EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0287

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

COM/2016/0287 final - 2016/0151 (COD)

Βρυξέλλες, 25.5.2016

COM(2016) 287 final

2016/0151(COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 168 final}
{SWD(2016) 169 final}
{SWD(2016) 170 final}
{SWD(2016) 171 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το τοπίο των οπτικοακουστικών μέσων αλλάζει με ταχείς ρυθμούς λόγω της αυξανόμενης σύγκλισης μεταξύ των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω του διαδικτύου. Οι καταναλωτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κατά παραγγελία περιεχόμενο μέσω έξυπνων/συνδεδεμένων συσκευών τηλεόρασης και φορητών συσκευών. Ειδικότερα, οι νεαρής ηλικίας καταναλωτές παρακολουθούν βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το περιεχομένο που δημιουργείται από χρήστες. Οι παραδοσιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες στην ΕΕ εξακολουθούν να κατέχουν ισχυρή θέση όσον αφορά την τηλεθέαση, τα διαφημιστικά έσοδα και τις επενδύσεις σε περιεχόμενο (περίπου το 30% των εσόδων). Ωστόσο, νέα επιχειρηματικά πρότυπα αναδύονται. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο και νέοι παίκτες προσφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου (π.χ. πάροχοι βίντεο κατά παραγγελία και πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο), ισχυροποιούνται και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ίδιο κοινό. Ωστόσο, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα βίντεο κατά παραγγελία και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη 1 επιβάλλει την επικαιροποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 2 , ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές αυτές στο επίπεδο της αγοράς, της κατανάλωσης και της τεχνολογίας. Η στρατηγική αυτή καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και στη φύση των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους παράγοντες της αγοράς 3 (ιδίως σε σχέση με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων 4 ), καθώς και των κανόνων που διέπουν την προστασία των ανηλίκων και τη διαφήμιση.

Βάσει αυτής της δέσμευσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη «βελτίωση της νομοθεσίας» 5 , η Επιτροπή πραγματοποίησε εκ των υστέρων αξιολόγηση (επίσης καλούμενη «REFIT»), στην οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σε ενωσιακό επίπεδο, και προσδιόρισε τομείς στους οποίους υπάρχει δυνατότητα για απλούστευση, χωρίς να θίγονται οι στόχοι της οδηγίας.

Συνεκτικότητα με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/36/ΕΚ και 2007/65/ΕΚ και κωδικοποιήθηκε στην οδηγία 2010/13/ΕΕ (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), καλύπτει τόσο τους κανόνες για «τηλεοπτική μετάδοση» όσο και τους κανόνες για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η παρούσα πρόταση λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων μετά την τελευταία αναθεώρηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα προσφέρει ένα εκσυγχρονισμένο, ευέλικτο και προσανατολισμένο προς το μέλλον νομικό πλαίσιο.

Συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως την οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία 2003/33/ΕΚ σχετικά με τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού, την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα 6 , η οποία ορίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Επομένως, η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν εξετάζει το ζήτημα της προσβασιμότητας.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ισχύουσα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο που δημιουργούν και προτείνουν οι χρήστες για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρουν, τις περισσότερες φορές, συντακτική ευθύνη για το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στις πλατφόρμες αυτές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν απαιτεί από τους ενδιάμεσους φορείς να παρακολουθούν το περιεχόμενο που φιλοξενείται από αυτούς· αντίθετα, απαγορεύει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν γενική υποχρέωση ελέγχου ή δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 15). Βάσει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ενδιάμεσοι φορείς, και ειδικότερα οι πάροχοι των λεγόμενων υπηρεσιών «φιλοξενίας», απαλλάσσονται από την ευθύνη για τυχόν παράνομες πληροφορίες που φιλοξενούν (άρθρο 14). Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χαρακτηρίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας κατά την έννοια της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μόνον εφόσον δεν γνωρίζουν ούτε ελέγχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Η εν λόγω απαλλαγή από ευθύνη ισχύει μόνον εάν οι πάροχοι, μόλις διαπιστώσουν το παράνομο περιεχόμενο, λάβουν άμεσα μέτρα για να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό ή για να το αποσύρουν.

Η παρούσα πρόταση θα συμπληρώσει την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε ορισμένα σημεία, όπως εξηγείται στο τμήμα 5 κατωτέρω, χωρίς να θίξει τις προαναφερθείσες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, καθώς και το άρθρο 3 σχετικά με την εσωτερική αγορά.

Οδηγία 2003/33/ΕΚ σχετικά με τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού

Η οδηγία 2003/33/EΚ απαγορεύει τη διαφήμιση για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού στον Τύπο και άλλα έντυπα μέσα, στο ραδιόφωνο και στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Απαγορεύει επίσης τις χορηγίες από καπνοβιομηχανίες σε ραδιοφωνικά προγράμματα και σε διασυνοριακές εκδηλώσεις. Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας 2003/33/ΕΚ αναφέρει ρητά ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων απαγορεύει κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν, μέσω διαδοχικών τροποποιήσεων, επεκταθεί για να καλύψουν όλες τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας και της τοποθέτησης προϊόντων σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ), άρθρο 10 παράγραφος 2 και άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο ε) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 7 , οι απαγορεύσεις που εφαρμόζεται στις ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα καπνού βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων εφαρμόζονται επίσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης. Η απαγόρευση εμπορικών ανακοινώσεων για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα επαναλαμβάνονται σε αιτιολογική σκέψη της παρούσας πρότασης οδηγίας.

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΟΑΕΠ)

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αποτελεί την κύρια νομοθετική πράξη σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην ΕΕ, όπως η παραπλανητική διαφήμιση. Εφαρμόζεται σε όλες τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, τόσο εντός όσο και εκτός του διαδικτύου.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές παρέχει τρία επίπεδα προστασίας των καταναλωτών:

(1)τη μαύρη λίστα με 31 συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση·

(2)τις παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές – που πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση·

(3)τη γενική απαγόρευση των αθέμιτων πρακτικών που αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας – που πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Η οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας εναρμονίζει σε όλη την Ένωση τα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Θεσπίζει επίσης τις ελάχιστες κυρώσεις.

Συνεκτικότητα με τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου 

Εικοσιένα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ευρωπαϊκή σύμβαση του 1989 για τη διασυνοριακή τηλεόραση (CETS αριθ. 132), που τροποποιήθηκε με πρωτόκολλο του 1998. Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης.

Η σύμβαση επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες στα τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται από τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

Δεδομένου ότι ορισμένοι από τους ισχύοντες κανόνες της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι λιγότερο αυστηροί από τους κανόνες της σύμβασης, η εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης περιέχει ενδεχομένως ήδη ορισμένες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ανάλογα με το αν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις που περιέχονται στην παρούσα πρόταση, η οποία εισάγει στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων περαιτέρω κανόνες που είναι λιγότερο αυστηροί από τους κανόνες της σύμβασης.

Όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η Ένωση έχει αποκτήσει αποκλειστική αρμοδιότητα να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Κάθε τροποποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση θα απαιτούσε, ως εκ τούτου, την ανάληψη δράσης από την πλευρά της Ένωσης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων βασίζεται στις αρμοδιότητες της ΕΕ να συντονίζει τη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά (άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ).

