EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994L0011-20130701

Consolidated text: Οδηγία 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκόυ Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με την επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται να πωληθούν στον καταναλωτή

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/2013-07-01

1994L0011 — EL — 01.07.2013 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 94/11/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΟΙΝΟΒΟΫΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Μαρτίου 1994

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με την επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται να πωληθούν στον καταναλωτή

(ΕΕ L 100, 19.4.1994, p.37)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΟΔΗΓΊΑ 2006/96/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M2

ΟΔΗΓΊΑ 2013/15/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Μαΐου 2013

  L 158

172

10.6.2013


Τροποποιείται από:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 94/11/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΟΙΝΟΒΟΫΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Μαρτίου 1994

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με την επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται να πωληθούν στον καταναλωτήΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης,

Εκτιμώντας,

ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις για την επισήμανση των υποδημάτων με σκοπό την προστασία και την ενημέρωση του κοινού, καθώς και τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων της βιομηχανίας·

ότι οι διαφορές μεταξύ των εν λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στις συναλλαγές εντός της Κοινότητας και ως εκ τούτου να βλάψουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ότι, για να αποφευχθούν τα προβλήματα που οφείλονται στην ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία ενός κοινού συστήματος επισήμανσης για τα υποδήματα·

ότι, με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1989 σχετικά με την πολιτική προστασίας των καταναλωτών ( 3 ), συνιστάται περαιτέρω βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα·

ότι είναι προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και της βιομηχανίας υποδημάτων να καθιερωθεί ένα σύστημα που θα μειώνει τους κινδύνους απάτης με την αναφορά της ακριβούς φύσεως των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων·

ότι στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για μελλοντική δράση σχετικά με την επισήμανση προϊόντων προς το συμφέρον των καταναλωτών ( 4 ), η επισήμανση θεωρείται σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης και διαφάνειας για τον καταναλωτή, καθώς και αρμονικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

ότι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών αποτελεί το κατάλληλο μέσο κατάργησης αυτών των εμποδίων στις ελεύθερες συναλλαγές· ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα μεμονωμένα κράτη μέλη·

ότι η παρούσα οδηγία καθορίζει μόνον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προτείνονται για πώληση στον καταναλωτή.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα I.

Στο παράρτημα II περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Εξαιρούνται της παρούσας οδηγίας:

 τα μεταχειρισμένα υποδήματα,

 τα υποδήματα ασφαλείας που καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ ( 5 ),

 τα υποδήματα που καλύπτονται από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ ( 6 ),

 τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

2.  Η επισήμανση περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του υποδήματος σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 4.

i) Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τα τρία μέρη του υποδήματος, όπως ορίζονται στο παράρτημα I, ήτοι:

α) το επάνω μέρος·

β) τις φόδρες και

γ) τη σόλα.

ii) Η σύνθεση του υποδήματος πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 4 είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει ενδείξεων υπό μορφήν κειμένου που περιγράφουν συγκεκριμένα υλικά σύμφωνα με το παράρτημα I.

iii) Για το επάνω μέρος, ο ορισμός των υλικών βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα I, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

iv) Για τη σόλα, η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διατίθενται στο εμπόριο μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επισήμανσης της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων.

2.  Εάν διατίθενται στην αγορά υποδήματα που δεν είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις επισήμανσης το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την εμπορία υποδημάτων που είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις επισήμανσης της παρούσας οδηγίας, με την εφαρμογή μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που διέπουν την επισήμανση ορισμένων υποδημάτων ή των υποδημάτων εν γένει.

Άρθρο 4

1.  Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I, το οποίο αποτελεί τουλάχιστον το 80 % της επιφάνειας του επάνω μέρους και της φόδρας του υποδήματος και τουλάχιστον το 80 % του όγκου της σόλας. Εάν κανένα από τα υλικά δεν φθάνει τουλάχιστον το 80 %, οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται για τα δύο κυριότερα υλικά από τα οποία αποτελείται το υπόδημα.

2.  Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται επί του υποδήματος. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα μπορεί να επιλέξει είτε εικονογράμματα είτε ενδείξεις υπό μορφή κειμένου τουλάχιστον στην(τις) γλώσσα(ες), που μπορεί(ούν) να ορισθεί(ούν) από το κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με τη συνθήκη, που ορίζονται και απεικονίζονται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές του διατάξεις να προβλέπουν την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών για τη σημασία αυτών των εικονογραμμάτων χωρίς οι διατάξεις αυτές να δημιουργούν εμπόδια στις συναλλαγές.

