EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0057-20080321

Consolidated text: Οδηγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/57/2008-03-21

1996L0057 — EL — 21.03.2008 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 96/57/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Σεπτεμβρίου 1996

σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους

(ΕΕ L 236, 18.9.1996, p.36)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 6 Ιουλίου 2005

  L 191

29

22.7.2005

►M2

ΟΔΗΓΊΑ 2008/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Μαρτίου 2008

  L 81

48

20.3.2008
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 96/57/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Σεπτεμβρίου 1996

σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τουςΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης ( 3 ),

Εκτιμώντας:

(1)

ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν τα μέτρα που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

(2)

ότι, με το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 1985 για τη βελτίωση των προγραμμάτων εξοικονόμισης ενέργειας των κρατών μελών ( 4 ), το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και, ενδεχομένως, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν την ορθολογικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας χάρη στον καθορισμό ολοκληρωμένων πολιτικών εξοικονόμισης ενέργειας·

(3)

ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από οικιακές ψυκτικές συσκευές αντιπροσωπεύει μη αμελητέο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στην Κοινότητα και, κατά συνέπεια, της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· ότι τα διάφορα μοντέλα ψυκτικών συσκευών που διατίθενται στην κοινοτική αγορά παρουσιάζουν, για παρόμοιο όγκο και χαρακτηριστικά, μεγάλες διαφορές ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζουν δηλαδή σημαντικότατες αποκλίσεις όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση·

(4)

ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι έτοιμα να θεσπίσουν διατάξεις σχετικές με τις αποδόσεις των οικιακών ψυγείων και καταψυκτών, που θα επιφέρουν εμπόδια στο εμπόριο αυτών των προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας·

(5)

ότι, στις προτάσεις για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών, πρέπει να ληφθεί ως βάση υψηλό επίπεδο προστασίας· ότι η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, αποβλέποντας ταυτόχρονα στη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αυτών των συσκευών·

(6)

ότι η θέσπιση μέτρων αυτού του είδους αποτελεί κοινοτική αρμοδιότητα· ότι οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εμπίπτουν εντός των ορίων των στόχων της και, κατά συνέπεια, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 Β της συνθήκης·

(7)

ότι, εξάλλου, στο άρθρο 130 Ρ της συνθήκης, προβλέπεται η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, μεταξύ των στόχων της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος· ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν το 30 % περίπου των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αντιστοιχούν περίπου στο 35 % της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα· ότι τα ποσοστά αυτά αυξάνονται·

(8)

ότι, επίσης, στην απόφαση 89/364/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1989, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ( 5 ), επιδιώκεται ο διττός στόχος, αφενός, της ενθάρρυνσης των καταναλωτών να προτιμούν υψηλής απόδοσης ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό και, αφετέρου, της βελτίωσης της απόδοσης των ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμών·

(9)

ότι, στα συμπεράσματά του της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συμβούλιο καθόρισε ως στόχο να σταθεροποιηθούν μέχρι το έτος 2000 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Κοινότητα στα επίπεδα τους του 1990 και ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, επιβάλλεται η λήψη δραστικότερων μέτρων για τη σταθεροποίηση των εκπομπών (CO2) στην Κοινότητα·

(10)

ότι, με την απόφαση 91/565/ΕΟΚ ( 6 ), θεσπίστηκε πρόγραμμα για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα (πρόγραμμα SAVE)·

(11)

ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα μοντέλα ψυκτικών συσκευών δεν αυξάνουν υπέρμετρρα το κόστος παραγωγής τους και είναι δυνατόν να αποσβέσουν το αρχικό κόστος εντός ολίγων ετών, και μάλιστα συντομότερα, με τις εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που συνεπάγονται· ότι, κατά τον υπολογισμό αυτό, δεν λαμβάνεται υπόψη το επιπρόσθετο όφελος από την αποφυγή εξωγενών δαπανών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων ρύπων·

(12)

ότι το κέρδος από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης που απορρέει «φυσιολογικά» από τις πιέσεις της αγοράς και από τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 2 % ετησίως, θα συμβάλει στις προσπάθειες για τη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας·

(13)

