EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/281


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 177 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Το άρθρο 174 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να αναπτύσσει και να εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Ως εκ τούτου, το Ταμείο Συνοχής, το οποίο ιδρύεται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να συμμετέχει στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει διατάξεις που είναι κοινές για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ο εν λόγω κανονισμός συνιστά ένα νέο πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διευκρινισθούν τα καθήκοντα του Ταμείου Συνοχής σε σχέση με το εν λόγω πλαίσιο και σε σχέση με το σκοπό που προβλέπεται για το Ταμείο Συνοχής από τη ΣΛΕΕ.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να στηριχθούν από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό την συνεισφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών στόχων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(4)

Η Ένωση θα πρέπει να δύναται να στηρίζει, μέσω του Ταμείου Συνοχής, δράσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 191 ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και δράσεις στον τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων, τις σιδηροδρομικές, ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές, τα διατροπικά συστήματα μεταφορών και τη διαλειτουργικότητά τους, τη διαχείριση της οδικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, τις καθαρές αστικές μεταφορές και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

(5)

Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ότι στις περιπτώσεις που τα μέτρα τα οποία βασίζονται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ συνεπάγονται κόστη που εκτιμώνται ως δυσανάλογα για τις δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους αλλά παρέχεται οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, σε κάθε περίπτωση, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να έχει ούτως ή άλλως εφαρμογή.

(6)

Τα έργα που στηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Προκειμένου να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προς αυτό τον σκοπό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.

(7)

Οι επενδύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, καθώς ήδη επωφελούνται χρηματοτοδοτικά από την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ταμείου Συνοχής για τη στήριξη δραστηριοτήτων που δεν παρατίθενται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ακόμη και αν αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται από τους ίδιους οικονομικούς φορείς και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού και στα δίκτυα τηλεθέρμανσης, τα έξυπνα συστήματα διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακόμη και αν μία από τις έμμεσες επιπτώσεις τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή αν αναφέρονται στο εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(8)

Οι επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, εκτός εάν προάγουν την ενεργειακή απόδοση ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της στήριξης που παρέχει το εν λόγω Ταμείο όπως ορίζεται στην ΣΛΕΕ.

(9)

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών σε όλη την Ένωση, το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να στηρίζει έργα υποδομών μεταφορών με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) για ποσό συνολικού ύψους 10 000 000 000 EUR. Η κατανομή της στήριξης από το Ταμείο Συνοχής στα εν λόγω έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1303/2013. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, η στήριξη θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν στο εν λόγω Ταμείο.

(10)

Κατά την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι κίνδυνοι σε περιφερειακό, διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο.

(11)

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής, του ΕΤΠΑ, του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και να διασφαλίζεται η βέλτιστη σύνδεση των διαφορετικών τύπων υποδομής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε ολόκληρη την Ένωση.

(12)

Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να καθοριστούν για κάθε θεματικό στόχο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ειδικές δράσεις ως ‘επενδυτικές προτεραιότητες’ για το Ταμείο Συνοχής. Αυτές οι επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να θέσουν λεπτομερείς στόχους, οι οποίοι δεν θα αποκλείουν ο ένας τον άλλον, στους οποίους θα συμβάλλει το Ταμείο Συνοχής. Αυτές οι επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον ορισμό ειδικών στόχων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής του προγράμματος. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος μέσω της από κοινού υλοποίησης, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών στόχων.

(13)

Ένα κοινό σύνολο δεικτών εκροών για την αξιολόγηση της συνολικής προόδου σε επίπεδο Ένωσης από την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να καθοριστεί στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην επενδυτική προτεραιότητα και το είδος των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Αυτοί οι κοινοί δείκτες εκροών θα πρέπει να συμπληρώνονται με ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, με ειδικούς δείκτες εκροών των προγραμμάτων.

(14)

Προκειμένου να τροποποιείται ο παρών κανονισμός ως προς ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των κοινών δεικτών εκροών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(15)

Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης για τους σκοπούς της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, ενώ αντίθετα μπορεί, λόγω της έκτασης των δυσαναλογιών στα επίπεδα ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών, της βραδείας προόδου των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των περιορισμένων χρηματοδοτιικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών, να επιτευχθεί καλύτερα, σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(16)

Επειδή ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 (7) του Συμβουλίου, ο τελευταίος θα πρέπει να καταργηθεί. Εντούτοις, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση της συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ή κάθε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ο εν λόγω κανονισμός ή η εν λόγω άλλη νομοθετική πράξη θα πρέπει επομένως να εξακολουθεί να διέπει, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, τη συνδρομή αυτή ή τις σχετικές πράξεις έως την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις για τη λήψη συνδρομής που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 θα πρέπει να εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ.

