EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0597

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/597 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης

C/2020/2902

ΕΕ L 140 της 4.5.2020, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/597/oj

4.5.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/597 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Απριλίου 2020

σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 και των εκτεταμένων περιορισμών στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, έχει σημειωθεί πτώση στη ζήτηση ορισμένων προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εξάπλωση της νόσου και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί περιορίζουν τη διαθεσιμότητα της εργασίας, θίγοντας ιδίως τα στάδια της παραγωγής, της συλλογής και της επεξεργασίας του γάλακτος. Επίσης, η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας επέφερε τη διακοπή λειτουργίας του κλάδου της φιλοξενίας και της εστίασης, με αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα ζήτησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ανάλογα με το προϊόν, η κατανάλωση του κλάδου της φιλοξενίας και της εστίασης παραδοσιακά αντιστοιχεί περίπου στο 10 με 20 %, της παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της Ένωσης. Επιπλέον, οι αγοραστές στην Ένωση και στην παγκόσμια αγορά ακυρώνουν συμβάσεις και καθυστερούν τη σύναψη νέων, εν αναμονή περαιτέρω πτώσης των τιμών.

(2)

Ως εκ τούτου, η μεταποίηση του παραγόμενου νωπού γάλακτος εκτρέπεται εν μέρει σε προϊόντα χύδην, μακράς διάρκειας, που μπορούν να αποθεματοποιηθούν, και χαμηλότερης έντασης εργασίας, όπως το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και το βούτυρο, καθ’ υπέρβαση της συνήθους ζήτησης της αγοράς.

(3)

Για να μειωθεί η επακόλουθη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου.

(4)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 της Επιτροπής (4) και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής (5) θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση. Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο.

(5)

Το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή ενός γρήγορου και ευέλικτου επιχειρησιακού συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013, η εκ των προτέρων καθορισμένη ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος αποθεματοποίησης και σε άλλα σχετικά στοιχεία της αγοράς. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ενίσχυση για την κάλυψη των πάγιων εξόδων εισόδου των σχετικών προϊόντων στο απόθεμα και εξόδου από αυτό, καθώς και ενίσχυση ανά ημέρα αποθεματοποίησης για την κάλυψη του κόστους αποθεματοποίησης και χρηματοδότησης.

(6)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας και απλούστευσης, οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο το βούτυρο που έχει ήδη αποθεματοποιηθεί και δεν θα πρέπει να απαιτείται εγγύηση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η περίοδος αποθεματοποίησης.

(7)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας και απλούστευσης, θα πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη ποσότητα προϊόντων που πρέπει να αφορά κάθε αίτηση.

(8)

Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τους επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 60 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί ευελιξία στα κράτη μέλη τα οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα, με παράταση της περιόδου διενέργειας των ελέγχων εισόδου στο απόθεμα ή την υποκατάστασή τους με τη χρήση άλλων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, και με τη μη απαίτηση διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(9)

Για να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (στο εξής: ενίσχυση).

2.   Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240.

Άρθρο 2

Επιλέξιμα προϊόντα

Για να είναι επιλέξιμο για ενίσχυση, το βούτυρο πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, και ενωσιακής καταγωγής. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238.

Άρθρο 3

Υποβολή και παραδεκτό των αιτήσεων

1.   Αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται από την 7η Μαΐου 2020. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30ή Ιουνίου 2020.

2.   Οι αιτήσεις αφορούν προϊόντα που είναι ήδη αποθεματοποιημένα.

3.   Η ελάχιστη ποσότητα ανά αίτηση είναι 10 τόνοι.

Άρθρο 4

Ποσό της ενίσχυσης και περίοδος αποθεματοποίησης

1.   Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

α)

9,83 EUR ανά τόνο αποθεματοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεματοποίησης·

β)

0,43 EUR ανά τόνο, ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης.

2.   Η συμβατική αποθεματοποίηση λήγει την προηγουμένη της εξόδου από το απόθεμα.

3.   Ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η περίοδος συμβατικής αποθεματοποίησης κυμαίνεται από 90 έως 180 ημέρες.

Άρθρο 5

Έλεγχοι

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, όταν, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (στο εξής: μέτρα), ο οργανισμός πληρωμών δεν είναι σε θέση να διενεργήσει εγκαίρως τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος μπορεί:

α)

να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων κατά έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη των μέτρων· ή

β)

να υποκαταστήσει τους εν λόγω ελέγχους, κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων, με τη χρήση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με γεωσήμανση ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, όταν, λόγω των μέτρων, ο οργανισμός πληρωμών δεν είναι σε θέση να διενεργήσει τους αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, ο οργανισμός αυτός δεν υποχρεούται να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των μέτρων.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 15).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 71).


Top