EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

COM/2019/422 final

Βρυξέλλες, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018


Πίνακας περιεχομένων

1.Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.1.Δημοσιονομικό πλαίσιο

1.2.Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2018

1.3.Έγκριση του προϋπολογισμού του 2018

1.4.Έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών

2.Διαχείριση των πιστώσεων

2.1.Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

2.1.1.Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

2.1.2.Τεχνική βοήθεια

2.2.Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών

2.2.1.Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

2.2.2.Τεχνική βοήθεια

3.Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2018

3.1.Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

3.1.1.Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

3.1.2.Τεχνική βοήθεια

3.2.Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

3.2.1.Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

3.2.2.Τεχνική βοήθεια

3.3.Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά μέτρο

3.4.Υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ

3.4.1.Περίοδος προγραμματισμού 2007-2013

3.4.2.Περίοδος προγραμματισμού 2014-2020

1.    Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.1.    Δημοσιονομικό πλαίσιο 

Οι δαπάνες για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για το 2018 χρηματοδοτούνται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τα κονδύλια για δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις μετά την ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ.

Πίνακας 1 – Δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020

ΤΟΜΕΑΣ 2.

Σε εκατ. EUR· τρέχουσες τιμές

Διατηρήσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

εκ των οποίων:

- Αγροτική Ανάπτυξη α), β), γ), δ), ε)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις, α), β), γ), δ)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

α) Μετά από καθαρή μεταφορά 351,9 εκατ. EUR μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014 (βλ. σημείωση στ) για λεπτομέρειες)

β) Μετά από καθαρή μεταφορά 51,6 εκατ. EUR μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2015 (βλ. σημείωση στ) για λεπτομέρειες)

γ) Μετά από καθαρή μεταφορά 28 εκατ. EUR μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για τα οικονομικά έτη 2014-2020 (βλ. σημείωση στ) για λεπτομέρειες)

δ) Μετά από καθαρή μεταφορά 4 313,9 εκατ. EUR μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για τα οικονομικά έτη 2015-2020 (βλ. σημείωση στ) για λεπτομέρειες)

ε) Μετά τον αναπρογραμματισμό των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για το έτος 2014, κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ, συνολικό ποσό ύψους 8 705 εκατ. EUR, το οποίο είχε αφαιρεθεί από αναλήψεις υποχρεώσεων του 2014, κατανεμήθηκε ισόποσα σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τα έτη 2015 και 2016

στ) Οι μεταφορές στην αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) που αναφέρονται στις σημειώσεις α) έως δ) παραπάνω περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 4 εκατ. EUR τα οποία μεταφέρονται ετησίως για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020 από τον τομέα του βαμβακιού (Ελλάδα) βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 296,3 εκατ. EUR που είχαν οριστεί για την προαιρετική προσαρμογή μεταφέρθηκαν για το οικονομικό έτος 2014 (UK) βάσει του άρθρου 10β και του άρθρου 10γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, 51,6 εκατ. EUR για αδιάθετα ποσά που μεταφέρονται κάθε χρόνο για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 (SE και DE) βάσει του άρθρου 136 και του άρθρου 136β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, και 4 313,9  εκατ. EUR για τη μείωση των ενισχύσεων και την ευελιξία μεταξύ πυλώνων βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

1.2.    Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2018

Το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2018 εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στις 29 Ιουνίου 2017.

Το σχέδιο προϋπολογισμού περιελάμβανε 14 372 εκατ. EUR. σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 11 848 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2018 στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώμη στις 25 Οκτωβρίου 2017. Κατέστη αναγκαία η σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής και η επιτροπή συμφώνησε επί κοινού σχεδίου εντός της προθεσμίας των 21 ημερών. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν χωριστά το κοινό σχέδιο στις 30 Νοεμβρίου 2017.

1.3.    Έγκριση του προϋπολογισμού του 2018

Ο προϋπολογισμός του 2018 που εγκρίθηκε την 30ή Νοεμβρίου 2017 ήταν, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, ίσος με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Πίνακας 2

Εγκριθείς προϋπολογισμός 2018

Θέση του προϋπολογισμού

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

(σε EUR)

(σε EUR)

2014-2020

05.046001 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών

Στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την τεχνική βοήθεια του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 μειώθηκαν κατά 0,7 εκατ. EUR.

