Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1760-20140717

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2014-07-17

2000R1760 — EL — 17.07.2014 — 004.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουλίου 2000

για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 204, 11.8.2000, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Μαΐου 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 653/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Μαΐου 2014

  L 189

33

27.6.2014


Τροποποιείται από:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουλίου 2000

για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του ΣυμβουλίουΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ( 5 ) προβλέπει την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2000. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει επίσης ότι, με βάση πρόταση της Επιτροπής, οι γενικοί κανόνες για το εν λόγω υποχρεωτικό σύστημα πρέπει να θεσπιστούν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2772/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1999, που προβλέπει τους γενικούς κανόνες ενός υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος ( 6 ) προβλέπει ότι οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται προσωρινά, κατά τη διάρκεια μέγιστης περιόδου οκτώ μηνών, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2000.

(3)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(4)

Ύστερα από την αστάθεια στην αγορά βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας λόγω της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, η βελτίωση της διαφάνειας των όρων παραγωγής και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, ιδίως του εντοπισμού της προέλευσης, επηρέασε θετικώς την κατανάλωση βοείου κρέατος. Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο βόειο κρέας και να αποφευχθεί η παραπλάνησή του, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί το πλαίσιο διάθεσης στους καταναλωτές των πληροφοριακών στοιχείων με κατάλληλη και σαφή επισήμανση του προϊόντος.

(5)

Για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας, αφενός, να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικότερο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών στο στάδιο της παραγωγής και, αφετέρου, να δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα επισήμανσης στον τομέα του βοείου κρέατος, βασιζόμενο σε αντικειμενικά κριτήρια στο στάδιο της εμπορίας.

(6)

Με τις εγγυήσεις που προσφέρει η βελτίωση αυτή, θα ικανοποιηθούν επίσης ορισμένες απαιτήσεις γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων.

(7)

Κατά συνέπεια, θα ενθαρρυνθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, θα διαφυλαχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και θα ενισχυθεί η διαρκής σταθερότητα της αγοράς βοείου κρέατος.

(8)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 7 ) ορίζει ότι τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει, αφενός, να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και, αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπει του προσδιορισμό της εκμετάλλευσης, του κέντρου ή του οργανισμού καταγωγής ή διέλευσης και ότι, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα συστήματα αυτά αναγνώρισης και καταγραφής πρέπει να επεκταθούν και στη διακίνηση των ζώων στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους.

(9)

Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ ( 8 ), ορίζει ότι η αναγνώριση και η καταγραφή των ζώων αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει, εκτός εάν πρόκειται για ζώα που προορίζονται για σφαγή και για εγγεγραμμένα ιπποειδή, να διενεργείται μετά την εκτέλεση των εν λόγω ελέγχων.

(10)

Η διαχείριση ορισμένων καθεστώτων κοινοτικών ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα απαιτεί την ατομική αναγνώριση ορισμένων ειδών ζώων. Επομένως, τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής πρέπει να είναι κατάλληλα για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτών των μέτρων ατομικής αναγνώρισης.

(11)

Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1981, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με τη Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμίσεων ( 9 ) και με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας ( 10 ).

(12)

Οι ισχύοντες κανόνες για την αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών θεσπίστηκαν με την οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992, για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων ( 11 ) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/97. Η πείρα απέδειξε ότι η εφαρμογή της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για τα βοοειδή δεν υπήρξε πλήρως ικανοποιητική και χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Επομένως, είναι ανάγκη να εκδοθεί κανονισμός ειδικώς για τα βοοειδή, ώστε να ενισχυθούν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(13)

Για να γίνει αποδεκτή η εισαγωγή βελτιωμένου συστήματος αναγνώρισης, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην επιβληθούν στον παραγωγό υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Πρέπει να προβλεφθούν εφικτές προθεσμίες εφαρμογής.

(14)

Για τον ταχύ και ακριβή εντοπισμό της προέλευσης των ζώων για λόγους ελέγχου των κοινοτικών καθεστώτων ενισχύσεων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται η ταυτότητα του ζώου, όλsς οι εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται στην επικράτειά του και οι μετακινήσεις ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 97/12/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1997, για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων νγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ( 12 ), όπου αποσαφηνίζονται οι υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά την εν λόγω βάση δεδομένων.

(15)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι ενδεχομένως αναγκαία ώστε η εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων να είναι σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

(16)

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία των τεχνικών προϋποθέσεων που εγγυώνται τη βέλτιστη επικοινωνία του παραγωγού με τη βάση δεδομένων και την ευρεία χρήση βάσεων δεδομένων.

(17)

Για να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των μετακινήσεων βοοειδών, θα πρέπει, σε κάθε αυτί των ζώων, να τοποθετείται αναγνωριστικό ενώτιο και να συνοδεύονται, καταρχήν, από διαβατήριο καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε μετακίνησης. Τα χαρακτηριστικά του ενωτίου και του διαβατηρίου θα πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Καταρχήν, θα πρέπει να εκδίδεται διαβατήριο για κάθε ζώο στο οποίο έχει επιτεθεί ενώτιο.

