EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1394

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1394 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση και διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με ορισμένους κανόνες για την επιτήρηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

C/2019/6420

OJ L 234, 11.9.2019, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1394/oj

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1394 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση και διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με ορισμένους κανόνες για την επιτήρηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως τα άρθρα 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 και 268,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 (2) του Συμβουλίου απαιτείται από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές που απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δυνάμει του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο γα) (ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις) ή του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3). Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 του κώδικα, οι τελωνειακές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν, εάν κρίνεται απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και για την καταπολέμηση της απάτης, να ανταλλάσσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή, στοιχεία που λαμβάνουν σχετικά με την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων.

(2)

Το ηλεκτρονικό σύστημα που εφαρμόζει η Επιτροπή προκειμένου να συμμορφώνεται με την υποχρέωση περί επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του κώδικα, το σύστημα «Surveillance» (Επιτήρηση), είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την ανταλλαγή των σχετικών με τον ΦΠΑ πληροφοριών. Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 55 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πρόσωπα και ο βαθμός στον οποίο αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα «Surveillance». Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιεί τα δεδομένα στο «Surveillance» σε συγκεντρωτική μορφή. Δεύτερον, ως γενικός κανόνας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία που έχει παράσχει το εκάστοτε κράτος μέλος καθώς και στα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης. Τρίτον, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα, το άρθρο 55 θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα ότι συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010, ορίζουν ότι η Επιτροπή χορηγεί σε ορισμένες αρχές των κρατών μελών πρόσβαση σε μη συγκεντρωτικά στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο.

(3)

Προκειμένου να είναι εφικτή η συλλογή των πληροφοριών που, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, απαιτείται από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των στοιχείων που συλλέγει το ηλεκτρονικό σύστημα. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο τα παραρτήματα 21-01 και 21-02 του εν λόγω κανονισμού να περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία, στο παράρτημα B του εν λόγω κανονισμού, έχουν τους αύξοντες αριθμούς 3/40 και 4/4, που αφορούν τους αριθμούς αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων και τη βάση επιβάρυνσης αντίστοιχα.

(4)

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 278 του κώδικα για την παράταση της προθεσμίας όσον αφορά τη μεταβατική χρήση μέσων πλην των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον κώδικα, (4) θα πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που προβλέπει έναν μεταβατικό κατάλογο στοιχείων για τους σκοπούς της επιτήρησης (παράρτημα 21-02). Η διάταξη θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ο μεταβατικός κατάλογος στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μέχρις ότου καταστούν λειτουργικά τα εθνικά συστήματα εισαγωγής, δηλαδή, βάσει του άρθρου 278 παράγραφος 2 του κώδικα, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2022. Αντιθέτως, ο μεταβατικός κατάλογος στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά την εξαγωγή μέχρις ότου καταστούν λειτουργικά τα εθνικά συστήματα εξαγωγής, δηλαδή, βάσει του άρθρου 278 παράγραφος 3 του κώδικα, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2025.

(5)

Μέχρι την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου των εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 (5) της Επιτροπής, η ανάλυση κινδύνου των εμπορευμάτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου πρέπει να διενεργείται κατά τη χρονική στιγμή προσκόμισης των εν λόγω εμπορευμάτων στο τελωνείο βάσει της διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης ή της τελωνειακής διασάφησης ή, σε περίπτωση που η τελωνειακή διασάφηση πραγματοποιείται μέσω οποιασδήποτε άλλης πράξης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες κατά τη χρονική στιγμή της προσκόμισης. Το άρθρο 187 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να ισχύει και για τις ταχυδρομικές αποστολές και τις αποστολές με ίδια αξία έως 22 EUR, διά της συμπερίληψης των σχετικών παραπομπών στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (6).