3.  Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, με την επισήμανση παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σε ένα τουλάχιστον υπόδημα κάθε ζεύγους. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με τη χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

4.  Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

5.  Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την ετικέτα και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σ' αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση αυτή βαρύνει το πρόσωπο το υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Κοινότητας. Ο έμπορος λιανικής πωλήσεως υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Οι ενδείξεις που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές πληροφορίες υπό μορφήν κειμένου οι οποίες τίθενται, ενδεχομένως, στην επισήμανση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

Άρθρο 6

1.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 23 Σεπτεμβρίου 1995. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από τις 23 Μαρτίου 1996. Τα αποθέματα που έχουν σταλεί ή παραδοθεί στους εμπόρους λιανικής πωλήσεως πριν από την ημερομηνία αυτή δεν διέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίοιυ 1997.

3.  Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

4.  Τρία χρόνια από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες δυσκολίες που συνάντησαν οι επιχειρηματίες κατά την εφαρμογή των διατάξεως της παρούσας οδηγίας, και θα παρουσιάσει, ενδεχομένως, κατάλληλες προτάσεις αναθεώρησης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.   Ορισμός των μερών των υποδημάτων που πρέπει να αναγνωρίζονται και αντίστοιχα εικονογράμματα ή ενδείξεις υπό μορφή κειμένου 

Εικονόγραμμα

Ένδειξη υπό μορφή κειμένου

α)  Επάνω μέρος

Είναι η εξωτερική πλευρά του δομικού στοιχείου το οποίο στερεώνεται στο εξωτερικό πέλμα

image

Φ Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR Επάνω μέρος

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO Față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

β)  Φόδρες

Είναι η εσωτερική επένδυση του επάνω μέρους και της εσωτερικής σόλας η οποία αποτελεί το εσωτερικό μέρος του υποδήματος

image

F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR Φόδρες

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO Căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

γ)  Σόλα

Είναι το κάτω τμήμα του υποδήματος το οποίο υπόκειται σε εκ τριβής φθορά και το οποίο στερεώνεται στο επάνω μέρος του υποδήματος

image

F Σεμελλε εστέριεθρε

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Sole

DK Ydersål

GR Σόλα

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Ορισμός των υλικών και αντίστοιχα εικονογράμματα

Τα εικονογράμματα των υλικών πρέπει να υπάρχουν στην ετικέτα δίπλα στα εικονογράμματα που αφορούν τα τρία μέρη του υποδήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 και το μέρος 1 του παραρτήματος. 
 

Εικονόγραμμα

Ένδειξη υπό μορφή κειμένου

α)

i)  Δέρμα:

Γενικός όρος για τα δέρματα και τις δορές ζώων που έχουν διατηρήσει σχετικά ανέπαφη την αρχική ινώδη δομή τους και έχουν δεψασθεί για να καταστούν άσηπτα. Οι τρίχες ή το μαλλί μπορεί να έχουν ή να μην έχουν απομακρυνθεί. Το έτοιμο δέρμα μπορεί να προέρχεται από δέρμα ή δορά που έχει σχισθεί σε στρώματα ή τεμαχιστεί είτε πριν είτε μετά τη δέψη. Αν όμως μία δεψασμένη δορά ή δέρμα έχει αποσυντεθεί μηχανικά ή/και χημικά σε ινώδη σωματίδια, μικρά τεμάχια ή σκόνη και στη συνέχεια ανασυσταθεί με ή χωρίς τη βοήθεια συνδετικού μέσου, ώστε να λάβει τη μορφή φύλλων ή άλλο σχήμα, τα εν λόγω φύλλα ή σχήματα δεν επιτρέπεται να ονομάζονται «δέρμα». Αν το δέρμα φέρει επιφανειακή επίστρωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο επικάλυψης ή επικόλλησης, το πάχος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,15 mm. Ο παρών ορισμός καλύπτει όλα τα δέρματα με την επιφύλαξη άλλων νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν π.χ. από τη σύμβαση της Ουάσιγκτον.Η ένδειξη «δέρμα μη αποψιλωμένο» περιλαμβάνεται μεταξύ των προαιρετικών συμπληρωματικών πληροφοριών υπό μορφή κειμένου, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 5, όταν πρόκειται για δέρμα που διατηρεί τον υποδόριο ιστό, ως έχει μετά την αφαίρεση της επιδερμίδας και χωρίς να έχει αφαιρεθεί καμία μεμβράνη με λείανση, αποψίλωση ή σχίσιμο.

