EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310

Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 17 Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014

OJ L 347, 20.12.2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/865


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17 Δεκεμβρίου 2013

σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014, θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη στήριξη της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (3), με την επιφύλαξη της συνέχισης της εφαρμογής των κανονισμών για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού έως ότου καταργηθούν. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προς το νέο νομικό πλαίσιο που καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού από 1ης Ιανουαρίου 2014 («η νέα περίοδος προγραμματισμού»), θα πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες ώστε να αποφευχθούν δυσχέρειες ή καθυστερήσεις στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της ημερομηνίας έγκρισης των νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης το 2014 για ορισμένα μέτρα και οι απορρέουσες δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής αλλαγής στη μέθοδο οριοθέτησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, η υποχρέωση του γεωργού να συνεχίσει τη γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή για 5 χρόνια δεν θα ισχύει για νέες νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται το 2014.

(3)

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου κατά τη μετάβαση, ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Αναπτύξεως (ΕΓΤΑΑ) κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ενώ υφίστανται ακόμη πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Τούτο θα πρέπει να καλύπτει επίσης ορισμένες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στο πλαίσιο παρεμφερών μέτρων τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του (4) και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 του Συμβουλίου (5) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (6), αν τα εν λόγω μέτρα ελάμβαναν ενίσχυση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και εξακολουθούν να πρέπει να καταβληθούν πληρωμές το 2014. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και σε όλα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Για να αποφευχθούν περιττές περιπλοκές στη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στη νέα περίοδο προγραμματισμού, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της νέας περιόδου προγραμματισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται στις μεταβατικές δαπάνες.

(4)

Λόγω των σοβαρών δυσχερειών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα, και προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των εν λόγω δυσχερειών κατά τη μετάβαση από την τρέχουσα στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, επιτρέποντας τη μέγιστη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, η διάρκεια της παρέκκλισης για την αύξηση των ανώτατων ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που προβλέπεται στο άρθρο 70 παράγραφος 4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 επιβάλλεται να παραταθεί έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) θεσπίζει νέα καθεστώτα στήριξης και πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (8), επομένως, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση εισοδηματικής στήριξης στους γεωργούς κατά το ημερολογιακό έτος 2014, αλλά θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2013 (9). Προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια στην εφαρμογή των διατάξεων για την πολλαπλή συμμόρφωση και την τήρηση των προτύπων που απαιτούν ορισμένα μέτρα, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι σχετικές διατάξεις, που ισχύουν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρις ότου αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία που ισχύουν το 2013.

(6)

Το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καταβάλουν προκαταβολές για τις άμεσες ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η άσκηση της εν λόγω δυνατότητας πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Η πείρα που αποκτήθηκε από την υλοποίηση των καθεστώτων άμεσης στήριξης έχει δείξει ότι είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση προκαταβολών στους γεωργούς. Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται το 2014, αυτές οι προκαταβολές θα πρέπει να περιορίζονται στο 50 % των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στο 80 % των ενισχύσεων για το βόειο κρέας.

(7)

Για την τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013, και ιδίως της ευθυγράμμισης του ποσού που είναι διαθέσιμο για τη χορήγηση άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς καθώς και του μηχανισμού εξωτερικής σύγκλισης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το 2014. Η τροποποίηση των εθνικών ανώτατων ορίων θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στα ποσά που μπορούν να λάβουν οι μεμονωμένοι γεωργοί ως άμεσες ενισχύσεις το 2014. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η εν λόγω τροποποίηση θα επηρεάσει την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και το επίπεδο των άλλων άμεσων ενισχύσεων. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των μικρότερων γεωργών, ιδίως δεδομένου ότι από το 2014 δεν ισχύει μηχανισμός διαφοροποίησης ή προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ατέλειας για άμεσες ενισχύσεις έως 5 000 EUR από τους μηχανισμούς αυτούς, τα κράτη μέλη που δε χορηγούν πριμοδότηση ανακατανομής και δεν επιλέγουν τη μεταφορά κονδυλίων στη στήριξη της γεωργικής ανάπτυξης μέσω του μηχανισμού ευελιξίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μη μειώνουν την αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(8)

Ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ιδίως εκείνες που αφορούν τα στοιχεία που καλύπτονται από τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού και τη σχέση με τη δυνατότητα που δίδεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους μη δαπανηθέντες πόρους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση της ειδικής στήριξης, θα πρέπει να διασαφηνιστούν με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τη δημοσιονομική εκτέλεση του κανονισμού αυτού.

(9)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένο ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου τους για ειδική στήριξη προς τους γεωργούς τους καθώς και να αναθεωρήσουν προηγούμενη απόφαση, αποφασίζοντας να τροποποιήσουν ή να τερματίσουν αυτή τη στήριξη. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επιπλέον αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2014. Ταυτόχρονα, οι ειδικοί όροι που προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, στο πλαίσιο των οποίων καταβάλλεται η ειδική στήριξη σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίοι πρόκειται να λήξουν το 2013, πρέπει να παραταθούν για ένα ακόμη έτος, προκειμένου να μην διαταραχθεί το επίπεδο της στήριξης. Εν όψει της εισαγωγής της εθελοντικής διπλής στήριξης που θα είναι διαθέσιμη από 1ης Ιανουαρίου 2015 για ορισμένους τομείς ή περιοχές σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αυξήσουν το 2014 το επίπεδο ορισμένων ειδών ειδικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε 6,5 %.