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η αγορά οπτικοακουστικών μέσων αποκτά ολοένα και περισσότερο ενωσιακή διάσταση, ιδίως λόγω της ανάπτυξης των διαδικτυακών υπηρεσιών και του γεγονότος ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποκτούν όλο και πιο διεθνή χαρακτήρα. Στα τέλη του 2013, 5 141 τηλεοπτικοί σταθμοί (εξαιρουμένων των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών και των χρονοθυρίδων) είχαν την έδρα τους στην ΕΕ. Από αυτούς, περίπου 1989 στόχευαν σε αγορές του εξωτερικού (είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ). Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε από 28% το 2009 (έτος εφαρμογής), σε 38% το 2013. Όσον αφορά τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, το 31% κατά μέσο όρο των παρόχων αυτών των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε ένα κράτος μέλος είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (2015). Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση της ΕΕ εξακολουθεί να δημιουργεί προστιθέμενη αξία.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τις αρχές τόσο της επικουρικότητας όσο και της αναλογικότητας, εξασφαλίζοντας, κατά γενικό κανόνα, μια προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης και βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου των παρεκκλίσεων και καταστρατηγήσεων. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει, στην πράξη, αυστηρότερους κανόνες, ειδικότερα όσον αφορά τον ορισμό των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, τη σύσταση εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, την προστασία των ανηλίκων και τις εμπορικές ανακοινώσεις.

Δεδομένου ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προβλέπει ελάχιστη εναρμόνιση, οι ισχύοντες κανόνες μπορούν να απλουστευθούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, η δράση της ΕΕ διασφαλίζει τη συνοχή με τις υπηρεσίες που καλύπτονται ήδη από την οδηγία αυτή. Η μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση στον τομέα αυτό εμποδίζει κάθε μελλοντικό κατακερματισμό που θα μπορούσε να προκύψει από τις παρεμβάσεις των κρατών μελών.

Αναλογικότητα

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι τηρεί την αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης και των μηχανισμών συνεργασίας,

Επιλογή του νομικού μέσου

Η παρούσα πρόταση οδηγίας συνιστά την προσφυγή στη συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και τις εμπορικές ανακοινώσεις. Οι ρυθμίσεις αυτού του είδους θεωρείται ότι είναι αποδεκτές σε μεγάλο βαθμό από τους κύριους ενδιαφερόμενους και παρέχουν τα μέσα της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Κατά γενική κρίση, οι στόχοι της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η αρχή της χώρας προέλευσης επέτρεψε την ανάπτυξη και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε ολόκληρη την ΕΕ, με ασφάλεια δικαίου, και έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους και περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές. 

Η αξιολόγηση REFIT κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιθώρια απλούστευσης, ιδίως των διαδικασιών που στηρίζουν την εφαρμογή της αρχής της «χώρας καταγωγής» (δηλ. τα κριτήρια καθορισμού της δικαιοδοσίας επί των παρόχων και τις διαδικασίες παρέκκλισης και συνεργασίας που περιορίζουν την ελευθερία λήψης και αναμετάδοσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις), καθώς και ορισμένων κανόνων για τις εμπορικές ανακοινώσεις. Ορισμένοι άλλοι κανόνες δεν είναι πλέον κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά και των αλλαγών στις συνήθειες τηλεθέασης. Η οδηγία απλουστεύεται επίσης με τη εναρμόνιση των κανόνων περί προστασίας των ανηλίκων για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το 2013, η Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο 8  «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες» και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου χωρίς σύνορα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους όρους της αγοράς, τη διαλειτουργικότητα και τις υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις για τους κανόνες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της Πράσινης Βίβλου λαμβάνονται υπόψη στο έγγραφο με τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών και στη σύνοψη των απαντήσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2014 9 .

Ενόψει της τρέχουσας αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση 10 με τίτλο «Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων — ένα πλαίσιο για τα οπτικοακουστικά μέσα τον 21ο αιώνα», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 Ιουλίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα κύρια αποτελέσματα όσον αφορά τις επιλογές πολιτικής για το μέλλον ήταν τα ακόλουθα:

σύγκλιση απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων ως προς την αναγκαιότητα πιθανής τροποποίησης των κανόνων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αν και οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν την ίδια άποψη ούτε σαφή αντίληψη για τη μελλοντική πορεία·

σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

παροχή στήριξης σε φορείς για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης· υποχρέωση μεταφοράς σήματος/ευρεσιμότητα· προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες· κανόνες για τα μείζονος σημασίας γεγονότα για την κοινωνία, συνοπτικές ανταποκρίσεις επικαιρότητας και δικαίωμα απάντησης·

δεν υπάρχει σαφής συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις, την προστασία των ανηλίκων και την προώθηση ευρωπαϊκών έργων.

Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες τάσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμμετεχόντων:

μεγάλο μέρος των εκπροσώπων των τηλεοπτικών οργανισμών ζήτησε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού είτε μέσω της ρύθμισης νέων υπηρεσιών και/ή της εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας των υφιστάμενων κανόνων,

οι οργανώσεις καταναλωτών ζήτησαν αυστηρότερους κανόνες στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό την προστασία των τηλεθεατών, ιδίως των ευάλωτων ατόμων,

οι φορείς των κλάδων του διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ζήτησαν να μην υπάρξει νέα κανονιστική ρύθμιση, για να διατηρηθεί η καινοτομία,

ο κλάδος του περιεχομένου τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των κανόνων για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή βασίστηκε στις ακόλουθες γνώμες ειδικών εξωτερικών συμβούλων:

Συστάσεις πολιτικής από άλλα όργανα της ΕΕ, και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11 , το Συμβούλιο 12 , την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 13 και την Επιτροπή των Περιφερειών 14 .

Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 15 . Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από ειδική ομάδα δράσης των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών για τα οπτικοακουστικά μέσα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποβλήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μέσω της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA 16 ), στους αρμόδιους φορείς του κλάδου και στις οργανώσεις των καταναλωτών. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη τον Μάιο/Ιούνιο του 2015. Περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα ορισμένων κανόνων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ζητούσε ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τα ετήσια έσοδα ή τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες συμμόρφωσης. Αφορούσε τους κανόνες σχετικά με:

1.    τις εμπορικές ανακοινώσεις

2.    τα ευρωπαϊκά έργα

3.    την προστασία των ανηλίκων

4.    την αρχή της χώρας προέλευσης

Η περίοδος αναφοράς για τις ερωτήσεις ποσοτικού χαρακτήρα κάλυπτε το διάστημα από το 2010 έως και το 2014.

Η έρευνα προσέλκυσε 107 απαντήσεις: 40 από εμπορικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς (38%), 20 από δημόσιους τηλεοπτικούς οργανισμούς (19%), 18 από τους παρόχους βίντεο κατά παραγγελία (17%), 12 από εθνικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων (12%), 10 από εθνικές ενώσεις που εκπροσωπούν ανεξάρτητους παραγωγούς (10%) και 4 από ενώσεις καταναλωτών (4%). Έλαβαν επίσης μέρος μια ένωση που εκπροσωπεί τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και μία που εκπροσωπεί γραφεία πωλήσεων. Οι φορείς που απάντησαν έχουν την έδρα τους σε 19 κράτη μέλη.

