Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1825-20070323

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καινονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1825/2007-03-23

2000R1825 — EL — 23.03.2007 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Αυγούστου 2000

για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καινονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

(ΕΕ L 216, 26.8.2000, p.8)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 275/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Μαρτίου 2007

  L 76

12

16.3.2007
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Αυγούστου 2000

για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καινονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέαςΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, της 17ης Ιουλίου 2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρέπει να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, ιδίως όσον αφορά τις πωλήσεις μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε το σύστημα επισήμανσης να μην οδηγήσει σε στρεβλώσεις του εμπορίου στην αγορά του βοείου κρέατος και του κρέατος μόσχων.

(2)

Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο τόσο του υποχρεωτικού όσο και του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος, να διαθέτουν οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής για το βόειο κρέας, σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησής του.

(3)

Για την επισήμανση σφαγείων, για τα οποία δεν υφίσταται αριθμός έγκρισης, είναι αναγκαίο, για μια μεταβατική περίοδο, να προβλεφθούν εναλλακτικές μέθοδοι επισήμανσης των σφαγείων αυτών.

(4)

Είναι επίσης αναγκαίο να καθορισθεί η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισήμανση του βοείου κρέατος που προέρχεται από ζώα, για τα οποία δεν υπάρχουν πλήρη δεδομένα γέννησης και διακίνησης, διότι η καταγραφή των δεδομένων αυτών επιβλήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ( 2 ), μόνο μετά την 1η Ιανουαρίου 1998. Παρόμοια διάταξη απαιτείται για την επισήμανση του βοείου κρέατος που προέρχεται από ζώα, τα οποία εισάγονται ζώντα στην Κοινότητα από τρίτες χώρες.

(5)

Στο πλαίσιο της πλήρους μνείας της καταγωγής, για να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη της μνείας αυτής στην επισήμανση των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών όσον έγινε η εκτροφή, είναι αναγκαίο να εισαχθεί απλουστευμένη παρουσίαση, βασιζόμενη στον χρόνο κατά τον οποίο παρέμεινε το ζώο, από το οποίο έχει παραχθεί το βόειο κρέας, στο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης ή σφαγής.

(6)

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί η κατάσταση όσον αφορά τις συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται στις ετικέτες, στο πλαίσιο των διαδικασιών απλουστευμένης επισήμανσης του κιμά βοείου κρέατος. Η αναγραφή των εν λόγω συμπληρωματικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, μπορεί να γίνεται σε ορισμένες περτπτώσεις μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2000. Ορισμένες πληροφορίες μπορούν μόνο να αναγράφονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει εθνικό υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης που περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές ή εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αναγράφει τις πληροφορίες σε εθελοντική βάση.

(7)

Στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια ταχεία ή απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης για ορισμένα τεμάχια βοείου κρέατος, τα οποία έχουν επισημανθεί σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές και εισάγονται στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους.

(8)

Για να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία των προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση ο ανεξάρτητος φορέας και η αρμόδια αρχή σε όλα τα μητρώα που τηρούν οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις και να διεξάγουν τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους με βάση ανάλυση επικινδυνότητας.

(9)

Στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, προβλέπονται ορισμένες διατάξεις για την περίπτωση που η παραγωγή βοείου κρέατος πραγματοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, σε μία τρίτη χώρα. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για την διαδικασία έγκρισης όσον αφορά τις εισαγωγές βοείου κρέατος από τρίτες χώρες.

(10)

Για να εξασφαλισθεί ότι η αξιοπιστία των ρυθμίσεων σχετικά με την επισήμανση που αφορούν το βόειο κρέας εισαγωγής είναι ισοδύναμη με, την αξιοπιστία των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για το κοινοτικό βόειο κρέας, η Επιτροπή πρόκειται να εξετάζει τις γνωστοποιήσεις που έχει λάβει από τρίτες χώρες. Οι πλήρεις γνωστοποιήσεις διαβιβάζονται στα κράτη μέλη, όταν η Επιτροπή συνάγει τα συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες ή/και τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην εν λόγω τρίτη χώρα είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

(11)

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος επισήμανσης στις τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες και πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με βάση τις πληροφορίες που θα έχει λάβει κατόπιν των αιτημάτων αυτών.