ότι η οδηγία 92/75/ΕΟΚ ( 7 ) (οδηγία-πλαίσιο) και η οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής ( 8 ) (εκτελεστική οδηγία της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ), στις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική επισήμανση των συσκευών και η ένδειξη, με άλλες μορφές, της ενεργειακής κατανάλωσης, θα έχουν ως συνέπεια τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ψυκτικών συσκευών· ότι το μέτρο αυτό θα ωθήσει, ως εκ τούτου, και τους διάφορους ανταγωνιστές να προτείνουν για τις συσκευές τους ενεργειακή απόδοση καλύτερη από τα πρότυπα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία· ότι η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές πρέπει πάντως να συνοδεύεται από την ένδειξη προτύπων, προκειμένου να αποφέρει όλα τα δυνατά οφέλη και να έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική βελτίωση της μέσης συνολικής απόδοσης των πωλουμένων συσκευών·

(14)

ότι η παρούσα οδηγία, που αποσκοπεί στην εξάλειψη των τεχνικών φραγμών όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ψυκτικών συσκευών, πρέπει να ακολουθήσει τη «νέα προσέγγιση» που θεσπίστηκε με το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης ( 9 ), όπου ορίζεται ρητά ότι η νομοθετική εναρμόνιση περιορίζεται στη θέσπιση, μέσω οδηγιών, των βασικών απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά·

(15)

ότι επιβάλλεται να καθιερωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εκτέλεσης για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στους παραγωγούς και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

(16)

ότι ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη η απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης ( 10

(17)

ότι θα πρέπει, προς το συμφέρον των διεθνών συναλλαγών, να χρησιμοποιούνται, όπου απαιτείται, διεθνή πρότυπα· ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις ψυκτικές συσκευές ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 153 του Ιουλίου 1995 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, το οποίο βασίζεται σε διεθνές πρότυπο·

(18)

ότι οι οικιακές ψυκτικές συσκευές που πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CE» και να παρέχουν τις συναφείς πληροφορίες, προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα·

(19)

ότι η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τις οικιακές συσκευές ψύξης τροφίμων, που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξαιρουμένων των συσκευών που κατασκευάζονται με ειδικές προδιαγραφές· ότι οι εξοπλισμοί ψύξης επαγελματικής χρήσης παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα τροφοδοτούμενα από το ηλεκτρικό δίκτυο νέα ψυγεία, θαλάμους διατήρησης κατεψυγμένων τροφίμων και καταψύκτες οικιακής χρήσης, καθώς και στους συνδυασμούς τους, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι, που αναφέρονται στη συνέχεια ως «ψυκτικές συσκευές». Εξαιρούνται οι συσκευές που μπορούν να τροφοδοτηθούν και από άλλες πηγές ενέργειας, ιδίως από συσσωρευτές, καθώς και οι οικιακές ψυκτικές συσκευές που χρησιμοποιούν την αρχή της απορρόφησης και οι συσκευές που κατασκευάζονται με ειδικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ψυκτικές συσκευές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά μόνον εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της συσκευής για την οποία πρόκειται, είναι μικρότερη ή ίση προς τη μέγιστη, επιτρεπόμενη για την κατηγορία της, τιμή κατανάλωσης η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.  Ο κατασκευαστής ψυκτικών συσκευών που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά των εν λόγω συσκευών οφείλει να μεριμνά για τη συμμόρφωση προς την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κάθε συσκευής που διατίθεται στην αγορά.

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να εμποδίσουν στην επικράτειά τους τη διάθεση στην αγορά ψυκτικών συσκευών οι οποίες φέρουν τη σήμανση «CE» που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους προς όλες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2.  Τεκμαίρεται από τα κράτη μέλη ότι οι ψυκτικές συσκευές που φέρουν τη σήμανση «CE», σύμφωνα με το άρθρο 5, πληρούν όλες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.

3.  

α) Όταν οι ψυκτικές συσκευές αποτελούν το αντικείμενο άλλων οδηγιών οι οποίες αφορούν άλλα θέματα που προβλέπουν την επίθεση της σήμανσης «CE», η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει κατά τεκμήριο την πιστότητα των συσκευών αυτών προς τις διατάξεις και των άλλων αυτών οδηγιών, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.

β) Εάν, ωστόσο, μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το καθεστώς που θα εφαρμόζει, η σήμανση «CE» υποδηλώνει την πιστότητα προς τις διατάξεις μόνον των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, οι αναφορές στις εφαρμοζόμενες οδηγίες, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, δελτία ή οδηγίες που συνοδεύουν τις ψυκτικές συσκευές.

