EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0788

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/92/2018/REV/1

OJ L 130, 17.5.2019, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

17.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 130/55


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Απριλίου 2019

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) θεσπίζει την ιθαγένεια της Ένωσης. Οι πολίτες της Ένωσης («πολίτες») έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας τη να υποβάλει πρόταση για να εκδοθεί νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 ΣΛΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της. Όπως προκύπτει από τη δομή του άρθρου 11 ΣΕΕ και του άρθρου 24 ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο άλλων μέσων με τα οποία οι πολίτες μπορούν να θέτουν ορισμένα ζητήματα υπόψη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως ο διάλογος με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών, οι διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, οι αναφορές και οι αιτήσεις προς τον Διαμεσολαβητή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε τους κανόνες και τις διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και συνοδεύτηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής (5).

(3)

Στην έκθεση που εξέδωσε την 31η Μαρτίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η Επιτροπή προσδιόρισε σειρά θεμάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και ανέλαβε να αναλύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στην αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να βελτιώσει τη λειτουργία του.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (6) και στο σχέδιο νομοθετικής του έκθεσης πρωτοβουλίας της 26ης Ιουνίου 2017 (7), κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011.

(5)

Ο κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, απλή και εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές και να ενισχύσει την παρακολούθησή της, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ως μέσου προώθησης του διαλόγου. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.

(6)

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, διαφανείς, σαφείς, απλές, εύχρηστες, προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις και να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή θα εξετάζει και θα ανταποκρίνεται δεόντως στις έγκυρες πρωτοβουλίες.

(7)

Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας. Το εν λόγω ελάχιστο όριο ηλικίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης και έτσι να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας, τα κράτη μέλη που το κρίνουν σκόπιμο θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη στήριξη μιας πρωτοβουλίας στα 16 έτη ενημερώνοντας την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει περιοδικά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, μεταξύ άλλων όσον αφορά το ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάσουν τη δυνατότητα ελαχίστου ορίου στα 16 έτη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 ΣΕΕ, πρωτοβουλία με την οποία καλείται η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί να ληφθεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών.

(9)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μία πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες θα πρέπει να καθοριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και ότι οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες είναι παρόμοιες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί τον συνολικό αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(11)

Για να καταστούν οι πρωτοβουλίες των ευρωπαίων πολιτών περισσότερο περιεκτικές και ορατές, οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν για λόγους προώθησης και επικοινωνίας άλλες γλώσσες εκτός από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης οι οποίες, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη των κρατών μελών, έχουν επίσημο καθεστώς στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους.

(12)

Μολονότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, λόγω του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας είναι δικαιολογημένο να απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να υποστηριχθεί μια πρωτοβουλία και να γίνεται επεξεργασία τους αν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

(13)

Προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών πιο προσιτή, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες, βοήθεια και πρακτική υποστήριξη σε πολίτες και ομάδες διοργανωτών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές του παρόντος κανονισμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Για την ενίσχυση της εν λόγω πληροφόρησης και συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα παρέχει ένα ειδικό φόρουμ συζήτησης και ανεξάρτητη υποστήριξη, πληροφορίες και νομικές συμβουλές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ανοικτή σε πολίτες, ομάδες διοργανωτών, οργανώσεις και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με εμπειρία στη διοργάνωση πρωτοβουλιών ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες.

(14)

Προκειμένου να μπορούν οι ομάδες διοργανωτών να διαχειρίζονται την πρωτοβουλία τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει επιγραμμικό μητρώο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών («μητρώο»). Για την ευαισθητοποίηση και τη διαφάνεια σε όλες τις πρωτοβουλίες, το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν δημόσιο ιστότοπο που θα παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες πρωτοβουλίες, το καθεστώς τους και τις δηλωθείσες πηγές στήριξης και χρηματοδότησης βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται από την ομάδα διοργανωτών.

(15)

Για να εξασφαλιστεί η εγγύτητα προς τους πολίτες και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής στις αντίστοιχες επικράτειές τους που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Οι εν λόγω πληροφορίες και η βοήθεια θα πρέπει να αφορούν, κυρίως, τις πτυχές του κανονισμού η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών ή οι οποίες αφορούν το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και για τις οποίες οι αρχές αυτές είναι επομένως σε καλύτερη θέση για να ενημερώνουν και να βοηθούν τους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητούν συνέργειες με υπηρεσίες που παρέχουν στήριξη για τη χρήση παρόμοιων εθνικών μέσων. Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της στα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξασφαλίσει στενή συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής για τις εν λόγω δραστηριότητες πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε επίπεδο Ένωσης.

(16)

Για να δρομολογηθεί και να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται μια ελάχιστη οργανωτική δομή. Η δομή αυτή θα πρέπει να έχει τη μορφή ομάδας διοργανωτών, την οποία απαρτίζουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν το σύνολο της Ένωσης και να δοθεί ώθηση στον προβληματισμό επ' αυτών. Για λόγους διαφάνειας και ομαλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε αυτήν και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ' όλη τη διαδικασία. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συστήσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομική οντότητα για τη διαχείριση μιας πρωτοβουλίας. Η εν λόγω νομική οντότητα θα πρέπει να θεωρείται ως η ομάδα των διοργανωτών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(17)

Μολονότι η ευθύνη και οι κυρώσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για κάθε ζημία που προκαλούν τα μέλη της κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών με παράνομες πράξεις διαπραττόμενες με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η ομάδα των διοργανωτών να υπόκειται σε κατάλληλες κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

(18)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες συγκεντρώνονται για μια πρωτοβουλία υπογραφές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται από τις Συνθήκες και από τον παρόντα κανονισμό, οι πρωτοβουλίες που συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Η Επιτροπή θα πρέπει κατά την καταχώριση να σέβεται πλήρως την υποχρέωση αιτιολόγησης δυνάμει του άρθρο 296 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ και τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19)

Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεσματική και πιο προσιτή, λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταχωρούνται όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει με επαρκώς λεπτομερή τρόπο την ομάδα διοργανωτών για τους λόγους της απόφασής της να μην καταχωρίσει ή να καταχωρίσει μόνο εν μέρει μια πρωτοβουλία, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή της.