(18)

Τα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ, θα πρέπει να υπάγονται στις ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης.

(19)

Κάθε ζώο θα πρέπει να διατηρεί το ενώτιό του καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

(20)

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος, βάσει εργασιών του Κοινού Κέντρου Ερευνών, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων για την αναγνώριση των ζώων.

(21)

Οι κάτοχοι ζώων, εξαιρουμένων των μεταφορέων, θα πρέπει να τηρούν μητρώο των ζώων που ευρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις τους. Τα χαρακτηριστικά του μητρώου αυτού θα πρέπει να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα μητρώα αυτά, εφόσον το ζητεί.

(22)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβαρύνουν ολόκληρο τον τομέα των βοοειδών με το κόστος εφαρμογής των μέτρων αυτών.

(23)

Θα πρέπει να ορισθούν η αρχή ή οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε τίτλου του παρόντος κανονισμού.

(24)

Θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος το οποίο να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη μέλη. Βάσει του υποχρεωτικού αυτού συστήματος, οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις εμπορίας του βοείου κρέατος θα πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα πληροφορίες που αφορούν το βόειο κρέας, καθώς και τον τόπο σφαγής του ή των ζώων από τα οποία προέρχεται.

(25)

Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος θα πρέπει να ενισχυθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002. Επιπλέον, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού αυτού συστήματος, οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις εμπορίας βοείου κρέατος θα πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα πληροφορίες που αφορούν την καταγωγή, ιδίως τον τόπο γέννησης, πάχυνσης και σφαγής του ή των ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

(26)

Είναι δυνατό να παρέχονται πληροφορίες συμπληρωματικές προς τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο γέννησης, πάχυνσης και σφαγής του ζώου ή των ζώων από τα οποία προέρχεται το βόειο κρέας στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος.

(27)

Το σύστημα υποχρεωτικής επισήμανσης με βάση την καταγωγή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, δεδομένου ότι οι πλήρεις πληροφορίες για τις μετακινήσεις βοοειδών στην Κοινότητα απαιτούνται μόνο για τα ζώα που γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1997.

(28)

Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο εισαγόμενο στην Κοινότητα βόειο κρέας. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις των τρίτων χωρών ενδέχεται να μη διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επισήμανση του βοείου κρέατος που παράγεται στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να καθοριστούν οι στοιχειώδεις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να αναγράφουν οι τρίτες χώρες στην ετικέτα.

(29)

Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις που να εξασφαλίζουν έναν στοιχειώδη αριθμό ενδείξεων για τους επιχειρηματίες ή τις οργανώσεις παραγωγής και εμπορίας κιμά βοείου κρέατος, οι οποίοι μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος.

(30)

Στόχος της επισήμανσης είναι να καταστεί όσο το δυνατό περισσότερο διαφανής η εμπορία του βοείου κρέατος.

(31)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να θίγουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ( 13 ).

(32)

Είναι αναγκαία επίσης η θέσπιση κοινοτικού πλαισίου επισήμανσης του βοείου κρέατος για να καλυφθούν όλες οι ενδείξεις εκτός εκείνων που απαιτούνται από το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης και, λόγω των ποικίλων περιγραφών του βοείου κρέατος που διατίθεται στην κοινοτική αγορά, η θέσπιση προαιρετικού συστήματος επισήμανσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Ένα τέτοιο προαιρετικό σύστημα επισήμανσης είναι αποτελεσματικό λόγω της δυνατότητας προσδιορισμού του ζώου ή των ζώων από το οποίο προέρχεται το επισημασμένο βόειο κρέας. Τα μέτρα επισήμανσης που λαμβάνει ένας επιχειρηματίας ή μια οργάνωση θα πρέπει να αναφέρονται σε συγγραφή υποχρεώσεων που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση. Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επισήμανσης του βοείου κρέατος μόνον εφόσον η ετικέτα περιλαμβάνει το όνομά τους ή τον αναγνωριστικό τους λογότυπο. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ανακαλούν την έγκριση οποιασδήποτε συγγραφής υποχρεώσεων σε περίπτωση παρατυπιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των συγγραφών υποχρεώσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να προβλεφθεί ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

(33)

Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις που εισάγουν στην Κοινότητα βόειο κρέας από τρίτες χώρες μπορεί επίσης να επιθυμούν την επισήμανση των προϊόντων τους σύμφωνα με το προαιρετικό σύστημα σήμανσης. Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση μιας κατά το δυνατό ισοδύναμης αξιοπιστίας των ρυθμίσεων για τη επισήμανση του εισαγόμενου βοείου κρέατος προς εκείνες που διέπουν το κοινοτικό βόειο κρέας.

(34)

Η μετάβαση από τις ρυθμίσεις του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες οι οποίες δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο αυτό, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να θεσπίσει τα απαιτούμενα μεταβατικά μέτρα. Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να επιλύει τα ειδικά πρακτικά προβλήματα.

(35)

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διεξάγονται με την επιφύλαξη των ελέγχων που μπορεί να διενεργεί η Επιτροπή κατ' αναλογία του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 14 ).

