Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 Του συμβουλιου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — EL — 08.03.2015 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 1998

σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΕ L 318, 27.11.1998, p.8)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2009

  L 269

1

14.10.2009

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/373 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 5ης Μαρτίου 2015

  L 64

6

7.3.2015
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 1998

σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το πρωτόκολλο αριθ. 3 για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (εφεξής «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 5.4,

τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «ΕΚΤ») ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

τη γνώμη της Επιτροπής ( 3 ),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 42 του καταστατικού.

Εκτιμώντας:

(1)

ότι το άρθρο 5.1 του καταστατικού απαιτεί από την ΕΚΤ, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, να συλλέξει, είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, τις στατιστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (εφεξής «ΕΣΚΤ»)· ότι, προκειμένου να διευκολύνουν την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, που ορίζονται στο άρθρο 105 της συνθήκης, και ιδιαίτερα την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την παραγωγή ομαδοποιημένων στατιστικών πληροφοριών, για τις οποίες είναι αδιάφορη η ταυτότητα των μεμονωμένων οικονομικών παραγόντων, δύνανται, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν και σε επίπεδο μεμονωμένων οικονομικών παραγόντων ότι το άρθρο 5.2 του καταστατικού απαιτεί από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1 του καταστατικού· ότι το άρθρο 5.4 του καταστατικού απαιτεί από το Συμβούλιο να ορίζει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στοιχεία, το καθεστώς απορρήτου και τις κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στατιστικών ινστιτούτων και των ρυθμιστών της αγοράς, για τους σκοπούς του άρθρου 5.1 του καταστατικού·

(2)

ότι, προκειμένου οι στατιστικές πληροφορίες να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, πρέπει να διαμορφωθούν ορισμοί και διαδικασίες για τη συλλογή τους κατά τρόπον ώστε η ΕΚΤ να έχει την ικανότητα και την ευελιξία να επωφεληθεί εγκαίρως από υψηλής ποιότητας στατιστικές που αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας που επιβάλλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων ότι, κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να δίνεται προσοχή όχι μόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και στην ανεξαρτησία του, αλλά επίσης και στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας που επιβάλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων

(3)

ότι, επομένως, είναι επιθυμητό να καθοριστεί ένας πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων με βάση τις κατηγορίες των σχετικών οικονομικών μονάδων και στατιστικών εφαρμογών στις οποίες θα περιορίζονται οι στατιστικές εξουσίες της ΕΚΤ, και από τις οποίες η ΕΚΤ θα καθορίσει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων μέσω της κανονιστικής της εξουσίας·

(4)

ότι χρειάζεται ένας ομοιογενής πληθυσμός παροχής στοιχείων για την παραγωγή του «Ενοποιημένου ισολογισμού του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» των συμμετεχόντων κρατών μελών, βασικός στόχος του οποίου είναι να παρέχει στην ΕΚΤ πλήρη στατιστική εικόνα των νομισματικών εξελίξεων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, που θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια· ότι η ΕΚΤ έχει καταρτίσει και διατηρεί «κατάλογο των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για στατιστικούς σκοπούς», βασισμένο σε κοινό ορισμό των εν λόγω ιδρυμάτων

(5)

ότι ο εν λόγω κοινός ορισμός για στατιστικούς σκοπούς διευκρινίζει ότι τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, και όλα τα άλλα εγκατεστημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στο να δέχονται καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, που δεν αποτελούν νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, για δικό τους λογαριασμό (τουλάχιστον από οικονομική άποψη), να χορηγούν πιστώσεις ή/και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους·

(6)

ότι αυτές οι ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών που ίσως δεν πληρούν τον κοινό ορισμό για στατιστικούς σκοπούς των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει ενδεχομένως να υπόκεινται στις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ στον τομέα των χρηματικών καν τραπεζικών στατιστικών και των στατιστικών των συστημάτων πληρωμών, διότι ενδέχεται να δέχονται, σε σημαντικό βαθμό, καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων και να αναλαμβάνουν δραστηριότητες συστημάτων πληρωμών

