EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1185

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 197 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 324/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2009

σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Στατιστικής Επιτροπής (1),

αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης βάσει του κοινού σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 10 Νοεμβρίου 2009 (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (3), αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, και ιδίως των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί η αειφορία στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ζήτησε σημαντική συνολική ελάττωση των κινδύνων και χρήση των γεωργικών φαρμάκων που να συμβιβάζεται με την αναγκαία προστασία των καλλιεργειών.

(2)

Στην ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Προς μια θεματική στρατηγική για αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων», η Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη για λεπτομερείς, εναρμονισμένες και επικαιροποιημένες στατιστικές σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε κοινοτικό επίπεδο. Οι στατιστικές αυτές είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και για τον υπολογισμό κατάλληλων δεικτών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την υγεία και το περιβάλλον.

(3)

Οι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες κοινοτικές στατιστικές σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας και των κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

(4)

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (4) δεν θα γίνουν αντιληπτά παρά μόνον όταν ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, ούτε η Επιτροπή ούτε τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος επαρκή γνώση ή πείρα ώστε να προτείνουν περαιτέρω μέτρα σχετικά με τα βιοκτόνα. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιορισθεί συνεπώς στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα καλυπτόμενα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (5), για τα οποία υπάρχει ήδη ουσιώδης πείρα όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων.

(5)

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ και βάσει εκτίμησης αντικτύπου, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προβλέπεται να επεκταθεί και στα βιοκτόνα.

(6)

Η πολυετής πείρα της Επιτροπής όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο τόσο από το στάδιο της διάθεσης στην αγορά όσο και από τους χρήστες. Επιπλέον, ενόψει του στόχου υπολογισμού ακριβών δεικτών κινδύνου σύμφωνα με τους στόχους της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των γεωργικών φαρμάκων, οι στατιστικές πρέπει να είναι λεπτομερείς μέχρι το επίπεδο των δραστικών ουσιών.

(7)

Μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων συλλογής στοιχείων που αξιολογήθηκαν στην εκτίμηση αντικτύπου της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, συνεστήθη η υποχρεωτική συλλογή στοιχείων ως καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα, επειδή θα επιτρέψει τη συγκέντρωση ακριβών και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων με ταχύτητα και καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (6) αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς απαιτεί, ειδικότερα, συμμόρφωση προς τα πρότυπα επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας, σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και στατιστικού απορρήτου.

(9)

Η διαβίβαση στοιχείων που υπόκεινται στο στατιστικό απόρρητο διέπεται από τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό εξασφαλίζουν την υλική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και εξασφαλίζουν ότι, όταν παράγονται και διαδίδονται οι κοινοτικές στατιστικές, δεν κοινολογούνται παράνομα και δεν χρησιμοποιούνται για μη στατιστικούς σκοπούς.

(10)

Η δημοσίευση και η διάδοση δεδομένων που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού διέπονται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, εξασφαλίζουν την υλική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και εξασφαλίζουν ότι, όταν παράγονται και διαδίδονται οι κοινοτικές στατιστικές, δεν κοινολογούνται παράνομα και δεν χρησιμοποιούνται για μη στατιστικούς σκοπούς.

(11)

Τα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (8) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Αarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (9).

(13)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται συγκρίσιμα αποτελέσματα, οι στατιστικές σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με ειδικό τρόπο υποδιαίρεσης, σε κατάλληλη μορφή και εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από το πέρας ενός έτους αναφοράς, όπως καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

(14)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (10).

(15)

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ορίζει την έκταση στην οποία χρησιμοποιούνται προϊόντα και να προσαρμόζει το παράρτημα III. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του με νέα, μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(16)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(17)

Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράμματος η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (11),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο, πεδίο εφαρμογής και στόχοι

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων που αποτελούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α), σημείο i).

2.   Οι στατιστικές εφαρμόζονται:

στις ετήσιες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το παράρτημα I·

στις ετήσιες ποσότητες των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα II.

3.   Οι στατιστικές, μαζί με άλλα συναφή δεδομένα, εξυπηρετούν ιδιαίτερα τους σκοπούς των άρθρων 4 και 15 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«γεωργικά φάρμακα»:

i)

φυτοπροστατευτικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;·

ii)

βιοκτόνο κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

β)

«ουσίες»: ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών ουσιών, των προστατευτικών και των συνεργιστικών·

γ)

«ενεργές ουσίες»: ενεργές ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;

δ)

«προστατευτικά»: προστατευτικά όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;

ε)

«συνεργιστικά»: συνεργιστικά όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;

στ)

«διάθεση στην αγορά»: η διάθεση στην αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;

ζ)

«κάτοχος της έγκρισης»: ο κάτοχος της έγκρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009;

η)

«γεωργική χρήση»: οποιοδήποτε είδος εφαρμογής ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή φυτικών προϊόντων στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης·

θ)

«επαγγελματίας χρήστης»: ο επαγγελματίας χρήστης όπως ορίζεται στο άρθρο 3, σημείο 1 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

ι)

«γεωργική εκμετάλλευση»: η γεωργική εκμετάλλευση όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί ερευνών της διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων και περί ερευνών των μεθόδων γεωργικής παραγωγής (12).