(20)

Οι δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία θα πρέπει να συγκεντρώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία παραμένει επίκαιρη, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δυσκολία της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης που έχουν θέσει οι διοργανωτές. Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης εντός έξι μηνών από την καταχώριση της πρωτοβουλίας. Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να ανακοινώνει στην Επιτροπή την επιλεγείσα ημερομηνία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Για να διασφαλίζεται ο συντονισμός με τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία που ανακοινώθηκε.

(21)

Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περισσότερο προσιτή, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να τίθεται δωρεάν στη διάθεση των ομάδων διοργανωτών και να έχει τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επιγραμμική συγκέντρωση, στα οποία περιλαμβάνονται η φιλοξενία και το λογισμικό, καθώς και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες με αναπηρίες θα είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη στις πρωτοβουλίες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής (9).

(22)

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή παρέχοντας μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Α ή Β, αντιστοίχως, του παραρτήματος III. Οι πολίτες που κάνουν χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν επιγραμμικά μια πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας τα κοινοποιημένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή υπογράφοντας με ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. Οι πολίτες θα πρέπει να υπογράφουν τη δήλωση υποστήριξης μόνο μία φορά.

(23)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, μια ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να εγκαθιστά τα δικά της επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης και να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης μέσω του συστήματος αυτού για πρωτοβουλίες που καταχωρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για κάθε πρωτοβουλία. Τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

(24)

Πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, είναι σκόπιμο να επαληθεύουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης που έχει δημιουργήσει η ομάδα των διοργανωτών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί την εν λόγω συμμόρφωση. Η πιστοποίηση των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης θα πρέπει να διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν την αρμόδια εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των συστημάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές τους.

(25)

Όταν μια πρωτοβουλία έχει λάβει τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν υπογραφεί από τους υπηκόους του, προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη, οι εν λόγω επαληθεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται βάσει κατάλληλων ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να βασίζονται σε τυχαία δειγματοληψία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που έχουν λάβει.

(26)

Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπείται σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Το Συμβούλιο, άλλα θεσμικά όργανα και συμβουλευτικοί οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση προκειμένου να διασφαλίζεται ο χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρας της και να προωθείται το δημόσιο συμφέρον.

(27)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αξιολογεί την υποστήριξη για μια έγκυρη πρωτοβουλία μετά την υποβολή της και μετά από δημόσια ακρόαση επ' αυτής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία και τα οποία περιγράφονται σε ανακοίνωσή της.

(28)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες και να απαντά σε αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός έξι μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, καθώς και εάν προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση ως απάντηση στην πρωτοβουλία, ή, σε αντίθετη περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις πρωτοβουλίες βάσει της γενικής αρχής της χρηστής διοίκησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(29)

Προς διασφάλιση διαφάνειας σε σχέση με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη που λαμβάνει, η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά επικαιροποιημένα και λεπτομερή στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησης και στήριξης των πρωτοβουλιών της από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο μητρώο και στον δημόσιο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Η δήλωση των πηγών χρηματοδότησης και υποστήριξης από την ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για χρηματοδοτική στήριξη που υπερβαίνει τα 500 EUR ανά χορηγό, καθώς και για τις οργανώσεις που επικουρούν την ομάδα διοργανωτών σε εθελοντική βάση, όταν η εν λόγω στήριξη δεν είναι οικονομικά μετρήσιμη. Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες σύμφωνα με τις Συνθήκες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν χρηματοδότηση και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(30)

Για να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμο στο μητρώο και στον δημόσιο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ένα έντυπο επικοινωνίας, προκειμένου να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης, όπως αυτές δηλώνονται από τις ομάδες των διοργανωτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί από την ομάδα διοργανωτών κάθε πρόσθετη πληροφορία σε σχέση με τις καταγγελίες και, όπου είναι αναγκαίο, να επικαιροποιεί τις πληροφορίες, στο μητρώο, σχετικά με τις δηλωθείσες πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης.

(31)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιμο, αφενός, να διευκρινιστεί ότι ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που συγκροτήθηκε για τους σκοπούς της διαχείρισης της πρωτοβουλίας, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθόσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν συλλέγουν δηλώσεις υποστήριξης, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεδομένα των χορηγών των πρωτοβουλιών, προκειμένου να επαληθεύονται και να πιστοποιούνται οι δηλώσεις υποστήριξης και αφετέρου, να προσδιοριστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας πολιτών. Υπό την ιδιότητα των υπευθύνων της επεξεργασίας δεδομένων, ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που συγκροτήθηκε με σκοπό τη διαχείριση της πρωτοβουλίας, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ιδίως εκείνων που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των ατόμων που αφορούν τα δεδομένα.