(7)

ότι, στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών 1995 ( 4 ) (ΕΣΟΛ 1995), οι νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν, ωστόσο, τους υποτομείς «Κεντρική τράπεζα» και «Λοιποί νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» και μπορεί να διευρυνθούν μόνο μέσω της ενσωμάτωσης κατηγοριών που περιλαμβάνουν ιδρύματα που υπάγονται στον υποτομέα «Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία»·

(8)

ότι οι στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, τη διεθνή επενδυτική θέση, τους τίτλους, το ηλεκτρονικό χρήμα και τα συστήματα πληρωμών είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει το ΕΣΚΤ να εκπληρώσει τα καθήκοντα του κατά τρόπο ανεξάρτητο·

(9)

ότι η χρήση των όρων «νομικά και φυσικά πρόσωπα» στο άρθρο 5.4 του καταστατικού πρέπει να γίνεται με τρόπο σύμφωνο με τις πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα των χρηματικών και τραπεζικών στατιστικών και των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών και, επομένως, οι όροι συμπεριλαμβάνουν και θεσμικές μονάδες που δεν αποτελούν ούτε νομικά ούτε φυσικά πρόσωπα βάσει των αντίστοιχων εθνικών τους νόμων, εμπίπτουν ωστόσο στο πεδίο των σχετικών υποτομέων του ΕΣΟΛ 1995· ότι, επομένως, μπορούν να επιβληθούν υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σε θεσμικές μονάδες, όπως συμπράξεις, υποκαταστήματα, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ταμεία που, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, δεν απολαύουν καθεστώτος νομικού προσώπου ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων επιβάλλεται στα πρόσωπα εκείνα που, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους, εκπροσωπούν νόμιμα τις ενδιαφερόμενες θεσμικές μονάδες·

(10)

ότι οι στατιστικές εκθέσεις για τον ισολογισμό των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 19.1 του καταστατικού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ποσού των ελάχιστων αποθεματικών που μπορεί να είναι υποχρεωμένα να διατηρούν

(11)

ότι είναι καθήκον του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ να προβεί σε σαφή διάκριση μεταξύ των καθηκόντων της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη συλλογή και επαλήθευση των στατιστικών πληροφοριών και την επιβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή που τίθεται στο άρθρο 5.2 του καταστατικού και να προσδιορίσει τα καθή- κοντα που θα αναλάβουν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σταθερά υψηλής ποιότητας·

(12)

ότι, κατά τα πρώτα χρόνια της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, η σχέση κόστουι/αποτελεσματικότητας ενδέχεται να επιβάλλει οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ να εκπληρούνται μέσω μεταβατικών διαδικασιών λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στα συστήματα συλλογής· ότι αυτό μπορεί κυρίως να συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, ενδέχεται, κατά τα πρώτα χρόνια της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, η συγκέντρωση των δεδομένων σχετικά με τις διασυνοριακές θέσεις ή συναλλαγές των συμμετεχόντων κρατών μελών που θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια να γίνεται με χρήση όλων των θέσεων ή συναλλαγών μεταξύ των κατοίκων ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους και των κατοίκων άλλων χωρών

(13)

ότι τα όρια και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΚΤ, έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ( 5 ), σύμφωνα με το άρθρο 34.3 του καταστατικού- ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που επιτρέπει στην ΕΚΤ να επιβάλλει κυρώσεις, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα υπερισχύσουν ότι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που τέθηκαν στον παρόντα κανονισμό δεν θίγουν τη δυνατότητα του ΕΣΚΤ να θεσπίζει κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων στις σχέσεις του με τους αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένου και του μερικού ή ολικού αποκλεισμού μιας μονάδας παροχής στοιχείων από πράξεις νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων

(14)