(10)

H ενιαία στήριξη προς τους γεωργούς με μικρότερες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι επαρκής για να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο στόχος της στήριξης του εισοδήματος. Επειδή το 2014 δεν θα ισχύσει μηχανισμός διαφοροποίησης ή προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης ατέλειας έως 5 000 EUR για άμεσες ενισχύσεις από τον μηχανισμό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ήδη από το 2014 να αναδιανείμουν την άμεση στήριξη μεταξύ των γεωργών, παρέχοντάς τους μία επιπλέον πληρωμή για τα πρώτα εκτάρια.

(11)

Το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 έχει μεταβατικό χαρακτήρα και επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής γεωργικής πολιτικής («ΚΓΠ»), αποφασίσθηκε ότι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το εφαρμόζουν για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης για μία περαιτέρω μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2020 το αργότερο. Ως εκ τούτου, η περίοδος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα έτος. Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη η αναδιάρθρωση των γαιών και για λόγους απλοποίησης, η επιλέξιμη γεωργική περιοχή στα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις επιλέξιμες περιοχές που δεν ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003, όπως θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 133α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τα νέα κράτη μέλη, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να χορηγήσουν στους γεωργούς μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2013. Ενόψει της παράτασης του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2014, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να διατηρήσουν τη σχετική δυνατότητα το 2014. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των συμπληρωματικών εθνικών ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταβατική εθνική ενίσχυση για το 2014 αντί της χορήγησης συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

(13)

Η μεταβατική εθνική ενίσχυση θα χορηγείται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για την ενίσχυση αυτή το 2013 ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για το 2013. Προκειμένου ωστόσο να απλουστευθεί η διαχείριση της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης το 2014, δεν θα πρέπει να ισχύσουν οι μειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης με τον μηχανισμό σύγκλισης, το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά τομέα θα περιορίζεται από ορισμένο ποσοστό. Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες προσαρμογές για αυτό το κράτος μέλος.

(14)

Προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γεωργικών τομέων τους ή να ενισχύσουν την πολιτική τους για την αγροτική ανάπτυξη με πιο ευέλικτο τρόπο, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρουν πόρους από τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους στη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη και αντιστρόφως. Ταυτόχρονα, στα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 90 % του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς συμπληρωματικών πόρων από τη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται, εντός ορισμένων ορίων, για το συνολικό διάστημα των οικονομικών ετών 2015-2020, με δυνατότητα αναθεώρησης το 2017, εφόσον οιαδήποτε απόφαση βασιζομένη στην αναθεώρηση αυτή δεν μειώνει τα ποσά που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη.

(15)

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (11), προβλέπει την κατάργηση της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12) με ισχύ από τις 22 Δεκεμβρίου 2013. Προκειμένου να διατηρηθούν οι ίδιοι κανόνες στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 80/68/ΕΟΚ την τελευταία ημέρα ισχύος της, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και να καθοριστεί ένα πρότυπο καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης που θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας.

(16)

Το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (13) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει ότι η παραπομπή του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 στο άρθρο 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14) πρέπει να ερμηνευθεί ως παραπομπή στο άρθρο 55 του εν λόγω κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Εντούτοις, στον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013, η παραπομπή αυτή περιορίζεται πλέον στην πρώτη και στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 55 του εν λόγω κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Προκειμένου να διασφαλισθεί συνεκτικότητα μεταξύ της απαίτησης για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων το 2014 και τα επόμενα έτη, το Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει την ενσωμάτωση της στήριξης για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων στο καθεστώς άμεσης στήριξης και, συνεπώς, τη διαγραφή της από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Λαμβανομένης υπόψη της καθυστέρησης της εφαρμογής του νέου καθεστώτος άμεσης στήριξης, η ενίσχυση στον τομέα των μεταξοσκωλήκων θα πρέπει να συνεχιστεί για ένα επιπλέον έτος.

(18)

Επετράπη στη Φινλανδία να καταβάλει εθνική στήριξη σε ορισμένους γεωργικούς τομείς στη νότια Φινλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 141 της συνθήκης προσχώρησής του 1994. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονομική κατάσταση της γεωργίας στη νότια Φινλανδία είναι δύσκολη και, ως εκ τούτου, οι παραγωγοί εξακολουθούν να χρειάζονται ειδική στήριξη, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα ένταξης σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή θα επιτρέπει στη Φινλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 42 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χορηγεί εθνική ενίσχυση στη νότια Φινλανδία, υπό ορισμένους όρους. Η εισοδηματική ενίσχυση θα μειωθεί προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και, μέχρι το 2020, δεν θα υπερβαίνει το 30 % των ποσών που χορηγήθηκαν το 2013.

(19)

Οι διατάξεις για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την πολλαπλή συμμόρφωση που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ, στον τίτλο V κεφάλαιο ΙΙ και στον τίτλο VI, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

(20)

Μετά την προσθήκη του άρθρου 136α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να τροποποιηθούν οι παραπομπές στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(21)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 73/2009, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(22)

Για να γίνει δυνατή η ταχεία εφαρμογή των σχεδιαζόμενων διατάξεων, ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα της δημοσίευσής του και θα πρέπει να εφαρμοσθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε επικάλυψη μεταξύ των κανόνων για την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, η συγκεκριμένη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει να εφαρμοσθεί από 31ης Δεκεμβρίου 2013 και οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, συμπεριλαμβανομένης της ετεροχρονισμένης εφαρμογής του από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας ισχύος των υφιστάμενων ρυθμίσεων σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να ισχύσουν από 22ας Δεκεμβρίου 2013, η οποία αποτελεί την ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ.

