EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014 , σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 363 της 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 363/121


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αποτελεσματική επιτήρηση των χονδρικών αγορών ενέργειας απαιτεί τακτική παρακολούθηση των λεπτομερειών των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης, καθώς και δεδομένων σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 απαιτεί από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας («Οργανισμός»), ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), να παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές ενέργειας στην Ένωση. Για να μπορεί ο Οργανισμός να εκπληρώνει το καθήκον του, θα πρέπει να διαθέτει πλήρη σύνολα σχετικών πληροφοριών σε εύθετο χρόνο.

(3)

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να αναφέρουν τακτικά στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες των ενεργειακών συμβάσεων χονδρικής που αφορούν τόσο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου όσο και τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων. Οι συμβάσεις για υπηρεσίες εξισορρόπησης, οι συμβάσεις μεταξύ διαφορετικών μελών του ίδιου ομίλου εταιρειών και οι συμβάσεις για την πώληση της παραγωγής μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεώς του.

(4)

Σε γενικές γραμμές, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναφέρουν τις απαιτούμενες λεπτομέρειες της σύμβασης που έχουν συνάψει. Για τη διευκόλυνση της αναφοράς, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να μπορεί να υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό του άλλου ή να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τις υπηρεσίες τρίτων. Εντούτοις, και για να διευκολυνθεί η συγκέντρωση δεδομένων, οι λεπτομέρειες των συμβάσεων μεταφοράς που προκύπτουν μέσω της πρωτογενούς κατανομής δυναμικότητας από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) θα πρέπει να αναφέρονται μόνο από τον αντίστοιχο ΔΣΜ. Τα υποβαλλόμενα δεδομένα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις ικανοποιηθείσες και μη ικανοποιηθείσες αιτήσεις για δυναμικότητα.

(5)

Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, είναι σημαντικό να μπορεί ο Οργανισμός, παράλληλα με τις λεπτομέρειες των συμβάσεων, να παρακολουθεί και τις εντολές διαπραγμάτευσης που εισάγονται σε οργανωμένες αγορές. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναμένεται από τους συμμετέχοντες στην αγορά να καταγράφουν εύκολα τα σχετικά δεδομένα, οι αντιστοιχισμένες και μη αντιστοιχισμένες εντολές θα πρέπει να αναφέρονται μέσω της οργανωμένης αγοράς στην οποία εισήχθησαν ή μέσω τρίτων που είναι σε θέση να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες.

(6)

Για να αποφευχθεί η διπλή αναφορά, τις λεπτομέρειες των παραγώγων που σχετίζονται με συμβάσεις για την παροχή ή τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν αναφερθεί σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή σε ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, θα πρέπει να συγκεντρώνει ο Οργανισμός από τις εν λόγω πηγές. Εντούτοις, οι οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχισης των εντολών και τα συστήματα αναφοράς συναλλαγών που έχουν αναφέρει τις λεπτομέρειες τέτοιων παραγώγων βάσει δημοσιονομικών κανόνων, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες και στον Οργανισμό, εφόσον συμφωνούν.

(7)

Η αποδοτική αναφορά και η στοχευμένη παρακολούθηση απαιτούν διάκριση μεταξύ τυποποιημένων και μη τυποποιημένων συμβάσεων. Δεδομένου ότι οι τιμές των τυποποιημένων συμβάσεων λειτουργούν και ως τιμές αναφοράς για τις μη τυποποιημένες συμβάσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει καθημερινά πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβάσεις. Οι λεπτομέρειες των μη τυποποιημένων συμβάσεων θα πρέπει να αναφέρονται το αργότερο εντός μηνός από τη σύναψή τους.

(8)

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν τακτικά στον Οργανισμό και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως, δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της υποδομής παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») και αποθήκευσης. Για να μειωθεί ο φόρτος που συνεπάγεται για τους συμμετέχοντες στην αγορά η αναφορά δεδομένων και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι υφιστάμενες πηγές δεδομένων, θα πρέπει να συμμετέχουν στην αναφορά, εφόσον είναι δυνατόν, οι ΔΣΜ, το Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας»), το Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου («ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου»), οι διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ και οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η περιοδικότητα των αναφορών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τα περισσότερα από τα οποία υποβάλλονται καθημερινά. Οι απαιτήσεις αναφοράς δεδομένων θα πρέπει να μην έρχονται σε αντίθεση με την υποχρέωση του Οργανισμού να μη δημοσιοποιεί εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να δημοσιεύει ή να καθιστά διαθέσιμες μόνο πληροφορίες που δεν είναι πιθανόν να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στις χονδρικές αγορές ενέργειας.

(9)

Είναι σημαντικό να κατανοούν πλήρως οι δηλούντες τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να επεξηγεί σε εγχειρίδιο χρήστη το περιεχόμενο των προς αναφορά πληροφοριών. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την αναφορά των πληροφοριών σε ηλεκτρονικούς μορφότυπους που να είναι εύκολα προσιτοί στους δηλούντες.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής διαβίβαση πλήρων συνόλων δεδομένων, οι δηλούντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με βασικές απαιτήσεις που αφορούν την ικανότητά τους να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των πηγών δεδομένων, να ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων και να διασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εκτιμά τη συμμόρφωση των δηλούντων με τις απαιτήσεις αυτές. Κατά την εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται αναλογική μεταχείριση των επαγγελματιών τρίτων που χειρίζονται δεδομένα συμμετεχόντων στην αγορά και των συμμετεχόντων στην αγορά που αναφέρουν τα δικά τους δεδομένα.

(11)

Το είδος και η πηγή των προς αναφορά δεδομένων μπορούν να επηρεάσουν τους πόρους και τον χρόνο που χρειάζεται να διαθέσουν οι δηλούντες για την προετοιμασία της υποβολής των δεδομένων. Για παράδειγμα, η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αναφορά τυποποιημένων συμβάσεων που εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές απαιτεί λιγότερο χρόνο απ' όσο η δημιουργία συστημάτων για την αναφορά μη τυποποιημένων συμβάσεων ή ορισμένων βασικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η υποχρέωση αναφοράς δεδομένων θα πρέπει να επιβληθεί σταδιακά, αρχίζοντας από τη διαβίβαση βασικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις πλατφόρμες διαφάνειας του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και του ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου, καθώς και δεδομένων για τις τυποποιημένες συμβάσεις που εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές. Θα πρέπει να ακολουθήσει η αναφορά των μη τυποποιημένων συμβάσεων, ώστε να ληφθεί υπόψη ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αναφοράς. Η κλιμακωτή αναφορά δεδομένων θα βοηθήσει επίσης τον Οργανισμό να κατανείμει καλύτερα τους πόρους του, ώστε να προετοιμαστεί για τη λήψη των πληροφοριών.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παροχή δεδομένων στον Οργανισμό κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες των προς αναφορά ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και βασικών δεδομένων. Καθορίζει επίσης κατάλληλους διαύλους για την αναφορά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και της περιοδικότητας των σχετικών αναφορών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής (3).

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«βασικά δεδομένα»: πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ή με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ή μη προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων·

2)

«τυποποιημένη σύμβαση»: σύμβαση που αφορά ενεργειακό προϊόν χονδρικής και εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή πραγματοποιείται όντως στη συγκεκριμένη αγορά·

3)

«μη τυποποιημένη σύμβαση»: σύμβαση που αφορά οποιοδήποτε ενεργειακό προϊόν χονδρικής και δεν συνιστά τυποποιημένη σύμβαση·

4)

«οργανωμένη αγορά»:

α)

πολυμερές σύστημα το οποίο συγκεντρώνει ή διευκολύνει τη συγκέντρωση πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και πώληση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης,

β)

οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή μηχανισμός, στο οποίο είναι δυνατή η αλληλεπίδραση πλειόνων ενδιαφερόντων τρίτων για αγορά και πώληση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης.

Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι μεσίτες και άλλα πρόσωπα που κατ' επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές, καθώς και οι τόποι διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

5)

ο όρος «όμιλος» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2013/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

6)

«ενδοομιλική σύμβαση»: σύμβαση για ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, η οποία συνάπτεται με αντισυμβαλλόμενο που ανήκει στον ίδιου όμιλο, υπό την προϋπόθεση οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να περιλαμβάνονται πλήρως στην ίδια ενοποίηση·

7)

«εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή» (OTC): κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται εκτός οργανωμένης αγοράς·

8)

«ορισμός»,

προκειμένου για ηλεκτρική ενέργεια: η γνωστοποίηση της χρήσης διαζωνικής δυναμικότητας από κάτοχο φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς και τον οικείο αντισυμβαλλόμενο στον ή στους αντίστοιχους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ),

προκειμένου για φυσικό αέριο: η εκ των προτέρων γνωστοποίηση, από τον χρήστη του δικτύου στον ΔΣΜ, της πραγματικής ροής αερίου την οποία επιθυμεί να εισάγει στο σύστημα ή να εξάγει από αυτό·

9)

«ενέργεια εξισορρόπησης»: η ενέργεια που χρησιμοποιούν οι ΔΣΜ για να επιτύχουν εξισορρόπηση·

10)

«δυναμικότητα (εφεδρείες) εξισορρόπησης»: η εφεδρική δυναμικότητα για την οποία έχει συναφθεί σύμβαση·

11)

«υπηρεσίες εξισορρόπησης»,

προκειμένου για ηλεκτρική ενέργεια: η δυναμικότητα εξισορρόπησης ή η ενέργεια εξισορρόπησης ή και τα δύο,

προκειμένου για φυσικό αέριο: υπηρεσία παρεχόμενη σε ΔΣΜ μέσω σύμβασης για το φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης ή της προσφοράς αερίου·

12)

«μονάδα κατανάλωσης»: πόρος που παραλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο για ίδια χρήση·

13)

«μονάδα παραγωγής»: εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής, αποτελούμενη από μία μόνο μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ή από συγκρότημα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 3

Κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων

1.   Υποβάλλεται στον Οργανισμό αναφορά για τις ακόλουθες συμβάσεις:

α)

Όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση:

i)

ενδοημερήσιες συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

ii)

συμβάσεις επόμενης ημέρας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

iii)

συμβάσεις μεθεπόμενης ημέρας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

iv)

συμβάσεις σαββατοκύριακου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

v)

συμβάσεις προηγούμενης ημέρας (after-day) για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

vi)

λοιπές συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με προθεσμία παράδοσης μεγαλύτερη των δύο ημερών και παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,

vii)

συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε μία και μόνο μονάδα κατανάλωσης με τεχνική ικανότητα κατανάλωσης 600 GWh/έτος και άνω,

viii)

δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε άλλο παράγωγο σύμβασης για ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο που παράγεται, τίθεται σε διαπραγμάτευση ή παραδίδεται στην Ένωση.

β)

Ενεργειακά προϊόντα χονδρικής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση:

i)

συμβάσεις που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση μεταξύ δύο ή περισσότερων τοποθεσιών ή ζωνών υποβολής προσφορών, συνάπτονται ως αποτέλεσμα πρωτογενούς άμεσης κατανομής δυναμικότητας από ΔΣΜ ή εξ ονόματος του και καθορίζουν φυσικά ή οικονομικά δικαιώματα δυναμικότητας,

ii)

συμβάσεις που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση μεταξύ δύο ή περισσότερων τοποθεσιών ή ζωνών υποβολής προσφορών, συνάπτονται μεταξύ συμμετεχόντων σε δευτερογενείς αγορές και καθορίζουν φυσικά ή οικονομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης ή μεταβίβασης των εν λόγω συμβάσεων,

iii)

δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε άλλο παράγωγο σύμβασης που αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση.

2.   Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και διατηρεί δημόσιο κατάλογο τυποποιημένων συμβάσεων, τον οποίο επικαιροποιεί εγκαίρως. Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και δημοσιεύει, ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατάλογο οργανωμένων αγορών. Ο Οργανισμός επικαιροποιεί εγκαίρως τον εν λόγω κατάλογο.

Για να βοηθηθεί ο Οργανισμός στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του πρώτου εδαφίου, οι οργανωμένες αγορές υποβάλλουν στον Οργανισμό αναγνωριστικά δεδομένα αναφοράς για κάθε ενεργειακό προϊόν χονδρικής που εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε αυτές. Οι πληροφορίες υποβάλλονται πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης σύμβασης, σε μορφή που καθορίζεται από τον Οργανισμό. Οι οργανωμένες αγορές υποβάλλουν επικαιροποιήσεις των πληροφοριών, εφόσον υπάρχουν μεταβολές.

Για να διευκολυνθεί η αναφορά, οι τελικοί πελάτες που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο vii) ενημερώνουν τον οικείο αντισυμβαλλόμενο σχετικά με την τεχνική ικανότητα κατανάλωσης 600 GWh/έτος από τη συγκεκριμένη μονάδα κατανάλωσης.

Άρθρο 4

Κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού

1.   Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του Οργανισμού, υποβάλλεται αναφορά για τις ακόλουθες συμβάσεις με τις λεπτομέρειες των σχετικών συναλλαγών, εκτός εάν έχουν συναφθεί σε οργανωμένες αγορές:

α)

ενδοομιλικές συμβάσεις·

β)

συμβάσεις για τη φυσική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μία και μόνο μονάδα παραγωγής με δυναμικότητα ίση με 10 MW ή μικρότερη ή από μονάδες παραγωγής με συνδυασμένη δυναμικότητα ίση με 10 MW ή μικρότερη·

γ)

συμβάσεις για τη φυσική παράδοση φυσικού αερίου που παράγεται από μία και μόνο εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου με δυναμικότητα παραγωγής ίση με 20 MW ή μικρότερη·

δ)

συμβάσεις για υπηρεσίες εξισορρόπησης στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

2.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά που πραγματοποιούν μόνο συναλλαγές οι οποίες αφορούν τις συμβάσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στην εθνική ρυθμιστική αρχή δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

Άρθρο 5

Λεπτομέρειες των προς αναφορά συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης

1.   Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 3 περιλαμβάνουν:

α)

όσον αφορά τις τυποποιημένες συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος·

β)

όσον αφορά τις μη τυποποιημένες συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος·

γ)

όσον αφορά τις τυποποιημένες και μη τυποποιημένες συμβάσεις για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος·

δ)

όσον αφορά τις τυποποιημένες και μη τυποποιημένες συμβάσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου, τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος.

Για την αναφορά των λεπτομερειών των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο μη τυποποιημένων συμβάσεων, οι οποίες καθορίζουν τουλάχιστον τον οριστικό όγκο συναλλαγής και την οριστική τιμή, χρησιμοποιείται ο πίνακας 1 του παραρτήματος.

2.   Ο Οργανισμός επεξηγεί τις λεπτομέρειες των προς αναφορά πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 σε εγχειρίδιο χρήστη, το οποίο δημοσιοποιεί ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, αφού ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών. Ο Οργανισμός ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις του εγχειριδίου χρήστη.

Άρθρο 6

Δίαυλοι αναφοράς των συναλλαγών

1.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναφέρουν στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που αφορούν ενεργειακά προϊόντα χονδρικής και εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αντιστοιχισμένων και μη αντιστοιχισμένων εντολών, μέσω της εκάστοτε οργανωμένης αγοράς ή μέσω συστημάτων αντιστοίχισης των εντολών ή αναφοράς συναλλαγών.

Κατόπιν αιτήσεως του συμμετέχοντος στην αγορά, η οργανωμένη αγορά όπου διεκπεραιώθηκε η συναλλαγή με αντικείμενο το ενεργειακό προϊόν χονδρικής ή εισήχθη η εντολή διαπραγμάτευσης προτείνει συμφωνία αναφοράς δεδομένων.

2.   Οι ΔΣΜ, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, αναφέρουν τις λεπτομέρειες των συμβάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i), συμπεριλαμβανομένων των αντιστοιχισμένων και μη αντιστοιχισμένων εντολών.

3.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, αναφέρουν τις λεπτομέρειες των συμβάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημεία ii) και iii) που έχουν συναφθεί εκτός οργανωμένης αγοράς.

4.   Πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ή με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) παρέχονται στον Οργανισμό από:

α)

τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

β)

τους εγκεκριμένους μηχανισμούς αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

γ)

τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

δ)

την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών,

ανάλογα με την περίπτωση.

5.   Τα πρόσωπα που έχουν αναφέρει τις λεπτομέρειες συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αναφοράς των εν λόγω λεπτομερειών, τις οποίες υπέχουν βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

6.   Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχισης των εντολών και τα συστήματα αναφοράς συναλλαγών έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν απευθείας στον Οργανισμό τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7.   Όταν τρίτο μέρος υποβάλλει αναφορά για λογαριασμό ενός ή και των δύο αντισυμβαλλομένων ή όταν ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τις λεπτομέρειες σύμβασης και για λογαριασμό του άλλου αντισυμβαλλομένου, η αναφορά περιλαμβάνει τα σχετικά δεδομένα ανά αντισυμβαλλόμενο, καθώς και το πλήρες σύνολο των λεπτομερειών που θα είχαν αναφερθεί εάν κάθε αντισυμβαλλόμενος είχε υποβάλει χωριστή αναφορά για τη σύμβαση.

