Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1194

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1194/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 321, 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; καταργήθηκε από 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

8.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 321/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1194/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να διατηρηθεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν αλλαγές στις απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να ορισθεί η κύρια επιχειρηματική έδρα, να βελτιωθεί το περιεχόμενο του πιστοποιητικού εγκεκριμένης διάθεσης, γνωστού ως «Έντυπο 1 του EASA» και να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για την πτητική αδεία.

(2)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής (2) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στις γνώμες (3) που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ε), στ), ζ) και η):

«ε)

ως “κύρια εγκατάσταση” νοείται η εταιρική ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

στ)

ως “είδος” νοείται κάθε εξάρτημα ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε πολιτικά αεροσκάφη·

ζ)

ως “ETSO” νοείται ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών. Ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών είναι λεπτομερής προδιαγραφή αξιοπλοΐας, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και συνιστά το ελάχιστο πρότυπο επιδόσεων για συγκεκριμένα είδη·

η)

ως “EPA” νοείται η ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος. Ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος σημαίνει ότι συγκεκριμένο είδος έχει παραχθεί σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού τα οποία δεν έχει στην κυριότητά του ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.».

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5, η μνεία «21A.112» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.112A».

3)

Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, φορείς παραγωγής εγκεκριμένοι σύμφωνα με την ενότητα A τμήματα ΣΤ και Ζ του παραρτήματος (μέρος-21) του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης ή δηλώσεις συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας το έντυπο 1 του EASA, στην αρχική έκδοσή του, όπως ορίζεται στο προσάρτημα I του παραρτήματος (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) 1702/2003, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2010.».

4)

Το παράρτημα (μέρος-21) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

(3)  Γνώμη 03/2006 σχετικά με συντακτικές αλλαγές, γνώμη 05/2006 σχετικά με την κύρια επιχειρηματική έδρα, γνώμη 06/2008 σχετικά με το έντυπο 1 του EASA, γνώμη 04/2007 σχετικά με την πτητική άδεια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

ο πίνακας περιεχομένων αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Περιεχόμενα

21.1

Γενικά

ΕΝΟΤΗΤΑ Α — ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21A.1

Πεδίο εφαρμογής

21A.2

Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου

21A.3

Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα

21A.3B

Οδηγίες αξιοπλοΐας

21A.4

Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής

ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.11

Πεδίο εφαρμογής

21A.13

Επιλεξιμότητα

21A.14

Απόδειξη ικανότητας

21A.15

Αίτηση

21A.16A

Κώδικες αξιοπλοΐας

21A.16B

Ειδικοί όροι

21A.17

Βάση πιστοποίησης τύπου

21A.18

Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης

21A.19

Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου

21A.20

Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

21A.21

Έκδοση πιστοποιητικού τύπου

21A.23

Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

21A.31

Σχεδιασμός τύπου

21A.33

Έρευνα και δοκιμές

21A.35

Πτητικές δοκιμές

21A.41

Πιστοποιητικό τύπου

21A.44

Υποχρεώσεις του κατόχου

21A.47

Δυνατότητα μεταβίβασης

21A.51

Διάρκεια ισχύος και συνεχιζόμενη ισχύς

21A.55

Τήρηση αρχείων

21A.57

Εγχειρίδια

21A.61

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.90

Πεδίο εφαρμογής

21A.91

Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου

21A.92

Επιλεξιμότητα

21A.93

Αίτηση

21A.95

Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας

21A.97

Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

21A.101

Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας

21A.103

Έκδοση της έγκρισης

21A.105

Τήρηση αρχείων

21A.107

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21A.109

Υποχρεώσεις και σήμανση EPA

ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.111

Πεδίο εφαρμογής

21A.112A

Επιλεξιμότητα

21A.112B

Απόδειξη ικανότητας

21A.113

Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21A.114

Απόδειξη συμμόρφωσης

21A.115

Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21A.116

Δυνατότητα μεταβίβασης

21A.117

Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

21A.118A

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

21A.118B

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.119

Εγχειρίδια

21A.120

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21A.121

Πεδίο εφαρμογής

21A.122

Επιλεξιμότητα

21A.124

Αίτηση

21A.125A

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21A.125B

Πορίσματα

21A.125Γ

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.126

Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής

21A.127

Δοκιμές: αεροσκάφος

21A.128

Δοκιμές: κινητήρες και έλικες

21A.129

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

21A.130

Δήλωση συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21A.131

Πεδίο εφαρμογής

21A.133

Επιλεξιμότητα

21A.134

Αίτηση

21A.135

Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής

21A.139

Σύστημα ποιότητας

21A.143

Εγχειρίδιο λειτουργίας

21A.145

Απαιτήσεις έγκρισης

21A.147

Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής

21A.148

Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης

21A.149

Δυνατότητα μεταβίβασης

21A.151

Όροι έγκρισης

21A.153

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21A.157

Έρευνες

21A.158

Πορίσματα

21A.159

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.163

Προνόμια

21A.165

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21A.171

Πεδίο εφαρμογής

21A.172

Επιλεξιμότητα

21A.173

Ταξινόμηση

21A.174

Αίτηση

21A.175

Γλώσσα

21A.177

Τροποποίηση

21A.179

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21A.180

Επιθεωρήσεις

21A.181

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.182

Προσδιορισμός αεροσκάφους

ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21A.201

Πεδίο εφαρμογής

21A.203

Επιλεξιμότητα

21A.204

Αίτηση

21A.207

Τροποποίηση

21A.209

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21A.210

Επιθεωρήσεις

21A.211

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21A.231

Πεδίο εφαρμογής

21A.233

Επιλεξιμότητα

21A.234

Αίτηση

21A.235

Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού

21A.239

Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

21A.243

Δεδομένα

21A.245

Απαιτήσεις έγκρισης

21A.247

Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

21A.249

Δυνατότητα μεταβίβασης

21A.251

Όροι έγκρισης

21A.253

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21A.257

Έρευνες

21A.258

Πορίσματα

21A.259

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.263

Προνόμια

21A.265

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21A.301

Πεδίο εφαρμογής

21A.303

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις

21A.305

Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21A.307

Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

21A.431

Πεδίο εφαρμογής

21A.432A

Επιλεξιμότητα

21A.432B

Απόδειξη ικανότητας

21A.433

Σχεδιασμός επισκευής

21A.435

Ταξινόμηση επισκευών

21A.437

Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

21A.439

Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής

21A.441

Εκτέλεση επισκευής

21A.443

Περιορισμοί

21A.445

Μη αποκατασταθείσα βλάβη

21A.447

Τήρηση αρχείων

21A.449

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21A.451

Υποχρεώσεις και σήμανση EPA

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

21A.601

Πεδίο εφαρμογής

21A.602A

Επιλεξιμότητα

21A.602B

Απόδειξη ικανότητας

21A.603

Αίτηση

21A.604

Αδειοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)

