EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2016-20230930

Consolidated text: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2016/2023-09-30

02019R2016 — EL — 30.09.2023 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 315 της 5.12.2019, σ. 102)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/340 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 17ης Δεκεμβρίου 2020

  L 68

62

26.2.2021

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2048 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 4ης Ιουλίου 2023

  L 236

1

26.9.2023


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 050, 24.2.2020, σ.  21 (2019/2016)
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  
Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση των ψυκτικών συσκευών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν όγκο μεγαλύτερο των 10 λίτρων και μικρότερο ή ίσο των 1 500 λίτρων, καθώς και για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τα εν λόγω προϊόντα.
2.  

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α) 

στα επαγγελματικά ψυκτικά ερμάρια αποθήκευσης και στους ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες, εξαιρουμένων των επαγγελματικών καταψυκτών οριζόντιου τύπου·

β) 

στις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης·

γ) 

στις κινητές ψυκτικές συσκευές·

δ) 

στις συσκευές των οποίων η πρωταρχική λειτουργία δεν είναι η συντήρηση τροφίμων με ψύξη.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1) 

«δίκτυο» ή «ηλεκτρικό δίκτυο»: η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο τάσης 230 (± 10 %) Volt εναλλασσομένου ρεύματος στα 50 Hz·

2) 

«ψυκτική συσκευή»: μονωμένο ερμάριο με έναν ή περισσότερους θαλάμους που ρυθμίζονται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ψύχονται με φυσική ή βεβιασμένη μεταφορά ψύξης, στους οποίους η ψύξη επιτυγχάνεται με ένα ή περισσότερα ενεργοβόρα μέσα·

3) 

«θάλαμος»: κλειστός χώρος εντός ψυκτικής συσκευής, διαχωρισμένος από άλλον/-ους θάλαμο/-ους με χώρισμα, κιβώτιο ή παρόμοιο κατασκεύασμα, ο οποίος είναι άμεσα προσβάσιμος από μία ή περισσότερες εξωτερικές θύρες και μπορεί να υποδιαιρείται σε επιμέρους θαλάμους. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «θάλαμος» νοείται τόσο ο θάλαμος όσο και οι επιμέρους θάλαμοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά·

4) 

«εξωτερική θύρα»: το μέρος του ερμαρίου που μπορεί να κινείται ή να αφαιρείται ώστε να επιτρέπεται τουλάχιστον η μετακίνηση φορτίου από το εξωτερικό προς το εσωτερικό ή από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του ερμαρίου·

5) 

«επιμέρους θάλαμος»: κλειστός χώρος μέσα σε θάλαμο με διαφορετικό εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από τον θάλαμο μέσα στον οποίο βρίσκεται·

6) 

«συνολικός όγκος (V)»: ο όγκος του χώρου εντός του εσωτερικού περιβλήματος της ψυκτικής συσκευής, ο οποίος ισούται με το άθροισμα των όγκων των θαλάμων, εκφραζόμενος σε dm3 ή λίτρα·

7) 

«όγκος θαλάμου (Vc )»: ο όγκος του χώρου εντός του εσωτερικού περιβλήματος του θαλάμου, εκφραζόμενος σε dm3 ή λίτρα·

8) 

«επαγγελματικό ψυκτικό ερμάριο αποθήκευσης»: μονωμένη ψυκτική συσκευή που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους θαλάμους προσβάσιμους από μία ή περισσότερες θύρες ή συρτάρια, ικανή να διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία των τροφίμων εντός προδιαγεγραμμένων ορίων θερμοκρασίας λειτουργίας ψύξης ή κατάψυξης, με τη χρήση κύκλου συμπίεσης ατμών, η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση τροφίμων σε μη οικιακό περιβάλλον, όχι όμως για να εκτίθενται τρόφιμα σε πελάτες ή για να έχουν οι πελάτες πρόσβαση σε αυτά, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1095 της Επιτροπής ( 1

9) 