(12)

Η Επιτροπή ενδέχεται να διενεργεί ελέγχους σε τρίτες χώρες, Για να μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή χρειάζεται τη συναίνεση της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Εάν η συναίνεση αυτή δεν δίνεται, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

(13)

Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ελέγχους, για να διασφαλίζεται επαρκής ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων προαιρετικών σημάτων.

(14)

Πρέπει να θεσπισθεί ένα πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων στους επιχειρηματίες. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις που ένας επιχειρηματίας δεν έχει επισημάνει το βόειο κρέας σύμφωνα με τους κανόνες του υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης ή που ο επιχειρηματίας έχει επισημάνει το βόειο κρέας, στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης, χωρίς να συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές ή που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες προδιαγραφές, Για περιορισμένη περίοδο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αυστηρότερες κυρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν η επισήμανση περιέχει παραπλανητικές πληροφορίες για τον καταναλωτή ή δεν συμφωνεί με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

(15)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 ορίζει ότι κάθε επιχειρηματίας ή οργάνωση που επιθυμεί να αναγράψει μια προαιρετική ένδειξη στην ετικέτα υποβάλλει προδιαγραφή προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή ή η πώληση του βοείου κρέατος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2772/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1999, που προβλέπει τους γενικούς κανόνες ενός υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος ( 3 ), επέτρεψε στους επιχειρηματίες να εξακολουθήσουν να αναγράφουν προαιρετικές ενδείξεις στις ετικέτες του βοείου κρέατος, συμπληρωματικά προς τις υποχρεωτικές ενδείξεις, έως τις 31 Αυγούστου 2000.

(16)

Εφόσον δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στις εγκεκριμένες προαιρετικές πρυδιαγραφές και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συμφωνούν με τους νέους κανόνες, οι εν λόγω προδιαγραφές πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι έγκυρες, όπως και εκείνες που έχουν εγκριθεί για τις τρίτες χώρες.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, στα οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία στο σύστημα καταγραφής και αναγνώρισης των βοοειδών, μπορούν να αποφασίσουν την υποχρεωτική αναγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών στην ετικέτα όσον αφορά το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στο ίδιο κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2772/1999 επέτρεψε στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα, τα οποία έχουν γεννηθεί, παχυνθεί και σφαγεί στο έδαφός τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97, προσωρινά έως την 31η Αυγούστου 2000.

(18)

Η απόφαση 98/595/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 1998, εφαρμογής υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος στη Γαλλία και το Βέλγιο ( 4 ) και η απόφαση 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 1998, για την εφαρμογή υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος στη Φινλανδία ( 5 ) επιτρέπουν στα εν λόγω κράτη μέλη να επιβάλουν υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος που προέρχεται από ζώα, τα οποία γεννήθηκαν, παχύνθηκαν και εσφάγησαν στο έδαφός τους. Οι αποφάσεις αυτές, όπως και τυχόν άλλες παρόμοιες αποφάσεις, πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, έως ότου αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002 η πλήρης αναγραφή της καταγωγής στο κοινοτικό υποχρεωπκό σύστημα επισήμανσης.

(19)

Για να παρακολουθείται η εφαρμογή του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης, τα κράτη μέλη πρέπει να καταγράφουν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής και τις προαιρετικές ενδείξεις που έχουν εγκριθεί στο έδαφός τους. Είναι αναγκαίο οι πληροφορίες αυτές να ενημερώνονται τακτικά.

(20)

Είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1141/97 της Επιτροπής ( 6 ) σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 1997, όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων μs βάση το βόειο κρέας όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/98 ( 7 ). Εντούτοις, για να αποφευχθεί η σύγχυση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πριν από την εισαγωγή του υποχρεωτικού συστήματος, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1141/97 πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται για το κρέας, το οποίο προέρχεται από ζώα που έχουν σφαγεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη ττης επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης

Όλοι οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις, κατά την έννοια της τρίτης περίπτωσης τον άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, διαθέτουν σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος και του συγκεκριμένου ζώου ή ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 και στο άρθρο 16, παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Το σύστημα καταγραφής πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως την άφιξη και την αναχώρηση του ζωικού κεφαλαίου, των σφαγίων ή/και των τεμαχίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων.

