EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1127 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 184 της 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 184/13


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/1127 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουλίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (1), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης.

(2)

Η εργασία R1 που αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ εφαρμόζεται στα απόβλητα που αντικαθιστούν ένα καύσιμο ή ένα άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας. Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση πληροί το κατώτατο όριο που έχει καθοριστεί με την εφαρμογή του τύπου ενεργειακής απόδοσης (τύπος R1) που αναφέρεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(3)

Από τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες στην ΕΕ επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας που είναι τεχνικά δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης ή ατμού από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων.

(4)

Μια έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι για την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης είναι εύλογο να αποζημιώνονται οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που πλήττονται από τις επιπτώσεις των τοπικών κλιματικών συνθηκών με διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) που να εφαρμόζεται στον τύπο R1. Ο εν λόγω συντελεστής πρέπει να βασίζεται στο έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

(5)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του διορθωτικού συντελεστή κλίματος ορισμένες εγκαταστάσεις διάθεσης και αποτέφρωσης αποβλήτων θα πληρούν το κατώτατο όριο του τύπου R1 και, ως εκ τούτου, θα γίνονται αυτομάτως εγκαταστάσεις αποτέφρωσης προς ανάκτηση ενέργεια Παρά ταύτα, η εφαρμογή ενός τέτοιου διορθωτικού συντελεστή θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για τις μονάδες αποτέφρωσης για την επίτευξη υψηλής απόδοσης όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα σύμφωνα με τους στόχους και την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

(6)

Ο διορθωτικός συντελεστής κλίματος που εφαρμόζεται στον τύπο R1 θα πρέπει να βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες του τόπου της εγκατάστασης αποτέφρωσης.

(7)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2008/98/ΕΚ.

(8)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία συνάδουν με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 Ιουλίου 2016 το αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στην υποσημείωση (*):

«Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

1.

CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31 Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2029:

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.»


Top