ότι οι κανονισμοί που εξέδωσε η ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 34.1 του καταστατικού δεν παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(15)

ότι η Δανία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 12 σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία, γνωστοποίησε, στο πλαίσιο της απόφασης του Εδιμβούργου της 12ης Δεκεμβρίου 1992, ότι δεν θα συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· ότι, επομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, όλα τα άρθρα και οι διατάξεις της συνθήκης και του καταστατικού που αφορούν παρεκκλίσεις ισχύουν έναντι της Δανίας

(16)

ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 11 σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, το άρθρο 34 του καταστατικού δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

(17)

ότι, ενώ είναι παραδεκτό ότι οι στατιστικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ δεν είναι οι ίδιες για τα συμμετέχοντα και για τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το άρθρο 5 του καταστατικού ισχύει τόσο για τα συμμετέχοντα όσο και για τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη· ότι αυτό, μαζί με το άρθρο 5 της συνθήκης, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέξουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντα κράτη μέλη·

(18)

ότι οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ πρέπει να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να κερδίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των μονάδων παροχής στοιχείων ότι, μόλις εκδοθεί ο παρών κανονισμός, δεν θα υπάρχει πλέον λόγος επίκλησης των διατάξεων σχετικά με το καθεστώς απορρήτου που εμποδίζουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 6 )

(19)

ότι το άρθρο 38.1 του καταστατικού ορίζει ότι, τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών υποχρεούνται, ακόμη και όταν θα έχουν παύσει να ασκούν τα καθήκοντα τους, να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και το άρθρο 38.2 του καταστατικού ορίζει ότι, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που καλύπτονται από κοινοτική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου, υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία·

(20)

ότι για οποιαδήποτε παράβαση, διαπραχθείσα είτε εκ προθέσεως είτε από αμέλεια, των κανόνων που δεσμεύουν τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, τα μέλη υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις και, αν κριθεί κατάλληλο, σε δικαστικές ποινές για την παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 12 και 18 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(21)

ότι η ενδεχόμενη χρήση στατιστικών πληροφοριών για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 105 της συνθήκης, ενώ περιορίζει τον συνολικό φόρτο εργασίας, σχετικά με την παροχή στατιστικών στοιχείων, συνεπάγεται ότι το καθεστώς απορρήτου που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό^ πρέπει να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από τις γενικές κοινοτικές και διεθνείς αρχές που διέπουν το στατιστικό απόρρητο, και συγκεκριμένα από τις διατάξεις που αφορούν το στατιστικό απόρρητο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές ( 7 ) ότι, με την επιφύλαξη του παρόντος σημείου, η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη της τις αρχές που διέπουν τις κοινοτικές στατιστικές, όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/ 97·

(22)

ότι το καθεστώς απορρήτου που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει μόνο για τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, και δεν επηρεάζει ειδικές εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση άλλης φύσεως πληροφοριών στην ΕΚΤ· ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες σχετικά με το στατιστικό απόρρητο που εφαρμόζουν τα εθνικά στατιστικά ινστιτούτα και η Επιτροπή για τις στατιστικές πληροφορίες που συλλέγουν για λογαριασμό τους·

(23)

ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 5.1 του καταστατικού, η ΕΚΤ υποχρεούται να συνεργάζεται στον τομέα της στατιστικής με τα κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς· ότι η ΕΚΤ και η Επιτροπή θα προβούν σε κατάλληλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων

(24)

ότι το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ επιφορτίσθηκαν με το καθήκον να καταρτίσουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων προκειμένου για τη ζώνη του ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλήρως κατά το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (εφεξής «τρίτο στάδιο»)· ότι η έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει το ΕΣΚΤ να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του κατά το τρίτο στάδιο· ότι ένα βασικό στοιχείο της προετοιμασίας είναι η έκδοση, πριν από το τρίτο στάδιο, στατιστικών κανονισμών της ΕΚΤ· ότι είναι επιθυμητό να ενημερωθούν οι φορείς της αγοράς κατά τη διάρκεια του 1998 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις τις οποίες η ΕΚΤ κρίνει ενδεχομένως αναγκαίο να θεσπίσει για την εφαρμογή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να δοθεί στην ΕΚΤ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, κανονιστική εξουσία-