(6)

Θα πρέπει να δοθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα να παρέχουν, μέσω εντύπων ή εγγράφων άλλων από το εκτυπωμένο αντίτυπο του ημερολογίου αλιείας, πιστοποιητικό ότι τα προϊόντα και εμπορεύματα της θαλάσσιας αλιείας που μεταφορτώνονται και μεταφέρονται μέσω χώρας ή εδάφους που δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εργασιών. Εντούτοις, για να καθίσταται δυνατός ο καταλογισμός των προϊόντων και εμπορευμάτων της θαλάσσιας αλιείας στα αντίστοιχα ημερολόγια αλιείας στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό μη διενέργειας εργασιών παρέχεται μέσω εντύπου ή εγγράφου εκτός του εκτυπωμένου αντιγράφου του ημερολογίου αλιείας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο εν λόγω άλλο έντυπο ή έγγραφο αναφορά στο αντίστοιχο ημερολόγιο αλιείας. Το άρθρο 214 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Στο πλαίσιο της απλούστευσης, βάσει της οποίας μια τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται υπό μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να άρουν την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων. Προκειμένου να είναι εφικτός ο ορθός τελωνειακός έλεγχος σε ειδικές καταστάσεις, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικαστικοί κανόνες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω νέου, σοβαρού χρηματοοικονομικού κινδύνου ή άλλης ειδικής κατάστασης, το τελωνείο ελέγχου ζητά συγκεκριμένα εμπορεύματα να προσκομίζονται βάσει του άρθρου 182 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κώδικα. Το άρθρο 234 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Το άρθρο 302 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση σφράγισης των μεταφορικών μέσων ή των επιμέρους δεμάτων που περιέχουν τα εμπορεύματα, για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η θαλάσσια μεταφορά είναι εξίσου ασφαλής με την αεροπορική ή τη σιδηροδρομική μεταφορά όσον αφορά τη διασφάλιση της παράδοσης των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού. Συνεπώς, η απαλλαγή θα πρέπει να επεκταθεί και στα εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης, υπό τον όρο ότι στο ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως τελωνειακή διασάφηση για τη θέση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης περιλαμβάνεται αναφορά στη συνοδευτική φορτωτική.

(9)

Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους που συμμετέχει σε πράξη διαμετακόμισης λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα γεγονότα από τα οποία γεννάται η τελωνειακή οφειλή συνέβησαν στο έδαφός του, η εν λόγω αρχή θα πρέπει να ζητήσει από το κράτος μέλος αναχώρησης να της μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης. Το κράτος μέλος αναχώρησης θα πρέπει να επιβεβαιώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εάν μεταφέρει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της είσπραξης στην τελωνειακή αρχή που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Ως εκ τούτου, το άρθρο 311 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει την ειδική περίπτωση πράξης διαμετακόμισης.

(10)

Το άρθρο 324 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με τις ειδικές περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και οι αντίστοιχοι κωδικοί στα παραρτήματα Α και Β θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να αποτυπώνουν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου (7).

(11)

Σε περίπτωση εξόδου εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου για εμπορεύματα που φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος. Επιπλέον, ορισμένες απλουστευμένες ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του τελωνείου εξόδου δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε μη ενωσιακά εμπορεύματα. Το άρθρο 329 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Σε περίπτωση που, μετά την παράδοση για εξαγωγή, τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι κανόνες διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης μέχρι τη φυσική έξοδο των εν λόγω εμπορευμάτων. Το άρθρο 332 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Οι διαδικαστικοί κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 333 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την επιτήρηση των εμπορευμάτων που παραδίδονται για έξοδο θα πρέπει να διευκρινιστούν με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά τις οποίες τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με τρόπο διαφορετικό από τον αρχικώς προβλεπόμενο, καθώς και προκειμένου να καλύπτεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την εγκατάσταση του ΕΚΤ - Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578.