8.   Ο Οργανισμός μπορεί να ζητεί από τους συμμετέχοντες στην αγορά και από τους δηλούντες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα δεδομένα της αναφοράς τους.

Άρθρο 7

Χρόνος αναφοράς των συναλλαγών

1.   Οι λεπτομέρειες των τυποποιημένων συμβάσεων και των εντολών διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δημοπρασίες, αναφέρονται το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο πάντως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη της σύμβασης ή την εισαγωγή της εντολής.

Κάθε τροποποίηση των συναφθεισών συμβάσεων ή των εντολών διαπραγμάτευσης και η λύση ή ακύρωσή τους, αντίστοιχα, αναφέρονται το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο πάντως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τροποποίηση ή τη λύση ή ακύρωση.

2.   Στην περίπτωση των δημοπρατικών αγορών όπου οι εντολές δεν προβάλλονται δημοσίως, αναφέρονται μόνο οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και οι τελικές εντολές. Οι σχετικές αναφορές υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοπρασία.

3.   Οι εντολές που εισάγονται μέσω φωνητικών υπηρεσιών μεσιτών και δεν εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές οθόνες αναφέρονται μόνον κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού.

4.   Οι λεπτομέρειες των μη τυποποιημένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων και της λύσης τους, καθώς και των συναλλαγών του άρθρου 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφέρονται, το αργότερο, εντός μηνός από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λύση της σύμβασης.

5.   Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) αναφέρονται το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο πάντως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της κατανομής. Κάθε τροποποίηση ή η λύση των συναφθεισών συμβάσεων αναφέρεται το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο πάντως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τροποποίηση ή τη λύση.

6.   Οι λεπτομέρειες των ενεργειακών συμβάσεων χονδρικής που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αναφοράς και παραμένουν εκκρεμείς κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία αναφέρονται στον Οργανισμό εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης αναφοράς για τις εν λόγω συμβάσεις.

Οι προς αναφορά λεπτομέρειες περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα που είναι δυνατόν να αντληθούν από τα υφιστάμενα αρχεία των συμμετεχόντων στην αγορά και συνίστανται, τουλάχιστον, από τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 8

Κανόνες για την αναφορά βασικών δεδομένων σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια

1.   Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό, για λογαριασμό των συμμετεχόντων στην αγορά, τις πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων, πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής (10). Οι πληροφορίες υποβάλλονται μέσω της κεντρικής πλατφόρμας για τη διαφάνεια πληροφόρησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013.

2.   Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις πληροφορίες της παραγράφου 1 αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες στην κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013 γνωστοποιούνται στον Οργανισμό σε αναλυτική μορφή, που περιλαμβάνει το όνομα της μονάδας κατανάλωσης και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι πληροφορίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013 γνωστοποιούνται στον Οργανισμό, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3.   Οι ΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, υποβάλλουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, τις τελικές αντιστοιχίσεις ζευγών ζήτησης με ζεύγη προσφοράς μεταξύ των ζωνών υποβολής προσφορών, προσδιορίζοντας την ταυτότητα των συμμετεχόντων στην αγορά που εμπλέκονται στη διαδικασία και την προγραμματισμένη ποσότητα. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 9

Κανόνες για την αναφορά βασικών δεδομένων σχετικά με το φυσικό αέριο

1.   Το ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου υποβάλλει στον Οργανισμό, για λογαριασμό των συμμετεχόντων στην αγορά, τις πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων, πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 3.3 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται μέσω της κεντρικής πλατφόρμας ενωσιακής εμβέλειας, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα I σημείο 3.1.1 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Το ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες στην κεντρική πλατφόρμα ενωσιακής εμβέλειας.

2.   Οι ΔΣΜ φυσικού αερίου, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, υποβάλλουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, τους ορισμούς επόμενης ημέρας και τους τελικούς επανορισμούς δυναμικότητας για την οποία έχει γίνει κράτηση, προσδιορίζοντας την ταυτότητα των συμμετεχόντων στην αγορά που εμπλέκονται στη διαδικασία και τις κατανεμηθείσες ποσότητες. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι πληροφορίες παρέχονται για τα ακόλουθα σημεία του συστήματος μεταφοράς:

α)

όλα τα σημεία διασύνδεσης·

β)

τα σημεία εισόδου στις εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ανάντη σωληναγωγών·

γ)

τα σημεία εξόδου που συνδέονται με μεμονωμένους πελάτες·

δ)

τα σημεία εισόδου και εξόδου στις και από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης·

ε)

τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ·

στ)

τους υλικούς και εικονικούς κόμβους.

3.   Οι διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 12) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, υποβάλλουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκατάσταση ΥΦΑ:

α)

την τεχνική και τη διαθέσιμη δυναμικότητά της, καθώς και τη δυναμικότητά της για την οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις, με ημερήσια ανάλυση·

β)

την παροχή και την απογραφή της, με ημερήσια ανάλυση·

γ)

τις ανακοινώσεις προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένων της ώρας της ανακοίνωσης και των σχετικών δυναμικοτήτων.

4.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β) γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεών τους, γνωστοποιούνται αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες.

5.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ή οι διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ που ενεργούν για λογαριασμό τους, υποβάλλουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκατάσταση ΥΦΑ:

α)

σχετικά με την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση φορτίων:

i)

την ημερομηνία εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης,

ii)

τους όγκους που εκφορτώθηκαν ή επαναφορτώθηκαν ανά πλοίο,

iii)

το όνομα του τερματικού σταθμού-πελάτη,

iv)

το όνομα και το μέγεθος του πλοίου που χρησιμοποιεί την εγκατάσταση·

β)

την προγραμματισμένη εκφόρτωση ή επαναφόρτωση στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ για τον επόμενο μήνα, με ημερήσια ανάλυση, προσδιορίζοντας τον συμμετέχοντα στην αγορά και το όνομα του τερματικού σταθμού-πελάτη (εάν διαφέρει από τον συμμετέχοντα στην αγορά).

6.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 5 στοιχείο α) γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εκφόρτωση ή την επαναφόρτωση.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 5 στοιχείο β) γνωστοποιούνται πριν από τον μήνα που αφορούν.

7.   Οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, υποβάλλουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε εγκατάσταση αποθήκευσης ή, σε περίπτωση ομαδικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για κάθε ομάδα εγκαταστάσεων αποθήκευσης, μέσω κοινής πλατφόρμας:

α)

την τεχνική και τη διαθέσιμη δυναμικότητα της εγκατάστασης αποθήκευσης, καθώς και τη δυναμικότητά της για την οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις·

β)

την ποσότητα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στο τέλος της ημέρας ροής του αερίου, τις εισροές (εισαγωγές) και τις εκροές (εξαγωγές) για κάθε ημέρα ροής του αερίου·

γ)

τις ανακοινώσεις προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας της εγκατάστασης αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων της ώρας της ανακοίνωσης και των σχετικών δυναμικοτήτων.

8.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 7 στοιχεία α) και β) γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 7 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεών τους, γνωστοποιούνται αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες.

9.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ή οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης που ενεργούν για λογαριασμό τους, αναφέρουν στον Οργανισμό και, κατόπιν αιτήσεως, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές την ποσότητα φυσικού αερίου που έχει αποθηκεύσει ο συμμετέχων στην αγορά στο τέλος της ημέρας ροής του αερίου. Οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 10

Διαδικασίες αναφοράς πληροφοριών

1.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά που αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στον ιστότοπό τους, ή οι πάροχοι υπηρεσιών που αποκαλύπτουν τέτοιου είδους πληροφορίες για λογαριασμό συμμετεχόντων στην αγορά, παρέχουν διαδικτυακές ροές ειδήσεων (web feeds), ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική συγκέντρωση των εν λόγω δεδομένων από τον Οργανισμό.