(36)

Θα πρέπει να προβλεφθούν οι ενδεδειγμένες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(37)

Θα πρέπει να θεσπισθούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για του καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 15 ),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΤΙΤΛΟΣ Ι

Αναγνώριση και καταγραφή βοοειδών

Άρθρο 1

1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών.

2.  Οι διατάξενς του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι μπορούν να θεσπισθούν για την εξάλειψη ή την καταπολέμηση νόσων και με την επιφύλαξη της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 ( 16 ). ►M3  ————— ◄

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοείται ως:

▼M3

 «ζώο»: βοοειδές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις,

▼B

 «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, στην περίπτωση υπαίθριας εκμετάλλευσης, κάθε τόπος ευρισκόμενος εντός της επικράτειας κράτους μέλους όπου κρατούνται, εκτρέφονται ή διατηρούνται ζώα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό,

 «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι, μόνιμα ή προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους ή σε αγορά,

 «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή ή αρχές κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες ή επιφορτισμένες με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και την εφαρμογή του παρόντος τίτλου ή, για τον έλεγχο των πριμοδοτήσεων, οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92.

Άρθρο 3

Το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

▼M3

α) μέσα αναγνώρισης για την ατομική αναγνώριση κάθε ζώου·

▼B

β) ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων·

γ) διαβατήρια ζώων·

δ) τήρηση ατομικών μητρώων σε κάθε εκμετάλλευση.

Η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων οι αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος ενδιαφερόμενες οργανώσεις καταναλωτών, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνάμει του εθνικού δικαίου απαιτούμενη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων.

▼M3

Άρθρο 4

Υποχρέωση αναγνώρισης των ζώων

1.  Όλα τα ζώα σε μια εκμετάλλευση ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον μέσα αναγνώρισης που καταγράφονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνονται δυνάμει της παραγράφου 3, και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Τουλάχιστον ένα από τα μέσα αναγνώρισης είναι ορατό και φέρει ορατό κωδικό αναγνώρισης.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης. Τα ζώα αυτά ταυτοποιούνται από ένα τουλάχιστον μέσο αναγνώρισης.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β όσον αφορά την προσθήκη μέσων αναγνώρισης στον κατάλογο που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητά τους.

Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τα δύο μέσα αναγνώρισης, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 και της παρούσας παραγράφου και τα οποία τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει του οποίου, σε συνδυασμό με την καταγραφή των ζώων, μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά και η εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε.

2.  Κατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση που οι χαρακτήρες που σχηματίζουν τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου καθιστούν αδύνατη τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης με τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει, υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του, να φέρει το δεύτερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό, εφόσον πληρούνται όλοι οι εξής όροι:

α) το ζώο έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ),

β) εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα,

γ) είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου, καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε, και

δ) το ζώο δεν προορίζεται για εμπόριο εντός της Ένωσης.

3.  Προκειμένου να διασφαλίζονται σε επαρκή βαθμό η ιχνηλασιμότητα και η προσαρμοστικότητα στην τεχνική πρόοδο, καθώς και η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα μέσα αναγνώρισης που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι και όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για τη θέσπιση ορισμένου μέσου αναγνώρισης.

Βάσει των σχετικών προτύπων ISO ή άλλων διεθνών τεχνικών προτύπων που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένους διεθνούς οργανισμούς τυποποίησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα μπορούν να εγγυηθούν τουλάχιστον ένα υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων και αξιοπιστίας από ό,τι τα πρότυπα ISO, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους αναγκαίους κανόνες όσον αφορά:

α) το μορφότυπο και το σχέδιο των μέσων αναγνώρισης,

β) τις τεχνικές διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών, και

γ) τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

4.  Με ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2019, τα κράτη μέλη φροντίζουν να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώριση των ζώων βάσει συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης που λειτουργεί επισήμως ως μέσο αναγνώρισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Με ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2019, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις για να καταστεί υποχρεωτική η χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως ένα από τα δύο μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν την επιλογή που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο υποβάλλουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων και δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη διαθέτοντας στο κοινό τις πληροφορίες αυτές μέσω κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της των συνδέσμων με τις σχετικές ιστοσελίδες των κρατών μελών.

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα βοοειδή που προορίζονται για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκτός από εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις, μπορούν να ταυτοποιηθούν με εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης που προσφέρουν ισότιμα πρότυπα αναγνώρισης με εκείνα που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο 1.

Οι εκμεταλλεύσεις που κάνουν χρήση των εναλλακτικών μέσων αναγνώρισης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καταγράφονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.

Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους αναγκαίους κανόνες σχετικά με τις εν λόγω καταγραφές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα βάσει προτύπων αναγνώρισης που είναι ισότιμα με εκείνα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β όσον αφορά τις απαιτήσεις των εναλλακτικών μέσων αναγνώρισης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων που απαιτούνται για τη θέσπισή τους.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και τον σχεδιασμό των εναλλακτικών μέσων αναγνώρισης, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων που απαιτούνται για τη θέσπισή τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

6.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το υπόδειγμα των μέσων αναγνώρισης που χρησιμοποιείται στην επικράτειά του. Τα κράτη μέλη καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη διαθέτοντας στο κοινό τις πληροφορίες αυτές μέσω κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της των συνδέσμων με τις σχετικές ιστοσελίδες των κρατών μελών.