Άρθρο 4

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας και οι υποχρεώσεις σχετικά με τη σήμανση «CE» στις ψυκτικές συσκευές, καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 5

1.  Όταν διατίθενται στην αγορά, οι συσκευές πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CE». Η σήμανση αυτή αποτελείται από τα αρχικά «CE». Το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται περιέχεται στο παράρτημα III. Η σήμανση «CE» τίθεται, επί της ψυκτικής συσκευής και, ενδεχομένως, επί της συσκευασίας, με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

2.  Απαγορεύεται η επίθεση επί των ψυκτικών συσκευών σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή άλλα έγγραφα, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση «CE».

Άρθρο 6

1.  Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CE», που διαπιστώνεται από κράτος μέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος μέλος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση αυτή εμπίπτει στο πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της διάθεσης της ψυκτικής συσκευής στην κοινοτική αγορά.

2.  Αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο, το κράτος μέλος λαμβάνει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά.

Άρθρο 7

1.  Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και συνεπάγεται περιορισμό της διάθεσης ψυκτικών συσκευών στην αγορά πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο, στον οποίο πρέπει ταυτοχρόνως να γνωστοποιούνται οι δυνατότητες και προθεσμίες ενδίκων μέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

2.  Το κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό και αιτιολογεί την απόφασή του. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Πριν από τη λήξη τετραετούς περιόδου από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν εν σχέσει με τα αναμενόμενα. Με την προοπτική της μετάβασης σε μια δεύτερη φάση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή εκτιμά εν συνεχεία, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά πόσον είναι αναγκαία η θέσπιση δεύτερης σειράς κατάλληλων μέτρων για τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ψυκτικών συσκευών. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους θα βασίζονται σε επίπεδα ενεργειακής απόδοσης τα οποία δικαιολογούνται από οικονομική και τεχνική άποψη με βάση τις συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Θα λαμβάνεται επίσης υπόψη και κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οικιακών ψυκτικών συσκευών.

Άρθρο 9

1.  Εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς αυτή. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τη λήξη τριετούς προθεσμίας από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.  Εντός της περιόδου των τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά των ψυκτικών συσκευών που πληρούν τους ίδιους όρους με εκείνους που ίσχυαν στην επικράτειά τους κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

▼M1

Άρθρο 9α

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια ( 11 ), όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, και είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργείται ►M2  σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ◄ .

▼B

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η ηλεκτρική κατανάλωση ψυκτικής συσκευής (που μπορεί να εκφραστεί σε kWh ανά 24 ώρες) εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία υπάγεται η συσκευή (π.χ. ψυγείο ενός αστέρα, καταψύκτης οριζοντίου τύπου κ.λπ.), τον όγκο και την ενεργειακή απόδοση της συσκευής (π.χ. πάχος μόνωσης, απόδοση του συμπιεστή κ.λπ.) και της διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας γύρω από τη συσκευή και μέσα σ' αυτήν. Συνεπώς, κατά τον καθορισμό των προτύπων για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να προβλεφθούν ανοχές για τους κύριους ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή την κατηγορία της συσκευής και τον όγκο της). Για το λόγο αυτό, η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μια ψυκτική συσκευή ορίζεται με γραμμική εξίσωση που είναι συνάρτηση του όγκου της συσκευής, και για κάθε κατηγορία συσκευών ορίζεται διαφορετική εξίσωση.

Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μιας δεδομένης συσκευής, πρέπει καταρχήν η συσκευή να υπαχθεί σε μία από τις κατηγορίες του ακόλουθου καταλόγου:Κατηγορία

Περιγραφή

1

Ψυγείο χωρίς θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων (1)

2

Ψυγείο με δροσερό θάλαμο 5 °C ή/και 12 °C

3

Ψυγείο με θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων χωρίς αστέρα

4

Ψυγείο με θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων ενός αστέρος (*)

5

Ψυγείο με θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων (**)

6

Ψυγείο με θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων τριών αστέρων (***)

7

Ψυγειοκαταψύκτης με θάλαμο κατάψυξης (****)

8

Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου

9

Καταψύκτης οριζόντιου τύπου

10

Ψυγειοκαταψύκτης με περισσότερες από δύο πόρτες ή άλλες συσκευές που δεν περιγράφονται ανωτέρω

(1)   Κάθε διαμέρισμα θερμοκρασίας μικρότερης ή ίσης με - 6 °C.