(14)

Οι διαδικαστικοί κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 340 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την έξοδο εμπορευμάτων θα πρέπει να διευκρινιστούν με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά τις οποίες τα εμπορεύματα διασαφίζονται για εξαγωγή αλλά τελικώς δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(15)

Μετά την κοινοποίηση, εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας, προς τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση της έναρξης ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών από τις 15 Φεβρουαρίου 2019, η παλαιότερη ονομασία της χώρας «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» έχει αλλάξει σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να αναφέρεται στα παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 με τη συγκεκριμένη ονομασία, ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τη συντομευμένη μορφή της, «Βόρεια Μακεδονία».

(16)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των μορφότυπων και των κωδικών ορισμένων απαιτήσεων περί δεδομένων στο πλαίσιο διασαφήσεων και γνωστοποιήσεων στα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, θα πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα Β.

(17)

Είναι απαραίτητο να διορθωθεί ένα σφάλμα διατύπωσης στο παράρτημα 33-07 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σε σχέση με μια αναφορά στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446.

(18)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διορθωθεί αναλόγως.

(19)

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων 21-01 και 21-02 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020, διότι αυτή είναι η ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές σε συγκεντρωτική μορφή.»·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.   Η Επιτροπή παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 2 πρόσβαση στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία παρέχουν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους που ζήτησαν την εν λόγω πρόσβαση καθώς και στα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης.

3β.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3α, η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία, σε περίπτωση που νομοθετική πράξη της Ένωσης προβλέπει την εν λόγω πρόσβαση.»·

γ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, ο κατάλογος των στοιχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Επιτροπή για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται στο παράρτημα 21-02.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εξαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, ο κατάλογος των στοιχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Επιτροπή για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά την εξαγωγή προβλέπεται στο παράρτημα 21-02.».

(2)

Στο άρθρο 187, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Εάν εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ια), ιγ) και ιδ) και παράγραφοι 2, 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η ανάλυση κινδύνων διενεργείται κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων, με βάση, όπου είναι διαθέσιμη, τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή την τελωνειακή διασάφηση που καλύπτει τα εν λόγω εμπορεύματα.».

(3)

Στο άρθρο 214 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να παρέχεται μέσω οποιωνδήποτε συναφών εντύπων ή εγγράφων άλλων από το εκτυπωμένο αντίγραφο του ημερολογίου αλιείας, περιλαμβανομένης αναφοράς στο εν λόγω ημερολόγιο αλιείας.».

(4)

Στο άρθρο 234 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Σε περίπτωση που το τελωνείο επιτήρησης έχει ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κώδικα, την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο διότι οι τελωνειακές αρχές έχουν εντοπίσει νέο, σοβαρό χρηματοοικονομικό κίνδυνο ή άλλη ειδική κατάσταση σε σχέση με άδεια υποβολής τελωνειακής διασάφησης με τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή με απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων, το τελωνείο επιτήρησης αναφέρει στον κάτοχο της εν λόγω άδειας:

α)

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στις εν λόγω περιπτώσεις,

β)

την υποχρέωση καταχώρισης της ημερομηνίας γνωστοποίησης της προσκόμισης στις λογιστικές καταχωρίσεις, και

γ)

την υποχρέωση συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 στοιχεία β) έως ε) και ζ).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 194 του κώδικα.».

(5)

Στο άρθρο 302 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

τα εμπορεύματα μεταφέρονται διά θαλάσσης και στο ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως τελωνειακή διασάφηση για τη θέση των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα, περιλαμβάνεται αναφορά στη συνοδευτική φορτωτική.».

(6)

Στο άρθρο 311, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Εάν η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους που συμμετέχει σε πράξη διαμετακόμισης λάβει αποδεικτικά στοιχεία, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 77 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, ότι τα γεγονότα από τα οποία γεννάται η τελωνειακή οφειλή συνέβησαν στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, η εν λόγω αρχή αποστέλλει προς την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους αναχώρησης αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας δεόντως αιτιολογημένο αίτημα μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης στην τελωνειακή αρχή που υποβάλλει το αίτημα.