(23)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2014 θα είναι μεταβατικό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμασθούν για την πλήρη υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η διοικητική επιβάρυνση που επιφέρουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα είναι η μικρότερη δυνατή,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1

Νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται το 2014 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 88 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις σχετικά με δικαιούχους το 2014 σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 20, εξαιρουμένων των στοιχείων α) σημείο iii), γ) σημείο i) και δ) και στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 δυνάμει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί με βάση τον εν λόγω κανονισμό ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, υπό τον όρο ότι η αίτηση ενίσχυσης έχει υποβληθεί πριν από την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Με την επιφύλαξη του σημείου Ε του Παραρτήματος VI. της Πράξης Προσχώρησης και των διατάξεων που εγκρίθηκαν βάσει αυτής, η Κροατία μπορεί να συνεχίσει να αναλαμβάνει νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους το 2014 σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 της Επιτροπής (16), δυνάμει του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD) που εγκρίθηκε βάσει αυτού του κανονισμού, ακόμη και μετά την εξάντληση των σχετικών δημοσιονομικών πόρων του προγράμματος αυτού, υπό τον όρο ότι η αίτηση ενίσχυσης έχει υποβληθεί πριν από την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτών των δεσμεύσεων είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στις νέες νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη το 2014 δυνάμει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Συνέχιση της εφαρμογής των άρθρων 50α και 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Με την επιφύλαξη του άρθρου 88 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα άρθρα 50α και 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 επί πράξεων που έχουν επιλεγεί βάσει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την ετήσια πριμοδότηση και τα άρθρα 28-31, 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα ορισμένων τύπων δαπανών

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 88 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους οι οποίες ανελήφθησαν στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και, με την επιφύλαξη του Παραρτήματος VI. σημείο E της Πράξης Προσχώρησης του 2012 και των διατάξεων που εγκρίθηκαν βάσει αυτής, στην περίπτωση της Κροατίας, του άρθρου 171 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) 718/2007, θα είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις.

α)

για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2015 και, στην περίπτωση της Κροατίας, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2016, εφόσον η χρηματοδοτική κατανομή για το σχετικό μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 έχει ήδη εξαντληθεί, και

β)

για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και, στην περίπτωση της Κροατίας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης στις νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους που έχουν αναληφθεί βάσει αντίστοιχων μέτρων προβλεπομένων στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92, οι οποίοι λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ότι οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020,

β)

ότι εφαρμόζεται το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, που ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και

γ)

ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικές μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 4

Εφαρμογή το 2014 ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για το έτος 2014:

α)

στα άρθρα 28, 29, 30 και 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η αναφορά στον τίτλο VI κεφάλαιο Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εκλαμβάνεται ως αναφορά στα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στα παραρτήματα II και III του εν λόγω κανονισμού.

β)

στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η αναφορά στο άρθρο 17α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εκλαμβάνεται ως αναφορά στο άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

γ)

στο άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η αναφορά στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εκλαμβάνεται ως αναφορά στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Το άρθρο 70 παράγραφος 4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4γ)   Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 95 % ως ανώτατο όριο της επιλεξιμότητας της δημόσιας δαπάνης στις περιοχές που προβλέπονται στον στόχο «Σύγκλιση» και στις απομονωμένες περιοχές και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και 85 % της επιλεξιμότητας της δημόσιας δαπάνης σε άλλες περιοχές. Αυτά τα ποσοστά ισχύουν για την πρόσφατα δηλωθείσα δημόσια δαπάνη σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας της δαπάνης για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατά την οποία 20 Δεκεμβρίου 2013 ή και αργότερα κάποιο κράτος μέλος συμμορφώνεται με κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες.»·

(β)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καταθέτει αίτηση στην Επιτροπή να τροποποιήσει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αντίστοιχα. Η παρέκκλιση ισχύει από την έγκριση από την Επιτροπή της τροποποίησης του προγράμματος.».

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 29, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να καταβάλλουν, από τις 16 Οκτωβρίου 2014, προκαταβολές στους γεωργούς μέχρι ποσοστού 50 % των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται το 2014. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το ποσό αυτό έως το 80 %.»·

2)

Το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 40

Εθνικά ανώτατα όρια

1.   Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε έτος, η συνολική αξία όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης, του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 41 και των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, το άρθρο 69 παράγραφος 3 και το άρθρο 72β, είναι ίση με το οικείο εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα VIII.

2.   Εφόσον ενδείκνυται, το κράτος μέλος εφαρμόζει γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, του ποσού του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 41ή και των δύο, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το οικείο εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα VIII.

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 5α του παρόντος κανονισμού και να μην κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 136α παράγραφος 1 μπορούν να αποφασίσουν, προκειμένου να τύχουν της αναγκαίας μείωσης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να μην μειώσουν δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν ενεργοποιηθεί το 2013 από γεωργούς οι οποίοι το 2013 είχαν διεκδικήσει άμεσες ενισχύσεις κάτω του ποσού που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος· το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει τις 5 000 EUR.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 34, 52, 53, 68 και 72α του παρόντος κανονισμού και για την ενίσχυση στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων δυνάμει του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το εν λόγω έτος2014, μειωμένα κατά τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136β για το ημερολογιακό έτος 2014, ως έχει στο παράρτημα VIIIa του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον είναι αναγκαίο, και προκειμένου να συμμορφωθούν προς τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού, μειωμένα κατά τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136β του παρόντος κανονισμού για το ημερολογιακό έτος 2014, ως έχει στο παράρτημα VIIIa του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2014.