(32)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από την Επιτροπή κατ' εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού. Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι η Επιτροπή θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο μητρώο, την επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα, το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες τους στο διαδίκτυο θα πρέπει να το δημιουργήσει και να το διαχειρίζεται η Επιτροπή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που ιδρύεται για να διαχειριστεί την πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι συνυπεύθυνοι, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

(33)

Για να συμβάλει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, κάνοντας χρήση ιδίως των ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ιθαγένειας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει στις επικοινωνιακές δραστηριότητες της Επιτροπής.

(34)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους υπογράφοντες και να ενημερωθούν για τις επακόλουθες ενέργειες ως απάντηση σε μια πρωτοβουλία, η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπογραφόντων. Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων θα πρέπει να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης των υπογραφόντων. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν πρέπει να συγκεντρώνονται ως μέρος των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης, και οι δυνητικοί υπογράφοντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

(35)

Με στόχο την προσαρμογή του παρόντος κανονισμού στις μελλοντικές ανάγκες, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή αναφορικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (12). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(36)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ιδίως προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

(37)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του βασικού στόχου της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της Ένωσης να θεσπιστούν κανόνες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 ΣΕΕ.

(38)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(39)

Για λόγους ασφαλείας δικαίου και σαφήνειας, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011.

(40)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος υπέβαλε επίσημες παρατηρήσεις στις 19 Δεκεμβρίου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια πρωτοβουλία που καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι χρειάζεται μια νομική πράξη της Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των Συνθηκών («Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» ή «πρωτοβουλία»).

Άρθρο 2

Δικαίωμα υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

1.   Κάθε πολίτης της Ένωσης που πληροί τα όρια ηλικίας προκειμένου να ψηφίσει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση υποστήριξης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν το ελάχιστο όριο ηλικίας που παρέχει δικαίωμα υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας στα 16 έτη, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, και στην περίπτωση αυτή ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

2.   Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πηγές πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες σε ισότιμη βάση με άλλους πολίτες.

Άρθρο 3

Απαιτούμενος αριθμός υπογραφών

1.   Η πρωτοβουλία είναι έγκυρη εφόσον:

α)

έχει λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 («υπογράφοντες») από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών· και

β)

τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενο επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρώνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπεγράφη η δήλωση υποστήριξης από τον υπογράφοντα.

Άρθρο 4

Πληροφορίες και βοήθεια από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη

1.   Η Επιτροπή παρέχει εύκολα προσβάσιμες και πλήρεις πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών, μεταξύ άλλων ανακατεύθυνοντάς τους προς τις σχετικές πηγές πληροφόρησης και βοήθειας.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί οδηγό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή και σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή παρέχει δωρεάν μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η πλατφόρμα παρέχει πρακτικές και νομικές συμβουλές, καθώς και φόρουμ συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πολιτών, των ομάδων διοργανωτών, των ενδιαφερόμενων μερών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εμπειρογνωμόνων και των άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από άτομα με αναπηρίες.

Τα έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της συνεργατικής πλατφόρμας βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ' όλη τη διαδικασία.

Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο σε τακτική βάση καθιστώντας διαθέσιμες τις πληροφορίες που υποβάλλουν οι διοργανωτές.

4.   Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός της, σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, στο πλαίσιο των περιορισμών του παραρτήματος II, προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις σε όλες τις προαναφερθείσες επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία και, κατά περίπτωση, του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Υπεύθυνοι για τις εν λόγω μεταφράσεις είναι οι διοργανωτές. Το περιεχόμενο των μεταφράσεων που παρέχονται από την ομάδα διοργανωτών αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της πρωτοβουλίας που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση στο μητρώο και στον δημόσιο ιστότοπο για την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και των αντίστοιχων μεταφράσεων σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

5.   Η Επιτροπή δημιουργεί υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων με σκοπό τη διαβίβαση των δηλώσεων υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 12, και τη διαθέτει δωρεάν στις ομάδες διοργανωτών.

6.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή δωρεάν πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Ομάδα διοργανωτών

1.   Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από επτά τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

2.   Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών είναι πολίτες της Ένωσης, έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ομάδα αποτελείται από μέλη που διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, τη στιγμή της καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Για κάθε πρωτοβουλία, η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της ομάδας διοργανωτών στο μητρώο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

3.   Η ομάδα διοργανωτών διορίζει δύο από τα μέλη της ως εκπρόσωπο και αναπληρωτή, αντιστοίχως, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις επαφές μεταξύ της ομάδας διοργανωτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της ομάδας διοργανωτών (τα «πρόσωπα επικοινωνίας»).

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί επίσης να ορίσει έως δύο άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών της ή με άλλο τρόπο και λαμβάνουν εντολή να ενεργούν εξ ονόματος των προσώπων επικοινωνίας με σκοπό την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα όργανα της Ένωσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4.   Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τυχόν αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και παρέχει επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. Οι αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας διοργανωτών αποτυπώνονται στα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης, τα δε ονοματεπώνυμα των νυν και πρώην μελών της ομάδας διοργανωτών παραμένουν διαθέσιμα στο μητρώο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

5.   Με την επιφύλαξη της ευθύνης του εκπροσώπου της ομάδας διοργανωτών ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα μέλη ομάδας διοργανωτών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

6.   Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε τα μέλη μιας ομάδας διοργανωτών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για:

α)

ψευδείς δηλώσεις,

β)

την απατηλή χρήση δεδομένων.

