EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:162:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 162, 30 Απρίλιος 2004


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ISSN 1725-2547

L 162
47ό έτος
30 Απριλίου 2004
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΝομοθεσία

ΠεριεχόμεναI Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 869/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων 8
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94 (1) 18
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας 29
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας 32
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 873/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών 38
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση (1) 40
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για τα φιλέτα τόννου καταγωγής Μεξικού 51
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή (1) 52
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 877/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 όσον αφορά την ανακοίνωση των τιμών που διαπιστώνονται στις αγορές για ορισμένα νωπά οπωροκηπευτικά 54
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 878/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον ορισμό μεταβατικών μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα που ταξινομούνται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 τα οποία προορίζονται για τεχνική χρήση (1) 62
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 879/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές (Saccharomyces cerevisiae) (1) 65
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 880/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης της βήτα-καροτίνης και της κανθαξανθίνης ως πρόσθετων υλών για ζωοτροφές που ανήκουν στην ομάδα των χρωστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων (1) 68
*Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών […] (1) 70
*Οδηγία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/54/EΚ σχετικά με την επισήμανση ορισμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το μετά αμμωνίου άλας του (1) 76

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
Συμβούλιο
2004/484/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις 78
Πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με τις νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις 83
2004/485/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της απόφασης 2003/231/ΕΚ για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο για την τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων (σύμβαση του Κιότο) 113
2004/486/EC
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για παραχώρηση για την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πολωνία ορισμένων προσωρινών παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 114
Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
2004/487/CFSP
*Κοινή θέση 2004/487/ΚΕΠΠΑ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας 116

Διορθωτικά
*Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2180/2003 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή (ΕΕ L 335 της 22.12.2003) 118
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνουνται με αστερίσκο.

Top