▼M1

Άρθρο 1α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «κιμάς»: το κρέας, το οποίο έχει υποστεί άλεσμα σε τεμάχια ή έχει περάσει από κρεατομηχανή με ατέρμονα κοχλία, το οποίο υπάγεται σε έναν από τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και το οποίο περιέχει λιγότερο από 1 % αλάτι·

β) «τρίμματα κρέατος»: τα τεμάχια κρέατος μικρού μεγέθους, αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, που προέρχονται αποκλειστικά από εργασίες αφαίρεσης των άχρηστων τμημάτων και που προκύπτουν κατά τη στιγμή της αποστέωσης των σφαγίων ή/και του τεμαχισμού των κρεάτων·

γ) «τεμαχισμένο κρέας»: το κρέας τεμαχισμένο σε μικρούς κύβους, φέτες ή άλλες ατομικές μερίδες, που δεν χρειάζονται περαιτέρω τεμαχισμό από επιχειρηματίες πριν από την αγορά τους από τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Από τον παρόντα ορισμό εξαιρούνται ο κιμάς και τα τρίμματα κρέατος·

δ) «προσυσκευασμένο τεμαχισμένο κρέας»: η μονάδα πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή ή σε μια εγκατάσταση που ασχολείται αποκλειστικά με το λιανικό εμπόριο, η οποία αποτελείται από τεμαχισμένο κρέας και από τη συσκευασία του, στην οποία τοποθετήθηκε πριν από την παρουσίασή του προς πώληση· η εν λόγω συσκευασία μπορεί να το καλύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να μεταβληθεί χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

ε) «μη προσυσκευασμένο τεμαχισμένο κρέας»: το τεμαχισμένο κρέας που εκτίθεται μη προσυσκευασμένο προς πώληση στον τελικό καταναλωτή σε ένα σημείο πώλησης, καθώς και κάθε κομμάτι κρέατος που εκτίθεται μη προσυσκευασμένο προς πώληση στον τελικό καταναλωτή σε ένα σημείο πώλησης, προκειμένου να τεμαχιστεί όπως το ζητήσει ο τελικός καταναλωτής·

στ) «παρτίδα»: το σύνολο των κρεάτων, με ή χωρίς κόκκαλο, παραδείγματος χάριν, σφάγια ή τεταρτημόρια ή κομμάτια κρέατος χωρίς κόκκαλο, τεμαχισμένα, κιμάς ή συσκευασμένα από κοινού και υπό πρακτικά ταυτόσημες συνθήκες·

ζ) «λιανικό εμπόριο»: ο χειρισμός ή/και η μεταποίηση των κρεάτων, καθώς και η εναποθήκευσή τους στα σημεία πώλησης ή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες τροφοδοσίας, τα εστιατόρια επιχειρήσεων, οι χώροι ομαδικής εστίασης, τα εστιατόρια και άλλοι παρεμφερείς πάροχοι υπηρεσιών εστίασης, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, οι μεγάλες εταιρείες διανομής στα σουπερμάρκετ και τους χονδρεμπόρους·

η) «τελικός καταναλωτής»: ο τελικός καταναλωτής του τεμαχισμένου κρέατος, ο οποίος δεν το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο εργασιών ή δραστηριοτήτων επιχείρησης του τομέα της διατροφής.

▼B

Άρθρο 2

Επισήμανση όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες

1.  Ο αριθμός έγκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1764/2000, είναι:

α) είτε ο αριθμός έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 8 ),

β) είτε, στην περίπτωση μη ύπαρξης αριθμού έγκρισης, ο εθνικός αριθμός καταχώρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμος κανένας από τους δύο αριθμούς μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001, ο αριθμός μπορεί να αντικατασταθεί από το όνομα και τη διεύθυνση του σφαγείου.

