EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1827

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1827 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κατώτατο όριο για τις συμβάσεις παραχώρησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/7691

ΕΕ L 279 της 31.10.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1827/oj

31.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 279/23


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1827 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2019

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κατώτατο όριο για τις συμβάσεις παραχώρησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/115/ΕΕ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (3) (εφεξής «η συμφωνία») που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η συμφωνία αποτελεί πολυμερές μέσο και στόχος της είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών μεταξύ των μερών της. Εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται σ’ αυτήν και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2014/23/ΕΕ είναι να επιτρέψει στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές, που εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία, να συμμορφώνονται ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, η Επιτροπή ελέγχει ανά διετία ότι το κατώτατο όριο για τις παραχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο που προβλέπεται στη συμφωνία. Δεδομένου ότι η τιμή του κατώτατου ορίου που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ διαφέρει από την τιμή του κατώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί αυτό το κατώτατο όριο.

(3)

Συνεπώς, η οδηγία 2014/23/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, το ποσό των «5 548 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «5 350 000 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2014/115/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 2.


Top