EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0643

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/643 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση)

OJ L 112, 2.5.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/643/oj

2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 112/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/643 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Απριλίου 2018

για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι σιδηρόδρομοι αποτελούν σημαντικό μέρος των δικτύων μεταφορών της Ένωσης.

(3)

Οι στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών είναι απαραίτητες για να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναπτύσσει την κοινή πολιτική μεταφορών, καθώς και τα στοιχεία των πολιτικών σχετικά με τις περιφέρειες και τα διευρωπαϊκά δίκτυα που αφορούν τις μεταφορές.

(4)

Οι στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι, επίσης, απαραίτητες για να μπορεί η Επιτροπή να προετοιμάζει και να παρακολουθεί τις δράσεις της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα, στο πλαίσιο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους των ατυχημάτων.

(5)

Οι στατιστικές σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές απαιτούνται επίσης για την εκπλήρωση των αποστολών ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2012/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)

Οι στατιστικές σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με όλους τους τρόπους μεταφορών θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με κοινές έννοιες και πρότυπα, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης συγκρισιμότητας μεταξύ των τρόπων μεταφορών.

(7)

Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η επικάλυψη εργασιών, καθώς και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό να παρέχονται στους πολίτες της Ένωσης και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς εύκολα προσβάσιμες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υποδομών, θα πρέπει να συναφθούν, μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων φορέων, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, κατάλληλες συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα των στατιστικών δραστηριοτήτων.

(8)

Θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αναγκών των χρηστών και της επιβάρυνσης των ερευνώμενων κατά την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών.

(9)

Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκόμισε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι μακροπρόθεσμες εξελίξεις θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα στην κατάργηση ή την απλούστευση των στοιχείων που ήδη συλλέγονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και ότι σκοπός είναι να μειωθεί ο χρόνος διαβίβασης των ετήσιων στοιχείων για τους επιβάτες σιδηροδρόμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(10)

Η συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια εμπορική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών απαιτεί ρητό καθορισμό των στατιστικών πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται από όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και να διαδίδονται από την Eurostat.

(11)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρμονισμένων στοιχείων και τα οποία θα εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος υπό την εποπτεία των οργάνων και ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των επίσημων στατιστικών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

(13)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στα κράτη μέλη και συγχρόνως να διατηρηθεί η εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε ολόκληρη την Ένωση, και με σκοπό να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των στοιχείων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ώστε να προσαρμοστούν οι τεχνικοί ορισμοί και να θεσπιστούν πρόσθετοι τεχνικοί ορισμοί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (8). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους ερευνώμενους.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον προσδιορισμό των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται για τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, καθώς και με τους όρους για τη διάδοση των εν λόγω αποτελεσμάτων από την Επιτροπή (Eurostat). Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(16)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων για την παραγωγή στατιστικών σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καλύπτει όλους τους σιδηροδρόμους στην Ένωση. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην εθνική του επικράτεια. Εάν μια επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τότε οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν την εν λόγω επιχείρηση να υποβάλει για κάθε κράτος στο οποίο δραστηριοποιείται χωριστά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των στατιστικών των επιμέρους κρατών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε βιομηχανικές και παρόμοιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων·

β)

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν κυρίως τοπικές τουριστικές υπηρεσίες, όπως οι διατηρητέοι ατμοκίνητοι σιδηρόδρομοι ιστορικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «δηλούν κράτος»: το κράτος μέλος που διαβιβάζει τα στοιχεία στη Eurostat,

2)   «εθνικές αρχές»: οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς που είναι υπεύθυνοι σε κάθε κράτος μέλος για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών,

3)   «σιδηρόδρομος»: γραμμή σιδηροδρομικής επικοινωνίας αποκλειστικά για τη χρήση σιδηροδρομικών οχημάτων,