4.   Η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους αναχώρησης βεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και ενημερώνει την τελωνειακή αρχή που υπέβαλε το αίτημα, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, εάν συμφωνεί με την ικανοποίηση του αιτήματος και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης στην αρχή που υπέβαλε το αίτημα.».

(7)

Στο άρθρο 324 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

παράδοση κύριων μεταποιημένων προϊόντων για τα οποία ο erga omnes εφαρμοζόμενος εισαγωγικός δασμός είναι “ατελώς” ή για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου (*1)·

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 (ΕΕ L 98 της 18.4.2018, σ. 1).»."

(8)

Το άρθρο 329 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν τα εμπορεύματα φορτώνονται εντός θαλάσσιου λιμένα σε πλοίο το οποίο δεν εξυπηρετεί τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για μεταφορά σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο εν λόγω πλοίο.

4.   Σε περίπτωση που η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται και τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος, χωρίς επακόλουθη μεταφόρτωση, για μεταφορά σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διά θαλάσσης ή αεροπορικώς, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο φόρτωσης των εμπορευμάτων στο εν λόγω πλοίο ή αεροσκάφος.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7α.   Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, οι παράγραφοι 6 και 7 δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εξαγωγής ενωσιακών προϊόντων που εμπίπτουν σε κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, η παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις επανεξαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων.».

(9)

Στο άρθρο 332 παράγραφος 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι στη διάθεση των τελωνειακών αρχών μέσω των υφιστάμενων εμπορικών, λιμενικών ή μεταφορικών πληροφοριακών συστημάτων, ή στην περίπτωση που καλύπτεται από το άρθρο 329 παράγραφος 7.».

(10)

Το άρθρο 333 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Εάν εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ως περισσότερες της μιας αποστολές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων μόνον όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

5.   Σε απρόβλεπτες περιστάσεις, όπου εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω περισσοτέρων του ενός τελωνείων εξόδου, οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα δύναται να ζητήσει από το τελωνείο εξόδου στο οποίο προσκομίστηκαν αρχικά τα εμπορεύματα να ενημερώσει το/τα άλλο/-α τελωνείο/-α εξόδου από το/τα οποίο/-α μέρος των εμπορευμάτων θα εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Κάθε τελωνείο εξόδου επιτηρεί τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από το εν λόγω τελωνείο. Το/τα επόμενο/-α τελωνείο/-α εξόδου ενημερώνει/-ουν το πρώτο τελωνείο εξόδου σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα που εξήλθαν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τα εν λόγω τελωνεία. Το πρώτο τελωνείο εξόδου και το/τα επόμενο/-α τελωνείο/-α εξόδου ανταλλάσσουν τις εν λόγω πληροφορίες κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, και εκτός του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578. Το πρώτο τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.»·

β)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, έως τις ημερομηνίες εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία εντός της οποίας το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας κατά την οποία τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς διαμετακόμισης ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εκκαθαρίζεται το καθεστώς διαμετακόμισης.»·

γ)

οι παράγραφοι 8 και 9 απαλείφονται.

(11)

Το άρθρο 340 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 παράγραφοι 5, 6 και 7, τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μιας μεταφοράς η οποία έπρεπε να έχει τερματιστεί εκτός αυτού, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή αρχές ενημερώνουν το τελωνείο εξόδου σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση και μπορούν να προβούν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με το εν λόγω τελωνείο.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·».

(12)

Το παράρτημα Α τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(13)

Το παράρτημα Β τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(14)

Στο παράρτημα 21-01, μετά τη σειρά για το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/39, παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«3/40

Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/40»

(15)

Στο παράρτημα 21-02, μετά τη σειρά για το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 1/10, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:

«3/40

Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/40

44 – an ..40

4/4

Υπολογισμός των επιβαρύνσεων - Βάση της επιβάρυνσης (*2)

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

Στο παράρτημα 23-01, στην πρώτη στήλη του πίνακα, η σειρά Ζώνη ΙΣΤ τροποποιείται ως εξής:

α)

η φράση «, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» απαλείφεται·

β)

μεταξύ των λέξεων «Μαυροβούνιο» και «Νορβηγία» παρεμβάλλονται οι λέξεις «, Βόρεια Μακεδονία».

