EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0341-20160501

Consolidated text: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/2016-05-01

02016R0341 — EL — 01.05.2016 — 001.006


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής

(ΕΕ L 069 της 15.3.2016, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016

  L 121

1

11.5.2016


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 101, 16.4.2016, σ.  33 (2016/341)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 101, 13.4.2017, σ.  239 (2016/341)

►C3

Διορθωτικό, ΕΕ L 281, 31.10.2017, σ.  34 (2016/341)

►C4

Διορθωτικό, ΕΕ L 096, 5.4.2019, σ.  55 (2016/341)
▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της ΕπιτροπήςΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα μέσα για την ανταλλαγή και την αποθήκευση δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 278 του κώδικα έως ότου τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα.

2.  Οι απαιτήσεις, οι μορφότυποι και οι κωδικοί δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζονται για τις μεταβατικές περιόδους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.ΤΜΗΜΑ 1

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας

Άρθρο 2

Αιτήσεις και αποφάσεις

Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με αιτήσεις και αποφάσεις καθώς και με κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μέσων ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζονται οι διαβουλεύσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

2.  Κάθε τελωνειακή αρχή ορίζει σημεία επαφής τα οποία είναι υπεύθυνα για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών και άλλων τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, και γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής.

3.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο σημείων επαφής στην ιστοσελίδα της.ΤΜΗΜΑ 2

Αποφάσεις που αφορούν τη ΔΔΠ

Άρθρο 4

Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ

1.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του συστήματος ΔΔΠ το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) έως την ημερομηνία αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

▼C2

i) για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται ο μορφότυπος του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 2, και

ii) οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του μορφότυπου του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 3·

▼B

β) από την ημερομηνία της αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος έως την ημερομηνία της αναβάθμισης της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

▼C2

i) για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται ο μορφότυπος του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 4, και

ii) οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του μορφότυπου του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 5.

▼BΤΜΗΜΑ 3

Αίτηση για την ιδιότητα ΑΕΟ

Άρθρο 5

Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις

1.  Έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος AEO το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) οι αιτήσεις για την ιδιότητα ΑΕΟ υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τη μορφή του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 6· και

β) οι άδειες για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ εκδίδονται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 7.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Δήλωση στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία

1.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη δασμολογητέα αξία.

2.  Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την παροχή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 8.

4.  Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όταν η δασμολογητέα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί βάσει του άρθρου 70 του κώδικα.

5.  Εκτός των περιπτώσεων που η παροχή των στοιχείων της παραγράφου 1 είναι απαραίτητη για τον ορθό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των εν λόγω στοιχείων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ ανά αποστολή, με την επιφύλαξη ότι η αποστολή δεν αποτελεί μέρος τμηματικών ή πολλαπλών αποστολών από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη·

β) όταν η συναλλαγή στην οποία βασίζεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μη εμπορικού χαρακτήρα·

γ) όταν η υποβολή των εν λόγω στοιχείων δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου·

δ) όταν δεν είναι απαιτητοί οι δασμοί που προβλέπονται στο κοινό δασμολόγιο.

6.  Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να χορηγήσουν απαλλαγή από την υφιστάμενη απαίτηση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε περίπτωση συνεχούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο αγοραστή και υπό τους ίδιους εμπορικούς όρους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

Άρθρο 7

Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών

1.  Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις.

2.  Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν συστήνονται εγγυήσεις για κάθε σκοπό πλην της διαμετακόμισης, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 147 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447:

α) οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους αποθηκεύουν πληροφορίες σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό σύστημα· και

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3.  Το σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΔΕ, που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 155 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447 καθορίζει στην αίτηση για σύσταση συνολικής εγγύησης την κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιεί πράξεις, εκτός αν πρόκειται για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, τα οποία πρέπει να καλύπτονται από την εγγύηση.

2.  Το τελωνείο εγγύησης που λαμβάνει την αίτηση, προβαίνει σε διαβούλευση με τα άλλα κράτη μέλη που αναφέρονται στην αίτηση σχετικά με την κατανομή του ποσού αναφοράς που έχει ζητήσει το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 157 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του οικείου μέρους του ποσού αναφοράς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

Άρθρο 9

Γνωστοποίηση της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ- Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή γνωστοποίησης της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα.

Άρθρο 10

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την προσκόμιση εμπορευμάτων σε τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα.

Άρθρο 11

Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα.▼C2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

▼BΤΜΗΜΑ 1

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

Άρθρο 12

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων για εμπορεύματα που καλύπτονται από απλουστευμένο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης

Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων επιτυγχάνεται με την αναγραφή του συμβόλου «C» (ισοδύναμο της ένδειξης «T2L») στο δηλωτικό απέναντι από τα σχετικά είδη.

Άρθρο 13

Έντυπα για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων

▼C2

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ —Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (PoUS) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων.

▼B

2.  Όταν για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, υποβάλλεται παραστατικό T2L ή T2LF σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

3.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά φύλλα σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο IV του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

4.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση πινάκων φόρτωσης που συντάσσονται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο μέρος II κεφάλαιο III του παραρτήματος 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αντί συμπληρωματικών φύλλων για το περιγραφικό μέρος ενός παραστατικού «T2L» ή «T2LF».

5.  Στις περιπτώσεις που για τη δημιουργία του παραστατικού «T2L» ή «T2LF» οι τελωνειακές αρχές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη χρήση συμπληρωματικών φύλλων, το έντυπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα έντυπα σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

▼C4

6.  Όταν εγκεκριμένος εκδότης χρησιμοποιεί την ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 128α παράγραφος 2 στοιχείο ε) σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η σφραγίδα εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο κεφάλαιο II του μέρους II του παραρτήματος 72-04 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εφαρμόζονται το τμήμα 23 και το τμήμα 23.1 του παραρτήματος 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

▼BΤΜΗΜΑ 2

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Άρθρο 14

Μέσα ανταλλαγής δεδομένων

Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:

α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β) τελωνειακή αποταμίευση·

γ) προσωρινή εισαγωγή·

δ) ειδικός προορισμός·

ε) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.

Άρθρο 15

Έντυπα για τις τελωνειακές διασαφήσεις

Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στις περιπτώσεις που για τα τελωνειακά καθεστώτα που απαριθμούνται στο άρθρο 14 χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας, οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται με χρήση των εντύπων που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1 έως Δ1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 16

Έντυπα για τις απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις

1.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν υποβάλλεται απλουστευμένη τελωνειακή διασάφηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται τα έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1 έως Β5.

2.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν σε ένα πρόσωπο έχει χορηγηθεί άδεια για την τακτική χρήση απλουστευμένης διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 του κώδικα, η οποία αφορά καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να κάνουν δεκτό εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο ως απλουστευμένη διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω έγγραφο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και συνοδεύεται από αίτηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο σχετικό τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 17

Υποβολή τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης χρήσης του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) και αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, στην περίπτωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 171 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση μέσων πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης.

Άρθρο 18

Μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών για τον κεντρικό τελωνισμό

1.  Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ) και του ΑΣΕ τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές που ενέχονται σε άδεια κεντρικού τελωνισμού συνεργάζονται για να θεσπίσουν ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 179 παράγραφοι 4 και 5 του κώδικα.

2.  Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και κατόχων άδειας κεντρικού τελωνισμού.

Άρθρο 19

Αποθήκευση πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον κατάλογο με τις αιτήσεις και άδειες κεντρικού τελωνισμού στην Επιτροπή, η οποία εν συνεχεία τον αποθηκεύει στην αντίστοιχη ομάδα του κέντρου επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (CIRCABC).

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι επικαιροποιημένος.

Άρθρο 20

Απόρριψη αίτησης για κεντρικό τελωνισμό

▼C2

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΚΤΕ και ΑΣΕ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης μπορεί να απορρίπτει αιτήσεις για κεντρικό τελωνισμό στις περιπτώσεις που η χορήγηση άδειας δημιουργεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

▼B

Άρθρο 21

Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

▼C2

1.  Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής και έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης, εκτός εάν χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 του κώδικα.

▼B

2.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αντικατάσταση της γνωστοποίησης προσκόμισης από τελωνειακή διασάφηση, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης διασάφησης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις για τα ειδικά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης

Άρθρο 22

Έντυπο για αιτήσεις και άδειες σχετικά με ειδικά καθεστώτα

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν η αίτηση για χορήγηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα δεν βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση και υποβάλλεται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η εν λόγω αίτηση πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 12 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδουν απόφαση για τη χορήγηση άδειας κάνουν χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 12.

Άρθρο 23

Μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών.

2.  Όταν για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, γίνεται χρήση των δελτίων πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα δελτία πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13 διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο προσάρτημα του εν λόγω παραρτήματος.

4.  Όταν απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446, για την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 27 του εν λόγω κανονισμού, μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών.ΤΜΗΜΑ 2

Διαμετακόμιση

Άρθρο 24

Γενικές διατάξεις

1.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 25, 26 και 29 έως 51 του παρόντος κανονισμού.

▼C2

2.  Για τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν ακόμη αναβαθμίσει τα συστήματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα εφαρμόζονται, έως την 1η Μαΐου 2018, οι διαδικασίες του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης που βασίζονται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 του παρόντος κανονισμού.

▼B

Έως αυτήν την ημερομηνία, τα καθεστώτα που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 θεωρούνται ισοδύναμα με το καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα και δεν απαιτείται εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 8 στοιχείο δ) του κώδικα.

Άρθρο 25

Άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

1.  Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο αιτών είναι επιχείρηση σιδηροδρόμων·

β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

▼C2

δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

▼B

2.  Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 26

Άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης

1.  Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, ο αιτών είναι αεροπορική εταιρεία·

β) στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης, ο αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία·

γ) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

δ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

▼C2

ε) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.  Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης ισχύει στα κράτη μέλη που αναφέρονται στην άδεια.

▼B

Άρθρο 27

Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.  Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο αιτών είναι αεροπορική εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων μεταξύ αερολιμένων της Ένωσης·

β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·

γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

▼C2

δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.  Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

▼B

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκδίδουν την άδεια.

▼C2

3.  Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ισχύει για πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης μεταξύ των αερολιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

▼B

Άρθρο 28

Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.  Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ λιμένων της Ένωσης·

β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·

γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και

▼C2

δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.

2.  Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

▼B

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκδίδουν την άδεια.

▼C2

3.  Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης ισχύει μόνο για πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην άδεια.

▼B

Άρθρο 29

Διατάξεις που αφορούν τις άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης και για τη χρήση των καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης

1.  Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 25, 26, 27 και 28 χορηγείται μόνο υπό τον όρο ότι:

▼C2

α) η αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι είναι σε θέση να ασκεί την επιτήρηση της χρήσης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης καθώς και να διενεργεί ελέγχους χωρίς να χρειάζεται να απασχολεί διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του σχετικού προσώπου·

▼B

β) ο αιτών τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

2.  Εάν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 26 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 27 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 28 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

▼C2

Άρθρο 30

Φορτωτική CIM ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Η φορτωτική CIM θεωρείται ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για πράξεις μεταφοράς που πραγματοποιούνται από εγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε μεταξύ τους συνεργασία.

▼B

Άρθρο 31

Δικαιούχοι του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και οι υποχρεώσεις τους

1.  Δικαιούχος του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς είναι ένας από τους ακόλουθους:

▼C2

α) εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και παραλαμβάνει προς μεταφορά το εμπόρευμα υπό την κάλυψη φορτωτικής CIM ως διασάφησης διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, και η οποία συμπληρώνει τη θέση 58β της φορτωτικής CIM, σημειώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ναι» και εισάγοντας τον κωδικό UIC της επιχείρησης· ή

▼B

β) όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και τα εμπορεύματα εισέρχονται στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος, οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και η θέση 58β συμπληρώνεται για λογαριασμό της από επιχείρηση σιδηροδρόμων τρίτης χώρας.

2.  Ο δικαιούχος του συγκεκριμένου καθεστώτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έμμεση δήλωση ότι οι διαδοχικές επιχειρήσεις σιδηροδρόμων ή οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων υποκατάστασης που ενέχονται στη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης επίσης πληρούν τις απαιτήσεις του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 32

Υποχρεώσεις της εγκεκριμένης επιχείρησης σιδηροδρόμων

1.  Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται διαδοχικά και μεταφέρονται από διαφορετικές εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων σε εθνική κλίμακα και οι συμμετέχουσες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων δηλώνουν ότι ευθύνονται από κοινού έναντι της τελωνειακής αρχής για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή.

▼C2

2.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 233 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα, κάθε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων που παραλαμβάνει εμπορεύματα κατά την πράξη μεταφοράς και αναφέρεται στη θέση 57 της φορτωτικής CIM είναι επίσης υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της χρήσης του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

▼B

3.  Οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων εφαρμόζουν, σε μεταξύ τους συνεργασία, ένα από κοινού συμφωνηθέν σύστημα για τον έλεγχο και τη διερεύνηση παρατυπιών, της διακίνησης εμπορευμάτων που πραγματοποιούν και την ανάληψη ευθύνης για τα ακόλουθα:

▼C2

α) τον χωριστό διακανονισμό των εξόδων μεταφοράς βάσει των πληροφοριών που πρέπει να είναι διαθέσιμες για κάθε πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και για κάθε μήνα, για τις εμπλεκόμενες ανεξάρτητες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων σε κάθε κράτος μέλος·

▼B

β) την ανάλυση των εξόδων μεταφοράς για κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εισέρχονται τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της χρήσης της πράξης ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς· και

γ) την καταβολή του αντίστοιχου μεριδίου των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε κάθε μία από τις συνεργαζόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων.

Άρθρο 33

Διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης

1.  Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα υπάγονται στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και η πράξη διαμετακόμισης αρχίζει και πρόκειται να λήξει εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα εμπορεύματα και η φορτωτική CIM προσκομίζονται στο τελωνείο αναχώρησης.

2.  Το τελωνείο αναχώρησης θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM:

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα·

β) το σύμβολο «T2», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 1 του κώδικα· ή

γ) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Το σύμβολο «Τ2» ή «T2F» επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης.

3.  Όλα τα αντίτυπα της φορτωτικής CIM επιστρέφονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

4.  Η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο πλαίσιο του έντυπου καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς επισημαίνονται με τη χρήση ετικέτας με εικονόγραμμα, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 10. Οι ετικέτες τίθενται επί της φορτωτικής CIM ή εκτυπώνονται απευθείας επ' αυτής, καθώς και επί του σιδηροδρομικού οχήματος, εφόσον πρόκειται για πλήρη φόρτωση, ή επί του μεμονωμένου δέματος ή των δεμάτων στις λοιπές περιπτώσεις. Οι ετικέτες μπορεί να υποκαθίσταται από αποτύπωμα σφραγίδας που αναπαριστά το εικονόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα 10.

5.  Όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και πρόκειται να λήξει εντός αυτού του εδάφους, το τελωνείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμός από τον οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αναλαμβάνει το ρόλο του τελωνείου αναχώρησης.

Στο τελωνείο αναχώρησης δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 34

Πίνακες φόρτωσης

1.  Εάν η φορτωτική CIM περιέχει περισσότερα του ενός σιδηροδρομικά οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια, μπορούν να χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 11.

2.  Οι πίνακες φόρτωσης πρέπει να φέρουν τον αριθμό του σιδηροδρομικού οχήματος στο οποίο αναφέρονται οι φορτωτικές CIM ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου που περιέχει τα εμπορεύματα.

▼C2

3.  Για τις μεταφορές που έχουν αφετηρία το εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και περιλαμβάνουν ταυτόχρονα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, πρέπει να καταρτίζονται ξεχωριστοί πίνακες φόρτωσης.

▼B

Οι αύξοντες αριθμοί των πινάκων φόρτωσης που αφορούν κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφονται στη θέση της φορτωτικής CIM η οποία προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων.

▼C2

4.  Οι πίνακες φόρτωσης που συνοδεύουν τη φορτωτική CIM αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και παράγουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα.

▼B

5.  Το πρωτότυπο των εν λόγω πινάκων φόρτωσης επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του σιδηροδρομικού σταθμού αποστολής.

Άρθρο 35

Διατυπώσεις στο τελωνείο διέλευσης

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων στο τελωνείο διέλευσης.

Άρθρο 36

Διατυπώσεις στο τελωνείο προορισμού

1.  Κατά την άφιξη στο τελωνείο προορισμού εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων προσκομίζει τα ακόλουθα στο εν λόγω τελωνείο:

α) τα εμπορεύματα·

β) τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM.

Το τελωνείο προορισμού επιστρέφει το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων αφού προηγουμένως το σφραγίσει και φυλάσσει το αντίτυπο αριθ. 3 της φορτωτικής CIM.

2.  Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σταθμός προορισμού αναλαμβάνει τον ρόλο τελωνείου προορισμού.

Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς σε ενδιάμεσο σιδηροδρομικό σταθμό, χρέη τελωνείου προορισμού αναλαμβάνει το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω σταθμός. Το εν λόγω τελωνείο σφραγίζει τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM και το συμπληρωματικό αντίγραφο του αντιτύπου αριθ. 3 της φορτωτικής CIM που προσκόμισε η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων και τα θεωρεί με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

 Cleared,

 Dédouané,

 Verzollt,

 Sdoganato,

 Vrijgemaakt,

 Toldbehandlet,

▼C2

 Τελωνισμένο,

▼B

 Despachado de aduana,

 Desalfandegado,

 Tulliselvitetty,

 Tullklarerat,

 Propuštěno,

 Lõpetatud,

 Nomuitots,

 Išleista,

 Vámkezelve,

 Mgħoddija,

 Odprawiony,

 Ocarinjeno,

 Prepustené,

 Оформено,

 Vămuit, ή

 Ocarinjeno.

▼C2

Το εν λόγω τελωνείο επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων, αφού προηγουμένως τα σφραγίσει, και φυλάσσει το συμπληρωματικό αντίγραφο του αντιτύπου αριθ. 3 της φορτωτικής CIM.

3.  Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ).

▼B

4.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων επαλήθευση των θεωρήσεων επί των αντιτύπων αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM που έθεσε η τελωνειακή αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο ενδιάμεσος σταθμός.

5.  Το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζεται για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και πρόκειται να λήξει εκτός αυτού.

Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμό μέσω του οποίου εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εκτελεί χρέη τελωνείου προορισμού. Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 37

Τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μεταφοράς, που έχει ως συνέπεια να περατωθεί:

▼C2

α) εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, πράξη μεταφοράς η οποία επρόκειτο να λήξει εκτός του εδάφους αυτού· ή

β) εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, πράξη μεταφοράς η οποία επρόκειτο να λήξει εντός του εδάφους αυτού,

▼B

οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων μπορούν να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του τελωνείου αναχώρησης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης· ενημερώνουν αμέσως το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε.

Άρθρο 38

Έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει και λήγει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και η πράξη μεταφοράς αρχίζει και πρόκειται να λήξει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα τελωνεία που πρέπει να τελούν χρέη τελωνείου αναχώρησης και τελωνείου προορισμού είναι τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 36 παράγραφος 5 αντίστοιχα.

Στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 39

Καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης

▼C2

1.  Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης και τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται μέσω μιας ή περισσοτέρων χωρών κοινής διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης για το σύνολο του δρομολογίου από τον σταθμό αναχώρησης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προς τον σταθμό προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος, χωρίς προσκόμιση φορτωτικής CIM καθώς και των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης, και χωρίς την επίθεση ή εκτύπωση των ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4.

▼B

Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

2.  Εφόσον τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα σημείο κράτους μέλους σε σημείο άλλου κράτους μέλους, μέσω ενός ή περισσοτέρων εδαφών τρίτης χώρας άλλης από χώρα κοινής διαμετακόμισης, εφαρμόζεται το καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 1.

3.  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς αναστέλλεται στο έδαφος της τρίτης χώρας.

Άρθρο 40

Καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 και στο άρθρο 38, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, εκτός εάν ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 153, 154 και 155 του κώδικα.

Άρθρο 41

Λογιστήρια των εγκεκριμένων επιχειρήσεων σιδηροδρόμων και τελωνειακός έλεγχος

▼C2

1.  Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων φυλάσσουν τα αρχεία στα λογιστήριά τους και χρησιμοποιούν το από κοινού συμφωνηθέν σύστημα που εφαρμόζεται σε αυτά τα λογιστήρια για τη διερεύνηση παρατυπιών.

▼B

2.  Η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων έχει πρόσβαση στα δεδομένα που φυλάσσονται στο λογιστήριο της επιχείρησης αυτής.

▼C2

3.  Για τους σκοπούς του τελωνειακού ελέγχου, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής στο κράτος μέλος προορισμού όλες τις φορτωτικές CIM που χρησιμοποιούνται ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με την εν λόγω αρχή.

▼B

Άρθρο 42

Χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης

1.  Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, τα άρθρα 25 και 29 έως 45 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 188, 189 και 190 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και στα άρθρα 291 έως 312 και στο παράρτημα 72-04 σημείο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Ωστόσο, εφαρμόζονται το άρθρο 33παράγραφος 4 και το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού.

▼C2

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παραπομπή στον MRN της διασάφησης διαμετακόμισης κατά τη στιγμή έκδοσης της φορτωτικής CIM, στη θέση που προορίζεται για τα στοιχεία των συνημμένων παραστατικών.

3.  Εξάλλου, το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM πρέπει να φέρει τη θεώρηση της επιχείρησης σιδηροδρόμων, στην οποία ανήκει ο τελευταίος σταθμός τον οποίο αφορά η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης. Η επιχείρηση αυτή προβαίνει στη θεώρηση του παραστατικού αφού βεβαιωθεί ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτεται από τη διασάφηση ενωσιακής διαμετακόμισης.

▼B

Άρθρο 43

Εγκεκριμένος αποστολέας

▼C2

Όταν δεν απαιτείται η προσκόμιση της φορτωτικής CIM ως διασάφησης διαμετακόμισης και των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης για εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν από εγκεκριμένο αποστολέα στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, το τελωνείο αναχώρησης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM φέρουν το σύμβολο «Τ1», «Τ2» ή «Τ2F» αντίστοιχα.

▼B

Άρθρο 44

Εγκεκριμένος παραλήπτης

▼C2

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο εγκεκριμένου παραλήπτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 315 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM παραδίδονται στο τελωνείο προορισμού απευθείας από την εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων ή από τη μεταφορική επιχείρηση.

▼B

Άρθρο 45

Χρήση άλλων έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που ισχύουν για εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης:

α) τα κράτη μέλη δικαιούνται να εξακολουθούν να εφαρμόζουν άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει διμερών ή πολυμερών μεταξύ τους συμφωνιών· και

β) στην περίπτωση εμπορευμάτων των οποίων δεν απαιτείται η διακίνηση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, κάθε κράτος μέλος δικαιούται να εξακολουθεί να εφαρμόζει άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 46

▼C2

Δηλωτικό ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

1.  Είναι δυνατό να επιτρέπεται σε αεροπορική εταιρεία να χρησιμοποιεί ως διασάφηση διαμετακόμισης το δηλωτικό, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος 9 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία που υπεγράφη στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944.

▼B

2.  Η μορφή του δηλωτικού, καθώς και οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης αναφέρονται στην άδεια του άρθρου 26. Η αεροπορική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές καθενός από τους σχετικούς αερολιμένες.

3.  Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 47

▼C2

Διατυπώσεις που πρέπει να τηρεί η αεροπορική εταιρεία

1.  Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

▼B

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ) την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·

δ) τον αριθμό της πτήσης·

ε) την ημερομηνία της πτήσης·

στ) τον αερολιμένα αναχώρησης και τον αερολιμένα προορισμού.

2.  Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής·

β) τον αριθμό των δεμάτων·

γ) την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

δ) τη μεικτή μάζα.

3.  Σε περίπτωση συγκεντρωτικής μεταφοράς εμπορευμάτων, η περιγραφή τους στο δηλωτικό αντικαθίσταται, ενδεχομένως, από τη μνεία «Consolidation», υπό συντετμημένη, ίσως, μορφή. Στην προκείμενη περίπτωση, οι φορτωτικές αεροπορικής μεταφοράς που αφορούν τις αποστολές που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό πρέπει να περιλαμβάνουν την εμπορική επωνυμία των εμπορευμάτων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Αυτές οι αεροπορικές φορτωτικές επισυνάπτεται στο δηλωτικό.

4.  Η αεροπορική εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

5.  Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης που φυλάσσουν ένα αντίτυπο.

6.  Ένα αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού.

Άρθρο 48

▼C2

Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη διασάφηση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

▼B

1.  Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που καταρτίζουν οι αεροπορικές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης.

2.  Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α) τον αριθμό του δηλωτικού·

▼C2

β) το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως διασάφηση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

▼B

γ) την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα·

δ) τον αριθμό της πτήσης· και

ε) την ημερομηνία της πτήσης.

3.  Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν οι ίδιες να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

▼C2

4.  Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης, καθώς και την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας αναφέροντας κυρίως τις αεροπορικές φορτωτικές που αφορούν τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

▼B

Άρθρο 49

▼C2

Δηλωτικό ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

1.  Μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26 χρησιμοποιεί το δηλωτικό εμπορευμάτων ως διασάφηση διαμετακόμισης με τη μορφή που καθορίζεται στην άδεια.

▼B

2.  Οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης αναφέρονται στην άδεια. Η ναυτιλιακή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις τελωνειακές αρχές καθενός από τους σχετικούς λιμένες.

3.  Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 50

▼C2

Διατυπώσεις που πρέπει να τηρεί η ναυτιλιακή εταιρεία

1.  Η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

▼B

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ) την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·

δ) την ταυτότητα του σκάφους·

ε) τον λιμένα αναχώρησης·

στ) τον λιμένα προορισμού·

ζ) την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.

2.  Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον αριθμό της θαλάσσιας φορτωτικής·

β) τον αριθμό, τη φύση, τα σήματα και τους αριθμούς των δεμάτων·

γ) την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

δ) τη μεικτή μάζα·

ε) κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων.

3.  Η ναυτιλιακή εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

4.  Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης που φυλάσσουν ένα αντίτυπο.

5.  Αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού.

Άρθρο 51

▼C2

Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη διασάφηση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

▼B

1.  Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που καταρτίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης.

2.  Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α) τον αριθμό του δηλωτικού·

▼C2

β) το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως διασάφηση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

▼B

γ) την επωνυμία της ναυτιλιακής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα· και

δ) την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.

3.  Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν οι ίδιες να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.  Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης, καθώς και την αρχή έκδοσης της άδειας, αναφέροντας, ιδίως, τις θαλάσσιες φορτωτικές που αφορούν τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

Άρθρο 52

▼C2

Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς

▼B

1.  Η αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει στον αερολιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον αερολιμένα αναχώρησης.

2.  Η αεροπορική εταιρεία καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό:

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ) το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. ►C2  Στις περιπτώσεις αυτές, η αεροπορική εταιρεία θέτει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη αεροπορική φορτωτική, καθώς και μνεία για την τηρούμενη διαδικασία, τον αριθμό, την ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης της διασάφησης διαμετακόμισης ή του εγγράφου μεταφοράς· ◄

δ) το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·

ε) το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης.

3.  Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και παράγραφος 2.

4.  Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του αερολιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί σε αυτές.

5.  Οι καταχωρίσεις που τηρεί η αεροπορική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.

6.  Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία.

7.  Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.

Άρθρο 53

▼C2

Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως διασάφηση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης

▼B

1.  Η ναυτιλιακή εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει στον λιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον λιμένα αναχώρησης.

2.  Η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μόνο δηλωτικό για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό:

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·

β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

γ) το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. ►C2  Στις περιπτώσεις αυτές, η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς ή σε κάθε άλλο κατάλληλο εμπορικό έγγραφο, καθώς και μνεία για την τηρούμενη διαδικασία, συνοδευόμενη από τον αριθμό, την ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης της διασάφησης διαμετακόμισης ή του εγγράφου μεταφοράς· ◄

δ) το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·

ε) το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης.

3.  Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και παράγραφος 2.

4.  Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του λιμένα προορισμού και τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε αυτές.

5.  Οι καταχωρίσεις που τηρεί η ναυτιλιακή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.

6.  Η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κάθε παράβαση ή παρατυπία.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 54

Έξοδος εμπορευμάτων

▼C2

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — ΑΣΕ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν την έξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

▼C2

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης της αναβάθμισης του συστήματος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (ΔΔΠ) και του συστήματος Επιτήρηση 2 που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 1α του παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στα παραρτήματα 2 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής ( *1 ).

▼B

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ΑΕΟ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 2 του παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στα παραρτήματα 6 και 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

Αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις περί δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα δεν παρατίθενται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν αυτές τις διασαφήσεις, τις γνωστοποιήσεις και τα αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα.

5.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι σχετικά με τις ακόλουθες αιτήσεις και άδειες ισχύουν κατάλληλες απαιτήσεις περί δεδομένων εναλλακτικές εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού:

α) Αιτήσεις και άδειες που αφορούν την απλούστευση για τον καθορισμό των ποσών που αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων·

β) Αιτήσεις και άδειες που αφορούν συνολικές εγγυήσεις·

γ) Αιτήσεις και άδειες για αναβολή πληρωμής·

δ) Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του κώδικα·

ε) Αιτήσεις και άδειες για τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών·

στ) Αιτήσεις και άδειες για εγκεκριμένο εκδότη·

ζ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών·

η) Αιτήσεις και άδειες για αυτοαξιολόγηση·

θ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR·

ι) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ια) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ιβ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου·

▼C2

ιγ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων·

▼B

ιδ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης.

6.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 την εφαρμογή εναλλακτικών απαιτήσεων περί δεδομένων, διασφαλίζει ότι αυτές οι εναλλακτικές απαιτήσεις περί δεδομένων του επιτρέπουν να επαληθεύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου της άδειας (στοιχείο 3/2 Ταυτότητα αιτούντος/κατόχου της άδειας ή δικαιούχου της απόφασης ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρος αριθμός EORI του αιτούντος, στοιχείο δεδομένων 3/1 Αιτών/Κάτοχος της άδειας ή δικαιούχος της απόφασης)·

β) είδος της αίτησης ή της αιτούμενης άδειας (στοιχείο 1/1 Κωδικός είδους αίτησης/απόφασης)·

γ) χρήση της άδειας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (στοιχείο 1/4 Γεωγραφική ισχύς — Ένωση), ανάλογα με την περίπτωση.

7.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή των απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και άδειες που προβλέπονται στο παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 αντί των απαιτήσεων περί δεδομένων που προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού για τα ακόλουθα καθεστώτα:

α) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης·

β) Αιτήσεις και άδειες για κεντρικό τελωνισμό·

γ) Αιτήσεις και άδειες για εγγραφή δεδομένων στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή·

δ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

ε) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

στ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ειδικού προορισμού·

ζ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση προσωρινής εισαγωγής·

η) Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τελωνειακή αποταμίευση.

8.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) ή αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, στις περιπτώσεις που αίτηση για χορήγηση άδειας βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η τελωνειακή διασάφηση περιέχει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Απαιτήσεις περί δεδομένων κοινές για όλα τα καθεστώτα:

 φύση της τελειοποίησης ή χρήσης των εμπορευμάτων,

 τεχνικές περιγραφές των εμπορευμάτων ή/και των μεταποιημένων προϊόντων και μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους,

 εκτιμώμενη περίοδος εκκαθάρισης του καθεστώτος,

 προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος (όχι για τον ειδικό προορισμό), και

 τόπος τελειοποίησης ή χρήσης.

β) Συγκεκριμένες απαιτήσεις δεδομένων για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:

 κωδικοί για τους οικονομικούς όρους που αναφέρονται στο προσάρτημα του παραρτήματος 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341,

 εκτιμώμενος συντελεστής απόδοσης ή μέθοδος προσδιορισμού του εν λόγω συντελεστή, και

 αν ο εισαγωγικός δασμός θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα (αναφέρατε “ναι” ή “όχι”).

2) Στο άρθρο 3 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI που προβλέπονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 12-01.

Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI, τα κράτη μέλη συλλέγουν και αποθηκεύουν τα ακόλουθα δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα οποία αποτελούν το μητρώο EORI:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4 του παραρτήματος 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής·

β) όταν απαιτείται από τα εθνικά συστήματα, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 5 έως 12 του παραρτήματος 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Τα κράτη μέλη μεταφορτώνουν σε τακτική βάση τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου στο σύστημα EORI.

Κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη η συλλογή δεδομένων για το στοιχείο που αναφέρεται στον τίτλο I κεφάλαιο 3 σημείο 4 του παραρτήματος 12-01. Όταν αυτό το στοιχείο συλλέγεται από τα κράτη μέλη, μεταφορτώνεται στο σύστημα EORI το συντομότερο δυνατόν μετά την αναβάθμιση του συστήματος αυτού.».

3) Στο άρθρο 104 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.  Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές.

4.  Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα σε αποστολή όταν η ίδια αξία της δεν υπερβαίνει το ποσό των 22 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή παρέχονται από αυτό.».

4) Στο άρθρο 106 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α) για πτήσεις διάρκειας κάτω των τεσσάρων ωρών, το αργότερο έως την πραγματική ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους· και

β) για πτήσεις διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, το αργότερο τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.».

5) Στο άρθρο 112 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.  Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.».

6) Στο άρθρο 113 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.  Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.».