4)   «σιδηροδρομικό όχημα»: κινητός εξοπλισμός που κινείται αποκλειστικά πάνω σε ράγες, είτε αυτοδυνάμως (ελκτικά οχήματα) είτε συρόμενος από άλλο όχημα (βαγόνια επιβατών, ρυμουλκούμενα αυτοκινητάμαξας και κλειστά ή ανοικτά βαγόνια εμπορευμάτων),

5)   «σιδηροδρομικές επιχειρήσεις»: κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις των οποίων αποκλειστική δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με μετρό, τραμ ή/και ελαφρύ τρένο,

6)   «σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων»: κάθε μετακίνηση εμπορευμάτων που εκτελείται με σιδηροδρομικά οχήματα μεταξύ του τόπου φόρτωσης και του τόπου εκφόρτωσης,

7)   «σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών»: κάθε μετακίνηση επιβατών που εκτελείται με σιδηροδρομικά οχήματα μεταξύ του τόπου επιβίβασης και του τόπου αποβίβασης. Εξαιρείται η μεταφορά επιβατών με μετρό, τραμ ή/και ελαφρύ τρένο,

8)   «μετρό» (γνωστό επίσης ως «υπόγειος» ή «μητροπολιτικός σιδηρόδρομος»): ένας ηλεκτρικός σιδηρόδρομος μεταφοράς επιβατών ικανός να ανταποκρίνεται σε μεγάλο κυκλοφοριακό όγκο, με αποκλειστικά δικαιώματα κυκλοφορίας, με συρμούς πολλών οχημάτων, υψηλή ταχύτητα και ταχεία επιτάχυνση, προηγμένη σήμανση και χωρίς επίπεδες διασταυρώσεις, πράγμα που του επιτρέπει υψηλή συχνότητα συρμών και μεγάλο φόρτο αποβάθρας. Το μετρό χαρακτηρίζεται επίσης από τη μικρή απόσταση μεταξύ των σταθμών που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 700 και 1 200 μέτρων. Η «υψηλή ταχύτητα» ορίζεται σε σύγκριση με το τραμ και τα ελαφρά τρένα και σημαίνει, στο παρόν πλαίσιο, περίπου 30-40 km/h για μικρές αποστάσεις και 40-70 km/h για μεγαλύτερες αποστάσεις,

9)   «τραμ»: οδικό όχημα μεταφοράς άνω των εννέα επιβατών (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού), το οποίο συνδέεται με ηλεκτρικούς αγωγούς ή προωθείται με κινητήρα ντίζελ και το οποίο κινείται πάνω σε τροχιές,

10)   «ελαφρύ τρένο»: σιδηρόδρομος μεταφοράς επιβατών που συχνά χρησιμοποιεί ηλεκτροκινούμενες άμαξες σε τροχιές και κινείται μεμονωμένα ή σε βραχείς συρμούς σε σταθερές διπλές σιδηροδρομικές γραμμές. Η απόσταση μεταξύ των σταθμών/στάσεων είναι γενικά μικρότερη από 1 200 μέτρα. Σε σύγκριση με το μετρό, έχει ελαφρύτερη κατασκευή, προορίζεται για μικρότερο κυκλοφοριακό όγκο και συνήθως αναπτύσσει μικρότερες ταχύτητες. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να γίνει επακριβής διαχωρισμός μεταξύ ελαφρού τρένου και τραμ. Το τραμ σε γενικές γραμμές δεν διαχωρίζεται από την οδική κυκλοφορία, ενώ το ελαφρύ τρένο μπορεί να είναι απομονωμένο από άλλα συστήματα,

11)   «εθνικές μεταφορές»: σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ δύο τόπων (του τόπου φόρτωσης/επιβίβασης και του τόπου εκφόρτωσης/αποβίβασης), οι οποίοι βρίσκονται και οι δύο στο δηλούν κράτος. Μπορεί να περιλαμβάνουν διαμετακόμιση μέσω άλλης χώρας,