2.  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 τεαράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000:

α) για το κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν στην Κοινότητα πριν την 1η Ιανουαρίου 1998, όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο γέννησης ή/και τον τόπο εκτροφής, πλην του τελευταίου τόπου εκτροφής, η ένδειξη του τόπου γέννησης ή/και του τόπου εκτροφής αντικαθίσταται από την ένδειξη «* (Γέννηση πριν την 1.1.98)».

β) για το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εισαχθεί ζώντα, στην Κοινότητα, όταν δsν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο γέννησης ή/και τον τόπο εκτροφής, πλην του τελευταίου τόπου εκτροφής, η ένδειξη του τόπου γέννησης ή/και του τόπου εκτροφής αντικαθίσταται από την ένδειξη «* (Εισήχθη ζων στην ΕΚ)» ή «* [Εισήχθη ζων από (όνομα της τρίτης χώρας)]».

Άρθρο 3

Απλουστεύσεις της ένδειξης καταγωγής

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα, τα οποία έχουν εκτραφεί επί 30 ημέρες ή λιγότερο:

 στο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης,

 στο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου έγινε η σφαγή,

δεν απαιτείται η αναγραφή των εν λόγω κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ως κράτους μέλους ή τρίτης χώρας εκτροφής, ύπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά έχουν εκτραφεί σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

▼M1

Άρθρο 4

Μέγεθος και σύνθεση μιας ομάδας

1.  Το μέγεθος της ομάδας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, καθορίζεται:

α) κατά τον τεμαχισμό σφαγίων ή τεταρτημορίων, από τον αριθμό των σφαγίων ή τεταρτημορίων που αποτελούν μία παρτίδα για το συγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού·

β) κατά τον περαιτέρω τεμαχισμό ή παρασκευή κιμά, από τον αριθμό των σφαγίων ή τεταρτημορίων των οποίων τα κρέατα αποτελούν μία παρτίδα για το συγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού ή παρασκευής κιμά.

Το μέγεθος της ομάδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την ημερήσια παραγωγή.

2.  Κατά τη στιγμή της σύστασης των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επιχειρηματίες μεριμνούν ώστε:

α) κατά τον τεμαχισμό σφαγίων ή τεταρτημορίων, όλα τα σφάγια ή τεταρτημόρια της παρτίδας να προέρχονται από ζώα που έχουν γεννηθεί στην ίδια χώρα, εκτραφεί στην ίδια ή τις ίδιες χώρες και σφαγεί στην ίδια χώρα και στο ίδιο σφαγείο·

β) κατά τον περαιτέρω τεμαχισμό των κρεάτων, να τηρείται η προϋπόθεση του στοιχείου α) για όλα τα σφάγια από τα οποία προέρχονται τα κρέατα της παρτίδας και όλα τα εν λόγω σφάγια να έχουν τεμαχιστεί στο ίδιο εργαστήριο τεμαχισμού·

γ) κατά την παρασκευή κιμά, τα κρέατα της παρτίδας να προέρχονται από ζώα που έχουν σφαγεί στην ίδια χώρα.

3.  Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα του ίδιου σφαγείου και εργαστηρίου τεμαχισμού των σφαγίων, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), κατά την παραγωγή τεμαχισμένων κρεάτων επιτρέπεται στους επιχειρηματίες να συνιστούν παρτίδες με κρέατα προερχόμενα από ζώα που έχουν σφαγεί σε τρία το πολύ διαφορετικά σφαγεία και με σφάγια που έχουν τεμαχιστεί σε τρία το πολύ διαφορετικά εργαστήρια τεμαχισμού.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), κατά την παραγωγή τριμμάτων κρέατος, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να τηρούν μόνον τον κανόνα της ίδιας χώρας σφαγής κατά τη σύσταση των παρτίδων.

▼B

Άρθρο 5

Κιμάς βοείου κρέατος

▼M1 —————

▼B

2.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται στις ετικέτες, όπως προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, είναι:

α) από 1ης Σεπτεμβρίου 2000, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, καθώς και η ημερομηνία παρασκευής του κιμά,

β) από 1ης Σεπτεμβρίου 2000 έως 1η Ιανουαρίου 2002, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5, στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) και στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει εθνικό υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης που περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές ή εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αναγράφει τις πληροφορίες, σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, σε εθελοντική βάση.

