EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0607(01)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας

ST/9010/2018/INIT

OJ C 195, 7.6.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 195/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Μαΐου 2018

για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας

(2018/C 195/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση βασίζεται σε κοινές αξίες και τις γενικές αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπός της Ένωσης να προβάλλει και να προωθεί τις αξίες της.

(2)

Εμπνεόμενη από αυτές τις αξίες, η Ένωση κατόρθωσε να συνενώσει χώρες, κοινωνίες και ανθρώπους σε ένα μοναδικό πολιτικό εγχείρημα, το οποίο έχει επιτρέψει στην Ευρώπη να διανύει τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην ιστορία της, με αποτέλεσμα την προαγωγή της κοινωνικής σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας. Η υιοθέτηση από τα κράτη μέλη των αξιών που ορίζονται στη Συνθήκη δημιουργεί το κοινό έδαφος που αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και ταυτότητας και εξασφαλίζει στην Ένωση τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή.

(3)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού, των διακρίσεων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, καθώς και της πρόκλησης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό. Τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τα θεμέλια των δημοκρατιών μας, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς, και να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη ενός κοινού αισθήματος του ανήκειν εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας.

(4)

Η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την προέλευση της ΕΕ, τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε και τη βασική λειτουργία της ευνοεί την παραπληροφόρηση και εμποδίζει τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων σχετικά με τις δράσεις της. Η γνώση της πολυμορφίας της Ένωσης και των κρατών μελών της ενισχύει τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Η εκπαίδευση σε όλους τους τύπους της και σε όλες τις βαθμίδες και από νεαρή ηλικία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προαγωγή κοινών αξιών. Βοηθά στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας σε κάθε παιδί ισότιμες ευκαιρίες στην επιτυχία. Παρέχει ευκαιρίες για να γίνει κάποιος ενεργός και κριτικά σκεπτόμενος πολίτης, ενώ βελτιώνει την κατανόηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

(6)

Στο πλαίσιο της συνόδου των ηγετών τον Νοέμβριο του 2017 στο Γκέτεμποργκ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέτασαν τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της συμβολής της στη συζήτηση, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πρότεινε σειρά πρωτοβουλιών στην ανακοίνωσή της σχετικά με την «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» (1), στην οποία αναφέρεται ότι «η ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας παραμένει ουσιαστικής σημασίας, και η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν τους καλύτερους φορείς για τον σκοπό αυτόν».

(7)

Σε συνέχεια της συνόδου των ηγετών στο Γκέτεμποργκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2017 τόνισε ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι κομβικής σημασίας για την οικοδόμηση συνεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας (2).

(8)

Ένας από τους στόχους του στρατηγικού πλαισίου ΕΚ 2020 για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (3), ήτοι η προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη στα κοινά, διαμορφώθηκε βάσει της παραδοχής ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τις δημοκρατικές αξίες και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να προλαμβάνει και να καταπολεμά κάθε μορφή διακρίσεων και ρατσισμού, και να εξοπλίζει τους νέους και τους ενήλικες ώστε να αλληλεπιδρούν θετικά με τους ομοτίμους τους από διαφορετικά περιβάλλοντα.

(9)

Στη δήλωση του Παρισιού, την οποία ενέκριναν στις 17 Μαρτίου 2015 οι Ευρωπαίοι υπουργοί παιδείας, καταγραφόταν η δέσμευση των κρατών μελών να προάγουν τις κοινές αξίες, να ενισχύουν την κριτική σκέψη και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη σε επίπεδο ΕΕ (4) καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι θα πρέπει να προωθηθεί η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Μόνο το 16 % των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνονται ότι η εκπαίδευση επιτυγχάνει επί του παρόντος αυτόν τον στόχο· το 95 % αισθάνονται ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών και ότι η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν αυτόν τον στόχο (98 %).

(10)

Έρευνα του 2017 του δικτύου Ευρυδίκη για την εκπαίδευση που αφορά την ιδιότητα του πολίτη στα σχολεία της Ευρώπης καταδεικνύει ότι η εν λόγω εκπαίδευση βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, οι μισές σχεδόν χώρες δεν διαθέτουν ακόμη πολιτικές για την ένταξη της εκπαίδευσης που αφορά την ιδιότητα του πολίτη στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν μέσω της εφαρμογής μέτρων προκειμένου να διαμορφώσουν μια προοδευτική νοοτροπία και ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης και να ασχοληθούν με διαφορετικές μαθησιακές ομάδες προκειμένου να διδάξουν τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, να μεταδώσουν την κοινή κληρονομιά της Ευρώπης, να προωθήσουν τις κοινές αξίες και να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους εκπαιδευομένους.

(11)

Η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό εξακολουθεί να αποτελεί οξύ πρόβλημα σε αρκετά κράτη μέλη. Η προαγωγή των κοινών αξιών ως φορέων κοινωνικής συνοχής και ένταξης, μεταξύ άλλων, μέσω πολιτικών για την εκπαίδευση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λύσης. Για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών, τον Ιούλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (5) με στόχο να προσδιοριστούν μέτρα στήριξης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της εκπαίδευσης.