12)   «διεθνείς μεταφορές»: σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ ενός τόπου (φόρτωσης/επιβίβασης ή εκφόρτωσης/αποβίβασης) στο δηλούν κράτος και ενός τόπου (φόρτωσης/επιβίβασης ή εκφόρτωσης/αποβίβασης) σε άλλο κράτος,

13)   «διαμετακομιστικές μεταφορές»: σιδηροδρομικές μεταφορές μέσω του δηλούντος κράτους μεταξύ δύο τόπων (φόρτωσης/επιβίβασης ή εκφόρτωσης/αποβίβασης) εκτός του δηλούντος κράτους. Ενέργειες μεταφοράς που περιλαμβάνουν φόρτωση/επιβίβαση ή εκφόρτωση/αποβίβαση στα σύνορα του δηλούντος κράτους σε/από άλλο μέσο μεταφοράς δεν θεωρούνται διαμετακομιστικές μεταφορές,

14)   «επιβάτης σιδηροδρόμου»: κάθε άτομο, εκτός από τα μέλη του πληρώματος, που ταξιδεύει με σιδηροδρομικό όχημα. Για τις στατιστικές ατυχημάτων, συμπεριλαμβάνονται οι επιβάτες που επιχειρούν να επιβιβαστούν/αποβιβαστούν σε/από κινούμενο τρένο,

15)   «αριθμός επιβατών»: ο αριθμός των ταξιδιών που πραγματοποιούν οι επιβάτες σιδηροδρόμων, όπου κάθε ταξίδι ορίζεται ως η μετακίνηση από το σταθμό επιβίβασης στο σταθμό αποβίβασης, με ή χωρίς μετεπιβιβάσεις από ένα σιδηροδρομικό όχημα σε άλλο. Εάν οι επιβάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, oι υπηρεσίες αυτές υπολογίζονται ως ένα ταξίδι, όπου αυτό είναι δυνατό,

16)   «επιβατοχιλιόμετρο»: μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη σιδηροδρομική μεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόσταση που διανύεται στην εθνική επικράτεια του δηλούντος κράτους,

17)   «βάρος»: η μονάδα μέτρησης της ποσότητας των εμπορευμάτων σε τόνους (1 000 κιλά). Το βάρος που λαμβάνεται υπόψη περιλαμβάνει, εκτός από το βάρος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, το βάρος της συσκευασίας και το απόβαρο των εμπορευματοκιβωτίων, κινητών κιβωτίων, παλετών, καθώς και των οδικών οχημάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς στο πλαίσιο ενεργειών συνδυασμένης μεταφοράς. Εάν για τη μεταφορά των εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες περισσοτέρων της μίας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, το βάρος των εμπορευμάτων μετράται μόνο μία φορά, όπου αυτό είναι δυνατό,

18)   «τονοχιλιόμετρο»: μονάδα μέτρησης μεταφοράς εμπορευμάτων η οποία αντιπροσωπεύει τη σιδηροδρομική μεταφορά ενός τόνου (1 000 κιλά) εμπορευμάτων σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόσταση που διανύεται στην εθνική επικράτεια του δηλούντος κράτους,

19)   «συρμός»: ένα ή περισσότερα σιδηροδρομικά οχήματα που έλκονται από μία ή περισσότερες μηχανές ή αυτοκινητάμαξες, ή μία αυτοκινητάμαξα που κυκλοφορεί μόνη της με καθορισμένο αριθμό ή συγκεκριμένη ονομασία από ένα σταθερό σημείο αφετηρίας σε ένα σταθερό σημείο τερματισμού. Μια ελαφρά μηχανή, δηλαδή μία σιδηροδρομική μηχανή που κυκλοφορεί μόνη της, δεν θεωρείται συρμός,

20)   «συρμοχιλιόμετρο»: μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει τη μετακίνηση ενός συρμού για απόσταση ενός χιλιομέτρου. Η απόσταση που χρησιμοποιείται είναι η πραγματικά διανυθείσα απόσταση, εφόσον είναι διαθέσιμη, αλλιώς χρησιμοποιείται η κανονική απόσταση δικτύου μεταξύ των τόπων προέλευσης και προορισμού. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόσταση που διανύεται στην εθνική επικράτεια του δηλούντος κράτους,