2.   Κατά την αναφορά των πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 6, 8 και 9, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών, ο συμμετέχων στην αγορά προσδιορίζει την ταυτότητά του ή ταυτοποιείται από το τρίτο μέρος που υποβάλλει τις πληροφορίες για λογαριασμό του, χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγγραφής του συμμετέχοντος στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) ή τον αποκλειστικό κωδικό συμμετέχοντος στην αγορά, τον οποίο έλαβε ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

3.   Για την αναφορά των πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 6, 8 και 9, ο Οργανισμός καθορίζει διαδικασίες, πρότυπα και ηλεκτρονικούς μορφότυπους με βάση καθιερωμένα βιομηχανικά πρότυπα και αφού ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών. Ο Οργανισμός ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις των εν λόγω διαδικασιών, προτύπων και ηλεκτρονικών μορφότυπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις και ευθύνη για την αναφορά δεδομένων

1.   Για να διασφαλιστεί η αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλής ανταλλαγή και διαχείριση των πληροφοριών, ο Οργανισμός καταρτίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την υποβολή δεδομένων. Ο Οργανισμός ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις ουσιώδεις επικαιροποιήσεις των απαιτήσεων αυτών.

Οι εν λόγω απαιτήσεις:

α)

εγγυώνται την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την πληρότητα των πληροφοριών·

β)

επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων σε αναφορές δεδομένων·

γ)

επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας της πηγής των πληροφοριών·

δ)

διασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Οργανισμός αξιολογεί τη συμμόρφωση των δηλούντων με τις απαιτήσεις. Οι δηλούντες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εγγράφονται από τον Οργανισμό σε μητρώο. Οι οντότητες που παρατίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

2.   Τα πρόσωπα που οφείλουν να αναφέρουν τα δεδομένα των άρθρων 6, 8 και 9 είναι υπεύθυνα για την πληρότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων στον Οργανισμό και, εφόσον απαιτείται, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Όταν πρόσωπο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλει τα εν λόγω δεδομένα μέσω τρίτου, δεν φέρει ευθύνη για παραλείψεις όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια ή την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στον τρίτο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το τρίτο μέρος είναι υπεύθυνο για τις εν λόγω παραλείψεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013 σχετικά με την υποβολή δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρ' όλα αυτά, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της πληρότητας, της ακρίβειας και της έγκαιρης υποβολής των δεδομένων τα οποία υποβάλλουν μέσω τρίτων.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και άλλα μέτρα

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ισχύουν από τις 7 Οκτωβρίου 2015, όχι όμως πριν τεθεί σε λειτουργία η κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013.

Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3, 5, 7 και 9 ισχύουν από τις 7 Απριλίου 2016.

Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ισχύει για τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) από τις 7 Απριλίου 2016.

3.   Με την επιφύλαξη του δευτέρου και του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2, ο Οργανισμός μπορεί να συνάψει συμφωνίες με οργανωμένες αγορές, συστήματα αντιστοίχισης των εντολών ή συστήματα αναφοράς συναλλαγών, με σκοπό να του γνωστοποιούνται οι λεπτομέρειες συμβάσεων προτού αρχίσουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις αναφοράς.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 273 της 15.10.2013, σ. 5).

(4)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(5)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

(9)  Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 163 της 15.6.2013, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πίνακας 1

Προς αναφορά λεπτομέρειες τυποποιημένων συμβάσεων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου

(Τυποποιημένο έντυπο για την αναφορά)

Αριθ. πεδίου

Αναγνωριστικό πεδίου

Περιγραφή

Συμβαλλόμενα μέρη

1

Αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου

Ο συμμετέχων στην αγορά ή ο αντισυμβαλλόμενος, εξ ονόματος του οποίου αναφέρεται η καταγραφή της συναλλαγής, ταυτοποιείται με έναν αποκλειστικό κωδικό.

2

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 1

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

3

Αναγνωριστικός κωδικός του συναλλασσομένου και/ή του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου, όπως ταυτοποιείται από την οργανωμένη αγορά

Το όνομα χρήστη ή ο λογαριασμός συναλλαγών για τη σύνδεση του συναλλασσομένου και/ή του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου, όπως καθορίζεται από το τεχνικό σύστημα της οργανωμένης αγοράς.

4

Αναγνωριστικός κωδικός του άλλου συμμετέχοντος στην αγορά ή αντισυμβαλλομένου

Αποκλειστικό αναγνωριστικό του άλλου αντισυμβαλλομένου.

5

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 4

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

6

Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας

Ο αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας.

7

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 6

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

8

Αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου

Εάν ο αναφερόμενος στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 δικαιούχος της συναλλαγής είναι αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, το πεδίο πρέπει να μείνει κενό. Εάν ο δικαιούχος της συναλλαγής δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, ο δηλών αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ταυτοποιήσει τον δικαιούχο μέσω αποκλειστικού κωδικού.

9

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 8

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

10

Ικανότητα διαπραγμάτευσης του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου του πεδίου 1

Προσδιορίζει αν ο δηλών αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για ίδιο λογαριασμό (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για τον λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη.

11

Δείκτης αγοράς/πώλησης

Προσδιορίζει αν η σύμβαση ήταν σύμβαση αγοράς ή πώλησης για τον συμμετέχοντα στην αγορά ή τον αντισυμβαλλόμενο που ταυτοποιείται στο πεδίο 1.

12

Εκκινητής/Επιτιθέμενος

Όταν η συναλλαγή εκτελείται μέσω ηλεκτρονικής ή φωνητικά υποβοηθούμενης πλατφόρμας μεσίτη, εκκινητής είναι το μέρος που εισάγει πρώτο τη σταθερή εντολή στην αγορά και επιτιθέμενος είναι το μέρος που κινεί τη συναλλαγή.

Λεπτομέρειες της εντολής

13

Αναγνωριστικός κωδικός εντολής

Η εντολή ταυτοποιείται με τη χρήση αποκλειστικού κωδικού αναγνώρισης, που παρέχεται από την αγορά ή από τους αντισυμβαλλομένους.

14

Είδος εντολής

Το είδος της εντολής, όπως καθορίζεται από τη λειτουργική δυνατότητα που παρέχει η οργανωμένη αγορά.

15

Όρος εντολής

Ειδικός όρος για την εκτέλεση της εντολής.

16

Κατάσταση εντολής

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εντολή, για παράδειγμα εάν είναι ενεργή ή έχει απενεργοποιηθεί.

17

Ελάχιστος όγκος εκτέλεσης

Ο ελάχιστος όγκος εκτέλεσης — το ελάχιστο όριο ποσότητας/όγκου κάθε καθορισμένης εκτέλεσης.

18

Όριο τιμής

Η καθορισμένη τιμή του ορίου για την εντολή συναλλαγής ή την εντολή τερματισμού απώλειας.

19

Ακοινοποίητος όγκος

Ο σχετικός με την εντολή όγκος που δεν ανακοινώνεται στην αγορά.

20

Διάρκεια εντολής

Η διάρκεια της εντολής είναι το χρονικό διάστημα κατά τον οποίο υπάρχει η εντολή στο σύστημα έως ότου αποσυρθεί/ακυρωθεί, εκτός εάν εκτελεστεί.

Λεπτομέρειες της σύμβασης

21

Αναγνωριστικός κωδικός της σύμβασης

Η σύμβαση ταυτοποιείται με τη χρήση αποκλειστικού κωδικού, που παρέχεται από την αγορά ή από τους αντισυμβαλλομένους.

22

Όνομα σύμβασης

Η ονομασία της σύμβασης από την οργανωμένη αγορά.

23

Είδος σύμβασης

Το είδος της σύμβασης.

24

Ενεργειακό προϊόν

Η ταξινόμηση του ενεργειακού προϊόντος.

25

Δείκτης καθορισμού ή τιμή αναφοράς

Ο δείκτης που καθορίζει την τιμή για τη σύμβαση ή η τιμή αναφοράς για τα παράγωγα.

26

Τρόπος διακανονισμού

Ο τρόπος διακανονισμού της σύμβασης — φυσική παράδοση, καταβολή μετρητών, δικαιώματα προαίρεσης ή άλλος.

27

Αναγνωριστικός κωδικός οργανωμένης αγοράς/Εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC)

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στην αγορά χρησιμοποιεί οργανωμένη αγορά για την εκτέλεση της σύμβασης, η εν λόγω οργανωμένη αγορά ταυτοποιείται με αποκλειστικό κωδικό.

28

Ώρες διαπραγμάτευσης της σύμβασης

Οι ώρες διαπραγμάτευσης της σύμβασης στην αγορά.

29

Ημερομηνία και ώρα τελευταίας διαπραγμάτευσης

Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας διαπραγμάτευσης για την αναφερόμενη σύμβαση.

Λεπτομέρειες συναλλαγής

30

Χρονοσφραγίδα συναλλαγής

Η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της σύμβασης ή υποβολής της εντολής, ή τροποποίησης, ακύρωσης ή λύσης της σύμβασης ή εντολής.