Πίνακας 3

Προϋπολογισμός του 2018 μετά τις τροποποιήσεις

Θέση του προϋπολογισμού

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

(σε EUR)

(σε EUR)

2014-2020

05.046001 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια)

20 070 000

21 037 093

2.    Διαχείριση των πιστώσεων

2.1.    Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

2.1.1.    Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

Όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ, ο ψηφισθείς προϋπολογισμός του 2018 ανήλθε σε 14 347 εκατ. EUR, σε πλήρη συνάφεια με τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

Πίνακας 4

Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2018 – ΕΓΤΑΑ

Θέση του προϋπολογισμού

05.046001

(σε EUR)

Πιστώσεις στις αρχές του 2018

14 346 899 509

Διαθέσιμες πιστώσεις το 2018

14 346 899 509

Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Τεχνική βοήθεια

Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 προβλέπει ότι το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρησιμοποιεί έως και το 0,25 % των ετήσιων κονδυλίων του για τη χρηματοδότηση δράσεων τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Στον προϋπολογισμό του 2018 το αρχικό διαθέσιμο ποσό για τον σκοπό αυτό ήταν 4,7 εκατ. EUR για μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια και 20,8 εκατ. EUR για επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια. Το τελευταίο μειώθηκε κατά 0,7 εκατ. EUR με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6.

2.2.    Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών

2.2.1.    Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

Για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, οι πιστώσεις πληρωμών του ψηφισθέντος προϋπολογισμού του 2018 ανήλθαν σε 11 822 εκατ. EUR. Επιπλέον, τα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος ανήλθαν σε 18,1 εκατ. EUR και τα έσοδα για ειδικό προορισμό που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε 12,4 εκατ. EUR. Οι πιστώσεις πληρωμών ενισχύθηκαν με τη μεταφορά α) 4 εκατ. EUR από τη γραμμή για τεχνική βοήθεια, β) 150 εκατ. EUR με τη συνολική μεταφορά και γ) 64 εκατ. EUR με τη μεταφορά στο τέλος του έτους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό ύψους 119,0 εκατ. EUR από το ΕΓΤΑΑ 2007-2013 ώστε να καλυφθούν πλήρως οι δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για το τρίτο τρίμηνο του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταφορές, το συνολικό ποσό πιστώσεων πληρωμών που ήταν διαθέσιμο το 2018 ανήλθε σε 12 189,5 εκατ. EUR. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν πιστώσεις πληρωμών ύψους 12 173,5 εκατ. EUR και έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους 12,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2018 στο 2019.Πίνακας 5

Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών το 2018

(σε EUR)

 

ΕΓΤΑΑ (2014-2020)

Θέση του προϋπολογισμού - 05.046001

Πιστώσεις στις αρχές του 2018

11 822 000 000

Μεταφορά από τα κονδύλια για τεχνική βοήθεια (ΤΒ) του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020

4 000 000

Συνολική μεταφορά

150 000 000

Μεταφορά στο τέλος του έτους

64 000 000

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το 2017

18 098 156

Έσοδα για ειδικό προορισμό που εισπράχθηκαν το 2018

12 400 084

Μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό από το ΕΓΤΑΑ 2007-2013

119 046 270

Διαθέσιμες πιστώσεις το 2018

12 189 544 509

Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Τεχνική βοήθεια

Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια του ΕΓΤΑΑ, το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018 ανήλθε σε 25,7 εκατ. EUR. Ποσό 4,0 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στη γραμμή για τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 ώστε να καλυφθούν πλήρως οι δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για το τρίτο τρίμηνο του 2018. Οι οριστικές πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν σε 21,7 εκατ. EUR.

3.    Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2018

3.1.    Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

3.1.1.    Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ    

Αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το συνολικό ποσό πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που είναι διαθέσιμο στον προϋπολογισμό του 2018 για τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 (14 346,9 εκατ. EUR).

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα κονδύλια ανά κράτος μέλος που καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/71 της Επιτροπής και τα ποσά για τα οποία αναλήφθηκε υποχρέωση το 2018.Πίνακας 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (όπως τροποποιήθηκε) – σύγκριση με τα ποσά για τα οποία είχε αναληφθεί υποχρέωση στο τέλος του 2018

Θέση του προϋπολογισμού: 05.046001

(σε EUR)

ΚΜ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Ποσά για τα οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις το 2018

Κονδύλια 2018

 

α)

β)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Σύνολο

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Τεχνική βοήθεια

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια στον προϋπολογισμό του 2018 ανήλθε σε 20,8 εκατ. EUR. Η γραμμή αυτή μειώθηκε κατά 0,7 εκατ. EUR στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6. Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η απορρόφηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια το 2018. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και την Τεχνική Συμβουλευτική Πλατφόρμα για Χρηματοδοτικά Μέσα.