21)   «πλήρης σιδηροδρομική αποστολή»: κάθε αποστολή που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πλήρη βαγόνια που χρησιμοποιούνται για μεταφορά ταυτόχρονα από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο σταθμό και δρομολογούνται χωρίς αλλαγή στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας προς τον ίδιο σταθμό προορισμού για τον ίδιο παραλήπτη,

22)   «αποστολή με βαγόνι»: κάθε αποστολή για την οποία είναι απαραίτητη ή απαιτείται η αποκλειστική χρήση ενός βαγονιού, είτε αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητα φόρτωσης είτε όχι,

23)   «TEU (ισοδύναμη μονάδα 20 ποδών)»: τυποποιημένη μονάδα με βάση ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO μήκους 20 ποδών (6,10 μέτρων), που χρησιμοποιείται ως μονάδα στατιστικής μέτρησης των ροών ή δυνατοτήτων κυκλοφορίας. Ένα τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο ISO σειρά 1 40 ποδών ισούται με 2 TEU. Κινητά κιβώτια κάτω των 20 ποδών αντιστοιχούν σε 0,75 TEU, μεταξύ 20 και 40 ποδών σε 1,5 TEU και άνω των 40 ποδών σε 2,25 TEU.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10, για τροποποίηση του παρόντος άρθρου ώστε να προσαρμοστούν οι τεχνικοί ορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία 8), 9), 10), 21), 22) και 23) του παρόντος άρθρου και να θεσπιστούν πρόσθετοι ορισμοί, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις βάσει των οποίων απαιτείται να οριστεί συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση των στατιστικών.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους ερευνώμενους. Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις στατιστικές δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της επιβάρυνσης των ερευνώμενων και του κόστους παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 4

Συλλογή των στοιχείων

1.   Οι στατιστικές που πρέπει να συλλέγονται ορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Καλύπτουν τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

α)

ετήσιες στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων — υποβολή λεπτομερών εκθέσεων (παράρτημα Ι)·

β)

ετήσιες στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές επιβατών — υποβολή λεπτομερών εκθέσεων (παράρτημα ΙΙ)·

γ)

τριμηνιαίες στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (παράρτημα ΙΙΙ)·

δ)

περιφερειακές στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (παράρτημα IV)·

ε)

στατιστικές σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο (παράρτημα V).

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία βάσει των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, για τις επιχειρήσεις των οποίων:

α)

ο συνολικός όγκος μεταφοράς εμπορευμάτων είναι τουλάχιστον 200 000 000 τονοχιλιόμετρα ή τουλάχιστον 500 000 τόνοι·

β)

ο συνολικός όγκος μεταφοράς επιβατών είναι τουλάχιστον 100 000 000 επιβατοχιλιόμετρα.

Η υποβολή στοιχείων βάσει των παραρτημάτων Ι και ΙΙ είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια που μνημονεύονται στα στοιχεία α) και β).

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν δυνάμει του παραρτήματος VIII τα συνολικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν υποβάλλονται στο πλαίσιο των παραρτημάτων I και II, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα εμπορεύματα ταξινομούνται σύμφωνα με το παράρτημα VI. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα ταξινομούνται επιπλέον σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 5

Πηγές των στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό να συμμετάσχει στη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να λαμβάνονται με τη χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού των ακόλουθών πηγών:

α)

υποχρεωτικές έρευνες·

β)

διοικητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που συλλέγονται από τις ρυθμιστικές αρχές, ιδίως τα φορτωτικά έγγραφα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εάν υπάρχουν·

γ)

διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης·

δ)

στοιχεία που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις της σιδηροδρομικής βιομηχανίας·

ε)

μελέτες ad hoc.

3.   Οι εθνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για το συντονισμό των χρησιμοποιούμενων πηγών των στοιχείων και για την εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται στην Eurostat.