▼M3

Άρθρο 4α

Χρονική περίοδος για την εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης

1.  Τα μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εφαρμόζονται επί του ζώου εντός μέγιστης περιόδου, που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο γεννήθηκε το ζώο, η οποία υπολογίζεται από τη γέννηση του ζώου. Η προθεσμία αυτή αρχίσει την ημέρα που γεννήθηκε το ζώο και δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες.

Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.

Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης στο εν λόγω ζώο.

2.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης σε ειδικές περιστάσεις που χαρακτηρίζονται από πρακτικές δυσχέρειες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β για να καθορίσει τις ειδικές αυτές περιστάσεις, κατά τις οποίες θα μπορούν τα κράτη μέλη να παρατείνουν τις μέγιστες περιόδους για την εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης ώστε να υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αυτές ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 4β

Ταυτοποίηση ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες

1.  Ζώο που υπόκειται σε κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ και εισέρχεται στην Ένωση από τρίτη χώρα προοριζόμενο για εκμετάλλευση εντός της Ένωσης ταυτοποιείται στην εκμετάλλευση προορισμού με τα μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Το αρχικό μέσο αναγνώρισης που τοποθετήθηκε στο ζώο στην τρίτη χώρα καταγωγής καταγράφεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5 μαζί με τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης των μέσων αναγνώρισης που τοποθετούνται στο ζώο από το κράτος μέλος προορισμού.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα ζώα που προορίζονται απευθείας για σφαγείο με έδρα ένα κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι τα ζώα σφάζονται εντός 20 ημερών ύστερα από αυτούς τους κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ.

2.  Τα μέσα αναγνώρισης ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τοποθετούνται εντός μέγιστης περιόδου η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εκμετάλλευση προορισμού. Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.

Σε κάθε περίπτωση, τα δύο μέσα αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τοποθετούνται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

3.  Όταν η εκμετάλλευση προορισμού έχει την έδρα της σε κράτος μέλος το οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, τα ζώα ταυτοποιούνται με την εν λόγω συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης στην εκμετάλλευση προορισμού στην Ένωση, εντός περιόδου που καθορίζεται από το κράτος μέλος προορισμού. Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης

Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης τοποθετείται στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Άρθρο 4γ

Ταυτοποίηση ζώων που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο

1.  Τα ζώα που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο διατηρούν τα αρχικά μέσα αναγνώρισης που τοποθετήθηκαν σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.

Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, αρχής γενομένης από τις 18 Ιουλίου 2019, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί να επιτρέψει:

α) την αντικατάσταση ενός από τα μέσα αναγνώρισης από συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης χωρίς αλλαγή του αρχικού αποκλειστικού κωδικού αναγνώρισης του ζώου·

β) την αντικατάσταση αμφοτέρων των μέσων αναγνώρισης από δύο νέα μέσα αναγνώρισης τα οποία φέρουν, αμφότερα, τον ίδιο, νέο, αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης. Η εν λόγω παρέκκλιση μπορεί να εφαρμοστεί έως πέντε έτη από τις 18 Ιουλίου 2019, σε περίπτωση που οι χαρακτήρες που σχηματίζουν τον κωδικό αναγνώρισης ενός συμβατικού ενωτίου ζώου καθιστούν αδύνατη τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης με τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης και υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ).

2.  Αν η εκμετάλλευση προορισμού έχει έδρα σε κράτος μέλος το οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης, τα ζώα ταυτοποιούνται με την εν λόγω ηλεκτρονική συσκευή το αργότερο στην εκμετάλλευση προορισμού εντός μέγιστης περιόδου που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εκμετάλλευση προορισμού. Η εν λόγω μέγιστη περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού.

Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.

Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης τοποθετείται στα ζώα πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα ζώα που προορίζονται απευθείας για σφαγείο που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώριση.

Άρθρο 4δ

Αφαίρεση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των μέσων αναγνώρισης

Τα μέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται, να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής. Η άδεια αυτού του είδους μπορεί να χορηγείται μόνο αν η αφαίρεση, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση δεν μειώνει την ιχνηλασιμότητα του ζώου και εφόσον είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ενός κωδικού αναγνώρισης καταγράφεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5 μαζί με τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης των αρχικών μέσων αναγνώρισης του ζώου.