7) Προστίθεται το άρθρο 122α ως εξής:

«Άρθρο 122α

Σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών RSS

(Άρθρο 155 παράγραφος 2 του κώδικα)

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών προβαίνουν, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών, στην αποθήκευση των ακόλουθων πληροφοριών και αποκτούν πρόσβαση σε αυτές:

α) τα στοιχεία των αιτήσεων·

▼C2

β) τις άδειες εκτέλεσης τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών και, κατά περίπτωση, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους·

▼B

γ) τα ονόματα των λιμένων προσέγγισης και τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν τη γραμμή·

δ) όλες τις υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες.

▼C2

2.  Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

▼B

3.  Στην περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές που ενημερώθηκαν απορρίψουν την αίτηση, αυτό γνωστοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.  Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της άδειας και την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών σχετικά με την έκδοση της άδειας.

5.  Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας από την τελωνειακή αρχή προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή κατόπιν αιτήματος της ναυτιλιακής εταιρείας, η συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή γνωστοποιεί την ανάκληση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.».

8) Στο άρθρο 124 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (PoUS) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται.».

9) Προστίθεται το άρθρο 124α ως εξής:

«Άρθρο 124α

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF”

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

Έως την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ και όταν χρησιμοποιείται έντυπο παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Ο ενδιαφερόμενος θέτει το σύμβολο “T2L” ή “T2LF” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του εντύπου και το σύμβολο “T2Lbis” ή “T2LFbis” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 τυχόν χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών φύλλων.

β) Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν σε οποιαδήποτε πρόσωπα να χρησιμοποιούν πίνακες φόρτωσης που δεν συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις, εάν τα πρόσωπα αυτά:

▼C2

 είναι εγκατεστημένα στην Ένωση,

 εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών,

 δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας·

▼B

γ) Οι άδειες που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

 οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου, και

 το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

δ) Το παραστατικό “T2L” ή “T2LF” συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο αντίτυπο.

ε) Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις, που αναγράφονται, στο μέτρο του δυνατού, στη θέση “Γ”“Τελωνείο αναχώρησης”:

▼C2

 για το παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, το όνομα και η σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, η υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, η ημερομηνία θεώρησης και είτε ο αριθμός καταχώρισης είτε ο αριθμός της διασάφησης αποστολής, αν απαιτείται τέτοια διασάφηση,

▼B

 στην περίπτωση συμπληρωματικών φύλλων ή πινάκων φόρτωσης, ο αριθμός που εμφαίνεται στο παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει την ονομασία του αρμόδιου τελωνείου είτε με το χέρι· στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη σφραγίδα του εν λόγω τελωνείου.

Τα παραστατικά αυτά παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.».

10) Στο άρθρο 126 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.  Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει την ονομασία και τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, την ημερομηνία θεώρησης και είτε τον αριθμό καταχώρισης είτε τον αριθμό της διασάφησης αποστολής ή εξαγωγής, εφόσον απαιτείται.».

11) Προστίθεται το άρθρο 126α ως εξής:

«Άρθρο 126α

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με την προσκόμιση δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας

[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας·

β) το όνομα του σκάφους·

γ) τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης των εμπορευμάτων·

δ) τον τόπο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.

Το δηλωτικό πρέπει, εξάλλου, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αποστολή:

ε) τα στοιχεία αναφοράς της θαλάσσιας φορτωτικής ή άλλου εμπορικού εγγράφου·

στ) τον αριθμό, την περιγραφή, τα σημεία και τους αριθμούς αναφοράς των δεμάτων·

ζ) τη συνήθη εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων, που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

η) τη μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα·

θ) κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων· και

ι) τις ακόλουθες ενδείξεις που αφορούν τον χαρακτήρα των εμπορευμάτων:

 το σύμβολο “C” (ισοδύναμο προς το “T2L”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων,

 το σύμβολο “F” (ισοδύναμο προς το “T2LF”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων, με προορισμό ή προέλευση τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

 το σύμβολο “N” για τα λοιπά εμπορεύματα.

2.  Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει το όνομα και τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου και την ημερομηνία θεώρησης.».

12) Το άρθρο 128 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διευκόλυνση για την έκδοση αποδεικτικού μέσου από εγκεκριμένο εκδότη»·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφός της Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια να αποδεικνύει τον τελωνειακό χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς που αφορά εμπορεύματα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα ως ενωσιακών εμπορευμάτων και των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 15 000 ευρώ, μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF” ή δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας, να κάνει χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζει για θεώρηση στο αρμόδιο τελωνείο.»·

γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.  Οι άδειες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου.

4.  Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν χορηγείται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

▼C2

α) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας·

▼B

β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου·

γ) το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο· και

δ) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εκδίδει τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών.

5.  Εάν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα, θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) έως γ) του παρόντος άρθρου.».

▼C4

13) Προστίθενται τα άρθρα 128α έως 128δ στο υποτμήμα 3 («Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που εκδίδει εγκεκριμένος εκδότης») ως εξής:

«Άρθρο 128a

Διατυπώσεις κατά την έκδοση παραστατικού “T2L” ή “T2LF”, τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς από εγκεκριμένο εκδότη

[άρθρο 6 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο εγκεκριμένος εκδότης εκδίδει αντίγραφο κάθε παραστατικού “T2L” ή “T2LF” που εκδίδεται. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους το εν λόγω αντίγραφο προσκομίζεται για λόγους ελέγχου και φυλάσσεται τουλάχιστον επί τρία έτη.

2.  Στην άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 καθορίζονται ιδίως ότι:

α) το τελωνείο που είναι αρμόδιο για την προθεώρηση της γνησιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 128β παράγραφος 1, των παραστατικών “T2L” ή “T2LF” που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών·

β) οι όροι υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος εκδότης οφείλει να δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εντύπων·

γ) οι εξαιρούμενες κατηγορίες ή διακινήσεις εμπορευμάτων·

δ) η προθεσμία εντός της οποίας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκεκριμένος εκδότης ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο για να είναι δυνατόν να διενεργηθεί κάθε απαιτούμενος έλεγχος πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων.

ε) η πρόσθια όψη των σχετικών εμπορικών εγγράφων ή η θέση “Γ. Τελωνείο αναχώρησης” στην πρόσθια όψη των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” και, κατά περίπτωση, των συμπληρωματικών φύλλων πρέπει να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την υπογραφή του υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή

i) να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή

ii) να έχει σφραγιστεί από τον εγκεκριμένο εκδότη με την ειδική σφραγίδα. Το αποτύπωμα της εν λόγω σφραγίδας μπορεί να είναι εκ των προτέρων τυπωμένο στα έντυπα, εφόσον η εν λόγω εκτύπωση έχει ανατεθεί σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό τυπογραφείο. Οι θέσεις 1 και 2 και 4 έως 6 της ειδικής σφραγίδας πρέπει να συμπληρωθούν με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 εθνόσημο ή άλλα σήματα ή γράμματα χαρακτηριστικά της χώρας,

 αρμόδιο τελωνείο,

 ημερομηνία,

 εγκεκριμένος εκδότης, και

 αριθμός αδείας.

στ) Το αργότερο τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος εκδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο. Οφείλει, εξάλλου, να αναγράφει στη θέση “Δ. Έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης” του παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” σε εμφανές σημείο του χρησιμοποιούμενου εμπορικού εγγράφου, το αρμόδιο τελωνείο, την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού καθώς και μία από τις ακόλουθες μνείες:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

Άρθρο 128β

Διευκολύνσεις για εγκεκριμένο εκδότη

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στον εγκεκριμένο εκδότη να μην υπογράφει τα χρησιμοποιούμενα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που φέρουν την ειδική σφραγίδα που προβλέπεται στο άρθρο 128α παράγραφος 2 στοιχείο ε) σημείο ii) και που έχουν εκδοθεί με σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή μπορεί να παρέχεται εφόσον ο εγκεκριμένος εκδότης έχει υποβάλει εκ των προτέρων στις αρχές αυτές γραπτή δέσμευση, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από την έκδοση όλων των εμπορικών εγγράφων ή των παραστατικών “T2L” ή “T2LF”, τα οποία φέρουν την ειδική σφραγίδα.

2.  Τα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να φέρουν, αντί για την υπογραφή του εγκεκριμένου εκδότη, μία από τις ακόλουθες μνείες:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Άρθρο 128γ

Άδεια για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση

[άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]

Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν άδεια στις ναυτιλιακές εταιρείες να καταρτίζουν το δηλωτικό που αναφέρεται στο άρθρο 199 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το οποίο χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το αργότερο την επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα προορισμού.

Άρθρο 128δ

Όροι για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]

1.  Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η άδεια βάσει της οποίας οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να καταρτίζουν το δηλωτικό που χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το αργότερο την επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα προορισμού, χορηγείται μόνο σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι εγκατεστημένες στην Ένωση·

β) εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών·

γ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας·

δ) χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων για τη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ των λιμένων αναχώρησης και προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

ε) εκτελούν σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αναγνωρισμένων διαδρομών.

2.  Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

α) οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου· και

β) τα πρόσωπα τηρούν λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.

3.  Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, θεωρείται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

4.  Μετά την παραλαβή της αίτησης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ναυτιλιακή εταιρεία, ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι προβλεπόμενοι λιμένες αναχώρησης και προορισμού.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 128γ.

Η άδεια αυτή ισχύει στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και εφαρμόζεται μόνο στις πράξεις μεταφοράς μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην εν λόγω άδεια.

5.  Η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται ως εξής:

α) το δηλωτικό στο λιμένα αναχώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στο λιμένα προορισμού·

β) η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει στο δηλωτικό τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 126α·

γ) το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων (δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων) προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση του πλοίου και οπωσδήποτε πριν από την άφιξη του πλοίου στον λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό·

δ) το δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό.

6.  Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

α) η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στις τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία·

β) οι τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης και στην αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.»

▼B

14) Στο άρθρο 138 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όσον αφορά τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται μόνο όταν τα σχετικά εμπορεύματα απολαύουν επίσης απαλλαγής από άλλες επιβαρύνσεις· και

β) εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 141.».

15) Στο άρθρο 141 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.  Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσω της προσκόμισής τους στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές.».

16) Στο άρθρο 144 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών συστημάτων εισαγωγής που απαιτούνται για την υποβολή των γνωστοποιήσεων προσκόμισης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταχυδρομική αποστολή που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο θεωρείται ότι υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή μέσω της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα συνοδεύονται από διασάφηση CN22 ή/και διασάφηση CN23 ή και τις δύο.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφος 2 και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, ο παραλήπτης θεωρείται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, οφειλέτης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφοι 2 και 4, ο αποστολέας θεωρείται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης. ►C2  Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι οι ταχυδρομικοί φορείς θεωρούνται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης. ◄ ».

17) Στο άρθρο 146 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.  Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες της έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ και της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 105 παράγραφος 1 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν προθεσμίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.».

18) Στο άρθρο 181 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.  Έως τις ημερομηνίες έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων.».

19) Στο άρθρο 184 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

« ►C2  Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο αριθμός MRN διασάφησης διαμετακόμισης υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές με τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου ◄ ».

Άρθρο 56

Ημερομηνίες αναβάθμισης ή έναρξης λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων

1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της λεπτομερή επισκόπηση των ημερομηνιών για την αναβάθμιση ή έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε αυτή η ανασκόπηση να είναι επικαιροποιημένη.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση στην Επιτροπή σχετικά με τον εθνικό σχεδιασμό τους όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια έναρξης λειτουργίας των συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες πριν από τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος ΤΠ. Τα κράτη μέλη κρατούν την Επιτροπή ενήμερη όσον αφορά τον εθνικό σχεδιασμό τους σχετικώς.

Άρθρο 57

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΤίτλοι στηλών

Στήλες του πίνακα του παραρτήματος Β

Διασαφήσεις / γνωστοποιήσεις / απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων

Συστήματα ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ

Μεταβατικές απαιτήσεις περί δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό

Α1

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

A2

Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Α3

Γνωστοποίηση επανεξαγωγής

ΑΣΕ

Β1

Διασάφηση εξαγωγής και διασάφηση επανεξαγωγής

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

B2

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασάφηση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Β3

Διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση ενωσιακών εμπορευμάτων

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

B4

Διασάφηση για την αποστολή εμπορευμάτων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά φορολογικά εδάφη

Εθνικά συστήματα

Γ1

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Γ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά την εξαγωγή

Εθνικά συστήματα εξαγωγής

►C2  Δ1 ◄

►C2  Ειδικό καθεστώς — Διασάφηση διαμετακόμισης ◄

Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1 και προσάρτημα Γ2

►C2  Δ2 ◄

►C2  Ειδικό καθεστώς — Διασάφηση διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων — (μεταφορά αεροπορικώς και διά θαλάσσης) ◄

Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ

Δ3

Ειδικό καθεστώς — Διαμετακόμιση — Χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακή διασάφηση — (μεταφορά αεροπορικώς και δια θαλάσσης)

Εθνικά συστήματα

Ε1

Αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (T2L/T2LF)

Αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (PoUS)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Ε2

Τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων

PoUS και εθνικά συστήματα για τους εγκεκριμένους εκδότες

ΣΤ1α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ1β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ1γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

ΣΤ1δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ2β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ2δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομεταφερόμενο φορτίο (γενικά) — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ3α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμεταφορές — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Στ3β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμεταφορές — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Πλήρες σύνολο δεδομένων

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο (1) και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 2

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ4δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρομικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομένων σε επίπεδο δοχείου που υποβάλλεται πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 2

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Στ5

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Ζ1

Γνωστοποίηση εκτροπής

Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Ζ2

Γνωστοποίηση άφιξης

Εθνικά συστήματα γνωστοποίησης άφιξης και ICS2

Ζ3

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο

Εθνικά συστήματα γνωστοποίησης προσκόμισης

Ζ4

Διασάφηση προσωρινή εναπόθεση

Εθνικά συστήματα προσωρινής εναπόθεσης

Ζ5

Γνωστοποίηση άφιξης στην περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης

Εθνικά συστήματα προσωρινής εναπόθεσης

Η1

Διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — Διασάφηση για ειδικό προορισμό

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Παράρτημα DV1 (μόνο για διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία)

►C2  Η2 ◄

►C2  Ειδικό καθεστώς — αποθήκευση — διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση ◄

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η3

Ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — διασάφηση για προσωρινή εισαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η4

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασάφηση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Εθνικά συστήματα ΤΠ για ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Γ1

Η5

Διασάφηση για την είσοδο εμπορευμάτων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά φορολογικά εδάφη

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Η6

Τελωνειακή διασάφηση σε ταχυδρομικές αποστολές για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Θ1

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Παράρτημα 9 — προσάρτημα Α

Θ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

(1)   Τα ελάχιστα δεδομένα πριν από τη φόρτωση συμπίπτουν με τα δεδομένα της διασάφησης CN23.

▼C1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

▼C2

image

image

►(2) C3  

►(2) C3  

▼C1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

▼C2

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

▼C1

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

▼C2

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

image

▼B

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.    Αιτών:

Αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του αιτούντος οικονομικού φορέα, όπως έχει εισαχθεί στο σύστημα EORI.

2.    Νομικό καθεστώς του αιτούντος:

Αναγράφεται η νομική μορφή όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης.

3.    Ημερομηνία σύστασης

Αναγράφεται — αριθμητικώς — η ημέρα, ο μήνας και το έτος ίδρυσης.

4.    Διεύθυνση εγκατάστασης

Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου ίδρυσης του φορέα σας, συμπεριλαμβανομένης της χώρας.

5.    Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου άσκησης των κύριων επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.

6.    Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας που ορίζετε στην επιχείρησή σας για κάθε επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές κατά την εξέταση της αίτησης.

7.    Ταχυδρομική διεύθυνση:

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση εγκατάστασής σας.

8,9 και 10.    Αριθμοί ΦΠΑ, αναγνώρισης συναλλασσομένου και νομικής καταχώρισης:

Αναγράφονται οι απαιτούμενοι αριθμοί.

Ο αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι ο αριθμός που έχει καταχωρισθεί στο τελωνείο.

Ο αριθμός νομικής καταχώρισης είναι ο αριθμός μητρώου που δίνεται από το μητρώο εταιρειών.

Αν οι αριθμοί αυτοί είναι ίδιοι, αναγράφεται μόνο ο αριθμός ΦΠΑ.

Αν ο αιτών δεν έχει αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου διότι στο κράτος μέλος του αιτούντος δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, η θέση αυτή παραμένει κενή.

11.    Είδος άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτηση:

Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.

12.    Τομέας οικονομικής δραστηριότητας:

Περιγράψτε τη δραστηριότητά σας.

13.    Κράτη μέλη στα οποία ασκούνται δραστηριότητες σχετικές με τελωνειακές συναλλαγές:

Αναγράφεται ο σχετικός ή οι σχετικοί κωδικοί χωρών ISO alpha-2.