(25)

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μόνον εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στο σύνολο τους έχουν θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές τους διαθέτουν τις εξουσίες να συνεργαστούν πλήρως με την ΕΚΤ και να τη συνδράμουν στη διαδικασία επαλήθευσης και υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:▼M1

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1. «υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ» οι στατιστικές πληροφορίες που οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν και οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ·

1α. «ευρωπαϊκές στατιστικές» οι στατιστικές οι οποίες: i) είναι αναγκαίες για την ανάληψη των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, όπως αναφέρονται στη συνθήκη· ii) καθορίζονται στο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚΤ και iii) αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3α·

2. «μονάδες παροχής στοιχείων» τα νομικά και φυσικά πρόσωπα και οι θεσμικές μονάδες και τα υποκαταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ·

3. «συμμετέχον κράτος μέλος», το κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη συνθήκη·

4. «κάτοικος» και «έχων κατοικία» οποιοσδήποτε έχει ένα επίκεντρο οικονομικού ενδιαφέροντος στην οικονομική επικράτεια μιας χώρας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.30 του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ( 8 )· στο πλαίσιο αυτό, με τους όρους «διασυνοριακές θέσεις» και «διασυνοριακές συναλλαγές» νοούνται αντίστοιχα οι θέσεις και οι συναλλαγές στα στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού των κατοίκων των συμμετεχόντων κρατών μελών οι οποίοι θεωρούνται ως μία οικονομική επικράτεια έναντι των κατοίκων των μη συμμετεχόντων κρατών μελών ή/και των κατοίκων τρίτων χωρών·

5. «διεθνής επενδυτική θέση» ο ισολογισμός του αποθέματος των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού·

6. «ηλεκτρονικό χρήμα» μια ηλεκτρονική αποθήκη νομισματικής αξίας σε κάποια τεχνική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη διενέργεια πληρωμών σε θεσμικές μονάδες εκτός από τον εκδότη χωρίς απαραίτητα την ανάμειξη τραπεζικών λογαριασμών κατά τη συναλλαγή, αλλά η οποία λειτουργεί ως ένας προπληρωμένος τίτλος στον κομιστή·

7. «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» η αποκλειστική χρήση για την ανάπτυξη και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και στατιστικών αναλύσεων·

8. «ανάπτυξη» δραστηριότητες που αποσκοπούν στη θέσπιση, στην ενίσχυση και στη βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών, καθώς και στο σχεδιασμό νέων στατιστικών και δεικτών·

9. «παραγωγή» όλες οι διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών·

10. «διάδοση» η δραστηριότητα με την οποία στατιστικές, στατιστικές αναλύσεις και μη εμπιστευτικές πληροφορίες καθίστανται προσβάσιμες σε χρήστες·

11. «στατιστικές πληροφορίες» συγκεντρωτικά και επιμέρους στοιχεία, δείκτες και συναφή με τα δεδομένα·

12. «εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες» οι στατιστικές πληροφορίες που επιτρέπουν είτε την άμεση ταυτοποίηση των μονάδων παροχής στοιχείων ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, θεσμικής μονάδας ή υποκαταστήματος με βάση το όνομα, τη διεύθυνσή τους ή τυπικά αναγνωρισμένο κωδικό αναγνώρισης, είτε την έμμεση συναγωγή της, αποκαλύπτοντας έτσι ατομικές πληροφορίες. Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο μια μονάδα παροχής στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα μπορούν να ταυτοποιηθούν, λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα που μπορούν εύλογα να χρησιμοποιήσουν τρίτοι ώστε να ταυτοποιήσουν την εν λόγω μονάδα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα.