(17)

Στο παράρτημα 32-01 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(18)

Στο παράρτημα 32-02 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(19)

Στο παράρτημα 32-03 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(20)

Στο παράρτημα 72-04, το μέρος II τροποποιείται ως εξής:

α)

στο κεφάλαιο VI θέση 7, η φράση «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «Βόρεια Μακεδονία»,

β)

στο κεφάλαιο VIΙ θέση 6, η φράση «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «Βόρεια Μακεδονία».

Άρθρο 2

Διορθώσεις στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447

Στο παράρτημα 33-07 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, στη θέση 2, η φράση «[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/ΧΧΧ]» αντικαθίσταται από τη φράση «[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446]».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 σημεία 14 και 15 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 269 της 10ης Οκτωβρίου 2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/632 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 54).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 (ΕΕ L 98 της 18.4.2018, σ. 1).

(*2)  Όταν ο ενωσιακός κωδικός που έχει καταχωριστεί για (Υπολογισμός των επιβαρύνσεων – Είδος επιβάρυνσης) είναι B00.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στον τίτλο I, ο πίνακας «Μορφότυποι των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις» τροποποιείται ως εξής:·

α)

στη σειρά Τίτλος IV, Αύξων αριθμός στοιχείου IV/6, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας που έχουν εκδοθεί βάσει διεθνών συμβάσεων, ενός διεθνούς προτύπου του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ή ενός ευρωπαϊκού προτύπου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης ή πιστοποιητικά με τα οποία χορηγείται ιδιότητα ισοδύναμη προς την ιδιότητα AEO που εκδίδονται σε τρίτες χώρες και αναγνωρίζονται σε συμφωνία»·

β)

στη σειρά Τίτλος XIV, Αύξων αριθμός στοιχείου XIV/4, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προθεσμία για την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης»

(2)

Στον τίτλο II, στην επικεφαλίδα «ΚΩΔΙΚΟΙ», στο στοιχείο «6/2. Οικονομικοί όροι», στη σειρά του κωδικού 14, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«μεταποίηση σε προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό,».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στον τίτλο I, ο πίνακας «Μορφότυποι και πληθάριθμος των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» τροποποιείται ως εξής:

α)

η σειρά 2/1 «Απλουστευμένη διασάφηση/Προηγούμενα έγγραφα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τύπος προηγούμενου εγγράφου: an..3 +

Αριθμός αναφοράς προηγούμενου εγγράφου: an..35 +

Κωδικός αναγνώρισης είδους εμπορευμάτων: n..5 +

Είδος συσκευασίας: an..2

Αριθμός δεμάτων: n..8

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό, εφόσον συντρέχει περίπτωση: an..4 +

Ποσότητα: n..16,6»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά.

Εάν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.»·

β)

στη σειρά 2/2 «Ειδική μνεία», στη στήλη «Πληθάριθμος σε επίπεδο τίτλου», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«99x»·

γ)

η σειρά 2/3 «Προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες, λοιπά δικαιολογητικά» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τύπος εγγράφου (ενωσιακοί κωδικοί): a1+ an3 + (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Αναγνωριστικό εγγράφου: an..35

Ή

Τύπος εγγράφου (εθνικοί κωδικοί): n1+an3 + (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Αναγνωριστικό εγγράφου: an..35

+ (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Όνομα εκδίδουσας αρχής: an..70 +

Ημερομηνία ισχύος: n8 (εεεεμμηη) +

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό, εφόσον συντρέχει περίπτωση: an..4 +

Ποσότητα: n..16,6 +

Κωδικός νομίσματος: a3 +

Ποσό: n..16,2»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά.

Εάν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.