7.   Όταν μια νομική οντότητα έχει συσταθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η εν λόγω νομική οντότητα θεωρείται ως η ομάδα των διοργανωτών ή τα μέλη της, κατά περίπτωση, για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 6 παράγραφος 2 και παράγραφοι 4 έως 7 και των άρθρων 7 έως 19 και των παραρτημάτων II έως VII, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας.

Άρθρο 6

Καταχώριση

1.   Δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

2.   Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή μέσω του μητρώου.

Όταν υποβάλλει την αίτηση, η ομάδα διοργανωτών επίσης:

α)

διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

β)

αναφέρει τα επτά μέλη που θα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2, αν η ομάδα διοργανωτών αποτελείται από περισσότερα από επτά μέλη·

γ)

κατά περίπτωση, δηλώνει ότι έχει συσταθεί νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση για καταχώριση εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

3.   Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία εάν:

α)

η ομάδα διοργανωτών έχει προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και έχει ορίσει τα πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο·

β)

στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, η νομική οντότητα έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης της πρωτοβουλίας και το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας·

γ)

κανένα μέρος της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

δ)

η πρωτοβουλία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη·

ε)

η πρωτοβουλία δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να προσδιορίσει εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τις ομάδες διοργανωτών σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Εάν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου δεν πληρούνται, η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση της πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5.

4.   Όταν θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β), δ) και ε), αλλά ότι η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν πληρούται, η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει την ομάδα διοργανωτών για την αξιολόγησή της και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής αναφέροντας τους λόγους που την υπαγορεύουν και υποβάλλει τις τυχόν τροποποιήσεις στην αρχική πρωτοβουλία.

Όταν η ομάδα διοργανωτών τροποποιήσει ή διατηρήσει την αρχική της πρωτοβουλία σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή:

α)

καταχωρίζει την πρωτοβουλία, εάν πληροί την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)·

β)

καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

γ)

σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση εντός μηνός από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου από την ομάδα διοργανωτών.

5.   Πρωτοβουλία που έχει καταχωρισθεί δημοσιεύεται στο μητρώο.

Όταν η Επιτροπή καταχωρίζει εν μέρει μια πρωτοβουλία, δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας στο μητρώο.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα διοργανωτών μεριμνά για την ενημέρωση των δυνητικών υπογραφόντων σχετικά με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση.

6.   Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με ενιαίο αριθμό καταχώρισης και ενημερώνει σχετικά την ομάδα διοργανωτών.

7.   Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους της απόφασής της και ενημερώνει τους διοργανωτές. Ενημερώνει επίσης την ομάδα των διοργανωτών σχετικά με όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή της.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στο μητρώο και στον δημόσιο ιστότοπο για την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει σχετικά με αιτήσεις καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

8.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

Άρθρο 7

Απόσυρση πρωτοβουλίας

Ανά πάσα στιγμή πριν από την υποβολή πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13, η ομάδα διοργανωτών μπορεί να αποσύρει την πρωτοβουλία που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 6. Η απόσυρση αυτή δημοσιεύεται στο μητρώο.

Άρθρο 8

Περίοδος συλλογής

1.   Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός έξι μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλεγείσα ημερομηνία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αυτή.

Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθει η περίοδος συγκέντρωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεση αυτή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία που επιλέγεται ως πέρας της περιόδου συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

2.   Η Επιτροπή αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου συγκέντρωσης στο μητρώο.

3.   Η Επιτροπή περατώνει τη λειτουργία του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, και η ομάδα διοργανωτών περατώνει τη λειτουργία του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου συγκέντρωσης.

Άρθρο 9

Διαδικασία για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης

1.   Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να υπογράφονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή.

2.   Μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος III μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης.

Η ομάδα διοργανωτών συμπληρώνει τα έντυπα όπως αναφέρεται στο παράρτημα III πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα αντιστοιχούν σε εκείνες που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

Σε περίπτωση που η ομάδα διοργανωτών επιλέξει να συγκεντρώσει επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παροχή των κατάλληλων εντύπων, σύμφωνα με το παράρτημα III.

Όταν μια πρωτοβουλία έχει καταχωριστεί εν μέρει σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, τα έντυπα που παρατίθενται στο παράρτημα III, καθώς και το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και, κατά περίπτωση, το επιμέρους επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης αντικατοπτρίζουν το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας. Τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης μπορούν να προσαρμόζονται για τον σκοπό της συγκέντρωσης επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή.

Το παράρτημα III δεν εφαρμόζεται όταν οι πολίτες υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, κάνοντας χρήση των κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Οι πολίτες της Ένωσης αναφέρουν την ιθαγένειά τους και τα κράτη μέλη αποδέχονται το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για ένα φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1501 της Επιτροπής (15).

3.   Τα πρόσωπα που υπογράφουν δήλωση υποστήριξης καλούνται να αναφέρουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο παράρτημα III.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Α ή Β, αντιστοίχως, του παραρτήματος III έως τις 30 Ιουνίου 2019. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μέρος Β του παραρτήματος III, αναφέρουν τον/τους τύπο/-ους του προσωπικού (εγγράφου) αριθμού ταυτότητας που αναφέρεται εκεί.

Έως την 1η Ιανουαρίου του 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει στο μητρώο τα έντυπα του παραρτήματος III.

Τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στο ένα μέρος του παραρτήματος III μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να συμπεριληφθούν στο άλλο μέρος του παραρτήματος III. Υποβάλλουν το αίτημά τους στην Επιτροπή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των νέων εντύπων.

5.   Η ομάδα διοργανωτών είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από υπογράφοντες σε έντυπη μορφή.

6.   Ένα πρόσωπο μπορεί να υπογράψει δήλωση υποστήριξης για συγκεκριμένη πρωτοβουλία μόνο μία φορά.

7.   Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή για τον αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ανά δύο μήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, και για τον τελικό αριθμό εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης για δημοσίευση στο μητρώο.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης ή ελλείψει απάντησης από την ομάδα διοργανωτών εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, η Επιτροπή περατώνει την πρωτοβουλία και δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στο μητρώο.

Άρθρο 10

Κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

1.   Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46.

Τα έξοδα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος επιγραμμικής συγκέντρωσης βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης είναι δωρεάν.

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές που διατίθενται από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό.

Το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης επιτρέπει την τηλεφόρτωση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή.

2.   Για κάθε πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

3.   Το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή αν επιθυμεί να κάνει χρήση του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και αν επιθυμεί να τηλεφορτώσει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή.

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να τηλεφορτώσει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή, τηλεφορτώνει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη μορφή το αργότερο δύο μήνες μετά το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

οι πολίτες μπορούν να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες επιγραμμικά μέσω δηλώσεων υποστήριξης με χρήση κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή υπογράφοντας τη δήλωση υποστήριξης με ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

β)

ο κόμβος e-IDAS της Επιτροπής, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1501 αναγνωρίζεται.

5.   Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις και βελτιώσεις του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις και οι ανησυχίες τους.

Άρθρο 11

Επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης

1.   Όταν η ομάδα διοργανωτών δεν χρησιμοποιεί το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, μπορεί να συγκεντρώσει επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη μέσω άλλου ενιαίου επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης (το «επιμέρους επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης»).

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους.

2.   Η ομάδα διοργανωτών εξασφαλίζει ότι το επιμέρους επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 18 παράγραφος 3 καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης.

3.   Μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας και πριν από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, και με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η ομάδα διοργανωτών ζητά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης να πιστοποιήσει ότι το εν λόγω σύστημα τηρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Εφόσον το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης τηρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Η ομάδα διοργανωτών δημοσιεύει αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιμοποιείται για το επιμέρους επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

4.   Τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για να διασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης ότι:

α)

μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να υπογράψουν δήλωση υποστήριξης·

β)

οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν σχετικά με την πρωτοβουλία ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο μητρώο·

γ)

τα δεδομένα συγκεντρώνονται από τους υπογράφοντες σύμφωνα με το παράρτημα III·

δ)

τα δεδομένα που παρέχονται από τους υπογράφοντες συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια.

5.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22.

Κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

6.   Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, η περίοδος συγκέντρωσης μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 για το εν λόγω σύστημα.

7.   Το παρόν άρθρο ισχύει μόνον για πρωτοβουλίες που καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 12

Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη

1.   Κάθε κράτος μέλος επαληθεύει και πιστοποιεί ότι οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί από τους υπηκόους του συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (το «υπεύθυνο κράτος μέλος»).

2.   Εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά ή σε έντυπη μορφή, στις αρμόδιες αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Οι δηλώσεις υποστήριξης υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια αρχή στο υπεύθυνο κράτος μέλος μόνο μία φορά, με το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα V.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά υποβάλλονται σύμφωνα με τυποποιημένο ηλεκτρονικό μορφότυπο ο οποίος δημοσιεύεται από την Επιτροπή.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και εκείνες που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης υποβάλλονται χωριστά.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, καθώς και εκείνες που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και τηλεφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, μόλις η ομάδα των διοργανωτών υποβάλει το έντυπο του παραρτήματος V στην αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Όταν η ομάδα διοργανωτών έχει συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει τις δηλώσεις στην αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.

4.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των δηλώσεων υποστήριξης, οι αρμόδιες αρχές τις επαληθεύουν με κατάλληλους ελέγχους, οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται δειγματοληπτικώς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Όταν οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν επιγραμμικά και σε έντυπη μορφή υποβάλλονται χωριστά, η περίοδος αυτή αρχίζει όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες τις υποστήριξης.

Για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή δεν απαιτείται επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών.

5.   Βάσει των επαληθεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, η αρμόδια αρχή πιστοποιεί τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το οικείο κράτος μέλος. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται δωρεάν στην ομάδα διοργανωτών, με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Το πιστοποιητικό προσδιορίζει τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή και τηλεφορτώνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 13

Υποβολή στην Επιτροπή

Εντός 3 μηνών από την παραλαβή του τελευταίου πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την πρωτοβουλία στην Επιτροπή.

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει το συμπληρωμένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VII μαζί με αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα VII δημοσιοποιείται από την Επιτροπή στο μητρώο.

Άρθρο 14

Δημοσίευση και δημόσια ακρόαση

1.   Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια.

2.   Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στους χώρους του.

Η Επιτροπή εκπροσωπείται στην ακρόαση στο κατάλληλο επίπεδο.

Στο Συμβούλιο, τα άλλα θεσμικά όργανα και τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών, παρέχεται η δυνατότητα να παρίστανται στην ακρόαση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων.

3.   Μετά τη δημόσια ακρόαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την πολιτική υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Άρθρο 15

Εξέταση από την Επιτροπή

1.   Εντός μηνός από την υποβολή της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 13, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τους στόχους της πρωτοβουλίας.