21A.605

Απαιτήσεις δεδομένων

21A.606

Έκδοση αδειοδότησης ETSO

21A.607

Προνόμια αδειοδότησης ETSO

21A.608

Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων

21A.609

Υποχρεώσεις των κατόχων αδειοδοτήσεων ETSO

21A.610

Έγκριση για απόκλιση

21A.611

Τροποποιήσεις σχεδιασμού

21A.613

Τήρηση αρχείων

21A.615

Επιθεώρηση από τον Οργανισμό

21A.619

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.621

Δυνατότητα μεταβίβασης

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21A.701

Πεδίο εφαρμογής

21A.703

Επιλεξιμότητα

21A.705

Αρμόδια αρχή

21A.707

Αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας

21A.708

Συνθήκες πτήσης

21A.709

Αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης

21A.710

Έγκριση συνθηκών πτήσης

21A.711

Έκδοση πτητικής αδείας

21A.713

Αλλαγές

21A.715

Γλώσσα

21A.719

Δυνατότητα μεταφοράς

21A.721

Επιθεωρήσεις

21A.723

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21A.725

Ανανέωση πτητικής αδείας

21A.727

Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής αδείας

21A.729

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21A.801

Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων

21A.803

Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης

21A.804

Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21A.805

Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων

21A.807

Προσδιορισμός ειδών ETSO

ΕΝΟΤΗΤΑ B — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21B.5

Πεδίο εφαρμογής

21B.20

Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

21B.25

Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής

21B.30

Γραπτές διαδικασίες

21B.35

Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες

21B.40

Επίλυση διαφορών

21B.45

Υποβολή αναφορών/συντονισμός

21B.55

Τήρηση αρχείων

21B.60

Οδηγίες αξιοπλοΐας

ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21B.120

Έρευνα

21B.125

Πορίσματα

21B.130

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21B.135

Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας

21B.140

Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας

21B.145

Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας

21B.150

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21B.220

Έρευνα

21B.225

Πορίσματα

21B.230

Έκδοση πιστοποιητικού

21B.235

Συνεχής εποπτεία

21B.240

Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής

21B.245

Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής

21B.260

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21B.320

Έρευνα

21B.325

Έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας

21B.326

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21B.327

Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21B.330

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

21B.345

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21B.420

Έρευνα

21B.425

Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου

21B.430

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου

21B.445

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21B.520

Έρευνα

21B.525

Έκδοση πτητικής αδείας

21B.530

Ανάκληση πτητικής αδείας

21B.545

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ — ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ EASA»·

2.

ο τίτλος της ενότητας Α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

3.

στην παράγραφο 21A.14 στοιχείο β), το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«5.

Έλικα σταθερού ή προσαρμοζόμενου βήματος»·

4.

στην παράγραφο 21A.35 στοιχείο β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2.

Όσον αφορά αεροσκάφος που πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, εξαιρουμένων i) των αερόστατων θερμού αέρα, των αερόστατων ελεύθερης πτήσης, των προσδεδεμένων αερόστατων και των ανεμοπλάνων με ή χωρίς κινητήρα και ii) των αερόπλοιων και των αεροπλάνων με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) 2 722 kg ή μικρότερη, ώστε να διαπιστωθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός του είναι αξιόπιστα και λειτουργούν κανονικά»·

5.

η παράγραφος 21A.112 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (“φορέας”), το οποίο έχει αποδείξει ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.112B, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.»·

6.

στην παράγραφο 21.A.124 στοιχείο β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2.

παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.125Α στοιχείο β).»·

7.

η παράγραφος 21A.125 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εγγράφου συμφωνίας από την αρμόδια αρχή, με το οποίο η τελευταία συγκατατίθεται όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον ο αιτών:

α)

έχει καθιερώσει σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

β)

έχει υποβάλει εγχειρίδιο το οποίο περιέχει:

1.

περιγραφή του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο απαιτείται βάσει του στοιχείου α)·

2.

περιγραφή των μέσων για τον προσδιορισμό του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής·

3.

περιγραφή των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 21A.127 και 21A.128, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τους σκοπούς της παραγράφου 21A.130 στοιχείο α)·

γ)

έχει αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει αρωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.3 και 21A.129 στοιχείο δ).»·

8.

στην παράγραφο 21A.125B στοιχείο γ), η μνεία «21B.143» αντικαθίσταται από τη μνεία «21B.125»·

9.

η παράγραφος 21A.126 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), η μνεία «21A.125» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125A στοιχείο α)»·

ii)

στο στοιχείο β), η μνεία «21A.125(α)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125A στοιχείο α)»·

10.

στην παράγραφο 21A.127 στοιχείο α), η μνεία «21A.125 στοιχείο α)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125Αστοιχείο α)»·

11.

στην παράγραφο 21.A.128, η μνεία «21A.125 στοιχείο α)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125A στοιχείο α)»·

12.

η παράγραφος 21A.165 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο γ), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2.

Διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21Α.18 στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές, ή»·

ii)

το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ια)

Κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21A.163 στοιχείο ε), διαπιστώνει τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21A.711 στοιχεία γ) και ε) πριν την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος.»·

13.

στην παράγραφο 21A.174 στοιχείο β) σημείο 3 περίπτωση ii), η μνεία «21A.184 στοιχείο γ)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21B.327 στοιχείο γ)»·

14.

η παράγραφος 21A.183 διαγράφεται·

15.

η παράγραφος 21A.184 διαγράφεται·

16.

η παράγραφος 21A.205 διαγράφεται·

17.

στην παράγραφο 21A.245, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

το προσωπικό όλων των τεχνικών τμημάτων είναι επαρκές σε αριθμό, διαθέτει επαρκή πείρα και είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ώστε να εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντά του και ότι τα εν λόγω καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό είναι επαρκή για να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος για το προϊόν.»·

18.

η παράγραφος 21A.263 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

«4.

αδειοδότηση βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO) σύμφωνα με την παράγραφο 21A.602B στοιχείο β) σημείο 1· ή»·

β)

το στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

i)

τα σημεία 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«3.

να παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες που περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: Το τεχνικό περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ. EASA.21J.[XXXX].

4.

να εγκρίνει τροποποιήσεις τεκμηρίωσης στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους και των συμπληρωμάτων του και να εκδίδει τις τροποποιήσεις αυτές με την ακόλουθη δήλωση: Η αναθεώρηση αριθ. [YY] του εγχειριδίου πτήσεως αεροπλάνου (AFM) (ή του συμπληρώματός του) αριθ. [ZZ] εγκρίνεται βάσει του DOA αριθ. EASA.21J.[XXXX].»·

ii)

το σημείο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.

να εκδίδει πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21A.711 στοιχείο β) για αεροσκάφος που έχει σχεδιάσει ή τροποποιήσει, ή για το οποίο έχει εγκρίνει βάσει της παραγράφου 21A.263 στοιχείο γ) σημείο 6 τους όρους έκδοσης της πτητικής αδείας, και όταν ο ίδιος ο φορέας σχεδιασμού ελέγχει βάσει της δικής του έγκρισης φορέα σχεδιασμού τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση.»·

19.

στην παράγραφο 21A.265, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ζ)

Κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21A.263 στοιχείο γ) σημείο 7, διαπιστώνει τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21A.711 στοιχεία β) και ε) πριν από την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος.»·

20.

στην παράγραφο 21A.307, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (έντυπο 1 του EASA), με το οποίο πιστοποιείται ότι το τεμάχιο έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας· και»·

21.

