EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61979CJ0155

Περίληψη της αποφάσεως

Απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Μαΐου 1982.
AM & S Europe Limited κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρος των σχέσεων μεταξύ δικηγόρου και πελάτου.
Υπόθεση 155/79.

Λέξεις κλειδιά
Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

1 . Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Ελεγκτικές εξουσίες τής Επιτροπής — Εξουσία νά ζητεί τήν επίδειξη επαγγελματικών εγγράφων — Έννοια «επαγγελματικών εγγράφων» — Αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου — Εμπίπτει — Προϋποθέσεις

( Κανονισμός 17 τού Συμβουλίου άρθρο 14 )

2 . Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Ελεγκτικές εξουσίες τής Επιτροπής — Εξουσία νά ζητεί τήν επίδειξη τών εγγράφων πού κρίνει οτι πρέπει απαραιτήτως νά λάβει γνώση — Εξουσία λήψεως αποφάσεως άν ενα έγγραφο πρέπει ή όχι νά προσκομισθεί

( Κανονισμός 17 τού Συμβουλίου άρθρο 14 )

3 . Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Ελεγκτικές εξουσίες τής Επιτροπής — Εξουσία νά ζητεί τήν επίδειξη τής αλληλογραφίας μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου — Όρια — Προστασία τού εμπιστευτικού χαρακτήρος τής αλληλογραφίας αυτής

( Κανονισμός 17 τού Συμβουλίου άρθρο 14 )

4 . Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Ελεγκτικές εξουσίες τής Επιτροπής — Άρνηση τής επιχειρήσεως νά προσκομίσει τήν αλληλογραφία μέ τόν δικηγόρο της επικαλουμένη τόν εμπιστευτικό χαρακτήρα τής αλληλογραφίας αυτής — Εξουσίες τής Επιτροπής

( Κανονισμός 17 τού Συμβουλίου άρθρο 14 )

Περίληψη

1 . Τό άρθρο 14 , παράγραφος 1 , τού κανονισμού 17/62 παρέχει τήν εξουσία στήν Επιτροπή νά ζητεί , οταν διενεργεί έλεγχο σέ μία επιχείρηση , τά «επαγγελματικά έγγραφα» , δηλαδή τά έγραφα πού αναφέρονται στήν δραστηριότητα τής επιχειρήσεως στήν αγορά , οσον αφορά ιδίως τήν τήρηση τών κανόνων περί ανταγωνισμού . Η αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου , καθ’ οσον αφορά μία τέτοια δραστηριότητα , εμπίπτει στήν κατηγορία τών εγγράφων αυτών .

2 . Εφ’ οσον η Επιτροπή δύναται νά ζητήσει , βάσει τού άρθρου 14 , παράγραφος 1 , τού κανονισμού 17/62 , τήν επίδειξη τών εγγράφων πού κρίνει οτι πρέπει «απαραιτήτως» νά λάβει γνώση , προκειμένου νά δύναται νά αποκαλύπτει παραβάσεις τών κανόνων τής συνθήκης περί ανταγωνισμού , επεται οτι κατ’ αρχήν εναπόκειται στήν ίδια τήν Επιτροπή καί όχι στήν ενδιαφερομένη επιχείρηση ή σέ τρίτο πρόσωπο νά αποφασίζει άν ενα έγγραφο πρέπει ή όχι νά τής προσκομισθεί .