▼M3

Άρθρο 5

Η αρμόδια αρχή των κρατών μελών δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 18 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ των ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και να αποφεύγεται κάθε είδους καταχρηστική πρακτική, με στόχο την προστασία των συμφερόντων του κτηνοτρόφου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για να καθορίσει τους κανόνες σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τις τεχνικές προϋποθέσεις και διαδικασίες για την ανταλλαγή αυτή και αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

1.  Όταν ένα κράτος μέλος δεν ανταλλάσσει ηλεκτρονικά στοιχεία με άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 5 συμβαίνουν τα ακόλουθα:

α) η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εκδίδει, για κάθε ζώο, διαβατήριο που προορίζεται για το εμπόριο εντός της Ένωσης με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στο εν λόγω κράτος μέλος·

β) κάθε ζώο για το οποίο έχει εκδοθεί διαβατήριο συνοδεύεται από αυτό κάθε φορά που μετακινείται από ένα κράτος σε άλλο·

γ) κατά την άφιξη του ζώου στην εκμετάλλευση προορισμού, το διαβατήριο που συνοδεύει το ζώο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευση προορισμού.

2.  Για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των μετακινήσεων των ζώων έως πίσω στην εκμετάλλευση καταγωγής που βρίσκεται σε κράτος μέλος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για να καθορίσει τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο διαβατήριο ζώου, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.

▼M3

Άρθρο 6α

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν παρακωλύουν εθνικές διατάξεις κράτους μέλους όσον αφορά την έκδοση διαβατηρίων για ζώα που δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης.

▼B

Άρθρο 7

1.  Κάθε κάτοχος ζώων, εκτός αν πρόκειται για μεταφορείς:

 τηρεί ενημερωμένο μητρώο,

▼M3

 κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε μετακίνηση προς και από την εκμετάλλευση και κάθε γέννηση και θάνατο των ζώων της εκμετάλλευσης, μαζί με τις ημερομηνίες των εν λόγω γεγονότων, εντός της μέγιστης περιόδου που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος· η μέγιστη περίοδος αυτή διαρκεί τουλάχιστον τρεις ημέρες και δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες ύστερα από την επέλευση ενός από τα εν λόγω γεγονότα· τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή την παράταση της μέγιστης περιόδου των επτά ημερών.

▼M3

Για να λαμβάνονται υπόψη πρακτικές δυσχέρειες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για τον καθορισμό των εξαιρετικών περιστάσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη μέγιστη περίοδο των επτά ημερών που προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου, μαζί με τη μέγιστη διάρκεια της εν λόγω παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες μετά την περίοδο των επτά ημερών που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου.

▼M3

2.  Για να διασφαλίζεται η επαρκής και αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των βοοειδών όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για άλλους βοσκοτόπους αναλόγως εποχής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β σχετικά με τα κράτη μέλη ή τις περιοχές των κρατών μελών όπου ισχύουν ειδικοί κανόνες για την εποχιακή βόσκηση, συμπεριλαμβανομένων της χρονικής περιόδου, των ειδικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων και των κανόνων για την καταγραφή των εκμεταλλεύσεων και την καταγραφή των μετακινήσεων αυτών των βοοειδών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.

▼B

3.  Κάθε κάτοχος παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, όλα τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή, την αναγνώριση και, ενδεχομένως, τον προορισμό των ζώων τα οποία του ανήκαν ή είχε στην κατοχή του, ή τα οποία είχε μεταφέρει, εμπορευθεί ή σφάξει.

4.  Το μητρώο έχει μορφή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, τηρείται χειρογράφως ή ηλεκτρονικώς και η αρμόδια αρχή έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ' αυτό, κατόπιν αιτήσεώς της, επί χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο των τριών ετών.

▼M3

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, η τήρηση μητρώου είναι προαιρετική για κάθε κτηνοτρόφο, ο οποίος:

α) έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5, η οποία περιέχει ήδη πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο· και

β) εισάγει ή μεριμνά για την εισαγωγή επίκαιρων στοιχείων απευθείας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5.

6.  Για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο μητρώο εκμετάλλευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β για να καθορίσει τους αναγκαίους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο εν λόγω μητρώο, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.

▼M3 —————

▼B

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβαρύνουν τους κατόχους με τα έξοδα που προκύπτουν από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 και από τους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.

▼M3

Άρθρο 9α

Κατάρτιση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων έχει λάβει οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Οποτεδήποτε τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του ατόμου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης.

Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών και της κατάρτισης σε ολόκληρη την Ένωση.

▼M3 —————

▼BΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Άρθρο 11

Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 12, οι οποίοι:

 υποχρεούνται, δυνάμει του τμήματος Ι του παρόντος τίτλου, να προβαίνουν σε επισήμανση του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια εμπορίας,

 επιθυμούν, δυνάμει του τμήματος ΙΙ του παρόντος τίτλου, να προβούν σε επισήμανση του βοείου κρέατος στο σημείο πώλησης κατά τρόπον ώστε να παρέχονται πληροφορίες επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 13 όσον αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά ή συνθήκες παραγωγής του εν λόγω κρέατος ή του ζώου από το οποίο προέρχεται,

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των άλλων σχετικών κοινοτικών διατάξεων, όσον αφορά κυρίως το βόειο κρέας.