η παράγραφος 21A.432 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.432B, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

β)

Οιοδήποτε ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας.»·

22.

στην παράγραφο 21A.601, το στοιχείο β) διαγράφεται

23.

στην παράγραφο 21A.605 στοιχείο δ), η μνεία «21A.125 στοιχείο α)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125A στοιχείο β)»·

24.

στην παράγραφο 21A.606, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«γ)

Δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.609.»

25.

στην παράγραφο 21A.609, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«στ)

συμμορφώνεται προς τις παραγράφους 21A.3, 21.Α.3Β και 21A.4.»·

26.

η παράγραφος 21A.701 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Πτητικές άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα για αεροσκάφη, τα οποία δεν πληρούν, ή δεν έχει αποδειχτεί ότι πληρούν, τις ισχύουσες προδιαγραφές αξιοπλοΐας αλλά είναι εντούτοις ικανά να εκτελούν ασφαλή πτήση υπό καθορισμένες συνθήκες και για τους ακόλουθους σκοπούς:

1.

ανάπτυξη·

2.

απόδειξη της συμμόρφωσης με κανονισμούς ή προδιαγραφές πιστοποίησης·

3.

εκπαίδευση πληρωμάτων φορέων σχεδιασμού ή παραγωγής·

4.

δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών νέας παραγωγής·

5.

πτήση αεροσκάφους υπό παραγωγή στον εναέριο χώρο μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής·

6.

πτήση για την αποδοχή του αεροσκάφους από πελάτες·

7.

παράδοση ή εξαγωγή αεροσκάφους·

8.

πτήση για την αποδοχή του αεροσκάφους από την αρμόδια αεροναυτική αρχή·

9.

μελέτη αγοράς, καθώς και εκπαίδευση του πληρώματος του πελάτη·

10.

εκθέσεις και αεροπορικές επιδείξεις·

11.

πτήση του αεροσκάφους με προορισμό εγκατάσταση όπου θα υποβληθεί σε εργασίες συντήρησης ή θα εξετασθεί η αξιοπλοΐα του ή θα τεθεί σε υπόστεγο·

12.

πτήση του αεροσκάφους με βάρος άνω του μέγιστου πιστοποιημένου βάρους απογείωσης για πτήση πέραν της κανονικής του εμβέλειας επάνω από ύδατα, ήεπάνω από εδάφη όπου δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις προσγείωσης ή δεν διατίθενται κατάλληλα καύσιμα·

13.

κατάρριψη επιδόσεων, αεροπορικοί αγώνες ή παρόμοιοι διαγωνισμοί·

14.

ήδη ιπτάμενα αεροσκάφη που πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αξιοπλοΐας πριν διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

15.

μη εμπορική πτητική δραστηριότητα μεμονωμένων μη σύνθετων αεροσκαφών ή τύπων, για τα οποία δεν χρειάζεται πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

β)

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πτητικής αδείας και έγκρισης των σχετικών συνθηκών πτήσης, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πτητικών αδειών και εγκρίσεων συνθηκών πτήσης.»·

27.

η παράγραφος 21A.703 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνεται επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση πτητικής αδείας εξαιρουμένης της πτητικής αδείας για τους σκοπούς της παραγράφου 21A.701 στοιχείο α) σημείο 15, για την οποία απαιτείται ο υποψήφιος να είναι και κάτοχος.

β)

Οιοδήποτε ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο ως αιτών για την έγκριση των συνθηκών πτήσης.»·

28.

η παράγραφος 21.710, στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«γ)

Πριν από την έγκριση των συνθηκών πτήσης, ο οργανισμός, η αρμόδια αρχή ή ο εγκεκριμένος φορέας πρέπει να διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλώς πτήση με βάση τους καθορισμένους όρους και περιορισμούς. Ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει ή να ζητήσει από τον αιτούντα να διενεργήσει κάθε αναγκαία επιθεώρηση ή δοκιμή προς το σκοπό αυτό.»·

29.

η παράγραφος 21A.711 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Επιτρέπεται η έκδοση πτητικής αδείας (έντυπο 20α του EASA, βλέπε προσάρτημα) από την αρμόδια αρχή υπό τους όρους της παραγράφου 21B.525.

β)

Δεόντως εγκεκριμένος φορέας σχεδιασμού επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα) με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21A.263 στοιχείο γ) σημείο 7, εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21A.710.

γ)

Δεόντως εγκεκριμένος φορέας παραγωγής επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα) με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21A.163 στοιχείο ε), εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21A.710.

δ)

Δεόντως εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα) με βάση το προνόμιο της παραγράφου M.A.711 του παρατήματος I (μέρος M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21A.710.

ε)

Στην πτητική άδεια προσδιορίζεται ο σκοπός και κάθε όρος ή περιορισμός εγκεκριμένος σύμφωνα με την παράγραφο 21A.710.

στ)

Για άδειες εκδιδόμενες βάσει των στοιχείων β), γ) ή δ), υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πτητικής αδείας και των σχετικών συνθηκών πτήσης, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 3 ημερών.

ζ)

Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι πτητική άδεια, την οποία έχει εκδώσει φορέας σύμφωνα με την παράγραφο 21A.711 στοιχεία β), γ) ή δ), δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 21A.723 στοιχείο α), ο εν λόγω φορέας προβαίνει σε ανάκληση της πτητικής αδείας και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.»·

30.

στην παράγραφο 21A.723, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Πτητική άδεια εκδίδεται για 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο και εξακολουθεί να ισχύει εφόσον:

1.

τηρούνται οι σχετικοί όροι και περιορισμοί της παραγράφου 21A.711 στοιχείο ε) που αφορούν την πτητική άδεια·

2.

η πτητική άδεια δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης·

3.

το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο.»·

31.

στην παράγραφο 21A.801, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«δ)

Όσον αφορά τα επανδρωμένα αερόστατα, η πινακίδα προσδιορισμού των στοιχείων ταυτότητας που ορίζεται στο στοιχείο β) τοποθετείται με ασφάλεια στο περίβλημα του αερόστατου και, ει δυνατόν, σε θέση τέτοια ώστε να είναι αναγνώσιμη από τον χρήστη όταν το αερόστατο πληρούται με αέρα. Επιπλέον, το καλάθι, το συγκρότημα του πλαισίου φόρτωσης και κάθε μηχανισμός παραγωγής θερμότητας φέρουν μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, τον κωδικό εξαρτήματος, ή ισοδύναμο, και τον αριθμό σειράς, ή ισοδύναμο.»·

32.

στην παράγραφο 21A.804, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Κάθε εξάρτημα ή εξοπλισμός φέρει μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση με:

1.

το όνομα, εμπορικό σήμα ή σύμβολο αναγνώρισης του κατασκευαστή με τρόπο συγκρίσιμο με τα εφαρμοστέα δεδομένα σχεδιασμού· και

2.

τον κωδικό εξαρτήματος, όπως ορίζεται στα εφαρμοστέα δεδομένα σχεδιασμού· και

3.

