Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Οδηγία του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (80/181/ΕΟΚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — EL — 27.05.2009 — 004.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ης Δεκεμβρίου 1979

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ

(80/181/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 039, 15.2.1980, p.40)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 85/1/ΕΟΚ της 18ης Δεκεμβρίου 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 89/617/ΕΟΚ της 27ης Νοεμβρίου 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

ΟΔΗΓΊΑ 1999/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιανουαρίου 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

ΟΔΗΓΊΑ 2009/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 11ης Μαρτίου 2009

  L 114

10

7.5.2009


Διορθώνεται από:

 C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 104, 29.4.2000, σ. 89  (99/103)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 311, 12.12.2000, σ. 50  (99/103)
▼B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ης Δεκεμβρίου 1979

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ

(80/181/ΕΟΚ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100,

την οδηγία 71/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τις μονάδες μετρήσεως ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 76/770/ΕΟΚ ( 2 ),

την πρόταση της Επιτροπής ( 3 ),

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 4 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 5 ),

Εκτιμώντας:

ότι οι μονάδες μετρήσεως είναι απαραίτητες για κάθε όργανο μετρήσεως, για την έκφραση κάθε πραγματοποιούμενης μετρήσεως και για την έκφραση κάθε ενδείξεως μεγέθους· ότι οι μονάδες μετρήσεως χρησιμοποιούνται στους περισσότερους από τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητος· ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια κατά τη χρησιμοποίησή τους· ότι είναι επομένως αναγκαίο να ρυθμισθεί η χρήση τους εντός της Κοινότητος στο οικονομικό κύκλωμα, στους τομείς της δημοσίας υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς επίσης και στις εργασίες διοικητικού χαρακτήρα·

ότι εν τούτοις, στο πεδίο των διεθνών μεταφορών, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Κοινότητα ή τα Κράτη Μέλη· ότι οι συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές πρέπει να τηρηθούν·

ότι οι νομοθεσίες των Κρατών Μελών που καθορίζουν τη χρήση των μονάδων μετρήσεων διαφέρουν από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο και ως εκ τούτου παρεμποδίζουν τις εμπορικές συναλλαγές· ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, επιβάλλεται η εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για να εξαλειφθούν τα εμπόδια αυτά·

ότι οι μονάδες μετρήσεως αποτελούν αντικείμενο διεθνών αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (CGPM) που συνεστήθη με τη Σύμβαση του Μέτρου που υπεγράφη στο Παρίσι στις 20 Μαΐου 1875, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα Κράτη Μέλη· ότι οι αποφάσεις αυτές συνέβαλαν στη γένεση του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων μετρήσεως (SI)·

ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε στις 18 Οκτωβρίου 1971 την οδηγία 71/354/ΕΟΚ που αποβλέπει στην εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις συναλλαγές υιοθετώντας σε κοινοτικό επίπεδο το Διεθνές Σύστημα Μονάδων· ότι η οδηγία 71/354/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την πράξη προσχωρήσεως και από την οδηγία 76/770/ΕΟΚ·

ότι οι κοινοτικές αυτές διατάξεις δεν εξάλειψαν όλα τα εμπόδια στο πεδίο αυτό· ότι κατ' εφαρμογή της οδηγίας 76/770/ΕΟΚ προβλέπεται να εξετασθεί, προ της 31ης Δεκεμβρίου 1979, η κατάσταση των μονάδων μετρήσεως, των ονομασιών και των συμβόλων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Δ του παραρτήματός της· ότι, επί πλέον, απεδείχθη αναγκαία η επαναξέταση της καταστάσεως ορισμένων άλλων μονάδων μετρήσεως·

