι καλυπτόμενοι τομείς της οικονομίας, οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων, η συχνότητα, οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων, οι δοκιμαστικές μελέτες για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, νέων μεταβλητών και άλλες ιδιαίτερες δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και η μεταβατική περίοδος, καθορίζονται στα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος.

Για τον τομέα που αναφέρεται στο στοιχείο γ), τα αναγκαία στοιχεία συλλέγονται κυρίως μέσω ήδη υφιστάμενων στατιστικών ή άλλων πηγών στοιχείων σύμφωνα με το τμήμα 3 του παραρτήματος.

2.  Με βάση τα συμπεράσματα των εκθέσεων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο βάσει του άρθρου 5 της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ, οι κατάλογοι των στατιστικών μεταβλητών, οι δραστηριότητες και οι καλυπτόμενοι τομείς, οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων, η συχνότητα, οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων, ο κατάλογος των δοκιμαστικών μελετών και άλλα χαρακτηριστικά που περιέχονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα απαραίτητα στοιχεία χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό διαφόρων πηγών όπως δειγματοληπτικές έρευνες, διοικητικές πηγές στοιχείων, καθώς και άλλες πηγές στοιχείων. Από άποψη ποιότητας ή τις διαδικασιών στατιστικής εκτίμησης οι άλλες πηγές στοιχείων πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς τις δειγματοληπτικές έρευνες ή τις διοικητικές πηγές στοιχείων.

Άρθρο 4

Οι στατιστικές περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημα βασίζονται σε εναρμονισμένες έννοιες και ορισμούς που περιλαμβάνονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του εγχειριδίου Frascati, του εγχειριδίου Canberra ή άλλα εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις εναρμονισμένες έννοιες και ορισμούς στις καταρτιζόμενες στατιστικές.

Στις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο βάσει του άρθρου 5 της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ γίνεται αναφορά στις έννοιες και τους ορισμούς καθώς και τις εφαρμογές τους.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις μεταβλητές που παρατίθενται στα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο μορφότυπο διαβίβασης που καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) σε συνεργασία με αυτά.

Άρθρο 6

Η αξιολόγηση της ποιότητας πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή (Eurostat).

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και οι οποίες είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση της απαίτησης υποβολής εκθέσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τμήμα 1   Στατιστικές για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

1.

Ο κατάλογος των στατιστικών (συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων τους) που πρέπει να καταρτίζονται παρατίθεται παρακάτω.Κωδικός τομέα

 

Όλοι οι τομείς

Κατά τομέα εκτέλεσης

Τoμέας επιχειρήσεωv

Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κρατικός τoμέας

Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Παρατηρήσεις

1.11

Προσωπικό ΕΤΑ (αριθμός ατόμων)

 

Χωρίς ανάλυση

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 
 

Κατά είδος απασχόλησης (επάγγελμα) και φύλο

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται η ανάλυση κατά επίπεδο σπουδών και φύλο

 

Κατά επίπεδο σπουδών και φύλο

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται η ανάλυση κατά είδος απασχόλησης και φύλο

 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ )

 

1.11.3.1

 
 
 
 
 

Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο

 
 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

Κάθε τέσσερα έτη

 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 
 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Προαιρετικό

 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ ) και φύλο

 

1.11.7.1

 
 
 

Κάθε τέσσερα έτη

1.12

Ερευνητές (αριθμός ατόμων)

 

Χωρίς ανάλυση

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 
 

Κατά φύλο

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 
 

Κατά επίπεδο σπουδών και φύλο

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Προαιρετικό

 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ ) και φύλο

 

1.12.3.1

 
 
 

Κάθε τέσσερα έτη

 

Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο

 
 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

Κάθε τέσσερα έτη

 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 
 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Προαιρετικό

 

Κατά ηλικιακές ομάδες και φύλο

 
 

1.12.7.2

1.12.7.3

 

Προαιρετικό

 

Κατά ιθαγένεια και φύλο

 
 

1.12.8.2

1.12.8.3

 

Προαιρετικό

1.13

Προσωπικό ΕΤΑ (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

 

Χωρίς ανάλυση

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Ετησίως

 

Κατά είδος απασχόλησης (επάγγελμα)

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται η ανάλυση κατά επίπεδο σπουδών

 

Κατά επίπεδο σπουδών

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται η ανάλυση κατά είδος απασχόλησης

 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ )

 

1.13.3.1

 
 
 
 
 

Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο

 
 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Προαιρετικό

 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 
 

Κατά τάξη μεγέθους

 

1.13.6.1

 
 
 

Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και 1-9 υπαλλήλων

1.14

Ερευνητές (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

 

Χωρίς ανάλυση

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Ετησίως

 

Κατά φύλο

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Προαιρετικό

 