(17)  Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).»·"

3)

Το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

της συνολικής αξίας όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και των ανώτατων ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 παράγραφος 2, 69 παράγραφος 3 και 72β του παρόντος κανονισμού.»·

4)

Στο άρθρο 51 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για το 2014, τα ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 53 είναι τα ίδια με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται για το 2013, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή που υπολογίζεται για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαιρώντας το εθνικό ανώτατο όριο για το 2014 που ορίζεται στο παράρτημα VIII με το εθνικό ανώτατο όριο για το 2013. Αυτός ο πολλαπλασιασμός εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα VIII για το 2014 είναι κατώτερο από το εθνικό ανώτατο όριο για το 2013.»·

5)

Στο άρθρο 68 παράγραφος 8, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2014, τα εν λόγω κράτη μέλη που έχουν λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 μπορούν να την αναθεωρήσουν την εν λόγω απόφαση και να αποφασίσουν, με ισχύ από το 2014,:»·

6)

Το άρθρο 69 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011, την 1η Σεπτεμβρίου 2012, την ημερομηνία προσχώρησης της στην περίπτωση της Κροατίας, ή την 1η Φεβρουαρίου 2014, να χρησιμοποιούν, από το έτος που έπεται της εν λόγω απόφασης, από το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στην περίπτωση της Κροατίας, ή στην περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2014, από το έτος 2014, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40, ή, στην περίπτωση της Μάλτας, το ποσό των 2 000 000 EUR για την ειδική στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1.»·

β)

Στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και για την πραγματοποίηση των υπολογισμών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση της στήριξης του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αφαιρούνται από το εθνικό ανώτατο όριο του άρθρου 40 παράγραφος 1. Τα ποσά αυτά λογίζονται ως χορηγούμενα δικαιώματα ενίσχυσης.»·

γ)

στην παράγραφο 4, το «3,5 %» γίνεται «6,5»·

δ)

Στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 5, το «2013» γίνεται «2014»·

ε)

Στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της τήρησης των εθνικών ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και για την πραγματοποίηση των υπολογισμών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το σχετικό ποσό δεν θεωρείται ως μέρος των ανώτατων ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»·

7)

Στον Τίτλο ΙΙΙ προστίθεται ακόλουθο κεφάλαιο:

«Κεφάλαιο 5α

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Άρθρο 72α

Γενικοί κανόνες

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Μαρτίου 2014, να χορηγήσουν το 2014 ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης («αναδιανεμητική ενίσχυση») που προβλέπεται στα κεφάλαια 1, 2 και 3.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου 2014.

2.   Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 46 μπορούν να χορηγούν την αναδιανεμητική ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο.

3.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας, των γραμμικών μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23, η αναδιανεμητική ενίσχυση χορηγείται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τον γεωργό.

4.   Η αναδιανεμητική ενίσχυση υπολογίζεται από τα κράτη μέλη πολλαπλασιάζοντας ένα ποσό που καθορίζει το κράτος μέλος και το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 65 % της μέσης εθνικής ή περιφερειακής ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 34. Ο αριθμός των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα μέγιστο όριο οριζόμενο από τα κράτη μέλη, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 εκτάρια ή το μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙβ, εφόσον το μέγεθος αυτό υπερβαίνει τα 30 εκτάρια στο οικείο κράτος μέλος.

5.   Εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθνικό επίπεδο, να θεσπίζουν διαβάθμιση εντός του αριθμού των εκταρίων που καθορίζεται βάσει της εν λόγω παραγράφου, η οποία εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλους τους γεωργούς.

6.   Η εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο της παραγράφου 4 καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα VΙΙΙγ και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 το 2014.

Η περιφερειακή μέση ενίσχυση ανά εκτάριο της παραγράφου 4 καθορίζεται από τα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας μερίδιο του εθνικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙΙγ και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που θα έχουν δηλωθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 το 2014. Για κάθε περιφέρεια, το μερίδιο αυτό υπολογίζεται διαιρώντας το αντίστοιχο περιφερειακό ανώτατο όριο που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 με το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 40 για το έτος 2014.

7.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην χορηγείται πλεονέκτημα κατά το παρόν Κεφάλαιο σε γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα, από τις 18 Οκτωβρίου 2011, κατατέμνουν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό να εισπράξουν την αναδιανεμητική ενίσχυση. Αυτό ισχύει επίσης για γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια κατάτμηση.

Άρθρο 72β

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.   Για τη χρηματοδότηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, έως την 1η Μαρτίου 2014, να χρησιμοποιούν έως το 30 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που τίθεται κατά το άρθρο 40 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014. Κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή έως την ημερομηνία αυτή.

2.   Βάσει του ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια για την αναδιανεμητική ενίσχυση. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 141β παράγραφος 2.».

8)

Στο άρθρο 90, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Προκειμένου να καθορισθεί το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο πολλαπλασιάζονται οι αποδόσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 με τα εξής ποσά αναφοράς:

Βουλγαρία

:

520,20 EUR

Ελλάδα

:

234,18 EUR

Ισπανία

:

362,15 EUR

Πορτογαλία

:

228,00 EUR.».

9)

Στο άρθρο 122, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.».

10)

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 124 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η γεωργική έκταση νέου κράτους μέλους δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης είναι το μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης του κράτους αυτού το οποίο έχει διατηρηθεί σε καλή γεωργική κατάσταση, είτε καλλιεργείται είτε όχι και, ανάλογα με την περίπτωση, προσαρμοζόμενο με τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζει το εν λόγω νέο κράτος μέλος έπειτα από έγκριση της Επιτροπής.