«ταχυψύκτης/ταχυκαταψύκτης»: μονωμένη ψυκτική συσκευή που προορίζεται κυρίως για την ταχεία ψύξη θερμών τροφίμων σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C στην περίπτωση της ψύξης και κάτω των -18 °C στην περίπτωση της κατάψυξης, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1095·

10) 

«επαγγελματικός καταψύκτης οριζόντιου τύπου»: καταψύκτης, του οποίου ο/οι θάλαμος/-οι είναι προσβάσιμος/-οι από το επάνω μέρος της συσκευής ή ο οποίος έχει και θαλάμους που ανοίγουν από επάνω και θαλάμους κατακόρυφου τύπου, του οποίου όμως ο μεικτός όγκος του/των θαλάμου/-ων που ανοίγει/-ουν από επάνω υπερβαίνει το 75 % του συνολικού μεικτού όγκου της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση τροφίμων σε μη οικιακό περιβάλλον·

11) 

«καταψύκτης»: ψυκτική συσκευή με θαλάμους μόνον 4 αστέρων·

12) 

«θάλαμος κατάψυξης» ή «θάλαμος 4 αστέρων»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους -18 °C, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις ικανότητας κατάψυξης·

13) 

«κατεψυγμένος θάλαμος»: τύπος θαλάμου με θερμοκρασία αναφοράς ίση ή κατώτερη των 0 °C· πρόκειται για θάλαμο 0 αστέρων, 1 αστέρος, 2 αστέρων, 3 αστέρων ή 4 αστέρων, όπως καθορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

14) 

«τύπος θαλάμου»: ο δηλωμένος τύπος θαλάμου σύμφωνα με τις παραμέτρους επιδόσεων ψύξης Tmin, Tmax, Tc και άλλες παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

15) 

«θερμοκρασία αναφοράς (Tc)»: η θερμοκρασία αναφοράς εντός θαλάμου κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όπως καθορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV, η οποία είναι η θερμοκρασία για τη δοκιμή της κατανάλωσης ενέργειας, εκφραζόμενη ως ο μέσος όρος κατά χρόνο και κατά δέσμη αισθητήρων·

16) 

«ελάχιστη θερμοκρασία (Tmin)»: η ελάχιστη θερμοκρασία εντός θαλάμου κατά τη διάρκεια της δοκιμής αποθήκευσης, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

17) 

«μέγιστη θερμοκρασία (Tmax)»: η μέγιστη θερμοκρασία εντός θαλάμου κατά τη διάρκεια της δοκιμής αποθήκευσης, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

18) 

«θάλαμος 0 αστέρων» και «θάλαμος παραγωγής πάγου»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης 0 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

19) 

«θάλαμος 1 αστέρος»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους -6 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

20) 

«θάλαμος 2 αστέρων»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους -12 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

21) 

«θάλαμος 3 αστέρων»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους -18 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

22) 

«ψυκτική συσκευή με λειτουργία άμεσης πώλησης»: ψυκτική συσκευή που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την πώληση ειδών στους πελάτες σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσβάσιμη απευθείας από ανοικτές πλευρές ή από μία ή περισσότερες θύρες ή συρτάρια, ή αμφότερα, η οποία περιλαμβάνει επίσης ερμάρια με χώρους που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή την υποβοηθούμενη παράδοση ειδών μη προσβάσιμων από τους πελάτες, εξαιρουμένων των συσκευών μίνι μπαρ ή συντήρησης κρασιών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2024 της Επιτροπής ( 2

23) 

«μίνι μπαρ»: ψυκτική συσκευή μέγιστου συνολικού όγκου 60 λίτρων, η οποία προορίζεται κυρίως για την αποθήκευση και την πώληση τροφίμων σε δωμάτια ξενοδοχείων και παρόμοιες εγκαταστάσεις·

24) 

«συσκευή συντήρησης κρασιών»: ειδική ψυκτική συσκευή για τη συντήρηση κρασιών, με ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας για τις συνθήκες συντήρησης και τη θερμοκρασία αναφοράς ενός θαλάμου συντήρησης κρασιών, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV, εξοπλισμένη κατά των δονήσεων·