▼M3

Άρθρο 12

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«βόειο κρέας» : όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 και 0206 29 91,

2)

«επισήμανση» : η τοποθέτηση ετικέτας σε τεμάχιο ή τεμάχια κρέατος χωριστά ή στο υλικό συσκευασίας τους ή, σε περίπτωση μη προσυσκευασμένων προϊόντων, η παροχή των ενδεδειγμένων γραπτών και ευδιάκριτων πληροφοριών στον καταναλωτή στο σημείο πώλησης,

3)

«οργάνωση» : ομάδα επιχειρηματιών του ιδίου ή διαφορετικών τομέων εμπορίας του βοείου κρέατος,

4)

«κιμάς» : κρέας χωρίς οστά το οποίο έχει υποστεί άλεσμα σε τεμάχια και περιέχει αλάτι σε ποσοστό μικρότερο του 1 % και υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 και 0206 29 91,

5)

«τρίμματα κρέατος» : μικρά τεμάχια κρέατος, τα οποία αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία παράγονται αποκλειστικά από ξάκρισμα κατά τη διάρκεια της αποστέωσης και/ή του τεμαχισμού των σφαγίων,

6)

«τεμαχισμένο κρέας» : κρέας τεμαχισμένο σε μικρούς κύβους, φέτες ή άλλες ατομικές μερίδες, το οποίο δεν χρειάζεται περαιτέρω τεμαχισμό από επιχειρηματίες πριν από την αγορά τους από τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Από τον παρόντα ορισμό εξαιρούνται ο κιμάς και τα τρίμματα κρέατος.

▼BΤΜΗΜΑ Ι

Υποχρεωτικό κοινοτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος

Άρθρο 13

Γενικοί κανόνες

1.  Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις που εμπορεύονται βόειο κρέας στην Κοινότητα προβαίνουν στη επισήμανση του κρέατος σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ, αφενός, της αναγνώρισης των σφαγίων, τεταρτημορίων ή τεμαχίων κρέατος και, αφετέρου, του μεμονωμένου ζώου ή, όταν αυτό αρκεί για τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών που αναφέρονται στην ετικέτα, της οικείας ομάδας ζώων.

2.  Η ετικέτα περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) αριθμό ή κωδικό αναφοράς που δηλώνει τη σχέση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή των ζώων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι αριθμός αναγνώρισης του ζώου από το οποίο προέρχεται το βόειο κρέας ή αριθμός αναγνώρισης ομάδας ζώων·

β) τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου στο οποίο εσφάγη το ζώο ή η ομάδα ζώων, και το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου ευρίσκεται το σφαγείο. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος σφαγής (όνομα του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας) (αριθμός έγκρισης)»·

γ) τον αριθμό έγκρισης της μονάδας τεμαχισμού, στην οποία τεμαχίσθηκε το σφάγιο ή η ομάδα σφαγίων, και το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου ευρίσκεται αυτή η μονάδα. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος τεμαχισμού (όνομα του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας) (αριθμός έγκρισης)».

▼M3 —————

▼B

5.  

►M3

 

α) Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις:

i) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του ζώου·

ii) τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η πάχυνση·

iii) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η σφαγή·

β) Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί:

i) στο ίδιο κράτος μέλος, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα του κράτους μέλους)»

ii) στην ίδια τρίτη χώρα μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα της τρίτης χώρας)».

▼M3

6.  Για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της μνείας στην επισήμανση του βοείου κρέατος των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών όσον έγινε η εκτροφή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, που άπτονται μιας απλοποιημένης παρουσίασης της ένδειξης προέλευσης για περιπτώσεις εξαιρετικά σύντομης παραμονής του ζώου στο κράτος μέλος ή στη τρίτη χώρα γέννησης ή σφαγής.

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος και τη σύνθεση της ομάδας ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 στοιχείο α), έχοντας λάβει υπόψη περιορισμούς που έχουν σχέση με την ομοιογένεια των ομάδων των ζώων από τα οποία προέρχονται τα εν λόγω τεμαχισμένα κρέατα και τρίμματα κρέατος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 14

Παρεκκλίσεις από το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και παράγραφος 5 στοιχείο α) σημεία i) και ii), οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις παρασκευής κιμά βοείου κρέατος, αναγράφουν στην ετικέτα τις ενδείξεις «Παρασκευασθείς (όνομα του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας)» ανάλογα με τον τόπο παρασκευής του κιμά και «καταγωγή» όταν το σχετικό κράτος ή κράτη δεν συμπίπτουν με το κράτος παρασκευής.

Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο iii) ισχύει για τον κιμά βοείου κρέατος από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, αυτοί οι επιχειρηματίες ή οργανώσεις μπορούν να συμπληρώσουν την ετικέτα του κιμά βοείου κρέατος:

 με μία ή περισσότερες από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ή/και

 με την ημερομηνία παρασκευής του κιμά.

▼M3

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους οριζόντιους κανόνες σχετικά με την επισήμανση στο παρόν τμήμα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β, ώστε να καθορίσει, βάσει της σχετικής με τον κιμά εμπειρίας, κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπονται στα πρώτα τρία εδάφια του παρόντος άρθρου για τρίμματα βοείου κρέατος ή τεμαχισμένο βόειο κρέας.