31

Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Το αποκλειστικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο αποδίδεται από την οργανωμένη αγορά εκτέλεσης ή, στην περίπτωση των διμερών συμβάσεων, από τους δύο συμμετέχοντες στην αγορά, με σκοπό την αντιστοίχιση των δύο πλευρών της συναλλαγής.

32

Αναγνωριστικός κωδικός συνδεδεμένης συναλλαγής

Το αναγνωριστικό συνδεδεμένης συναλλαγής πρέπει να ταυτοποιεί τη σύμβαση που συνδέεται με την εκτέλεση.

33

Αναγνωριστικός κωδικός συνδεδεμένης εντολής

Το αναγνωριστικό συνδεδεμένης εντολής πρέπει να ταυτοποιεί την εντολή που συνδέεται με την εκτέλεση.

34

Φωνητικά υποβοηθούμενη συναλλαγή από μεσίτη

Δηλώνει αν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με φωνητική υποβοήθηση από μεσίτη. Σε αυτήν την περίπτωση, το πεδίο συμπληρώνεται με «Ν», ειδάλλως μένει κενό.

35

Τιμή

Η τιμή ανά μονάδα.

36

Τιμή δείκτη

Η τιμή του δείκτη καθορισμού.

37

Νόμισμα

Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.

38

Ονομαστικό ποσό

Η αξία της σύμβασης.

39

Ονομαστικό νόμισμα

Το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

40

Ποσότητα/Όγκος

Ο συνολικός αριθμός μονάδων που περιλαμβάνει η σύμβαση ή η εντολή.

41

Συνολική ονομαστική συμβατική ποσότητα

Ο συνολικός αριθμός των μονάδων του ενεργειακού προϊόντος χονδρικής.

42

Μονάδα ποσότητας για τα πεδία 40 και 41

Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τα πεδία 40 και 41.

43

Ημερομηνία λύσης

Η ημερομηνία λύσης της αναφερόμενης σύμβασης. Εάν δεν διαφέρει από την ημερομηνία λήξης της παράδοσης, το πεδίο μένει κενό.

Λεπτομέρειες του δικαιώματος προαίρεσης

44

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης

Δηλώνει αν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (τύπος των Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

45

Είδος δικαιώματος προαίρεσης

Δηλώνει αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς, δικαίωμα πώλησης ή άλλο.

46

Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης

Η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Σε περίπτωση περισσότερων της μιας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία.

47

Τιμή εκτέλεσης δικαιώματος προαίρεσης

Η τιμή εκτέλεσης του δικαιώματος.

Χαρακτηριστικά παράδοσης

48

Σημείο ή ζώνη παράδοσης

Ο(οι) κωδικός(-οί) EIC του(των) σημείου(-ων) ή της(των) αγοράς(-ών) παράδοσης.

49

Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης

Η εναρκτήρια ημερομηνία παράδοσης.

50

Ημερομηνία λήξης της παράδοσης

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

51

Διάρκεια

Η διάρκεια της περιόδου παράδοσης.

52

Είδος φορτίου

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της παράδοσης (βασικό φορτίο, φορτίο αιχμής, εκτός αιχμής, σύνολο ωρών ή άλλο).

53

Ημέρες της εβδομάδας

Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες γίνεται η παράδοση.

54

Διαστήματα παράδοσης φορτίου

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει κάθε σύνολο ωρών (block) ή σχήμα (shape).

55

Δυναμικότητα παράδοσης

Ο αριθμός των μονάδων που περιλαμβάνει η συναλλαγή, ανά χρονικό διάστημα παράδοσης.

56

Μονάδα ποσότητας που χρησιμοποιείται στο πεδίο 55

Η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης.

57

Τιμή/ποσότητα χρονικού διαστήματος

Κατά περίπτωση, η τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης.

Πληροφορίες κύκλου ζωής

58

Είδος πράξης

Όταν η αναφορά καλύπτει:

για πρώτη φορά, σύμβαση ή εντολή διαπραγμάτευσης, χαρακτηρίζεται «νέα»·

την τροποποίηση των λεπτομερειών παλαιότερης αναφοράς, χαρακτηρίζεται ως «τροποποίηση»·

την ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «σφάλμα»·

τη λύση υφιστάμενης σύμβασης ή την ακύρωση υφιστάμενης εντολής διαπραγμάτευσης, χαρακτηρίζεται ως «ακύρωση».


Πίνακας 2

Προς αναφορά λεπτομέρειες μη τυποποιημένων συμβάσεων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου

(Μη τυποποιημένο έντυπο για την αναφορά)

Αριθ. πεδίου

Αναγνωριστικό πεδίου

Περιγραφή

Συμβαλλόμενα μέρη

1

Αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου

Ο συμμετέχων στην αγορά ή ο αντισυμβαλλόμενος, εξ ονόματος του οποίου αναφέρεται η καταγραφή της συναλλαγής, ταυτοποιείται με έναν αποκλειστικό κωδικό.

2

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 1

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

3

Αναγνωριστικός κωδικός του άλλου συμμετέχοντος στην αγορά ή αντισυμβαλλομένου

Αποκλειστικό αναγνωριστικό του άλλου αντισυμβαλλομένου.

4

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 3

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

5

Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας

Ο αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας.

6

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 5

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

7

Αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου

Εάν ο δικαιούχος της συναλλαγής κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 είναι αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, το πεδίο πρέπει να μείνει κενό. Εάν ο δικαιούχος της συναλλαγής δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, ο δηλών αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ταυτοποιήσει τον δικαιούχο μέσω αποκλειστικού κωδικού.

8

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται στο πεδίο 7

Κωδικός εγγραφής στον ACER, αναγνωριστικό νομικής οντότητας (LEI), κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC), κωδικός ενεργειακής αναγνώρισης (EIC), διεθνής κωδικός θέσης (GLN/GS1).

9

Ικανότητα διαπραγμάτευσης του συμμετέχοντος στην αγορά ή του αντισυμβαλλομένου του πεδίου 1

Προσδιορίζει αν ο δηλών αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για ίδιο λογαριασμό (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για τον λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη.

10

Δείκτης αγοράς/πώλησης

Προσδιορίζει αν η σύμβαση ήταν σύμβαση αγοράς ή πώλησης για τον συμμετέχοντα στην αγορά ή τον αντισυμβαλλόμενο που ταυτοποιείται στο πεδίο 1.

Λεπτομέρειες της σύμβασης

11

Αναγνωριστικός κωδικός σύμβασης

Το αποκλειστικό αναγνωριστικό για τη σύμβαση, το οποίο αποδίδεται από τους δύο συμμετέχοντες στην αγορά.

12

Ημερομηνία σύμβασης

Η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή η ημερομηνία τροποποίησης, ακύρωσης ή λύσης της.

13

Είδος σύμβασης

Το είδος της σύμβασης.

14

Ενεργειακό προϊόν

Η ταξινόμηση του ενεργειακού προϊόντος για τη συναφθείσα σύμβαση.

15

Τιμή ή μαθηματικός τύπος τιμής

Η σταθερή τιμή ή ο μαθηματικός τύπος τιμής που χρησιμοποιείται στη σύμβαση.

16

Εκτιμώμενο ονομαστικό ποσό

Το εκτιμώμενο συμβατικό ονομαστικό ποσό (κατά περίπτωση).

17

Ονομαστικό νόμισμα

Το νόμισμα του εκτιμώμενου ονομαστικού ποσού.

18

Συνολική ονομαστική συμβατική ποσότητα

Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός μονάδων του ενεργειακού προϊόντος χονδρικής. Πρόκειται για αριθμό που προκύπτει με υπολογισμό.

19

Δυναμικότητα επιλογής όγκου

Ο αριθμός μονάδων που περιλαμβάνει η σύμβαση, ανά χρονικό διάστημα παράδοσης, εάν είναι διαθέσιμος.

20

Μονάδα ονομαστικής ποσότητας

Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στα πεδία 18 και 19.

21

Επιλογή όγκου

Η ταξινόμηση ως προς τον όγκο.

22

Συχνότητα της επιλογής όγκου

Η συχνότητα της επιλογής όγκου: π.χ. ημερησίως, μηνιαίως, εποχικώς, ετησίως ή άλλως, εάν είναι διαθέσιμη.

23

Διαστήματα της επιλογής όγκου

Το χρονικό διάστημα για κάθε επιλογή όγκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Λεπτομέρειες των δεικτών καθορισμού

24

Είδος τιμής δείκτη

Η τιμή ταξινομείται ως σταθερή, απλός δείκτης (απλή υποκείμενη) ή μαθηματικός τύπος σύνθετης τιμής (πολλαπλή υποκείμενη).