25) 

«ειδική ψυκτική συσκευή»: ψυκτική συσκευή με έναν μόνον τύπο θαλάμου·

26) 

«θάλαμος συντήρησης κρασιών»: θάλαμος ψύξης με θερμοκρασία αναφοράς 12 °C, εύρος εσωτερικής υγρασίας από 50 % έως 80 % και συνθήκες συντήρησης από 5 °C έως 20 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

27) 

«θάλαμος ψύξης»: τύπος θαλάμου με θερμοκρασία αναφοράς ίση ή ανώτερη των 4 °C· είναι θάλαμος προθήκης, συντήρησης κρασιών, δροσερός ή νωπών τροφίμων με συνθήκες συντήρησης και θερμοκρασίες αναφοράς, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

28) 

«θάλαμος προθήκης»: θάλαμος ψύξης με θερμοκρασία αναφοράς 17 °C και συνθήκες συντήρησης από 14 °C έως 20 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

29) 

«δροσερός θάλαμος»: θάλαμος ψύξης με θερμοκρασία αναφοράς 12 °C και συνθήκες συντήρησης που κυμαίνονται από 2 °C έως 14 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

30) 

«θάλαμος νωπών τροφίμων»: θάλαμος ψύξης με θερμοκρασία αναφοράς 4 °C και συνθήκες συντήρησης που κυμαίνονται από 0 °C έως 8 °C, όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

▼M1

31) 

«κινητή ψυκτική συσκευή»: ψυκτική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο και χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας για τη λειτουργία της ψύξης ηλεκτρική ενέργεια εξαιρετικά χαμηλής τάσης (< 120V ΣΡ) ή καύσιμο, ή αμφότερα, καθώς και ψυκτική συσκευή η οποία, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια εξαιρετικά χαμηλής τάσης ή το καύσιμο, ή αμφότερα, μπορεί να λειτουργεί τροφοδοτούμενη από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω εξωτερικού μετατροπέα εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (ΕΡ/ΣΡ) που πωλείται χωριστά. Συσκευή που διατίθεται στην αγορά με μετατροπέα ΕΡ/ΣΡ δεν είναι κινητή ψυκτική συσκευή·

▼B

32) 

«τρόφιμα»: τροφές, συστατικά, ποτά, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών, και άλλα είδη κυρίως προς κατανάλωση, για τα οποία απαιτείται ψύξη σε καθορισμένες θερμοκρασίες·

33) 

«σημείο πώλησης»: χώρος όπου ψυκτικές συσκευές εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις.

34) 

«εντοιχιζόμενη συσκευή»: ψυκτική συσκευή που έχει σχεδιαστεί, έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά για:

α) 

να τοποθετείται μέσα σε ξύλινες κατασκευές ή να εσωκλείεται (από επάνω, από κάτω και πλευρικά) σε τοιχώματα·

β) 

να μπορεί να στερεώνεται πλευρικά, στην οροφή ή στο δάπεδο των ξύλινων κατασκευών ή των τοιχωμάτων· και

γ) 

να εφοδιάζεται με αυτοτελή εργοστασιακή επένδυση της όψης ή να δέχεται μετωπικό τοίχωμα κατά παραγγελία·

35) 

«δείκτης ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency index/EEI)»: αριθμητικός δείκτης της σχετικής ενεργειακής απόδοσης ψυκτικής συσκευής, εκφραζόμενος σε ποσοστό, όπως ορίζεται στο σημείο 5 του παραρτήματος IV.

Πρόσθετοι ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των προμηθευτών

1.  

Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:

α) 

κάθε ψυκτική συσκευή να διατίθεται με τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα III·

▼M1

β) 

οι τιμές των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, όπως ορίζονται στο παράρτημα V, να καταχωρίζονται στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα·

▼B

γ) 

το δελτίο πληροφοριών προϊόντος να διατίθεται σε έντυπη μορφή, εφόσον το ζητήσει ειδικά ο έμπορος·

δ) 

να εισάγεται στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης κατά το παράρτημα VI·

ε) 

κάθε οπτική διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου ψυκτικής συσκευής να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας σύμφωνα με το παράρτημα VII και το παράρτημα VIII·

στ) 

κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συγκεκριμένο μοντέλο ψυκτικών συσκευών, καθώς και το τεχνικό διαφημιστικό υλικό στο διαδίκτυο, που περιγράφει τις ιδιαίτερες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας σύμφωνα με το παράρτημα VII·

ζ) 

να διατίθεται στους εμπόρους για κάθε μοντέλο ψυκτικής συσκευής ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα III·

η) 

να διατίθεται στους εμπόρους για κάθε μοντέλο ψυκτικής συσκευής ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών προϊόντος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V.

2.  
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στον δείκτη ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα II.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των εμπόρων

Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

α) 

κάθε ψυκτική συσκευή, στο σημείο πώλησης, καθώς και σε εμπορικές εκθέσεις, να φέρει την ετικέτα που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 1 στοιχείο α), η δε ετικέτα να τοποθετείται στις εντοιχιζόμενες συσκευές κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, και σε όλες τις άλλες ψυκτικές συσκευές κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη στην εξωτερική πλευρά της εμπρόσθιας όψης ή στην επάνω πλευρά της ψυκτικής συσκευής·

β) 

για την πώληση εξ αποστάσεως, η ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών προϊόντος να παρέχονται σύμφωνα με τα παραρτήματα VII και VIII·

γ) 

κάθε οπτική διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου ψυκτικής συσκευής, ακόμη και στο διαδίκτυο, να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας, σύμφωνα με το παράρτημα VII·

δ) 

κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συγκεκριμένο μοντέλο ψυκτικής συσκευής, καθώς και το τεχνικό διαφημιστικό υλικό στο διαδίκτυο, που περιγράφει τις ιδιαίτερες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας, σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας φιλοξενίας

Εάν πάροχος υπηρεσίας φιλοξενίας κατά το άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ επιτρέπει την πώληση ψυκτικών συσκευών μέσω του δικτυακού τόπου του, ο πάροχος καθιστά δυνατή την εμφάνιση της ηλεκτρονικής ετικέτας και του ηλεκτρονικού δελτίου πληροφοριών προϊόντος που παρέχει ο έμπορος στον μηχανισμό απεικόνισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VIII και ενημερώνει τον έμπορο για την υποχρέωση απεικόνισής τους.

Άρθρο 6

Μέθοδοι μέτρησης

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4 προκύπτουν από αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Διαδικασία επαλήθευσης για τους σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επαλήθευσης που ορίζεται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 8

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και υποβάλλει στο φόρουμ διαβούλευσης τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από σχέδιο πρότασης αναθεώρησης το αργότερο στις 25 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα:

α) 

αντιμετώπισης πτυχών της κυκλικής οικονομίας·

β) 

εισαγωγής εικονιδίων για θαλάμους που μπορεί να συμβάλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων· και

γ) 

εισαγωγής εικονιδίων για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 καταργείται από την 1η Μαρτίου 2021.

Άρθρο 10

Μεταβατικά μέτρα

Από τις 25η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, το δελτίο προϊόντος που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 είναι δυνατό να διατίθεται μέσω της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα αντί να παρέχεται σε έντυπη μορφή μαζί με το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, εάν ζητηθεί ειδικά από τον έμπορο, το δελτίο προϊόντος διατίθεται σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼M1

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2021. Ωστόσο, το άρθρο 10 εφαρμόζεται από την 25η Δεκεμβρίου 2019, το άρθρο 3 σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2020 και η υποχρέωση παροχής της τάξης ενεργειακής απόδοσης για τις παραμέτρους φωτεινής πηγής που αναφέρονται στο παράρτημα V πίνακας 6 εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2022.