▼B

Άρθρο 2

Πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων

▼M1

1.  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται ιδίως στον τομέα των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών, των στατιστικών τραπεζογραμματίων, των στατιστικών πληρωμών και συστημάτων πληρωμών, των στατιστικών για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των στατιστικών ισοζυγίου πληρωμών και των στατιστικών διεθνούς επενδυτικής θέσης. Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, μπορούν να συλλέγονται συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλους τομείς, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ εξειδικεύονται περαιτέρω στο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚΤ.

2.  Ως προς το σημείο αυτό, ο πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες παροχής στοιχείων:

α) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος και εμπίπτουν στον τομέα «χρηματοδοτικές εταιρείες», όπως αυτός ορίζεται στο ΕΣΛ 95·

β) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος·

γ) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος, στο βαθμό που κατέχουν διασυνοριακές θέσεις ή εκτελούν διασυνοριακές συναλλαγές·

δ) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε κράτος μέλος, στο βαθμό που έχουν εκδώσει τίτλους ή ηλεκτρονικό χρήμα·

ε) νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία σε συμμετέχον κράτος μέλος, στο βαθμό που κατέχουν χρηματοπιστωτικές θέσεις έναντι κατοίκων άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών ή εκτελούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με κατοίκους άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών.

▼B

3.  Μια θεσμική μονάδα που θα μπορούσε διαφορετικά να καλύπτεται από τον ορισμό της παραγράφου 2, αλλά η οποία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία κατοικεί δεν αποτελεί ούτε νομικό πρόσωπο ούτε σύνολο φυσικών προσώπων, ενώ μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτελεί μονάδα παροχής στοιχείων. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων μιας τέτοιας θεσμικής μονάδας εκπληρώνεται από τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν νόμιμα.

Όταν ένα νομικό πρόσωπο, ένα σύνολο φυσικών προσώπων ή μια θεσμική μονάδα όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, έχει υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλη χώρα, το υποκατάστημα αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα παροχής στοιχείων, ανεξάρτητα από το που είναι εγκατεστημένο το κεντρικό κατάστημα, στο βαθμό που το υποκατάστημα πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, με εξαίρεση την ανάγκη να διαθέτει χωριστή νομική προσωπικότητα. Όσα υποκαταστήματα είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος μέλος θεωρούνται ως ενιαίο υποκατάστημα όταν υπάγονται στον ίδιο υποτομέα της οικονομίας. Η υποχρέωση ενός υποκαταστήματος να παρέχει στατιστικά στοιχεία εκπληρώνεται από τα πρόσωπα που το εκπροσωπούν νόμιμα.

▼M1

4.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως οι στατιστικές για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), και από τις θεσμικές μονάδες και τα υποκασταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στατιστικές πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με φορείς που ελέγχονται από τέτοια νομικά και φυσικά πρόσωπα και θεσμικές μονάδες. Η ΕΚΤ καθορίζει την έκταση της ενοποίησης.

Άρθρο 2α

Συνεργασία με το ΕΣΣ

Για να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και να εξασφαλιστεί η συνοχή που είναι αναγκαία για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, το ΕΣΚΤ και το ΕΣΣ συνεργάζονται στενά και, συγχρόνως, συμμορφώνονται με τις στατιστικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3α.

▼M1

Άρθρο 3

Όροι για τον καθορισμό των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων

Για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει, η ΕΚΤ προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων, η ΕΚΤ:

α) χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες στατιστικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό·

β) λαμβάνει υπόψη τα συναφή ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα·

γ) μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει.

Πριν από την έκδοση κανονισμού, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, σχετικά με νέες στατιστικές, η ΕΚΤ αξιολογεί τα οφέλη και το κόστος της συλλογής των νέων αυτών στατιστικών πληροφοριών. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συλλογής, το μέγεθος του πληθυσμού αναφοράς και την περιοδικότητα, καθώς και τις στατιστικές πληροφορίες που ήδη έχουν στη διάθεσή τους οι στατιστικές αρχές ή διοικήσεις.