Άρθρο 6

Διαβίβαση των στατιστικών στην Eurostat

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Eurostat τις στατιστικές που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Διάδοση

1.   Οι στατιστικές με βάση τα στοιχεία που καθορίζονται στα παραρτήματα I έως V και VIII, διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat).

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι όροι διάδοσης των αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Ποιότητα των στατιστικών

1.   Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την ποιότητα των στατιστικών στον εν λόγω τομέα, η Eurostat αναπτύσσει και εκδίδει μεθοδολογικές συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές των εθνικών αρχών, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών οργανώσεων της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

3.   Η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων αξιολογείται από την Eurostat. Για το σκοπό αυτό, έπειτα από αίτηση της Eurostat, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των στατιστικών.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, στα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζονται εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες, τη δομή, την περιοδικότητα και τα στοιχεία συγκρισιμότητας των τυποποιημένων εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Εκθέσεις για την εφαρμογή

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, ανά τετραετία, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη συλλογή των στοιχείων, και πληροφορίες σχετικά με πιθανές βελτιώσεις και ανάγκες των χρηστών.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή:

α)

αξιολογεί τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση, στα κράτη μέλη και στους παρόχους και χρήστες στατιστικών πληροφοριών οι παραγόμενες στατιστικές, σε σχέση με το κόστος τους·

β)

αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των στοιχείων και την ποιότητα των στατιστικών που παράγονται.

Άρθρο 10

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 13 Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος X.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  Γνώμη της 6ης Δεκεμβρίου 2017 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα), και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2018.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 1).

(4)  Βλ. παράρτημα IX.

(5)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).

(6)  Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(8)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ — ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος των μεταβλητών και των μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενα εμπορεύματα σε:

τόνους

τονοχιλιόμετρα

Κινήσεις εμπορευματικών αμαξοστοιχιών σε:

χιλιόμετρα ανά αμαξοστοιχία

Αριθμός μεταφερόμενων μονάδων διατροπικών (συνδυασμένων) μεταφορών σε:

αριθμό

TEU (για τα εμπορευματοκιβώτια και τα κινητά κιβώτια)

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε έτος

Κατάλογος των πινάκων με την υποδιαίρεση για κάθε πίνακα

Πίνακας I1: μεταφερόμενα εμπορεύματα ανά είδος μεταφορών

Πίνακας I2: μεταφερόμενα εμπορεύματα ανά είδος εμπορευμάτων (παράρτημα VI)

Πίνακας I3: μεταφερόμενα εμπορεύματα (για τη διεθνή και τη διαμετακομιστική κυκλοφορία) ανά χώρα φόρτωσης και χώρα εκφόρτωσης

Πίνακας I4: μεταφερόμενα εμπορεύματα ανά κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων (παράρτημα VII)

Πίνακας I5: μεταφερόμενα εμπορεύματα ανά είδος αποστολής (προαιρετικός)

Πίνακας I6: μεταφερόμενα εμπορεύματα σε μονάδες διατροπικών (συνδυασμένων) μεταφορών ανά είδος μεταφορών και ανά είδος μονάδας μεταφορών

Πίνακας I7: αριθμός πλήρων μεταφερόμενων μονάδων διατροπικών (συνδυασμένων) μεταφορών ανά είδος μεταφορών και ανά είδος μονάδας μεταφορών

Πίνακας I8: αριθμός κενών μεταφερόμενων μονάδων διατροπικών (συνδυασμένων) μεταφορών ανά είδος μεταφορών και ανά είδος μονάδας μεταφορών

Πίνακας I9: κινήσεις εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων

Πέντε μήνες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς για τους πίνακες I1, I2 και I3

2003

Πρώτη περίοδος αναφοράς για τους πίνακες I4, I5, I6, I7, I8 και I9

2004

Παρατηρήσεις

1.

Το είδος μεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:

εθνικές

διεθνείς-εισερχόμενες

διεθνείς-εξερχόμενες

διαμετακομιστικές

2.