γ) από 1ης Ιανουαρίου 2002, οι ενδείξεις παυ αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5, στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

▼M1

Άρθρο 5α

Τρίμματα κρέατος

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και παράγραφος 5 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα των τριμμάτων κρέατος τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) την ονομασία της χώρας σφαγής των ζώων από τα οποία προέρχονται τα τρίμματα κρέατος. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος σφαγής: (ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας σφαγής)»·

β) την ονομασία της χώρας παραγωγής των τριμμάτων κρέατος και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης στην οποία παρήχθησαν. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος παραγωγής: (ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας παραγωγής και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης)»·

γ) την ονομασία των χωρών γέννησης και εκτροφής των ζώων της ομάδας. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Χώρες γέννησης και εκτροφής: (κατάλογος των ονομασιών των χωρών στις οποίες γεννήθηκαν και εκτράφηκαν τα ζώα)».

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ), όταν η χώρα γέννησης, η χώρα εκτροφής και η χώρα σφαγής είναι η ίδια για όλα τα ζώα της ομάδας, επιτρέπεται στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν την ένδειξη «Καταγωγή», ακολουθούμενη από την ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν τα ζώα.

Άρθρο 5β

Προσυσκευασμένο τεμαχισμένο κρέας

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, αναγράφουν στην ετικέτα του προσυσκευασμένου τεμαχισμένου κρέατος τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες συμπληρώνουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000:

α) την ονομασία της χώρας σφαγής των ζώων, συνοδευόμενη από τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου ή, ενδεχομένως, των δύο ή τριών σφαγείων στα οποία εσφάγησαν τα ζώα της ομάδας. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος (-οι) σφαγής των ζώων της ομάδας: (ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας σφαγής) [αριθμός (-οί) έγκρισης του συγκεκριμένου σφαγείου ή των συγκεκριμένων δύο ή τριών σφαγείων]»·

β) την ονομασία της χώρας τεμαχισμού των σφαγίων, συνοδευόμενη από τον αριθμό έγκρισης του εργαστηρίου ή, ενδεχομένως, των δύο ή τριών εργαστηρίων στα οποία τεμαχίστηκαν τα σφάγια. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος (-οι) τεμαχισμού των κρεάτων της παρτίδας: (ονομασία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας τεμαχισμού) [αριθμός (-οί) έγκρισης του συγκεκριμένου εργαστηρίου ή των συγκεκριμένων δύο ή τριών εργαστηρίων]».

Άρθρο 5γ

Μη προσυσκευασμένο τεμαχισμένο κρέας

1.  Κατά την έκθεση των μη προσυσκευασμένων τεμαχισμένων κρεάτων προς πώληση σε σημεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή, οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις φροντίζουν ώστε, σε περίπτωση εφαρμογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η σύσταση των παρτίδων να είναι σύμφωνη με την εν λόγω παράγραφο για όλα τα μη προσυσκευασμένα τεμαχισμένα κρέατα που εκτίθενται ταυτοχρόνως προς πώληση.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, στα σημεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα των μη προσυσκευασμένων τεμαχισμένων κρεάτων που εκτίθενται προς πώληση την ονομασία των χωρών γέννησης, εκτροφής και σφαγής των ζώων από τα οποία προήλθε το κρέας, συνοδευόμενη από την ονομασία των χωρών τεμαχισμού των σφαγίων.

Τα κρέατα που προέρχονται από ζώα των οποίων οι χώρες γέννησης ή/και εκτροφής ή/και σφαγής είναι διαφορετικές, διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους κατά την έκθεσή τους προς πώληση. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σημείο πώλησης τοποθετούνται κοντά στα κρέατα αυτά, ώστε ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να κάνει εύκολα διάκριση μεταξύ των κρεάτων διαφορετικής καταγωγής.