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως «χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση» νοείται η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από αρόσιμη γη, μόνιμους βοσκότοπους, μόνιμες καλλιέργειες και οικογενειακούς κήπους όπως ορίζεται από την Επιτροπή για στατιστικούς λόγους.

2.   Για τη χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, επιλέξιμα είναι όλα τα γεωργικά αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και τα γεωργικά αγροτεμάχια που καλύπτονται από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41).

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία την οποία ορίζει το κράτος μέλος και η οποία δεν είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.

Το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση για το οποίο είναι δυνατό να ζητούνται ενισχύσεις είναι 0,3 εκτάρια. Πάντως κάθε νέο κράτος μέλος είναι δυνατόν να αποφασίζει, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και μετά από έγκριση της Επιτροπής, να ορίζει το ελάχιστο μέγεθος σε υψηλότερο επίπεδο με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο.»·

11)

Στον Τίτλο V παρεμβάλλεται ένα νέο Κεφάλαιο:

«Κεφάλαιο 2α

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Άρθρο 125α

Γενικοί κανόνες

1.   Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Μαρτίου 2014, να χορηγήσουν το 2014 ενίσχυση σε γεωργούς που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης («αναδιανεμητική ενίσχυση για νέα κράτη μέλη») που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Τίτλου.

Τα ενδιαφερόμενα νέα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου 2014.

2.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας και της εφαρμογής των άρθρων 21 και 23, η αναδιανεμητική ενίσχυση για νέα κράτη μέλη λαμβάνει τη μορφή αύξησης των ανά εκτάριο ποσών που χορηγούνται δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

3.   Η αναδιανεμητική ενίσχυση για νέα κράτη μέλη υπολογίζεται από τα κράτη μέλη πολλαπλασιάζοντας ένα ποσό που καθορίζει το κράτος μέλος και το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 65 % της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων για τα οποία ο γεωργός λαμβάνει ενίσχυση δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Ο αριθμός των εν λόγω εκταρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο τιθέμενο από τα κράτη μέλη, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ή το μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙβ εφόσον το εν λόγω μέσο μέγεθος υπερβαίνει τα 30 εκτάρια στο οικείο κράτος μέλος.

4.   Εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, σε εθνικό επίπεδο, διαβάθμιση εντός του αριθμού των εκταρίων που καθορίζεται βάσει του εν λόγω εδαφίου, η οποία εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλους τους γεωργούς.

5.   Η εθνική μέση ενίσχυση ανά εκτάριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα VΙΙΙγ και τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2014.

6.   Τα νέα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην χορηγείται πλεονέκτημα κατά το παρόν Κεφάλαιο σε γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα, από τις 18 Οκτωβρίου 2011, κατατέμνουν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό να εισπράξουν την αναδιανεμητική ενίσχυση για νέα κράτη μέλη. Αυτό ισχύει επίσης για γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια κατάτμηση.

Άρθρο 125β

Χρηματοοικονομικές διατάξεις

1.   Για τη χρηματοδότηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης για νέα κράτη μέλη, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, έως την 1η Μαρτίου 2014, να χρησιμοποιούν έως το 30 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 40 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, των ποσών που ορίζονται στο Παράρτημα VΙΙΙδ. Κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή έως την ημερομηνία αυτή.

Το ετήσιο χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 123 μειώνεται κατά το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

2.   Βάσει του ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου που χρησιμοποιούν τα αφορώμενα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια για την αναδιανεμητική ενίσχυση για νέα κράτη μέλη και την αντίστοιχη μείωση του ετήσιου χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 123. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 141β παράγραφος 2.»·

12)

Στο άρθρο 131, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011, την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ή την 1η Φεβρουαρίου 2014 να χρησιμοποιούν, από το έτος το οποίο έπεται της εν λόγω απόφασης, ή στην περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2014, από το έτος 2014, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 για τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 5, εφόσον ενδείκνυται.»·

13)

Στο άρθρο 133α, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μεταβατική εθνική ενίσχυση για το 2013»·

14)

Στο κεφάλαιο 4 του τίτλου V, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 133β

Μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2014

1.   Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 122 μπορούν να αποφασίσουν τη χορήγηση μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης το 2014.

2.   Η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να χορηγούν ενίσχυση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνον εάν αποφασίσουν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014 να μη χορηγήσουν το 2014 συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 132.

3.   Η βάσει του παρόντος άρθρου ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε τομείς για τους οποίους χορηγήθηκε το 2013 μεταβατική εθνική ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 133α ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, χορηγήθηκε το 2013 συμπληρωματική εθνική άμεση ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 132.

4.   Οι όροι για τη χορήγηση της βάσει του παρόντος άρθρου ενίσχυσης είναι πανομοιότυποι με εκείνους που ισχύουν για την καταβολή ενισχύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 132 ή 133α για το 2013, εξαιρουμένων των μειώσεων λόγω της εφαρμογής του άρθρου 132 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 10.

5.   Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε οποιονδήποτε από τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιορίζεται στο 80 % του ανά τομέα χρηματοδοτικού κονδυλίου σε σχέση με το 2013, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 133α παράγραφος 5 ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7.

Όσον αφορά την Κύπρο, η ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση παρατίθεται στο παράρτημα XVΙΙα.

6.   Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για την Κύπρο.

7.   Τα νέα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έως τις 31 Μαρτίου 2014. Η κοινοποίηση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α)

το κατά τομέα κονδύλιο χρηματοδότησης,

β)

το μέγιστο ποσοστό της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, εφόσον υπάρχει.