3 . Τά εσωτερικά δίκαια τών Κρατών μελών προστατεύουν , υπό παρόμοιες συνθήκες , τόν εμπιστευτικό χαρακτήρα τής αλληλογραφίας μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου , υπό τήν προϋπόθεση οτι , αφ’ ενός , πρόκειται γιά αλληλογραφία ανταλλασσομένη στό πλαίσιο καί πρός τό συμφέρον τής υπερασπίσεως τού πελάτου καί , αφ’ ετέρου , προέρχεται από ανεξαρτήτους δικηγόρους , δηλαδή από δικηγόρους πού δέν συνδέονται μέ τόν πελάτη μέ εργασιακή σχέση . Τοποθετούμενος στό πλαίσιο αυτό , ο κανονισμός 17/62 πρέπει νά ερμηνευθεί ως προστατεύων επίσης τόν εμπιστευτικό χαρακτήρα τής αλληλογραφίας μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου εντός τών ορίων τών ανωτέρω δύο προϋποθέσεων , ενσωματώνοντας κατ’ αυτόν τόν τρόπο τά κοινά στό δίκαιο τών Κρατών μελών στοιχεία τής προστασίας αυτής . Γιά νά ειναι αποτελεσματική η εν λόγω προστασία πρέπει νά θεωρηθεί ως καλύπτουσα κάθε αλληλογραφία ανταλλασσομένη μετά τήν έναρξη τής διοικητικής διαδικασίας , δυνάμει τού κανονισμού 17/62 , πού ειναι δυνατό νά καταλήξει σέ απόφαση περί εφαρμογής τών άρθρων 85 καί 86 τής συνθήκης ή σέ απόφαση επιβάλλουσα στήν επιχείρηση χρηματικής φύσεως κυρώσεις· πρέπει επίσης νά δύναται νά καλύπτει τήν προηγουμένη συναφή μέ τό αντικείμενο μιάς τέτοιας διαδικασίας αλληλογραφία . Η κατ’ αυτόν τόν τρόπο παρεχομένη από τό κοινοτικό δίκαιο προστασία πρέπει νά εφαρμόζεται αδιακρίτως σέ ολους τούς εγγεγραμμένους στούς δικηγορικούς συλλόγους τών Κρατών μελών δικηγόρους , ανεξαρτήτως τού Κράτους μέλους στό οποίο κατοικεί ο πελάτης .

Η αρχή τού εμπιστευτικού χαρακτήρος τών σχέσεων μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου δέν εμποδίζει τόν πελάτη ενός δικηγόρου νά αποκαλύψει τό περιεχόμενο τής αλληλογραφίας πού αντηλλάγη μεταξύ τους , άν κρίνει οτι έχει συμφέρον νά προβεί στήν εν λόγω ενέργεια .

4 . Δεδομένου οτι οι διαφορές πού αφορούν τήν εφαρμογή τής προστασίας τού εμπιστευτικού χαρακτήρος τής αλληλογραφίας μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου απτονται τών ορων δράσεως τής Επιτροπής σέ εναν τόσο ζωτικό τομέα γιά τήν λειτουργία τής Κοινής Αγοράς , οπως ο τομέας τής τηρήσεως τών κανόνων περί ανταγωνισμού , η επίλυση τών διαφορών αυτών δύναται νά επιδιωχθεί μόνο σέ κοινοτικό επίπεδο . Κατά συνέπεια , οταν μία επιχείρηση , η οποία υποβάλλεται σέ έλεγχο δυνάμει τού άρθρου 14 τού κανονισμού 67/62 , αρνείται , επικαλουμένη τό δικαίωμα προστασίας τού εμπιστευτικού χαρακτήρος τών σχέσεων μεταξύ δικηγόρου καί πελάτου , νά προσκομίσει , μεταξύ τών επαγγελματικών εγγράφων πού ζητεί η Επιτροπή , τήν αλληλογραφία μεταξύ αυτής καί τού δικηγόρου της , η δέ Επιτροπή κρίνει οτι δέν αποδεικνύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας τών ανωτέρω εγγράφων , εναπόκειται σ’αυτή νά διατάξει , κατ’ εφαρμογή τού άρθρου 14 , παράγραφος 3 , τού προαναφερθέντος κανονισμού , τήν προσκόμιση τής επιδίκου αλληλογραφίας καί , εφ’ οσον παρίσταται ανάγκη , νά επιβάλει στήν επιχείρηση πρόστιμο ή χρηματική ποινή , δυνάμει τού αυτού κανονισμού , ως κύρωση τής αρνήσεως τής τελευταίας είτε νά παράσχει τά συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία πού η Επιτροπή θεωρεί ως απαραίτητα πρός απόδειξη τού εμπιστευτικού χαρακτήρος τών εγγράφων είτε νά εμφανίσει τήν εν λόγω αλληλογραφία πού η Επιτροπή θεωρεί οτι δέν έχει νομίμως προστατευόμενο εμπιστευτικό χαρακτήρα .

Top