ότι για την αποφυγή σημαντικών δυσκολιών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος για την εξάλειψη των μονάδων μετρήσεως οι οποίες δεν είναι συμβιβαστές με το Διεθνές Σύστημα· ότι είναι εν τούτοις απαραίτητο να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη που το επιθυμούν να επιβάλλουν στην επικράτειά τους τις διατάξεις μόνον του κεφαλαίου I του παραρτήματος, το ταχύτερο δυνατό· ότι είναι λοιπόν αναγκαίο, σε κοινοτικό επίπεδο, να περιορισθεί η μεταβατική αυτή περίοδος αφήνοντας ελευθερία στα Κράτη Μέλη να μην κάνουν χρήση ολόκληρης της μεταβατικής αυτής περιόδου·

ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια σαφής κατάσταση επί του θέματος της χρήσεως των μονάδων μετρήσεως στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών, και αυτό ιδίως για να προστατευθεί ο καταναλωτής· ότι η επιβεβλημένη υποχρέωση στα Κράτη Μέλη για την αποδοχή χρησιμοποιήσεως επιπροσθέτων ενδείξεων επί των προϊόντων και του εξοπλισμού που εισάγονται από τα άλλα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου εμφανίζεται καλώς προσαρμοσμένη για το σκοπό αυτό·

ότι εν τούτοις η συστηματική εφαρμογή μιας τέτοιας λύσεως σε όλα τα όργανα μετρήσεως και μεταξύ άλλων και στα ιατρικά όργανα δεν είναι κατ' ανάγκη επιθυμητή· ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει λοιπόν να μπορούν να απαιτούν στην επικράτειά τους όπως τα όργανα μετρήσεως φέρουν τις ενδείξεις μεγέθους σε μια μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως·

ότι η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη συνεχή κατασκευή προϊόντων που ήδη διατίθενται στην αγορά· ότι αφορά εν τούτοις τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση προϊόντων και εξοπλισμών που φέρουν ενδείξεις μεγεθών σε μονάδες μετρήσεως που δεν είναι πλέον νόμιμες μονάδες μετρήσεως και που είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή μερών των προϊόντων, εξοπλισμών και οργάνων μετρήσεως που ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά· ότι είναι συνεπώς αναγκαίο όπως τα Κράτη Μέλη εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση, ακόμη κι όταν φέρουν ενδείξεις μεγέθους σε μονάδες μετρήσεως που δεν είναι πλέον νόμιμες, τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμών συμπληρώσεως ή αντικαταστάσεως για να καταστεί δυνατή η συνεχής χρησιμοποίηση των προϊόντων, εξοπλισμών ή οργάνων μετρήσεως που ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά·

ότι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποιήσεως (ISO) υιοθέτησε στη 1 Μαρτίου 1974 ένα διεθνές πρότυπο που αφορά την παρουσίαση των μονάδων SI και άλλων μονάδων για τη χρησιμοποίησή τους σε συστήματα που περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων χαρακτήρων· ότι είναι επομένως χρήσιμο όπως η Κοινότης υιοθετήσει τις λύσεις που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές σε ένα ευρύτερο διεθνές σχέδιο στο πρότυπο ISO 2955 της 1ης Μαρτίου 1974·

ότι οι κοινοτικές διατάξεις επί του θέματος των μονάδων μετρήσεως ευρίσκονται διασκορπισμένες σε περισσότερα από ένα κοινοτικά κείμενα· ότι το θέμα των μονάδων μετρήσεως έχει τέτοια σημασία που είναι απαραίτητη η δυνατότητα αναφοράς σε ένα μοναδικό κοινοτικό κείμενο· ότι γι' αυτό το λόγο η παρούσα οδηγία συνενώνει όλες τις κοινοτικές διατάξεις επί του θέματος και χρειάζεται η κατάργηση της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Οι νόμιμες κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας μονάδες μετρήσεως οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έκφραση των μεγεθών είναι:

α) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος·

▼M4

β) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος μόνο στα κράτη μέλη όπου επιτρέπονταν στις 21 Απριλίου 1973·

▼M2

γ) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο III του παραρτήματος μόνο στα κράτη μέλη όπου επιτρέπονταν στις 21 Απριλίου 1973 και μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από αυτά τα κράτη μέλη. Η εν λόγω ημερομηνία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 1994·

δ) εκείνες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο IV του παραρτήματος μόνο στα κράτη μέλη όπου επιτρέπονταν στις 21 Απριλίου 1973 και μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από αυτά τα κράτη. Η εν λόγω ημερομηνία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρτίου 1999.

