EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2002

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2002 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/7398

OJ L 274, 24.10.2022, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; καταργήθηκε εμμέσως από 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2002/oj

24.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 274/64


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB).

(2)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε το 2018 επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα (3). Η Αρχή καθόρισε μια τιμή ανεκτής εβδομαδιαίας πρόσληψης 2 pg TEQ (τοξικά ισοδύναμα)/kg σωματικού βάρους/εβδομάδα για το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Οι εκτιμήσεις της χρόνιας διατροφικής έκθεσης του ανθρώπου σε διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCB με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την παρουσία των ουσιών αυτών δείχνουν σημαντική υπέρβαση της ανεκτής εβδομαδιαίας πρόσληψης για τους πληθυσμούς όλων των ηλικιακών ομάδων.

(3)

Στην επιστημονική της γνώμη, η Αρχή συνέστησε την επαναξιολόγηση των ισχυόντων συντελεστών WHO2005-TEF (συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας) έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία από μελέτες in vivo και in vitro, ιδίως όσον αφορά το PCB-126.

(4)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) πραγματοποιεί επί του παρόντος επανεξέταση των τιμών WHO2005-TEF, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

(5)

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εν λόγω επανεξέτασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί εν τω μεταξύ υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επίπεδα για τις διοξίνες και για το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB για τα τρόφιμα τα οποία δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία της Ένωσης και για τα οποία προστέθηκαν πρόσφατα στοιχεία παρουσίας στη βάση δεδομένων της Αρχής, όπως το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας από αιγοειδή, άλογα, κουνέλια, αγριόχοιρους, φτερωτά θηράματα και ελάφια και το ήπαρ αιγοειδών, αλόγων και φτερωτών θηραμάτων, καθώς και να επεκταθεί το ισχύον μέγιστο επίπεδο για τα αυγά όρνιθας σε όλα τα αυγά πουλερικών με εξαίρεση τα αυγά χήνας.

(6)

Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν καταναλώνεται μόνο η σάρκα από τα εξαρτήματα (αποφύσεις) των καβουριών και άλλων παρόμοιων καρκινοειδών, αλλά και η σάρκα από την κοιλία τέτοιων καρκινοειδών, ιδίως του κινεζικού κάβουρα, είναι σκόπιμο τα μέγιστα επίπεδα να ισχύουν και για τη σάρκα της κοιλίας τέτοιων καρκινοειδών.

(7)

Εκτός αυτού, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσίας και τη σημασία της εξασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είναι σκόπιμο να μειωθούν από τώρα τα μέγιστα επίπεδα για τις διοξίνες και το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

(8)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να επιτραπεί στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να προσαρμοστούν στα μέγιστα επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(10)

Δεδομένου ότι ορισμένα τρόφιμα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό έχουν μακρά διάρκεια ζωής, θα πρέπει να επιτραπεί στα τρόφιμα που έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να παραμείνουν στην αγορά.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα και τα οποία έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2022

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

(3)  Scientific Opinion on the risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food (Επιστημονική γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου από την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα). EFSA Journal 2018, 16(11):5333, 331 σ. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα 5: «Διοξίνες και PCB» του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.1

Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας (εξαιρουμένων των βρώσιμων εντοσθίων) των ακόλουθων ζώων6:

 

 

 

βοοειδή, προβατοειδή και αιγοειδή

πουλερικά

χοίροι

άλογα

κουνέλια

αγριόχοιροι (Sus scrofa)

άγρια φτερωτά θηράματα

ελάφια

2,5 pg/g λίπους33

1,75 pg/g λίπους33

1,0 pg/g λίπους33

5,0 pg/g λίπους33

1,0 pg/g λίπους33

5,0 pg/g λίπους33

2,0 pg/g λίπους33

3,0 pg/g λίπους33

4,0 pg/g λίπους33

3,0 pg/g λίπους33

1,25 pg/g λίπους33

10,0 pg/g λίπους33

1,5 pg/g λίπους33

10,0 pg/g λίπους33

4,0 pg/g λίπους33

7,5 pg/g λίπους33

40 ng/g λίπους33

40 ng/g λίπους33

40 ng/g λίπους33»

2)

το σημείο 5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.2

Ήπαρ βοοειδών και αιγοειδών, πουλερικών, χοίρων και αλόγων και παράγωγα προϊόντα αυτού

0,30 pg/g υγρού βάρους

0,50 pg/g υγρού βάρους

3,0 ng/g υγρού βάρους

Ήπαρ προβατοειδών και παράγωγα προϊόντα αυτού

1,25 pg/g υγρού βάρους

2,00 pg/g υγρού βάρους

3,0 ng/g υγρού βάρους»

Ήπαρ άγριων φτερωτών θηραμάτων

2,5 pg/g υγρού βάρους

5,0 pg/g υγρού βάρους

 

3)

στο σημείο 5.3, η υποσημείωση 44 και η πρόταση «Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακόστρακων (Brachyura και Anomura) εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις.» διαγράφονται·

4)

το σημείο 5.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.8

Νωπό γάλα6 και γαλακτοκομικά προϊόντα6, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών του βουτύρου

2,0 pg/g λίπους33

4,0 pg/g λίπους33

40 ng/g λίπους33»

5)

το σημείο 5.9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.9

Αυγά πουλερικών και προϊόντα αυγών, εκτός από τα αυγά χήνας6

2,5 pg/g λίπους33

5,0 pg/g λίπους33

40 ng/g λίπους33»


Top