14.    Πληροφορίες διέλευσης συνόρων:

Αναγράφονται οι ονομασίες των τελωνείων που χρησιμοποιούνται τακτικά για τη διέλευση συνόρων.

15.    ►C2  Ήδη χορηγηθείσες απλουστεύσεις ή διευκολύνσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής ή/και ιδιότητα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή γνωστού αποστολέα που αποκτήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447  ◄

Σε περίπτωση που έχουν ήδη χορηγηθεί απλουστεύσεις, αναγράφεται το είδος της απλούστευσης, το σχετικό τελωνειακό καθεστώς και ο αριθμός αδείας. Το σχετικό τελωνειακό καθεστώς αναγράφεται με τον τύπο και τον κωδικό που χρησιμοποιείται στη δεύτερη ή τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.

Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος ενός ή περισσότερων αδειών/πιστοποιητικών από τα άνω αναφερόμενα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός της άδειας/των αδειών ή του πιστοποιητικού/ των πιστοποιητικών.

16, 17 και 18.    Γραφεία διαχείρισης εγγράφων/κύριων λογιστικών καταχωρίσεων:

Αναγράφονται οι πλήρεις διευθύνσεις των σχετικών γραφείων. Αν τα γραφεία έχουν την ίδια διεύθυνση, συμπληρώνεται μόνο η θέση 16.

19.    Όνομα, ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος:

Υπογραφή: ο υπογράφων πρέπει να προσθέσει την ιδιότητά του. Ο υπογράφων πρέπει πάντα να είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί συνολικά τον αιτούντα.

Όνομα: επωνυμία του αιτούντος και σφραγίδα του αιτούντος.

►C2  Αριθμός παραρτημάτων: ο αιτών παραθέτει τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες: ◄

1. Γενικά στοιχεία για τους κύριους ιδιοκτήτες/μετόχους, με αναφορά ονομάτων και διευθύνσεων και του ποσοστού συμμετοχής εκάστου. Γενικά στοιχεία για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Είναι γνωστοί οι ιδιοκτήτες στις τελωνειακές αρχές λόγω προγενέστερης μη συμμόρφωσης;

2. Υπεύθυνος της διοίκησης του αιτούντος για τελωνειακά θέματα.

3. Περιγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων του αιτούντος.

4. Αναλυτική αναφορά του τόπου των διαφόρων εγκαταστάσεων του αιτούντος και σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων κάθε εγκατάστασης. Διευκρίνιση περί του αν ο αιτών και κάθε εγκατάσταση ενεργούν στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας: στο όνομά τους και για λογαριασμό τους, ή στο όνομά τους και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου.

5. Διευκρινίσεις περί του αν τα εμπορεύματα αγοράζονται από ή/και διατίθενται σε εταιρείες που συνδέονται με τον αιτούντα.

6. Περιγραφή της εσωτερικής δομής του οργανισμού του αιτούντος. Εφόσον υπάρχουν, επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με τις λειτουργίες/αρμοδιότητες κάθε τμήματος ή/και λειτουργίας.

7. Συνολικός αριθμός εργαζομένων και αριθμός εργαζομένων ανά τμήμα.

8. Ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που κατέχουν σημαντικές θέσεις (διευθύνοντες σύμβουλοι, προϊστάμενοι τμημάτων, διευθυντές λογιστηρίων, προϊστάμενος τμήματος τελωνειακών θεμάτων κ.λπ.). Περιγραφή της διαδικασίας που εφαρμόζεται σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης απουσίας του αρμόδιου υπαλλήλου.

9. Ονοματεπώνυμα ατόμων και θέση αυτών στον οργανισμό του αιτούντος με ειδικές γνώσεις σε τελωνειακά θέματα. Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων αυτών των προσώπων σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών σε τελωνειακά θέματα και εμπορικές διαδικασίες και εν γένει σε εμπορικά θέματα.

10. Συμφωνία ή διαφωνία με τη δημοσίευση των πληροφοριών της άδειας ΑΕΟ στον κατάλογο των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 14κδ, παράγραφος 4.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

image

▼B

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αριθμός αδείας

Ο αριθμός της άδειας ξεκινά πάντα με τον κωδικό χώρας ISO alpha 2 του κράτους μέλους έκδοσης και ακολουθείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων:

AEOC για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις

AEOS για άδεια ΑΕΟ — Ασφάλεια και προστασία

AEOF για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία.

Οι προαναφερόμενοι συνδυασμοί γραμμάτων πρέπει να ακολουθούνται από τον αριθμό εθνικής άδειας.

1.    Κάτοχος της άδειας ΑΕΟ

Σημειώσατε την πλήρη επωνυμία του κατόχου, όπως αυτή αναγράφεται στη θέση 1 του εντύπου αιτήσεως του παραρτήματος 1Γ, καθώς και τον αριθμό ΦΠΑ, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 8 του εντύπου αιτήσεως, ενδεχομένως τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 9 του εντύπου αιτήσεως, και τον αριθμό νομικής καταχώρισης, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 10 του εντύπου αιτήσεως.

2.    Εκδίδουσα αρχή

Υπογραφή, ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους και σφραγίδα.

Η ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους μπορεί να αναφέρεται σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον το απαιτεί η οργανωτική δομή της τελωνειακής διοίκησης.

Αναφορά στο είδος της άδειας

Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.

3.    Ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας:

Αναγράφεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

image

image

image

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Προσάρτημα Α

1.    Εισαγωγικές σημειώσεις για τους πίνακες

Γενικά

1.1 Η συνοπτική διασάφηση που πρέπει να υποβάλλεται για τα εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στους πίνακες 1 έως 5 για κάθε σχετική περίπτωση ή τρόπο μεταφοράς. Η αίτηση εκτροπής, η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση που ένα ενεργό μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πρόκειται να αφιχθεί πρώτα στο τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος που δεν είχε δηλωθεί στη συνοπτική διασάφηση εισόδου, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στον πίνακα 6.

1.2 Οι πίνακες 1 έως 7 περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις σχετικές διαδικασίες, διασαφήσεις και αιτήσεις εκτροπής. Παρέχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τις διάφορες διαδικασίες, διασαφήσεις και αιτήσεις εκτροπής.

1.3 Οι τίτλοι των στηλών είναι σαφείς και αναφέρονται στις εν λόγω διαδικασίες και διασαφήσεις.

1.4 Η ένδειξη «X» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο είδους εμπορεύματος για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Y» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο, απαιτείται σε επίπεδο διασάφησης για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Z» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο εγγράφου μεταφοράς για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμβόλων «X», «Y» και «Z» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω επίπεδα, για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης.

1.5 Οι επεξηγήσεις και οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τμήμα 4, αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, τις απλουστευμένες διαδικασίες και τις αιτήσεις εκτροπής, αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 7.

Τελωνειακή διασάφηση που χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση εισόδου

2.1. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.

2.2. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ειδικές διατυπώσεις που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 ή στο Προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ειδικές διατυπώσεις του πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.

Τελωνειακή διασάφηση στην εξαγωγή

▼C2

3.1. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εξόδου» των πινάκων 1 και 2.

▼B

Όταν απαιτείται η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εξόδου» των πινάκων 1 έως 2.

Άλλες ειδικές περιπτώσεις αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου και εισόδου και τους ιδιαίτερους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Σημείωση για τους πίνακες 2 έως 4.

4.1. Οι στήλες «Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές» και «Συνοπτική διασάφηση εισόδου — ταχυμεταφορές» του πίνακα 2 καλύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές για λόγους ανάλυσης κινδύνου πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των ταχυμεταφορών. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ενδέχεται να επιλέξουν να παράσχουν ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές, πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των ταχυδρομικών αποστολών, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις στήλες αυτές του πίνακα 2, για λόγους ανάλυσης κινδύνου.

4.2. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ως ταχυμεταφορά νοείται η μεταφορά μεμονωμένων ειδών μέσω μιας ολοκληρωμένη υπηρεσίας που περιλαμβάνει την επείγουσα και καθορισμένη χρονικά παραλαβή, τη μεταφορά, τον τελωνισμό και την παράδοση δεμάτων, με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης και έλεγχο των ειδών, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

4.5. Οι πίνακες 3 και 4 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου στο πλαίσιο των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

4.6. Ο πίνακας 3 για τις οδικές μεταφορές ισχύει επίσης σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 4.

Απλουστευμένες διαδικασίες

5.1. Οι διασαφήσεις για τις απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 166 του κώδικα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 7.

5.2. Οι μειωμένες απαιτήσεις για ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις απλουστευμένες διαδικασίες δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν τις απαιτήσεις των προσαρτημάτων Γ1 και Δ1, ειδικά των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται με τις συμπληρωματικές διασαφήσεις.

2.    Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου

2.1.    Αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και άλλοι τρόποι μεταφοράς ή περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στους πίνακες 2 έως 4 — Πίνακας 1Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

(Βλέπε σημείωση 3.1)

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.1)

▼C2

Αριθμός ειδών

Y

Y

▼B

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας

X/Y

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Y

Παραλήπτης

X/Y

X/Y

Μεταφορέας

 

Z

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

 

X/Y

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

 

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

 

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

 

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

 

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

 

Z

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

 

Τόπος φόρτωσης

 

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

 

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ

X

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

 

Z

2.2.    Ταχυμεταφορές — Πίνακας 2Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές

(Βλέπε σημειώσεις 3.1 και 4.1 έως 4.3)

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — ταχυμεταφορές

(Βλέπε σημειώσεις 2.1 και 4.1 έως 4.3)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

 

 

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

 

 

Αποστολέας

X/Y

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Y

Παραλήπτης

X/Y

X/Y

Μεταφορέας

 

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

 

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

 

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

 

Z

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

 

Τόπος φόρτωσης

 

Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

 

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

 

 

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

X

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

 

Z

2.3.    Οδικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 3Όνομα

Οδική μεταφορά — Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.1)

▼C2

Αριθμός ειδών

Y

▼B

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

2.4.    Σιδηροδρομικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 4Όνομα

Σιδηροδρομικά — Συνοπτική διασάφηση εισόδου (Βλέπε σημείωση 2.1)

▼C2

Αριθμός ειδών

Y

▼B

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

2.5.    Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς — Μειωμένες απαιτήσεις ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου και εισόδου — Πίνακας 5Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

(Βλέπε σημείωση 2.2)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

X/Y

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τελωνείο εξόδου

 

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Z

2.6.    Απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων εκτροπής — Πίνακας 6Όνομα

 

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου

Z

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής

Z

MRN

X

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης

Z

3.    ►C2  Απαιτήσεις για απλουστευμένη διασάφηση ◄ — Πίνακας 7Όνομα

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής (Βλέπε σημείωση 3.1)

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής (Βλέπε σημείωση 2.1)

Διασάφηση

Y

Y

▼C2

Αριθμός ειδών

Y

Y

▼B

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X

X

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας/εξαγωγέας

X/Y

 

Παραλήπτης

 

X/Y

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος

Y

Y

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου

Y

Y

Κωδικός νομίσματος

 

X

Τελωνείο εξόδου

Y

 

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

 

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

 

X

Καθεστώς

X

X

Καθαρή μάζα (kg)

X

X

Τιμή είδους

 

X

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

X

X

Αριθμός άδειας

X

X

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

4.    Επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία.

MRN

Αίτηση εκτροπής: Ο αριθμός αναφοράς κίνησης εμπορευμάτων (MRN) μπορεί να παρασχεθεί αντί των ακόλουθων δύο στοιχείων:

 Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

 Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος.

Διασάφηση

Αναγράφονται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 1 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.

Αριθμός ειδών ( 2 )

Ο συνολικός αριθμός ειδών που δηλώνεται στη διασάφηση ή στη συνοπτική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 5 του ΕΔΕ]

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

Ο μοναδικός αριθμός που προσδίδεται στα εμπορεύματα, για είσοδο, εισαγωγή, έξοδο και εξαγωγή.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΠΟΤ (ISO15459) ή ισοδύναμοι.

Συνοπτικές διασαφήσεις: χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τον αριθμό εγγράφου μεταφοράς όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος.

Απλουστευμένες διαδικασίες: η πληροφορία παρέχεται, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.

[Σχετ .: θέση 7 του ΕΔΕ]

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

Αναφορά στο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το τελωνειακό έδαφος. Εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, θα παρέχεται επίσης ο αριθμός εγγράφου μεταφοράς του μεταφορέα.

Περιλαμβάνει τον κωδικό για τον τύπο του εγγράφου μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, ακολουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του σχετικού εγγράφου.

Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για το μοναδικό αριθμό αναφοράς αποστολής [UCR], όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών: αριθμός τιμολογίου ή πίνακα φόρτωσης.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για οδικές μεταφορές: αυτή η πληροφορία παρέχεται στο βαθμό που είναι διαθέσιμη και μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά τόσο στο δελτίο TIR όσο και στη CMR.

Αποστολέας

Το πρόσωπο που αποστέλλει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς που έχει συναφθεί με το πρόσωπο που ζητά τη μεταφορά.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν ο μεταφορέας διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI, παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα. Εάν τα στοιχεία που απαιτούνται για μια συνοπτική διασάφηση εξόδου περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα και με το άρθρο 162 του κώδικα, τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στον «Αποστολέα/Εξαγωγέα» της εν λόγω τελωνειακής διασάφησης.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό.

Ο αριθμός έχει την ακόλουθη δομή:Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Μορφότυπος

Παραδείγματα

1

Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2)

Αλφαβητικός 2

a2

US

JP

CH

2

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης τρίτης χώρας

Αλφαριθμητικό μέχρι 15

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Παραδείγματα: «US1234567890ABCDE» για αποστολέα στις ΗΠΑ (κωδικός χώρας: US) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» για αποστολέα στην Ιαπωνία (κωδικός χώρας: JP) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης AbCd9875F. «CHpt20130101aa» για αποστολέα στην Ελβετία (κωδικός χώρας: CH) με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης pt20130101aa.

Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας οι αλφαβητικοί κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χώρες και εδάφη βασίζονται στους ισχύοντες κωδικούς ISO άλφα-2 (a2) στον βαθμό που είναι συμβατοί με τους κωδικούς της χώρας και έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου ( 3 ).

Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI, παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της παρούσας επεξηγηματικής σημείωσης για τα στοιχεία.

Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Αποστολέας/εξαγωγέας

Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής —ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται αυτή— και ο οποίος είναι κύριος των εμπορευμάτων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης.

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 2 του ΕΔΕ]

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Δεν παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 του κώδικα.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 271 παράγραφος 2 του κώδικα. Η πληροφορία αυτή δε θα παρέχεται όταν, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 1 του κώδικα, τα εμπορεύματα καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση.

Σημείωση: το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για να εξακριβώνεται η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την προσκόμιση της διασάφησης.

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής:

Αίτηση εκτροπής: το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εκτροπής κατά την είσοδο. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής. Δεν παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.

Παραλήπτης:

Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 215 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, αυτή η πληροφορία παρέχεται, υπό τη μορφή του πλήρους ονόματος και της διεύθυνσης του παραλήπτη, εφόσον είναι διαθέσιμη. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν με οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον ακόλουθο κωδικό στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής:Νομική βάση

Θέμα

Θέση

Κωδικός

Προσάρτημα Α

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

44

30600

Λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν με οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον ακόλουθο κωδικό 10600 :Νομική βάση

Θέμα

 

Κωδικός

Προσάρτημα Α

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

 

10600

Στην περίπτωση που πρέπει να παρασχεθεί η πληροφορία αυτή, λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος

Απαιτείται, εφόσον διαφέρει από τον αποστολέα/εξαγωγέα κατά την εξαγωγή ή τον παραλήπτη κατά την εισαγωγή.

Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI του διασαφιστή/αντιπροσώπου.

[Σχετ .: θέση 14 του ΕΔΕ]

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου

Κωδικός που αντιπροσωπεύει το διασαφιστή ή την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι εκείνοι που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 14 του ΕΔΕ.

Μεταφορέας

Η πληροφορία αυτή δεν παρέχεται όταν ταυτίζεται με το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου εκτός εάν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να παρέχεται και να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν η πληροφορία αυτή διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, λαμβάνει τη μορφή πλήρους ονοματεπώνυμου και διεύθυνσης του μεταφορέα.

Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI μεταφορέα ή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας:

 εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό,

ή/και

 όταν πρόκειται για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.

Παίρνει τη μορφή του αριθμού EORI του μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα του τελωνείου και επιθυμεί να λάβει κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 185 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 187 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

▼C2

Όταν παρέχεται αριθμός EORI μεταφορέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

▼B

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

Πρόσωπο που ειδοποιείται κατά την είσοδο για την άφιξη των εμπορευμάτων. Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται κατά περίπτωση. Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI προσώπου προς ειδοποίηση, όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI προσώπου προς ειδοποίηση, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου προς ειδοποίηση.

Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».

Όταν παρέχεται αριθμός EORI προσώπου προς ειδοποίηση ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης προσώπου προς ειδοποίηση τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται παραλήπτης και αναγράφεται ο κωδικός 10600 , αναφέρεται πάντα το πρόσωπο προς ειδοποίηση.

Συνοπτική διασάφηση εξόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθογράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται ο παραλήπτης, τα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση αναγράφονται στη θέση «παραλήπτης» αντί των στοιχείων του παραλήπτη. Όταν μια διασάφηση εξαγωγής περιέχει τα στοιχεία για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου αναγράφεται ο κωδικός 30600 στη θέση 44 της σχετικής διασάφησης εξαγωγής.

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Για την ταυτότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 για τη θέση 18 του ΕΔΕ. Όταν πρόκειται για θαλάσσια ή εσωτερική πλωτή μεταφορά, πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου ή ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ). Όταν πρόκειται για αεροπορική μεταφορά, δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες.

Για την εθνικότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 21 του ΕΔΕ, όταν η πληροφορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην ταυτότητα.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός του σιδηροδρομικού οχήματος.

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου, του κωδικού ΕΝΙ ή του αριθμού πτήσεως IATA αντίστοιχα, για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.

Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς ( 4 )(1)

Προσδιορισμός του δρομολογίου του μεταφορικού μέσου, για παράδειγμα αριθμός πλου, αριθμός πτήσης, αριθμός ταξιδιού, κατά περίπτωση.

Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός της αμαξοστοιχίας. Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου εφαρμόζεται.

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Προσδιορισμός του πρώτου τόπου άφιξης στο τελωνειακό έδαφος. Πρόκειται για λιμένα στις θαλάσσιες μεταφορές, αερολιμένα στις αερομεταφορές και για συνοριακό σταθμό στις οδικές μεταφορές.

Ο κωδικός αυτός πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: UN/LOCODE (an..5) + εθνικός κωδικός (an..6).

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: ο κωδικός πρέπει να έχει τη μορφή που προβλέπεται για τα τελωνεία στο προσάρτημα Δ1.

Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης

Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του πραγματικού τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου

Αίτηση εκτροπής: Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ.

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Ημερομηνία και ώρα/προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου στον πρώτο αερολιμένα (για τις αεροπορικές μεταφορές), στον πρώτο συνοριακό σταθμό (για τις οδικές μεταφορές) και στον πρώτο λιμένα (για τις θαλάσσιες μεταφορές), χρησιμοποιείται κωδικός n12 (CCYYMMDDHHMM). Θα αναγράφεται η τοπική ώρα του πρώτου τόπου άφιξης.

Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή περιορίζεται στην ημερομηνία· χρησιμοποιείται ο κωδικός n8 (CCYYMMDD).

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της αρχικής χώρας αναχώρησης και του τελικού προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης και τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ. Η πληροφορία αυτή παρέχεται στο βαθμό που είναι γνωστή.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα τελικού προορισμού των εμπορευμάτων.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα αρχικής αναχώρησης των εμπορευμάτων.

Κωδικός νομίσματος

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 22 του ΕΔΕ για το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το εμπορικό τιμολόγιο.

Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την «Τιμή είδους», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέσεις 22 και 44 του ΕΔΕ]

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Ο τρόπος μεταφοράς αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο το οποίο μεταφέρει τα εμπορεύματα που αναμένεται να εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση του προσαρτήματος Γ1 για τη θέση 21.

Όταν αερομεταφερόμενο φορτίο μεταφέρεται με άλλους τρόπους μεταφοράς πλην των αεροπορικών μεταφορών, δηλώνεται ο άλλος τρόπος μεταφοράς.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 1, 2, 3, 4, 7, 8 ή 9 όπως προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 25 του ΕΔΕ.

[Σχετ .: θέση 25 του ΕΔΕ].

Τελωνείο εξόδου

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:

η πληροφορία αυτή δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Τόπος όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα ( 5 )

▼C2

Ακριβής τόπος όπου είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.

▼B

[Σχετ .: θέση 30 του ΕΔΕ]

Τόπος φόρτωσης ( 6 )

Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώνονται στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: μπορεί να πρόκειται για τον τόπο που παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή το τελωνείο αναχώρησης του TIR.

Τόπος εκφόρτωσης (6) 

Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: όταν ο κωδικός δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται η ονομασία του τόπου, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Σημείωση: το στοιχείο αυτό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση της διαδικασίας.

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συνοπτικές διασαφήσεις: περιγραφή σε απλή γλώσσα και με επαρκή ακρίβεια, ώστε να είναι σε θέση οι τελωνειακές αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα των εμπορευμάτων. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί γενικοί όροι (π.χ. «ενοποιημένο», «γενικό φορτίο» ή «μέρη»). Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατάλογο με τέτοιους γενικούς όρους. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται αυτή η πληροφορία, όταν παρέχεται ο κωδικός εμπορευμάτων.

Απλουστευμένες διαδικασίες: είναι η περιγραφή για δασμολογικούς σκοπούς.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 31 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.

Αριθμός δεμάτων

Ο αριθμός των μεμονωμένων ειδών που έχουν συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορούν να χωριστούν χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία, ή ο αριθμός τεμαχίων, εάν δεν είναι συσκευασμένα. Η πληροφορία αυτή δε θα παρέχεται στην περίπτωση των χύδην εμπορευμάτων.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Σημεία και αριθμοί

Ελεύθερη περιγραφή των σημείων και των αριθμών που φέρουν οι μονάδες μεταφοράς ή τα δέματα.

Η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται μόνο για τα συσκευασμένα εμπορεύματα, εφόσον συντρέχει η περίπτωση. Όταν τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτιο, ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να αντικαταστήσει τα σημεία και τους αριθμούς, τα οποία μπορούν εντούτοις να παρέχονται από τον συναλλασσόμενο, εφόσον είναι διαθέσιμα. Ο ενιαίος/μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής (UCR) ή οι αναφορές στο έγγραφο μεταφοράς που επιτρέπουν τη βέβαιη αναγνώριση όλων των δεμάτων της αποστολής μπορούν να αντικαταστήσουν τα σημεία και αριθμούς.

Σημείωση: Το στοιχείο αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των αποστολών.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

Σήματα (γράμματα ή/και αριθμοί) τα οποία προσδιορίζουν το εμπορευματοκιβώτιο.

[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Αριθμός είδους εμπορευμάτων ( 7 )

Αριθμός του είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που περιλαμβάνονται στη διασάφηση, τη συνοπτική διασάφηση ή την αίτηση εκτροπής.

Αίτηση εκτροπής: όταν παρέχεται ο αριθμός MRN και η αίτηση εκτροπής δεν αφορά όλα τα είδη εμπορευμάτων μιας συνοπτικής διασάφησης εισόδου, ο αιτών την εκτροπή παρέχει τους σχετικούς αριθμούς ειδών που έχουν αποδοθεί στα εμπορεύματα στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός είδη.

Σημείωση: Το στοιχείο αυτό, που παράγεται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνει την αναγνώριση του σχετικού είδους μέσα στη διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 32 του ΕΔΕ]

Κωδικός εμπορεύματος

Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος·

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής: οκταψήφιος κωδικός ΣΟ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 33 του ΕΔΕ]

Μεικτή μάζα (kg)

Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων της διασάφησης συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, αλλά χωρίς τον εξοπλισμό του μεταφορέα.

Όπου είναι εφικτό, ο συναλλασσόμενος μπορεί να αναγράψει το βάρος σε επίπεδο είδους της διασάφησης.

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται μόνο όπου είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 35 του ΕΔΕ]

Καθεστώς

▼C2

Ο κωδικός του καθεστώτος που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 37 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.

▼B

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν τους κωδικούς που ορίζονται στο προσάρτημα Δ1 για τη 2η υποδιαίρεση της θέσης 37 του ΕΔΕ, για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

Καθαρή μάζα (kg)

Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων χωρίς τη συσκευασία.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 38 του ΕΔΕ]

Τιμή είδους

Η τιμή του συγκεκριμένου είδους της διασάφησης. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον «κωδικό νομίσματος», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

[Σχετ .: θέση 42 του ΕΔΕ]

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή

Είναι ο αριθμός αναφοράς εγγραφής στα λογιστικά βιβλία για τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 182 του κώδικα. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο, εφόσον υπάρχουν άλλα ικανοποιητικά συστήματα εντοπισμού/παρακολούθησης των αποστολών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Εισάγεται ο κωδικός 10100 όταν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1147/2002 ( 8 ) (εμπορεύματα που εισάγονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων).

[Σχετ .: θέση 44 του ΕΔΕ]

Αριθμός άδειας

Αριθμός της άδειας για απλουστεύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο εφόσον είναι πεπεισμένα ότι τα μηχανογραφικά τους συστήματα είναι σε θέση να αντλήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία της διασάφησης, όπως π.χ. τον αριθμό αναγνώρισης του συναλλασσόμενου.

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ

Ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (UNDG) είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός (n4) που ορίζεται μέσα στα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνηθέστερα.

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας ( 9 )

Οι αριθμοί αναγνώρισης των τελωνειακών σφραγίδων που τίθενται στον μεταφορικό εξοπλισμό, κατά περίπτωση

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

A

Πληρωμή τοις μετρητοίς

B

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

C

Πληρωμή με επιταγή

D

Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών)

H

Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

Y

Ανοιχτός λογαριασμός με το μεταφορέα

Z

Δεν προπληρώνεται

Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία της διασάφησης ( 10 )

Ημερομηνία κατάθεσης και, κατά περίπτωση, υπογραφής ή επικύρωσης με άλλο τρόπο των αντίστοιχων διασαφήσεων.

Όσον αφορά την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, αυτή είναι η ημερομηνία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις.

[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Υπογραφή/Επικύρωση (10) 

[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος.

A

Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές

C

Οδικές μεταφορές

D

Σιδηροδρομικές μεταφορές

E

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση επικαλείται όφελος από ειδική περίπτωση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Ταυτοποίηση των επόμενων τελωνείων εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο συγκεκριμένος πρέπει χρειάζεται να παρέχεται όταν ο κωδικός για τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα είναι 1, 4 ή 8.

Ο κωδικός πρέπει να έχει την μορφή που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το τελωνείο εισόδου.
Προσάρτημα Β1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Προσάρτημα Β2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

image

image

image

image

image

image

image

image
Προσάρτημα Β3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Προσάρτημα Β4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1 τίτλος Ι, Α.

image

image

image

image

image

image

image

image
Προσάρτημα Β5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β1 ΚΑΙ Β3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1)Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I.  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1

από 1 έως 8, εκτός από την υποδιαίρεση του κέντρου:

27

από 1 έως 5 (1)

 

από 1 έως 3

28

από 1 έως 3

2

από 1 έως 5 (1)

29

από 1 έως 3

3

από 1 έως 8

30

από 1 έως 3

4

από 1 έως 8

31

από 1 έως 8

5

από 1 έως 8

32

από 1 έως 8

6

από 1 έως 8

33

πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 8

7

από 1 έως 3

 

υπόλοιπο: από 1 έως 3

8

από 1 έως 5 (1)

34α

από 1 έως 3

9

από 1 έως 3

34β

από 1 έως 3

10

από 1 έως 3

35

από 1 έως 8

11

από 1 έως 3

36

12

37

από 1 έως 3

13

από 1 έως 3

38

από 1 έως 8

14

από 1 έως 4

39

από 1 έως 3

15

από 1 έως 8

40

από 1 έως 5 (1)

15α

από 1 έως 3

41

από 1 έως 3

15β

από 1 έως 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 και 8

43

17

από 1 έως 8

44

από 1 έως 5 (1)

17α

από 1 έως 3

45

17β

από 1 έως 3

46

από 1 έως 3

18

από 1 έως 5 (1)

47

από 1 έως 3

19

από 1 έως 5 (1)

48

από 1 έως 3

20

από 1 έως 3

49

από 1 έως 3

21

από 1 έως 5 (1)

50

από 1 έως 8

22

από 1 έως 3

51

από 1 έως 8

23

από 1 έως 3

52

από 1 έως 8

24

από 1 έως 3

53

από 1 έως 8

25

από 1 έως 5 (1)

54

από 1 έως 4

26

από 1 έως 3

55

 

 

56

II.  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A

από 1 έως 4 (2)

Γ

από 1 έως 8 (2)

B

από 1 έως 3

M

από 1 έως 4

(1)   Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν για τη διαμετακόμιση τις θέσεις αυτές του αντιτύπου αριθ. 5.

(2)   Κατ' επιλογή του κράτους μέλους εξαγωγής, εντός των ορίων αυτών.
Προσάρτημα Β6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β2 ΚΑΙ Β4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1/6)Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I.  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1

από 1 έως 4, εκτός από την υποδιαίρεση του κέντρου:

27

από 1 έως 4

 

από 1 έως 3

28

από 1 έως 3

2

από 1 έως 4

29

από 1 έως 3

3

από 1 έως 4

30

από 1 έως 3

4

από 1 έως 4

31

από 1 έως 4

5

από 1 έως 4

32

από 1 έως 4

6

από 1 έως 4

33

πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 4

7

από 1 έως 3

 

υπόλοιπο: από 1 έως 3

8

από 1 έως 4

34α

από 1 έως 3

9

από 1 έως 3

34β

από 1 έως 3

10

από 1 έως 3

35

από 1 έως 4

11

από 1 έως 3

36

από 1 έως 3

12

από 1 έως 3

37

από 1 έως 3

13

από 1 έως 3

38

από 1 έως 4

14

από 1 έως 4

39

από 1 έως 3

15

από 1 έως 4

40

από 1 έως 4

15α

από 1 έως 3

41

από 1 έως 3

15β

από 1 έως 3

42

από 1 έως 3

16

από 1 έως 3

43

από 1 έως 3

17

από 1 έως 4

44

από 1 έως 4

17α

από 1 έως 3

45

από 1 έως 3

17β

από 1 έως 3

46

από 1 έως 3

18

από 1 έως 4

47

από 1 έως 3

19

από 1 έως 4

48

από 1 έως 3

20

από 1 έως 3

49

από 1 έως 3

21

από 1 έως 4

50

από 1 έως 4

22

από 1 έως 3

51

από 1 έως 4

23

από 1 έως 3

52

από 1 έως 4

24

από 1 έως 3

53

από 1 έως 4

25

από 1 έως 4

54

από 1 έως 4

26

από 1 έως 3

55

 

 

56

II.  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A

από 1 έως 4 (1)

Γ

από 1 έως 4

B

από 1 έως 3

Δ/Κ

από 1 έως 4

(1)   Το κράτος αποστολής μπορεί να επιλέξει κατά πόσον τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στα συγκεκριμένα αντίτυπα.
Προσάρτημα Γ1

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Η τελωνειακή διοίκηση κάθε κράτους μέλους συμπληρώνει τις παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις, εφόσον χρειάζεται.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την εκτύπωση, μέσω συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, σε απλό χαρτί και υπό τους όρους που θέτουν τα κράτη μέλη, έντυπων τελωνειακών διασαφήσεων και εγγράφων που πιστοποιούν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων που δεν διακινούνται υπό καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης.

Α.   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(1) Η έντυπη τελωνειακή διασάφηση εκτυπώνεται σε χαρτί γραφής με κόλλα, το οποίο αντιγράφεται αυτόματα και το οποίο έχει βάρος τουλάχιστον 40 g/m2. Το χαρτί αυτό πρέπει να είναι επαρκώς αδιαφανές, ώστε τα στοιχεία που αναγράφονται σε μία από τις δύο πλευρές να μην θίγουν την ευχέρεια ανάγνωσης των ενδείξεων που αναγράφονται στην άλλη πλευρά και η ανθεκτικότητά του πρέπει να του επιτρέπει, με κανονική χρήση, να μη σκίζεται ούτε να ζαρώνει.

(2) Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα. Ωστόσο, όσον αφορά τα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται για ενωσιακή διαμετακόμιση (1, 4 και 5), θέσεις 1 (πρώτη και τρίτη υποδιαίρεση), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (πρώτη υποδιαίρεση αριστερά), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 και 56 πρέπει να έχουν πράσινο φόντο.

Για την εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται πράσινο μελάνι.

(3) Οι διαστάσεις των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου και καθέτως ένα έκτο του δακτύλου. Οι διαστάσεις των υποδιαιρέσεων των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου.

(4) Πραγματοποιείται διάκριση των διαφόρων αντιτύπων των εντύπων με χρώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο για τα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β1 και Β3:

 τα αντίτυπα 1, 2, 3 και 5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε αντίστοιχα,

 τα αντίτυπα 4, 6, 7 και 8 φέρουν στο δεξί άκρο ένα διακεκομμένο περιθώριο χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου και κίτρινου αντίστοιχα.

Στα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β2 και Β4, τα αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και 4/5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο και στα δεξιά αυτού, διακεκομμένο περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε.