Οι επιχειρηματίες καταγράφουν τους αριθμούς έγκρισης των εγκαταστάσεων σφαγής των ζώων και τεμαχισμού των σφαγίων για τα μη προσυσκευασμένα τεμαχισμένα κρέατα που εκτίθενται ταυτοχρόνως προς πώληση κάθε μέρα, με αναφορά της εκάστοτε ημερομηνίας. Γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στους καταναλωτές που τις ζητούν.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, και εφόσον τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για το τεμαχισμένο βόειο κρέας που εκτίθενται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή μη προσυσκευασμένο, το μέγεθος της ομάδας μπορεί να υπερβαίνει την ημερήσια παραγωγή.

▼B

Άρθρο 6

Διαδικασίες έγκρισης

1.  Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έχει απορριφθεί ή δοθεί έγκριση ή δεν έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές πληροφορίες από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο αποστέλλεται το βόειο κρέας, καθορίζεται σε δύο μήνες από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, για πρώτης ποιότητος τεμάχια βοείου κρέατος σε ατομικές συσκευασίες, που έχουν επισημανθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με εγκεκριμέντη προδιαγραφή και εισάγονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους χωρίς να προστίθενται άλλες πληροφορίες στην αρχική επισήμανση, η περίοδος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 καθορίζεται σε 14 ημέρες.

3.  Για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, το βόειο κρέας σε μικρές συσκευασίες λιανικής πώλησης που έχουν επισημανθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με εγκεκριμένη προδιαγραφή, δύναται να εισαχθεί στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και να διατεθεί στη συνέχεια στο εμπόριο χωρίς προηγούμενη έγκριση των προδιαγραφών της επισήμανσης από το εν λόγω κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι:

α) οι εν λόγω συσκευασίες παραμένουν αμετάβλητες·

β) οι εγκεκριμένες από το κράτος μέλος συσκευασίας προδιαγραφές καλύπτουν επίσης την εμπορία του συσκευασμένου βοείου κρέατος σε άλλα κράτη μέλη·

γ) το κράτος μέλος που εγκρίνει τις εν λόγω προδιαγραφές παρέχει εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη όπου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, το συσκευασμένο βόειο κρέας πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο.

Άρθρο 7

Έλεγχοι

1.  Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις πρέπει να παρέχουν ανά πάσα στιγμή, στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, στην αρμόδια αρχή και στο αντίστοιχο ανεξάρτητο όργανο ελέγχου, κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 τον άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000: πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους και πρόσβαση σε όλα τα μητρώα που αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία των σχετικών ετικετών είναι ορθά.

2.  Η αρμόδια αρχή και, στην περίπτωση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, το ανεξάρτητο όργανο ελέγχου, διενεργούν τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους με βάση ανάλυση επικινδυνότητας, στους οποίους λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο πολύπλοκος χαρακτήρας των σχετικών προδιαγραφών. Για κάθε έλεγχο πρέπει να συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης που θα περιλαμβάνει ιδίως τις τυχόν ελλείψεις καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και κάθε επιβληθείσα προθεσμία και κύρωση.

3.  Στην περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο τον άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους κατά τρόπο που να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων ετικετών. Η συχνότητα των εν λόγω ελέγχων καθορίζεται ιδίως σε σχέση με τον πολύπλοκα χαρακτήρα των εν λόγω προδιαγραφών.

4.  Οτ επιχειρηματίες, οι οργανώσεις και τα ανεξάρτητα όργανα ελέγχου ανακοινώνουν όλα τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 8

Εγκρίσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες

1.  Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι κοινοποιήσεις είναι πλήρεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Κατά τη λήψη ελλιπούς κοινοποίησης, η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, διευκρινίζοντας ποια είναι η απαιτούμενη πληροφορία.

Οι πλήρεις κοινοποιήσεις διαβιβάζονται στα κράτη μέλη, εκτός εάν η Επιτροπή συναγάγει το συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες ή/και τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην εν λόγω τρίτη χώρα δεν είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, σύμφωνα με τη σχετική αρμοδιότητά της δυνάμει του τρίτου εδαφίου του άρθρου 11 παράγραφος 2 τον εν λόγω κανονισμού.