Μελέτες και γνωμοδοτήσεις της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA). Στο πρόγραμμα εργασίας της του 2015, η ERGA δεσμεύτηκε να εκδίδει αναλύσεις και εκθέσεις για τέσσερα βασικά θέματα: την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών για τα οπτικοακουστικά μέσα· καθ’ ύλην αρμοδιότητα σε έναν συγκλίνοντα οπτικοακουστικό κόσμο· την προστασία των ανηλίκων σε ένα περιβάλλον σύγκλισης· και την αντιμετώπιση του ζητήματος της κατά τόπον αρμοδιότητας στο πλαίσιο της ΕΕ. Κάθε θέμα εξετάστηκε σε υποομάδες αποτελούμενες από μέλη της ERGA. Οι τρεις πρώτες εκθέσεις εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία (σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού διαδικασίας της ERGA) τον Δεκέμβριο του 2015. Η έκθεση σχετικά με την κατά τόπον αρμοδιότητα θα εκδοθεί εντός του 2016.

Εξωτερικές μελέτες 17  σχετικά με την έκθεση στη διαφήμιση οινοπνευματωδών ποτών, τις επιπτώσεις των διαδικτυακών πρακτικών μάρκετινγκ στα παιδιά, την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα, την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση, καθώς και την τυποποίηση:

Μελέτη σχετικά με την έκθεση στη διαφήμιση οινοπνευματωδών ποτών, για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι κανόνες για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν οινοπνευματώδη ποτά παρείχαν στους ανηλίκους το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας 18 .

Μελέτη για τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές φορητών συσκευών στη συμπεριφορά των παιδιών. Η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2016 19 .

Μελέτη σχετικά με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων του οπτικοακουστικού τομέα, που επικαιροποιεί προηγούμενη μελέτη σχετικά με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Παραθέτει τις πρόσφατες αλλαγές και εξελίξεις στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες όσον αφορά την ανεξαρτησία και την αποτελεσματική λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η τελική έκθεση δημοσιεύθηκε 20 στις 8 Δεκεμβρίου 2015.

Μελέτη σχετικά με την αυτορρύθμιση που επανεξετάζει τις υφιστάμενες προσεγγίσεις για την αυτορρύθμιση σε αρκετά κράτη μέλη και αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για συναφή στοιχεία των υφιστάμενων συστημάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Η τελική έκθεση αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Τέσσερις μελέτες σχετικά με την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων για την υποστήριξη της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με πιθανή νέα νομοθετική πρόταση για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ανατέθηκαν με τη σύμβαση-πλαίσιο EAC-22-201 21 . Οι μελέτες αυτές καλύπτουν τα θέματα: των εμπορικών ανακοινώσεων, της προστασίας των ανηλίκων, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας/του δημοσίου συμφέροντος και την πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες. Τα σχέδια τελικής έκθεσης της μελέτης θα σταλούν στην Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του οπτικοακουστικού τομέα (EAO) («Study on data and information on the costs and benefits of the Audiovisual Media Service Directive (AVMSD) » - Μελέτη για τα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 22  και «On-demand markets in the European Union — 2014 and 2015 developments» (Κατά παραγγελία αγορές υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — εξελίξεις το 2014 και το 2015) 23 ) συντάχθηκαν βάσει της σύμβασης-πλαισίου PN/2011-27/A6. Οι δύο αυτές εκθέσεις εστιάζονται στα ακόλουθα:

(1)τη μέτρηση της ακροαματικότητας·

(2)τη διαδικτυακή διαφήμιση στην ΕΕ·

(3)την αγορά συνδρομητικών υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία στην ΕΕ το 2014·

(4)τα ποσοστά τηλεθέασης των ταινιών σε κατά παραγγελία υπηρεσίες·

(5)την αναλογία των ευρωπαϊκών έργων μυθοπλασίας σε δείγμα τηλεοπτικών σταθμών·

(6)τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των επενδύσεων σε αρχικό προγραμματισμό·

(7)τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των επενδύσεων σε αρχικό προγραμματισμό. 

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων και η θετική γνώμη της επιτροπής κανονιστικού ελέγχου διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής: XXX

Εξετάστηκαν οι ακόλουθες επιλογές (για κάθε τμήμα, επισημαίνεται με σκίαση η προτιμώμενη επιλογή):

(8)Επιλογές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπαρκούς προστασίας των ανηλίκων και των καταναλωτών στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο

Η επιλογή Α ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση για την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο

Η επιλογή Β επιβάλλει στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο την υποχρέωση πρόβλεψης μέσων για την προστασία των ανηλίκων και την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους, υποχρέωση που εφαρμόζεται μέσω της συρρύθμισης.

(9)Επιλογές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ίσων όρων ανταγωνισμού και των αδυναμιών της εσωτερικής αγοράς

α) Προώθηση των ευρωπαϊκών έργων

Η επιλογή Α παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις τηλεοπτικές μεταδόσεις όσο και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των υποχρεώσεων για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων.

Η επιλογή Β διατηρεί το ισχύον καθεστώς για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και ενισχύει τους κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία.

β) Προστασία των ανηλίκων στις κατά παραγγελία υπηρεσίες

Η επιλογή Α αυξάνει το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, απλουστεύει την έννοια του επιβλαβούς περιεχομένου και ενθαρρύνει τη συρρύθμιση στην ΕΕ για περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου.

γ) Αρχή της χώρας προέλευσης

Η επιλογή Α απλουστεύει και βελτιώνει τους κανόνες δικαιοδοσίας και τις διαδικασίες συνεργασίας

δ) Ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων

Η επιλογή Α απαιτεί από τα κράτη μέλη να έχουν ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και προβλέπει σειρά απαιτήσεων για τη στήριξη της ανεξαρτησίας τους και της αποτελεσματικότητας. Ο συντονιστικός και συμβουλευτικός ρόλος της ERGA ενισχύεται και ενσωματώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

(10)Η επιλογή για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κανόνων σχετικά με τις εμπορικές ανακοινώσεις δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό της

Η επιλογή Α προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένους κανόνες για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. 

Ο συνδυασμός των προτιμώμενων επιλογών θεωρείται ότι επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ευελιξία όσον αφορά το τρέχον επίπεδο ρύθμισης και της εξασφάλισης επαρκούς προστασίας των καταναλωτών.

Ο εξεταζόμενος κλάδος θα ωφεληθεί, αφενός, από περισσότερο ευέλικτους ποσοτικούς κανόνες σχετικά με τις εμπορικές ανακοινώσεις. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα της αρχής της χώρας καταγωγής και οι απαιτήσεις για την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι φορείς οπτικοακουστικών μέσων.

Αφετέρου, θα εξασφαλιστεί για τους καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας μέσω της περιορισμένης επέκτασης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και της ενίσχυσης των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στις κατά παραγγελία υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων. Επίσης, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα στις κατά παραγγελία υπηρεσίες.