image

F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR Δέρμα

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO Piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

α)

ii)  Επενδεδυμένο δέρμα

Προϊόν στο οποίο η επιφανειακή επίστρωση ή επικόλληση του δέρματος είναι παχύτερη των 0,15 mm χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού πάχους του προϊόντος.

image

F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR Επενδεδυμένο δέρμα

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO Piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

β)

Φυσικά και συνθετικά υφάσματα, υφασμένα ή μηΟς «υφάσματα» νοούνται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στην οδηγία 71/307/ΕΟΚ, λαμβανομένων υπόψη και όλων των τροποποιήσεών της.

image

F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstilmaterialer

GR Ύφασμα

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textil

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO Textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

γ)

Άλλα υλικά

image

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR Άλλα υλικά

ES Otros materiales

P Outros materiais

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál'

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO Alte materiale

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

Τα «υποδήματα» μπορούν να ποικίλουν από σανδάλια, των οποίων το επάνω μέρος αποτελείται απλώς από προσαρμοζόμενα κορδόνια ή κορδέλες, έως μπότες μέχρι το μηρό, των οποίων το επάνω μέρος καλύπτει την κνήμη και το μηρό. Μεταξύ των προϊόντων αυτών επομένως περιλαμβάνονται ιδίως:

i) τα ίσια υποδήματα ή τα υποδήματα με τακούνια για συνήθη χρήση μέσα ή έξω από το οπίτι,

ii) τα μποτίνια, οι μπότες που καλύπτουν τη μισή ή όλη την κνήμη και οι μπότες μέχρι το μηρό,

iii) τα σανδάλια διαφόρων ειδών, τα «espadrilles» (υποδήματα με πάνινο το επάνω μέρος και σόλα από πλεγμένα φυτικά υλικά): τα υποδήματα αντισφαιρίσεως, τα υποδήματα για τρέξιμο και άλλα σπορ, τα σανδάλια μπάνιου και άλλα υποδήματα ψυχαγωγίας,

iv) τα ειδικά αθλητικά υποδήματα που έχουν, ή υπάρχει πρόβλεψη για προσαρμογή καρφιών, γάντζων, λουριών, ράβδων ή παρομοίων διατάξεων καθώς και τα υποδήματα παγοδρομίας χιονοδρομίας, πάλης, πυγμαχίας και ποδηλασίας. Περιλαμβάνονται επίσης τα υποδήματα που φέρουν στερεωμένα πατίνια (πάγου ή με τροχούς),

v) τα υποδήματα χορούν,

vi) τα υποδήματα που παράγονται από ένα ενιαίο τεμάχιο, ιδίως από πρεσαρμισμό καουτσούκ ή πλαστική ύλη, με εξαίρεση τα είδη από ελαφρά υλικά μιας χρήσεως (χαρί, πλαστικές ταινίες κ.λπ. χωρίς πρόσθετη σόλα),

vii) είδη υπόδησης που φοριούνται πάνω από άλλα υποδήματα και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν τακούνι,

viii) τα υποδήματα μιας χρήσεως με πρόσθετες σόλες, τα οποία εν γένει είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται μόνον μία φορά,

ix) τα ορθοπεδικά υποδήματα.

Για λόγους ομοιογένειας και σαφήνειας και με την επιφύλαξη των διατάξεων στις οποίες γίνεται αναφορά κατά την περιγραφή των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τα προϊόντα που ανήκουν στο κεφάλαιο 64 της συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») μπορούν γενικά να θεωρούνται ως εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.( 1 ) ΕΕ αριθ. C 74 της 25. 3. 1992, σ. 10.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 287 της 4. 11. 1992, σ. 36.

( 3 ) ΕΕ αριθ. C 294 της 22. 11. 1989, σ. 1.

( 4 ) ΕΕ αριθ. C 110 της 20. 4. 1993, σ. 3.

( 5 ) ΕΕ αριθ. L 399 της 30. 12. 1989, σ. 18.

( 6 ) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 201.

Top