EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2020, για παρέκκλιση από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — EL — 01.10.2020 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουλίου 2020

για παρέκκλιση από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 217 της 8.7.2020, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1667 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2020

  L 377

5

11.11.2020
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουλίου 2020

για παρέκκλιση από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, όσον αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, σε περίπτωση περιορισμού των μετακινήσεων λόγω εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, οι φυσικοί έλεγχοι για τους σκοπούς των ετήσιων επιθεωρήσεων και της ανανέωσης των αποδεικτικών εγγράφων των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής μπορούν να αντικατασταθούν από ελέγχους εγγράφων. Οι εν λόγω έλεγχοι εγγράφων μπορούν να διενεργούνται, επίσης, όταν είναι αναγκαίο, με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προσδιορίζονται με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής ή του φορέα ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
2.  
Όσον αφορά τις άλλες επιχειρήσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής για πρώτη φορά, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπως η αναδρομική αναγνώριση, σε περίπτωση περιορισμού των μετακινήσεων λόγω εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, η φυσική επιθεώρηση, που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, πραγματοποιείται αμέσως μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης στα κράτη μέλη και στην οικεία τρίτη χώρα, μετά τη λήξη των εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Έως τη στιγμή εκείνη, οι έλεγχοι εγγράφων για τους σκοπούς της ετήσιας επιθεώρησης, της έκδοσης και της ανανέωσης των αποδεικτικών εγγράφων των επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής και της αναδρομικής αναγνώρισης, μπορούν να διενεργούνται, όταν είναι αναγκαίο, και με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
3.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται ετησίως από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 2 % του αριθμού των επιχειρήσεων που είναι υπό τον έλεγχό τους.
4.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92α παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η απάντηση σε κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα, που αναφέρεται στην εν λόγω περίοδο, αποστέλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αρχικής κοινοποίησης.
5.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, οι συμπληρωματικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού καλύπτουν το 5 % των επιχειρήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων, σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου.
6.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, τουλάχιστον το 5 % όλων των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 4 είναι αιφνιδιαστικές.
7.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η «ετήσια επιθεώρηση» του φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η οποία έχει προγραμματιστεί έως τις ►M1  1η Φεβρουαρίου 2021 ◄ , μπορεί να αντικατασταθεί από «ετήσιο εποπτικό έλεγχο» που διενεργείται επίσης με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εφόσον τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 στο οικείο κράτος μέλος εμποδίζουν την αρμόδια αρχή να διενεργήσει την εν λόγω επιθεώρηση.

Άρθρο 2

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή τον αρμόδιο φορέα ελέγχου με την εισαγωγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και την επικύρωση του τετραγωνιδίου 18 στο σύστημα Trade Control and Expert System (TRACES). Εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, με την επικύρωση του τετραγωνιδίου 20 στο TRACES και συμπληρώνεται από τον πρώτο παραλήπτη στο TRACES.
2.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, κατά τον έλεγχο μιας αποστολής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεωρεί το πιστοποιητικό ελέγχου επικυρώνοντας το τετραγωνίδιο 20 στο TRACES.
3.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η απάντηση σε κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα, που αναφέρεται στην εν λόγω περίοδο, αποστέλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αρχικής κοινοποίησης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις ►M1  1η Φεβρουαρίου 2021 ◄ .

Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2020 έως την ►M1  1η Φεβρουαρίου 2021 ◄ .

Το άρθρο 1 παράγραφοι 3, 5 και 6 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου που διεξάγονται στην Κίνα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την ►M1  1η Φεβρουαρίου 2021 ◄ .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Top