Το πλάτος των περιθωρίων αυτών είναι περίπου 3 χιλιοστά. Τα διακεκομμένα περιθώρια περιλαμβάνουν μια σειρά από τετράγωνα με πλευρά 3 χιλιοστών, τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά 3 χιλιοστά.

Το προσάρτημα Β5 περιλαμβάνει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β1 και Β3. Το προσάρτημα Β6 αναφέρει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β2 και Β4.

(5) Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 × 297 χιλιοστά, με μέγιστη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο και 8 χιλιοστών περισσότερο, όσον αφορά το μήκος.

(6) Οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να αναγράφεται στα έντυπα το όνομα και η διεύθυνση του τυπογράφου ή να υπάρχει σήμα που θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση της ταυτότητάς του. Μπορούν, επιπλέον, να υποβάλλουν την εκτύπωση των εντύπων σε προηγούμενη τεχνική έγκριση.

(7) Τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών εντύπων, πρέπει να χρησιμοποιούνται:

▼C2

α) όταν, στην ενωσιακή νομοθεσία, γίνεται αναφορά σε διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγής·

β) όταν χρειάζεται, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται από πράξη προσχώρησης στην Ένωσης, κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης με τη σύνθεση που είχε πριν από την προσχώρηση και των νέων κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των νέων κρατών μελών, που αφορούν εμπορεύματα τα οποία δεν απολαύουν ακόμη πλήρους απαλλαγής από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε άλλα μέτρα που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης·

γ) στην περίπτωση που κάποια ενωσιακή διάταξη προβλέπει ρητά τη χρησιμοποίησή τους, ιδίως στο πλαίσιο του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης όσον αφορά τη διασάφηση διαμετακόμισης για τους ταξιδιώτες, καθώς και την εφεδρική διαδικασία.

▼B

(8) Τα έντυπα και τα συμπληρωματικά έντυπα, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν τα αντίτυπα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα και επιλέγονται από σύνολο οκτώ αντιτύπων:

 το αντίτυπο 1 φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής (αποστολής) ή ενωσιακής διαμετακόμισης,

 το αντίτυπο 2 χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από το κράτος μέλος εξαγωγής, το αντίτυπο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους αποστολής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,

 το αντίτυπο 3 επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού σφραγιστεί από την τελωνειακή αρχή,

 Το αντίτυπο αριθ. 4, που φυλάσσεται από το τελωνείο προορισμού μετά την πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης ή ως έγγραφο, το οποίο χρησιμεύει για τη βεβαίωση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

 το αντίτυπο αριθ. 5, που αποτελεί το επιστρεφόμενο αντίτυπο για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης,

 το αντίτυπο αριθ. 6, που φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής,

 το αντίτυπο αριθ. 7, που χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής. Το αντίτυπο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,

 το αντίτυπο αριθ. 8, που επιστρέφεται στον παραλήπτη.

Είναι, συνεπώς, δυνατοί διάφοροι συνδυασμοί αντιτύπων, όπως για παράδειγμα:

 εξαγωγή, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή επανεξαγωγή: αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3,

 ενωσιακή διαμετακόμιση: αντίτυπα αριθ. 1, 4 και 5,

 τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής: αντίτυπα αριθ. 6, 7 και 8.

(9) Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αιτιολογείται, κατά την άφιξη στον προορισμό, ο ενωσιακός χαρακτήρας των εκάστοτε εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται, ως παραστατικό T2L, το αντίτυπο αριθ. 4.

(10) Οι φορείς έχουν, συνεπώς, την ευχέρεια να τυπώνουν τις δέσμες, που αντιστοιχούν στις επιλογές τους, υπό τον όρο ότι το χρησιμοποιούμενο έντυπο είναι σύμφωνο με το επίσημο υπόδειγμα.

Κάθε δέσμη είναι τέτοια, ώστε όταν σε ορισμένες θέσεις πρέπει να αναγραφεί μια πληροφορία που είναι ίδια για τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η πληροφορία αυτή να αναγράφεται απευθείας από τον εξαγωγέα ή τον δικαιούχο του καθεστώτος στο αντίτυπο αριθ. 1 και να εμφανίζεται με αντιγραφή, χάρη σε χημική επεξεργασία του χαρτιού, και στα υπόλοιπα αντίτυπα. Όταν, ωστόσο, για διάφορους λόγους (κυρίως όταν το περιεχόμενο της πληροφορίας είναι διαφορετικό ανάλογα με το στάδιο της εκάστοτε πράξης) μια πληροφορία δεν πρέπει να μεταφέρεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, η μέθοδος αυτόματης αντιγραφής περιορίζεται στην αναπαραγωγή της πληροφορίας μόνα στα σχετικά αντίτυπα.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης των διασαφήσεων, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται δέσμες που αποκόπτονται από σύνολα αντιτύπων με διπλό, το καθένα, προορισμό: αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και 4/5.

Σε τέτοια περίπτωση, είναι σκόπιμο να αναφέρεται, για κάθε χρησιμοποιούμενη δέσμη, η αρίθμηση των αντίστοιχων αντιτύπων με διαγραφή της εμφαινόμενης στο περιθώριο αρίθμησης για τα μη χρησιμοποιούμενα αντίτυπα.

Σε κάθε τέτοια δέσμη, οι πληροφορίες αναπαράγονται στα διάφορα αντίτυπα με αντιγραφή χάρη σε χημική επεξεργασία του χαρτιού.

(11) Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση 2, οι διασαφήσεις υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς, επανεξαγωγής ή στην περίπτωση που τα έγγραφα που πιστοποιούν τον ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων που δεν κυκλοφορούν υπό το καθεστώς της εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης καταρτίζονται σε λευκό χαρτί μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών συστημάτων πληροφορικής, οι εν λόγω διασαφήσεις ή τα έγγραφα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους σχετικά με τη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν την οπίσθια όψη των εντύπων (όσον αφορά τα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης), που προβλέπει ο κώδικας ή ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση:

 το χρώμα εκτύπωσης,

 τη χρησιμοποίηση πλάγιων χαρακτήρων,

 την εκτύπωση φόντου για τις θέσεις που αφορούν την ενωσιακή διαμετακόμιση.

▼C2

Η διασάφηση διαμετακόμισης υποβάλλεται σε ένα μόνον αντίγραφο στο τελωνείο αναχώρησης, όταν η επεξεργασία της γίνεται με ηλεκτρονικά συστήματα.

▼B

Β.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα εν λόγω αντίτυπα περιέχουν ένα σύνολο θέσεων, από τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον ένα μέρος, ανάλογα με το ή τα τελωνειακά καθεστώτα για τα οποία πρόκειται.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών, οι θέσεις που συμπληρώνονται για καθένα από τα καθεστώτα περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ειδικές διατάξεις για κάθε θέση που αναφέρονται λεπτομερώς στον τίτλο ΙΙ δεν επηρεάζουν το καθεστώς των θέσεων που καθορίζονται στον πίνακα.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία παρέχονται υπό προϋποθέσεις, δηλαδή μόνον όταν το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Για παράδειγμα, οι συμπληρωματικές μονάδες αναγράφονται στη θέση 41 (περίπτωση «Α») μόνον όταν το προβλέπει το TARIC.Αριθ. θέσεων

A

B

Γ

►C2  Δ ◄

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (αριθ.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

A [5]

 

Γ

Γ

Γ

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (αριθ.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (αριθ.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15α

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17α

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17β

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Ταυτότητα)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Εθνικότητα)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Ταυτότητα)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Εθνικότητα)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Συνάλλαγμα)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Ποσό)

B

 

B

 

B

 

 

Γ

Γ

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34α

Γ[1]

A

Γ

Γ

Γ

 

 

A

A

A

34β

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Είδος)

ΒΓ [20]

 

ΒΓ [20]

 

ΒΓ [20]

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Βάση της επιβάρυνσης)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Συντελεστής)

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

 

ΒΓ[18] [20] [22]

ΒΓ[20]

 

47 (Ποσό)

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

 

ΒΓ[18] [20] [22]

ΒΓ[20]

 

47 (Σύνολο)

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

ΒΓ[20]

 

 

ΒΓ[18] [20] [22]

ΒΓ[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

Γ

 

Γ

 

Γ

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Υπομνημα:Τίτλοι στηλών

Κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη θέση 37 πρώτη υποδιαίρεση

A:

Εξαγωγή/αποστολή

10, 11, 23

B:

Καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προκειμένου να επιτευχθεί, κατά την εξαγωγή, η καταβολή της ειδικής επιστροφής πριν από την εξαγωγή ή παραγωγή υπό τελωνειακή επιτήρηση και υπό τελωνειακό έλεγχο πριν από την εξαγωγή και καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή

76, 77

Γ:

Επανεξαγωγή μετά από ειδικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από την τελωνειακή αποταμίευση

31

Δ:

Επανεξαγωγή μετά από τελωνειακή αποταμίευση

31

Ε:

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

21, 22

ΣΤ:

Διαμετακόμιση

 

Ζ:

Ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

 

Η:

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

Θ:

Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή προσωρινής εισαγωγής

51, 53, 54

Ι:

Τοποθέτηση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης

71, 78

Σύμβολα στα κελιά

A

:

Υποχρεωτικό: πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε κράτος μέλος.

B

:

Προαιρετικό για τα κράτη μέλη: Πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτήσουν τα κράτη μέλη ή όχι.

Γ

:

Προαιρετικό για τους φορείς: Πληροφορίες που οι φορείς ενδέχεται να αποφασίσουν να παράσχουν των οποίων όμως η παροχή δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη.

Σημειώσεις:[1]

Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό για τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται επιστροφές κατά την εξαγωγή.

[2]

Στοιχείο απαιτούμενο μόνο για μη ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[3]

Όταν η διασάφηση αφορά ένα μόνο είδος εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι δεν σημειώνεται τίποτα στη θέση αυτή, ενώ πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός «1» στη θέση 5.

[4]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά για το σύστημα ΝΜΣΔ σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο προσάρτημα Γ2.

[5]

Στοιχείο απαιτούμενο μόνο για ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[6]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται προαιρετικά από τα κράτη μέλη όταν ο παραλήπτης δεν είναι εγκατεστημένος ούτε στην Ένωση ούτε σε χώρα κοινής διαμετακόμισης.

[7]

Δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με σταθερές εγκαταστάσεις.

[8]

Δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, αποστολής με σταθερές εγκαταστάσεις ή με σιδηροδρομική μεταφορά.

[9]

Στοιχείο απαιτούμενο για μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, το στοιχείο αυτό μπορεί να μη ζητείται από τα κράτη μέλη εφόσον είναι δυνατή η συναγωγή του από άλλα στοιχεία της διασάφησης και η κοινοποίησή του στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου.

▼C2

[10]

Η τρίτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής μπορεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη μόνον όταν η τελωνειακή υπηρεσία πραγματοποιεί τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας για λογαριασμό της επιχείρησης.

▼B

[11]

Το στοιχείο αυτό μπορεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη μόνο στις περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση κατ' εφαρμογή των κανόνων μηνιαίου καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως καθορίζονται στον [πρώην τίτλο V κεφάλαιο 6].

[12]

Η θέση αυτή δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Ένωση.

[13]

Αυτή η θέση δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εισαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εισόδου στην Ένωση.

[14]

Η θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα ΝΜΣΔ σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο προσάρτημα Γ2.

[16]

Η υποδιαίρεση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται:

—  ►C2  όταν η διασάφηση διαμετακόμισης καταρτίζεται από το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα ή αμέσως μετά από διασάφηση που περιλαμβάνει την αναφορά του κωδικού «εμπορεύματα», ή ◄

— όταν το προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία.

[17]

Πρέπει να συμπληρώνεται μόνον όταν το προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία.

[18]

Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τα εμπορεύματα που εισάγονται με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφόσον οι τελωνειακές αρχές δεν το θεωρούν αναγκαίο για να επιτρέψουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών εμπορευμάτων.

[19]

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαλλάξουν το διασαφιστή από την εν λόγω υποχρέωση, στο βαθμό και στις περιπτώσεις όπου τα συστήματά τους επιτρέπουν να συναγάγουν τις πληροφορίες αυτές αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία της διασάφησης.

▼C2

[20]

Η πληροφορία αυτή δεν χρειάζεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν τους υπολογισμούς φορολόγησης για λογαριασμό των επιχειρήσεων βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης. Είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη στις λοιπές περιπτώσεις.

[21]

Η πληροφορία αυτή δεν χρειάζεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν τους υπολογισμούς φορολόγησης για λογαριασμό των επιχειρήσεων βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης.

▼B

[22]

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τον διασαφιστή από την υποχρέωση συμπλήρωσης της παρούσας θέσης όταν το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού επισυνάπτεται στη διασάφηση.

[23]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται όταν η διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

▼C2

[24]

Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η διασάφηση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 55.

[25]

Το κράτος μέλος αποδοχής της διασάφησης μπορεί να χορηγεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής αυτής της πληροφορίας εάν είναι σε θέση να την εκτιμήσει σωστά και έχει εφαρμόσει μεθόδους υπολογισμού για την επίτευξη αποτελέσματος συμβατού με τις στατιστικές απαιτήσεις.

▼B

Γ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Στις περιπτώσεις που η χρησιμοποιούμενη δέσμη περιέχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο, που θα χρησιμοποιηθεί σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο συμπληρώθηκε αρχικά, τα έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται στη γραφομηχανή ή με μηχανογραφική ή παρόμοια μέθοδο. Για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση με τη γραφομηχανή θα πρέπει να τοποθετείται το έντυπο έτσι ώστε το πρώτο γράμμα του στοιχείου που πρόκειται να αναγραφεί στη θέση 2 να τίθεται στο πρώτο τετραγωνίδιο της πάνω αριστερής γωνίας.

Στις περιπτώσεις που όλα τα αντίτυπα της χρησιμοποιούμενης δέσμης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο κράτος μέλος, μπορούν να συμπληρώνονται επίσης με το χέρι κατά τρόπο ευανάγνωστο, με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα, εφόσον μια τέτοια δυνατότητα προβλέπεται σ' αυτό το κράτος μέλος. Το ίδιο ισχύει για τις πληροφορίες που αναφέρονται, ενδεχομένως, στα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης.

Τα έντυπα δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα ή αλλοιώσεις. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με τη διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και την προσθήκη, κατά περίπτωση, των επιθυμητών ενδείξεων. Οποιαδήποτε τροποποίηση που γίνεται με τον τρόπο αυτό πρέπει να μονογράφεται από το πρόσωπο που την επιφέρει και να θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές. ►C2  Οι τελευταίες δύνανται κατά περίπτωση να απαιτούν την κατάρτιση νέας διασάφησης. ◄

Τα έντυπα, εξάλλου, είναι δυνατό να συμπληρώνονται με τεχνική μέθοδο αναπαραγωγής και όχι με έναν από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Μπορεί επίσης να εκδίδονται και να συμπληρώνονται με τεχνική μέθοδο αναπαραγωγής, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις για τα υποδείγματα, τις διαστάσεις των εντύπων, τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται, την ευχερή ανάγνωση, την απαγόρευση ύπαρξης ξεσμάτων, προσθηκών ή τροποποιήσεων.

Μόνο οι θέσεις που φέρουν αύξοντα αριθμό πρέπει να συμπληρώνονται κατά περίπτωση από τους φορείς. Οι υπόλοιπες θέσεις, που φέρουν κεφαλαίο γράμμα, προορίζονται αποκλειστικά για υπηρεσιακή χρήση.

Τα αντίτυπα που προορίζονται να παραμείνουν στο τελωνείο εξαγωγής/αποστολής ή στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρουν σε πρωτότυπο την υπογραφή των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη της γενικής παρατήρησης 2.

Η κατάθεση σε τελωνείο διασάφησης υπογεγραμμένης από το διασαφιστή ή από τον αντιπρόσωπό του υποδηλώνει την επιθυμία του ενδιαφερομένου να διασαφήσει τα σχετικά εμπορεύματα για το ζητούμενο καθεστώς και, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής κατασταλτικών διατάξεων, ισοδυναμεί με ανάληψη υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, όσον αφορά:

▼C2

 την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης διαμετακόμισης,

▼B

 την εγκυρότητα των συνημμένων εγγράφων·

 την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων τις οποίες συνεπάγεται η υπαγωγή των σχετικών εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Η υπογραφή του δικαιούχου του καθεστώτος ή, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του τον δεσμεύει για το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ενωσιακή διαμετακόμιση που προβλέπονται στον κώδικα και στον παρόντα κανονισμό και όπως περιγράφεται παραπάνω στο σημείο Β.

