EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ασφαλέστερη ΕΕ: αστυνομική συνεργασία, και διαχείριση κρίσεων

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 καθορίζει τους κανόνες για ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, ως μέρος του Εσωτερικού Ταμείου Ασφαλείας, αφορά την αστυνομική συνεργασία, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη διαχείριση κρίσεων.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΣΎΝΟΨΗ

Γνωστό ως κανονισμός για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την αστυνομία, το μέσο αποσκοπεί να συμβάλλει σε υψηλού επιπέδου ασφάλεια στην ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στηρίζει δράσεις σχετικές με την πρόληψη του εγκλήματος· την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας· και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρχών των χωρών της ΕΕ με την Ευρωπόλ και άλλα όργανα της ΕΕ και σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Επίσης, στηρίζει δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των χωρών της ΕΕ καθώς και της ίδιας της ΕΕ να διαχειρίζονται κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και κρίσεις αποτελεσματικά, και να προετοιμάζονται και να προστατεύουν τους πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, νερό, μεταφορές) από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.

Επιχειρησιακοί στόχοι

1.

Ενίσχυση της ικανότητας των χωρών της ΕΕ να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν το διασυνοριακό έγκλημα.

2.

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των χωρών της ΕΕ (αστυνομία, τελωνεία, κ.λπ.) και μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπόλ.

3.

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων για την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και για τη γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4.

Ανάπτυξη μέτρων, διασφαλίσεων, μηχανισμών και βέλτιστων πρακτικών για τον έγκαιρο εντοπισμό, την προστασία και τη στήριξη μαρτύρων και θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

5.

Ανάπτυξη μέτρων για την ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των χωρών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της υποδομής ζωτικής σημασίας.

6.

Δυνατότητα ταχείας υποβολής ολοκληρωμένων και ακριβών εκθέσεων της κατάστασης σε περιπτώσεις κρίσης, συντονισμός των μέτρων αντίδρασης και ανταλλαγή τομεακών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

7.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων βασισμένων σε κοινές και ενιαίες εκτιμήσεις σε καταστάσεις κρίσης και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των διαφόρων ορισμών των επιπέδων απειλής των χωρών της ΕΕ και των χωρών εταίρων.

Τα παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων περιλαμβάνουν:

ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομάδων έρευνας·

δραστηριότητες επικοινωνίας·

συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ, ειδικότερα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος·

σχέδια που αφορούν ή τελούνται σε τρίτες χώρες.

Τα εθνικά προγράμματα εκπονούνται από συμμετέχουσες χώρες για την κάλυψη των στόχων του ταμείου, και υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. Οποιαδήποτε κατανομή πόρων μεταξύ των στόχων πρέπει να γίνεται αναλογικά προς τις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2014-20 είναι 1,004 δις ευρώ και κατανέμεται ως εξής (σε τρέχουσες τιμές):

662 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα των χωρών της ΕΕ (ο κανονισμός αναφέρει διεξοδικά πώς πρόκειται αυτά να κατανεμηθούν ανάμεσα στα προγράμματα)·

342 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις της ΕΕ, έκτακτη βοήθεια και τεχνική βοήθεια κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υλοποίηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 περιέχει τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες για την υλοποίηση του εν λόγω ταμείου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014

21.5.2014

-

ΕΕ L 150 της 20.5.2014

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 150 της 20ης Μαΐου 2014).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.08.2014

Top