▼B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί εφαρμοστέοι στα παραρτήματα

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. 

«κωδικός ταχείας απόκρισης (QR)»: μήτρα γραμμωτού κώδικα που περιλαμβάνεται στην ενεργειακή ετικέτα μοντέλου προϊόντος και παρέχει σύνδεση με τις πληροφορίες για το μοντέλο στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα·

2. 

«ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE)»: η μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας πολλαπλασιασμένη επί 365 (ημέρες ανά έτος), εκφραζόμενη σε κιλοβατώρες ανά έτος (kWh/έτος), όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος IV·

3. 

«ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (Edaily )»: η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της ψυκτικής συσκευής σε 24 ώρες σε συνθήκες αναφοράς, εκφραζόμενη σε κιλοβατώρες ανά 24 ώρες (kWh/24h), όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος IV·

4. 

«ικανότητα κατάψυξης»: η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε θάλαμο κατάψυξης σε 24 ώρες· δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 4,5 kg ανά 24 ώρες ανά 100 λίτρα όγκου του θαλάμου κατάψυξης, με ελάχιστη τιμή 2,0 kg/24h·

5. 

«θάλαμος ψύκτη»: θάλαμος ικανός να ελέγχει τη μέση θερμοκρασία του εντός ορισμένου εύρους χωρίς αναπροσαρμογή της ρύθμισής του από τον χρήστη, με θερμοκρασία αναφοράς ίση με 2 °C και συνθήκες συντήρησης που κυμαίνονται από -3 °C έως 3 °C, όπως καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

6. 

«εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου»: η στάθμη ηχητικής ισχύος ψυκτικής συσκευής, εκφραζόμενη σε dB(A) re 1 pW (Α-σταθμισμένη)·

7. 

«αντισυμπυκνωτικός θερμαντήρας»: θερμαντήρας που αποτρέπει τη συμπύκνωση στην ψυκτική συσκευή·

8. 

«ελεγχόμενος από το περιβάλλον αντισυμπυκνωτικός θερμαντήρας»: αντισυμπυκνωτικός θερμαντήρας του οποίου η θερμική ισχύς εξαρτάται είτε από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε από την υγρασία περιβάλλοντος ή αμφότερα·

9. 

«βοηθητική ενέργεια (Eaux )»: η ενέργεια που χρησιμοποιείται από ελεγχόμενο από το περιβάλλον αντισυμπυκνωτικό θερμαντήρα, εκφραζόμενη σε κιλοβατώρες ανά έτος (kWh/έτος)·

10. 

«διανομέας»: συσκευή διανομής παγωμένου ή κατεψυγμένου φορτίου κατά βούληση από ψυκτική συσκευή, όπως οι διανομείς παγοκύβων ή οι διανομείς παγωμένου νερού·

11. 

«θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας»: θάλαμος προοριζόμενος να χρησιμοποιείται ως δύο (ή περισσότεροι) τύποι θαλάμου εναλλακτικά (παραδείγματος χάρη ένας θάλαμος που μπορεί να είναι είτε θάλαμος νωπών τροφίμων είτε θάλαμος κατάψυξης) και είναι δυνατόν να ρυθμίζεται από τον χρήστη ώστε να διατηρεί συνεχώς το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εντός των τιμών που απαιτούνται για κάθε δηλωμένο τύπο θαλάμου. Θάλαμος προοριζόμενος να χρησιμοποιείται ως ένας τύπος θαλάμου ο οποίος μπορεί να πληροί επίσης συνθήκες συντήρησης άλλου τύπου θαλάμου (π.χ. ένας θάλαμος ψύκτης που πληροί επίσης τις απαιτήσεις 0 αστέρων) δεν είναι θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας·

12. 