Πίνακας 7

Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Θέση του προϋπολογισμού: 05.046002

(σε EUR)

Περιγραφή

Ποσό για το οποίο αναλήφθηκαν υποχρεώσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης

4 629 652

Τεχνική Συμβουλευτική Πλατφόρμα Για Χρηματοδοτικά Μέσα

4 523 225

Τεχνολογία πληροφοριών*

2 979 178

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας

2 730 006

Θεσμική επικοινωνία

2 140 000

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης

1 900 113

Βάση δεδομένων για τη βιολογική γεωργία

432 796

Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι

249 774

Προστασία λογότυπου

50 000

Σύνολο

19 634 744

* Συμπεριλαμβανομένων των BCO (Broadband Competence Offices – αρμόδια γραφεία ευρυζωνικότητας)

3.2.    Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

3.2.1.    Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, εκτελέστηκαν πιστώσεις πληρωμών ύψους 12 173,5 εκατ. EUR από σύνολο 12 189,5 εκατ. EUR διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας 8 παρουσιάζει την κατανομή των πληρωμών που έγιναν το 2018 ανά περίοδο δήλωσης:


Πίνακας 8

Πληρωμές κατά το 2018 για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ (σε εκατ. EUR)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Προχρηματοδότηση 2014-2020

-

19,5

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής πριν από το Τ4 2017

-

6,3

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ4 2017

-

4 460,8

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ1 2018

-

2 616,1

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ2 2018

-

2 402,3

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ3 2018

-

2 668,6

Κλείσιμο ή θετικές πληρωμές για την περίοδο 2007-2013

271,9

-

Σύνολο 2018

271,9

12 173,5

Η μηνιαία απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του έτους (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος 2018) παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.

Γράφημα 1Η κατανομή ανά κράτος μέλος και ανά περίοδο δήλωσης των ποσών που κατέβαλε η Επιτροπή για το δημοσιονομικό έτος 2018 παρουσιάζεται στους πίνακες 9α και 9β.

Πίνακας 9α: ΕΓΤΑΑ 2007-2013

Πληρωμές που όντως πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1/1/2018 και 31/12/2018

ΕΓΤΑΑ 2007-2013 - Θέση προϋπολογισμού 05.040501 (σε EUR)

ΚΜ

Θετικές πληρωμές, κυρίως μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κλείσιμο

Σύνολο

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Σύνολο

47 161 052

224 768 001

271 929 053Πίνακας 9β: ΕΓΤΑΑ 2014-2020

Πληρωμές που όντως πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1/1/2018 και 31/12/2018

ΕΓΤΑΑ 2014-2020 - Θέση προϋπολογισμού 05.046001

(σε EUR)

ΚΜ

Προχρηματοδότηση

Πριν από το Τ4 2017

Τ4 2017

Τ1 2018

Τ2 2018

Τ3 2018

Σύνολο

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Σύνολο

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691Στον πίνακα 10 γίνεται σύγκριση, για κάθε κράτος μέλος, των πληρωμών ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 που καταβλήθηκαν το 2018, με τις πληρωμές που καταβλήθηκαν το 2017. Συνολικά, οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 10 % σε σύγκριση με το 2017 (12,2 δισ. EUR έναντι 11,1 δισ. EUR).

Πίνακας 10

Πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κράτη μέλη - Σύγκριση 2018 και 2017 - ΕΓΤΑΑ 2014-2020

(σε EUR)

 

ΚΜ

2017

2018

Διαφορά μεταξύ 2018 και 2017

Ενδιάμεσες πληρωμές

Προ-χρηματοδότηση

Σύνολο

Ενδιάμεσες πληρωμές

Προ-χρηματοδότηση

Σύνολο

(σε EUR)

(σε %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Σύνολο

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Τεχνική βοήθεια 

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το ποσό των πιστώσεων πληρωμών για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ανήλθε σε 21,0 εκατ. EUR. Μέρος αυτών των πιστώσεων (4,0 εκατ. EUR) μεταφέρθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες πληρωμών σε σχέση με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020.