Άρθρο 3

Συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι σε ετήσια βάση, και για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο παράρτημα II σε πενταετή βάση με τους ακόλουθους τρόπους:

έρευνες,

πληροφορίες που αφορούν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,

διοικητικές πηγές, ή

συνδυασμός των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών στατιστικής εκτίμησης με βάση κρίσεις εμπειρογνωμόνων ή μοντέλα.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στατιστικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και με την περιοδικότητα που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. Τα στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με την ταξινόμηση που παρατίθεται στο παράρτημα III.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

4.   Για λόγους εμπιστευτικότητας, η Επιτροπή (Eurostat) προβαίνει σε συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων, πριν από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις χημικές κλάσεις ή κατηγορίες των προϊόντων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων στο επίπεδο εκάστου κράτους μέλους. Τα εμπιστευτικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές και την Επιτροπή (Eurostat) αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της ποιότητας

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Άρθρο 5

Μέτρα εφαρμογής

1.   Θεσπίζεται το κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί, αν χρειασθεί, να τροποποιήσει τις απαιτήσεις ως προς τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα που περιγράφονται στο τμήμα 6 των παραρτημάτων Ι και ΙΙ. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6, παράγραφος 3.

2.   Η Επιτροπή ορίζει την έννοια της «έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται προϊόντα» η οποία αναφέρεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω μέτρο, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

3.   Η Επιτροπή προσαρμόζει τον κατάλογο ουσιών που πρέπει να καλύπτονται, και την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες προϊόντων και χημικών κλάσεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα III, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά πενταετία. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6, παράγραφος 3.

Άρθρο 6

Διαδικασία επιτροπών

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που συστάθηκε με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 7

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε πέντε έτη. Η έκθεση αυτή αξιολογεί ιδίως την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τον φόρτο των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων, και τη χρησιμότητα των εν λόγω στατιστικών στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, ιδίως ενόψει των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 1. Εμπεριέχει, αν χρειαστεί, προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των μεθόδων συλλογής δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί το εύρος κάλυψης και η συγκρισιμότητα των στοιχείων και για την ελάφρυνση του φόρτου των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων.

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2009

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Å. TORSTENSSON


(1)  ΕΕ C 256 της 27.10.2007, σ. 86.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2008 (ΕΕ C 66 E της 20.3.2009, σ. 98), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 (ΕΕ C 38 E της 17.2.2009, σ. 1), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα), απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 και νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2009.

(3)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(7)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

(8)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

(9)  ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.

(10)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(11)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(12)  ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΆΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ

Τμημα 1

Κάλυψη

Οι στατιστικές πρέπει να καλύπτουν τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες περιέχονται στα γεωργικά φάρμακα που διατίθενται στην αγορά των κρατών μελών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της διπλής μέτρησης σε περίπτωση επανασυσκευασίας του προϊόντος ή μεταβίβασης της έγκρισης μεταξύ κατόχων των εγκρίσεων.

Τμημα 2

Μεταβλητές

Προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε ουσίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και περιέχεται στα γεωργικά φάρμακα και στα βιοκτόνα που διατίθενται στην αγορά σε κάθε κράτος μέλος.

Τμημα 3

Μονάδα αναφοράς

Τα στοιχεία εκφράζονται σε χιλιόγραμμα ουσιών.

Τμημα 4

Περίοδος αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος.

Τμημα 5

Πρώτη περίοδος αναφοράς, περιοδικότητα και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

1.

Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος μετά την 30 Δεκεμβρίου 2009.

2.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος μετά την πρώτη περίοδο αναφοράς. Δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά, ιδίως στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία του στατιστικού απορρήτου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κοινού.

3.

Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 12 μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.

Τμημα 6

Έκθεση σχετικά με την ποιότητα

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με την ποιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, στην οποία απαριθμούνται:

η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή στοιχείων·

οι σχετικές πτυχές της ποιότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή στοιχείων·

περιγραφή των μεθόδων εκτίμησης, συγκεντρωτικής παρουσίασης και εξαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν.

Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 15 μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Τμημα 1

Κάλυψη

1.

Οι στατιστικές καλύπτουν τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ που περιέχονται στα γεωργικά φάρμακα σε κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια στα κράτη μέλη.

2.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν την επιλογή των καλλιεργειών που θα καλύπτονται στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου που ορίζεται στο τμήμα 5. Η επιλογή θα πραγματοποιείται ώστε να είναι αντιπροσωπευτική των καλλιεργειών του κράτους μέλους και των χρησιμοποιουμένων ουσιών.

Κατά την επιλογή των καλλιεργειών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καταλληλότερες καλλιέργειες για τα εθνικά σχέδια δράσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

Τμημα 2

Μεταβλητές

Για κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια προσδιορίζονται οι ακόλουθες μεταβλητές:

α)

η ποσότητα κάθε ουσίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και η οποία εμπεριέχεται στα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια αυτή, και

β)

η έκταση στην οποία χρησιμοποιήθηκε εκάστη ουσία.

Τμημα 3

Μονάδες αναφοράς

1.

Οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων ουσιών εκφράζονται σε χιλιόγραμμα.

2.

Οι εκτάσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκφράζονται σε εκτάρια.

Τμημα 4

Περίοδος αναφοράς

1.

Η περίοδος αναφοράς είναι καταρχήν το πολύ δωδεκάμηνη και καλύπτει όλες τις φυτοπροστατευτικές επεξεργασίες οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την καλλιέργεια.

2.

Η περίοδος αναφοράς αναφέρεται ως το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η συγκομιδή.

Τμημα 5

Πρώτη περίοδος αναφοράς, περιοδικότητα και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

1.

Για κάθε περίοδο πέντε ετών, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στατιστικές σχετικά με τη χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων για κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια εντός μιας περιόδου αναφοράς, όπως καθορίζεται στο τμήμα 4.

2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την περίοδο αναφοράς ανά πάσα στιγμή της πενταετούς περιόδου. Η επιλογή μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα για κάθε επιλεγείσα καλλιέργεια.

3.

Η πρώτη περίοδος πέντε ετών αρχίζει το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την 30 Δεκεμβρίου 2009.

4.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε περίοδο πέντε ετών.

5.

Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 12 μηνών από το πέρας κάθε περιόδου πέντε ετών και δημοσιεύονται, ιδίως στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία του στατιστικού απορρήτου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κοινού.

Τμημα 6

Έκθεση σχετικά με την ποιότητα

Όταν διαβιβάζουν τα αποτελέσματά τους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με την ποιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, στην οποία περιλαμβάνονται:

οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας δειγματοληψίας·

η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή στοιχείων·

εκτίμηση της σχετικής σημασίας των καλλιεργειών που καλύφθηκαν σε σχέση με τη συνολική ποσότητα γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν·

οι σχετικές πτυχές της ποιότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή στοιχείων·

σύγκριση μεταξύ των στοιχείων σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου πέντε ετών και των στοιχείων σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα που διατέθηκαν στην αγορά κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων πέντε ετών·

συνοπτική περιγραφή των εμπορικών μη γεωργικών χρήσεων των γεωργικών φαρμάκων, όπως προκύπτει από τις πιλοτικές μελέτες που διεξάγει η Επιτροπή (Eurostat).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΗ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΟΥΣΙΏΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Κωδικός

Χημική κλάση

Κοινές ονομασίες των ουσιών

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Κατηγορίες προϊόντων

 

 

Κοινή ονοματολογία

 

 

Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα

F0

 

 

 

 

Ανόργανα μυκητοκτόνα

F1

 

 

 

 

 

F1.1

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

 

44

 

F1.1

 

ΒΟΡΔΙΓΑΛΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

8011-63-0

44

 

F1.1

 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

20427-59-2

44

 

F1.1

 

ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

1332-40-7

44

 

F1.1

 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Ι)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ΑΛΛΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

 

44

 

F1.2

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΘΕΙΟ

ΘΕΙΟ

7704-34-9

18

 

F1.3

ΑΛΛΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΑΛΛΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

 

 

Καρβαμιδικά και διθειοκαρβαμιδικά μυκητοκτόνα

F2

 

 

 

 

 

F2.1

ΚΑΡΒΑΝΙΛΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Μυκητοκτόνα με βάση βενζιμιδαζόλια

F3

 

 

 

 

 

F3.1

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-METHYL

23564-05-8

262

Μυκητοκτόνα με βάση ιμιδαζόλια και τριαζόλια

F4

 

 

 

 

 