8.   Τα νέα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εντός των ορίων που έχει επιτρέψει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα προς χορήγηση ποσά μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης.».

15)

Στον τίτλο VI προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 136α

Ευελιξία μεταξύ πυλώνων

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), έως το 15 % των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων τους για το ημερολογιακό έτος 2014, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού και των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2015-2019 ως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19). Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

Τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν την απόφαση του πρώτου εδαφίου για το ημερολογιακό έτος 2014 μπορούν έως την 1η Αυγούστου 2014 να λάβουν την απόφαση αυτή για τα ημερολογιακά έτη 2015 έως 2019, και κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν αναθεώρηση της απόφασης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2018. Απόφαση βασιζομένη στην αναθεώρηση αυτή δεν μπορεί να οδηγεί σε μείωση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν απόφαση βασιζομένη στην αναθεώρηση αυτή έως την 1η Αυγούστου 2017.

2.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν την απόφαση κατά την παράγραφο 1 μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις έως το 15 % ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έως το 25 % του ποσού που διετέθη για στήριξη στα μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, κατά την περίοδο 2015-2020, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν διατίθεται πλέον για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

Τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν την απόφαση κατά το πρώτο εδάφιο για το οικονομικό έτος 2015 μπορούν να λάβουν έως την 1η Αυγούστου 2014 την απόφαση αυτή όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2016-2020 και την κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014.

Τα κράτη μέλη μπορούν αποφασίσουν αναθεώρηση της απόφασης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020. Απόφαση βασιζομένη στην αναθεώρηση αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχετική απόφαση έως την 1η Αυγούστου 2017.

3.   Προκειμένου να λάβει υπόψη τις αποφάσεις που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 141α για την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα VIII.

(18)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του 17 Δεκεμβρίου 2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487)."

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).»"

16)

Στον τίτλο VI, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 136β

Μεταφορά στο ΕΓΤΑΑ

Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 136, να διαθέσουν ένα ποσό της διατεθείσας για το 2011 ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ, θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙα για τον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2015.»·

17)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 140α

Εξουσιοδοτήσεις

Προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 136α, καθώς και οιαδήποτε άλλη τροποποίηση των εθνικών ανώτατων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα VIII, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 141α για την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙγ.

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης εφαρμογής της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 το 2014, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 141α για τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζουν στους γεωργούς τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3.».

18)

Το άρθρο 141α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 141α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11α και στα άρθρα 136α παράγραφος 3 και 140α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 11α και 136α και 140α παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Η ανάκληση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Αμέσως μετά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11α και των άρθρων 136α παράγραφος 3 και 140α τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

19)

Τα παραρτήματα I, VIII και XVIIa τροποποιούνται, ενώ προστίθενται τα νέα παραρτήματα VΙΙΙα, VΙΙΙβ, VΙΙΙγ και VΙΙΙδ σύμφωνα με τα σημεία 1), 4), 5) και 6) του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

20)

Τα παραρτήματα II και III τροποποιούνται σύμφωνα με τα σημεία 2)και 3) του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1307/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με τα συνολικά ανώτατα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 136α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος κανονισμού με στόχο την αναθεώρηση των εθνικών ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.».

2)

Στο άρθρο 26 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς των μεθόδων υπολογισμού του παρόντος άρθρου και υπό τον όρο ότι δεν ισχύουν οι αναδιανεμητικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 41, τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 72α και 125α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.».

3)

Στο άρθρο 36 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τη διαφοροποίηση του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και υπό τον όρο ότι δεν ισχύουν οι αναδιανεμητικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 41, τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει του άρθρου 125α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.».

4)

Στο άρθρο 72 παράγραφος 2, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015.».

Άρθρο 8

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 119 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και οι σχετικοί εκτελεστικοί κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα δε άρθρα 30 και 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και οι σχετικοί εκτελεστικοί κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και σε πληρωμές που έχουν καταβληθεί για το γεωργικό οικονομικό έτος 2013, αντιστοίχως.».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 119α

Εξαίρεση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 966/2012

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, για το γεωργικό οικονομικό έτος 2014 δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του οργανισμού πιστοποίησης προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον οι δαπάνες για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή είναι νόμιμες και κανονικές.».

3)

Το άρθρο 121 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται από τις κάτωθι αναφερόμενες ημερομηνίες:

α)

τα άρθρα 7, 8, 16, 25, 26 και 43 από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

β)

το άρθρο 52, ο τίτλος III, το κεφάλαιο II του τίτλου V και ο τίτλος VI από την 1η Ιανουαρίου 2015,

3.   Παρά τις παραγράφους 1 και 2:

β)

τα άρθρα 9, 18, 40 και 51εφαρμόζονται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

δ)

το κεφάλαιο IV του τίτλου VII εφαρμόζεται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από το γεωργικό οικονομικό έτος 2014 και μετά.».

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ1308/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 214α

Εθνικές ενισχύσεις για ορισμένους τομείς στη Φινλανδία

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, η Φινλανδία μπορεί να συνεχίσει να χορηγεί για την περίοδο 2014-2020 τις εθνικές ενισχύσεις που χορήγησε το 2013 σε παραγωγούς βάσει του άρθρου 141 της Πράξης Προσχώρησης του 1994, υπό τον όρο ότι:

α)

η εισοδηματική ενίσχυση είναι φθίνουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και το 2020 δεν θα υπερβαίνει το 30 % των ποσών που χορηγήθηκαν το 2013, και

β)

πριν την προσφυγή σε αυτή τη δυνατότητα, έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της Κοινής γεωργικής πολιτικής για τους συγκεκριμένους τομείς.