Στον πίνακα 11 που ακολουθεί εμφαίνονται οι πληρωμές, ομαδοποιημένες κατά κύριες δραστηριότητες. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πίνακας 11

 

Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

Θέση του προϋπολογισμού: 05.046002

(σε EUR)

Περιγραφή

Καταβληθέν ποσό

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης

3 914 519

Τεχνολογία πληροφοριών*

2 822 364

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας

2 468 602

Τεχνική Συμβουλευτική Πλατφόρμα Για Χρηματοδοτικά Μέσα

1 800 000

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης

1 589 121

Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι

410 785

Βάση δεδομένων για τη βιολογική γεωργία

135 317

Προστασία λογότυπου

40 000

Σύνολο

13 180 708

    * Συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας

3.3.    Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά μέτρο

Στον πίνακα 12 εμφαίνονται οι αιτήσεις πληρωμών που δηλώθηκαν ανά κράτος μέλος και ανά μέτρο για την αγροτική ανάπτυξη το 2018 (4ο τρίμηνο του 2017 έως 3ο τρίμηνο του 2018), οι σωρευτικές δαπάνες που δηλώθηκαν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού και το χρηματοδοτικό σχέδιο των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ 2014-2020.

Το 2018, οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 επικεντρώθηκαν κυρίως στο μέτρο 13 (Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα), στο μέτρο 04 (Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού) και στο μέτρο 10 (Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα).Πίνακας 12

Δηλωθείσες δαπάνες ΕΓΤΑΑ το 2018 (Τ4 2017-Τ3 2018) και συνολικές σωρευτικές δαπάνες (Τ4 2014 έως Τ3 2018)

σε σύγκριση με τα χρηματοδοτικά σχέδια - ΕΓΤΑΑ 2014-2020

 

Δηλωθείσα δαπάνη το 2018 (Τ4 2017 έως Τ3 2018)

Σωρευτική δηλωθείσα δαπάνη (Τ4 2014 έως Τ3 2018)

Χρηματοδοτικά σχέδια 2014-2020

Μέτρα ΕΓΤΑΑ

(εκατ. EUR)

(%)

(εκατ. EUR)

(%)

(εκατ. EUR)

(%)

Μέτρο 01

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Μέτρο 02

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Μέτρο 03

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Μέτρο 04

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Μέτρο 05

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Μέτρο 06

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Μέτρο 07

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Μέτρο 08

Επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Μέτρο 09

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Μέτρο 10

Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Μέτρο 11

Βιολογική γεωργία

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Μέτρο 12

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Μέτρο 13

Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Μέτρο 14

Καλή μεταχείριση των ζώων

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Μέτρο 15

Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Μέτρο 16

Συνεργασία

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Μέτρο 17

Διαχείριση κινδύνων

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Μέτρο 18

Χρηματοδότηση συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων για την Κροατία

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Μέτρο 19

Στήριξη στην τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο του LEADER - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Μέτρο 20

Τεχνική συνδρομή των κρατών μελών

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Μέτρο 113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Μέτρο 131

Τήρηση των προτύπων που βασίζονται στην κοινοτική νομοθεσία

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Μέτρο 341

Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Γενικό σύνολο

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

* Τα κράτη μέλη δηλώνουν τις δαπάνες τους σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, για το έτος ν, οι δηλώσεις Τ4 υποβάλλονται τον Ιανουάριο του έτους ν+1. Συνεπώς, οι αντίστοιχες επιστροφές από την Επιτροπή στα κράτη μέλη για το έτος ν πραγματοποιούνται από το Τ4 του έτους ν-1 έως το Τ3 του έτους ν.3.4.    Υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ

3.4.1.    Περίοδος προγραμματισμού 2007-2013

Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό απορρόφησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 ανά κράτος μέλος: πληρωμές από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών κλεισίματος για τα προγράμματα που έχουν ήδη κλείσει έως αυτή την ημερομηνία, σε σύγκριση με τα συνολικά κονδύλια 2007-2013.

Έως το τέλος του 2018, το ποσό που αποδεσμεύθηκε ανήλθε σε 1 974 εκατ. EUR.

3.4.2.    Περίοδος προγραμματισμού 2014-2020

Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό απορρόφησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020 ανά κράτος μέλος: πληρωμές από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για το 4ο τρίμηνο του 2018, οι οποίες επιστράφηκαν το οικονομικό έτος 2019, σε σύγκριση με τα συνολικά κονδύλια για την περίοδο 2014-2020.

 

Top