Όλες οι επιλογές λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, την ανάγκη ευελιξίας για τον κλάδο, συνεκτιμώντας την πιθανή εφαρμογή μέσω αυτορρύθμισης και/ή συρρύθμισης (πεδίο εφαρμογής, πληροφορίες για το επιβλαβές περιεχόμενο).

Οι περισσότερες επιλογές βαθμό αλληλοσυμπληρώνονται. Για παράδειγμα, η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών θα έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία, εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τους αναθέσουν την εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Επίσης, η δυνητική αύξηση των εσόδων των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προκύπτει από τη μεγαλύτερη ευελιξία των ποσοτικών κανόνων για τις διαφημίσεις θα απελευθερώσει δυναμικό για μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

Ο συνδυασμός των επιλογών επιτρέπει να επιτευχθούν δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αγοράς οπτικοακουστικών μέσων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με την αναβάθμιση ορισμένων απαιτήσεων για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες και πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών ή την προώθηση ευρωπαϊκών έργων και την παράλληλη εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας ορισμένων κανόνων για τις εμπορικές ανακοινώσεις στις υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση προέκυψε ότι οι εμπορικές ανακοινώσεις αποτελούν έναν τομέα στον οποίο θα μπορούσε να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως όσον αφορά τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, την τοποθέτηση προϊόντων και τη χορηγία. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές. Η τοποθέτηση προϊόντων έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σημαντικούς πρόσθετους πόρους για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να εναρμονιστεί με τις νέες αυτές συνθήκες, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τους κανόνες για τις υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την τοποθέτηση προϊόντων και εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες. Ταυτόχρονα, η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία 24 που συλλέγονται σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στα παιδιά η τοποθέτηση προϊόντων, και εξακολουθεί να περιορίζει την έκθεσή τους σε τέτοιο περιεχόμενο.

Όσον αφορά τη δυνητική εξοικονόμηση δαπανών για τους παρόχους υπηρεσιών, αυτή θα ήταν περιορισμένη. Ο προγραμματισμός της διαφήμισης αποτελεί βασική συνιστώσα του προγραμματισμού των μεταδόσεων και οι ποσοτικοί κανόνες που επιβάλλει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν μόνο μικρό μέρος των πολυάριθμων παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στις στρατηγικές τηλεοπτικού προγραμματισμού που αποσκοπούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση της τηλεθέασης και των εσόδων. Οι δαπάνες που συνδέονται με τον προγραμματισμό των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ΤΠ, αποτελούν «συνήθεις δαπάνες», δηλ. δαπάνες που θα πραγματοποιούνταν και χωρίς την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Όσον αφορά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη αύξηση των διοικητικών δαπανών τους. Σήμερα, το κόστος των ρυθμιστικών αρχών για την άσκηση των καθηκόντων παρακολούθησης και επιβολής της εφαρμογής του ορίου 20% των τηλεοπτικών διαφημίσεων ανά ώρα ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ 25 . Όσον αφορά τους κανόνες για την τοποθέτηση προϊόντων και τις χορηγίες, οι εν λόγω δαπάνες ανέρχονται αντίστοιχα σε 2,2 εκατ. ευρώ και 2,1 εκατ. ευρώ ετησίως σε επίπεδο ΕΕ 26 . Επειδή σημαντικό ποσοστό των δαπανών προκύπτει από την εφαρμογή υποκειμενικών κριτηρίων, όπως η υπερβολή προβολή της τοποθέτησης ενός προϊόντος, οι ρυθμιστικές αρχές θα μειώσουν ασφαλώς τα τρέχοντα έξοδά τους. Δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς αυτές οι εξοικονομήσεις κόστους.

Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τις διατάξεις σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων. Πράγματι, τα κράτη μέλη θα μπορούν να θεσπίζουν εξαιρέσεις για θεματικές ή χαμηλής ακροαματικότητας υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων των ανηλίκων, η πρόταση δεν προβλέπει εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για θεμελιώδεις αξίες.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση λαμβάνει επίσης πλήρως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 7 και 8), της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11), της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16) και της απαγόρευσης διακρίσεων (άρθρο 21), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24) και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47).

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων

Η παρακολούθηση της εφαρμογής θα συνεχίσει να εξασφαλίζεται από την Επιτροπή με βάση:

εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, ως προς το σύνολο της οδηγίας, δύο έτη μετά την έκδοση της οδηγίας και στη συνέχεια ανά τριετία·

εκθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων ανά διετία (για τηλεοπτικές μεταδόσεις και κατά παραγγελία υπηρεσίες)·

την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο με βάση ανεξάρτητη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί μετά τη μεταφορά της οδηγίας·

την παρακολούθηση της εφαρμογής της διάταξης σχετικά με τους περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου για την προστασία των ανηλίκων.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η αρχή της χώρας προέλευσης για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων διατηρείται και ενισχύεται μέσω της απλούστευσης των κανόνων για τον καθορισμό της χώρας δικαιοδοσίας και της βελτίωσης των μηχανισμών παρέκκλισης σε περιπτώσεις εξαιρέσεων.

Η τροποποιημένη οδηγία θα εξακολουθήσει να βασίζεται στην ελάχιστη εναρμόνιση. Ωστόσο, επιδιώκεται υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών των οπτικοακουστικών μέσων. Πρόκειται για σημαντική καινοτομία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα στη διαμόρφωση και διατήρηση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, έχει εξαιρετική σημασία για την εξασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας. Η πρόταση ενισχύει τον ρόλο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) με την ανάθεση περισσότερων καθηκόντων κατά την παροχή συμβουλών και βοήθειας στην Επιτροπή για τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα καταργηθεί όταν αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία.

Το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας καταργείται, εφόσον η πρόταση ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης για την προσβασιμότητα θεσπίζει ήδη αυστηρότερες κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει την εναρμόνιση των προτύπων προστασίας για τηλεοπτικές εκπομπές όσο και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες. Το άρθρο 12 ορίζει ότι προγράμματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων διατίθενται μόνο με τρόπο που να διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι δεν μπορούν να ακούν ή να βλέπουν τέτοια προγράμματα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα προγράμματα αυτά μεταδίδονται από τηλεοπτικούς σταθμούς ή παρέχονται από παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Προς τον σκοπό της εν λόγω εναρμόνισης, το άρθρο 27 της ισχύουσας οδηγίας (που εφαρμόζεται μόνο στις τηλεοπτικές εκπομπές) καταργείται.

Η αναθεωρημένη οδηγία δημιουργεί πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων, επιβάλλοντας στις κατά παραγγελία υπηρεσίες την υποχρέωση να διαθέτουν στους καταλόγους τους μερίδιο τουλάχιστον 20% για ευρωπαϊκά έργα και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη προβολή αυτών των έργων (άρθρο 13). Το άρθρο 13 θα επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να επιβάλλουν χρηματοοικονομικές συνεισφορές (άμεσες επενδύσεις ή εισφορές που διατίθενται στα εθνικά ταμεία υποστήριξης ταινιών) στις κατά παραγγελία υπηρεσίες υπό τη δικαιοδοσία τους, καθώς και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος αλλά απευθύνονται στο εθνικό τους κοινό. Για να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες απαιτήσεις. Αυτό ισχύει κατ’ εξοχή για τις επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών.

