Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2004 για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

Κωδικοποιημένο ΚΕΙΜΕΝΟ: 32004R0282 — EL — 31.03.2004

2004R0282 — EL — 31.03.2004 — 000.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2004

για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 049, 19.2.2004, p.11)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 585/2004 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2004

  L 91

17

30.3.2004
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2004

για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η προηγούμενη κοινοποίηση της άφιξης ζώων προέλευσης τρίτων χωρών καθιστά αναγκαία, για την καλύτερη λειτουργία των συνοριακών σταθμών ελέγχου, την έκδοση ενός επίσημου εγγράφου που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τελωνειακή δήλωση.

(2)

Οι διαδικασίες για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων στα σύνορα πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(3)

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης αυτής είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί ο ορισμός του υπευθύνου για το φορτίο, όπως αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ).

(4)

Η ανάπτυξη του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος Traces, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής ( 3 ), καθιστά αναγκαία την τυποποίηση των εγγράφων δήλωσης και ελέγχου ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και η επεξεργασία των πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας της Κοινότητας.

(5)

Οι διατάξεις της απόφασης 92/527/ΕΟΚ ( 4 ) της Επιτροπής για τον καθορισμό του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού το οποίο βεβαιώνει την πραγματοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να ενημερωθούν από τον παρόντα κανονισμό και επομένως να καταργηθεί η απόφαση 92/527/ΕΟΚ.

(6)

Δεδομένου ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών και των νέων κρατών μελών θα καταργηθούν μετά την προσχώρηση των τελευταίων, επιβάλλεται η θέσπιση μεταβατικής διάταξης ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή νέων διοικητικών διαδικασιών από τα νέα κράτη μέλη για μια περίοδο ενός μηνός.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Κοινοποίηση της άφιξης ζώων με το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου

1.  Στο πλαίσιο της εισαγωγής στην Κοινότητα ζώου που καλύπτεται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ, προερχόμενου από τρίτη χώρα, ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο, με την έννοια που του δίνει ο ορισμός στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 97/78/ΕΚ, κοινοποιεί την εισαγωγή αυτή τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την άφιξη του (των) ζώου(-ων) στο έδαφος της Κοινότητας. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται στο προσωπικό ελέγχου του συνοριακού σταθμού ελέγχου με έγγραφο που έχει την ίδια διάταξη όπως το πρότυπο που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, το κοινó κτηνιατρικó έγγραφο εισόδου (ΚΚΕΕ).

2.  Το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου εκδίδεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες πιστοποίησης που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

3.  Το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα αντίγραφα ζητούνται από την αρμόδια αρχή βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο συμπληρώνει το τμήμα 1 των απαιτούμενων αντιγράφων του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου και τα διαβιβάζει στον επίσημο κτηνίατρο που είναι αρμόδιος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ενδέχεται, κατόπιν συμφωνίας των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους το οποίο αφορά η αποστολή, να αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενης κοινοποίησης μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος ή άλλων συστημάτων μετάδοσης δεδομένων. Εφόσον συμβαίνει αυτό, οι πληροφορίες που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι οι ίδιες ακριβώς με εκείνες που ζητούνται στο μέρος 1 του προτύπου του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου.

Άρθρο 2

Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι

Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 97/794/EΚ της Επιτροπής ( 5 ).

Άρθρο 3

Διαδικασίες μετά την εκτέλεση των κτηνιατρικών ελέγχων

1.  Μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, το τμήμα 2 του κτηνιατρικού εγγράφου συμπληρώνεται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου που είναι αρμόδιος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου και υπογράφεται από αυτόν ή άλλον επίσημο κτηνίατρο που ασκεί δραστηριότητες υπό την εποπτεία του πρώτου.

Στην περίπτωση άρνησης εισαγωγής, συμπληρώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, το τετραγωνίδιο «λεπτομέρειες σχετικά με την επαναποστολή» του τμήματος 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου με τις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 6 ).

2.  Το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου αποτελείται από τα μέρη 1 και 2 δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

3.  Ο επίσημος κτηνίατρος, ο εισαγωγέας ή ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο κοινοποιεί στη συνέχεια στις τελωνειακές αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου την κτηνιατρική απόφαση για την παρτίδα, είτε υποβάλλοντας το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου είτε με ηλεκτρονικά μέσα.

4.  Στην περίπτωση ευνοϊκής απόφασης και ύστερα από την έγκριση των τελωνειακών αρχών, το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου συνοδεύει τα ζώα μέχρι τον προορισμό που αναφέρεται στο έγγραφο.

5.  Αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου διατηρείται από τον επίσημο κτηνίατρο στο συνοριακό σταθμό ελέγχου.