τα γράμματα EPA για εξαρτήματα ή εξοπλισμό που παράγονται σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού των οποίων ο κύριος δεν είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.»·

33.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21B.125:

α)

Εφόσον με έλεγχο ή άλλο τρόπο η αρμόδια αρχή διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν μη συμμόρφωση του κατόχου εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α του παραρτήματος (μέρος 21), το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.125Β στοιχείο α).

β)

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα εξής μέτρα:

1.

στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος πρώτου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας, έως ότου ο φορέας ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

2.

για πόρισμα δεύτερου επιπέδου, η αρμόδια αρχή χορηγεί χρονικό διάστημα για την λήψη διορθωτικών μέτρων ανάλογο με τη φύση του πορίσματος, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο τέλος αυτής της περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων·

γ)

Η αρμόδια αρχή προχωρεί σε ολική ή μερική αναστολή του εγγράφου συμφωνίας εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορηγήθηκε.»·

34.

στην παράγραφο 21.B.135 στοιχείο β) σημείο 2, η μνεία «21A.125 στοιχείο β)» αντικαθίσταται από τη μνεία «21A.125A στοιχείο β)»·

35.

η παράγραφος 21B.143 διαγράφεται·

36.

η παράγραφος 21B.145 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Ο περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας. Η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους του περιορισμού, της αναστολής ή της ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.

β)

Όταν έγγραφο συμφωνίας έχει ανασταλεί, επανέρχεται σε ισχύ μόνο εφόσον αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην ενότητα Α τμήμα ΣΤ του παραρτήματος (μέρος 21).»·

37.

η παράγραφος 21B.225 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Εφόσον με έλεγχο ή άλλο τρόπο η αρμόδια αρχή διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α του παραρτήματος (μέρος 21), το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.158 στοιχείο α).

β)

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα εξής μέτρα:

1.

στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος πρώτου επιπέδου, την έγκριση φορέα παραγωγής, έως ότου ο φορέας ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

2.

για πόρισμα δεύτερου επιπέδου, η αρμόδια αρχή χορηγεί χρονικό διάστημα για την ανάληψη διορθωτικών μέτρων ανάλογο με τη φύση του πορίσματος, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο τέλος αυτής της περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων·

γ)

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την ολική ή μερική αναστολή της έγκρισης, εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορήγησε.»·

38.

στην παράγραφο 21B.235, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α)

Για να αιτιολογήσει τη διατήρηση της έγκρισης φορέα παραγωγής, η αρμόδια αρχή διενεργεί συνεχή εποπτεία προκειμένου:

1.

να εξακριβώνει ότι το σύστημα ποιότητας του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής εξακολουθεί να πληροί τους όρους της ενότητας Α τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (μέρος 21)·

2.

να εξακριβώνει ότι η οργάνωση του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής· και

3.

να επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής· και

4.

να ελέγχει δειγματοληπτικά τα πρότυπα επιδόσεων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.»·

39.

η παράγραφος 21B.325 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

α)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει ή τροποποιεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (έντυπο 25 του EASA, βλέπε προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 21B.326 και οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενότητας Α τμήμα Η του παρόντος παραρτήματος (μέρος 21).

β)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει ή τροποποιεί περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (έντυπο 24 του EASA, βλέπε προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 21B.327 και οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενότητας Α τμήμα Η του παρόντος παραρτήματος (μέρος 21).

γ)

Για νέο αεροσκάφος ή μεταχειρισμένο αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτο κράτος, πέραν του αντίστοιχου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει αρχικό πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας (έντυπο 15α του EASA, βλέπε προσάρτημα).»·

40.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21B.326:

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:

α)

νέα αεροσκάφη:

1.

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·

2.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β)

μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

1.

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

i)

το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό τύπου εγκεκριμένο βάσει πιστοποιητικού τύπου και τυχόν συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, με τροποποίηση ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος 21)· και

ii)

έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας· και

iii)

το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος Μ) του κανονισμού 2042/2003·

2.

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.»·

41.

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 21B.327:

α)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:

1.

νέα αεροσκάφη:

i)

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·

ii)

Εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

2.

μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i)

αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

A.

το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και τυχόν συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, με αλλαγή ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παράρτημα (μέρος 21) και

Β.

έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες οδηγίες αξιοπλοΐας· και

Γ.

το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος Μ) του κανονισμού 2042/2003·

ii)

εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β)

Για αεροσκάφος που δεν είναι δυνατόν να πληροί τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό και για το οποίο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, ο Οργανισμός, εφόσον κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις από τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις:

1.

εκδίδει πιστοποιητικό και ελέγχει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, βάσει των οποίων διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος και

2.

καθορίζει περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του αεροσκάφους.

γ)

Σε περιορισμούς χρήσης αντιστοιχούν περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, όπου συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί σχετικοί με τον εναέριο χώρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ληφθούν οι υπόψη οι αποκλίσεις από βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που ορίζει ο βασικός κανονισμός.»·

42.

η παράγραφος 21B.525 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πτητική άδεια (έντυπο 20α του EASA, βλέπε προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

1.

κατόπιν προσκόμισης των δεδομένων που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21A.707· και

2.

εφόσον εγκριθούν οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.708, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.710· και

3.

εφόσον η αρμόδια αρχή, με δικές της έρευνες, μεταξύ άλλων και με επιθεωρήσεις, ή με διαδικασίες που έχει συμφωνήσει με τον αιτούντα, διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με το σχεδιασμό που καθορίζεται στην 21A.708 πριν από την πτήση.»·

43.

Το προσάρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα I

Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης — έντυπο 1 του EASA που αναφέρεται στο παράρτημα (μέρος-21)

Image

Οδηγίες χρήσης του εντύπου 1 του EASA

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν μόνον τη χρήση του Εντύπου 1 του EASA για λόγους παραγωγής. Εφιστάται η προσοχή στο προσάρτημα II του παραρτήματος I (μέρος-M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, το οποίο καλύπτει τη χρήση του Εντύπου 1 του EASA για λόγους συντήρησης.

1.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1.1.

Πρωταρχικός σκοπός του πιστοποιητικού είναι να δηλωθεί η αξιοπλοΐα νέων αεροναυτικών προϊόντων εξαρτημάτων και εξοπλισμού (εφεξής “τεμάχιο(-α)”).

1.2.

Πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πιστοποιητικού και του (των) τεμαχίου(-ων). Ο αρχικός εκδότης τηρεί το πιστοποιητικό σε μορφή που επιτρέπει τον έλεγχο των αρχικών δεδομένων.

1.3.

Το πιστοποιητικό γίνεται δεκτό από πολλές αρχές αξιοπλοΐας, ενδέχεται όμως η αποδοχή του να εξαρτάται από διμερείς συμφωνίες ή/και την πολιτική της αρχής αξιοπλοΐας. Στο παρόν πιστοποιητικό, ως “εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού” νοούνται τα μέσα έγκρισης της αρχής αξιοπλοΐας της χώρας εισαγωγής.

1.4.

Το πιστοποιητικό δεν συνιστά δελτίο παράδοσης ή αποστολής.

1.5.

Αεροσκάφη δεν διατίθενται σε υπηρεσία με τη χρήση του πιστοποιητικού.

1.6.