▼M1

Άρθρο 3α

Στατιστικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγει το ΕΣΚΤ

Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών από το ΕΣΚΤ διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, του στατιστικού απορρήτου, της ελαχιστοποίησης του φόρτου εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένης της αξιοπιστίας, η δε ΕΚΤ θεσπίζει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει τους ορισμούς των αρχών αυτών. Οι αρχές αυτές είναι παρόμοιες με τις στατιστικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, περί ευρωπαϊκών στατιστικών ( 9 ).

▼B

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού.

Άρθρο 5

Κανονιστική εξουσία της ΕΚΤ

1.  Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

2.  Προκειμένου να εγγυηθούν τη συνοχή που είναι απαραίτητη για την παραγωγή στατιστικών που πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους για παροχή πληροφοριών, η ΕΚΤ ζητά τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια κανονισμών στις περιπτώσεις που υπάρχει σχέση με τις στατιστικές απαιτήσεις της Επιτροπής. Η επιτροπή στατιστικής επί θεμάτων νομισματικών, χρηματοπιστωτικών και ισοζυγίου πληρωμών συμμετέχει, στα όρια των αρμοδιοτήτων της, στη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΚΤ.

Άρθρο 6

Δικαίωμα επαλήθευσης και υποχρεωτική συλλογή στατιστικών πληροφοριών

1.  Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 10 ) Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα:

α) απαίτησης για υποβολή εγγράφων

β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων

γ) λήψης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα εν λόγω βιβλία και μητρώα και

δ) λήψης γραπτών ή προφορικών εξηγήσεων.

2.  Η ΕΚΤ ή η αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα ειδοποιεί εγγράφως την μονάδα παροχής στοιχείων για την απόφαση τη να προβεί σε επαλήθευση των στατιστικών πληροφοριών ή σε υποχρεωτική συλλογή τους, προσδιορίζοντας τη χρονική προθεσμία που παραχωρείται για τη συμμόρφωση με την αίτηση επαλήθευσης, τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και το δικαίωμα ελέγχου. Η ΕΚΤ και η ενδιαφερόμενη εθνική κεντρική τράπεζα αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις επαλήθευσης.

3.  Για την επαλήθευση και την υποχρεωτική συλλογή στατιστικών πληροφοριών, ακολουθούνται διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Τα έξοδα της διαδικασίας τα αναλαμβάνει η ενδιαφερόμενη μονάδα παροχής στοιχείων, εάν αποδειχθεί ότι η μονάδα παροχής στοιχείων έχει παραβεί τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων.

4.  Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

5.  Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, οι εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση των εξουσιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

6.  Όταν μια μονάδα παροχής στοιχείων αντιτίθεται ή παρεμποδίζει τη διαδικασία επαλήθευσης ή την υποχρεωτική συλλογή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών, το συμμετέχον κράτος μέλος, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της μονάδας παροχής στοιχείων παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, εξασφαλίζοντας μεταξύ των άλλων στην ΕΚΤ και στην εθνική κεντρική τράπεζα την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της μονάδας παροχής στοιχείων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Αρθρο 7

Επιβολή κυρώσεων

1.  Η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο στις μονάδες παροχής στοιχείων που έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία, είναι κάτοικοι ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΚΤ που καθορίζουν και επιβάλλουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ.

2.  Η υποχρέωση διαβίβασης ορισμένων στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ ή στις εθνικές κεντρικές τράπεζες, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί εάν:

α) δεν έχει ληφθεί καμία στατιστική πληροφορία από την ΕΚΤ ή από την εθνική κεντρική τράπεζα, έως της καθορισμένης ημερομηνίας, ή

β) η στατιστική πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.

3.  Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτά, την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.