Για το νόμισμα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί νομισμάτων ISO-alpha-3 (ISO 4217).»·

(3)

στη στήλη «Πληθάριθμος σε επίπεδο τίτλου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«99x»·

δ)

μεταξύ των σειρών 3/44 και 4/1 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:

«3/45

Αριθ. αναγνώρισης του προσώπου που παρέχει την εγγύηση

an..17

N

1x

 

Ο αριθμός EORI έχει τη δομή που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 3/2 Αριθμός αναγνώρισης εξαγωγέα.

3/46

Αριθ. αναγνώρισης του προσώπου που καταβάλλει τον δασμό

an..17

N

1x

 

Ο αριθμός EORI έχει τη δομή που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 3/2 Αριθμός αναγνώρισης εξαγωγέα.»·

ε)

στη σειρά 4/18, στη στήλη Όνομα στοιχείου, οι λέξεις «Ταχυδρομική αξία» αντικαθίστανται από τη λέξη «Αξία»·

στ)

στη σειρά 4/19, στη στήλη Όνομα στοιχείου, οι λέξεις «Ταχυδρομικά τέλη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Έξοδα μεταφοράς στον τελικό προορισμό»·

ζ)

μεταξύ των σειρών 5/30 και 6/1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«5/31

Ημερομηνία αποδοχής

n8 (εεεεμμηη)

N

1x

1x»·

 

η)

η σειρά 6/19 «Είδος εμπορευμάτων» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«an..3»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιείται ο κατάλογος κωδικών 130 της ΠΤΕ (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση)»·

θ)

στη σειρά 7/13, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το κείμενο «Κωδικός τύπου προμηθευτή εμπορευματοκιβωτίου»·

ι)

η σειρά 8/7 απαλείφεται.

(2)

Στον Τίτλο ΙΙ, το τμήμα «2. ΚΩΔΙΚΟΙ» τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο «1/3. Είδος διασάφησης διαμετακόμισης/αποδεικτικού του τελωνειακού χαρακτήρα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στην ενότητα «Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαμετακόμισης», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«TIR

Εμπορεύματα που διακινούνται στο πλαίσιο πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR»·

(2)

στην ενότητα «Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων», απαλείφεται το ακόλουθο κείμενο:

«N

Όλα τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω υπό τους κωδικούς T2L και T2LF»·

β)

το στοιχείο «1/10. Καθεστώς», ενότητα «Κατάλογος των καθεστώτων για κωδικοποίηση», τροποποιείται ως εξής:

(1)

η περιγραφή του κωδικού «01» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταυτόχρονη επαναποστολή, στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις, ή στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις.

Παράδειγμα: Μη ενωσιακά εμπορεύματα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και συνεχίζουν με προορισμό τις νήσους της Μάγχης.»·

(2)

το «Παράδειγμα» του κωδικού «10. Οριστική εξαγωγή» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων προς τρίτη χώρα, αλλά και αποστολή ενωσιακών εμπορευμάτων προς τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.»·

μεταξύ των σειρών H6 και I1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«H7

Τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά αποστολή υπαγόμενη σε απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.

4 000 »·

γ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», στην ενότητα «Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (άρθρο 256 του κώδικα)», προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Καταστροφή εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

A10 »·

δ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», η ενότητα «Ατέλεια [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (1)]» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C01, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»·

(2)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C43, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωπικά είδη που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από φυσικό πρόσωπο το οποίο σκοπεύει να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (ατέλεια υποκείμενη σε ανάληψη υποχρέωσης)»·

(3)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C60, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προικώα είδη και λοιπά κινητά που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου και διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το νωρίτερο δύο μήνες πριν από τον γάμο (ατέλεια εξαρτώμενη από την παροχή κατάλληλης εγγύησης)»·

(4)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C61, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Συνήθη γαμήλια δώρα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το νωρίτερο δύο μήνες πριν από τον γάμο (ατέλεια εξαρτώμενη από την παροχή κατάλληλης εγγύησης)»·

(5)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C40, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Υλικά που προορίζονται για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση μνημείων ή νεκροταφείων θυμάτων πολέμου»·

