EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιανουαρίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 καθορίζει γενικούς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ οι λεπτομερείς κανόνες παραγωγής καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Δεδομένου ότι για την παραγωγή σπόρων με φύτρο, τα σπορόφυτα χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα αποθέματα των σπόρων για να βλαστήσουν και καταναλώνονται απευθείας ως τρόφιμα, οι σπόροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπόρων με φύτρο θα πρέπει να είναι βιολογικοί.

(3)

Όσον αφορά τη διατροφή των πληθυσμών μελισσών, όταν απειλείται η επιβίωση του πληθυσμού λόγω κλιματικών συνθηκών, η δυνατότητα χρήσης γύρης από βιολογική μελισσοκομία θα μπορούσε να αποτρέψει τη λιμοκτονία των προνυμφών. Κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται η σίτιση των πληθυσμών μελισσών με βιολογική γύρη, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής τους.

(4)

Όσον αφορά τις απαιτήσεις προέλευσης των ζώων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως για την παραγωγή νεαρών ζώων, η εκτροφή των προνυμφών χαρακτηρίζεται από τρεις φάσεις: την εκκόλαψη των αυγών και την αυτοτροφική φάση, κατά την οποία οι προνύμφες καταναλώνουν τα αποθέματα του λεκιθικού σάκου τους, την ετεροτροφική φάση, κατά την οποία οι προνύμφες τρέφονται με πλαγκτόν και την τελική φάση του απογαλακτισμού που οδηγεί σε νέα συστήματα σίτισης. Δεδομένου ότι αυτή η τελική φάση της ανάπτυξης των προνυμφών οδηγεί στη νεανική μορφή, θα πρέπει να προβλεφθούν νέες συνθήκες για την παραγωγή νεαρών ζώων, οι οποίες θα ενσωματώνουν τις πλέον πρόσφατες γνώσεις στον τομέα σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

(5)

Οι ισχύοντες κανόνες για τη σίτιση των σαρκοφάγων ζώων υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνουν έναν γενικό ποσοτικό περιορισμό για τις τροφές φυτικής προέλευσης. Καθώς η διατροφή που προκύπτει δεν ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες όλων των ειδών και των σταδίων της ανάπτυξης, ο εν λόγω περιορισμός θα πρέπει να καταργηθεί.

(6)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος I, το σημείο 1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.1, η παραγωγή σπόρων με φύτρο, υπό την προϋπόθεση ότι οι σπόροι είναι βιολογικοί, και η λήψη κεφαλών κιχωρίου μεταξύ άλλων με εμβάπτιση σε καθαρά ύδατα επιτρέπεται.»

2)

στο σημείο 1.9.6.2 του μέρους II, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

η τεχνητή διατροφή των πληθυσμών μελισσών δύναται να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή του πληθυσμού λόγω κλιματικών συνθηκών. Σε παρόμοια περίπτωση, η εκτροφή του πληθυσμού μελισσών πραγματοποιείται με βιολογικό μέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.»

3)

Το μέρος III τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο σημείο 3.1.2., προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«3.1.2.3.

Παραγωγή νεαρών ζώων

Κατά την εκτροφή προνυμφών θαλάσσιων ιχθύων, μπορούν να χρησιμοποιούνται συστήματα εκτροφής (κατά προτίμηση τα συστήματα «μεσόκοσμος» ή «μεγάλου όγκου»). Τα εν λόγω συστήματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το αρχικό επίπεδο πυκνότητας πρέπει να είναι μικρότερο από 20 αυγά ή προνύμφες ανά λίτρο,

β)

η δεξαμενή εκτροφής των προνυμφών πρέπει να έχει όγκο τουλάχιστον 20 m3 και

γ)

οι προνύμφες πρέπει να τρέφονται με το φυσικό πλαγκτόν που αναπτύσσεται στη δεξαμενή, το οποίο συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, από φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν που παράγεται εξωτερικά.»

β)

στο σημείο 3.1.3.3., το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής προέλευσης.»


Top