6.  Αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/496/EΟΚ, αντίγραφο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού εισαγωγής αποστέλλονται στον εισαγωγέα ή στον ενδιαφερόμενο για το φορτίο.

7.  Ο επίσημος κτηνίατρος διατηρεί το πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα, καθώς και αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου, για τρία τουλάχιστον έτη. Ωστόσο, για τα ζώα υπό διαμετακόμιση ή υπό μεταφόρτωση με τελικό προορισμό εκτός της Κοινότητας, το πρωτότυπο κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει τα ζώα κατά την άφιξη εξακολουθεί να συνοδεύει την αποστολή και μόνον αντίγραφα αυτού κρατούνται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου.

Άρθρο 4

Ακολουθητέα διαδικασία για τα ζώα υπό τελωνειακό έλεγχο ή που αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης παρακολούθησης

Για τα ζώα που εισάγονται στην Κοινότητα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση από την υποχρέωση ελέγχου ταυτότητας ή/και φυσικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή το άρθρο 8 τμήμα Α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου των εγγράφων τεκμηρίωσης, ενημερώνει τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου του τόπου προορισμού. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου του τόπου προορισμού εκδίδει ένα κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου το οποίο περιλαμβάνει την τελική κτηνιατρική απόφαση σχετικά με την αποδοχή των ζώων. Σε περίπτωση μη άφιξης ή ποιοτικής ή ποσοτικής αναντιστοιχίας της παρτίδας, η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου του τόπου προορισμού συμπληρώνει το τμήμα 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου.

Στην περίπτωση διαμετακόμισης, ο ενδιαφερόμενος για το φορτίο παρουσιάζει την παρτίδα στον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού εξόδου. Ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου που ειδοποιείται κατά την έξοδο των ζώων από την Κοινότητα για τη διέλευση ζώων υπό καθεστώς διαμετακόμισης με προορισμό τρίτη χώρα οφείλει να συμπληρώσει το μέρος 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου. Ενημερώνει με το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου του τόπου στον οποίο τα υπό διαμετακόμιση ζώα εισήλθαν στην Κοινότητα.

Οι επίσημοι κτηνίατροι της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού που ειδοποιούνται για την άφιξη ζώων τα οποία προορίζονται για σφαγείο, χώρο απομόνωσης εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/666/ΕΚ ( 7 ) της Επιτροπής, οργανισμούς, ιδρύματα ή κέντρα επισήμως εγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 8 ) που βρίσκονται στη ζώνη αρμοδιότητάς τους οφείλουν να συμπληρώσουν το τμήμα 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου σε περίπτωση μη άφιξης ή ποιοτικής ή ποσοτικής αναντιστοιχίας της παρτίδας.

Άρθρο 5

Συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών ελέγχου

Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ζώα που εισέρχονται στην Κοινότητα υποβάλλονται σε κτηνιατρικό έλεγχο, η αρμόδια αρχή και οι επίσημοι κτηνίατροι κάθε κράτους μέλους συντονίζουν τις προσπάθειές τους με άλλες υπηρεσίες ελέγχου για τη συλλογή όλων των χρήσιμων πληροφοριών όσον αφορά την εισαγωγή ζώων. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνουν τα ακόλουθα:

α) τις πληροφορίες που διατίθενται στις τελωνειακές υπηρεσίες·

β) τα έγγραφα που τηρούνται στα πλοία, στα τρένα ή στα αεροπλάνα·

γ) άλλες πηγές πληροφόρησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι φορείς οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων ή αεροπορικών μεταφορών.

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και συμμετοχή στα συστήματα πληροφόρησης

Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 5, οι αρμόδιες αρχές και οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών οργανώνουν την ανταλλαγή των δεδομένων που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων τους. Τα μηχανογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή είναι, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας των δεδομένων, συμβατά με εκείνα των τελωνειακών υπηρεσιών και των εμπορικών παραγόντων, έτσι ώστε να επιταχύνεται η μετάδοση των πληροφοριών.

Άρθρο 7

Χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πιστοποίησης

Η παραγωγή, χρησιμοποίηση, μετάδοση και αποθήκευση των κοινών κτηνιατρικών εγγράφων εισόδου μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Η μετάδοση των πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

▼M1

Άρθρο 8

Μέχρι την 1η Μαΐου 2004, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που απαριθμούνται στο παράρτημα II και οι οποίοι θα καταργηθούν μετά την προσχώρηση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.

▼B

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η απόφαση 92/527/ΕΟΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην καταργηθείσα απόφαση θεωρείται ότι αποτελούν αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/EΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

( 2 ) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

( 3 ) ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58.

( 4 ) ΕΕ L 332 της 18.11.1992, σ. 22.

( 5 ) ΕΕ L 323 της 26.11.1997, σ. 31.

( 6 ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

( 7 ) ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26.

( 8 ) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

Top