Η Επιτροπή υιοθετεί την έγκρισή της χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.»

2)

Στο άρθρο 230 παράγραφος 1, προστίθενται τα παρακάτω σημεία:

«βα)

το άρθρο 111 έως τις 31 Μαρτίου 2015·

γα)

το άρθρο 125α παράγραφος 1 στοιχείο ε) και παράγραφος 2 και, όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, το Παράρτημα XVIa, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών κανόνων που θεσπίζονται με τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)·

δα)

τα άρθρα 136, 138 και 140, καθώς και το Παράρτημα XVII για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών κανόνων που θεσπίζονται με τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο180 και στο στοιχείο α) του άρθρου 183, ή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, αναλόγως με την ημερομηνία που προηγείται.».

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 31, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Η Κροατία μπορεί να χορηγεί ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου σε δικαιούχους σε περιοχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3, ακόμη και αν ο συντονισμός ακριβείας που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η διαδικασία του συντονισμού ακριβείας θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι δικαιούχοι σε περιοχές που δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες μετά την ολοκλήρωση του συντονισμού ακριβείας δεν θα λάβουν άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.».

2)

Στο άρθρο 58, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.   Τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 136α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ1307/2013 και τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10β, 136 και 136β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όσον αφορά τα ημερολογιακά έτη 2013 και 2014 θα περιλαμβάνονται και στην ετήσια κατανομή που αναφέρεται στην παράγραφο 4. του παρόντος άρθρου.».

3)

Στο άρθρο 59 παράγραφος 4, το σημείο στ) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ)

100 % για ποσό 100 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Ιρλανδία, και για ποσό 500 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Πορτογαλία, και για ποσό 7 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2011 που χορηγείται στην Κύπρο, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2014 ή αργότερα, ως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί η εφαρμογή αυτής της διάταξης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ωστόσο:

το άρθρο 6 σημεία 15), 17) και 18) εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

το σημείο 20) του άρθρου 6 εφαρμόζεται από τις 22 Δεκεμβρίου 2013· και

το άρθρο 8 σημείο 3) εφαρμόζεται από τις ημερομηνίες εφαρμογής που αναφέρει.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. JUKNA


(1)  ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 71.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα 487 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2078/1992 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου (ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85).

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2080/1992 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων των μέτρων για τα δάση στον τομέα της γεωργίας (ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 96).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα 608 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2 Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Βλέπε σελίδα 884 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 (Βλέπε σελίδα 549 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(11)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(12)  Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 στο άρθρο 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών αγροτικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΟΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (Βλέπε σελίδα 671 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) (ΕΕ L 170 της 29.6.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιστοιχία των άρθρων που αφορούν μέτρα στο πλαίσιο των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Άρθρο 20 στοιχείο α), σημείο i): Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

Άρθρο 14

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο ii): Εγκατάσταση νέων γεωργών

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α), σημείο i)

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iii): Πρόωρη συνταξιοδότηση

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iv): Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο v): Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο i): Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 17, παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 20, στοιχείο β), σημείο (ii): Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

Άρθρο 21, παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iii): Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Άρθρο 17,1 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iv): Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

Άρθρο 35

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο v): Υποδομή για τη γεωργία και τη δασοκομία

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi): Δράσεις αποκατάστασης-πρόληψης

Άρθρο 18

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο i): Τήρηση προτύπων

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο ii): Συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων

Άρθρο 16

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο iii): Ενημέρωση και προώθηση

Άρθρο 16

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο i): Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης (ημιεπιβίωσης)

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii): Ομάδες παραγωγών

Άρθρο 27

Άρθρο 36 στοιχείο α), σημείο i): Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα σε ορεινές περιοχές

Άρθρο 31

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii): Ενισχύσεις σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών

Άρθρο 31

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iii): - Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ

Άρθρο 30

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv): Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 36 σημείο v): Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

Άρθρο 33

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i): Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Άρθρο 21 παρ. 1 στοιχείο α)

Άρθρο 36, στοιχείο β), σημείο (ii): Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iii): Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iv): Ενισχύσεις Natura 2000

Άρθρο 30

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο v): Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 34

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vi): Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Άρθρο 21 παρ. 1 γ)

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vii): Μη παραγωγικές επενδύσεις

Άρθρο 21 παρ. 1 δ)

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο α): επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να αναβαθμιστούν τα κοινοτικά πρότυπα

Άρθρο 17. παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο γ): επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκειμένου να αναδιαρθρωθούν αυτές οι δραστηριότητες και να αναβαθμιστούν σε κοινοτικά πρότυπα

Άρθρο 17. παράγραφος 1 στοιχείο β)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Στο παράρτημα Ι παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή ύστερα από εκείνη που αναφέρεται στην «Ειδική στήριξη»:

«Αναδιανεμητική ενίσχυση

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 5α και Τίτλος V, Κεφάλαιο 2α

Αποσυνδεδεμένη ενίσχυση»

(2)

Στο παράρτημα ΙΙ γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

(α)

το σημείο Α. «Περιβάλλον» αντικαθίσταται ως εξής:

«1

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 4, άρθρο 5 στοιχεία α), β) και δ)

2

3

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6)

Άρθρο 3

4

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1)

Άρθρα 4 και 5

5

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7)

Άρθρο 6 και άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)»

(β)

Το σημείο 9 του σημείου Β. «Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών» αντικαθίσταται ως εξής:

«9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)

Άρθρο 55 πρώτη και δεύτερη περίοδος».