25

Δείκτης καθορισμού

Κατάλογος δεικτών που καθορίζουν τη συμβατική τιμή. Αναγράφεται το όνομα κάθε δείκτη. Σε περίπτωση καλαθιού δεικτών για το οποίο δεν υπάρχει αποκλειστικό αναγνωριστικό, αναγράφεται το καλάθι δεικτών ή ο δείκτης.

26

Είδη δεικτών καθορισμού

Άμεσης παράδοσης, προθεσμιακός, ανταλλαγής, περιθωρίου κ.λπ.

27

Πηγές δεικτών καθορισμού

Για κάθε δείκτη προσδιορίζεται η πηγή δημοσίευσης.

Σε περίπτωση καλαθιού δεικτών για το οποίο δεν υπάρχει αποκλειστικό αναγνωριστικό, αναγράφεται το καλάθι δεικτών ή ο δείκτης.

28

Πρώτη ημερομηνία καθορισμού

Η πρώτη ημερομηνία καθορισμού, δηλαδή η παλαιότερη μεταξύ των ημερομηνιών όλων των καθορισμών.

29

Τελευταία ημερομηνία καθορισμού

Η τελευταία ημερομηνία καθορισμού, δηλαδή η πιο πρόσφατη μεταξύ των ημερομηνιών όλων των καθορισμών.

30

Συχνότητα καθορισμού

Η συχνότητα του καθορισμού: π.χ. ημερησίως, μηνιαίως, εποχικώς, ετησίως ή άλλως.

31

Τρόπος διακανονισμού

Ο τρόπος διακανονισμού της σύμβασης — φυσική παράδοση, καταβολή μετρητών, και τα δύο, δικαιώματα προαίρεσης ή άλλος.

Λεπτομέρειες του δικαιώματος προαίρεσης

32

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης

Δηλώνει αν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (τύπος των Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

33

Είδος δικαιώματος προαίρεσης

Δηλώνει αν πρόκειται για δικαίωμα αγοράς, δικαίωμα πώλησης ή άλλο.

34

Πρώτη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης

Η πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, δηλαδή η παλαιότερη μεταξύ όλων των ημερομηνιών κατά τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα.

35

Τελευταία ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης

Η τελευταία ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, δηλαδή η πιο πρόσφατη μεταξύ όλων των ημερομηνιών κατά τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα.

36

Συχνότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης

Η συχνότητα της επιλογής όγκου: π.χ. ημερησίως, μηνιαίως, εποχικώς, ετησίως ή άλλως.

37

Δείκτης εκτέλεσης δικαιώματος προαίρεσης

Αναγράφεται το όνομα κάθε δείκτη. Σε περίπτωση καλαθιού δεικτών για το οποίο δεν υπάρχει αποκλειστικό αναγνωριστικό, αναγράφεται το καλάθι δεικτών ή ο δείκτης.

38

Είδος δείκτη εκτέλεσης δικαιώματος προαίρεσης

Άμεσης παράδοσης, προθεσμιακός, ανταλλαγής, περιθωρίου κ.λπ.

39

Πηγή του δείκτη εκτέλεσης δικαιώματος προαίρεσης

Προσδιορίζεται το είδος καθορισμού για κάθε δείκτη. Σε περίπτωση καλαθιού δεικτών για το οποίο δεν υπάρχει αποκλειστικό αναγνωριστικό, αναγράφεται το καλάθι δεικτών ή ο δείκτης.

40

Τιμή εκτέλεσης δικαιώματος προαίρεσης

Η τιμή εκτέλεσης του δικαιώματος.

Χαρακτηριστικά παράδοσης

41

Σημείο ή ζώνη παράδοσης

Ο(οι) κωδικός(-οί) EIC του(των) σημείου(-ων) ή της(των) αγοράς(-ών) παράδοσης.

42

Ημερομηνία έναρξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης. Στην περίπτωση των συμβάσεων με φυσική παράδοση, ταυτίζεται με τη συμβατική ημερομηνία έναρξης της παράδοσης.

43

Ημερομηνία λήξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης. Στην περίπτωση των συμβάσεων με φυσική παράδοση, ταυτίζεται με τη συμβατική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

44

Είδος φορτίου

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της παράδοσης (βασικό φορτίο, φορτίο αιχμής, εκτός αιχμής, σύνολο ωρών ή άλλο).

Πληροφορίες κύκλου ζωής

45

Είδος πράξης

Όταν η αναφορά καλύπτει:

την πρώτη δήλωση σύμβασης, χαρακτηρίζεται «νέα»·

την τροποποίηση των λεπτομερειών αναφερθείσας στο παρελθόν σύμβασης, χαρακτηρίζεται ως «τροποποίηση»·

την ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «σφάλμα»·

τη λύση υφιστάμενης σύμβασης, χαρακτηρίζεται ως «ακύρωση».


Πίνακας 3

Προς αναφορά λεπτομέρειες ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σχετιζόμενων με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας — Αποτελέσματα της πρωτογενούς κατανομής και αποτέλεσμα της μεταπώλησης και της μεταβίβασης μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη δευτερογενή αγορά

Αριθ. πεδίου

Αναγνωριστικό πεδίου

Περιγραφή

Κοινά δεδομένα για τα συνολικά αποτελέσματα της πρωτογενούς κατανομής, για τη μεταπώληση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στη δευτερογενή αγορά και για το έγγραφο προσφοράς

1.

Ταυτότητα εγγράφου

Αποκλειστικό αναγνωριστικό του εγγράφου για το οποίο παρέχονται τα δεδομένα χρονοσειράς.

2.

Έκδοση εγγράφου

Η έκδοση του αποστελλόμενου εγγράφου. Το ίδιο έγγραφο μπορεί να αποσταλεί πολλές φορές, αλλά κάθε διαβίβαση πρέπει να ταυτοποιείται με διαφορετικό αύξοντα αριθμό έκδοσης, αρχίζοντας από το 1.

3.

Είδος εγγράφου

Ο κωδικοποιημένος τύπος του αποστελλόμενου εγγράφου.

4.

Ταυτότητα του αποστολέα

Ταυτοποίηση του συμβαλλόμενου μέρους που είναι ο αποστολέας του εγγράφου και υπεύθυνος για το περιεχόμενό του (κωδικός EIC).

5.

Ιδιότητα του αποστολέα

Προσδιορισμός του ρόλου που διαδραματίζει ο αποστολέας, π.χ. ΔΣΜ, άλλη δηλούσα οντότητα.

6.

Ταυτότητα του παραλήπτη

Ταυτοποίηση του συμβαλλόμενου μέρους που είναι ο παραλήπτης του εγγράφου.

7.

Ιδιότητα του παραλήπτη

Προσδιορισμός του ρόλου που διαδραματίζει ο παραλήπτης.

8.

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας

Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του εγγράφου, π.χ. η χρονική στιγμή κατά την οποία ο ΔΣΜ ή άλλη δηλούσα οντότητα διαβιβάζει τη συναλλαγή στον Οργανισμό.

9.

Χρονικό διάστημα προσφοράς/ισχύον χρονικό διάστημα

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το έγγραφο.

10

Τομέας

Ο τομέας που καλύπτεται από το έγγραφο.

11.

Κατάσταση εγγράφου (κατά περίπτωση)

Προσδιορίζει την κατάσταση του εγγράφου.

Χρονοσειρά κατανομής δυναμικότητας (για πρωτογενή κατανομή)

12.

Ταυτότητα χρονοσειράς

Το αναγνωριστικό που προσδιορίζει μονοσήμαντα τη χρονοσειρά.

13.

Ταυτότητα εγγράφου προσφοράς

Το αναγνωριστικό του εγγράφου που περιέχει τις προσφορές ή τα στοιχεία της μεταπώλησης.

14.

Έκδοση εγγράφου προσφοράς

Η έκδοση του εγγράφου προσφοράς ή μεταπώλησης που έχει αποσταλεί.

15.

Ταυτότητα προσφοράς

Το αναγνωριστικό της χρονοσειράς που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική προσφορά ή στη μεταπώληση.

Πρόκειται για τον αποκλειστικό αριθμό που απέδωσε ο προσφέρων κατά την αρχική προσφορά ή τη μεταπώληση. Εάν αυτό δεν ισχύει, το πεδίο μένει κενό.

16.

Προσφέρον συμβαλλόμενο μέρος

Ταυτοποίηση του συμμετέχοντος στην αγορά ο οποίος υπέβαλε προσφορά για τη δυναμικότητα ή τη μεταπώλησε (κωδικός EIC-X).