Η παρούσα πρόταση επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των καταναλωτών παρέχοντας, αφενός, μεγαλύτερη ευελιξία για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε σχέση με την τοποθέτηση προϊόντων και τη χορηγία και την αυξημένη ευελιξία για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το ωριαίο όριο αντικαθίσταται από ημερήσιο όριο του 20% της διαφήμισης μεταξύ των ωρών 07:00 έως 23:00 (άρθρο 23). Θα επιτρέπεται η συχνότερη διακοπή τηλεοπτικών ταινιών, κινηματογραφικών έργων και δελτίων ειδήσεων (άρθρο 20) και θα επιτρέπονται μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα (άρθρο 19). Παράλληλα, η νέα οδηγία θα ενισχύσει επίσης τις διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα και για οινοπνευματώδη ποτά, ενθαρρύνοντας, όταν είναι αναγκαίο, την υιοθέτηση κωδίκων συμπεριφοράς σε επίπεδο ΕΕ (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4)).

Ένα πρόσθετο νέο στοιχείο είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της για να καλυφθούν, ως προς ορισμένες πτυχές, οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο οι οποίοι δεν έχουν την συντακτική ευθύνη για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, αλλά οργανώνουν το εν λόγω περιεχόμενο, με διάφορα μέσα.

Η τροποποιημένη οδηγία εισάγει την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, στον τομέα αρμοδιότητάς τους, οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θέτουν σε εφαρμογή, κατά προτίμηση μέσω της συρρύθμισης, τα κατάλληλα μέτρα για: i) την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο· και ii) την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους. Η πρόταση ορίζει ότι τα εν λόγω μέτρα μπορεί να λαμβάνονται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Το σύστημα θα ήταν συμβατό με την απαλλαγή από την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσίας οι οποίοι αποθηκεύουν περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον βαθμό που η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, διότι οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τις ευθύνες του παρόχου σε οργανωτικό επίπεδο και δεν συνεπάγονται ευθύνη για τυχόν παράνομες πληροφορίες που αποθηκεύονται στις πλατφόρμες.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κατά συνέπεια, δεν θα επιτρέπεται να επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών καμία γενική υποχρέωση να παρακολουθούν το περιεχόμενο ή να διενεργούν δραστήρια αναζήτηση γεγονότων ή περιστάσεων, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή των απαιτήσεων παρακολούθησης σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Δεν θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαιτούν από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα από εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία, όπως τροποποιήθηκε. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν μέτρων που τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν βάσει της οδηγίας 2000/31/ΕΚ όσον αφορά το παράνομο περιεχόμενο που αποθηκεύεται σε αυτές.

Επιπλέον, αυτό υπόκειται στην επιφύλαξη του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ, το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα κατά δικτυακών τόπων που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για τη φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδες που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας για τους χρήστες του διαδικτύου στην επικράτειά τους, με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των εν λόγω μέτρων, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας από άλλο κράτος μέλος, η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζει την αρχή της χώρας καταγωγής, με ορισμένες πιθανές εξαιρέσεις (άρθρο 3). Το σύστημα αυτό θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Σκοπός της πρότασης είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ίδιων κανόνων και στους παρόχους που δεν είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος, αλλά έχουν μητρική εταιρεία, θυγατρική ή άλλη οντότητα του ιδίου ομίλου με τέτοια εγκατάσταση.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει, με τη στήριξη της ERGA, τον συντονισμό των κωδίκων δεοντολογίας σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί σε εθνικό επίπεδο μηχανισμός καταγγελιών και επανόρθωσης.

2016/0151 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η τελευταία ουσιώδης τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 27 , που κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 , επήλθε το 2007 με την έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 . Έκτοτε, υπήρξαν σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συσκευή για την ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε άλλες, φορητές συσκευές για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα βίντεο σύντομης διάρκειας ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

(2)Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» 30 στην οποία ανακοίνωσε την επανεξέταση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

(3)Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο που παράγονται από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(4)Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει απαραιτήτως να τηρούν ενημερωμένα μητρώα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, και να ανταλλάσσουν τακτικά τα μητρώα αυτά με τις αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές τους και την Επιτροπή. Τα μητρώα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία.

(5)Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να στηρίζει τα συμπεράσματά της σε αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

(6)Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις για τον περιορισμό της ελεύθερης παροχής και λήψης υπηρεσιών θα πρέπει να είναι οι ίδιες για τις γραμμικές και τις μη γραμμικές υπηρεσίες.

(7)Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ» 31 , η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση 32 . Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν σε τομείς που συντονίζονται από την οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος στήριξης θεωρείται σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι εξίσου σημαντικό οι κώδικες να καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως θεωρούνται ως αποτελεσματική προσέγγιση για την επιβολή ενός καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από τους κώδικες αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία.

(8)Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως «δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους.

(9)Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τους παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή ακουστικά μέσα.

(10)Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο θρεπτικών χαρακτηριστικών του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη, που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη διατροφική σύστασή τους κατά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες.

(11)Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω συστήματα, και ιδίως εκείνα που στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση.

(12)Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά και παρακολουθούνται, οι κώδικες δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης.

(13)Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε εναλλακτικές προσφορές.

(14)Η χορηγία αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την προώθηση του ονόματος ενός νομικού ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή προϊόντων Με τον τρόπο αυτό, για να αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή διαφημιστικής τεχνικής για τους διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις χορηγίας μπορούν να περιέχουν διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν δεν ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(15)Η απελευθέρωση της τοποθέτησης προϊόντων δεν έχει αποφέρει την αναμενόμενη αξιοποίηση αυτής της μορφής οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η γενική απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντος με ορισμένες εξαιρέσεις δεν έχει δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων.

(16)Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, σε προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε θρησκευτικά προγράμματα και σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση να αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές για θέματα καταναλωτών είναι προγράμματα που παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου για τους τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

(17)Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να δίνεται υπερβολική προβολή σε ένα προϊόν έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Περιορίζει επίσης την πρόσληψη της τοποθέτησης προϊόντος η οποία, εξ ορισμού, προϋποθέτει σχετικά έντονη προβολή για να μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(18)Δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, οι τηλεοπτικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την παρεμβολή διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς, όταν αυτό δεν θίγει την ακεραιότητα του προγράμματος. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι περιορισμοί στις διακοπές κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί να απαιτείται ειδική προστασία.

(19)Παρότι η παρούσα οδηγία δεν αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00και 23:00, είναι σημαντικό για τους τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να επιλέγουν τον χρόνο προβολής της διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 23:00.

(20)Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και προβάλλουν ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα δικά τους προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που είναι άμεσα παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, αλλά και σε σχέση με προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας. Ο χρόνος μετάδοσης που διατίθεται για ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά.

(21)Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη διανομή ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε αυτά αρκετή προβολή.

(22)Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται σε ένα ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις κατά παραγγελία υπηρεσίες που παρέχονται στο έδαφός τους και προορίζονται για αυτό. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει ότι, επειδή υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον επί των εσόδων που προκύπτουν από τους τηλεθεατές στο εν λόγω κράτος μέλος.