«δίκτυο»: υποδομή επικοινωνίας με τοπολογία ζεύξεων, αρχιτεκτονική, η οποία περιλαμβάνει υλικά δομικά στοιχεία, οργανωτικές αρχές, διαδικασίες και μορφοτύπους επικοινωνίας (πρωτόκολλα)·

13. 

«τμήμα 2 αστέρων»: μέρος θαλάμου 3 αστέρων ή 4 αστέρων το οποίο δεν έχει δική του θύρα ή κάλυμμα πρόσβασης σε αυτό και έχει θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους - 12 °C·

14. 

«κλιματική κλάση»: το εύρος τιμών της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά το σημείο 1 στοιχείο ι) του παραρτήματος IV, εντός του οποίου προορίζονται να χρησιμοποιούνται οι ψυκτικές συσκευές και στο οποίο επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σε όλους τους θαλάμους οι απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV·

15. 

«περίοδος αποπάγωσης και επαναλειτουργίας»: το χρονικό διάστημα από την έναρξη του κύκλου ελέγχου της αποπάγωσης έως την αποκατάσταση σταθερών συνθηκών λειτουργίας·

16. 

«αυτοαποπάγωση (auto-defrost)»: χαρακτηριστικό που επιτρέπει την αποπάγωση των θαλάμων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη για να αρχίσει η αφαίρεση του συσσωρευμένου πάγου σε όλες τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία, και την αυτόματη διάθεση αποπαγωμένου νερού·

17. 

«τύπος αποπάγωσης»: η μέθοδος αφαίρεσης του συσσωρευμένου πάγου από τον/τους εξατμιστή/-ές ψυκτικής συσκευής· πρόκειται για αυτοαποπάγωση ή χειροκίνητη αποπάγωση·

18. 

«χειροκίνητη αποπάγωση»: απουσία λειτουργίας αυτοαποπάγωσης (auto-defrost)·

19. 

«ψυκτική συσκευή χαμηλού θορύβου»: ψυκτική συσκευή χωρίς συμπίεση ατμών και με εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου κάτω των 27 A-σταθμισμένων decibel σε 1 pico watt (dB(A) re 1 pW)·

20. 

«σταθερή κατανάλωση ισχύος (P ss)»: η μέση κατανάλωση ισχύος σε σταθερές συνθήκες, εκφραζόμενη σε watt (W)·

21. 

«πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας λόγω αποπάγωσης και επαναλειτουργίας (ΔΕ d-f )»: η επιπλέον μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας για την αποπάγωση και την επαναλειτουργία, εκφραζόμενη σε βαττώρα (Wh)·

22. 

«διάστημα μεταξύ αποπαγώσεων (td-f )»: το αντιπροσωπευτικό μέσο χρονικό διάστημα, εκφραζόμενο σε ώρες (h), μεταξύ μιας ενεργοποίησης του θερμαντήρα αποπάγωσης και της επόμενης σε δύο διαδοχικούς κύκλους αποπάγωσης και επαναλειτουργίας· ή, εάν δεν υπάρχει θερμαντήρας αποπάγωσης, μεταξύ μιας απενεργοποίησης του συμπιεστή και της επόμενης σε δύο διαδοχικούς κύκλους αποπάγωσης και επαναλειτουργίας·

23. 

«συντελεστής φορτίου (L)»: συντελεστής που αντιπροσωπεύει το πρόσθετο (πέραν του προβλεφθέντος με την υψηλότερη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος δοκιμής) ψυκτικό φορτίο λόγω της εισαγωγής θερμών τροφίμων, με τις τιμές που καθορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο α) του παραρτήματος IV·

24. 

«τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAE)»: η ετήσια κατανάλωση ενέργειας αναφοράς ψυκτικής συσκευής, εκφραζόμενη σε κιλοβατώρες ανά έτος (kWh/έτος), όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος IV·

25. 

«συνδυασμένη παράμετρος (C)»: παράμετρος μοντελοποίησης στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα συνέργειας, όταν συνδυάζονται σε μία συσκευή διαφορετικοί τύποι θαλάμων, με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος IV·

26. 

