EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/ΕΚ:Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Ιουνίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 230/61


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Ιουνίου 2004

για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2004/12)

(2004/526/ΕΚ)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 46.4,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Ο εσωτερικός κανονισμός του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2004:

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έννοια των όρων στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό είναι η ίδια όπως και στη συνθήκη και στο καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2

Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου

1.   Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει για το χρόνο των συνεδριάσεών του έπειτα από πρόταση του προέδρου.

2.   Ο πρόεδρος συγκαλεί το γενικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του γενικού συμβουλίου.

3.   Ο πρόεδρος συγκαλεί επίσης το γενικό συμβούλιο οσάκις το κρίνει αναγκαίο.

4.   Το γενικό συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

5.   Συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεσυσκέψεων, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρεις διοικητές.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου

1.   Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, τις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου παρακολουθούν μόνον τα μέλη του, τα λοιπά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.   Κάθε διοικητής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.

3.   Στις περιπτώσεις που μέλος του γενικού συμβουλίου αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει, εγγράφως, αναπληρωτή για να παραστεί και να ψηφίσει αντ’ αυτού. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στον πρόεδρο σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση. Ο εν λόγω αναπληρωτής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.

4.   Ο πρόεδρος ορίζει ένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ως γραμματέα. Ο γραμματέας επικουρεί τον πρόεδρο στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά.

5.   Το γενικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί και άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 4

Ψηφοφορία

1.   Το γενικό συμβούλιο ψηφίζει, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών του ή των αναπληρωτών τους. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.

2.   Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

3.   Το γενικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του γενικού συμβουλίου.

4.   Αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρία μέλη του γενικού συμβουλίου. Για τη γραπτή διαδικασία απαιτούνται:

i)

κανονικά τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου. Σε επείγουσες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες και

ii)

η προσωπική υπογραφή κάθε μέλους του γενικού συμβουλίου και

iii)

η καταχώρηση της εν λόγω απόφασης στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου.

Άρθρο 5

Οργάνωση των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου

1.   Το γενικό συμβούλιο ψηφίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Ο πρόεδρος καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη και την αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στα μέλη του γενικού συμβουλίου, καθώς και στους λοιπούς εξουσιοδοτημένους μετέχοντες τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, οπότε ο πρόεδρος ενεργεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Το γενικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή ή την προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη, έπειτα από πρόταση του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του γενικού συμβουλίου. Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια διάταξη γίνεται έπειτα από αίτημα τουλάχιστον τριών μελών του γενικού συμβουλίου, εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί στα μέλη του γενικού συμβουλίου εγκαίρως.

2.   Τα πρακτικά των εργασιών του γενικού συμβουλίου υποβάλλονται στα μέλη του για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση (ή νωρίτερα, εφόσον είναι αναγκαίο, με γραπτή διαδικασία) και υπογράφονται από τον πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 6

Σχέση μεταξύ γενικού συμβουλίου και διοικητικού συμβουλίου

1.   Με την επιφύλαξη των λοιπών αρμοδιοτήτων του γενικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 44 του καταστατικού, το γενικό συμβούλιο συμβάλλει ιδίως στα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 6.2 έως 6.8.

2.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στα συμβουλευτικά καθήκοντα της ΕΚΤ δυνάμει των άρθρων 4 και 25.1 του καταστατικού.

3.   Η συμβολή του γενικού συμβουλίου στα καθήκοντα της ΕΚΤ στον τομέα της στατιστικής συνίσταται:

στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την υποστήριξη των καθηκόντων της ΕΚΤ στον τομέα της στατιστικής,

στην προώθηση της εναρμόνισης, όπου είναι αναγκαίο, των κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή των στατιστικών στοιχείων των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

στην υποβολή παρατηρήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με σχέδια συστάσεων της ΕΚΤ στον τομέα της στατιστικής, δυνάμει του άρθρου 42 του καταστατικού, πριν από την έγκρισή τους.

4.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΚΤ για την υποβολή εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 15 του καταστατικού, υποβάλλοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση, πριν από την έγκρισή της.

5.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στην τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που καθορίζονται στο άρθρο 26.4 του καταστατικού, υποβάλλοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια κανόνων, πριν από την έγκρισή τους.

6.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στην έγκριση άλλων μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 29.4 του καταστατικού, υποβάλλοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια των εν λόγω μέτρων, πριν από την έγκρισή τους.

7.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στον καθορισμό των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποβάλλοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρατηρήσεις σχετικά με το οικείο σχέδιο πριν από την έγκρισή του.

8.   Το γενικό συμβούλιο συμβάλλει στις προετοιμασίες για τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών δυνάμει του άρθρου 47.3 του καταστατικού, υποβάλλοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρατηρήσεις σχετικά με:

τα σχέδια γνωμών της ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου 123 παράγραφος 5 της συνθήκης, και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο γνώμης της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτικές νομικές πράξεις που εκδίδονται όταν καταργείται μια παρέκκλιση, και

τις αποφάσεις που προβλέπονται στο σημείο 10 του πρωτοκόλλου για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

9.   Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να συμβάλει στα καθήκοντα της ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση της γραπτής διαδικασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.

10.   Ο πρόεδρος ενημερώνει το γενικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 47.4 του καταστατικού, για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 7

Σχέση μεταξύ γενικού συμβουλίου και εκτελεστικής επιτροπής

1.   Στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων πριν η εκτελεστική επιτροπή:

εφαρμόσει νομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απαιτείται η συμμετοχή του γενικού συμβουλίου,

εκδώσει, στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχει μεταβιβάσει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1 του καταστατικού, νομικές πράξεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απαιτείται η συμμετοχή του γενικού συμβουλίου.

2.   Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να υποβάλει παρατηρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση γραπτής διαδικασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.

Άρθρο 8

Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

1.   Εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, το γενικό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τις επιτροπές που έχουν συσταθεί από το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.

2.   Η εθνική κεντρική τράπεζα κάθε μη συμμετέχοντος κράτους μέλους δύναται να διορίζει δύο, το πολύ, μέλη του προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις επιτροπής οσάκις το αντικείμενο των εν λόγω συνεδριάσεων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του γενικού συμβουλίου και οσάκις κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρο επιτροπής και την εκτελεστική επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Νομικές πράξεις

1.   Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 46.4 και 48 του καταστατικού και του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθώς και οι συστάσεις και γνώμες της ΕΚΤ που εκδίδονται από το γενικό συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 44 του καταστατικού, υπογράφονται από τον πρόεδρο.

2.   Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ αριθμούνται, κοινοποιούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17.7 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα και πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΚΤ

1.   Οι εργασίες του γενικού συμβουλίου και οποιασδήποτε επιτροπής ή ομάδας η οποία χειρίζεται θέματα της αρμοδιότητάς του, είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το γενικό συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συσκέψεών τους.

2.   Η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που συντάσσονται από το γενικό συμβούλιο, καθώς και από οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα που χειρίζεται θέματα της αρμοδιότητάς του, διέπεται από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23.2 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3.   Η διαβάθμιση και ο χειρισμός των εγγράφων που συντάσσονται από το γενικό συμβούλιο, καθώς και από οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα η οποία χειρίζεται θέματα της αρμοδιότητάς του, γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στη διοικητική εγκύκλιο που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23.3 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεύθερη μετά την παρέλευση 30 ετών, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση από τα όργανα λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 11

Παύση της ισχύος

Με την κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης, και τη λήψη των αποφάσεων που προβλέπονται από το πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, διαλύεται το γενικό συμβούλιο και παύει η ισχύς του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.»

Φρανκφούρτη, 17 Ιουνίου 2004.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


Top