(3)

Στο παράρτημα III η εγγραφή για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Προστασία και διαχείριση των υδάτων:

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων (1)

Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές, και διαχείριση της χρήσης των υδάτων

Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται

 

Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση: απαγόρευση της απευθείας απόρριψης στα υπόγεια ύδατα και μέτρα για την πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης των υπογείων υδάτων μέσω της απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος και της διήθησής τους μέσω του εδάφους, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ στην εκδοχή της ως είχε την τελευταία ημέρα ισχύος της, όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα

(4)

Στο παράρτημα VIII, η στήλη για το έτος 2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πίνακας 1

(σε χιλιάδες EUR)

Κράτος μέλος

2014

Βέλγιο

544 047

Δανία

926 075

Γερμανία

5 178 178

Ελλάδα

2 047 187

Ισπανία

4 833 647

Γαλλία

7 586 341

Ιρλανδία

1 216 547

Ιταλία

3 953 394

Λουξεμβούργο

33 662

Κάτω Χώρες

793 319

Αυστρία

693 716

Πορτογαλία

557 667

Φινλανδία

523 247

Σουηδία

696 487

Ηνωμένο Βασίλειο

3 548 576


Πίνακας 2 (2)

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βουλγαρία

642 103

Τσεχική Δημοκρατία

875 305

Εσθονία

110 018

Κύπρος

51 344

Λετονία

168 886

Λιθουανία

393 226

Ουγγαρία

1 272 786

Μάλτα

5 240

Πολωνία

2 970 020

Ρουμανία

1 428 531

Σλοβενία

138 980

Σλοβακία

377 419

Κροατία

113 908

(5)

Μετά το παράρτημα VIII παρεμβάλλονται τα ακόλουθα παραρτήματα:

«

Παράρτημα VIΙΙα

Ποσά προκύπτοντα από την εφαρμογή του άρθρου 136β το 2014

Γερμανία

:

42 600 000

Σουηδία

:

9 000 000

Παράρτημα VIΙΙβ

Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζεται στα άρθρα 72α παράγραφος 4 και 125α παράγραφος 3

Κράτος μέλος

Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης

(σε εκτάρια)

Βέλγιο

29

Βουλγαρία

6

Τσεχική Δημοκρατία

89

Δανία

60

Γερμανία

46

Εσθονία

39

Ιρλανδία

32

Ελλάδα

5

Ισπανία

24

Γαλλία

52

Κροατία

5,9

Ιταλία

8

Κύπρος

4

Λετονία

16

Λιθουανία

12

Λουξεμβούργο

57

Ουγγαρία

7

Μάλτα

1

Κάτω Χώρες

25

Αυστρία

19

Πολωνία

6

Πορτογαλία

13

Ρουμανία

3

Σλοβενία

6

Σλοβακία

28

Φινλανδία

34

Σουηδία

43

Ηνωμένο Βασίλειο

54

Παράρτημα VIΙΙγ

Εθνικά ανώτατα όρια κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 72α παρ. 3 και 125α παράγραφος 3

(σε χιλιάδες EUR)

Βέλγιο

505 266

Βουλγαρία

796 292

Τσεχική Δημοκρατία

872 809

Δανία

880 384

Γερμανία

5 018 395

Εσθονία

169 366

Ιρλανδία

1 211 066

Ελλάδα

1 931 177

Ισπανία

4 893 433

Γαλλία

7 437 200

Κροατία

265 785

Ιταλία

3 704 337

Κύπρος

48 643

Λετονία

302 754

Λιθουανία

517 028

Λουξεμβούργο

33 432

Ουγγαρία

1 269 158

Μάλτα

4 690

Κάτω Χώρες

732 370

Αυστρία

691 738

Πολωνία

3 061 518

Πορτογαλία

599 355

Ρουμανία

1 903 195

Σλοβενία

134 278

Σλοβακία

394 385

Φινλανδία

524 631

Σουηδία

699 768

Ηνωμένο Βασίλειο

3 591 683

Παράρτημα VIΙΙδ

Ποσά για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125β παρ. 1

Βουλγαρία

789 365 000 EUR

Ρουμανία

1 753 000 000 EUR

»

(6)

Το παράρτημα XVΙΙα αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράρτημα XVΙΙα

Μεταβατική εθνική ενίσχυση στην Κύπρο

(σε EUR)

Τομέας

2013

2014

Σιτηρά (εκτός σκληρού σίτου)

141 439

113 151

Σιτάρι σκληρό

905 191

724 153

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

3 419 585

2 735 668

Βοοειδή

4 608 945

3 687 156

Αιγοπρόβατα

10 572 527

8 458 022

Τομέας χοιρινού κρέατος

170 788

136 630

Πουλερικά και αυγά

71 399

57 119

Οίνος

269 250

215 400

Ελαιόλαδο

3 949 554

3 159 643

Επιτραπέζια σταφύλια

66 181

52 945

Σταφίδες

129 404

103 523

Μεταποιημένες ντομάτες

7 341

5 873

Μπανάνες

4 285 696

3 428 556

Καπνός

1 027 775

822 220

Καρποί φυλλοβόλων και καρποί πυρηνοκάρπων

173 390

138 712

Σύνολο

29 798 462

23 838 770»


(1)  

Σημ.:

Τόσο εντός όσο και εκτός των ευάλωτων στη νιτρορύπανση περιοχών που καθορίζονται με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που σχετίζονται με τους όρους για την εφαρμογή λιπασμάτων σε εκτάσεις κοντά σε υδατορεύματα, που αναφέρονται στο σημείο Α4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ που πρέπει να εφαρμοσθούν σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.».

(2)  Τα ανώτατα όρια υπολογίζονται βάσει του χρονοδιαγράμματος αυξήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 121.»


Top