Άρθρο 15

Υποχρεωτική επισήμανση για το βόειο κρέας από τρίτες χώρες

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, το βόειο κρέας που εισάγεται στο έδαφος της Ένωσης, για το οποίο δεν είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 13, φέρει επισήμανση με την ένδειξη:

«καταγωγή: εκτός ΕΕ« και »σφάχτηκε στην (ονομασία της τρίτης χώρας)».

▼BΤΜΗΜΑ ΙΙ

Προαιρετικό σύστημα επισήμανσης

Άρθρο 16

Γενικοί κανόνες

1.  Όσον αφορά τις ετικέτες που περιλαμβάνουν ενδείξεις επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο τμήμα Ι του παρόντος τίτλου, κάθε επιχειρηματίας ή οργάνωση υποβάλλει συγγραφή υποχρεώσεων, προς έγκριση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το εν λόγω βόειο κρέας παράγεται ή πωλείται. Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να καταρτίσει συγγραφές υποχρεώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποίησή τους δεν είναι υποχρεωτική.

Οι συγγραφές υποχρεώσεων του προαιρετικού συστήματος επισήμανσης αναφέρουν:

 τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα,

 τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών,

 το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητο οργανισμό, αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή ο οποίος ορίζεται από τον επιχειρηματία ή την οργάνωση. Οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ/45011,

 στην περίπτωση οργάνωσης, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά οποιονδήποτε μέλους δεν τηρεί την συγγραφή υποχρεώσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται από ανεξάρτητο οργανισμό μπορούν να αντικαθίστανται από ελέγχους που διενεργούνται από αρμόδια αρχή. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει στη διάθεσή της το ειδικενμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων.

Ο επιχειρηματίας ή η οργάνωση που χρησιμοποιεί το σύστημα επισήμανσης αναλαμβάνει τις δαπάνες των ελέγχων που προβλέπονται βάσει του παρόντος τμήματος.

2.  Η έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων προϋποθέτει την εγγύηση της αρμόδιας αρχής, η οποία παρέχεται βάσει ενδελεχούς εξέτασης των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, της ορθής και αξιόπιστης λειτουργίας του προβλεπόμενου σιιστήματος επισήμανσης και, ιδιαιτέρως, του συστήματος ελέγχου. Η αρμόδια αρχή απορρίπτει κάθε συγγραφή υποχρεώσεων που δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα συσχετισμού μεταξύ, αφενός, της αναγνώρισης του σφαγίου, των τεταρτημορίων ή των τεμαχίων κρέατος και, αφετέρου, του μεμονωμένου ζώου, ή, όταν αυτό επαρκεί προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των πληροφοριών της ετικέτας, των οικείων ζώων.

Απορρίπτονται επίσης οι συγγραφές υποχρεώσεων που προβλέπουν ετικέτες οι οποίες περιέχουν παραπλανητικές ή ασαφείς πληροφορίες.

3.  Όταν το βόειο κρέας παράγεται ή/και πωλείται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών εξετάζουν και εγκρίνουν τις υποβληθείσες συγγραφές υποχρεώσεων, εφόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν αφορούν δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να αναγνωρίζει τις εγκρίσεις που χορηγούνται από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Εάν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, αρχής γενομένης από την επομένη της ημέρας υποβολής της αίτησης, δεν έχει απορριφθεί ή δοθεί έγκριση, ή δεν έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές πληροφορίες, θεωρείται ότι η συγγραφή υποχρεώσεων εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

4.  Όταν οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών εγκρίνουν την προτεινόμενη συγγραφή υποχρεώσεων, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ή οργανώσεις δικαιούνται να προβαίνουν σε επισήμανση του βοείου κρέατος, υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα περιλαμβάνει το όνομα ή του λογότυπό τους.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, δύναται να προβλέπει ταχεία ή απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως προκειμένου για βόειο κρέας σε μικρές συσκευασίες λιανικής πώλησης ή για τεμάχια βοείου κρέατος πρώτης ποιότητας σε χωριστές συσκευασίες, οι οποίες έχουν επισημανθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με εγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων και εισάγονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό του όρο ότι δεν προστίθενται άλλες πληροφορίες στην αρχική ετικέτα.

6.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι το όνομα μιας ή περισσότερων περιοχών του δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, ιδίως όταν το όνομα μιας περιοχής:

 ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση ή δυσκολίες ελέγχου,

 προορίζεται αποκλειστικά για βόεια κρέατα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Σε περίπτωση άδειας, το όνομα της περιοχής συμπληρώνεται με το όνομα του κράτους μέλους.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και κυρίως σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ετικέτες. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαχειριστικής επιτροπής βοείου κρέατος που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β), και, ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, μπορούν να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες αυτές και, κυρίως, να επιβληθούν περιορισμοί.