(23)Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, κατά περίπτωση, κατά πόσον μια κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος απευθύνεται σε τηλεθεατές στην επικράτειά του, το κράτος αυτό μπορεί να αναφερθεί σε δείκτες, όπως η διαφήμιση ή άλλες ενέργειες προώθησης, που προορίζονται ειδικά για πελάτες στη δική του επικράτεια, δεδομένου ότι η κύρια γλώσσα της υπηρεσίας ή η ύπαρξη περιεχομένου ή εμπορικών ανακοινώσεων προορίζονται ειδικά για τους τηλεθεατές του κράτους μέλους λήψης.

(24)Όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν χρηματοοικονομικές συνεισφορές σε παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών, οι συνεισφορές αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν την κατάλληλη προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι διπλής επιβολής για τους παρόχους υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, εάν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών.

(25)Για να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και χαμηλό αριθμό τηλεθεατών, καθώς και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 33 . Επίσης, δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να επιβάλλονται τέτοιες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις στις οποίες – λόγω του χαρακτήρα ή του θεματικού τομέα των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – οι απαιτήσεις αυτές θα ήταν ανέφικτες ή αδικαιολόγητες.

(26)Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα θέματα αυτά.

(27)Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί από την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των παραπλανητικών και επιθετικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, οι υφιστάμενες απαγορεύσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι απαγορεύσεις που ισχύουν για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται στις οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2003/33/ΕΚ και 2014/40/ΕΕ.

(28)Ένα σημαντικό μέρος του αποθηκευμένου περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία όλων των πολιτών από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

(29)Δεδομένης της φύσης της συμμετοχής των παρόχων στο περιεχόμενο που αποθηκεύεται στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτά τα κατάλληλα αυτά θα πρέπει να αφορούν την οργάνωση του περιεχομένου και όχι το περιεχόμενο καθαυτό. Οι σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 34 , το οποίο προβλέπει απαλλαγή από ευθύνη για παράνομες πληροφορίες που αποθηκεύονται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Κατά την παροχή υπηρεσιών καλυπτόμενων από το άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο απαλλάσσει αυτούς τους παρόχους από τις γενικές υποχρεώσεις ελέγχου των εν λόγω πληροφοριών ή δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να αφορούν τις υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και, ιδίως, χωρίς να θίγουν τις εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

(30)Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνεται η συρρύθμιση.

Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 . Θα πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η δυνατότητα για τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση.

(31)Κατά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και όλων των πολιτών από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού.

(32)Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για τους παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ.

(33)Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, από τους δημόσιους οργανισμούς και από τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού. 

(34)Κάθε μέρος που υπόκειται σε απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής, θα πρέπει να έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον οργάνου ανεξάρτητου από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το όργανο αυτό μπορεί να είναι δικαστήριο. Η διαδικασία προσφυγής δεν θα πρέπει να θίγει την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών δικαστικών συστημάτων.

(35)Για να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου του οπτικοακουστικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε την ERGA με απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2014 36 . Ο ρόλος της ERGA είναι να συμβουλεύει και να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της για την εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και για τη διευκόλυνση τη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής.

(36)Η ERGA συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη συνεκτικών κανονιστικών πρακτικών και έχει παράσχει στην Επιτροπή νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου σχετικά με θέματα εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της πρέπει να αναγνωριστεί επίσημα και να ενισχυθεί στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η ομάδα θα πρέπει να ανασυσταθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(37)Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκλίνουσα εφαρμογή της σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα.

(38)Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ικανότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα σ’ αυτό βάσει καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνον όταν είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα που απορρέουν από τις δυνάμεις της αγοράς. Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες για τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μόνον αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής.

(39)Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του επιχειρείν, του δικαιώματος δικαστικού ελέγχου και της προώθησης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(40)Το δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα πολιτικής ειδησεογραφίας είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης και για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή προστασία των συμφερόντων των τηλεθεατών στην Ένωση. Δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για την κοινωνία και τη δημοκρατία, οι εκπομπές πολιτικής ενημέρωσης θα πρέπει, κατά το δυνατόν και με την επιφύλαξη των κανόνων για τα δικαιώματα του δημιουργού, να διατίθενται σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ.

(41)Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ιδίως τους κανόνες που διέπουν τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές.

(42)Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα 37 , τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στη νομοθεσία τους με ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τη σχέση μεταξύ των στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.

(43)Ως εκ τούτου, η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2010/13/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)    στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στο στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i) υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου μέρους της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου·»·

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα) «υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) η υπηρεσία συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει συντακτική ευθύνη·

ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την απεικόνιση, τη σήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας·

iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση·

iv) η υπηρεσία διατίθεται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.»·

γ) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματοποιημένα έργα·»·

δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο Βο):

«Βο) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή περισσότερους χρήστες·» 

ε) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο δα):

«δα) «πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο·»·

(2)    ο τίτλος του κεφαλαίου II αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»·

(3)    το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται η πλειονότητα του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·»·

     β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 5α και 5β:

«5α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, καθώς και τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 βάσει των οποίων θεμελιώνεται αυτή η δικαιοδοσία. Στη συνέχεια, κοινοποιούν στην Επιτροπή αμελλητί τυχόν αλλαγές στον κατάλογο αυτό. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

5β. Εάν, κατά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) να διατυπώσει τη γνώμη της επί του θέματος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. Εάν η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της ERGA, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 5 αναστέλλονται μέχρι να εκδοθεί η γνώμη της ERGA.»·

(4)    το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   «Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν περιορίζουν την αναμετάδοση στην επικράτειά τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία διέπει η παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν προσωρινά από την παράγραφο 1, εάν μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων παρεχόμενη από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους:

α) παραβαίνει προφανώς, σοβαρός και βαρέως τα άρθρα 6 ή 12, ή και τα δύο·

β) βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας· ή

γ) βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τη δημόσια υγεία.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 μόνον όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον δύο φορές·

β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και στην Επιτροπή τις καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε περίπτωση νέας διάπραξης των καταγγελλόμενων παραβάσεων·

γ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος και με την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του στοιχείου β)·

δ) ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον μία φορά μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας.

Τα στοιχεία α) και δ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται μόνο στις γραμμικές υπηρεσίες.

4. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση των μέτρων που έχει λάβει το κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 και έπειτα από διαβούλευση με την ERGA, η Επιτροπή αποφασίζει για το κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 2 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται προς το ενωσιακό δίκαιο, το κράτος μέλος αίρει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής κάθε διαδικασίας, ένδικου μέσου προστασίας ή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μαζί με τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη παρέκκλισης από τους εν λόγω όρους.

7. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα της παραγράφου 6, η Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων με το ενωσιακό δίκαιο το ταχύτερο δυνατό. Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να μην λάβει τα σχεδιαζόμενα μέτρα ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα..

8. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7, στο πλαίσιο της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 και της ERGA.»·

(5)    το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται με αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες όσον αφορά τα άρθρα 5, 6, 6α, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 30α, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.»·

β) στην παράγραφο 3, το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο παρεμβάλλεται μετά το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου:

«Το κράτος μέλος που έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η εκτίμησή του σχετικά με την καταγγελλόμενη καταστρατήγηση.»·

γ) οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ένα κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει μέτρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός φορέας την πρόθεσή του να λάβει τα μέτρα αυτά θεμελιώνοντας επίσης τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή του·

β) έχει σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης του οικείου τηλεοπτικού φορέα και, ιδίως, έχει δώσει στον εν λόγω τηλεοπτικό φορέα τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω κράτος μέλος·

γ) η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση με την ERGA ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα βάσει των παραγράφων 2 και 3 είναι ορθώς θεμελιωμένες.

5. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α). Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 3 μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω αίτημα.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 3 δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα.»·

δ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. Οι εν λόγω κώδικες σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να είναι ευρύτερα αποδεκτοί από τους κύριους ενδιαφερόμενους στα οικεία κράτη μέλη. Οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς και επακριβώς τους στόχους τους. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. Προβλέπουν αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων, κατά περίπτωση.

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω κωδίκων.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις των εν λόγω κωδίκων. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τους εν λόγω κώδικες, κατά περίπτωση.»·

(6)    Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

(7)    στο άρθρο 5, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ή οργανισμοί εποπτείας.»·

(8)    το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.»·

(9)    παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

   «Άρθρο 6α

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να παρέχουν στους τηλεθεατές επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση.

3. Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.»·

(10)    το άρθρο 7 απαλείφεται·

(11)    το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

   α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες με επιπτώσεις στη διατροφή και τη φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική πρόσληψη στη συνολική διατροφή , και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα.

Οι εν λόγω κώδικες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα ή λιπαρά, ή που για άλλον λόγο δεν είναι σύμφωνα με τις εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. Οι εν λόγω κώδικες θα πρέπει να προβλέπουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να δίνουν έμφαση στη θετική ποιότητα των διατροφικών πτυχών των εν λόγω τροφών και ποτών.

Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.»·

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

«3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά.

4. Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.»·

(12)    στο άρθρο 10, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·»·

(13)    το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται μόνον σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2009.

2. Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, τα προγράμματα για θέματα καταναλωτών, θρησκευτικά προγράμματα και προγράμματα που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά.

3. Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών·

γ) οι τηλεθεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος. Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος επισημαίνονται σαφώς κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος και κατά τη συνέχιση του προγράμματος έπειτα από διαφημιστικό διάλειμμα, για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των τηλεθεατών.

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του στοιχείου γ), υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι παραγωγή ούτε ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

4. Εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος:

α) για προϊόντα καπνού ή τσιγάρα ή τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού·

β) για ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»·

(14)    το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και μετατοπίζεται στο κεφάλαιο III:

«Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το πρόγραμμα.

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός γονικός έλεγχος.»·

(15)    το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον 20% των ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την προβολή των έργων αυτών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων, μεταξύ άλλων με άμεσες επενδύσεις σε περιεχόμενο και συνεισφορές σε εθνικά ταμεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται σε τηλεθεατές στην επικράτειά τους αλλά είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τέτοιες χρηματοοικονομικές συνεισφορές. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοοικονομική συνεισφορά θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα έσοδα που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών. Κάθε χρηματοοικονομική συνεισφορά είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο έως την [ημερομηνία - όχι αργότερα από τρία έτη μετά την έγκριση] και εφεξής ανά διετία σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

4. Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και ανεξάρτητη μελέτη, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, καθώς και τον στόχο της πολιτισμικής πολυμορφίας.

5. Τα κράτη μέλη αίρουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 για τους παρόχους με χαμηλό κύκλο εργασιών ή μικρό αριθμό τηλεθεατών ή που αποτελούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρεκκλίνουν από αυτές τις απαιτήσεις στην περίπτωση που δεν είναι εφαρμόσιμες ή δικαιολογημένες λόγω του χαρακτήρα ή του θέματος των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»·

(16)    στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   «Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών.»·

(17)    το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α) σε ανακοινώσεις τηλεοπτικού φορέα για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα και άμεσα παράγωγα προϊόντα των εν λόγω προγραμμάτων ή για προγράμματα άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων επικοινωνίας·

β) στις ανακοινώσεις χορηγίας·

γ) στις τοποθετήσεις προϊόντων.»·

(18)    Το κεφάλαιο III απαλείφεται·

(19)    παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο IXα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧα

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

Άρθρο 28a

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για:

α) την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη·

β) την προστασία όλων των πολιτών από περιεχόμενο που εμπεριέχει υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

2. Η καταλληλότητα των μέτρων κατά την έννοια της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση τη φύση του επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας προσώπων που πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα που διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και των χρηστών που έχουν δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

α) τον καθορισμό και την εφαρμογή, στους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, των εννοιών της υποκίνησης βίας ή μίσους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και του περιεχομένου που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 αντίστοιχα·

β) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση μηχανισμών που επιτρέπουν στους χρήστες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αναφέρουν ή να επισημαίνουν στον εκάστοτε πάροχο της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην πλατφόρμα του·

γ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο σε σχέση με το περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων·

δ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση συστημάτων που επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

ε) την παροχή συστημάτων γονικού ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων·

στ) τη θέσπιση και εφαρμογή συστημάτων μέσω των οποίων οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο εξηγούν στους χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο τη συνέχεια που δόθηκε στην αναφερόμενη στο στοιχείο β) αναφορά ή επισήμανσή τους.

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους αναγκαίους μηχανισμούς αξιολόγησης της καταλληλότητας των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα οποία λαμβάνονται από τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Τα κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον στις αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 30.

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2. Δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, όπως, ανάλογα με την περίπτωση, εκείνων που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ ή του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών και παρόχων πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

7. Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας.

8. Οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, καθώς και τροποποιήσεις των υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει την κατάλληλη δημοσιότητα στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας.

Άρθρο 28β

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, αλλά έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε θυγατρική που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, ή ανήκουν σε όμιλο που έχει οντότητα εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΟΚ.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, εάν η μητρική εταιρία, η θυγατρική ή άλλη οντότητα του ομίλου είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικό κράτος μέλος η καθεμία, ο πάροχος θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η μητρική εταιρία ή, ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης σε κράτος μέλος, στον τόπο εγκατάστασης της θυγατρικής ή, ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης σε κράτος μέλος, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η άλλη οντότητα του ομίλου.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου και, όταν υπάρχουν πολλές θυγατρικές εγκατεστημένες σε διαφορετικό κράτος μέλος η καθεμία, ή όταν υπάρχουν αρκετές άλλες επιχειρήσεις του ομίλου κάθε μία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος, τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο πάροχος ορίζει σε ποια από τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκεται η έδρα του.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 βάσει των οποίων θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.»·

(20)    ο τίτλος του κεφαλαίου XI αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ»·

(21)    το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 30

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία διαφόρων τομέων.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, ιδίως της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων δυνάμει των οποίων εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό δεν εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο.

3. Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, καθώς οι τρόποι με τους οποίους καθίστανται υπόλογες καθορίζονται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Ο διευθυντής μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή τα μέλη του συλλογικού οργάνου που ασκούν αυτά τα καθήκοντα στο πλαίσιο εθνικής ρυθμιστικής αρχής μπορεί να απολυθούν μόνον εφόσον πάψουν να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία. Μια απόφαση απόλυσης με τη σχετική αιτιολογία δημοσιοποιείται.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν χωριστούς ετήσιους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στην ERGA.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή φορέας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής. Το όργανο προσφυγής είναι ανεξάρτητο από τα μέρη που εμπλέκονται στην προσφυγή.

Το εν λόγω όργανο προσφυγής, το οποίο θα πρέπει να είναι δικαστήριο, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρογνωσία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης και να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός προσφυγής.

Έως την ολοκλήρωση της προσφυγής ισχύει η απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν χορηγηθούν προσωρινά μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.»·

(22) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 30α:

«Άρθρο 30a

1. Θεσπίζεται η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA).

2. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από εθνικές ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές του τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι αρχές εκπροσωπούνται από τους διευθυντές ή από διορισμένους υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εθνικής ρυθμιστικής αρχής με πρωταρχικό καθήκον την εποπτεία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εθνική ρυθμιστική αρχή, από άλλους αντιπροσώπους που επιλέγονται μέσω των οικείων διαδικασιών. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας.

3. Η ERGA είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

β) να παρέχει συμβουλές και να επικουρεί την Επιτροπή για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Για την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, η ομάδα μπορεί, ενδεχομένως, να συμβουλεύεται τους φορείς της αγοράς, τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες με σκοπό να συγκεντρώνει τις αναγκαίες πληροφορίες·

γ) να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των κανονιστικών πλαισίων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

δ) να συνεργάζεται και να παρέχει στα μέλη της τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 3 και 4·

ε) να διατυπώνει γνώμες, όταν της το ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως με την προστασία των ανηλίκων και την υποκίνηση μίσους.»·

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τον εσωτερικό κανονισμό της ERGA.»·

(23)    το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 33

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης μέσω κωδίκων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από 10 έτη μετά την έγκριση], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκ των υστέρων αξιολόγηση, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την αναθεώρησή της, με σκοπό να υπολογίσει τις επιπτώσεις της οδηγίας και την προστιθέμενη αξία της.»

Άρθρο 2

1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι αργότερα από ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος] Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)

   Ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», της 6ης Μαΐου 2015, COM(2015) 192 final, http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf  

(2) Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)
(3) Ειδικότερα, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά αναφέρει ότι «η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον θα πρέπει να προσαρμοστεί το τρέχον σύστημα κανόνων που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες εκπομπής και κατά παραγγελία θέασης. Θα εξετάσει επίσης κατά πόσον το σημερινό πεδίο εφαρμογής ή οι κανόνες θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να συμπεριλάβουν νέες υπηρεσίες και φορείς που επί του παρόντος δεν λογίζεται ότι αποτελούν ως υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο πλαίσιο της οδηγίας και/ή παρόχους που δεν εμπίπτουν στο υφιστάμενο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της».
(4) Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά αναφέρει επίσης ότι «η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με μέτρα για την προώθηση καταλόγων ευρωπαϊκών έργων στις πλατφόρμες που προσφέρουν βίντεο κατά παραγγελία».
(5) Η αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων έχει ανακοινωθεί στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «REFIT: Τα πρώτα αποτελέσματα της καταγραφής του κεκτημένου» (SWD(2013) 401 final) και αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (παράρτημα 3 (COM2014) 910 final της 16.12.2014).
(6) COM(2015) 615 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A615%3AFIN )
(7) Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1).
(8) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-green-paper-preparing-fully-converged-audiovisual-world-growth-creation-and-values  
(9) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/publication-summaries-green-paper-replies  
(10) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st  
(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας: Α) την έκθεση του Ιανουαρίου 2015 (δεν έχει ακόμη εκδοθεί) με τίτλο «Towards a Digital Single Market Act» (Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά) (2015/2147(INI)), B) την έκθεση του Ιουλίου 2013, «Connected TV» (Συνδεδεμένη τηλεόραση) [εισηγήτρια: Petra Kammerevert, ευρωβουλευτής (S&D, DE)], που καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0329&language=EN&ring=A7-2013-0212, Γ) την έκθεση του Μαρτίου 2014 «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο» [Εισηγήτρια: Sabine Verheyen, ευρωβουλευτής (EPP, DE)] που ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0232&language=EN&ring=A7-2014-0057 .
(12) Πιο πρόσφατα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας της ΕΕ το 2014 καλούσαν την Επιτροπή «να ολοκληρώσει επειγόντως την επανεξέταση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS) υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των μεταβολών της αγοράς που προκύπτουν από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και με βάση το αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.» http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf  
(13) Γνώμη που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.28469  
(14) Στη σύνοδο ολομέλειάς της, στις 12-14 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για την «αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» – σύνδεσμος προς δημοσίευση
(15) Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων και στο πρόγραμμα REFIT με συγκεντρωτικό και ανώνυμο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι απαντήσεις δεν δημοσιεύονται.
(16) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-decision-establishing-european-regulators-group-audiovisual-media-services  
(17) http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212396-2015:TEXT:EN:HTML&ticket=ST-1292379-SKem8OGQ1reJn1IxAZqVGszP2zjXhYuZOoStsF8rBu0ZCOZKgO05NbMy9k6hQrTzIimWUTdcKGfvm49lhwu7y5m-Jj71zxYb8yr5J3R6eCTiGK-TqeqixAzhASPjqjbmnf8X5hXPzlpiWbUx9btUwoJzMau  
(18) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-exposure-minors-alcohol-advertising-tv-and-online-services
(19) http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/impact_media_marketing_study/index_en.htm
(20) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-audiovisual-media-services  
(21) http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279501-2014:TEXT:EN:HTML  
(22) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-data-and-information-costs-and-benefits-audiovisual-media-service-directive-avmsd
(23) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/demand-audiovisual-markets-european-union-smart-20120028
(24) Μελέτη για τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των εφαρμογών φορητών συσκευών στη συμπεριφορά των παιδιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/impact_media_marketing_study/index_en.htm
(25) Μελέτη σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την παρακολούθηση των κανόνων διαφήμισης βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: με βάση την τρέχουσα μέση αξία για την παρακολούθηση ενός φορέα παροχής γραμμικών υπηρεσιών εγκατεστημένου στην ΕΕ (αξία προσαρμοσμένη κατά την ΙΑΔ) η οποία προκύπτει από ένα δείγμα του κανονιστικού κόστους σε 7 κράτη μέλη, που μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των διαφορετικών προσεγγίσεων για την εκπλήρωση κανονιστικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιβολή των ποσοτικών κανόνων. Εικάζεται επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν τις κανονιστικές τους δραστηριότητες σε γραμμικές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν μερίδιο άνω του 0,5% της ακροαματικότητας.
(26) Μελέτη σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την παρακολούθηση των κανόνων διαφήμισης βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
(27) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23).
(28) Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(29) Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27).
(30) COM(2015) 192 final.
(31) COM(2015) 215 final.
(32) https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation
(33) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(34) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1).
(35) Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ.1).
(36) Απόφαση C(2014)462 final της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
(37) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
Top