▼B

Άρθρο 2

▼M4

α) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 1 αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως.

▼B

β) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη χρησιμοποίηση, στα πεδία των θαλασσίων και αεροπορικών συγκοινωνιών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, μονάδων άλλων από εκείνες που καθίστανται υποχρεωτικές με την παρούσα οδηγία αλλά οι οποίες προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Κοινότητα ή τα Κράτη Μέλη.

Άρθρο 3

1.  Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, υπάρχει συμπληρωματική ένδειξη, όταν μιά ένδειξη εκφραζόμενη σε μια μονάδα του κεφαλαίου I του παραρτήματος συνοδεύεται από μια ή περισσότερες ενδείξεις εκφραζόμενες σε μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I.

▼M4

2.  Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ενδείξεων.

▼B

3.  Εν τούτοις, τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαιτήσουν όπως τα όργανα μετρήσεως φέρουν τις ενδείξεις μεγέθους σε μιά μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως.

4.  Η ένδειξη που εκφράζεται στη μονάδα μετρήσεως που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο I πρέπει να είναι προεξάρχουσα. Οι ενδείξεις που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I πρέπει να εκφράζονται ιδιαίτερα με χαρακτήρες διαστάσεων το πολύ ίσων με εκείνες των χαρακτήρων της ενδείξεως που αντιστοιχεί σε μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο I.

▼M2 —————

▼B

Άρθρο 4

Η χρησιμοποίηση μονάδων μετρήσεως που δεν είναι ή που δεν είναι πλέον νόμιμες επιτρέπεται:

 για τα προϊόντα και εξοπλισμούς που διατίθενται ήδη στην αγορά και/ή ευρίσκονται ήδη σε χρήση κατά την ημερομηνία υιοθετήσεως της παρούσας οδηγίας,

 για τα εξαρτήματα και μέρη προϊόντων και εξοπλισμών τα αναγκαία για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή μερών προϊόντων και εξοπλισμών που προβλέπονται ανωτέρω.

Εν τούτοις, για τις διατάξεις ενδείξεως των οργάνων μετρήσεως, μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση νομίμων μονάδων μετρήσεως.

Άρθρο 5

Το Διεθνές πρότυπο ISO 2955 της ►M2  15ης Μαΐου 1983 ◄ , «Επεξεργασία της πληροφορήσεως-Παρουσίαση των μονάδων SI και άλλων μονάδων για χρησιμοποίηση σε συστήματα που περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων χαρακτήρων», είναι εφαρμόσιμο στον τομέα που διέπεται από την παράγραφο 1 αυτού.

Άρθρο 6

Η οδηγία 71/354/ΕΟΚ καταργείται την 1η Οκτωβρίου 1981.

▼M2 —————

▼M3

Άρθρο 6α

Τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως το θέμα των συμπληρωματικών ενδείξεων, θα εξεταστούν λεπτομερέστερα και, εφόσον είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 6 ).

▼M4

Άρθρο 6β

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία και την εφαρμογή της όσον αφορά την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του διεθνούς εμπορίου και υποβάλει έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από προτάσεις, εάν είναι απαραίτητο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

▼B

Άρθρο 7

α) Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν προ της 1ης Ιουλίου 1981 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Οκτωβρίου 1981.