4.  Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε μια μονάδα παροχής στοιχείων, ως εξής:

α) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), καταβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ ημερησίως, ενώ το συνολικό πρόστιμο δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ·

β) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ και

γ) στην περίπτωση παράβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ.

5.  Οι κυρώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 προστίθενται στην υποχρέωση της μονάδας παροχής στοιχείων να καλύψει τις δαπάνες της διαδικασίας επαλήθευσης και υποχρεωτικής συλλογής πληροφοριών, όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 3.

6.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98.

▼M1

Άρθρο 8

Προστασία και χρήση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το ΕΣΚΤ

Προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη χρήση και αποκάλυψη εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θεσμική μονάδα ή υποκατάστημα σε μέλος του ΕΣΚΤ ή διαβιβάζονται εντός του ΕΣΚΤ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1) Το ΕΣΚΤ χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του, εκτός αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

α) η μονάδα παροχής στοιχείων ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η θεσμική μονάδα ή το υποκατάστημα που μπορεί να ταυτοποιηθεί, έχει δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των εν λόγω στατιστικών πληροφοριών για άλλους σκοπούς·

β) διαβίβασή τους στα μέλη του ΕΣΣ σύμφωνα με το άρθρο 8α σημείο 1·

γ) χορήγηση πρόσβασης στους φορείς επιστημονικής έρευνας σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση, και με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της αρχής που παρέχει τις πληροφορίες·

▼M2

δ) όσον αφορά την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον τομέα της προληπτικής εποπτείας·

▼M2

ε) όσον αφορά τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με το άρθρο 14.4 του καταστατικού, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την άσκηση λειτουργιών άλλων από εκείνες που καθορίζονται στο καταστατικό.

▼M1

2) Οι μονάδες παροχής στοιχείων ενημερώνονται για τις στατιστικές και άλλες διοικητικές χρήσεις, των οποίων μπορεί να τύχουν οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν. Οι μονάδες παροχής στοιχείων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τη νομική βάση της διαβίβασης και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

3) Τα μέλη του ΕΣΚΤ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η ΕΚΤ καθορίζει κοινούς κανόνες και εφαρμόζει ελάχιστα πρότυπα για την αποτροπή της παράνομης αποκάλυψης και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

4) Η διαβίβαση εντός του ΕΣΚΤ εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών οι οποίες έχουν συλλεγεί δυνάμει του άρθρου 5 του καταστατικού πραγματοποιείται:

▼M2

α) στο βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εργασιών του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη ή εργασιών στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ· ή

▼M1

β) εφόσον είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή ή διάδοση στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους.

▼M2

4α) Το ΕΣΚΤ μπορεί να διαβιβάζει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σε αρχές ή όργανα των κρατών μελών και της Ένωσης που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), μόνο στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την διεκπεραίωση των αντίστοιχων εργασιών τους. Οι αρχές ή οι οργανισμοί που παραλαμβάνουν εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία ρυθμιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Κάθε περαιτέρω διαβίβαση στη συνέχεια είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και εξουσιοδοτείται ρητά από το μέλος του ΕΣΚΤ που συνέλεξε τις συγκεκριμένες εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν απαιτείται για την περαιτέρω διαβίβαση από τα μέλη του ΕΜΣ στα εθνικά κοινοβούλια εφ'όσον αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, υπό τον όρον ότι το μέλος του ΕΜΣ έχει ζητήσει τη γνώμη του μέλους του ΕΣΚΤ πριν από τη διαβίβαση και ότι εν πάση περιπτώσει το κράτος μέλος έχει λάβει όλα τα αναγκαία ρυθμιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Οσάκις διαβιβάζει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, το ΕΣΚΤ λαμβάνει όλα τα αναγκαία ρυθμιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

▼M1

5) Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει, στο βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται, για την εντός του ΕΣΚΤ συλλογή και διάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών που είχαν αρχικά συλλεγεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 5 του καταστατικού, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική ανάπτυξη ή παραγωγή στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους, οι δε στατιστικές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη.