Το είδος αποστολής μπορεί να υποδιαιρείται ως εξής:

μεταφορές με πλήρες τρένο

μεταφορές με πλήρες βαγόνι

άλλες

3.

Το είδος μονάδας μεταφορών υποδιαιρείται ως εξής:

εμπορευματοκιβώτια και κινητά κιβώτια

ημιρυμουλκούμενα (ασυνόδευτα)

οδικά οχήματα (συνοδευόμενα)

4.

Για τον πίνακα I3, η Eurostat και τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διατάξεις με σκοπό να διευκολύνουν την ενοποίηση των στοιχείων που προέρχονται από επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή των στοιχείων αυτών.

5.

Για τον πίνακα I4, τα κράτη μέλη αναφέρουν ποιες κατηγορίες μεταφορών, εάν υπάρχουν, δεν καλύπτονται από τα στοιχεία.

6.

Για τους πίνακες I2 - I8 όπου δεν παρέχονται πλήρη στοιχεία για τις διαμετακομιστικές μεταφορές, τα κράτη μέλη αναφέρουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ — ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος μεταβλητών και μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενοι επιβάτες κατά:

αριθμό επιβατών

επιβατοχιλιόμετρα

Μετακινήσεις επιβατικών τρένων σε:

συρμοχιλιόμετρα

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε έτος

Κατάλογος πινάκων με την κατανομή για κάθε πίνακα

Πίνακας II1: μεταφερόμενοι επιβάτες, κατά είδος μεταφοράς

Πίνακας II2: διεθνείς μεταφερόμενοι επιβάτες, ανά χώρα επιβίβασης και ανά χώρα αποβίβασης

Πίνακας II3: κινήσεις εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Οκτώ μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

2016

Σημειώσεις

1.

Το είδος μεταφοράς κατανέμεται ως εξής:

εθνικό

διεθνές

2.

Για τους πίνακες II1 και II2, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες από τις πωλήσεις εισιτηρίων εκτός του δηλούντος κράτους. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να λαμβάνονται είτε απευθείας από τις εθνικές αρχές άλλων χωρών ή μέσω διεθνών ρυθμίσεων για την αποζημίωση των εισιτηρίων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατάλογος των μεταβλητών και των μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενα εμπορεύματα σε:

τόνους

τονοχιλιόμετρα

Μεταφερόμενοι επιβάτες σε:

αριθμό επιβατών

επιβατοχιλιόμετρα

Περίοδος αναφοράς

Ένα τρίμηνο

Συχνότητα

Κάθε τρίμηνο

Κατάλογος των πινάκων με την υποδιαίρεση για κάθε πίνακα

Πίνακας III1: μεταφερόμενα εμπορεύματα

Πίνακας III2: μεταφερόμενοι επιβάτες

Προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων

3 μήνες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

Πρώτο τρίμηνο του 2004

Παρατηρήσεις

1.

Οι πίνακες III1 και III2 μπορούν να καταρτιστούν με βάση προσωρινά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και εκτιμήσεων. Για τον πίνακα III2, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώνουν στοιχεία με βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων στο δηλούν κράτος ή κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή.

2.

Οι στατιστικές αυτές παρέχονται για τις επιχειρήσεις που καλύπτονται από τα παραρτήματα I και II.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατάλογος των μεταβλητών και των μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενα εμπορεύματα σε:

τόνους

Μεταφερόμενοι επιβάτες σε:

αριθμό επιβατών

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε 5 έτη

Κατάλογος των πινάκων με την υποδιαίρεση για κάθε πίνακα

Πίνακας IV1: εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων ανά περιφέρεια φόρτωσης και περιφέρεια εκφόρτωσης (NUTS 2)

Πίνακας IV2: διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων ανά περιφέρεια φόρτωσης και περιφέρεια εκφόρτωσης (NUTS 2)

Πίνακας IV3: εθνικές μεταφορές επιβατών ανά περιφέρεια επιβίβασης και περιφέρεια αποβίβασης (NUTS 2)

Πίνακας IV4: διεθνείς μεταφορές επιβατών ανά περιφέρεια επιβίβασης και περιφέρεια αποβίβασης (NUTS 2)

Προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων

12 μήνες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

2005

Παρατηρήσεις

1.