Άρθρο 17

Προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών

1.  Όταν το βόειο κρέας παράγεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε τρίτη χώρα, οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις δικαιούνται να προβούν στην επισήμανση του βοείου κρέατος σύμφωνα με το παρόν τμήμα μόνον εάν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 16 και, επιπλέου, έχουν λάβει έγκριση των συγγραφών υποχρεώσεών τους από την αρμόδια αρχή που έχει οριστεί προς τούτο από κάθε ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

2.  Η ισχύς στην Κοινότητα έγκρισης που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα προϋποθέτει την εκ μέρους της τρίτης χώρας προηγούμενη κοινοποίηση στηνΕπιτροπή:

 της αρμόδιας αρχής η οποία έχει οριστεί,

 των διαδικασιών και των κριτηρίων που πρέπει να τηρεί η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση της συγγραφής υποχρεώσεων,

 κάθε επιχειρηματία ή οργάνωσης η συγγραφή υποχρεώσεων των οποίων έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις κοινοποιήσεις αυτές στα κράτη μέλη.

Εφόσον, βάσει των ως άνω κοινοποιήσεων, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες ή/και τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε μια τρίτη χώρα δεν είναι ισοδύναμα προς τα πρότυπα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει, μετά από διαβουλεύσεις με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ότι οι εγκρίσεις που χορηγούνται από αυτήν δεν ισχύουν στην Κοινότητα.

Άρθρο 18

Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη τυχόν μέτρων τα οποία λαμβάνονται από την ίδια την οργάνωση ή από τον οργανισμό ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 16, όταν αποδεικνύεται ότι επιχειρηματίας ή οργάνωση δεν τηρεί τη συγγραφή υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, το κράτος μέλος μπορεί να αποσύρει την έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, ή να επιβάλει την τήρηση συμπληρωματικών όρων σε περίπτωση διατήρησης της έγκρισης.ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 19

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Αυτά τα μέτρα αφορούν ιδίως:

α) τον καθορισμό του μεγέθους της ομάδας ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β) τον ορισμό των εννοιών «κιμάς βοείου κρέατος», «τρίμματα βοείου κρέατος» ή «τεμαχισμένο βόειο κρέας» που αναφέρονται στο άρθρο 14·

γ) τον καθορισμό ειδικών ενδείξεων που είναι δυνατόν να αναγράφονται στις ετικέτες·

δ) τα μέτρα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 στην εφαρμογή του παρόντος τίτλου·

ε) τα μέτρα που απαιτούνται για τη επίλυση ειδικών πρακτικών προβλημάτων. Όταν αυτό δικαιολογείται, τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 20

Ορισμός των αρμόδιων ρχών

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή ή αρχές που θα είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του παρόντος τίτλου, το αργότερο στις 14 Οκτωβρίου 2000. ►A1  Η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία προβαίνουν στις ενέργειες αυτές, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης. ◄ ►M1  Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προβαίνουν στις ενέργειες αυτές το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης. ◄ ►M2  Η Κροατία προβαίνει στις ενέργειες αυτές το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης. ◄

Άρθρο 21

Το αργότερο στις 14 Αυγούστου 2003, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση και, ενδεχομένως, κατάλληλες προτάσεις όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας και προϊόντα με βάση το βόειο κρέας.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 22

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων που μπορεί να διενεργεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95.

Κάθε κύρωση που επιβάλλεται σε έναν κάτοχο από το κράτoς μέλος είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της παράβασης. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, όταν αυτό αιτιολογείται, περιορισμό της μετακίνησης των ζώων προς ή από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου κατόχου.

2.  Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές:

α) επαληθεύουν ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β) διενεργούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι οι έλεγχοι εκτελούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής κάθε βοήθεια που απαιτείται για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων πρέπει να εξετάζονται με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους πριν συνταχθεί και κυκλοφορήσει τελική έκθεση.

4.  Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι αυτό δικαιολογείται από το αποτέλεσμα των ελέγχων, εξετάζει την κατάσταση στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 3.

5.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Με βάση την εξέλιξη αυτή και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 3, δύναται να τροποποιήσει ή ακυρώσει τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

6.  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θεσπίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 3.

Άρθρο 23

1.  Η Επιτροπή επικουρείται:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 10, από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου ( 17

β) για την εφαρμογή του άρθρου 19, από την επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος που ιδρύθηκε με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου ( 18

γ) για την εφαρμογή του άρθρου 22, από την μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή που ιδρύθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 19 ).

2.  Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν μήνα.

3.  Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις μήνες.

4.  Οι επιτροπές θεσπίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους.

Άρθρο 24

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 καταργείται.

2.  Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/97 θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 25

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται στο βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα με ημερομηνία σφαγής από 1ης Σεπτεμβρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 25( 1 ) ΕΕ C 376 Ε της 28.12.1999, σ. 42.

( 2 ) ΕΕ C 117 της 26.4.2000, σ. 47.

( 3 ) ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 9.

( 4 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

( 5 ) ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 1.

( 6 ) ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ. 1.

( 7 ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).

( 8 ) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

( 9 ) ΕΕ L 144 της 2.6.1981, σ. 1· κανονισμός που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).

( 10 ) ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34.

( 11 ) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

( 12 ) ΕΕ L 109 της 25.4.1997, σ. 1.

( 13 ) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.

( 14 ) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1036/99 (ΕΕ L 127 της 21.5.1999, σ. 4).

( 15 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 16 ) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1036/1999 (ΕΕ L 127 της 21.5.1999, σ. 4).

( 17 ) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

( 18 ) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

( 19 ) ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23.

Top