Το πιστοποιητικό δεν συνιστά έγκριση εγκατάστασης του αντικειμένου σε συγκεκριμένο αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα, βοηθά όμως τον τελικό χρήστη να διαπιστώσει το στάδιο έγκρισης της αξιοπλοΐας του.

1.7.

Δεν επιτρέπεται η αναφορά δεδομένων ταυτόχρονα παραγωγής και συντήρησης τεμαχίων στο ίδιο πιστοποιητικό.

1.8.

Δεν επιτρέπεται να αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό τεμάχια που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με “εγκεκριμένα δεδομένα” και με “μη εγκεκριμένα δεδομένα”.

2.   ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2.1.

Το πιστοποιητικό πρέπει να ανταποκρίνεται στο μορφότυπο του συνημμένου υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της αρίθμησης των πεδίων και της θέσης κάθε πεδίου. Το μέγεθος κάθε πεδίου επιτρέπεται, ωστόσο, να μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη αίτηση, όχι όμως σε βαθμό που θα καθιστούσε το πιστοποιητικό μη αναγνωρίσιμο.

2.2.

Το πιστοποιητικό έχει μορφότυπο “τοπίου” αλλά το συνολικό μέγεθός του επιτρέπεται να αυξομειώνεται, εφόσον το πιστοποιητικό παραμένει αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας αρχής.

2.3.

Η δήλωση ευθύνης του χρήστη/εγκαταστάτη επιτρέπεται να τοποθετείται σε οποιαδήποτε πλευρά του εντύπου.

2.4.

Όλα τα στοιχεία εκτύπωσης πρέπει να είναι σαφή και ευανάγνωστα, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση του εντύπου.

2.5.

Το πιστοποιητικό είτε προεκτυπώνεται είτε εκτυπώνεται από υπολογιστή, σε κάθε περίπτωση όμως η εκτύπωση των γραμμών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη, καθώς και σύμφωνη με τον καθορισμένο μορφότυπο.

2.6.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες.

2.7.

Επιτρέπεται η δακτυλογράφηση/μηχανογράφηση ή η χειρόγραφη συμπλήρωση με κεφαλαία των στοιχείων που πρέπει να σημειωθούν στο πιστοποιητικό, ώστε να καθίσταται εύκολη η ανάγνωση.

2.8.

Η χρήση συντομογραφιών περιορίζεται στο ελάχιστο για λόγους σαφήνειας.

2.9.

Ο χώρος που απομένει στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τον αρχικό συντάκτη για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν πρέπει να περιέχει δήλωση πιστοποίησης. Τυχόν χρήση της πίσω πλευράς του πιστοποιητικού πρέπει να δηλώνεται στο κατάλληλο πεδίο της εμπρόσθιας πλευράς του πιστοποιητικού.

3.   ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

3.1.

Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό αντιγράφων του πιστοποιητικού που αποστέλλονται στον πελάτη ή φυλάσσονται από τον αρχικό συντάκτη.

4.   ΣΦΑΛΜΑ(-ΤΑ) ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.

Εάν τελικός χρήστης διαπιστώσει σφάλμα(-τα) σε πιστοποιητικό, οφείλει να το(τα) κοινοποιήσει εγγράφως στον αρχικό συντάκτη. Ο αρχικός εκδότης επιτρέπεται να εκδώσει νέο πιστοποιητικό και να διορθώσει το (τα) σφάλμα(-τα).

4.2.

Το νέο πιστοποιητικό φέρει νέο αναγνωριστικό αριθμό εντύπου, υπογραφή και ημερομηνία.

4.3.

Το αίτημα για νέο πιστοποιητικό επιτρέπεται να ικανοποιείται χωρίς εκ νέου έλεγχο της κατάστασης του (των) τεμαχίου(-ων). Το νέο πιστοποιητικό δεν συνιστά δήλωση της κατάστασης του τεμαχίου και πρέπει να παραπέμπει στο προηγούμενο πιστοποιητικό στο πεδίο 12 με την ακόλουθη δήλωση• “Το παρόν πιστοποιητικό διορθώνει το (τα) σφάλμα(-τα) στο (στα) πεδίο(-α) [σημειώστε το διορθωμένο(-α) πεδίο(-α)] του πιστοποιητικού [σημειώνεται ο αρχικός αναγνωριστικός αριθμός] με ημερομηνία [σημειώνεται η ημερομηνία αρχικής έκδοσης] και δεν καλύπτει τη συμμόρφωση/την κατάσταση / τη διάθεση σε λειτουργία”. Αμφότερα τα πιστοποιητικά φυλάσσονται επί την ελάχιστη περίοδο που έχει καθορισθεί για το πρώτο πιστοποιητικό.

5.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Πεδίο 1 Αρμόδια αρχή/χώρα έγκρισης

Σημειώνεται η ονομασία και η χώρα της αρμόδιας αρχής, υπό τη δικαιοδοσία της οποίας εκδίδεται το πιστοποιητικό. Όταν η αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός, δηλώνεται μόνον “EASA”.

Πεδίο 2 Τίτλος του Εντύπου 1 του EASA

“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΟΥ EASA”

Πεδίο 3 Αριθμός πρωτοκόλλου του εντύπου

Σημειώνεται ο μοναδικός αριθμός που έχει αποδοθεί μέσω του συστήματος/διαδικασίας αρίθμησης του φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4· ο αριθμός επιτρέπεται να αποτελείται από χαρακτήρες/ψηφία.

Πεδίο 4 Ονομασία και διεύθυνση φορέα

Σημειώνεται η πλήρης ονομασία και η διεύθυνση του φορέα παραγωγής (παραπομπή στο έντυπο 55 του EASA Φύλλο A) που διαθέτει το(τα) αντικείμενο(α) που καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό. Εμπορικά σήματα κ.λπ. του φορέα επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.

Πεδίο 5 Εντολή/σύμβαση/τιμολόγιο εργασίας

Για να καταστεί πιο εύκολη η ιχνηλασιμότητα του(των) αντικειμένου(ων) στον πελάτη, σημειώνεται ο αριθμός της εντολής, της σύμβασης, του τιμολογίου εργασίας ή παρεμφερής αριθμός αναφοράς.

Πεδίο 6 Τεμάχιο

Σημειώνονται οι αριθμοί σειράς των τεμαχίων, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές τεμαχίων. Το πεδίο αυτό επιτρέπει διασταύρωση των στοιχείων με τις παρατηρήσεις του πεδίου 12.

Πεδίο 7 Περιγραφή

Σημειώνεται η ονομασία ή η περιγραφή του τεμαχίου. Σημειώνεται κατά προτίμηση ο όρος που χρησιμοποιείται στις οδηγίες δεδομένων διαρκούς αξιοπλοΐας ή συντήρησης (π.χ. εικονογραφημένος κατάλογος εξαρτημάτων, εγχειρίδιο συντήρησης αεροσκάφους, ενημερωτικό φυλλάδιο συντήρησης, εγχειρίδιο συντήρησης παρελκομένου).

Πεδίο 8 Αριθμός εξαρτήματος

Σημειώνεται ο αριθμός του εξαρτήματος, όπως αυτός αναγράφεται στο τεμάχιο ή στην ετικέτα/συσκευασία. Εάν πρόκειται για κινητήρα ή έλικα, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας του τύπου.