«συντελεστής απωλειών θερμότητας της θύρας (D)»: ο συντελεστής αντιστάθμισης για συνδυασμένες συσκευές ανάλογα με τον αριθμό θαλάμων με διαφορετική θερμοκρασία ή με τον αριθμό εξωτερικών θυρών, όποιος είναι χαμηλότερος και όπως καθορίζεται στον πίνακα 5 του παραρτήματος IV. Για τον συγκεκριμένο συντελεστή, ο «θάλαμος» δεν περιλαμβάνει τον επιμέρους θάλαμο·

27. 

«συνδυασμένη συσκευή»: ψυκτική συσκευή που διαθέτει περισσότερους από έναν τύπους θαλάμου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον είναι θάλαμος ψύξης·

28. 

«συντελεστής αποπάγωσης (Ac )»: συντελεστής αντιστάθμισης στον οποίο λαμβάνεται υπόψη εάν η ψυκτική συσκευή έχει λειτουργία αυτοαποπάγωσης (auto-defrost) ή χειροκίνητης αποπάγωσης, με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος IV·

29. 

«συντελεστής εντοίχισης (Bc )»: συντελεστής αντιστάθμισης στον οποίο λαμβάνεται υπόψη εάν η ψυκτική συσκευή είναι εντοιχιζόμενη ή ελεύθερη, με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος IV·

30. 

«ελεύθερη συσκευή»: ψυκτική συσκευή που δεν είναι εντοιχιζόμενη συσκευή·

31. 

«Mc» και «Nc»: παράμετροι μοντελοποίησης στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η χρήση της ενέργειας ανάλογα με τον όγκο, με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος IV·

32. 

«θερμοδυναμική παράμετρος (rc )»: παράμετρος μοντελοποίησης η οποία διορθώνει την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 24 °C, με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος IV·

33. 

«συνολικές διαστάσεις»: ο χώρος που καταλαμβάνει η ψυκτική συσκευή (ύψος, πλάτος και βάθος) με κλειστές τις θύρες ή τα καλύμματα, εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα (mm)·

34. 

«χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας»: ο χρόνος που χρειάζεται, μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ψύξης, για να αυξηθεί η θερμοκρασία θαλάμου 3 ή 4 αστέρων από τους - 18 στους - 9 °C, εκφραζόμενος σε ώρες (h)·

35. 

«χειμερινή ρύθμιση»: χαρακτηριστικό χειρισμού συνδυασμένης συσκευής με έναν συμπιεστή και έναν θερμοστάτη, το οποίο σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των +16 °C, συνίσταται σε έναν διακόπτη ή λειτουργία που εγγυάται, ακόμη και εάν αυτό δεν απαιτείται για τον θάλαμο όπου βρίσκεται ο θερμοστάτης, ότι ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί για να διατηρούνται οι κατάλληλες θερμοκρασίες συντήρησης στους άλλους θαλάμους·

36. 

«ταχεία κατάψυξη»: χαρακτηριστικό που μπορεί να ενεργοποιήσει ο τελικός χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, το οποίο χαμηλώνει τη θερμοκρασία συντήρησης του/των θαλάμου/-ων κατάψυξης για να επιτευχθεί ταχύτερη κατάψυξη νωπών τροφίμων·

37. 

«θάλαμος κατάψυξης» ή «θάλαμος 4 αστέρων»: κατεψυγμένος θάλαμος με θερμοκρασία αναφοράς και συνθήκες συντήρησης στους -18 °C, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις ικανότητας κατάψυξης·

38. 

«μηχανισμός απεικόνισης»: οθόνη, συμπεριλαμβανομένης οθόνης αφής, ή άλλη οπτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδικτυακού περιεχομένου στους χρήστες·

39. 

«οθόνη αφής»: οθόνη που αντιδρά στην αφή, όπως π.χ. η οθόνη σε υπολογιστή ταμπλέτα, υπολογιστή αβάκιο (slate) ή έξυπνο τηλέφωνο (smartphone)·

40. 