F4.1

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΟΝΑΖΟΛΙΑ

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Μυκητοκτόνα με βάση μορφολίνες

F5

 

 

 

 

 

F5.1

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΦΟΛΙΝΕΣ

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Άλλα μυκητοκτόνα

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΑ ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΜΙΔΙΑ

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΙΛΙΔΕΣ

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

ΔΙΚΑΡΒΟΞΙΜΙΔΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΑΖΟΛΙΑ

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΑΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΕΣ

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΘΑΛΙΜΙΔΙΑ

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΙΝΟΛΙΝΕΣ

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΙΝΟΝΕΣ

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΥΡΙΕΣ

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

ΑΛΛΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΑΛΛΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

 

 

Ζιζανιοκτόνα, καταστροφείς υπολειμμάτων θερισμού και καταστροφείς βρύων

H0

 

 

 

 

Ζιζανιοκτόνα με βάση φαινοξυοξέα-φυτοορμόνες

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΑΙΝΟΞΥΟΞΕΑ

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Ζιζανιοκτόνα με βάση τριαζίνες και τριαζινόνες

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΘΥΛΙΟΤΡΙΑΖΙΝΕΣ

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΑΖΙΝΕΣ

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΑΖΙΝΟΝΕΣ

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Ζιζανιοκτόνα με βάση αμίδια και ανιλίδες

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΜΙΔΙΑ

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΙΛΙΔΕΣ

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΑΝΙΛΙΔΕΣ

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Καρβαμιδικά και δις-καρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ΔΙΣ-ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Ζιζανιοκτόνα με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Ζιζανιοκτόνα με βάση παράγωγα ουριών, ουρακιλίων ή σουλφονυλουριών

Η6

 

 

 

 

 

Η6.1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

Η6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

Η6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

Η6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

Η6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

Η6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

Η6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

Η6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

Η6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

Η6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

Η6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

Η6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

Η6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

Η6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

Η6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

Η6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

Η6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

Η6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

Η6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

Η6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

Η6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

Η6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

Η6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

Η6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

Η6.2

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΥΡΑΚΙΛΙΑ

LENACIL

2164-08-1

163

 

Η6.3

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΥΡΙΕΣ

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

Η6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

Η6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

Η6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

Η6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

Η6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

Η6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

Η6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Άλλα ζιζανιοκτόνα

Η7

 

 

 

 

 

Η7.1

ΑΡΥΛΟΞΥΦΑΙΝΟΞΥΠΡΟΠΙΟΝΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

Η7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

Η7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

Η7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

Η7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

Η7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

Η7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

Η7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

Η7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

Η7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

Η7.2

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΝΖΟΦΟΥΡΑΝΙΑ

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

Η7.3

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΝΖΟΪΚΑ ΟΞΕΑ

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

Η7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

Η7.4

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΠΥΡΙΔΥΛΙΑ

DIQUAT

85-00-7

55

 

Η7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

Η7.5

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΔΙΟΝΕΣ

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

Η7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

Η7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

Η7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

Η7.6

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΖΙΝΕΣ

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

Η7.7

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΚΑΡΒΟΞΙΜΙΔΙΑ

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

Η7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

Η7.8

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΕΣ

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

Η7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

Η7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

Η7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

Η7.9

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΝΟΝΕΣ

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

Η7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

Η7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

Η7.10

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

679

 

Η7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

Η7.11

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΞΑΖΟΛΙΑ

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

Η7.12

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΦΑΚΤΙΝΕΣ

FLURENOL

467-69-6

304

 

Η7.13

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΑ

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

Η7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

Η7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

Η7.14

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

Η7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

Η7.15

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΑΙΝΥΛΟΠΥΡΑΖΟΛΕΣ

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

Η7.16

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΑΖΙΝΟΝΕΣ

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

Η7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

Η7.17

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΙΝΟΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

Η7.18

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΙΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

Η7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

Η7.19

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΙΛΟΞΥΟΞΙΚΑ ΟΞΕΑ

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

Η7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

Η7.20

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΙΝΟΛΙΝΕΣ

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

Η7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

Η7.21

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΙΑΔΙΑΖΙΝΕΣ

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

Η7.22

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

EPTC

759-94-4

155

 

Η7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

Η7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

Η7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

Η7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

Η7.23

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

AMITROL

61-82-5

90

 

Η7.24

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΑΖΟΛΙΝΟΝΕΣ

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

Η7.25

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΑΖΟΛΟΝΕΣ

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

Η7.26

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΙΚΕΤΟΝΕΣ

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

Η7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

Η7.27

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

Η7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

Η7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

Η7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

Η7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

Η7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

Η7.27

ΑΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΒΡΥΩΝ

ΑΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΒΡΥΩΝ

 