Όταν ο τόπος φόρτωσης ή εκφόρτωσης (πίνακες IV1, IV2) ή επιβίβασης ή αποβίβασης (πίνακες IV3, IV4) βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα κράτη μέλη δηλώνουν μόνο τη χώρα.

2.

Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των πινάκων αυτών, η Eurostat τους παρέχει κατάλογο των κωδικών της UIC για τους σταθμούς με τους αντίστοιχους κωδικούς NUTS.

3.

Για τους πίνακες IV3 και IV4, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώνουν στοιχεία με βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων ή κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή.

4.

Οι στατιστικές αυτές παρέχονται για τις επιχειρήσεις που καλύπτονται από τα παραρτήματα I και II.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κατάλογος των μεταβλητών και των μονάδων μέτρησης

Μεταφορά εμπορευμάτων:

αριθμός αμαξοστοιχιών

Μεταφορά επιβατών:

αριθμός αμαξοστοιχιών

Άλλες υπηρεσίες (αμαξοστοιχίες υπηρεσίας κ.λπ.) (προαιρετικά):

αριθμός αμαξοστοιχιών

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε 5 έτη

Κατάλογος των πινάκων με την υποδιαίρεση για κάθε πίνακα

Πίνακας V1: μεταφορά εμπορευμάτων, ανά τμήμα δικτύου

Πίνακας V2: μεταφορά επιβατών, ανά τμήμα δικτύου

Πίνακας V3: άλλες υπηρεσίες (αμαξοστοιχίες υπηρεσίας κ.λπ.), ανά τμήμα δικτύου (προαιρετικά)

Προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων

18 μήνες μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

2005

Παρατηρήσεις

1.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα σύνολο τμημάτων δικτύου έτσι ώστε να περιλαμβάνεται τουλάχιστον το διευρωπαϊκό δίκτυο στην εθνική τους επικράτεια. Διαβιβάζουν στην Eurostat:

τις γεωγραφικές συντεταγμένες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση και την αναπαράσταση σε χάρτη κάθε τμήματος δικτύου καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων,

πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένης και της χωρητικότητας) των τρένων που κυκλοφορούν σε κάθε τμήμα του δικτύου.

2.

Κάθε τμήμα δικτύου που αποτελεί μέρος του σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού δικτύου αναγνωρίζεται με ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό στο αρχείο των στοιχείων, προκειμένου να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η κυκλοφορία στο εν λόγω δίκτυο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

NST 2007

Κλάδος

Περιγραφή

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας· ψάρια και άλλα προϊόντα αλιείας

02

Άνθρακας και λιγνίτης· αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

03

Μεταλλεύματα και άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων τύρφη· ουράνιο και θόριο

04

Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού

05

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· δέρμα και δερμάτινα είδη

06

Ξυλεία και προϊόντα από ξυλεία και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη καλαθοποιίας και υλικά σπαρτοπλεκτικής· χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα χαρτιού· έντυπο υλικό και προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής ήχου ή εικόνας

07

Οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

08

Χημικές ουσίες, χημικά προϊόντα και συνθετικές ίνες· προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες· πυρηνικά καύσιμα

09

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

10

Βασικά μέταλλα· προϊόντα μεταλλουργίας, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

11

Μηχανήματα και εξοπλισμός π.δ.κ.α.· μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές π.δ.κ.α.· εξοπλισμός και συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών· ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας και οπτικά όργανα· ωρολόγια κάθε είδους

12

Εξοπλισμός μεταφορών

13

Έπιπλα· άλλα μεταποιημένα προϊόντα π.δ.κ.α.