2.   Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση.

Όταν η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι σκόπιμο, της έγκρισης μίας ή περισσοτέρων προτάσεων για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης, η ανακοίνωση προσδιορίζει επίσης το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εν λόγω δράσεις.

Η ανακοίνωση κοινοποιείται στην ομάδα διοργανωτών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και δημοσιεύεται.

3.   Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών ενημερώνουν τους υπογράφοντες σχετικά με την απάντηση στην πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3.

Η Επιτροπή παρέχει, στο μητρώο και στο δημόσιο δικτυακό τόπο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε ως απάντηση στην πρωτοβουλία.

Άρθρο 16

Συνέχεια που δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσής της που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Διαφάνεια

1.   Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, όπου είναι σκόπιμο, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Οι δηλωθείσες πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των χορηγών, και τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα.

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς που την επικουρούν σε εθελοντική βάση, όταν η στήριξη δεν είναι μετρήσιμη από οικονομικής άποψης.

Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά δύο μήνες κατά την περίοδο από την ημερομηνία καταχώρισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13. Δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή με σαφή και προσιτό τρόπο στο μητρώο και στον δημόσιο δικτυακό τόπο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

2.   Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ομάδα διοργανωτών την παροχή κάθε συμπληρωματικής πληροφορίας και διευκρίνισης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης που δηλώνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης, όπως αυτές δηλώνονται από τις ομάδες των διοργανωτών, και προς τον σκοπό αυτό παρέχει στο κοινό ένα έντυπο επικοινωνίας, στο μητρώο και στον δημόσιο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί κάθε πρόσθετη πληροφορία σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο από την ομάδα διοργανωτών και, όπου είναι σκόπιμο, να επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις δηλωθείσες πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης στο μητρώο.

Άρθρο 18

Επικοινωνία

1.   Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στις επικοινωνιακές δραστηριότητες της Επιτροπής.

2.   Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή.

Οι δυνητικοί υπογράφοντες ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

3.   Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν θα μπορούν να συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των εντύπων της δήλωσης υποστήριξης. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνονται ταυτόχρονα με τις δηλώσεις υποστήριξης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.

Άρθρο 19

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συλλογή δηλώσεων υποστήριξης, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και δεδομένων σχετικά με τους χορηγούς των πρωτοβουλιών. Σε περίπτωση σύστασης της νομικής οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού η εν λόγω οντότητα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ως υπεύθυνες της επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης των δηλώσεων υποστήριξης.

3.   Η Επιτροπή θεωρείται ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο μητρώο, την επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα, το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού και τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

4.   Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ασφαλή συγκέντρωση και αποθήκευση σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11, για την υποβολή στα κράτη μέλη, την επαλήθευση και την πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12, και για τους αναγκαίους ελέγχους ποιότητας και τη στατιστική ανάλυση.

5.   Η ομάδα διοργανωτών και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί για μια πρωτοβουλία και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 ή το αργότερο 21 μήνες μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Ωστόσο, εάν μια πρωτοβουλία αποσυρθεί μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, οι δηλώσεις υποστήριξης και κάθε αντίγραφό τους καταστρέφονται το αργότερο ένα μήνα μετά από την απόσυρση που αναφέρεται στο άρθρο 7.

6.   Η αρμόδια αρχή καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο τρεις μήνες μετά την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

7.   Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία και τα αντίγραφά τους μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών ορίων που τίθενται στις παραγράφους 5 και 6, εάν είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη σχετική πρωτοβουλία. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελεσίδικη απόφαση.

8.   Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών καταστρέφουν τα αρχεία με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, το αργότερο ένα μήνα μετά την απόσυρση μιας πρωτοβουλίας ή 12 μήνες μετά το τέλος της περιόδου συγκέντρωσης ή μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή αντίστοιχα. Ωστόσο, στην περίπτωση που η Επιτροπή προσδιορίζει, με έκδοση ανακοίνωσης, τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, τα αρχεία με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις καταστρέφονται το αργότερο τρία έτη μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

9.   Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τα μέλη της ομάδας διοργανωτών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή από το μητρώο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 20

Αρμόδιες αρχές εντός των κρατών μελών

1.   Για τον σκοπό του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

2.   Για τον σκοπό του άρθρου 12, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης και για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

3.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που έχουν ορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση επικαιροποίησης των πληροφοριών αυτών.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στο μητρώο τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 21

Κοινοποίηση εθνικών μέτρων

1.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θέσπισαν για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τις διατάξεις αυτές στο μητρώο στη γλώσσα στην οποία της κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Διαδικασία επιτροπής

1.   Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών με τα παραρτήματα διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τις 6 Ιουνίου 2019.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 23 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2024 και στη συνέχεια ανά τετραετία. Οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν επίσης το κατώτατο όριο ηλικίας για τη στήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών στα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 26

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 27

Μεταβατική διάταξη

Τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 όσον αφορά Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που καταχωρίζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ωστόσο, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και τα άρθρα 20 έως 24 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 17 Απριλίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 237 της 6.7.2018, σ. 74.

(2)  ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 62.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 2019.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 (ΕΕ L 301 της 18.11.2011, σ. 3).

(6)  ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 17.