6) Η ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ μπορεί να πραγματοποιείται προκειμένου να επιτραπεί σε φορείς επιστημονικής έρευνας η πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) και την παράγραφο 2.

7) Οι στατιστικές πληροφορίες που προέρχονται από πηγές που τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.

8) Τα κράτη μέλη και η ΕΚΤ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των κατάλληλων μέτρων επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει ειδικές εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση στην ΕΚΤ πληροφοριών πλην των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών και δεν ισχύει για τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που αρχικά διαβιβάζονται μεταξύ αρχής του ΕΣΣ και ενός μέλους του ΕΣΚΤ, για τις οποίες ισχύει το άρθρο 8α.

Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν συλλεγεί για σκοπούς άλλους από —ή μεταξύ άλλων και για— τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, για την εκπλήρωση αυτών των άλλων σκοπών.

▼M1

Άρθρο 8a

Ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών μεταξύ του ΕΣΚΤ και του ΕΣΣ

1.  Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών πέραν των καλυπτόμενων από τον παρόντα κανονισμό, η διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών μεταξύ ενός μέλους του ΕΣΚΤ που τις έχει συλλέξει και μιας αρχής του ΕΣΣ επιτρέπεται, εφόσον είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή ή διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους εντός των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ και εφόσον η αναγκαιότητα αυτή έχει αιτιολογηθεί.

2.  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, πέραν της πρώτης, απαιτείται ρητή άδεια της αρχής που συνέλεξε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

3.  Οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ μιας αρχής του ΕΣΣ και ενός μέλους του ΕΣΚΤ δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν είναι αποκλειστικά στατιστικοί, όπως για διοικητικούς ή φορολογικούς σκοπούς ή νομικές διαδικασίες ή για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7.

4.  Στατιστικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν τα μέλη του ΕΣΚΤ από αρχές του ΕΣΣ, οι οποίες προέρχονται από πηγές νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες παραμένουν στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές για τους σκοπούς της διάδοσης στατιστικών που προκύπτουν από τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες.

5.  Στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη του ΕΣΚΤ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών (έλεγχος αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων) που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ.

6.  Πρόσβαση στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ έχει μόνο το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες στατιστικής στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας του. Τα εν λόγω πρόσωπα χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Υπόκεινται στον περιορισμό αυτόν ακόμη και αφότου παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

7.  Τα κράτη μέλη και η ΕΚΤ λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή κάθε παραβίασης της προστασίας εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές του ΕΣΣ και την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 8β

Έκθεση εμπιστευτικότητας

Η ΕΚΤ δημοσιεύει ετήσια έκθεση εμπιστευτικότητας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 8α.

Άρθρο 8γ

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν φυσικά πρόσωπα

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 11 ), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 12 ).

Άρθρο 8δ

Πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα

Για να μειωθεί η επιβάρυνση των υπόχρεων παροχής στοιχείων, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πηγές διοικητικών δεδομένων στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημόσιων διοικητικών τους συστημάτων, στο μέτρο που τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρόσβαση καθορίζονται, εφόσον απαιτείται, από τα κράτη μέλη και την ΕΚΤ στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη του ΕΣΚΤ αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

▼B

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 εφαρμόζονται από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα λοιπά άρθρα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1 —————( 1 ) ΕΕ € 246 της 6.8.1998 σ. 12.

( 2 ) ΕΕ € 328 της 26.10.1998.

( 3 ) Ο Γνώμη που διατυπώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1998 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

( 4 ) ΕΕ Ε 310 της 30.11.1996, σ. 1.

( 5 ) Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 6 ) ΕΕ ι 281 της 23.11.1995, σ. 31.

( 7 ) ΕΕ ι 52 της 22.2.1997, σ. 1.

( 8 ) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.

( 9 ) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

( 10 ) Βλέπε αελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 11 ) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

( 12 ) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

Top