β) Από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη Μέλη θα ενημερώνουν εξάλλου την Επιτροπή εντός ευθέτου χρόνου, για να της δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις της, για κάθε σχέδιο διατάξεως, νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής μορφής, που σκοπεύουν να υιοθετήσουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ I ΥΠΟ α)

1.   ΜΟΝΑΔΕΣ SI ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ

1.1.   Μονάδες βάσεως SI 

Μέγεθος

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Μήκος

μέτρο

m

Μάζα

χιλιόγραμμο

Kg

Χρόνος

δευτερόλεπτο

s

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

ampère

A

Θερμοδυναμική θερμοκρασία

kelvin

K

Ποσότητα ύλης

mole

mol

Φωτεινή ένταση (φωτοβολία)

candela

cd

Οι ορισμοί των μονάδων βάσεως SI είναι οι ακόλουθοι:

▼M1

Το μέτρο είναι το μήκος του διαστήματος που διανύει το φως στο κενό σε διάρκεια 1/299 792 458 του δευτερολέπτου (17η CGPM - 1983 - Ψήφισμα 1).

▼B

Το χιλιόγραμμο είναι η μονάδα μάζας. Είναι ίσο με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιογράμμου.

[3η CGPM(1901) σ. 70 των πρακτικών].

Το δευτερόλεπτο είναι η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάπτωση μεταξύ των δυο υπερλέπτων σταθμών ενεργείας της θεμελιώδους καταστάσεως του ατόμου του καισίου 133.

[13η CGPM(1967) απόφ. 1]

Το ampère είναι η ένταση σταθερού ρεύματος το οποίο, διαρρέον δυο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, απείρου μήκους, αμελητέας κυκλικής διατομής και τοποθετημένους στο κενό σε απόσταση 1 μέτρου ο ένας από τον άλλο, παράγει μεταξύ των αγωγών αυτών δύναμη ίση με 2 × 10-7 newton ανά μέτρο μήκους.

[CIPM(1946) απόφ. 2, εγκριθείσα από την 9η CGPM(1948)].

▼M4

Το «kelvin», μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας, είναι το κλάσμα 1/273,16 της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του ύδατος.

Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στο ύδωρ που έχει ισοτοπική σύνθεση οριζόμενη από τις ακόλουθες αναλογίες ποσότητας ύλης: 0,00015576 γραμμομόρια 2H ανά γραμμομόριο 1H, 0,0003799 γραμμομόρια 17O ανά γραμμομόριο 16O και 0,0020052 γραμμομόρια 18O ανά γραμμομόριο16O.

[Δέκατη τρίτη ΓΔΜΣ (1967), απόφαση 4 και εικοστή τρίτη ΓΔΜΣ (2007), απόφαση 10]

▼B

Το mole είναι η ποσότητα ύλης συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα που υπάρχουν σε 0,012 χιλιόγραμμα άνθρακος 12.

Εφ' όσον χρησιμοποιείται το mole, οι στοιχειώδεις οντότητες πρέπει να καθορίζονται και μπορεί να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή καθορισμένα συγκροτήματα τέτοιων σωματιδίων.

[14η CGPM(1971) απόφ. 3].

Η candela είναι φωτεινή ένταση προς μια δεδομένη κατεύθυνση πηγής η οποία εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540 × 1012 hertz και της οποίας η ισχύς προς την κατεύθυνση αυτή είναι 1/683 watt ανά στερακτίνιο.

[16η CGPM(1979) απόφ. 3]

1.1.1.    ►M4  Ειδικό όνομα και σύμβολο της παράγωγης μονάδας θερμοκρασίας του SI για την έκφραση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ◄Μέγεθος

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Θερμοκρασία Κελσίου

βαθμός Κελσίου

°C

▼M3

Η θερμοκρασία Κελσίου ►C2  t  ◄ ορίζεται ως η διαφορά ►C2  t = T–T O  ◄ μεταξύ των δύο θερμοδυναμικών θερμοκρασιών ►C2  T  ◄ και ►C2  T O  ◄ , όπου ►C2  T O  ◄  = 273,15 Κ. Ένα διάστημα ή διαφορά θερμοκρασίας μπορούν να εκφραστούν είτε σε kelvin, είτε σε βαθμούς Κελσίου. Η μονάδα «βαθμός Κελσίου» είναι ίση με τη μονάδα «kelvin».

