EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1101

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4936]

C/2020/4936

OJ L 241, 27.7.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj

27.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/36


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1101 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 2020

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4936]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (1), και ιδίως το άρθρο 53 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (2), και ιδίως το άρθρο 76 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής (3) χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 έως τις 31 Ιουλίου 2020.

(2)

Στις 11 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή προέβη σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 της απόφασης (ΕΕ) 2020/491, σχετικά με την ανάγκη παράτασης του μέτρου, και στη συνέχεια τα κράτη μέλη ζήτησαν την παράταση της απαλλαγής.

(3)

Οι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 επέτρεψαν στους δημόσιους οργανισμούς ή στους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, για τον οποίο υπάρχει έλλειψη. Από τις στατιστικές εμπορίου για τα εν λόγω εμπορεύματα προκύπτει ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Δεδομένου ότι ο αριθμός των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 στα κράτη μέλη εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εξακολουθούν να αναφέρονται ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τα εμπορεύματα που απαιτούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, είναι αναγκαίο να παραταθεί κατά τρεις μήνες η περίοδος εφαρμογής που προβλέπεται στην απόφαση (ΕΕ) 2020/491.

(4)

Για να καταστεί δυνατό στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν δεόντως τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών που απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ) 2020/491, είναι σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης (ΕΕ) 2020/491.

(5)

Στις 24 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την αιτούμενη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και το άρθρο 53 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ.

(6)

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/491 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/491 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τις ακόλουθες πληροφορίες:»·

2)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Paolo GENTILONI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23.

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (ΕΕ L 103 της 3.4.2020, σ. 1).


Top