(12)

Τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA και της έκθεσης του 2017 «Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» τονίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος των μαθητών. Τα στοιχεία της έρευνας PISA δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μαθητών που προέρχονται από φτωχότερα νοικοκυριά είναι τρεις φορές πιο πιθανό να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τους πιο ευκατάστατους ομολόγους τους και ότι οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Προκειμένου να προληφθεί η περιθωριοποίηση των νέων, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση δίκαιων εκπαιδευτικών συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν συνεκτικές κοινωνίες, αποτελούν τη βάση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και ενισχύουν την απασχολησιμότητα.

(13)

Σύμφωνα με τη διεθνή μελέτη του 2016 για την εκπαίδευση που αφορά την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (International Civic and Citizenship Education Study 2016) της Διεθνούς ένωσης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιδόσεων, η εθνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπορούν να συνυπάρχουν θετικά και δεν είναι αντικρουόμενες. Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι οι μαθητές με υψηλότερα επίπεδα πολιτειακών γνώσεων έτειναν επίσης να είναι εκείνοι που υιοθέτησαν πιο ανεκτικές στάσεις.

(14)

Σε μελέτες του Ευρωβαρομέτρου αναδεικνύεται η ύπαρξη ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου γνώσεων σχετικά με την Ένωση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2014, το 44 % των πολιτών αισθάνονται ότι κατανοούν σε περιορισμένο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, ενώ έρευνα του 2011 δείχνει ότι μια σχετική πλειοψηφία αισθάνεται ότι δεν είναι καλά ενημερωμένη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι το ένα τρίτο των πολιτών δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των κρατών μελών της Ένωσης. Η μελέτη του Ευρωβαρομέτρου για το 2017 δείχνει ότι το 89 % των νέων Ευρωπαίων συμφωνεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τη σχολική εκπαίδευσή τους αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες της Ένωσης. Τέλος, στην πλέον πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επισημαίνεται ότι το 35 % των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι το πλέον χρήσιμο στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης είναι η ύπαρξη συγκρίσιμων εκπαιδευτικών προτύπων.

(15)

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να υλοποιήσουν περαιτέρω όλους τους στόχους της δήλωσης του Παρισιού του 2015. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί η προαγωγή των κοινών αξιών ως φορέων συνοχής και ένταξης, να προωθηθεί η διαμόρφωση περιβαλλόντων συμμετοχικής μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη και την πολυμορφία και να ενισχυθούν οι δεξιότητες όλων των εκπαιδευομένων που σχετίζονται με την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και την κριτική σκέψη.

(16)

Η διασφάλιση αποτελεσματικής ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εκπαιδευομένους, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, όσων προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, όσων έχουν ειδικές ανάγκες και όσων έχουν αναπηρίες -σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία- είναι απολύτως απαραίτητη για τη διαμόρφωση πιο συνεκτικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο του εν λόγω εγχειρήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα μέσα της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα «Erasmus+», τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιδιότητα του πολίτη», το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και την καθοδήγηση και την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

(17)

Το πρόγραμμα «Erasmus+» είναι η απόδειξη ότι η κινητικότητα και οι διασυνοριακές επαφές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να βιώσει κανείς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι απαραίτητο όλες οι κατηγορίες εκπαιδευόμενων σε όλη την Ευρώπη να επωφεληθούν εξίσου από τις ευκαιρίες που παρέχει το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως μέσω σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. Η εικονική κινητικότητα, ιδίως μέσω του δικτύου e-Twinning, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο που επιτρέπει την άμεση επαφή μεταξύ των μαθητών, και κατά τα επόμενα έτη θα χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα και σε συνδυασμό με τη φυσική κινητικότητα.

(18)

Η εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας θα πρέπει να αποσκοπεί στο να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι να βιώσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλη την πολυμορφία της και στο να ενισχυθεί ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν που θα συμπληρώνει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές τους ταυτότητες και παραδόσεις. Είναι επίσης σημαντική για την προαγωγή καλύτερης κατανόησης για την Ένωση, καθώς και την κατανόηση των κρατών μελών της.

(19)

Η παρούσα σύσταση σέβεται πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το περιεχόμενο της παρούσας σύστασης δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει:

Προαγωγή των κοινών αξιών

1.

να βελτιώσουν την υιοθέτηση των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από νεαρή ηλικία και σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με μια διά βίου προοπτική προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς κοινό αίσθημα του ανήκειν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

2.

να εξακολουθήσουν να υλοποιούν τις δεσμεύσεις της δήλωσης του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)

της προώθησης της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και με τις ηθικές αρχές και αξίες καθώς και ενός προοδευτικού κλίματος στην τάξη με σκοπό την προαγωγή ανεκτικών και δημοκρατικών στάσεων, καθώς και κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων αλλά και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη,

β)

της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αξιοπιστία των πηγών των πληροφοριών και τη διαμόρφωση ορθής κρίσης,

γ)

της χρήσης υφιστάμενων ή, όπου αρμόζει, της ανάπτυξης νέων δομών που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών και της ευρύτερης κοινότητας στο σχολείο, και

δ)

της υποστήριξης ευκαιριών για τη δημοκρατική συμμετοχή των νέων και για την ενεργό, υπεύθυνη και με κριτικό πνεύμα συμμετοχή τους στην κοινότητα.