(17)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτόν μέτρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ίδρυση και αντικείμενο του Ταμείου Συνοχής

1.   Διά του παρόντος ιδρύεται Ταμείο Συνοχής με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

2.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα καθήκοντα του Ταμείου Συνοχής και το πεδίο εφαρμογής της συνδρομής που αυτό παρέχει όσον αφορά το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής

1.   Το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία και σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε κράτος μέλος ανάγκες για επενδύσεις και υποδομές, στηρίζει:

α)

επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

β)

ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με τους κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

γ)

τεχνική βοήθεια.

2.   Το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζει:

α)

τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

β)

τις επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

γ)

τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης ή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

δ)

την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

ε)

τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

στ)

επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων, εκτός εάν συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τον περιορισμό ή τη μείωση των αρνητικών τους επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Άρθρο 3

Στήριξη του Ταμείου Συνοχής έργων υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τα έργα υποδομής μεταφορών με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για ποσό ύψους 10 000 000 000 EUR σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 4

Επενδυτικές προτεραιότητες

Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των θεματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του εν λόγω κανονισμού και που περιγράφονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης:

α)

στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς μέσω:

i)

της προαγωγής της παραγωγής και της διανομής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·

ii)

της προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις·

iii)

της στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της διαχείρισης της έξυπνης ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης·

iv)

της ανάπτυξης και της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα τάσης·

v)

της προαγωγής στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα για όλους τους τύπους των περιοχών, και ιδίως για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων·

vi)

της προώθησης της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα·

β)

προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων μέσω:

i)

της στήριξης επένδυσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων

ii)

της προαγωγής των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

γ)

διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω:

i)

επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη, για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

ii)

επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη, για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

iii)

της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και του εδάφους, καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου NATURA 2000, και των πράσινων υποδομών·

iv)

της ανάληψης δράσεων για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα και την προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου·

δ)

προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων, μέσω:

i)

της στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο ΔΕΔ-Μ·

ii)

της ανάπτυξης και της βελτίωσης συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου) με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας·

iii)

της ανάπτυξης και της αποκατάστασης ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και της προώθησης μέτρων για τη μείωση του θορύβου·

ε)

ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των εμπλεκόμενων μερών και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, μέσω δράσεων ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

Άρθρο 5

Δείκτες

1.   Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες εκροών, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, ειδικοί δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί δείκτες εκροών των προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 και το άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iv) και στοιχείο γ) σημεία ii) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Για τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες εκροών των προγραμμάτων, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Οι σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για τους εν λόγω δείκτες τίθενται για το 2023.

3.   Για τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές βάσης χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τίθενται στόχοι για το 2023. Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε σε ποσοτικούς είτε σε ποιοτικούς όρους.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 7, για την τροποποίηση του καταλόγου των κοινών δεικτών εκροών που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών, όπου δικαιολογείται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, της συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013. O εν λόγω κανονισμός ή η εν λόγω άλλη νομοθετική πράξη εξακολουθεί επομένως να διέπει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013 την εν λόγω συνδρομή ή τις εν λόγω πράξεις μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Για την επίτευξη του σκοπού της συγκεκριμένης παραγράφου η εν λόγω συνδρομή θα καλύπτει τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα μεγάλα έργα.

2.   Οι αιτήσεις για τη λήψη ενίσχυσης που έγιναν ή εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος Άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την 21ης Δεκεμβρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 9

Ρήτρα επανεξέτασης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 38.

(2)  ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 143.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 17ης Δεκεμβρίου 2013 κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 79).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΟΙΝΟΊ ΔΕΊΚΤΕς ΕΚΡΟΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΣΥΝΟΧΉς

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Περιβάλλον

Στερεά απόβλητα

τόνοι/έτος

Επιπλέον δυναμικό ανακύκλωσης αποβλήτων

Ύδρευση

φυσικά πρόσωπα

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης

Επεξεργασία λυμάτων

ισοδύναμο πληθυσμού

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

φυσικά πρόσωπα

Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

φυσικά πρόσωπα

Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας

Αποκατάσταση του εδάφους

εκτάρια

Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους

Φύση και βιοποικιλότητα

εκτάρια

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

MW

Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση

νοικοκυριά

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

KWh/έτος

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

χρήστες

Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που ενέργειας που συνδέονται σε ευφυή δίκτυα

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

τόνοι ισοδυνάμου CO2

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών

 

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών

Οδικό δίκτυο

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος των νέων δρόμων

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων

Αστικές συγκοινωνίες

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό

Εσωτερικές πλωτές οδοί

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων εσωτερικών πλωτών οδών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 5α

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10


Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ΕΤΠΑ, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.


Top