▼M4

1.2.   Παράγωγες μονάδες SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Γενικός κανόνας για τις παράγωγες μονάδες SI

Οι μονάδες, οι οποίες παράγονται κατά τρόπο συναφή από τις μονάδες βάσεως δίνονται από αλγεβρικές εκφράσεις υπό την μορφή γινομένων δυνάμεων των μονάδων βάσεως με αριθμητικό συντελεστή ίσο με τον αριθμό 1.

1.2.3.   Παράγωγες μονάδες SI με ειδικές ονομασίες και σύμβολαΜέγεθος

Μονάδα

Έκφραση

Ονομασία

Σύμβολο

Σε άλλες μονάδες SI

Σε βασικές μονάδες

Επίπεδη γωνία

radian

rad

 

m · m–1

Στερεά γωνία

steradian

sr

 

m2 · m–2

Συχνότητα

hertz

Hz

 

s–1

Δύναμη

newton

N

 

m · kg · s–2

Πίεση και τάση

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Ενέργεια, έργο ποσότητα θερμότητος

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Ισχύς (1), ροή ενεργείας

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Ποσότητα ηλεκτρισμού, ηλεκτρικό φορτίο

coulomb

C

 

s · A

Ηλεκτρική τάση, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρεγερτική δύναμη

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Ηλεκτρική αντίσταση

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Ηλεκτρική χωρητικότητα

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Μαγνητική ροή

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Μαγνητική επαγωγή

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Συντελεστής αυτεπαγωγής

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Φωτεινή ροή

lumen

lm

cd · sr

cd

Φωτισμός

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Ραδιενέργεια (ιονίζουσες ακτινοβολίες)

becquerel

Bq

 

s–1

Απορροφούμενη δόση, δείκτης απορροφούμενης δόσης, ενέργεια μεταδιδόμενη στη μάζα kerma

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Βιολογικώς αποτελεσματική απορροφούμενη δόση, ισοδύναμο δόσεως

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Καταλυτική δραστηριότητα

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Ειδικές ονομασίες της μονάδας ισχύος: Η ονομασία «voltampère», σύμβολο «VA» για την έκφραση της φαινομένης ισχύος του εναλλασσομένου ηλεκτρικού ρεύματος και η ονομασία «var», σύμβολο «var», για την έκφραση της ενεργού ηλεκτρικής ισχύος. Η ονομασία «var» δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της GCPM.

Μονάδες παράγωγες των μονάδων βάσεως SI δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των μονάδων του κεφαλαίου I.

Ειδικότερα, παράγωγες μονάδες SI δύνανται να εκφράζονται με τη χρησιμοποίηση των ονομασιών και των ειδικών συμβόλων του ανωτέρων πίνακα, π.χ.: η μονάδα SI του δυναμικού ιξιώδους δύναται να εκφράζεται ως m–1· kg.s–1 ή N.s.m–2 ή Pa.s.

▼B

1.3.   Προθέματα και σύμβολά τους τα οποία χρησιμεύουν στην υπόδειξη ορισμένων δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων

▼C2Συντελεστής

Πρόθεμα

Σύμβολο

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

téra

T

109

giga

G

106

méga

M

103

kilo

k

102

hecto

h

101

deca

da

10–1

deci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

micro

μ

10–9

nano

n

10–12

pico

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yocto

y

▼B

Οι ονομασίες και τα σύμβολα των δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων της μονάδας μάζας σχηματίζονται με την προσθήκη των προθεμάτων στη λέξη «γραμμο» και των συμβόλων τους στο σύμβολο «g».

Για την υπόδειξη των δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων μιας παράγωγης μονάδας της οποίας η έκφραση παρίσταται, υπό μορφή κλάσματος, πρόθεμα δύναται να συνδυασθεί είτε με τις μονάδες που εμφαίνονται στον αριθμητή, είτε στον παρονομαστή, είτε και στους δύο αυτούς όρους.