Πεδίο 9 Ποσότητα

Σημειώνεται η ποσότητα τεμαχίων.

Πεδίο 10 Αριθμός σειράς

Σημειώνεται εδώ ο αριθμός σειράς, εφόσον απαιτείται για την αναγνώριση του τεμαχίου βάσει κανονισμού. Επιτρέπεται να σημειωθεί, επιπροσθέτως, τυχόν άλλος αριθμός σειράς που δεν απαιτείται βάσει κανονισμού. Εφόσον δεν υπάρχει αριθμός σειράς για την αναγνώριση του τεμαχίου, σημειώνεται “Δ/Δ”.

Πεδίο 11 Κατάσταση/εργασία

Σημειώνεται είτε “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” είτε “ΝΕΟ”.

Σημειώνεται “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” στις εξής περιπτώσεις:

i)

Παραγωγή νέου αντικειμένου σύμφωνα με μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού.

ii)

Επαναπιστοποίηση από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού μετά από εργασία μετατροπής ή διόρθωσης του τεμαχίου, πριν από τη διάθεσή του σε λειτουργία, (π.χ. μετά την ενσωμάτωση τροποποίησης του σχεδιασμού, διόρθωση ελαττώματος, επιθεώρηση ή δοκιμή, ή ανανέωση της διάρκειας ζωής.) Οι λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σε λειτουργία και της εργασίας μετατροπής ή διόρθωσης σημειώνονται στο πεδίο 12.

Σημειώνεται “ΝΕΟ” στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)

Παραγωγή νέου τεμαχίου σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού.

ii)

Επαναπιστοποίηση από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού μετά από εργασία μετατροπής ή διόρθωσης του τεμαχίου, πριν από τη διάθεσή του σε λειτουργία, (π.χ. μετά από ενσωμάτωση τροποποίησης του σχεδιασμού, διόρθωση ελαττώματος, επιθεώρηση ή δοκιμή, ή ανανέωση της διάρκειας ζωής.) Οι λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σε λειτουργία και της εργασίας μετατροπής ή διόρθωσης σημειώνονται στο πεδίο 12.

iii)

Επαναπιστοποίηση από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού τεμαχίων από “πρωτότυπο” (συμμόρφωση μόνον με μη εγκεκριμένα δεδομένα) σε “νέο” (συμμόρφωση με εγκεκριμένα δεδομένα και σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας), μετά από έγκριση των εφαρμοστέων δεδομένων σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σχεδιασμού δεν έχουν αλλάξει. Καταχωρίζεται η ακόλουθη δήλωση στο πεδίο 12:

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” ΣΕ “ΝΕΟ”: ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ], ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ [ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ], ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΣΕ(-ΑΝ) ΤΟ (ΤΑ)ΠΑΡΟΝ(-ΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ(-Α).

Η μνεία “εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όροι ασφαλούς λειτουργίας” σημειώνεται στο πεδίο 13α.

iv)

Εξέταση νέου τεμαχίου, το οποίο είχε προηγουμένως διατεθεί πριν από τη θέση του σε λειτουργία, με βάση πρότυπο ή προδιαγραφή του πελάτη (σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σημειώνονται στο πεδίο 12) ή τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας (εξήγηση με βάση τη διάθεση και οι λεπτομέρειες για την αρχική διάθεση σημειώνονται στο πεδίο 12).

Πεδίο 12 Παρατηρήσεις

Περιγραφή της εργασίας που αναφέρεται στο πεδίο 11, είτε απευθείας είτε με παραπομπή στην τεκμηρίωση υποστήριξης, η οποία είναι αναγκαία στον χρήστη ή τον εγκαταστάτη για να διαπιστώσει την αξιοπλοΐα του (των) τεμαχίου(-ων) ως προς την πιστοποιούμενη εργασία. Εάν χρειασθεί, επιτρέπεται η χρήση χωριστού φύλλου που αναφέρεται στο έντυπο 1 του EASA. Σε κάθε δήλωση αναφέρεται ρητά ποιο(-ά) τεμάχιο(-α) του πεδίου 6 αφορά. Εάν δεν γίνεται δήλωση, σημειώνεται “Ουδέν”.

Η αιτιολόγηση διάθεσης σε λειτουργία με βάση μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού σημειώνεται στο πεδίο 12 (π.χ., επειδή εκκρεμεί το πιστοποιητικό τύπου, μόνον για λόγους δοκιμής, επειδή εκκρεμεί η έγκριση δεδομένων).

Εάν τα δεδομένα εκτυπώνονται από ηλεκτρονικό έντυπο 1 του EASA, καταχωρίζονται στο παρόν πεδίο τυχόν δεδομένα που δεν σημειώνονται σε άλλα πεδία.

Πεδίο 13α

Σημειώνεται μόνον το ένα από τα δύο τετραγωνίδια:

1.

Σημειώνεται το τετραγωνίδιο “εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και όροι ασφαλούς λειτουργίας”, εφόσον το (τα) τεμάχιο(-α) έχει(-ουν) κατασκευασθεί με βάση εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

2.

Σημειώνεται το τετραγωνίδιο “μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού που αναφέρονται στο πεδίο 12”, εφόσον το (τα) τεμάχιο(-α) έχει(-ουν) κατασκευασθεί με βάση μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού. Προσδιορίζονται τα δεδομένα στο πεδίο 12 (π.χ., πιστοποιητικό τύπου που εκκρεμεί, μόνον για λόγους δοκιμής, εκκρεμεί η έγκριση δεδομένων).

Δεν επιτρέπεται να αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό τεμάχια διατιθέμενα σε λειτουργία βάσει εγκεκριμένων δεδομένων και τεμάχια διατιθέμενα σε λειτουργία βάσει μη εγκεκριμένων δεδομένων.

Πεδίο 13β Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Στον χώρο αυτό υπογράφει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επιτρέπεται να θέσουν την υπογραφή τους στο χώρο αυτό μόνον πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό, με βάση τους κανόνες και τις πολιτικές της αρμόδιας αρχής. Για ευκολότερη αναγνώριση, επιτρέπεται να προστεθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Πεδίο 13γ Αριθμός έγκρισης/Αδειοδότησης

Σημειώνεται ο αριθμός/αναφορά της έγκρισης/αδειοδότησης. Ο εν λόγω αριθμός ή αναφορά εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

Πεδίο 13δ Ονοματεπώνυμο

Σημειώνεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει στο πεδίο 13β.

Πεδίο 13ε Ημερομηνία

Σημειώνεται η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε το πεδίο 13β, η δε ημερομηνία έχει την εξής μορφή ηη = 2 ψηφία για την ημέρα, μμμ = οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες του μήνα, εεεε = 4 ψηφία για το έτος.

Πεδία 14α-14ε

Γενικές απαιτήσεις για τα πεδία 14α-14ε:

Δεν συμπληρώνονται για τη διάθεση παραγωγής. Σκιάζονται, μαυρίζονται ή διαγράφονται με άλλο τρόπο για να αποκλειστεί ακούσια ή μη επιτρεπόμενη χρήση.