17.

Ταυτότητα δημοπρασίας

Το αναγνωριστικό που συνδέει την κατανομή με ένα σύνολο προδιαγραφών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον δημοπράτη.

18.

Είδος εμπορικής συναλλαγής

Προσδιορίζει τον χαρακτήρα της χρονοσειράς.

19.

Περιοχή προορισμού

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να παραδοθεί η ενέργεια (κωδικός EIC-Y).

20.

Περιοχή προέλευσης

Η περιοχή από την οποία προέρχεται η ενέργεια (κωδικός EIC-Y).

21.

Είδος σύμβασης

Το είδος της σύμβασης καθορίζει τους όρους κατανομής και διαχείρισης της δυναμικότητας, π.χ. ημερήσια δημοπρασία, εβδομαδιαία δημοπρασία, μηνιαία δημοπρασία, ετήσια δημοπρασία, μακροπρόθεσμη σύμβαση κ.λπ.

22.

Ταυτότητα σύμβασης

Η συμβατική ταυτοποίηση της παρουσίας χρονοσειράς. Πρέπει να είναι αποκλειστικός αριθμός, ο οποίος αποδίδεται από τον δημοπράτη, και να χρησιμοποιείται για κάθε αναφορά στην κατανομή.

23.

Μοναδιαία ποσότητα

Η μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα στη χρονοσειρά.

24.

Νόμισμα (κατά περίπτωση)

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματικό ποσό.

25.

Μοναδιαία τιμή (κατά περίπτωση)

Η μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η τιμή στη χρονοσειρά.

26.

Τύπος καμπύλης (κατά περίπτωση)

Περιγράφει τον τύπο της καμπύλης που υποβάλλεται για τη συγκεκριμένη χρονοσειρά, π.χ. τεμάχιο μεταβλητού μεγέθους ή τεμάχιο σταθερού μεγέθους ή σημείο.

27.

Κατηγορία ταξινόμησης (κατά περίπτωση)

Η κατηγορία του προϊόντος, όπως ορίζεται από τους κανόνες της αγοράς.

Χρονοσειρά δημοπρασίας χωρίς προσφορές (για πρωτογενή κατανομή)

28.

Ταυτοποίηση

Η ταυτοποίηση της παρουσίας χρονοσειράς.

29.

Ταυτότητα δημοπρασίας

Το αναγνωριστικό της δημοπρασίας κατά την οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

30.

Κατηγορία ταξινόμησης (κατά περίπτωση)

Η κατηγορία του προϊόντος, όπως ορίζεται από τους κανόνες της αγοράς.

Χρονοσειρά δευτερογενών δικαιωμάτων (για δευτερογενή δικαιώματα)

31.

Ταυτότητα χρονοσειράς

Η ταυτοποίηση της παρουσίας χρονοσειράς.

Πρέπει να είναι αποκλειστικός αριθμός για κάθε χρονοσειρά του εγγράφου, ο οποίος αποδίδεται από τον αποστολέα.

32.

Είδος εμπορικής συναλλαγής

Προσδιορίζει τον χαρακτήρα της χρονοσειράς, π.χ. δικαιώματα δυναμικότητας, κοινοποίηση μεταβίβασης δυναμικότητας κ.λπ.

33.

Περιοχή προορισμού

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να παραδοθεί η ενέργεια (κωδικός EIC-Y).

34.

Περιοχή προέλευσης

Η περιοχή από την οποία προέρχεται η ενέργεια (κωδικός EIC-Y).

35.

Κάτοχος δικαιωμάτων

Ταυτοποίηση του συμμετέχοντος στην αγορά ο οποίος είναι κάτοχος των υπόψη δικαιωμάτων μεταφοράς ή έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει (κωδικός EIC-X).

36.

Εκδοχέας (κατά περίπτωση)

Ταυτοποίηση του συμμετέχοντος στην αγορά στον οποίο μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ή του υπευθύνου συναλλαγών διασύνδεσης που έχει οριστεί από τον εκχωρητή (όπως αυτός προσδιορίζεται στο χαρακτηριστικό «Κάτοχος δικαιωμάτων») για τη χρήση των δικαιωμάτων.

37.

Ταυτότητα σύμβασης

Η συμβατική ταυτοποίηση της παρουσίας χρονοσειράς. Πρέπει να είναι ο αριθμός που έχει αποδοθεί από τον διαχειριστή κατανομής δυναμικότητας μεταφοράς, π.χ. από τον ΔΣΜ ή τον δημοπράτη ή την πλατφόρμα κατανομής.

38.

Είδος σύμβασης

Το είδος της σύμβασης καθορίζει τους όρους κατανομής και διαχείρισης των δικαιωμάτων, π.χ. ημερήσια δημοπρασία, εβδομαδιαία δημοπρασία, μηνιαία δημοπρασία, ετήσια δημοπρασία κ.λπ.

39.

Ταυτότητα προγενέστερης σύμβασης (κατά περίπτωση)

Το αναγνωριστικό προγενέστερης σύμβασης που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων.

40.

Μοναδιαία ποσότητα

Η μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα στη χρονοσειρά.

41.

Ταυτότητα δημοπρασίας (κατά περίπτωση)

Το αναγνωριστικό που συνδέει τα δικαιώματα δυναμικότητας με ένα σύνολο προδιαγραφών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον διαχειριστή κατανομής δυναμικότητας μεταφοράς, π.χ. από τον ΔΣΜ ή τον δημοπράτη ή την πλατφόρμα κατανομής.

42.

Νόμισμα (κατά περίπτωση)

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματικό ποσό.

43.

Μοναδιαία τιμή (κατά περίπτωση)

Η μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η τιμή στη χρονοσειρά.

44.

Τύπος καμπύλης (κατά περίπτωση)

Περιγράφει τον τύπο της καμπύλης που υποβάλλεται για τη συγκεκριμένη χρονοσειρά, π.χ. τεμάχιο μεταβλητού μεγέθους ή τεμάχιο σταθερού μεγέθους ή σημείο.

Περίοδος πρωτογενούς κατανομής και δευτερογενών διαδικασιών

45.

Χρονικό διάστημα

Από την πληροφορία αυτή προκύπτει η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου αναφοράς.

46.

Ανάλυση

Η ανάλυση που ορίζει τον αριθμό των περιόδων στις οποίες υποδιαιρείται το χρονικό διάστημα (πρότυπο ISO 8601).

Διάστημα πρωτογενούς κατανομής και δευτερογενών διαδικασιών

47.

Θέση

Η σχετική θέση μιας περιόδου εντός χρονικού διαστήματος.

48.

Ποσότητα

Η ποσότητα που κατανεμήθηκε κατά τη δημοπρασία για πρωτογενή κατανομή. Η ποσότητα που εκχωρήθηκε στο συμβαλλόμενο μέρος ορισμού δυναμικότητας, σε περίπτωση δευτερογενών δικαιωμάτων.

49.

Τιμή (κατά περίπτωση)

Η τιμή ανά μοναδιαία ποσότητα που κατανέμεται μέσω της πρωτογενούς κατανομής. Η τιμή ανά μοναδιαία ποσότητα που μεταπωλείται ή μεταβιβάζεται στη δευτερογενή αγορά, κατά περίπτωση.

50.

Ποσότητα προσφοράς (κατά περίπτωση)

Η ποσότητα που περιλαμβανόταν στο αρχικό έγγραφο προσφοράς.

51.

Τιμή προσφοράς (κατά περίπτωση)

Η αρχική τιμή που καθοριζόταν στην αρχική προσφορά ή μεταπώληση ανά ζητούμενη μοναδιαία ποσότητα.

Αιτιολόγηση πρωτογενούς κατανομής και δευτερογενών διαδικασιών

52.

Κωδικός αιτιολόγησης (κατά περίπτωση)

Κωδικός που δηλώνει την κατάσταση της κατανομής ή των δικαιωμάτων.

53.

Κείμενο αιτιολόγησης (κατά περίπτωση)

Γραπτή επεξήγηση του κωδικού αιτιολόγησης.

Κεφαλίδα και πεδία του εγγράφου προσφοράς για οργανωμένες αγορές (ισχύει για τη διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά)

54.

Υποκείμενο

Ο συμμετέχων στην αγορά για τον οποίο υποβάλλεται η προσφορά (κωδικός EIC).

55.

Ιδιότητα του υποκειμένου

Ο ρόλος που διαδραματίζει το υποκείμενο.

56.