Επειδή οι ψυκτικές συσκευές περιέχουν διαφορετικούς θαλάμους με διαφορετικές θερμοκρασίες (που σαφώς επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας), η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται στην πραγματικότητα ως συνάρτηση του προσαρμοσμένου όγκου, που είναι το σταθμισμένο άρθροισμα των όγκων των διαφορετικών θαλάμων.

Έτσι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο προσαρμοσμένος όγκος (Vadj) της συσκευής υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Vadj = Σ Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = (25 - Tc) / 20

όπου Tc είναι η ονομαστική θερμοκρασία κάθε θαλάμου (σε °C)

και όπου Vc είναι ο καθαρός όγκος δεδομένου τύπου θαλάμου της συσκευής και Fc είναι ένας συντελεστής ίσος με 1,2 για θαλάμους με αυτόματη απόψυξη και ίσος με 1 για τους άλλους θαλάμους.Cc = 1

για τις ψυκτικές συσκευές συνήθους (N) και ελαφρότερης (SN) κλιματικής κλάσης

Cc = Xc

για τις ψυκτικές συσκευές της υποτροπικής (ST) κλιματικής κλάσης

Cc = Yc

για τις ψυκτικές συσκευές της τροπικής (T) κλιματικής κλάσης

Οι συντελεστές στάθμισης Xc και Yc για τους διάφορους τύπους θαλάμων είναι οι ακόλουθοι:Πίνακας των συντελεστών στάθμισης Xc και Yc ανάλογα με τη θερμοκρασία του θαλάμου

 

Xc

Yc

Δροσερός θάλαμος

1,25

1,35

Θάλαμος νωπών τροφίμων

1,20

1,30

Θάλαμος 0 °C

1,15

1,25

Θάλαμος χωρίς αστέρα

1,15

1,25

Θάλαμος ενός αστέρα (*)

1,12

1,20

Θάλαμος δύο αστέρων (**)

1,08

1,15

Θάλαμος τριών (***) ή τεσσάρων αστέρων (****)

1,05

1,10.

Τόσο ο προσαρμοσμένος όγκος όσο και οι καθαροί όγκοι εκφράζονται σε λίτρα.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ενέργειας (Emax, σε kWh ανά 24 ώρες με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου) για κάθε συσκευή ως συνάρτηση του προσαρμοσμένου όγκου Vadj, υπολογίζεται για κάθε κατηγορία συσκευών με τις ακόλουθες εξισώσεις:Κατηγορία

Περιγραφή

Emax (kWh/24 ώρες)

1

Ψυγείο χωρίς θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων

(0,207 × Vadj + 218) / 365

2

Ψυγείο με δροσερό θάλαμο 5 °C ή/και 12 °C

(0,207 × Vadj + 218) / 365

3

Ψυγείο χωρίς αστέρα

(0,207 × Vadj + 218) / 365

4

Ψυγείο ενός αστέρα (*)

(0,557 × Vadj + 166) / 365

5

Ψυγείο δύο αστέρων (**)

(0,402 × Vadj + 219) / 365

6

Ψυγείο τριών αστέρων (***)

(0,573 × Vadj + 206) / 365

7

Ψυγειοκαταψύκτης τεσσάρων αστέρων (****)

(0,697 × Vadj + 272) / 365

8

Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου

(0,434 × Vadj + 262) / 365

9

Καταψύκτης οριζόντιου τύπου

(0,480 × Vadj + 195) / 365

Για τους ψυγειοκαταψύκτες με περισσότερες από δύο πόρτες ή τις άλλες συσκευές που δεν περιγράφονται ανωτέρω η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Emax) προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία και τον αριθμό των αστέρων του ψυχρότερου θαλάμου ως εξής:Θερμοκρασία του ψυχρότερου θαλάμου

Κατηγορία

Emax (kWh/24 ώρες)

> - 6 °C

1/2/3

(0,207 × Vadj + 218) / 365

≤ - 6 °C (*)

4

(0,557 × Vadj + 166) / 365

≤ - 12 °C (**)

5

(0,402 × Vadj + 219) / 365

≤ - 18 °C (***)

6

(0,573 × Vadj + 206) / 365

≤ - 18 °C (****)

7

(0,697 × Vadj + 272) / 365

Μέθοδοι δοκιμών για να επαληθευθεί κατά πόσον συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις απαιτήσεις για την ενεργειακή κατανάλωση της παρούσας οδηγίας