Ευθύνες χρήστη/εγκαταστάτη

Επισυνάπτεται η ακόλουθη δήλωση στο πιστοποιητικό, με σκοπό τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες ότι δεν απαλλάσσονται των ευθυνών τους όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση οποιουδήποτε (οποιωνδήποτε) τεμαχίου(-ων) συνοδευόμενου(-ων) από το έντυπο:

“ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1, ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ Η ΟΙΚΕΙΑ ΑΡΧΗ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ 13A ΚΑΙ 14A ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΡΙΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ.”».

44.

Το προσάρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα II

Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας — έντυπο 15α του EASA

Image

45.

Το προσάρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα IV

Περιορισμένο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας — έντυπο 24 του EASA

Λογότυπο αρμόδιας αρχής

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

 (1)

[Κράτος μέλος νηολόγησης]

[ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ]

 (1)

1.

Εθνικότητα και σήματα νηολόγησης

2.

Κατασκευαστής και ονομασία από τον κατασκευαστή του αεροσκάφους

3.

Αριθμός σειράς αεροσκάφους

4.

Κατηγορίες

5.

Το παρόν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται σύμφωνα με τη (2) [Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944] και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) για το ανωτέρω αναφερόμενο αεροσκάφος, το οποίο κρίνεται αξιόπλοο εφόσον συντηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ανωτέρω σχετικούς περιορισμούς.

Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

 (1)

 (2) [Το αεροσκάφος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη διεθνή αεροναυτιλία παρά τους ανωτέρω περιορισμούς].

 

Ημερομηνία έκδοσης

 

Υπογραφή:

6.

Το παρόν περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ισχύει εφόσον δεν ανακληθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

Στο παρόν πιστοποιητικό επισυνάπτεται το ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

Έντυπο 24 του EASA έκδοση 2.

Το παρόν πιστοποιητικό υπάρχει εντός του αεροσκάφους κατα τη διαρκειά κάθε πτησής

46.

Το προσάρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα V

Περιορισμένο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας — έντυπο 25 του EASA

Λογότυπο αρμόδιας αρχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

 (3)

[Κράτος μέλος νηολόγησης]

[ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ]

 (3)

1.

Εθνικότητα και σήματα νηολόγησης

2.

Κατασκευαστής και ονομασία από τον κατασκευαστή του αεροσκάφους

3.

Αριθμός σειράς αεροσκάφους

4.

Κατηγορίες

5.

Το παρόν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944 και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για το ανωτέρω αναφερόμενο αεροσκάφος, το οποίο κρίνεται αξιόπλοο εφόσον συντηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ανωτέρω σχετικούς περιορισμούς.

Περιορισμοί/Παρατήρηση:

 (3)

 

Ημερομηνία έκδοσης:

 

Υπογραφή:

6.

Το παρόν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ισχύει εφόσον δεν ανακληθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

Στο παρόν πιστοποιητικό επισυνάπτεται το ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

Έντυπο 25 του EASA έκδοση 2.

Το παρόν πιστοποιητικό υπάρχει εντός του αεροσκάφους κάθε πτήσης.

47.

Το προσάρτημα VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα VII

Δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους — έντυπο 52 του EASA

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1.

Κράτος κατασκευής

2.

[ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ] (4) Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5)

3.

Αριθ. αναφοράς της δήλωσης:

4.

Φορέας

5.

Τύπος αεροσκάφους

6.

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού τύπου:

7.

Aircraft Registration Or Mark

8.

Αναγνωριστικός αριθμός κατασκευαστή

9.

Λεπτομέρειες για κινητήρα/έλικα (6)

10.

Δελτία μετατροπών ή/και τακτικής συντήρησης (6)

11.

Οδηγίες αξιοπλοΐας

12.

Παραχωρήσεις

13.

Εξαιρέσεις, απαλλαγές ή παρεκκλίσεις (6)

14.

Παρατηρήσεις

15.

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

16.

Πρόσθετες απαιτήσεις

17.

Δήλωση συμμόρφωσης:

Με το παρόν βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω αεροσκάφος είναι πλήρως σύμφωνο με το πιστοποιητικό τύπου του σχεδιασμού και με τα στοιχεία που αναφέρονται στα τετραγωνίδια 9, 10, 11, 12 και 13.

Το αεροσκάφος πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

Το αεροσκάφος υποβλήθηκε με επιτυχία σε δοκιμή εν πτήσει.

18.

Υπογραφή

19.

Όνομα

20.

Ημερομηνία (d/m/y)

21.

Στοιχεία της έγκρισης του φορέα παραγωγής

Έντυπο 52 του EASA έκδοση 2.

Οδηγίες χρήσης του εντύπου 52 του EASA για τη δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους

1.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.

Η χρήση της δήλωσης συμμόρφωσης του αεροσκάφους που εκδίδει κατασκευαστής ο οποίος παράγει σύμφωνα με το μέρος 21 ενότητα A τμήμα ΣΤ περιγράφεται στην παράγραφο 21A.130 και στα αντίστοιχα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης.

1.2.

Σκοπός της δήλωσης συμμόρφωσης του αεροσκάφους (έντυπο 52 του EASA) που εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος 21 ενότητα A τμήμα Ζ είναι να επιτραπεί στον κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής να ασκήσει το προνόμιο απόκτησης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για συγκεκριμένο αεροσκάφος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

2.   ΓΕΝΙΚΑ

2.1.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στο μορφότυπο του συνημμένου υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της αρίθμησης των πεδίων και της θέσης κάθε πεδίου. Το μέγεθος κάθε πεδίου επιτρέπεται, ωστόσο, να μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη αίτηση, αλλά όχι σε βαθμό που θα καθιστούσε μη αναγνωρίσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας αρχής.

2.2.

Η δήλωση συμμόρφωσης είτε προεκτυπώνεται είτε εκτυπώνεται από υπολογιστή, σε κάθε περίπτωση όμως η εκτύπωση των γραμμών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη. Προεκτυπωμένο κείμενο επιτρέπεται εφόσον συμφωνεί με το συνημμένο πρότυπο, αλλά δεν επιτρέπεται άλλο κείμενο πιστοποίησης.

2.3.

Η δήλωση συμπληρώνεται είτε σε γραφομηχανή/υπολογιστή ή εγγράφως με κεφαλαίους χαρακτήρες, ώστε να καθίσταται εύκολη η ανάγνωση. Η δήλωση συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες του εκδίδοντος κράτους μέλους.

2.4.

Αντίγραφο της δήλωσης και όλων των σχετικών συνημμένων εγγράφων φυλάσσονται από τον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής.

3.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

3.1.

Για να είναι έγκυρη η δήλωση, συμπληρώνονται όλα τα πεδία του εγγράφου.

3.2.

Δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εφόσον έχει εγκριθεί ο σχεδιασμός του αεροσκάφους και όλων των εγκατεστημένων σε αυτό προϊόντων.

3.3.

Οι πληροφορίες που ζητούνται στα πεδία 9, 10, 11, 12, 13 και 14 επιτρέπεται να παρέχονται σε ανεξάρτητα και καθορισμένα έγγραφα που φυλάσσει σε φάκελο ο φορέας παραγωγής, εκτός εάν η αρμόδια αρχή συμφωνήσει διαφορετικά.