«ένθετη απεικόνιση»: οπτική διεπαφή όπου η πρόσβαση σε εικόνα ή σύνολο δεδομένων γίνεται μέσω επιλογής (κλικ) με το ποντίκι ή κύλισης (roll-over) του ποντικιού πάνω σε άλλη εικόνα ή άλλο σύνολο δεδομένων ή μέσω διεύρυνσης άλλης εικόνας ή άλλου συνόλου δεδομένων σε οθόνη αφής·

41. 

«εναλλακτικό κείμενο»: κείμενο παρεχόμενο αντί γραφικού, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση πληροφοριών που είναι αδύνατον να εμφανιστούν ως γραφικό σε διατάξεις απεικόνισης οι οποίες δεν μπορούν να εμφανίσουν γραφικά, ή ως βοήθημα προσβασιμότητας, π.χ. ως εισερχόμενα δεδομένα σε εφαρμογές σύνθεσης φωνής·

▼M1

42. 

«δηλωμένες τιμές»: οι τιμές που παρέχονται από τον προμηθευτή για τις δηλωμένες, υπολογιζόμενες ή μετρούμενες τεχνικές παραμέτρους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης από τις αρχές των κρατών μελών.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κλάσεις ενεργειακής απόδοσης και κλάσεις εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης των ψυκτικών συσκευών προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index/EEI) σύμφωνα με τον πίνακα 1.

▼M1Πίνακας 1

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης των ψυκτικών συσκευών

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI≤ 125·

▼B

Ο ΕΕΙ ψυκτικής συσκευής προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος IV.Πίνακας 2

Τάξεις εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW και < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW και < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ετικέτα ψυκτικών συσκευών

1.   ΕΤΙΚΕΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

1.1.   Ετικέτα:

image

1.2.   Η ετικέτα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I. 

τον κωδικό QR·

II. 

την επωνυμία/το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

III. 

το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή·

IV. 

την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G·

V. 

την προσδιοριζόμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά το παράρτημα II·

VI. 

την ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE), εκφραζόμενη σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο·

VII. 

— 
το άθροισμα των όγκων του/των κατεψυγμένου/-ων θαλάμου/-ων, εκφραζόμενο σε λίτρα και στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο,
— 
εάν η ψυκτική συσκευή δεν περιλαμβάνει κατεψυγμένο/-ους θάλαμο/-ους, το εικονόγραμμα και την τιμή σε λίτρα στο VII παραλείπονται,
VIII. 

— 
το άθροισμα των όγκων του/των θαλάμου/-ων ψύκτη και του/των θαλάμου/-ων ψύξης, εκφραζόμενο σε λίτρα και στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο,
— 
εάν η ψυκτική συσκευή δεν περιλαμβάνει θάλαμο/-ους ψύξης και θάλαμο/-ους ψύκτη, το εικονόγραμμα και την τιμή σε λίτρα στο VIΙΙ παραλείπονται,
IX. 

τις εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιούμενες στον πλησιέστερο ακέραιο. Η κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2·

X. 

τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ήτοι «2019/2016».

2.   ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΏΝ

2.1.   Ετικέτα:

image

2.2.   Η ετικέτα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I. 

τον κωδικό QR·

II. 

την επωνυμία/το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

III. 

το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή·

IV. 

την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G·

V. 

την προσδιοριζόμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά το παράρτημα II·

VI. 

την (AE), εκφραζόμενη σε kWh ανά έτος και στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο·

VII. 

το πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή συντήρησης κρασιών·

VIII. 

τις εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιούμενες στον πλησιέστερο ακέραιο. Η κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2·

IX. 

τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ήτοι «2019/2016».

3.   ΣΧΕΔΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

3.1.   Σχέδιο ετικέτας ψυκτικών συσκευών, πλην των συσκευών συντήρησης κρασιών