ε)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», η ενότητα «Προσωρινή εισαγωγή», τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D01, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παλέτες (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού των παλετών)»·

(2)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D02, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορευματοκιβώτια (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού των εμπορευματοκιβωτίων)»·

(3)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D19, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα που υπόκεινται σε ικανοποιητικές δοκιμές αποδοχής οι οποίες προβλέπονται σε σύμβαση πώλησης»·

(4)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D26, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα άλλα από αυτά που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα τα οποία εισάγονται για να πωληθούν σε πλειστηριασμό»·

(5)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D51, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό»·

στ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», το τμήμα «Εισαγωγή» της ενότητας «Διάφορα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό F03, οι λέξεις «άρθρο 158 παράγραφος 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 158 παράγραφος 3»·

(2)

οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς F31 έως F34 απαλείφονται·

(3)

μετά τη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό F47 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες και εδάφη που καθορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

F48

Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που καθορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 7 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

F49 »·

ζ)

το στοιχείο «2/2. Ειδική μνεία», στην ενότητα «Ειδικές μνείες — Κωδικός XXXXX» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx», η σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό 00500 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τίτλος II του παραρτήματος Β του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Ίδιος διασαφιστής και εισαγωγέας

“Εισαγωγέας”

00500 »·

(2)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx», προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Άρθρο 176 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 241 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

“ΕΤ” και σχετικός αριθμός άδειας ή αριθμός INF»

00700

Άρθρο 241 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ειδικά μέτρα εμπορικής πολιτικής)

“ΕΤ ΜΕΠ”

00800

Άρθρο 238 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση προσωρινής εισαγωγής

“ΠΕ” και σχετικός αριθμός άδειας

00900 »·

(3)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Κατά την εισαγωγή: Κωδικός 1xxxx», οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς 10200, 10300 και 10500 απαλείφονται·

(4)

οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς 20100 και 20200 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18 του “κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης” (*)

Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης που υπόκειται σε περιορισμούς ή εξαγωγή από την Ένωση που υπόκειται σε περιορισμούς

 

20100

Άρθρο 18 του “κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης” (*)

Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης που υπόκειται σε δασμούς ή εξαγωγή από την Ένωση που υπόκειται σε δασμούς

 

20200 »·

(5)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Κατά την εξαγωγή: Κωδικός 3xxxx», στην τελευταία στήλη της δεύτερης σειράς, ο αριθμός «30 400» αντικαθίσταται από τον αριθμό «30 700»·

η)

στο στοιχείο «3/40. Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων, στην ενότητα»«1. Κωδικός ρόλου», στη σειρά που αντιστοιχεί στον Κωδικό ρόλου FR2, το κείμενο στην τρίτη στήλη («Περιγραφή») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόσωπο υπόχρεο για την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας επί της ενδοενωσιακής απόκτησης αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 200 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ»·

θ)

στο στοιχείο «3/40. Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων, στην ενότητα»«1. Κωδικός ρόλου», προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«FR5

Πωλητής (IOSS)

Υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες που ορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και κάτοχος του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369ιζ της εν λόγω οδηγίας.

FR7

Υποκείμενος στον φόρο ή υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του υποκείμενου στον φόρο ή του υπόχρεου του ΦΠΑ στην περίπτωση που η καταβολή του ΦΠΑ αναβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 211 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.»·

ι)

στο στοιχείο «4/17. Προτίμηση», στη σειρά 19, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωρινή αναστολή για τα προϊόντα που εισάγονται με πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό»·

ια)

το στοιχείο «7/13. Είδος προμηθευτή εξοπλισμού» αντικαθίσταται από το στοιχείο «7/13. Κωδικός τύπου προμηθευτή εμπορευματοκιβωτίου»·

ιβ)

στο στοιχείο «8/2. Είδος εγγύησης», στη δεύτερη στήλη («Κωδικός») της έβδομης σειράς, το «7» αντικαθίσταται από το «I».


Top