Κατά επίπεδο σπουδών

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Προαιρετικό

 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ )

 

1.14.3.1

 
 
 
 
 

Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο

 
 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Προαιρετικό

 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 
 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Προαιρετικό

 

Κατά τάξη μεγέθους

 

1.14.7.1

 
 
 

Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και 1- 9 υπαλλήλων

1.20

Εσωτερικές δαπάνες ΕΤΑ

 

Χωρίς ανάλυση

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1. 20.0.4

Ετησίως

 

Κατά πηγή χρηματοδότησης

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 
 

Πολιτικές/Αμυντικές

1. 20.2.0

 
 
 
 

Προαιρετικό

 

Κατά είδος ΕΤΑ

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Προαιρετικό

 

Κατά είδος δαπάνης

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 
 

Κατά οικονομική δραστηριότητα ( ►M1  NACE αναθ. 2 ◄ )

 

1.20.5.1

 
 
 
 
 

Κατά τάξη μεγέθους

 

1.20.6.1

 
 
 

Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και 1-9 υπαλλήλων

 

Κατά πηγή χρηματοδότησης και τάξη μεγέθους

 

1.20.7.1

 
 
 
 
 

Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο

 
 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

Προαιρετικό

 

Κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (ΚΟΣ)

 
 
 

1.20.9.3

 

Προαιρετικό

 

Κατά περιφέρεια (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

2.

Πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για όλες τις μεταβλητές κάθε δεύτερο έτος, εκτός από εκείνες για τις οποίες αναφέρεται στους πίνακες της παραγράφου 1 διαφορετική συχνότητα (ετησίως ή κάθε τέσσερα έτη).

3.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν οι στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι το ημερολογιακό έτος 2003.

Στο βαθμό στον οποίο τα εθνικά στατιστικά συστήματα απαιτούν σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει εξαιρέσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τις στατιστικές που καταρτίζονται για το πρώτο έτος αναφοράς. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, η περίοδος ισχύος των εν λόγω εξαιρέσεων μπορεί να παραταθεί για τις περιφερειακές αναλύσεις των μεταβλητών 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 και 1.20.

4.

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Επιπλέον, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τις μεταβλητές με ετήσια συχνότητα διαβιβάζονται εντός 10 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς.

5.

Παραγωγή των αποτελεσμάτων:

5.1. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος απασχόλησης (επάγγελμα) αναλύονται στις κατηγορίες «ερευνητές», «τεχνικοί/ισοδύναμο προσωπικό» και «λοιπό προσωπικό υποστήριξης».

5.2. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά επίπεδο σπουδών αναλύονται στις κατηγορίες «κάτοχοι διδακτορικών (ISCED 6)», «λοιπά πτυχία πανεπιστημίου και άλλα διπλώματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A και 5B)» και «άλλο επίπεδο σπουδών».

5.3. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κύριο επιστημονικό πεδίο αναλύονται στις κατηγορίες «φυσικές επιστήμες», «επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία», «ιατρικές επιστήμες», «γεωργικές επιστήμες», «κοινωνικές επιστήμες» και «ανθρωπιστικές επιστήμες».

5.4. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά τάξη μεγέθους αναλύονται στις ακόλουθες τάξεις μεγέθους: «0 υπάλληλοι», «1-9 υπάλληλοι», «10-49 υπάλληλοι», «50-249 υπάλληλοι», «250-499 υπάλληλοι», «500 και άνω υπάλληλοι».

5.5. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά πηγή χρηματοδότησης αναλύονται στις κατηγορίες «τομέας επιχειρήσεων», «δημόσιος τομέας», «ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας», «τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «τομέας εξωτερικού».

5.6. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος ΕΤΑ αναλύονται στις κατηγορίες «βασική έρευνα», «εφαρμοσμένη έρευνα» και «πειραματική ανάπτυξη».

5.7. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος δαπάνης αναλύονται στις κατηγορίες «τρέχουσες δαπάνες (εργατικό κόστος και άλλες μορφές κόστους)» και «κεφαλαιουχικές δαπάνες».

5.8. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (ΚΟΣ) αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) σε επίπεδο κεφαλαίου.

5.9. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά ηλικιακή ομάδα αναλύονται στις ακόλουθες ηλικιακές τάξεις (σε έτη): «μέχρι 25», «25-34», «35-44», «45-54», «55-64», «65 και άνω».

5.10. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά ιθαγένεια αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «ιθαγένεια του κράτους», «ιθαγένεια άλλων κρατών μελών της ΕΕ», «ιθαγένεια άλλων ευρωπαϊκών κρατών», «ιθαγένεια της Βόρειας Αμερικής», «ιθαγένεια της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής»· «ιθαγένεια της Ασίας», «ιθαγένεια της Αφρικής», «άλλη ιθαγένεια».