Εάν η κατανάλωση ηλεκτρισμού ψυκτικής συσκευής που υποβάλλεται σε εξακρίβωση είναι χαμηλότερη ή ίση προς την τιμή Emax (μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπεται για την ανωτέρω οριζόμενη κατηγορία της) επαυξημένη κατά 15 %, θεωρείται ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας οδηγίας. Εάν η κατανάλωση είναι υψηλότερη από την τιμή Emax επαυξημένη κατά 15 %, πρέπει να μετρηθεί η κατανάλωση τριών επιπλέον συσκευών. Εάν ο αριθμητικός μέσος της κατανάλωσης ηλεκτρισμού των τριών αυτών συσκευών είναι χαμηλότερος ή ίσος προς την τιμή Emax επαυξημένη κατά 10 %, θεωρείται ότι διαπιστώθηκε ότι η συσκευή πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις. Εάν ο αριθμητικός μέσος υπερβαίνει την τιμή Emax επαυξημένη κατά 10 %, η συσκευή θεωρείται ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτές.

Ορισμός

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν παράρτημα αντιστοιχούν στους ορισμούς του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 153 του Ιουλίου 1995 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ Α)

1.

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι η ψυκτική συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση «CE» σε όλες τις ψυκτικές συσκευές που κατασκευάζει και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.

2.

Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διατηρεί το φάκελο αυτό στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους επιθεώρησης επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκαστεστημένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εμπίπτει στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της ψυκτικής συσκευής στην κοινοτική αγορά.

3.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα της ψυκτικής συσκευής προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση αυτή, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της ψυκτικής συσκευής και να περιέχει, τα ακόλουθα στοιχεία:

i) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή,

ii) γενική περιγραφή του μοντέλου η οποία πρέπει να επαρκεί για την αδιαμφισβήτητη αναγνώρισή του,

iii) πληροφορίες, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, σχεδίων, σχετικά με τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, και ιδίως σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, όπως διαστάσεις, όγκος(-οι), χαρακτηριστικά συμπιεστή, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.,

iv) ενδεχομένως, τις οδηγίες χρήσης,

v) τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κατανάλωσης ηλεκτρισμού που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το σημείο 5,

vi) λεπτομέρειες σχετικά με την πιστότητα, κατόπιν αυτών των μετρήσεων, προς τις απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

4.

Ο τεχνικός φάκελος που έχει συνταχθεί κατ' εφαρμογήν άλλης κοινοτικής ρύθμισης, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο βαθμό που πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος.

5.

Οι κατασκευαστές ψυκτικών συσκευών είναι αρμόδιοι για τη διαπίστωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κάθε ψυκτικής συσκευής που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 153, καθώς και για την εξακρίβωση της πιστότητας της συσκευής προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2.

6.

Μαζί με τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας.

7.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου, με τη διαδικασία παραγωγής, να διασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζομένων ψυκτικών συσκευών προς τον τεχνικό φάκελο ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 2 και τις απαιτήσεις της οδηγίας που εφαρμόζονται σ' αυτές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «CE»

Η σήμανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» σύμφωνα με την ακόλουθη τυπογραφική παρουσίαση:

image

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης «CE», πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την ανωτέρω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 mm.( 1 ) ΕΕ αριθ. C 390 της 31.12.1994, σ. 30, και ΕΕ αριθ. C 49 της 20.2.1996, σ. 10.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 155 της 21.6.1995, σ. 18.

( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 308 της 20.11.1995, σ. 134), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 120 της 29.4.1996, σ. 10) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 198 της 8.7.1996).

( 4 ) ΕΕ αριθ. C 20 της 22.1.1985, σ. 1.

( 5 ) ΕΕ αριθ. L 157 της 9.6.1989, σ. 32.

( 6 ) ΕΕ αριθ. L 307 της 8.11.1991, σ. 34.

( 7 ) ΕΕ αριθ. L 297 της 13.10.1992, σ. 16.

( 8 ) ΕΕ αριθ. L 45 της 17.2.1994, σ. 1.

( 9 ) ΕΕ αριθ. C 136 της 4.6.1985, σ. 1.

( 10 ) ΕΕ αριθ. L 220 της 30.8.1993, σ. 23.

( 11 ) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.

Top