14

Δευτερογενείς πρώτες ύλες· αστικά και λοιπά απόβλητα

15

Ταχυδρομείο, δέματα

16

Εξοπλισμός και υλικό που χρησιμοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων

17

Εμπορεύματα που μετακινούνται στο πλαίσιο μετακόμισης νοικοκυριού και γραφείου· αποσκευές που μεταφέρονται χωριστά από τους επιβάτες· οχήματα με κινητήρα που μετακινούνται για επισκευή· άλλα μη εμπορεύσιμα προϊόντα π.δ.κ.α.

18

Ομαδοποιημένα εμπορεύματα: μείγμα ειδών εμπορευμάτων που μεταφέρονται από κοινού

19

Μη προσδιορίσιμα εμπορεύματα: εμπορεύματα που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να προσδιοριστούν και, επομένως, να αποδοθούν στις ομάδες 01-16.

20

Άλλα εμπορεύματα π.δ.κ.α.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.

Εκρηκτικές ύλες και είδη

2.

Αέρια, πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση

3.

Εύφλεκτα υγρά

4.1.

Εύφλεκτα στερεά

4.2.

Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη

4.3.

Ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

5.1.

Οξειδωτικές ύλες

5.2.

Οργανικά υπεροξείδια

6.1.

Τοξικές ύλες

6.2.

Μολυσματικές ύλες

7.

Ραδιενεργές ύλες

8.

Διαβρωτικές ύλες

9.

Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη

Παρατήρηση:

Οι κατηγορίες αυτές αντιστοιχούν στις κατηγορίες που ορίζονται στους κανονισμούς σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, γνωστοί ως RID, όπως θεσπίζονται από την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).


(1)  Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

Πίνακας VIII.1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κατάλογος μεταβλητών και μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενα εμπορεύματα κατά:

σύνολο τόνων

σύνολο τονοχιλιομέτρων

Μετακινήσεις επιβατικών τρένων σε:

σύνολο συρμοχιλιομέτρων

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε έτος

Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Πέντε μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

2017

Σημειώσεις

Μόνο για επιχειρήσεις με συνολικό όγκο μεταφοράς εμπορευμάτων λιγότερο από 200 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα και λιγότερο από 500 000 τόνους που δεν υποβάλλουν στοιχεία στο πλαίσιο του παραρτήματος I (υποβολή αναλυτικών στοιχείων).


Πίνακας VIII.2

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κατάλογος μεταβλητών και μονάδων μέτρησης

Μεταφερόμενοι επιβάτες κατά:

σύνολο επιβατών

σύνολο επιβατοχιλιομέτρων

Μετακινήσεις επιβατικών τρένων σε:

σύνολο συρμοχιλιομέτρων

Περίοδος αναφοράς

Ένα έτος

Συχνότητα

Κάθε έτος

Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Οκτώ μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς

Πρώτη περίοδος αναφοράς

2017

Σημειώσεις

Μόνο για επιχειρήσεις με συνολικό όγκο μεταφοράς επιβατών λιγότερο από 100 εκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα που δεν υποβάλλουν στοιχεία στο πλαίσιο του παραρτήματος II (υποβολή αναλυτικών στοιχείων).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 1)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1192/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 13)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1304/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 290 της 8.11.2007, σ. 14)

Μόνο το άρθρο 3

Κανονισμός (ΕK) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 109)

Μόνο το σημείο 4.4 του παραρτήματος

Κανονισμός (ΕE) 2016/2032 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 105)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 91/2003

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρα 5, 6 και 7

Άρθρα 5, 6 και 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1α

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρα 9, 10 και 11

Άρθρα 9, 10 και 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Παράρτημα A

Παράρτημα I

Παράρτημα Γ

Παράρτημα II

Παράρτημα E

Παράρτημα III

Παράρτημα ΣΤ

Παράρτημα IV

Παράρτημα Ζ

Παράρτημα V

Παράρτημα Ι

Παράρτημα VI

Παράρτημα K

Παράρτημα VII

Παράρτημα ΙΒ

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Παράρτημα X


Top