3.

να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα υφιστάμενα εργαλεία για την προώθηση της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την ιδιότητα του πολίτη, όπως το πλαίσιο ικανοτήτων για την ανάπτυξη του δημοκρατικού πνεύματος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

4.

να προωθούν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εκπαιδευομένους, ιδίως μέσω:

α)

της ένταξης όλων των εκπαιδευομένων σε ποιοτική εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία και για όλη τη ζωή τους,

β)

της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης σε όλους τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, όσων προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, όσων έχουν ειδικές ανάγκες και των πλέον ταλαντούχων εκπαιδευομένων,

γ)

της διευκόλυνσης της μετάβασης μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών διαδρομών και βαθμίδων και της διασφάλισης της παροχής επαρκούς εκπαιδευτικής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

5.

να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, σε εθελοντική βάση, προκειμένου να εφαρμόσουν και να παρακολουθούν την επιτυχημένη εφαρμογή ενταξιακών προσεγγίσεων στα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας

6.

να προωθήσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας ενθαρρύνοντας:

α)

την κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου και της κοινής κληρονομιάς και αξιών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενότητα και την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική πολυμορφία της Ένωσης και των κρατών μελών της,

β)

την κατανόηση της προέλευσης, των αξιών και της λειτουργίας της Ένωσης,

γ)

τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο δίκτυο e-Twinning, στη διασυνοριακή κινητικότητα και σε διακρατικά έργα, ιδίως για τα σχολεία,

δ)

τοπικά έργα για την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της κατανόησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μαθησιακά περιβάλλοντα, ιδίως μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης με τους νέους, όπως ο ετήσιος εορτασμός, σε εθελοντική βάση, της «Ημέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε μαθησιακά περιβάλλοντα.

Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και της διδασκαλίας

7.

να παρέχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να προάγει τις κοινές αξίες και να παρέχει εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μέσω:

α)

της εφαρμογής μέτρων ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα τους βοηθούν να μεταδίδουν τις κοινές αξίες και να προάγουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ενώ ταυτόχρονα θα μεταδίδουν το αίσθημα του ανήκειν, ανταποκρινόμενοι στις ποικίλες ανάγκες των εκπαιδευομένων, και

β)

της προώθησης της αρχικής και της συνεχούς εκπαίδευσης, ανταλλαγών και δραστηριοτήτων μάθησης και συμβουλευτικής από ομοτίμους, καθώς και της παροχής συμβουλών και καθοδήγησης για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μέτρα εφαρμογής

8.

να επανεξετάσουν και, όπου είναι απαραίτητο, να βελτιώσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μη τυπικής μάθησης, με σκοπό την ανταπόκριση στις παρούσες συστάσεις,

9.

να εντοπίσουν τις ανάγκες και να ενισχύσουν τη δημόσια συμμετοχή, με χρήση υφιστάμενων στοιχείων ή, όπου αρμόζει, με συλλογή νέων στοιχείων, προκειμένου να βελτιωθεί η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής σχετικά με τις κοινωνικές διαστάσεις και τις διαστάσεις που άπτονται της ιδιότητας του πολίτη στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

10.

να συνεχίσουν τη συνεργασία με βάση τα πλαίσια στρατηγικής συνεργασίας της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, μέσω της μάθησης και της συμβουλευτικής από ομοτίμους και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με σκοπό την προαγωγή των κοινών αξιών,

11.

να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως το πρόγραμμα «Erasmus+», τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιδιότητα του πολίτη» και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», με σκοπό την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων.

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

12.

να υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύστασης μέσω των διαθέσιμων εργαλείων και χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus+, ιδίως μέσω της μαθησιακής κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με έμφαση στα σχολεία, στα διακρατικά έργα. […] στο δίκτυο e-Twinning, καθώς και στις δραστηριότητες Jean Monnet,

13.

να υποστηρίξει εθνικές και περιφερειακές μεταρρυθμίσεις πολιτικής και βελτιώσεις της πρακτικής μέσω του στρατηγικού πλαισίου ΕΚ 2020 για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και τυχόν διαδόχου πλαισίου,

14.

όπου αρμόζει, να αναπτύξει και να επανεξετάζει τακτικά πρακτικά εργαλεία αναφοράς και έγγραφα καθοδήγησης για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες, και να υποστηρίξει την έρευνα και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την κάλυψη των γνωσιακών αναγκών,

15.

να αξιολογεί τις δράσεις που υλοποιούνται ως ανταπόκριση στην παρούσα σύσταση, ιδίως μέσω του στρατηγικού πλαισίου ΕΚ 2020, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης «Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης».

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. VALCHEV


(1)  COM(2017) 673 τελικό

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1

(3)  Κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) — Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25)

(4)  SWD(2018)13 τελικό

(5)  Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2017, για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (ΕΕ C 252 της 3.8.2017, σ. 3).


Top