2.  Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, η Επιτροπή εκτιμήσει, βάσει της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, ότι είναι σκόπιμο να επαληθεύσει κατά πόσον οι διαδικασίες ή/και τα κριτήρια που έχουν κοινοποιηθεί από μια τρίτη χώρα είναι, τη δεδομένη στιγμή, ισοδύναμα με τα πρότυπα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τρίτη χώρα να της παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία. Ιδίως, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τρίτη χώρα να της διαβιβάσει αντίγραφα των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί από την διορισμένη αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή μπορεί επιπλέον να ζητήσει από την τρίτη χώρα να επιτρέψει σε εκπροσώπους της Επιτροπής να διενεργήσουν ελέγχους στην εν λόγω τρίτη χώρα.

3.  Εάν οποιαδήποτε πληροφορία ή άδεια που έχει ζητηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν ληφθεί εντός της προθεσμίας η οποία έχει ορισθεί από την Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να συμπεράνει ότι οι διαδικασίες ή/και τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε μια τρίτη χώρα δεν είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

4.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει την αρχική της απόφαση όσον αφορά την ισοδυναμία των διαδικασιών ή/και των κριτηρίων που εφαρμόζονται σε μια τρίτη χώρα σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς κυρώσεων, το οποίο εφαρμόζεται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής του. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

2.  Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, στην περίπτωση που το βόειο κρέας έχει επισημανθεί:

 χωρίς να έχει τηρηθεί το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης, ή

 στην περίπτωση εφαρμογής του προαιρετικού συστήματος, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή εφόσον δεν υπάρχουν εγκεκριμένες προδιαγραφές,

τα κράτη μέλη απαιτούν να αποσυρθεί το εν λόγω βόειο κρέας από την αγορά, έως ότου επισημανθεί εκ νέου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Εντούτοις, εάν το εν λόγω κρέας πληροί όλες τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να επιτρέψουν να αποσταλεί το κρέας κατευθείαν για μεταποίηση σε προϊόντα με βάση το βόειο κρέας, διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

3.  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001, η απομάκρυνση βοείου κρέατος από την αγορά πραγματοποιείται μόνον εάν η επισήμανση περιέχει πληροφορίες που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον αγοραστή ή δεν συμμορφούνται με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Άρθρο 10

Καταγραφή

Η αρμόδια αρχή καταγράφει τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ιδίως κάθε επιχειρηματία και οργάνωση που είναι υπεύθυνοι για την επισήμανση του βοείου κρέατος, καθώς και το ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους.

Άρθρο 11

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή

α) τα ονόματα των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του συστήματος επισήμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, καθώς και τις συμπληρωματικές λεπτομέρειες εφαρμογής, και ιδίως εκείνες που αφορούν τους σχετικούς ελέγχους που θα διεξάγονται και τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται.

β) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2000, κατάλογο όλων των προαιρετικών ενδείξεων που έχουν εγκριθεί στο έδαφός τους.

γ) κάθε τρίμηνο, ενημερωμένα στοιχεία για τον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και τον παρόντα κανονισμό,

α) οι προαιρετικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί δυνάμει των άρθρων 14 και 15 του κανονισμού (ΕΚ} αριθ. 820/97 εξακολουθούν να ισχύουν.

β) τα εθνικά υποχρεωτικά συστήματα επισήμανσης βοείου κρέατος, τα οποία έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2002, όπως και τυχόν άλλες παρόμοιες αποφάσεις.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1141/97 καταργείται.

Εντούτοις, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το κρέας, το οποίο προέρχεται από ζώα που έχουν σφαγεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

Οι αναφορές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1141/97 θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα ανπστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται στο βόειο κρέας, το οποίο προέρχεται από ζώα που σφάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2000 και μετά.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1141/97

Παρών κανονισμός

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 1

Άρθρο 6

Άρθρο 3

Άρθρο 7

Άρθρο 4α

Άρθρο 8

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 10

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 6

Άρθρο 14( 1 ) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ. 1.

( 4 ) ΕΕ L 286 της 23.10.1998, σ. 55.

( 5 ) ΕΕ L 1 της 5.1.1999, σ. 3.

( 6 ) ΕΕ L 165 της 24.6.1997, σ. 7.

( 7 ) ΕΕ L 117 της 21.4.1998, σ. 4.

( 8 ) ΕΕ 121, 29.7.1964, σ. 2012/64.

Top