Όσον αφορά τις διατυπώσεις ενωσιακής διαμετακόμισης και προορισμού, υπογραμμίζεται το συμφέρον κάθε ενδιαφερομένου να ελέγχει το περιεχόμενο της διασάφησής του προτού να την υπογράφει και να την υποβάλλει στο τελωνείο. Ιδίως, κάθε διαφορά που διαπιστώνει ο ενδιαφερόμενος μεταξύ των εμπορευμάτων που επιθυμεί να διασαφήσει και των στοιχείων που ήδη αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα έντυπα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως από αυτόν στην τελωνειακή υπηρεσία. Σ' αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο η διασάφηση να συντάσσεται σε νέα έντυπα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου III, όταν μια θέση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δεν πρέπει να φέρει καμία ένδειξη ή σημείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α.   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ), ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Θέση 1: Διασάφηση

Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

▼C2

Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της διασάφησης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

▼B

Στην τρίτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

Ο ορισμός του «εξαγωγέα» για τους σκοπούς του παρόντος προσαρτήματος, είναι αυτός που δίδεται στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία. Ο αποστολέας είναι η επιχείρηση που εκτελεί χρέη εξαγωγέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 134 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή της μνείας «Διάφοροι» στη θέση αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο κατάλογος των αποστολέων/εξαγωγέων.

Θέση 3: Έντυπα

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό της δέσμης και το συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων δεσμών (έντυπα και συμπληρωματικά έντυπα μαζί). Για παράδειγμα, αν προσκομίζεται ένα έντυπο EX και δύο έντυπα EX/c, σημειώσατε στο έντυπο EX 1/3, στο πρώτο έντυπο EX/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο EX/c 3/3.

Όταν η διασάφηση απαρτίζεται από δύο σύνολα τεσσάρων αντιτύπων αντί για ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, αυτά τα δύο σύνολα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα και μόνο, όσον αφορά το πλήθος των αντιτύπων.

Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης

Αναφέρατε αριθμητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχομένως επισυνάπτονται ή τον αριθμό των περιγραφικών πινάκων εμπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Θέση 5: Είδη

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εμπορικού χαρακτήρα), που χρησιμοποιούνται. Ο αριθμός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων 31 που πρέπει να συμπληρώνονται.

Θέση 6: Σύνολο δεμάτων

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των δεμάτων που αποτελούν τη συγκεκριμένη αποστολή.

Θέση 7: Αριθμός αναφοράς

Η μνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εμπορικό επίπεδο στη συγκεκριμένη αποστολή. ►C2  Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναφοράς αποστολής (UCR) ( 11 ). ◄

Θέση 8: Παραλήπτης

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ή των προσώπων, στα οποία πρέπει να παραδοθούν τα εμπορεύματα.

Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός EORI στον παραλήπτη, σημειώσατε τον αριθμό που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αριθμός αναγνώρισης και η τελωνειακή διασάφηση περιλαμβάνει τα στοιχεία συνοπτικής διασάφησης εξόδου όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Α, και παρέχονται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, ο εν λόγω αριθμός αναγνώρισης επιτρέπεται να λάβει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η δομή του μοναδικού αυτού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας» στο προσάρτημα Α.

Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των παραληπτών.

Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας μεταξύ διασαφιστή και εξαγωγέα (ή ενδεχομένως αποστολέα), σημειώσατε «εξαγωγέας» (ή ενδεχομένως «αποστολέας»).

Για τον καθορισμό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται ενωσιακός κωδικός σύμφωνα με το προσάρτημα Δ1.

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής

Στη θέση 15α αναγράψατε το σύμβολο σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1 για το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο καθεστώς.

Ωστόσο, εάν είναι γνωστό ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν από άλλο κράτος μέλος στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά βρίσκονται κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς, αναφέρατε το άλλο αυτό κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν από εκεί μόνο για σκοπούς εξαγωγής, και

ii) ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς, και

iii) η είσοδος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς δεν ήταν ενδοενωσιακή απόκτηση εμπορευμάτων ή πράξη η οποία αντιμετωπίζεται ως τέτοια σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.

Ωστόσο, όταν τα εμπορεύματα εξάγονται στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αναφέρατε το κράτος μέλος στο οποίο έλαβε χώρα η τελευταία δραστηριότητα τελειοποίησης.

Θέση 17: Χώρα προορισμού

Στη θέση 17α, αναγράψατε σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το σύμβολο που αντιστοιχεί στην τελευταία χώρα προορισμού που ήταν γνωστή κατά τη στιγμή της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να εξαχθούν τα εμπορεύματα.

Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση

Σημειώσατε την ταυτότητα του μεταφορικού μέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση και στη συνέχεια την εθνικότητα του εν λόγω μεταφορικού μέσου (ή εκείνη του μέσου που εξασφαλίζει την ώθηση του συνόλου αν υπάρχουν περισσότερα μεταφορικά μέσα), σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του ρυμουλκού και εκείνον του ρυμουλκούμενου, καθώς και την εθνικότητα του ρυμουλκού.

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την ταυτότητα:Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

▼C2

Εντούτοις για τις πράξεις διαμετακόμισης, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η διασάφηση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 55.

▼B

Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Εμπ.)

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, την κατάσταση κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής ή διαμετακόμισης.

Θέση 20: Όροι παράδοσης

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς και την ενωσιακή κατανομή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης.

Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, όπως αυτή είναι γνωστή κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς ή αν χρησιμοποιούνται πολλά μεταφορικά μέσα, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ώθηση του όλου μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φορτηγού επί πλοίου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το πλοίο· σε περίπτωση ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το ρυμουλκό.

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την ταυτότητα:Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Θέση 22: Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου

Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εμπορευμάτων.

Θέση 23: Συναλλαγματική ισοτιμία

Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος του τιμολογίου σε νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Θέση 24: Φύση εμπορικής πράξης

Αναφέρατε το είδος της συναλλαγής με τη μορφή των σχετικών κωδικών του προσαρτήματος Δ1.

Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τον τρόπο μεταφοράς, που αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο αναμένεται ότι τα εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται κατά την αναχώρηση.

Θέση 27: Τόπος φόρτωσης

Σημειώσατε, με τον προβλεπόμενο ενδεχομένως κωδικό, τον τόπο που είναι γνωστός κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων ως ο τόπος φόρτωσης των εμπορευμάτων στο ενεργό μεταφορικό μέσο, επί του οποίου θα διέλθουν τα σύνορα της Ένωσης.

Θέση 29: Τελωνείο εξόδου

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το τελωνείο από το οποίο προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Θέση 30: Τόπος των εμπορευμάτων

Σημειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.

Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — αριθμός και φύση

Σημειώσατε τα σήματα, τους αριθμούς, τον αριθμό και τη φύση των δεμάτων ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον αριθμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη εμπορική ονομασία αυτών. Όταν η θέση 33, «κωδικός εμπορευμάτων», πρέπει να συμπληρωθεί, η ονομασία αυτή πρέπει να εκφράζεται με όρους αρκετά σαφείς, ώστε να επιτρέπει την κατάταξη των εμπορευμάτων. Στη θέση αυτή πρέπει, επίσης, να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτεί ενδεχομένως η ειδική νομοθεσία. Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τη φύση των δεμάτων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριμένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήματα για την αναγνώριση αυτού.

Θέση 32: Αριθμός είδους

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που διασαφίζονται με τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών, που καθορίζονται στη θέση 5.

Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων

Αναφέρατε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο σχετικό εμπόρευμα, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής

Σ' αυτή την περίπτωση, αναγράψατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τη χώρα καταγωγής όπως καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα.

Στη θέση 34β αναγράψατε την περιοχή αποστολής ή παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων.

Θέση 35: Μεικτή μάζα (kg)

Αναγράψατε στη θέση αυτή τη μεικτή μάζα, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31. Η μεικτή μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος και όλων των συσκευασιών του, εξαιρουμένων των υλικών μεταφοράς και ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων.

►C2  Όταν η διασάφηση διαμετακόμισης αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής μεικτής μάζας στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35. ◄ Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Ζ του πίνακα του τίτλου Ι, Β.

Όταν η μεικτή μάζα είναι μεγαλύτερη του 1 kg και περιλαμβάνει κλάσμα της μονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω στρογγυλοποίηση:

 από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη μονάδα (kg),

 από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη μονάδα (kg),

Όταν η μεικτή μάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιμο να αναφέρεται με τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε «0,654» για δέμα 654 γραμμαρίων).

Θέση 37: Καθεστώς

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, το καθεστώς, για το οποίο διασαφίζονται τα εμπορεύματα.

Θέση 38: Καθαρή μάζα (kg)

Σημειώστε την καθαρή μάζα, σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή μάζα είναι η μάζα του εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.

Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο

Αναγράψατε σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που προηγούνται της εξαγωγής σε τρίτη χώρα ή, ενδεχομένως, της αποστολής σε κράτος μέλος.

Εφόσον η διασάφηση αφορά εμπορεύματα που επανεξάγονται μετά από την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Β, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς.

Όταν πρόκειται για διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς του προηγούμενου τελωνειακού προορισμού ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. ►C2  Αν, στο πλαίσιο μη ηλεκτρονικών διαδικασιών διαμετακόμισης, απαιτείται η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την αναγραφή της μνείας «Διάφορα» σ' αυτή τη θέση και να επισυνάπτουν τον κατάλογο των σχετικών αναφορών στη διασάφηση διαμετακόμισης. ◄

Θέση 41: Συμπληρωματικές μονάδες

Σημειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προβλέπεται στην ονοματολογία εμπορευμάτων.

Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες

Αναφέρατε με τη μορφή των ενωσιακών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, αφενός τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που προσκομίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης.

Η υποδιαίρεση «Κωδικός Ε.Μ.» (κωδικός ειδικής μνείας) δεν πρέπει να συμπληρώνεται.

Όταν η διασάφηση επανεξαγωγής που επιφέρει τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλεται σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.

Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη μέλη και παρέχουν κατά τη μεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νομισματικής μονάδας ευρώ για τη σύνταξη των διασαφήσεων, περιλαμβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίμηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την ένδειξη της χρησιμοποιούμενης νομισματικής μονάδας -εθνικής μονάδας ή ευρώ-.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική μνεία δεν αναγράφεται παρά μόνο στη θέση 44 του πρώτου εμπορεύματος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιμέρους εμπορεύματα της διασάφησης.

Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νομισμάτων (ISO 4217).

Θέση 46: Στατιστική αξία

Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασμένο στη νομισματική μονάδα της οποίας ο κωδικός εμφαίνεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.

Θέση 47: Υπολογισμός επιβαρύνσεων

Αναγράψτε την εφαρμοζόμενη φορολογική βάση (αξία, βάρος ή άλλα). Σε κάθε γραμμή πρέπει ενδεχομένως να αναφέρονται, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:

 το είδος της επιβάρυνσης (ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.),

 η βάση της επιβάρυνσης,

 ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής,

 το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,

 ο επιλεγόμενος τρόπος πληρωμής (ΤΠ).

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού, στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής.

Θέση 48: Αναβολή πληρωμής

▼C2

Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναβολή πληρωμής νοείται εδώ η αναβολή στο πλαίσιο τόσο του συστήματος αναβολής της ταμιευτικής πληρωμής των δασμών όσο και του συστήματος φορολογικής πίστωσης.

▼B

Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης

Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 50: Κύριος υπόχρεος

▼C2

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την πλήρη εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του δικαιούχου του καθεστώτος, καθώς και τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εφόσον αναφέρεται ο αριθμός EORI, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την υποχρέωση να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο ή η πλήρης εταιρική επωνυμία και διεύθυνση. Να αναφερθεί κατά περίπτωση το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του εγκεκριμένου αντιπροσώπου που υπογράφει για λογαριασμό του δικαιούχου του καθεστώτος.

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν όσον αφορά τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων, το αντίτυπο που φυλάσσεται στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου προσώπου. Όταν ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει μετά την υπογραφή του το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του.

Σε περίπτωση εξαγωγής, ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του δύναται να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση προσώπου εγκατεστημένου στην περιφέρεια του τελωνείου εξόδου, στον οποίον μπορεί να επιστραφεί το θεωρημένο από το τελωνείο εξόδου αντίτυπο αριθ. 3.

▼B

Θέση 51: Προβλεπόμενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες)

Αναφέρατε τον κωδικό του προβλεπόμενου τελωνείου εισόδου σε κάθε χώρα κοινής διαμετακόμισης, μέσω της οποίας προβλέπεται η διέλευση της μεταφοράς, καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εμπορεύματα επανεισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αφού διέλθουν από το έδαφος χώρας κοινής διαμετακόμισης ή, όταν η μεταφορά πρέπει να διέλθει από έδαφος άλλο από εκείνο της Ένωσης και χώρας κοινής διαμετακόμισης, το τελωνείο εξόδου από το οποίο η μεταφορά εγκαταλείπει την Ένωση και το τελωνείο εισόδου από το οποίο επανέρχεται σ' αυτή.

Αναγράψατε τα ενδιαφερόμενα τελωνεία, σύμφωνα με τον κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 52: Εγγύηση

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το είδος της εγγύησης ή της απαλλαγής από την εγγύηση που αφορά τη συγκεκριμένη πράξη καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τον αριθμό του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή τον αριθμό του τίτλου μεμονωμένης εγγύησης και, κατά περίπτωση, το τελωνείο εγγύησης.

Στις περιπτώσεις που η συνολική εγγύηση, η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή η μεμονωμένη εγγύηση δεν ισχύει για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες, να προστεθούν μετά τη φράση «δεν ισχύει» οι κωδικοί του προσαρτήματος Δ1 για την (τις) σχετική(-ές) χώρα(-ες)

 τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη των Συμβάσεων για την κοινή διαμετακόμιση και την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές,

 Ανδόρα,

 Άγιο Μαρίνο.

Οι μεμονωμένες εγγυήσεις με τη μορφή κατάθεσης χρηματικού ποσού ή με χρήση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης ισχύουν για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των Συμβάσεων για την κοινή διαμετακόμιση και την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές.

Θέση 53: Τελωνείο προορισμού (και χώρα)

Αναφέρατε το τελωνείο όπου πρέπει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα για να περατωθεί η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 54: Τόπος και ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του

Αναγράψατε τον τόπο και την ημερομηνία κατάρτισης της διασάφησης.

►C2  Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σχετικά με τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων, το αντίτυπο που προορίζεται για το τελωνείο εξαγωγής (ή ενδεχομένως αποστολής) πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμό του. ◄ Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει, μετά την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του.

B.   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο εξαγωγής ή/και αναχώρησης ως τη στιγμή που φθάνουν στο τελωνείο προορισμού, ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία στα αντίτυπα, που συνοδεύουν τα εμπορεύματα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη μεταφορά και πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο από το μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο, επί του οποίου φορτώθηκαν απευθείας τα εμπορεύματα, ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να γράφονται με το χέρι με ευανάγνωστα γράμματα. Στην περίπτωση αυτή, τον έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.

Τα εν λόγω στοιχεία που αποτυπώνονται μόνο στα αντίτυπα αριθ. 4 και 5, αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Μεταφορτώσεις: συμπληρώνεται η θέση 55.

Θέση 55: Μεταφορτώσεις

Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα εμπορευματοκιβώτιο σε άλλο.

Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση.

▼C2

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της διασάφησης διαμετακόμισης.

▼B

 Άλλα περιστατικά: συμπληρώνεται η θέση 56.

Θέση 56: Λοιπά περιστατικά κατά τη μεταφορά

Θέση που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, που ισχύουν για την ενωσιακή διαμετακόμιση.

Εξάλλου, όταν, ενώ τα εμπορεύματα φορτώθηκαν σε ημιρυμουλκούμενο, πραγματοποιείται κατά τη μεταφορά αλλαγή μόνο του ρυμουλκού (χωρίς συνεπώς τα εμπορεύματα να υποβάλλονται σε εργασίες ή να μεταφορτώνονται), αναφέρεται στη θέση αυτή ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου ρυμουλκού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται θεώρηση των αρμόδιων αρχών.

Γ.   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Θέση 1: Διασάφηση

Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

▼C2

Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της διασάφησης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

▼B

Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του τελευταίου πωλητή των εμπορευμάτων πριν από την εισαγωγή τους στην Ένωση.

Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, είναι δυνατό να μη ζητηθούν από τα κράτη μέλη το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός EORI στον αποστολέα/εξαγωγέα, σημειώσατε τον αριθμό που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των αποστολέων/εξαγωγέων.

Θέση 3: Έντυπα

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό της δέσμης και το συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων δεσμών (έντυπα και συμπληρωματικά έντυπα μαζί). Για παράδειγμα, αν προσκομίζεται ένα έντυπο IM και δύο έντυπα IM/c, σημειώσατε στο έντυπο IM 1/3, στο πρώτο έντυπο IM/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο IM/c 3/3.

Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης

Αναφέρατε αριθμητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχομένως επισυνάπτονται ή τον αριθμό των περιγραφικών πινάκων εμπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Θέση 5: Είδη

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εμπορικού χαρακτήρα), που χρησιμοποιούνται. Ο αριθμός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων 31 που πρέπει να συμπληρώνονται.

