Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0321

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 321/2011 της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 10/2011 όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης της Δισφαινόλης Α στα πλαστικά μπουκάλια βρεφικής διατροφής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 87, 2.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/321/oj

2.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 321/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Απριλίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 10/2011 όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης της Δισφαινόλης Α στα πλαστικά μπουκάλια βρεφικής διατροφής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3,

Έπειτα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/8/ΕΕ της Επιτροπής (2) τροποποίησε την οδηγία 2002/72/ΕΚ (3) σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, περιορίζοντας τη χρήση της Δισφαινόλης Α (2,2-δι(4-υδροξυφαινυλο)προπανίου) σε μπουκάλια βρεφικής διατροφής από πολυκαρβονικό πλαστικό.

(2)

Από την 1η Μαΐου 2011 η οδηγία 2002/72/ΕΚ θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (4).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 10/2011 δεν περιέχει τους περιορισμούς που αφορούν την Bisphenol A οι οποίοι εισήχθησαν στην οδηγία 2002/72/ΕΚ με την οδηγία 2011/8/ΕΚ.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 10/2011 πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί στη χρήση της Δισφαινόλης Α.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, στην εγγραφή που αφορά την ουσία αριθ. 151, με την ονομασία «2,2-δι(4-υδροξυφαινυλο)προπανίου», στη στήλη 10, εισάγεται το ακόλουθο κείμενο:

«Να μη χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπουκαλιών βρεφικής διατροφής (5) από πολυκαρβονικό πλαστικό (6).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2011 για την απαγόρευση της κατασκευής πλαστικών υλών και ειδών που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2011 για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής στην Ένωση πλαστικών υλών και ειδών που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 26 της 29.1.2011, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18.

(4)  ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.

(5)  Βρέφη σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ.

(6)  Ο περιορισμός αυτός ισχύει από την 1η Μαΐου 2011 όσον αφορά την κατασκευή και από 1ης Ιουνίου 2011 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή στην Ένωση.».


Top