Διαιρετότητα

Ένδειξη του αν κάθε στοιχείο της προσφοράς μπορεί να γίνει μερικώς δεκτό ή όχι.

57.

Ταυτότητα συνδεδεμένων προσφορών (κατά περίπτωση)

Αποκλειστικό αναγνωριστικό για όλες τις συνδεδεμένες προσφορές

58.

Ενοποιημένη προσφορά

Ένδειξη του ότι οι τιμές κατά την περίοδο αποτελούν ενοποιημένη προσφορά (block bid) και δεν μπορούν να μεταβληθούν.


Πίνακας 4

Προς αναφορά λεπτομέρειες ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σχετιζόμενων με τη μεταφορά αερίου — Πρωτογενείς και δευτερογενείς κατανομές δυναμικότητας όσον αφορά το φυσικό αέριο

Αριθ. πεδίου

Αναγνωριστικό πεδίου

Περιγραφή

Κοινά δεδομένα για τις διαδικασίες πρωτογενούς και δευτερογενούς κατανομής

1.

Ταυτότητα του αποστολέα

Ταυτοποίηση του συμβαλλόμενου μέρους που είναι ο κύριος του εγγράφου και υπεύθυνος για το περιεχόμενό του.

2.

Ταυτότητα οργανωμένης αγοράς

Ταυτοποίηση της οργανωμένης αγοράς.

3.

Ταυτότητα διαδικασίας

Το αναγνωριστικό της δημοπρασίας ή άλλης διαδικασίας, όπως ορίζεται από τον διαχειριστή κατανομής χωρητικότητας.

4.

Είδος αερίου

Προσδιορίζει το είδος του αερίου.

5.

Ταυτότητα συναλλαγής μεταφοράς

Αναγνωριστικός αριθμός που αποδίδεται από την οργανωμένη αγορά ή τον ΔΣΜ αποκλειστικά για την κατανομή δυναμικότητας.

6.

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας

Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της συναλλαγής.

7.

Ημερομηνία/Ώρα έναρξης δημοπρασίας

Η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ανοίγει η δημοπρασία για την υποβολή προσφορών.

8.

Ημερομηνία/Ώρα λήξης δημοπρασίας

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της δημοπρασίας.

9.

Είδος συναλλαγής μεταφοράς

Το είδος προσδιορίζει τον χαρακτήρα της συναλλαγής μεταφοράς, που πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου, όπως προσδιορίζονται στον κώδικα δικτύου αερίου για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων.

10.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης του χρόνου εκτέλεσης της συναλλαγής μεταφοράς.

11.

Ημερομηνία και ώρα λήξης

Η ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου εκτέλεσης της συναλλαγής μεταφοράς.

12.

Προσφερόμενη δυναμικότητα

Η ποσότητα δυναμικότητας που διατίθεται στη δημοπρασία, εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης. Σχετική μόνο για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς κατά την υποβολή προσφορών.

13.

Κατηγορία δυναμικότητας

Η ισχύουσα κατηγορία δυναμικότητας.

Δεδομένα για την αναφορά σχετικά με τον κύκλο ζωής

14.

Είδος πράξης

Ο κωδικός κατάστασης της αναφοράς, που πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου, όπως προσδιορίζονται στον κώδικα δικτύου αερίου για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων.

Δεδομένα για την αναφορά ποσοτήτων και τιμών

15.

Ποσότητα

Ο συνολικός αριθμός μονάδων που κατανεμήθηκαν με τη συναλλαγή μεταφοράς, εκφραζόμενος στη μονάδα μέτρησης.

16.

Μονάδα μέτρησης

Η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης.

17.

Νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματικό ποσό.

18.

Συνολική τιμή

Η κατώτατη τιμή κατά τη δημοπρασία συν την προσαύξηση δημοπρασίας ή, σε περίπτωση μηχανισμού κατανομής διαφορετικού από τη δημοπρασία, το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο.

19.

Σταθερή ή κυμαινόμενη κατώτατη τιμή

Προσδιορισμός του είδους της κατώτατης τιμής.

20.

Κατώτατη τιμή

Προσδιορισμός της κατώτατης τιμής για τη δημοπρασία.

21.

Προσαύξηση

Προσδιορισμός της προσαύξησης δημοπρασίας.

Δεδομένα για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας και του συμμετέχοντος στην αγορά

22.

Ταυτοποίηση του σημείου δικτύου

Στο πλαίσιο συστήματος δικτύου, σύμφωνα με τον κωδικό EIC.

23.

Δεσμοποίηση

Προσδιορισμός της δεσμοποίησης.

24.

Κατεύθυνση

Προσδιορισμός της κατεύθυνσης.

25.

Ταυτότητα του ΔΣΜ 1

Το αναγνωριστικό του ΔΣΜ για τον οποίο υποβάλλονται τα δεδομένα.

26.

Ταυτότητα του ΔΣΜ 2

Το αναγνωριστικό του αντισυμβαλλόμενου ΔΣΜ.

27.

Ταυτότητα του συμμετέχοντος στην αγορά

Ο συμμετέχων στην αγορά στον οποίο εκχωρείται η δυναμικότητα.

28.

Ομάδα εξισορρόπησης ή κωδικός χαρτοφυλακίου

Η ομάδα εξισορρόπησης (ή οι ομάδες εξισορρόπησης, προκειμένου για δεσμοποιημένα προϊόντα), στην οποία ανήκει ο αποστολέας, ή ο κωδικός χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιεί ο αποστολέας, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ομάδα εξισορρόπησης.

Δεδομένα που ισχύουν μόνο για τις δευτερογενείς κατανομές

29.

Εφαρμοστέα διαδικασία

Προσδιορισμός της εφαρμοστέας διαδικασίας.

30.

Μέγιστο ποσό προσφοράς

Το μέγιστο ποσό που προτίθεται να προσφέρει ο εκδοχέας, εκφραζόμενο στο νόμισμα ανά μονάδα μέτρησης.

31.

Ελάχιστο ποσό προσφοράς

Το ελάχιστο ποσό που προτίθεται να προσφέρει ο εκχωρητής, εκφραζόμενο στο νόμισμα ανά μονάδα μέτρησης.

32.

Μέγιστη ποσότητα

Η μέγιστη ποσότητα που προτίθεται να αγοράσει/πωλήσει ο εκδοχέας/εκχωρητής όταν καταρτίζει την πρόταση διαπραγμάτευσης.

33.

Ελάχιστη ποσότητα

Η ελάχιστη ποσότητα που προτίθεται να αγοράσει/πωλήσει ο εκδοχέας/εκχωρητής όταν καταρτίζει την πρόταση διαπραγμάτευσης.

34.

Αντίτιμο που καταβάλλεται στον ΔΣΜ (υποκείμενη τιμή)

Ισχύει μόνο όταν υφίσταται εκχώρηση και εκφράζεται στο νόμισμα ανά μονάδα μέτρησης, η οποία πρέπει να είναι kWh/h.

35.

Αντίτιμο που καταβάλλει ο εκδοχέας στον εκχωρητή

Το αντίτιμο που καταβάλλει ο εκδοχέας στον εκχωρητή, εκφραζόμενο στο νόμισμα ανά μονάδα μέτρησης, η οποία πρέπει να είναι kWh/h.

36.

Ταυτότητα του εκχωρητή

Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος παραχωρεί τη δυναμικότητα.

37.

Ταυτότητα του εκδοχέα

Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος λαμβάνει τη δυναμικότητα.

Πεδία δεδομένων που έχουν εφαρμογή μόνο σε εντολές εισαγόμενες σε δημοπρασίες για πρωτογενείς κατανομές

38.

Αναγνωριστικός κωδικός προσφοράς

Αριθμητικό αναγνωριστικό της προσφοράς, το οποίο αποδίδεται από τη δηλούσα οντότητα.

39.

Στρογγυλός αριθμός δημοπρασίας

Ακέραιος αριθμός, ο οποίος αυξάνεται μετά από κάθε άγονη δημοπρασία που επαναλαμβάνεται με διαφορετικές παραμέτρους — αρχίζει από το 1. Το πεδίο μένει κενό σε περίπτωση δημοπρασιών χωρίς υποβολή προσφορών, π.χ. δημοπρασίες για συμβάσεις επόμενης ημέρας.

40.

Τιμή προσφοράς

Η τιμή της προσφοράς ανά μονάδα δυναμικότητας, εκτός από την κατώτατη τιμή. Εκφράζεται στο νόμισμα ανά μονάδα μέτρησης.

41.

Ποσότητα προσφοράς

Η ποσότητα για την οποία υποβάλλεται προσφορά, εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης.


Top