3.4.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης δεν προορίζεται για τεμάχια εξοπλισμού που ενδέχεται θα χρειασθεί να τοποθετηθούν ώστε να πληρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες λειτουργίας. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα μεμονωμένα τεμάχια επιτρέπεται να περιληφθούν στο πεδίο 10 ή στην έγκριση τύπου του σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζεται στους φορείς εκμετάλλευσης η ευθύνη τους να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες λειτουργίας όσον αφορά τη δική τους εκμετάλλευση.

Πεδίο 1

Συμπληρώνεται το όνομα του κράτους κατασκευής.

Πεδίο 2

Αρμόδια αρχή υπό τη δικαιοδοσία της οποίας εκδίδεται η δήλωση συμμόρφωσης.

Πεδίο 3

Το πεδίο αυτό φέρει εκ των προτέρων τυπωμένο αύξοντα αριθμό για λόγους ελέγχου της δήλωσης και ιχνηλασιμότητας. Πέραν αυτού, για τα μηχανογραφημένα έγγραφα, δεν χρειάζεται να υπάρχει εκ των προτέρων τυπωμένος αύξων αριθμός, εφόσον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαθέτει πρόγραμμα παραγωγής και εκτύπωσης αναγνωριστικού αριθμού.

Πεδίο 4

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του φορέα έκδοσης της δήλωσης. Το πεδίο αυτό επιτρέπεται να είναι προεκτυπωμένο. Εμπορικά σήματα κ.λπ. επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.

Πεδίο 5

Πλήρης τύπος του αεροσκάφους, όπως αυτός καθορίζεται στο πιστοποιητικό τύπου και στο σχετικό φύλλο δεδομένων.

Πεδίο 6

Αριθμοί αναφοράς του πιστοποιητικού τύπου και της έκδοσής του για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Πεδίο 7

Εάν το αεροσκάφος έχει νηολογηθεί, το σήμα αυτό είναι το σήμα νηολόγησης. Εάν το αεροσκάφος δεν έχει νηολογηθεί, τότε πρέπει να καταχωρισθεί σήμα αποδεκτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή τρίτης χώρας.

Πεδίο 8

Αναγνωριστικός αριθμός που χορηγεί ο κατασκευαστής για τον έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα και την υποστήριξη του προϊόντος. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται ορισμένες φορές ως αριθμός σειράς του κατασκευαστή ή αριθμός κατασκευαστή.

Πεδίο 9

Πλήρης(-εις) τύπος(-οι) κινητήρα και έλικα όπως αυτός(-οί) προσδιορίζεται(-ονται) στο πιστοποιητικό τύπου και στο σχετικό φύλλο δεδομένων. Σημειώνονται επίσης ο αναγνωριστικός αριθμός και η διεύθυνση του κατασκευαστή τους.

Πεδίο 10

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις σχεδιασμού στον ορισμό του αεροσκάφους.

Πεδίο 11

Κατάλογος όλων των εφαρμοστέων οδηγιών (ή ισοδύναμων εγγράφων) αξιοπλοΐας και δήλωση συμμόρφωσης, μαζί με περιγραφή της μεθόδου συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καθώς και των προϊόντων, των εγκατεστημένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού. Σημειώνεται χρονοδιάγραμμα για τυχόν μελλοντική απαίτηση συμμόρφωσης.

Πεδίο 12

Εγκεκριμένη ακούσια παρέκκλιση από τον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού, οι οποίες αναφέρονται ορισμένες φορές ως παραχωρήσεις, αποκλίσεις ή ασυμφωνίες.

Πεδίο 13

Στο πεδίο αυτό επιτρέπεται να αναγράφονται μόνον συμφωνημένες εξαιρέσεις, απαλλαγές ή παρεκκλίσεις.

Πεδίο 14

Παρατηρήσεις. Κάθε δήλωση, πληροφορία, συγκεκριμένο δεδομένο ή περιορισμός που μπορεί να επηρεάσει την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή δεδομένα, σημειώνεται: “ΟΥΔΕΝ”.

Πεδίο 15

Σημειώνεται “πιστοποιητικό αξιοπλοΐας”, ή “περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας” ή το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που ζητείται.

Πεδίο 16

Στο πεδίο αυτό σημειώνονται πρόσθετες απαιτήσεις όπως εκείνες που κοινοποιούνται από χώρα εισαγωγής.

Πεδίο 17

Η δήλωση συμμόρφωσης ισχύει εφόσον συμπληρωθούν όλα τα πεδία του εντύπου. Αντίγραφο της έκθεσης της δοκιμαστικής πτήσης μαζί με τυχόν καταγεγραμμένα ελαττώματα και λεπτομέρειες επιδιόρθωσης φυλάσσονται σε φάκελο από τον κάτοχο έγκρισης του φορέα παραγωγής. Η έκθεση, εφόσον είναι ικανοποιητική, υπογράφεται από το αρμόδιο προσωπικό πιστοποίησης και από μέλος του ιπτάμενου πληρώματος, όπως πιλότος δοκιμών ή μηχανικός δοκιμαστικών πτήσεων. Οι εκτελούμενες δοκιμαστικές πτήσεις καθορίζονται με βάση τον έλεγχο του συστήματος ποιότητας, όπως ορίζει η παράγραφος 21A.139 και πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 21A.139 στοιχείο β) σημείο 1 περίπτωση vi), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

Κατάλογος των παρεχόμενων (ή διαθέσιμων) τεμαχίων για να ικανοποιούνται οι όροι ασφαλούς λειτουργίας της παρούσας δήλωσης φυλάσσονται σε φάκελο από τον κάτοχο έγκρισης του φορέα παραγωγής.

Πεδίο 18

Η δήλωση συμμόρφωσης επιτρέπεται να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς το σκοπό αυτό από τον κάτοχο έγκρισης παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 21A.145 στοιχείο δ). Δεν επιτρέπεται το αποτύπωμα σφραγίδας αντί υπογραφής.

Πεδίο 19

Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό δακτυλογραφείται ή τυπώνεται ευανάγνωστα.

Πεδίο 20

The date the Statement of Conformity is signed should be given.

Πεδίο 21

Αναφέρονται τα στοιχεία αναφοράς της έγκρισης της αρμόδιας αρχής.».

48.

Το προσάρτημα IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα IX

Πιστοποιητικά έγκρισης του φορέα παραγωγής αναφερόμενα στο τμήμα Ζ του παραρτήματος (μέρος-21) — έντυπο 55 του EASA

Image

Image

49.

Το προσάρτημα Χ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Προσάρτημα X

Έγγραφο συμφωνίας — έντυπο 65 του EASA αναφερόμενο στο παράρτημα (μέρος 21) τμήμα ΣΤ

Image


(1)  Για χρήση από το κράτος μέλος νηολόγησης.

(2)  Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύε.».

(3)  Για χρήση από το κράτος μέλος νηολόγησης.».

(4)  ή EASA εφόσον ο EASA είναι η αρμόδια αρχή.

(5)  Διαγράφεται για χώρες μη μέλη της ΕΕ ή τον EASA.

(6)  Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.


Top