Θέση 6: Σύνολο δεμάτων

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των δεμάτων που αποτελούν τη συγκεκριμένη αποστολή.

Θέση 7: Αριθμός αναφοράς

Η μνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εμπορικό επίπεδο στη συγκεκριμένη αποστολή. ►C2  Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναφοράς αποστολής (UCR) ( 12 ). ◄

Θέση 8: Παραλήπτης

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Σε περίπτωση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε ιδιωτική αποθήκη, αναγράψατε το πλήρες ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του αποταμιευτή, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με το διασαφιστή.

▼C2

Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάλογος των παραληπτών.

▼B

Θέση 12: Στοιχεία αξίας

Αναγράψατε στην παρούσα θέση πληροφορίες για την αξία, όπως τα στοιχεία αναφοράς της άδειας με την οποία οι τελωνειακές αρχές παραιτούνται από την απαίτηση προσκόμισης εντύπου DV1 προς επίρρωση κάθε διασάφησης ή στοιχείων σχετικών με αναπροσαρμογές.

Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος

Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εάν ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας μεταξύ διασαφιστή και παραλήπτη, σημειώσατε «παραλήπτης».

Για τον καθορισμό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται ενωσιακός κωδικός σύμφωνα με το προσάρτημα Δ1.

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής

Στη θέση 15α, αναγράψατε σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το σύμβολο που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία τα εμπορεύματα απεστάλησαν αρχικά προς το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται κατά τη στιγμή υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπορική πράξη (π.χ. πώληση ή τελειοποίηση) ή δεν έχει ληφθεί καμία δικαστική απόφαση ξένη προς τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε ενδιάμεση χώρα.

Σε περίπτωση που υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις ή πράξεις, αναγράψατε την τελευταία ενδιάμεση χώρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας απαίτησης περί δεδομένων, μία δικαστική απόφαση που επιτρέπει την ομαδοποίηση των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά θεωρείται ότι σχετίζεται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Θέση 17: Χώρα προορισμού

Στη θέση 17α, αναγράψατε τα ακόλουθα σύμφωνα με τον ενωσιακό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:

α) όσον αφορά τις διατυπώσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού προορισμού, ή θέση σε ανάλωση, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου κατά τη στιγμή της κατάρτισης της τελωνειακής διασάφησης είναι γνωστό ότι τα εμπορεύματα θα αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος μετά την υπαγωγή, αναγράψατε τον κωδικό για το άλλο αυτό κράτος μέλος·

β) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη δραστηριότητα τελειοποίησης·

γ) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την προσωρινή εισαγωγή, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά τα εμπορεύματα·

δ) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την τελωνειακή αποταμίευση, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.

Στη θέση 17β αναφέρατε την περιοχή προορισμού των εμπορευμάτων.

Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την άφιξη

Σημειώσατε την ταυτότητα του μεταφορικού μέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα κατά την προσκόμισή τους στο τελωνείο στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις στον προορισμό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του ρυμουλκού και εκείνον του ρυμουλκούμενου.

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την ταυτότητα:Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Εμπ.)

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, την κατάσταση κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Θέση 20: Όροι παράδοσης

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς και την ενωσιακή κατανομή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης.

Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς ή αν χρησιμοποιούνται πολλά μεταφορικά μέσα, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ώθηση του όλου μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φορτηγού επί πλοίου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το πλοίο· σε περίπτωση ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το ρυμουλκό.

Θέση 22: Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου

Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εμπορευμάτων.

Θέση 23: Συναλλαγματική ισοτιμία

Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος του τιμολογίου σε νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Θέση 24: Φύση εμπορικής πράξης

Αναφέρατε το είδος της συναλλαγής με τη μορφή των σχετικών κωδικών του προσαρτήματος Δ1.

Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τον τρόπο μεταφοράς, που αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο τα εμπορεύματα εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται κατά την άφιξη.

Θέση 29: Τελωνείο εισόδου

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το τελωνείο από το οποίο τα εμπορεύματα εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Θέση 30: Τόπος των εμπορευμάτων

▼C2

Σημειώσατε τον ακριβή τόπο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.

▼B

Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — αριθμός και φύση

Σημειώσατε τα σήματα, τους αριθμούς, τον αριθμό και τη φύση των δεμάτων ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον αριθμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη εμπορική ονομασία αυτών. Με εξαίρεση την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, η ονομασία αυτή πρέπει να διατυπώνεται με όρους αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπεται η αναγνώρισή τους και η άμεση και βέβαιη κατάταξή τους. Η θέση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις ενδείξεις που απαιτούνται από τις ενδεχόμενες ειδικές διατάξεις (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). ►C2  Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το είδος των δεμάτων. ◄

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριμένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήματα για την αναγνώριση αυτού.

Θέση 32: Αριθμός είδους

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που διασαφίζονται με τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών, που καθορίζονται στη θέση 5.

Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων

Αναφέρατε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο σχετικό εμπόρευμα, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα Δ1. ►C2  Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναφορά στην πέμπτη υποδιαίρεση ειδικής ονοματολογίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. ◄

Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής

Αναγράψατε στη θέση 34α τον κωδικό που αντιστοιχεί στη χώρα καταγωγής όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 35: Μεικτή μάζα (kg)

Αναγράψατε στη θέση αυτή τη μεικτή μάζα, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31. Η μεικτή μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος και όλων των συσκευασιών του, εξαιρουμένων των υλικών μεταφοράς και ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων.

Όταν η διασάφηση αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι για τις διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Η έως Κ του πίνακα του (πρώην τίτλου Ι, Β), η συνολική μεικτή μάζα αναγράφεται στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35.

Όταν η μεικτή μάζα είναι μεγαλύτερη του 1 kg και περιλαμβάνει κλάσμα της μονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω στρογγυλοποίηση:

 από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη μονάδα (kg),

 από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη μονάδα (kg),

 όταν η μεικτή μάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιμο να αναφέρεται με τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε «0,654» για δέμα 654 γραμμαρίων).

Θέση 36: Προτίμηση

Η θέση αυτή περιέχει τις πληροφορίες για τη δασμολογική μεταχείριση των εμπορευμάτων. Όταν προβλέπεται η χρησιμοποίησή της στον πίνακα του τμήματος Β του τίτλου Ι, πρέπει να συμπληρώνεται ακόμη και όταν δεν ζητείται καμία δασμολογική προτίμηση. Ωστόσο, η θέση αυτή δεν πρέπει να συμπληρώνεται στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις. Αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικά στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κατάσταση των συνδυασμών κωδικών που χρησιμοποιούνται συνοδευόμενη από παραδείγματα και τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Θέση 37: Καθεστώς

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, το καθεστώς, για το οποίο διασαφίζονται τα εμπορεύματα.

Θέση 38: Καθαρή μάζα (kg)

Σημειώστε την καθαρή μάζα, σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή μάζα είναι η μάζα του εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.

Θέση 39: Ποσόστωση

Αναγράψατε τον αύξοντα αριθμό της ζητούμενης δασμολογικής ποσόστωσης.

Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο

Αναγράψατε σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης που ενδεχομένως χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εισαγωγής ή των ενδεχόμενων προηγούμενων εγγράφων.

Θέση 41: Συμπληρωματικές μονάδες

Σημειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προβλέπεται στην ονοματολογία εμπορευμάτων.

Θέση 42: Τιμή είδους

Αναγράψατε την τιμή που αφορά το εν λόγω είδος.

▼C2

Θέση 43: Μέθοδος αποτίμησης

Αναφέρατε με τη μορφή ενωσιακού κωδικού που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δ1, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποτίμησης.

▼B

Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες

Αναφέρατε με τη μορφή των ενωσιακών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, αφενός τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που προσκομίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης.

Η υποδιαίρεση Κωδικός Ειδικής Μνείας (MS) δεν πρέπει να συμπληρώνεται.

Όταν διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλεται σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.

Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη μέλη και παρέχουν κατά τη μεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νομισματικής μονάδας ευρώ για τη σύνταξη των διασαφήσεων, περιλαμβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίμηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την ένδειξη της χρησιμοποιούμενης νομισματικής μονάδας -εθνικής μονάδας ή ευρώ-.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική μνεία δεν αναγράφεται παρά μόνο στη θέση 44 του πρώτου εμπορεύματος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιμέρους εμπορεύματα της διασάφησης.

Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νομισμάτων (ISO 4217).

Στις περιπτώσεις εμπορευμάτων με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αναγράφονται στη θέση 44, συμπεριλαμβανομένης, όταν απαιτείται από κάποιο κράτος μέλος, η απόδειξη ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από το κράτος μέλος εισαγωγής σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Θέση 45: Αναπροσαρμογή

Στη θέση αυτή αναγράφονται στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες αναπροσαρμογές όταν δεν προσκομίζεται έγγραφο DV1 προς επίρρωση της διασάφησης. Τα ποσά που αναφέρονται ενδεχομένως στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής.

Θέση 46: Στατιστική αξία

Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασμένο στη νομισματική μονάδα της οποίας ο κωδικός εμφαίνεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.

Θέση 47: Υπολογισμός επιβαρύνσεων

Αναγράψτε την εφαρμοζόμενη φορολογική βάση (αξία, βάρος ή άλλα). Σε κάθε γραμμή πρέπει ενδεχομένως να αναφέρονται, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:

 το είδος της επιβάρυνσης (εισαγωγικοί δασμοί, ΦΠΑ κ.λπ.),

 η βάση της επιβάρυνσης,

 ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής,

 το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,

 ο επιλεγόμενος τρόπος πληρωμής (ΤΠ).

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής.

Θέση 48: Αναβολή πληρωμής

▼C2

Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναβολή πληρωμής νοείται εδώ η αναβολή στο πλαίσιο τόσο του συστήματος αναβολής της ταμιευτικής πληρωμής των δασμών όσο και του συστήματος φορολογικής πίστωσης.

▼B

Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης

Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 54: Τόπος και ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του

Αναγράψατε τον τόπο και την ημερομηνία κατάρτισης της διασάφησης.

►C2  Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, που θα θεσπιστούν σχετικά με τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικών συστημάτων, το αντίτυπο που προορίζεται για το τελωνείο εισαγωγής πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμό του. ◄ Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει, μετά την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

▼C2

(α) Τα συμπληρωματικά έντυπα χρησιμοποιούνται μόνο αν η διασάφηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη (βλέπε θέση 5). Πρέπει να προσκομίζονται μαζί με ένα έντυπο IM, EX ή EU (ή ενδεχομένως CO).

(β) Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στους προηγούμενους τίτλους I και II ισχύουν και για τα συμπληρωματικά έντυπα.

▼B

Όμως:

 η πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 1 πρέπει να φέρει το σύμβολο «IM/c», «EX/c» ή «EU/c» (ή ενδεχομένως «CO/c»)· η υποδιαίρεση αυτή δεν περιέχει κανένα σύμβολο αν:

 το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, οπότε είναι σκόπιμο να αναγράφεται στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 το σύμβολο «T1 bis», «T2 bis», «T2F bis» ή «T2SM bis» ανάλογα με το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης που εφαρμόζεται στα σχετικά εμπορεύματα,

 το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για την αιτιολόγηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, οπότε είναι σκόπιμο να αναγράφεται στην τρίτη υποδιαίρεση το σύμβολο «T2L bis», «T2LF bis» ή «T2LSM bis», ανάλογα με το χαρακτήρα των σχετικών εμπορευμάτων,

 η θέση 2/8 χρησιμοποιείται προαιρετικά από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει κατά περίπτωση μόνο το ονοματεπώνυμο και, ενδεχομένως, τον αριθμό αναγνώρισης του ενδιαφερομένου,

 το τμήμα «ανακεφαλαίωση» της θέσης 47 αφορά την τελική ανακεφαλαίωση όλων των ειδών που αποτελούν το αντικείμενο των χρησιμοποιούμενων εντύπων IM και IM/c, EX και EX/c ή EU και EU/c (ενδεχομένως CO και CO/c). Αυτό, συνεπώς, πρέπει να συμπληρώνεται κατά περίπτωση στο τελευταίο μόνο από τα έντυπα IM/c, EX/c ή EU/c (ενδεχομένως CO/c) που επισυνάπτονται σε έντυπο IM, EX ή EU (ενδεχομένως CO), έτσι ώστε να σημειώνεται αφενός το σύνολο ανά είδος οφειλόμενης επιβάρυνσης.

(γ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά έντυπα:

 οι θέσεις 31 (Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων) του συμπληρωματικού εντύπου που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να διαγράφονται, ώστε να αποκλείεται κάθε μεταγενέστερη χρησιμοποίησή τους,

  ►C2  όταν στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 αναγράφεται το σύμβολο «Τ», διαγράφονται οι θέσεις 32 «Αριθμός είδους», 33 «Κωδικός εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» 40, «Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο» και 44 «Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες» του πρώτου είδους εμπορευμάτων στη διασάφηση διαμετακόμισης, ενώ η πρώτη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» του εγγράφου αυτού δεν μπορεί να συμπληρωθεί όσον αφορά την αναφορά των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και της φύσης των δεμάτων και την περιγραφή των εμπορευμάτων. ◄ Στην πρώτη θέση 31 του εν λόγω εγγράφου, σημειώνεται κατάλληλα ο αριθμός των σελίδων που φέρουν τα αντίστοιχα σύμβολα T1 bis, T2 bis, T2F bis ή T2SM bis.
▼C2

Προσάρτημα Γ2

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ EDI (ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

(ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ EDI)

▼B

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΑ

▼C2

Η διασάφηση διαμετακόμισης με EDI βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται στις διάφορες θέσεις του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ), όπως ορίζεται στα προσαρτήματα Γ1 και Δ1, συνοδευόμενα ή αντικαθιστούμενα από κάποιο κωδικό, όπου απαιτείται.

Το παρόν προσάρτημα περιλαμβάνει τις βασικές ειδικές απαιτήσεις, που ισχύουν όταν οι διατυπώσεις διεκπεραιώνονται με την ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων EDI. Επιπλέον ισχύουν οι πρόσθετοι κωδικοί που αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Τα προσαρτήματα Γ1 και Δ1 ισχύουν για τη διασάφηση διαμετακόμισης με EDI, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν προσάρτημα ή στο προσάρτημα Δ2.

Η λεπτομερής δομή και το περιεχόμενο της διασάφησης διαμετακόμισης με EDI ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στον δικαιούχο του καθεστώτος προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος. Οι εν λόγω προδιαγραφές βασίζονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν προσάρτημα.

Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η δομή της ανταλλαγής πληροφοριών. Η διασάφηση διαμετακόμισης οργανώνεται σε ομάδες δεδομένων (χαρακτηριστικά). Τα χαρακτηριστικά έχουν ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν συναφείς λογικές ενότητες στο πεδίο κάθε μηνύματος. H υποδιαίρεση ομάδας στοιχείων δηλώνει ότι αυτή εξαρτάται από ομάδα στοιχείων χαμηλότερης κατηγορίας.

Εφόσον υπάρχει, σημειώνεται ο κατάλληλος αριθμός της θέσης στο ΕΔΕ.

Ο όρος «αριθμός» στις επεξηγήσεις της ομάδας στοιχείων δηλώνει πόσες φορές η ομάδα στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διασάφηση διαμετακόμισης.

▼B

Ο όρος «είδος/μήκος» στις επεξηγήσεις ενός χαρακτηριστικού δηλώνει τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και το μήκος των στοιχείων. Οι κωδικοί για τα είδη των στοιχείων είναι οι εξής:

α

αλφαβητικό

ι

αριθμητικό

an

αλφαριθμητικό

Ο αριθμός που ακολουθεί τον κωδικό δηλώνει το αποδεκτό μήκος στοιχείων. Ισχύουν τα εξής:

Οι δύο προαιρετικές τελείες πριν από τον δείκτη μήκους σημαίνουν ότι τα στοιχεία δεν έχουν καθορισμένο μήκος, αλλά μπορεί να φθάσουν έναν μέγιστο αριθμό ψηφίων, όπως καθορίζεται με τον δείκτη μήκους. Ένα κόμμα στο μήκος στοιχείων σημαίνει ότι το χαρακτηριστικό μπορεί να έχει δεκαδικά ψηφία, το ψηφίο πριν από το κόμμα δείχνει το συνολικό μήκος του χαρακτηριστικού, το ψηφίο μετά το κόμμα δείχνει τον μέγιστο αριθμό των ψηφίων μετά την υποδιαστολή.

▼C2

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ EDI

▼B

A.    Πίνακας των ομάδων στοιχείων

ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας

 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης

 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 ΔΕΜΑΤΑ

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ αναχώρησης

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ δικαιούχος του καθεστώτος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ διέλευσης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ προορισμού

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Εγκεκριμένος παραλήπτης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΕΘΕΙΣΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

 ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

▼C2

B.    Στοιχεία της διασάφησης διαμετακόμισης