▼M1

5.11. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά οικονομική δραστηριότητα (NACE αναθ. 2) υποδιαιρούνται στους ακόλουθους κλάδους, ομάδες, τάξεις και ομαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2:

«01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «10 έως 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.40», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.50», «33», «35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «72», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99», «01 έως 99».

▼B

6.

Οι έννοιες και οι ορισμοί που σχετίζονται με τις στατιστικές οι οποίες ορίζονται στο παρόν τμήμα περιέχονται στο εγχειρίδιο Frascati.

7.

Σε εθελοντική βάση, θα αναληφθούν δοκιμαστικές μελέτες από την Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη, και ιδίως σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) περαιτέρω αναλύσεις του αριθμού των ερευνητών στον τομέα των επιχειρήσεων·

β) αριθμός τεχνοβλαστών (spin-offs) ή παρόμοιοι δείκτες εκροής παραγόμενοι από ερευνητές στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

γ) περαιτέρω ανάλυση της κατηγορίας «πηγή χρηματοδότησης εξωτερικού» (που αναφέρεται στο σημείο 5.5) σε «επιχειρήσεις εξωτερικού», «άλλες εθνικές κυβερνήσεις», «ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς», «τριτοβάθμια εκπαίδευση», «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», «διεθνείς οργανισμούς», «άλλα»·

δ) δείκτες σχετικά με την παγκοσμιοποίηση της ΕΤΑ.

Τμήμα 2   Στατιστικές σχετικά με τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ (GBAORD)

1.

Πρέπει να καταρτίζονται οι ακόλουθες στατιστικές:Κωδικός τομέα

Τίτλος

21.0

Κρατικές πιστώσεις για την ΕΤΑ στον προσωρινό προϋπολογισμό (όπως εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο στην αρχή του δημοσιονομικού έτους)

21.1

Κρατικές πιστώσεις για την ΕΤΑ στον τελικό προϋπολογισμό (αναθεωρημένος προϋπολογισμός που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους)

2.

Πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για όλες τις μεταβλητές ετησίως.

3.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν οι στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος 2004. Στο βαθμό στον οποίο τα εθνικά στατιστικά συστήματα απαιτούν σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει εξαιρέσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τις στατιστικές που καταρτίζονται για το πρώτο έτος αναφοράς.

4.

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός έξι μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς για τη μεταβλητή 21.0 (συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλύσεων) και εντός 12 μηνών για τη μεταβλητή 21.1 (συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλύσεων). Η διαβίβαση των αποτελεσμάτων για τη μεταβλητή 21.1 σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) σε επίπεδο υποκεφαλαίου είναι προαιρετική.

5.

Παραγωγή των αποτελεσμάτων:

5.1. Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τις μεταβλητές 21.0 και 21.1 αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) σε επίπεδο κεφαλαίου.

5.2. Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τη μεταβλητή 21.1 αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) σε επίπεδο υποκεφαλαίου.

6.

Οι έννοιες και οι ορισμοί που σχετίζονται με τις στατιστικές οι οποίες ορίζονται στο παρόν τμήμα περιέχονται στο εγχειρίδιο Frascati.

Τμήμα 3   Άλλες στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία

Οι εργασίες που σχετίζονται με τους υπόλοιπους τομείς των στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία αναφέρονται ιδιαίτερα στους ακόλουθους τομείς:

α) Στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τα φύλα και την κινητικότητα) (ΑΔΕΤ): ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για το ΑΔΕΤ, κυρίως με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πηγών στοιχείων (καθώς και εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πτυχές που αφορούν τα φύλα.

β) Στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσω της τακτικής παραγωγής στατιστικών για τα διεθνή και τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και της κατάρτισης δεικτών με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ) Στατιστικές για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση: Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση, κυρίως με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πηγών στοιχείων (καθώς και εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος). Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων και προϊόντων, η μέτρηση της οικονομικής απόδοσης αυτών των δραστηριοτήτων και η συμβολή τους στην απόδοση του συνόλου της οικονομίας.

δ) Άλλες στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία: οι πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και εφαρμογής σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις στατιστικές για τη βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία, το τεχνολογικό ισοζύγιο πληρωμών και τις περαιτέρω αναλύσεις των υφιστάμενων στατιστικών σε τάξεις μεγέθους ή άλλους τομείς.

Για τους τομείς που παρατίθενται στο παρόν τμήμα, τα αναγκαία στοιχεία θα εξασφαλίζονται κυρίως μέσω ήδη υφιστάμενων στατιστικών ή άλλων πηγών στοιχείων (π.χ. στον τομέα των κοινωνικών ή οικονομικών στατιστικών).( 1 ) ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Top