(7)  2017/2024(INL).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(9)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(12)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(15)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1501 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Βέλγιο

15 771

Βουλγαρία

12 767

Τσεχική Δημοκρατία

15 771

Δανία

9 763

Γερμανία

72 096

Εσθονία

4 506

Ιρλανδία

8 261

Ελλάδα

15 771

Ισπανία

40 554

Γαλλία

55 574

Κροατία

8 261

Ιταλία

54 823

Κύπρος

4 506

Λετονία

6 008

Λιθουανία

8 261

Λουξεμβούργο

4 506

Ουγγαρία

15 771

Μάλτα

4 506

Κάτω Χώρες

19 526

Αυστρία

13 518

Πολωνία

38 301

Πορτογαλία

15 771

Ρουμανία

24 032

Σλοβενία

6 008

Σλοβακία

9 763

Φινλανδία

9 763

Σουηδία

15 020

Ηνωμένο Βασίλειο

54 823


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.

Ο τίτλος της πρωτοβουλίας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες (*1)

2.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1 100 χαρακτήρες χωρίς κενά· [προσαρμοσμένος μέσος όρος ανά γλώσσα (*1)

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί να δώσει ένα παράρτημα σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της πρωτοβουλίας, σε 5 000 χαρακτήρες το ανώτατο, χωρίς κενά· [προσαρμοσμένος μέσος όρος ανά γλώσσα (*1)

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της πρωτοβουλίας καθώς και, ενδεχομένως, να υποβάλει σχέδιο νομικής πράξης.

3.

Οι διατάξεις των συνθηκών που θεωρούνται από την ομάδα διοργανωτών σχετικές με την προτεινόμενη δράση.

4.

Πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ιθαγένεια και ημερομηνία γέννησης επτά μελών της ομάδας διοργανωτών που διαμένουν σε επτά διαφορετικά κράτη μέλη, αναφέροντας συγκεκριμένα τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου τους (1)·

Εάν ο εκπρόσωπος και/ή ο αναπληρωτής δεν συγκαταλέγονται στα επτά μέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το πλήρες όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ιθαγένεια, η ημερομηνία γέννησης, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου τους.

5.

Έγγραφα που αποδεικνύουν το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης καθενός από τα επτά μέλη που αναφέρονται στο σημείο 4 ανωτέρω, καθώς και του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εάν δεν συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών των επτά μελών·

6.

Τα ονοματεπώνυμα των άλλων μελών της ομάδας των διοργανωτών·

7.

Στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 κατά περίπτωση, έγγραφα που αποδεικνύουν, αφενός, τη σύσταση νομικής οντότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, ειδικά για τον σκοπό της διαχείρισης δεδομένης πρωτοβουλίας και, αφετέρου, ότι το μέλος της ομάδας διοργανωτών που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής έχει λάβει εντολή να ενεργεί για λογαριασμό της νομικής οντότητας.

8.

Όλες οι πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας κατά τον χρόνο της καταχώρισης.

(*1)  Η Επιτροπή παρέχει τη μετάφραση αυτών των στοιχείων σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, για όλες τις καταχωρισμένες πρωτοβουλίες.

(1)  Μόνο τα πλήρη ονόματα των μελών της ομάδας διοργανωτών, το κράτος διαμονής του εκπροσώπου ή, κατά περίπτωση, η επωνυμία και το κράτος της έδρας της νομικής οντότητας, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τις πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ — Μέρος Α (1)

(για τα κράτη μέλη που δεν απαιτούν την κοινοποίηση προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας)

Όλα τα πεδία στο παρόν έντυπο είναι υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:

1.

Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι πολίτες:

Σημειώστε μόνο ένα κράτος μέλος ανά κατάλογο.

2.

Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

3.

Ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της περιόδου συγκέντρωσης:

4.

Ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

5.

Τίτλος της πρωτοβουλίας:

6.

Στόχοι της πρωτοβουλίας:

7.

Ονοματεπώνυμα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας

[Στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, κατά περίπτωση, να προστεθούν: η ονομασία και η χώρα της έδρας του νομικού προσώπου]:

8.

Ιστότοπος της παρούσας πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει):

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα πρωτοβουλία.»

Όνομα

Επώνυμο

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (2)

(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός, πόλη, χώρα)

Ημερομηνία γεννήσεως

Ημερομηνία

Υπογραφή (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση περί απορρήτου (4) για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται εγγράφως ή επιγραμμικά μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ομάδα διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

 

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την ομάδα διοργανωτών για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή [21 μήνες] από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών, ή κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται από αυτήν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Δήλωση περί απορρήτου για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αντιπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής ή ενδεχομένως από νομική οντότητα που ιδρύει η ομάδα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

 

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ή 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία στον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων ή σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της ομάδας των διοργανωτών της πρωτοβουλίας ή ενδεχομένως η νομική οντότητα που ιδρύει η ομάδα είναι συνυπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ομάδας των διοργανωτών(αν υπάρχουν) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας πρωτοβουλίας, στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: που προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=el.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – Μέρος B (5)

(για τα κράτη μέλη που απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας)

Όλα τα πεδία στο παρόν έντυπο είναι υποχρεωτικά.

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:

1.

Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι πολίτες::

Σημειώστε μόνο ένα κράτος μέλος ανά κατάλογο.

Βλέπε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επίσημο μητρώο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών σχετικά με τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας/αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ένας εκ των οποίων πρέπει να δηλωθεί.

2.

Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

3.

Ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της περιόδου συγκέντρωσης:

4.

Ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

5.

Τίτλος της πρωτοβουλίας:

6.

Στόχοιτης πρωτοβουλίας:

7.

Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας:

[Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, ανάλογα με την περίπτωση, επιπλέον: η ονομασία και η χώρα της έδρας του νομικού προσώπου]:

8.

Ιστότοπος της παρούσας πρωτοβουλίας (εάν υπάρχει):

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα πρωτοβουλία.»

Όνομα

Επώνυμο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Τύπος προσωπικού αριθμού ή εγγράφου ταυτότητας

Ημερομηνία

Υπογραφή (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση περί απορρήτου (7) για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται εγγράφως ή επιγραμμικά μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ομάδα διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

 

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την ομάδα διοργανωτών για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή [21 μήνες] από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών, ή κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο που δημιουργείται από αυτήν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=el.

Δήλωση περί απορρήτου για τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραμμικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αντιπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών της πρωτοβουλίας αυτής ή ενδεχομένως από νομική οντότητα που ιδρύει, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

 

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέγιστη περίοδο ενός μηνός μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ή 21 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για ένα μήνα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών.

 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία στον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων ή σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της ομάδας των διοργανωτών της πρωτοβουλίας ή ενδεχομένως η νομική οντότητα που ιδρύει είναι συνυπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται στο παρόν έντυπο.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ομάδας των διοργανωτών(αν υπάρχουν) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας πρωτοβουλίας, στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: που προβλέπεται στο παρόν έντυπο, σημείο 4.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=el.


(1)  Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί να χρησιμοποιεί σελίδα διπλής όψεως. Για την τηλεφόρτωση στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συλλογής δεδομένων των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή χρησιμοποιείται κωδικός που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(2)  Εάν πρόκειται για Γερμανούς της αλλοδαπής, μόνον εφόσον έχουν δηλώσει την τρέχουσα μόνιμη κατοικία τους στην αρμόδια γερμανική διπλωματική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό.

(3)  Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 ή σε μεμονωμένο σύστημα επιγραμμικής συλλογής όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του ανωτέρω κανονισμού.

(4)  Μόνο μία από τις δύο προτεινόμενες εκδοχές των δηλώσεων περί απορρήτου πρέπει να χρησιμοποιείται, αναλόγως του τρόπου συγκέντρωσης.

(5)  Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί να χρησιμοποιεί σελίδα διπλής όψεως. Για την τηλεφόρτωση στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συλλογής δεδομένων των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή χρησιμοποιείται κωδικός που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(6)  Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 ή σε μεμονωμένο σύστημα επιγραμμικής συλλογής όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του ανωτέρω κανονισμού.

(7)  Μόνο μία από τις δύο προτεινόμενες εκδοχές των δηλώσεων περί απορρήτου πρέπει να χρησιμοποιείται, αναλόγως του τρόπου συγκέντρωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

… (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του … (όνομα κράτους μέλους) με την παρούσα βεβαιώνει ότι το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης … (διεύθυνση ιστοτόπου) που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για …(τίτλος της πρωτοβουλίας) με αριθμό μητρώου … (αριθμός μητρώου της πρωτοβουλίας) συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.

Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (εκπροσώπου και αναπληρωτή της ομάδας διοργανωτών) ή της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται την πρωτοβουλία και του εκπροσώπου της:

2.

Τίτλος της πρωτοβουλίας:

3.

Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

4.

Ημερομηνία καταχώρισης:

5.

Αριθμός υπογραφόντων που είναι υπήκοοι (όνομα κράτους μέλους):

6.

Συνολικός αριθμός δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν:

7.

Αριθμός κρατών μελών στα οποία καλύφθηκε το κατώτατο όριο:

8.

Παραρτήματα:

(Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες που είναι υπήκοοι του σχετικού κράτους μέλους.

Επισυνάψτε, κατά περίπτωση, τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών.

9.

Με την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

10.

Ημερομηνία και υπογραφή ενός από τα πρόσωπα επικοινωνίας [εκπροσώπου/αναπληρωτή (1)] ή του εκπροσώπου της νομικής οντότητας:

(1)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ … (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ)

… (ονομασία της αρμόδιας αρχής) της/του … (ονομασία κράτους μέλους), μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πιστοποιεί με την παρούσα ότι … (αριθμός έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης) δηλώσεις υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών με αριθμό μητρώου … (αριθμός καταχώρισης της πρωτοβουλίας) είναι έγκυρες σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Τίτλος της πρωτοβουλίας:

2.

Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

3.

Ημερομηνία καταχώρισης:

4.

Αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν (πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο):

5.

Αριθμός υπογραφόντων που πιστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Αριθμός υπογραφόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

ΜΤ

BE

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός υπογραφόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (εκπροσώπου και αναπληρωτή της ομάδας διοργανωτών) (1) ή της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται την πρωτοβουλία και του εκπροσώπου της:

7.

Δηλώστε όλες τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης που έλαβε η πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της χρηματοδοτικής στήριξης κατά τον χρόνο της υποβολής.

8.

Με την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ημερομηνία και υπογραφή ενός από τα πρόσωπα επικοινωνίας [εκπροσώπου/αναπληρωτή (2)] ή του εκπροσώπου της νομικής οντότητας:

9.

Παραρτήματα: (Περιλάβετε όλα τα πιστοποιητικά)

(1)  Μόνο τα πλήρη ονόματα των μελών της ομάδας διοργανωτών, η χώρα διαμονής του αντιπροσώπου ή ενδεχομένως το όνομα και η χώρα της έδρας της νομικής οντότητας, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση.

(2)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.


Top