EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0035

Οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1997 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 169, 27.6.1997, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/35/oj

31997L0035

Οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1997 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 27/06/1997 σ. 0072 - 0073


ΟΔΗΓΙΑ 97/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουνίου 1997 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/15/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ περιλαμβάνει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται σε περίπτωση γνωστοποίησης της διάθεσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην αγορά 7

ότι, με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί όσον αφορά τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών μετά τη διάθεση προϊόντων στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 7

ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση παρόμοιων ή πολυπλοκότερων προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, καθώς και στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου που προβλέπονται από την οδηγία 90/220/ΕΟΚ 7

ότι αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί προβλέποντας την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας, καθώς και στην επισήμανση των εν λόγω προϊόντων 7

ότι το παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να περιλάβει τις πρόσθετες αυτές απαιτήσεις 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή του άρθρου 21 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουλίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1997.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.

(2) ΕΕ αριθ. L 103 της 22. 4. 1994, σ. 20.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Α. Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η γνωστοποίηση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ονομασία του προϊόντος και ονομασία του ή των ΓΤΟ που περιέχονται σ' αυτό 7

2. επωνυμία του κατασκευαστή ή του οίκου διανομής και διεύθυνσή τους στην Κοινότητα 7

3. ειδικότητα (specificity) του προϊόντος, ακριβείς όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του τύπου του περιβάλλοντος ή/και της ή των γεωγραφικών περιοχών της Κοινότητας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν 7

4. τύπος της αναμενόμενης χρήσης: βιομηχανία, γεωργία και επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση, καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό 7

5. πληροφορίες σχετικά με τη γενετική τροποποίηση οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ενδεχόμενη δημιουργία μητρώου γενετικών τροποποιήσεων που υφίστανται οργανισμοί (σε επίπεδο είδους). Αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή άλλα στοιχεία κατάλληλα να περιληφθούν στο ανωτέρω μητρώο.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας απαιτούνται, ενδεχομένως, και τα παρακάτω στοιχεία, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο σημείο Α:

1. μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τυχαίας ελευθέρωσης ή εσφαλμένης χρήσης 7

2. συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισμό 7

3. προβλεπόμενη εισαγωγή ή/και παραγωγή στην Κοινότητα 7

4. προτεινόμενη συσκευασία. Πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ελευθέρωση του ή των ΓΤΟ κατά την αποθήκευση ή σε μεταγενέστερο στάδιο 7

5. προτεινόμενη επισήμανση, η οποία πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον συνοπτικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία Α.1, Α.2, Α.3, Β.1 και Β.2.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στη γνωστοποίηση:

Προτεινόμενη επισήμανση η οποία περιλαμβάνει την αναγραφή, σε ετικέτα ή συνοδευτικό έγγραφο, ένδειξης η οποία αναφέρει ότι το προϊόν περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Για τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε μείγμα με μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, αρκεί να αναφερθεί η ενδεχόμενη παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.»

Top