Σύνθετα προθέματα, δηλ. προθέματα που σχηματίζονται διά παραθέσεως περισσοτέρων του ενός από τα ανωτέρω προθέματα, απαγορεύονται.

1.4.   Ειδικές ονομασίες και σύμβολα δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων εγκεκριμένων μονάδων SIΜέγεθος

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Σχέση

Όγκος

λίτρο

l ή L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Μάζα

τόννος

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Πίεση και τάση

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Τα δύο σύμβολα «l» και «L» χρησιμοποιούνται για τη μονάδα «λίτρο» [16η CGPM (1979) απόφ. 5].

(2)   Μονάδα περιλαμβανομένη στο φυλλάδιο του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (BIPM) μεταξύ των αποδεκτών προσωρινά μονάδων.

Παρατήρηση:

Τα προθέματα και σύμβολά τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και για τις μονάδες και σύμβολα του πίνακα του σημείου 1.4.

2.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ SI ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ Ή ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝΜέγεθος

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Σχέση

Επίπεδος γωνία

περιφέρεια (*) (1) ()

 

1 περιφέρεια = 2 π rad

βαθμός (*) ή gon (*)

gon(*)

image

μοίρα

°

image

λεπτό γωνίας

image

δεύτερο λεπτό γωνίας

image

Χρόνος

λεπτό

min

1 min = 60 s

ώρα

h

1 h = 3 600 s

ημέρα

d

1 d = 86 400 s

(1)   Το σημείο (*) όταν βρίσκεται μετά από μιά ονομασία ή σύμβολο μονάδας σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν μέσα στους καταλόγους του CGPM, CIPM, ή BIPM. Η παρατήρηση αυτή αφορά το σύνολο του παραρτήματος αυτού.

(2)   Δεν υπάρχει διεθνές σύμβολο.

Παρατήρηση:

Τα προθέματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο με την ονομασία «βαθμός» ή «gon» και τα σύμβολά τους μόνο με το σύμβολο «gon».

▼M3

3.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ SI, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ SI ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΠοσότητα

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Ορισμός

Ενέργεια

Ηλεκτρονιοβόλτ

eV

Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι η κινητική ενέργεια που αποκτάται από ένα ηλεκτρόνιο όταν κινείται εντός διαφοράς δυναμικού 1 Volt στο κενό

Μάζα

Ενιαία μονάδα ατομικής μάζας

u

Η ενιαία μονάδα ατομικής μάζας ισούται προς το 1/12 της μάζας ατόμου του νουκλεϊδίου 12C.

Σημείωση:

Τα προθέματα και τα σύμβολά τους που παρατίθενται στο σημείο 1.3 εφαρμόζονται στις δύο αυτές μονάδες και τα σύμβολά τους.

▼B

4.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΜέγεθος

Μονάδα

Ονομασία

Σύμβολο

Τιμή

Ισχύς οπτικών συστημάτων

διοπτρία(*)

 

1 διοπτρία = 1 m1

Μάζα πολυτίμων λίθων

μετρικό καράτι

 

1 μετρικό καράτι = 2 × 10-4 kg

Εμβαδόν ή επιφάνεια των αγροτικών εκτάσεων και οικοπέδων

are

a

1 a = 102 m2

Μάζα ανά μονάδα μήκους των υφανσίμων ινών και των νημάτων

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10-6 kg. m-1

Πίεση του αίματος και πίεση των άλλων υγρών του σώματος

Χιλιοστόμετρο υδραργύρου

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Ενεργός διατομή

Barn

b

1 b = 10-28m2

Παρατήρηση:

►M1  Τα προθέματα και τα σύμβολά τους που αναφέρονται στο σημείο 1.3 χρησιμοποιούνται και για τις παραπάνω μονάδες και τα σύμβολα, εκτός από το χιλιοστόμετρο υδραργύρου και το σύμβολό του. Εντούτοις, το πολλαπλάσιο 102α ονομάζεται εκτάριο. ◄

5.   ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διά συνδυασμού των μονάδων που αναφέρονται στο κεφάλαιο I συνιστώνται οι σύνθετες μονάδες.