 

Εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα

Ι0

 

 

 

 

Εντομοκτόνα με βάση πυρεθροειδείς ενώσεις

Ι1

 

 

 

 

 

Ι1.1

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

Ι1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

Ι1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

Ι1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

Ι1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

Ι1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

Ι1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

Ι1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

Ι1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

Ι1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

Ι1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

Ι1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

Ι1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

Ι1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

Ι1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Εντομοκτόνα με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες

Ι2

 

 

 

 

 

Ι2.1

ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

DICOFOL

115-32-2

123

 

Ι2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Εντομοκτόνα με βάση καρβαμιδικές ενώσεις και οξίμες-καρβαμιδικές ενώσεις

Ι3

 

 

 

 

 

Ι3.1

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΙΜΕΣ-ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

METHOMYL

16752-77-5

264

 

Ι3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

Ι3.2

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

Ι3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

Ι3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

Ι3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

Ι3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

Ι3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

Ι3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

Ι3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Εντομοκτόνα με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις

Ι4

 

 

 

 

 

Ι4.1

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

Ι4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

Ι4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

Ι4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

Ι4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

Ι4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

Ι4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

Ι4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

Ι4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

Ι4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

Ι4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

Ι4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

Ι4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

Ι4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

Ι4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

Ι4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

Ι4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

Ι4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

Ι4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

Ι4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

Ι4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

Ι4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Βιολογικά εντομοκτόνα και εντομοκτόνα με βάση βοτανικά προϊόντα

Ι5

 

 

 

 

 

Ι5.1

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

Ι5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

Ι5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

Ι5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Άλλα εντομοκτόνα

Ι6

 

 

 

 

 

Ι6.1

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

Ι6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

Ι6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

Ι6.3

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΝΖΟΫΛΟΥΡΙΕΣ

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

Ι6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

Ι6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

Ι6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

Ι6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

Ι6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

Ι6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

Ι6.4

ΚΑΡΒΑΖΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΖΥΛΥΔΡΑΖΙΝΕΣ

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

Ι6.6

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

Ι6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

Ι6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

Ι6.7

ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

Ι6.8

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

Ι6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

Ι6.9

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

Ι6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

Ι6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

Ι6.10

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΑΔΙΑΖΙΝΕΣ

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

Ι6.11

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΕΣ

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

Ι6.12

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΑΙΝΥΛΟΠΥΡΑΖΟΛΕΣ

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

Ι6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

Ι6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

Ι6.13

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΙΝΕΣ

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

Ι6.14

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΥΡΙΔΙΛΟΜΕΘΥΛΑΜΙΝΕΣ

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

Ι6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

Ι6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

Ι6.15

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΕΙΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

Ι6.16

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΤΡΑΖΙΝΕΣ

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

Ι6.17

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΤΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

Ι6.18

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ (ΚΑΡΒΑΜΟΫΛΟ)ΤΡΙΑΖΟ-ΛΕΣ

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

Ι6.19

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΥΡΙΕΣ

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

Ι6.20

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

Ι6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

Ι6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

Ι6.21

ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΙΟΚΤΟΝΑ

ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΙΟΚΤΟΝΑ

 

 

Μαλακοστρακοκτόνα, σύνολο:

Μ0

 

 

 

 

Μαλακιοκτόνα

Μ1

 

 

 

 

 

Μ1.1

ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΟΚΤΟΝΟ

THIODICARB

59669-26-0

543

 

Μ1.2

ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΟΚΤΟΝΑ

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

Μ1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

Μ1.2

 

ΑΛΛΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΟΚΤΟΝΑ

 

 

Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών, σύνολο:

PGR0

 

 

 

 

Φυσιολογικοί ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Ανασχετικά βλάστησης

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Άλλοι ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ΑΛΛΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΑΛΛΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

 

 

Άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύνολο:

ZR0

 

 

 

 

Πετρελαιοειδή

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ

ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

64742-55-8

29

Φυτικά έλαια

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ

ΕΛΑΙΑ ΠΙΣΣΑΣ

 

30

Στειρωτικά του εδάφους (συμπεριλ. των νηματωδοκτόνων)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

74-83-9

128

 

ZR3.2

ΑΛΛΑ ΣΤΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ΑΛΛΑ ΣΤΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

 

Τρωκτικοκτόνα

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ΑΛΛΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

 

 

Όλα τα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

ZR5.2

ΑΛΛΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΛΛΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

 


(1)  Αριθμοί ταξινόμησης CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


Top