▼M2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠεδίο εφαρμογής

Μονάδα

Ονομασία

Τιμή κατά προσέγγιση

Σύμβολο

 
 

Οδική σήμανση, μετρήσεις απόστασης και ταχύτητας

Mile

1 mile =

1 609 m

mile

Yard

1 yd =

0,9144 m

yd

Foot

1 ft =

0,3048 m

ft

Inch

1 in =

2,54 × 10-2m

in

Μπύρα ή μηλίτης οίνος από βαρέλι· γάλα σε επιστρεφόμενα δοχεία

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Συναλλαγές με αντικείμενο πολύτιμα μέταλλα

Troy ounce

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Οι μονάδες που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο είναι δυνατόν να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με τις μονάδες του κεφαλαίου Ι, προκειμένου να σχηματίζονται σύνθετες μονάδες.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟ γ)ΜΕΓΕΘΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ

Μήκος

Ίντσα

1 in = 2,54 · 10-2 m

Πόδι

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

Μίλι

1 mile =1609 m

Υάρδα

1 yd = 0,9144 m

Επιφάνεια

Τετραγωνικό πόδι

1 sqft = 0,929 · 10-1 m2

Άκρ

1 ac = 4 047m2

Τετραγωνική υάρδα

1 sq yd = 0,8361 m2

Όγκος

Fluid ounce

1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3

Gill

1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

Pint

1 pt = 0,5683 · 10-3 m3

Quart

1 qt = 1,137 · 10-3 m3

Γαλλόνι

1 gal = 4,546 · 10-3 m3

Μάζα

Ουγγιά (avoirdupois)

1 oz = 28,35 · 10-3 kg

Troy ounce

1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

Λίμπρα

1 lb = 0,4536 kg

Ενέργεια

Therm

1 therm = 105,506 · 106 J

Μέχρι της ημερομηνίας της καθοριζομένης σύμφωνα με το άρθρο 1 υπό γ), οι μονάδες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο III δύνανται να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με εκείνες του κεφαλαίου I για τη δημιουργία συνθέτων μονάδων.

▼M2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΝΟΜΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣΠεδίο εφαρμογής

Μονάδα

Ονομασία

Τιμή κατά προσέγγιση

Σύμβολο

 
 

Θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Fathom

1 fm =

1,829 m

fm

Μπύρα, μηλίτης, νερά, αεριούχα ποτά και χυμοί φρούτων σε επιστρεφόμενα δοχεία

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

Fluid ounce

1 fl oz =

28,41 × 10-6m3

fl. oz

Οινοπνευματώδη ποτά

Gill

1 gill =

0,142 × 10-3m3

gill

Προϊόντα πωλούμενα χύμα

Ounce

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

Pound

1 lb =

0,4536 kf

lb

Αέριο (καύσιμο)

Therm

1 therm =

105,506 × 106J

therm

Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο δ), οι μονάδες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι δυνατόν να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με τις μονάδες του κεφαλαίου I, προκειμένου να σχηματίζονται σύνθετες μονάδες.( 1 ) ΕΕ αριθ. Ν 243 της 29.10.1971, σ. 29.

( 2 ) ΕΕ αριθ. Ν 262 της 27.9.1976, σ. 204.

( 3 ) ΕΕ αριθ. Α 81 της 28.3.1979, σ. 6.

( 4 ) ΕΕ αριθ. Α 127 της 21.5.1979, σ. 80.

( 5 ) Γνώμη που εκφράσθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 1979 (και η οποία δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

( 6 ) ΕΕ L 202 της 6.9.1971, σ. 1.

Top